Gespecialiseerd in systemisch werken met behulp van paardencoaching.
Speciale aandacht voor de begeleiding van Hoog Sensitieve kinderen en hun gezinnen. Bijvoorbeeld: Hoogbegaafde kinderen, kinderen met slaapproblemen, gedragsproblemen, maar ook kinderen met labels zoals: ADHD, PPDNOS/autisme, dyslexie of dyscalculie. Gedragsproblemen en labels zijn namelijk geen oorzaak op zichzelf, maar een gevolg van overprikkeling!


Wij hopen onze ervaringen met je te delen in je zoektocht naar….
JOUW EIGEN TRUE COLOURS

De regenboogmens is de mens die niet langer zijn bezit verdedigt, maar zijn volledigheid en verbondenheid ontdekt met alles wat leeft, dit als zodanig beleeft en ook in elk ander levend wezen respecteert. Het zijn behoeders van de Oude Wijsheid, die hun leven aan helen wijden. Het zijn bruggenbouwers, want ze werken samen met alle volken en rassen voor een gemeenschappelijk doel: De genezing van onze planeet aarde met al zijn levende wezens. Ik ben een regenboogmens!
Vandaar ook mijn logo……Dans je met mij mee onder de regenboog?