“Celzouten in beeld” in maandblad Spiegelbeeld

Onderstaand artikel stond in september 2016 in Spiegelbeeld.
Tekst: mr. Julianne Driessen, Praktijk True Colours / www.infotruecolours.nl

Celzouten in beeld©
De kaartenset Celzouten in beeld© is een totaal vernieuwend en verfrissend product. De kaartenset bevat 3 informatiekaarten en 27 kaarten met beeld en affirmaties; van elk van de 27 celzouten één. Het biedt een geheel andere ingang om met de Schüssler celzouten te werken; vanuit beelden met affirmaties in plaats van, of in combinatie met het celzout. Dit geeft een subtielere manier, een extra dimensie aan het werken met celzouten. Daarnaast kunnen de beelden op geheel eigen wijze creatief verwerkt worden met behulp van kleur-werkboeken.

Algemene informatie over de Schüssler celzouten
Het onderzoek van dr. Wilhelm Heinrich Schüssler heeft geleid tot de ontwikkeling van een eigen geneeswijze, die werkt met de minerale zouten (celzouten) zoals die in het lichaam aanwezig zijn. Hij ontdekte dat de meeste ziektes op een tekort aan minerale zouten binnen in de cel terug te voeren zijn. Schüssler kwam tot het inzicht dat de gezondheid van de cel en daarmee de gezondheid van het lichaam ontstaat door het aanvullen van deze tekorten. De aanvulling van de tekorten is het belangrijkste werkingsprincipe van de celzouten therapie; op deze manier wordt de disbalans van de cel hersteld.

De celzouten volgens dr. Schüssler bevatten zodanig verdunde (verwreven) minerale zouten dat ze direct door de cel opgenomen kunnen worden. De celzouten kunnen door uiterst kleine openingen in de celwand heen en hoeven niet door het proces van de stofwisseling. Je zou de celzouten kunnen zien als de sleutels die nodig zijn om de deur van de cel te openen. Door de verdunning is het bovendien onmogelijk om teveel van deze mineralen binnen te krijgen. Meer inhoudelijke informatie over de specifieke werking van de 27 celzouten is te vinden op www.celzouten.com.

Ontstaan van de kaartenset Celzouten in beeld©
De kaartenset Celzouten in beeld© is ontstaan naar aanleiding van een opdracht tijdens mijn opleiding tot Celzout therapeute bij Bram en Inske Zaalberg om een presentatie te maken van de eerste 12 basis celzouten. Ik had helemaal geen zin om een standaard presentatie te maken met de kenmerken, werking etc. van celzout 1 tot en met 12. Ik verwachtte immers van iedere cursist een zelfde soort presentatie te horen gaan krijgen. Ik besloot dat ik iets heel anders wilde doen, out-of-the box! En terwijl ik naar huis reed na de bewuste cursusdag, kreeg ik van binnenuit een hele sterke impuls dat ik het wezen van de celzout tabletten moest gaan tekenen. Tekenen? Ja, tekenen!

Jaren geleden heb ik al symbolen getekend voor (met name sterren)kinderen die moeite hadden om hun bewustzijn te aarden in een fysiek lichaam: De Kosmokids©, zie op mijn site www.infotruecolours.nl/kinderen/kosmogrammen. In een periode van ongeveer 2 jaar kwamen aan de lopende band baby’s en jonge kinderen in mijn praktijk die mij steeds opnieuw telepathisch vroegen voor een tekening, afgestemd op hun ziel. Vaak lieten ze me voor mijn geestesoog precies zien hoe de tekening eruit zag. Ik hoefde hem alleen nog maar ‘na te tekenen’. Het werden altijd hele simpele, op de heilige geometrie gebaseerde, tekeningen met veel kleur. Ik kreeg daarbij te horen dat de kracht juist zat in de eenvoud en dat het belangrijk was om vooral vanuit deze kinderogen te tekenen. Op het moment dat zo’n tekening dan op de slaapkamer kwam te hangen, sliepen de kinderen weer door en konden ze een volgende stap zetten in hun (aardse) ontwikkeling. Een heel bijzondere periode en ervaring!

Ik wist gelijk dat dit celzouten avontuur een vervolg zou worden op deze ervaring. Dat de tekeningen die zouden ontstaan wederom een brug zouden gaan vormen tussen het kosmische wezen en de aardse manifestatie hiervan. Vooral voor diegenen, met name weer de (sterren)kinderen en vaak beelddenkers (!!!), waarbij de celzout tabletten vaak nog te heftig werken, omdat ze voor hun gevoel te snel hun hoge bewustzijn in het fysieke lijf ‘drukken’. Met de tekeningen zou een nieuwe toegangspoort geopend worden tot de celzouten, via opname van het beeld door het onderbewuste.

Dus begon ik met me af te stemmen op ‘de ziel’, ‘het wezen’ van ieder celzout en de trillingsfrequentie van ieder celzout om te zetten in een tekening. Soms kreeg ik de tekening gelijk in beeld, zoals bij veel van de Kosmokids©. Maar soms wist ik ook helemaal niets en begon ik blind vanuit het midden te tekenen. En vaak had ik stukjes van de tekening via kleuren en vormen in beeld als ik begon en ontstond tijdens het tekenen op organische wijze de rest van de tekening. Een aantal maanden voordat dit avontuur begon, had ik al dromen dat ik in een andere dimensie naar school ging en daar wiskunde- en dan met name meetkunde les kreeg. Op dat moment snapte ik daar niets van; op de middelbare school had ik juist altijd een 1 voor meetkunde, omdat ik totaal geen inzicht had in deze materie. Maar toen tijdens het tekenen van de Celzouten in beeld© dezelfde soort dromen voorbij bleven komen viel bij mij het kwartje: Ik werd op een geheel ander level ‘bijgeschoold’ om de bewuste beelden te kunnen ontvangen en in aardse vorm neer te zetten. Door het simpel te houden, door de ogen van een kind te blijven kijken en met veel kleur te werken kwamen 27 mooie beelden tot stand, van ieder celzout één.

Werking van de kaartenset Celzouten in beeld©
De kaartenset Celzouten in beeld© is dan ook een totaal vernieuwend en verfrissend product. De kaartenset bevat 3 informatiekaarten en 27 kaarten met beeld en affirmaties; van elk van de 27 celzouten één. Het biedt een geheel andere ingang om met celzouten te werken; vanuit beelden met affirmaties in plaats van, of in combinatie met het celzout. Dit geeft een subtielere manier, een extra dimensie aan het werken met celzouten.

Een hulpvraag kan zich fysiek uiten, maar is volgens de holistische zienswijze altijd al in een eerder stadium, in een eerdere bewustzijns laag (emotioneel, mentaal of spiritueel) ontstaan. Daar bevindt zich de feitelijke oorzaak van de hulpvraag. De kaarten zijn een manier om deze diepere lagen van bewustzijn, de feitelijke oorzaak aan te boren. Uitgangspunt daarbij is dat alle vaste vormen, dus ook de beelden uit trillingen bestaan, frequenties, die inwerken op het bewustzijn van de mens. Om het beeld te ondersteunen en beter te geleiden in het onderbewuste bevat ieder beeld een aantal affirmaties. De affirmaties geven kernachtig de thema’s weer op emotioneel-, mentaal- en/of spiritueel niveau van het desbetreffende celzout.

Voor mijn opleiding tot Celzout therapeute bij Bloesem Remedies Nederland heb ik voor mijn afstudeerscriptie een half jaar intensief onderzoek gedaan naar de uitwerking van de kaarten (de beeldengroep) in relatie tot alleen fysieke inname van de celzouten (de celzoutengroep) en in relatie tot de combinatie van beelden met fysieke inname van de bijbehorende celzouten (de combigroep). Uit dit onderzoek is gebleken dat de kaarten net zo effectief werken als de celzouten. Ook is gebleken dat juist een combinatie van de kaart met inname van het desbetreffende celzout, de diepste doorwerking heeft op alle genoemde bewustzijnslagen. Omdat er een bewuster inzicht ontstaat in de thema’s die gerelateerd zijn aan de hulpvraag, heeft dit een positief effect op de intensiteit van de beleving van het probleem.

Cliënten: “Door dagelijks de tabletten te nemen in combi met de focus op de thema’s via de celzout afbeeldingen, versnellen processen zich en voltrekken deze zich met meer bewustzijn”.

“Het gebruik van de beelden voelt prettig, is goedkoper dan tabletjes en werkt dieper door op onderbewust niveau. Ook heb je meer keuzemogelijkheden in wat je inzet in de celzout therapie.”

“Ik ben sterk van mening dat de celzouten en de beelden van de celzouten elkaar versterken in het proces. Ik heb het idee dat de beelden van de celzouten met de affirmaties op mentaal -en emotioneel niveau werken, en de celzout tabletten meer op het fysieke niveau”

Hoe gebruik je de kaartenset Celzouten in beeld©?
Naast de toepassing als verdieping op de thema’s van de celzouten zijn er nog een aantal gebruiksmogelijkheden.

Zo kunnen de kaarten intensief gebruikt worden met de meditatie ‘Celzouten in beeld’©, welke beschreven staat op www.infotruecolours.nl/celzouten. Deze uitgebreide meditatie schreef ik voor mijn scriptie onderzoek, om ervoor te zorgen dat de deelnemers aan de beelden- en combigroep de beelden op dezelfde wijze gebruikten. Natuurlijk kan een enkele kaart ook gebruikt worden om kort op te mediteren, of om mee te verbinden als ‘kaart van de dag’.

Cliënt: “De combinatie van het beeld en de affirmaties maakt me bewuster van thema’s. Daarnaast brengt het kijken naar de beelden een moment van rust, bewustwording en pure aandacht bij mezelf. Terwijl dit bij het innemen van de celzouten veel sneller een moment is van ‘innemen en door’.”

Een andere mooie toepassing is om, met een thema in gedachten, de mooiste -en minst mooie kaart te kiezen. Het mooiste beeld helpt bij het nieuwe, de aanvulling, dat wat je graag wilt ontwikkelen. Het minst mooie beeld geeft de lessen die je nog mag leren en waar je je vaak aan stoort in je omgeving, je blinde vlek. Deze mooiste- en minst mooie methode wordt o.a. in de Bloesemtherapie opleiding van Bloesem Remedie Nederland vaak toegepast om vanuit een kaartenset met foto’s de benodigde bloesemremedies uit te kiezen. Door de kaartenset Celzouten in beeld© wordt deze methode nu ook mogelijk als ingang om de benodigde celzouten te kiezen.

Je kunt de kaarten ook inzetten als kaartenorakel om inzicht te krijgen in situaties die je bezig houden. En wat dacht je ervan om een kaart onder een kan met water te zetten, om de trillingsfrequentie van de beelden in het water te laden, à la Emoto? Of om een foto van een kaart als screensaver te gebruiken of als achtergrond op je mobiel? Dan weet je zeker dat het beeld een aantal keren per dag voorbij komt…. Ook heb ik de kaarten inmiddels gebruikt als ‘representanten’ in familie-opstellingen, met verbluffende resultaten.

En mocht je mensen masseren, voetreflex, reiki, chakra (of een andersoortige energetische) behandeling geven, dan kun je intuïtief kaarten op plekken op het lichaam leggen, waar je voelt of uitmeet dat dit een betere doorstroming van de energie kan geven. Of je geeft je cliënt een (al dan niet zelfgekozen) kaart in de hand ter afstemming tijdens de behandeling. De kaartenset past ook prima in het MIR-protocol. Je aait dan eerst de 9 algemene stappen en vervolgens kijk je naar het beeld en aai je de bijbehorende affirmaties. Succes gegarandeerd!

Werk je veel met dieren, dan kun je uitmeten welke kaart(en) nodig zijn, of het dier zelf de kaarten laten zien en dan via observatie van het gedrag kijken welke kaart(en) het dier aanspreken. Vervolgens kun je het beeld op de kaart dagelijks voor het dier visualiseren en evt. de bijbehorende affirmaties opnoemen, al dan niet via een afstandsbehandeling (als je bijvoorbeeld Reiki 2 hebt). Dieren denken immers in plaatjes en zullen derhalve het beeld gemakkelijk oppikken. Mocht het dier al bloesemremedies gebruiken voor hetzelfde thema waarop je de beelden uitkiest, dan kun je het flesje een paar uurtjes op het uitgekozen beeld zetten, zodat de trilling van het beeld ook in het flesje komt. Of je zorgt dat je het water van de drinkbak oplaadt met de trilling van het uitgekozen beeld.

Kleur- werkboeken Celzouten in beeld©
Inmiddels hebben we druk een kleurboek en een kleur-werkboek ontwikkeld, zodat je zelf ook via creatieve verwerking met de beelden van de celzouten aan de slag kunt. Aangezien ik veel werk met hoog gevoelige kinderen in mijn praktijk vind ik dat geen overbodige luxe! En uit de bijval tijdens de lezingen die ik gaf over de Celzouten in beeld© op de open dagen van Bloesem Remedies Nederland blijkt dat ook ‘grote mensen’ behoefte hebben om via hun innerlijk kind de beelden te verwerken. In het uitgebreide kleur-werkboek zijn van ieder celzout twee on-ingekleurde tekeningen en een lege cirkel opgenomen als een soort mandala-achtige kleurplaten: Door eerst het originele beeld na te kleuren met de originele kleuren, vervolgens het beeld je eigen kleuren te geven en tot slot je eigen beeld te tekenen, kun je je op diepe wijze verbinden met de kernthema’s. Daarnaast komt de eenvoudige kleurboekversie op de markt met van ieder celzout één on-ingekleurde tekening om zelf in te kleuren.

De kaartenset Celzouten in beeld© en het bijbehorende kleurboek en kleur-werkboek Celzouten in beeld© zijn een ideale aanvulling op de celzouten! De mogelijkheden zijn eigenlijk eindeloos en de mate van intensiviteit waarmee je met de beelden wilt werken ook. Geniet van de beeldende reis door de celzouten en laat je verrassen door de beelden die met jou resoneren!

Verkrijgbaarheid van de kaartenset Celzouten in beeld©
De kaartenset Celzouten in beeld©, het kleurboek en het kleur-werkboek Celzouten in beeld© zijn ontworpen door mr. Julianne Driessen, werkzaam als Natuurgeneeskundig Therapeute in haar Praktijk True Colours te Venlo, specialisatie hoog gevoelige kinderen en -volwassenen. Zowel de kaartenset, kleurboek als kleur-werkboek zijn verkrijgbaar in haar praktijk en zijn te bestellen via de site www.infotruecolours.nl.

Ook is de kaartenset te bestellen bij Bloesem Remedies Nederland te Horst, via de webwinkel op: www.bloesemremedies.com. Tevens zijn hier de Schüssler celzouten verkrijgbaar van het merk Adler in tabletvorm en op alcoholbasis, en de celzouten poeders van Sonnenmineral.