true colours

Alaska Flower Essence Project

Artikelindex

Het Alaska Flower Essence Project bestaat uit Bloesemremedies, Omgevingsremedies, Combinatieremedies en Edelsteenremedies uit een van de zuiverste gebieden van de wereld.

Deze tekst is gepubliceerd met toestemming van Bloesem Remedies Nederland te Horst, http://www.bloesemremediesnederland.nl/.

Alaska Flower Essence Bloesem Remedies


Alder - Alnus crispa.
Neg: Een oppervlakkige kijk op het leven. Niet kunnen bepalen wat voor jou waar is.
Pos: Heldere waarneming op alle niveaus; het integreren van zien en weten, zodat je de hoogste waarheid kunt herkennen in elke levenservaring.

Alpine Azalea - Loiseleuria procumbens.
Neg: Twijfel aan jezelf, jezelf liefde onthouden, geen mededogen voor jezelf  hebben.
Pos: Onvoorwaardelijke zelfaanvaarding door het loslaten van twijfel aan jezelf. Opent je hart voor de geest van liefde. Leert je mededogen door begrip.

Balsam Poplar - Populus balsamifera.
Neg: Inconsequente emotionele en seksuele reacties, vaak ontstaan door shock en trauma of omdat je niet gegrond bent.
Pos: Lichamelijke en emotionele spanning loslaten, die in verband staat met seksueel trauma. Evenwichtige circulatie van de levenskracht. Om te gronden en je seksuele energie af te stemmen op de planetaire cycli en ritmes.

Black Spruce - Picea mariana.
Neg: Een beperkte kijk op het leven. De neiging om informatie uit ervaringen in het verleden te vergeten. Niet in verbinding staan met de wijsheid van je zielsverwanten.
Pos: Voor de integratie van informatie uit lessen en ervaringen uit het verleden in het huidige bewustzijn. Om toegang te verkrijgen tot eeuwige en archetypische wijsheid uit het collectieve bewustzijn van de aarde.

Bladderwort -  Utricularia vulgaris
Neg: Gevangen zijn in illusies. Geen beslissingen kunnen nemen die je hoogste belang ondersteunen. Vaak bedrogen of beetgenomen worden. Gebrek aan inzicht.
Pos: De illusie verbrijzelen door een helder innerlijk weten. Versterkt je oordeelsvermogen wanneer anderen oneerlijk zijn. Bevordert het opmerken van de waarheid, ondanks de verwarring eromheen.

Blueberry Pollen -  Vaccinium uliginosum
Neg: Te weinig overtuiging om overvloed te kunnen manifesteren. Weinig vertrouwen in voorspoed. Moeilijk iets van anderen en van de aarde kunnen ontvangen.
Pos: Uitbreiden op alle niveaus om plaats te maken voor overvloed. Mentale en emotionele gehechtheden loslaten die je vermogen beperken om een hoger doel in fysieke vorm te manifesteren.

Blue Elf Viola - Viola sp.
Neg: Kwaadheid niet op een duidelijke en niet-gewelddadige manier kunnen uiten. Problemen hebben met het oplossen van conflicten, vooral in groepssituaties.
Pos: Lost de beschermende energie op die zich heeft opgebouwd rondom je kwaadheid, woede en frustratie. De kwesties die de oorzaak vormen van deze emoties begrijpen, zodat ze op een duidelijke manier vanuit het hart uitgedrukt kunnen worden.

Bog Blueberry - Vaccinium uliginosum
Neg: Voorwaarden stellen aan het aanvaarden van overvloed. Gehecht zijn aan de vorm waarin dingen zich manifesteren in je leven.
Pos: Voor het neutraliseren van de overtuigingen die het ervaren van overvloed op alle niveaus beperken. Moedigt je aan om je met instemming en dankbaarheid open te stellen voor de overvloed die wordt aangeboden.  

Bog Rosemary - Andromeda polifolia
Neg: Geen vertrouwen hebben. Verkrampt zijn door een angst voor het onbekende. Niet in staat zijn om risico's te nemen om te groeien of te herstellen.
Pos: Angst en weerstand loslaten die diep in het hart vastgehouden worden. Versterkt het vertrouwen in goddelijk herstel en ondersteuning.

Bunchberry - Cornus canadensis
Neg: Je hoofd er niet bij kunnen houden. Gemakkelijk afgeleid worden of meegesleurd worden door de emotionele beroering van anderen.
Pos: Je bewust worden van je gehechtheid aan afleiding en dit daarna los kunnen laten. Geestelijke standvastigheid en emotionele helderheid in veeleisende situaties.

Cassandra - Chamaedaphne calyculata
Neg: Onrust, je aandacht moeilijk op het innerlijk kunnen richten. Niet kunnen ontspannen tot diepere niveaus van meditatie.
Pos: Kalmerend. Bevordert een stille geest. Het leven kunnen waarnemen vanuit een rustig innerlijk perspectief.

Cattail Pollen - Typha latifolia
Neg: Verzwakt zijn door verbindingen en betrekkingen die niet langer je hoogste waarheid dienen. Moeite om voor jezelf op te komen. Je niet gesteund voelen door anderen.
Pos: Je verbinden met de persoonlijke waarheid die het door jou gekozen levenspad verlicht en met de innerlijke kracht om te handelen in overeenstemming met deze waarheid.

Chiming Bells - Mertensia paniculata
Neg: Je zwaarmoedig en ontmoedigd voelen. Geen plezier hebben in je alledaagse bestaan. Weinig lichamelijke steun en stabiliteit voelen.
Pos: Versterkt het ervaren van vreugde, vrede en stabiliteit op het fysieke niveau. Om je hart te openen voor de liefdevolle energie van de Goddelijke Moeder.

Colombine - Aquilegia formosa
Neg: Een lage eigenwaarde. Je eigen uiterlijk vergelijken met dat van anderen. Je eigen unieke en kenmerkende schoonheid niet kunnen waarderen.
Pos: Je eigen unieke en persoonlijke schoonheid waarderen, ongeacht hoe die verschilt van die van anderen. Versterkt je zelfgevoel en het vermogen om jezelf naar buiten toe in de wereld te projecteren, zodat anderen je kunnen zien. 

Comandra - Geocaulon lividum
Neg: Visionaire vermogens die niet ontwikkeld of niet gegrond en daarom geen praktisch nut hebben. De focus van je waarneming wordt beperkt door de grove, materiële aspecten van de fysieke wereld.
Pos: De fysieke wereld vanuit een hoger perspectief kunnen zien. Geeft steun voor het handhaven van het noodzakelijke perspectief op zowel de zichtbare als de onzichtbare wereld, terwijl we op dit ogenblik door de overgang van de ene dimensie naar de andere gaan.

Cotton Grass - Eriophorum sp.
Neg: Shock en trauma als gevolg van een ongeluk of een verwonding. Je aandacht richten op je ongemak in plaats van op je herstel. Niet van een oude verwonding kunnen herstellen, omdat je te weinig bewust bent van de reden van het ontstaan.
Pos: Om de belangrijkste oorzaken te begrijpen die geleid hebben tot een ongeluk of een verwonding, zodat het fysieke, emotionele en mentale trauma wat ermee samenhangt kan worden losgelaten.

Cow Parsnip - Heracleum lanatum
Neg: Niet gegrond zijn. Je afgesneden voelen van je wortels. Onzeker zijn over je innerlijke richting. Jezelf moeilijk kunnen verbinden met of aan kunnen passen aan de nieuwe omgeving na een verhuizing.
Pos: Versterkt innerlijke kracht. Helpt bij het proces van aanpassing aan een nieuwe omgeving. Bevordert een rustige geest en tevredenheid met de huidige omstandigheden, zelfs in tijden van intense overgang en verandering.

Dandelion - Taraxacum officinale
Neg: Niet genoeg bewust zijn van de dieperliggende houdingen die geleid hebben tot een chronische spanning in de spieren. Moeite hebben met het loslaten van emotionele energie die opgeslagen is in het lichaam.
Pos: Maakt bewust en helpt met het loslaten van emotionele spanning; verbetert de communicatie tussen lichaam en geest, zodat je beter in staat bent om de onderliggende problemen en houdingen te onderkennen die geleid hebben tot het ontstaan van spanning in het lichaam.

Fireweed - Epilobium angustifolium
Neg: Shock of trauma; vastzittende energie op elk niveau. Je opgebrand voelen. Een zwakke verbinding met de aarde hebben.
Pos: Herstel van shock en trauma. Versterkt de grondende verbinding met de aarde. Het loslaten van oude patronen, die vastgehouden worden in het etherische lichaam, zodat je een nieuwe cyclus van kracht en vernieuwing in werking kunt stellen.

Forget-Me-Not- Myosotis alpestris
Neg: Je afgescheiden voelen. Moeilijk verbinding met het spirituele kunnen maken. Diepere verbindingen met anderen worden geblokkeerd door onbewuste angsten. Je schuldig voelen over daden in het verleden.
Pos: Angst, schuld en pijn loslaten, die vastgehouden worden in het onderbewuste. Zorgt dat je weer respect en mededogen kunt hebben met jezelf en anderen.

Foxglove - Digitalis purpurea
Neg: Angst voor het onbekende. Niet kunnen zien hoe je om moet gaan met uitdagende situaties. In de lessen of problemen niet de kern kunnen zien, die de oorzaak zijn van je conflicten en problemen.
Pos: Bevordert het loslaten van angst en emotionele spanning. Zorgt dat je je waarneming uit kunt breiden om je te verbinden met de waarheid van de situatie.

Golden Corydalis - Corydalis aurea
Neg: Je talenten en bekwaamheden niet kunnen laten samenwerken op een gerichte manier. Overweldigd raken door nieuwe ervaringen. Niet begrijpen hoe je leven in elkaar zit.
Pos: Het opnieuw integreren van de identiteit na een diepgaande verandering. Het aanbrengen en in stand houden van een verbinding met het hoger zelf, waardoor de integratie van levenservaringen mogelijk wordt volgens de wensen van de ziel.

Grass of Parnassus - Parnassia palustris
Neg: Je energieniveau moeilijk kunnen handhaven in vervuilde of drukke omgevingen. Wanneer je subtiele lichamen niet schoon genoeg zijn of nieuwe energie nodig hebben.
Pos: Brengt alle niveaus van het energiesysteem in de reinigende en voedende weldaad van het Licht. Om ervaringen uit het verleden op alle niveaus af te ronden.

Green Bells of Ireland- Molucella laevis
Neg: Niet gegrond zijn. Geen bewuste verbinding vanuit het hart met de natuurlijke wereld. Niet bewust zijn van het licht en de intelligentie die in de natuur aanwezig zijn.
Pos: Opent je bewustzijn voor het co-creatieve bewustzijn dat aanwezig is in de natuur. Helpt pasgeborenen om de aarde te begroeten. Versterkt de energetische verbinding tussen het fysieke lichaam en de aarde.

Green Bog Orchid - Platanthera obtusata
Neg: De gevoeligheid voor jezelf en anderen wordt geblokkeerd door pijn en angst die diep in het hart wordt vastgehouden. Geen vertrouwen hebben in je dieperliggende motieven. Moeilijk vanuit het hart kunnen communiceren.
Pos: Stimuleert het voorzichtige loslaten van pijn en angst vanuit diepe lagen van het hart. Breidt het bewustzijn van je innerlijke natuur uit. Steunt de ontwikkeling van een verbinding vanuit het hart met anderen en met de rijken van de natuur.

Green Fairy Orchid - Hammarbya paludosa
Neg: Als het mannelijke en het vrouwelijke aspect van het zelf diep uit evenwicht zijn. Moeilijk problemen in het hart op kunnen lossen. Afstand houden door een verdedigende houding.
Pos: Een eerlijkheid in het hart scheppen waardoor niets voor jezelf verborgen blijft. Breidt het hart uit zodat het de volheid van de innerlijke man en de innerlijke vrouw kan omvatten.

Grove Sandwort - Moehringia lateriflora
Neg: Een tekort aan fysieke en emotionele koestering voelen. Een zwakke band tussen moeder en kind. Je niet gesteund voelen door de aarde.
Pos: Een duidelijke energetische verbinding maken met de aarde. Ondersteunt een koesterende relatie tussen de aarde en alle levende wezens. Versterkt de fysieke en emotionele band tussen moeder en kind.

Hairy Butterwort - Pinguicula villosa
Neg: De hogere leiding en steun niet erkennen of vertrouwen, vooral in uitdagende situaties of levenslessen. Niet genoeg bewust zijn van de voornaamste zaken die je aan moet pakken om een probleem op te lossen.
Pos: De steun en leiding die je nodig hebt bewust toelaten om door een verandering, conflict of probleem heen te kunnen gaan met gemak, gratie en diep begrip, zonder een crisis of een ziekte te creëren.

Harebell - Campanula lasiocarpa
Neg: Je niet geliefd voelen en afgesneden van de Bron. Liefde buiten jezelf zoeken.
Pos: Zelfopgelegde beperkingen verwijderen zodat je alle gebieden van je leven kunt openen voor de Universele Liefde en de aanwezigheid van het goddelijke.

Horsetail - Equisetum arvense
Neg: Verstoorde communicatie met één of met alle niveaus van je bewustzijn. Moeilijk kunnen communiceren met het hoger zelf van anderen, inclusief van dieren.
Pos: Verbondenheid; opent de communicatiekanalen tussen het bewuste, het onderbewuste en het bovenbewuste en breidt deze uit. Verbetert de communicatie tussen verschillende levensvormen.

Icelandic Poppy -  Papaver icelandica
Neg: Als je voorwaarden stelt aan de manier waarop je het geestelijke in je leven toelaat. Als overlevingsaspecten, seksuele aspecten en spirituele aspecten van het leven niet zijn geïntegreerd.
Pos: Ondersteunt de zachte ontwikkeling van spirituele ontvankelijkheid. Versterkt je vermogen om spirituele energie in alle aspecten van je leven te integreren en uit te stralen.

Jacob's Ladder - Polemonium pulcherrimum
Neg: Geen duidelijkheid over je intentie of motivatie. Gebrek aan vertrouwen in de spirituele wereld. Het leven verstandelijk  controleren, om zo je behoeften en verlangens te vervullen.
Pos: Laat je intentie en motivatie samenwerken met de wijsheid van het hoger zelf. Zorgt ervoor dat je in plaats van dat je probeert dingen uit te zoeken, je naar een plek gaat waar je open staat om op elk moment toe te laten wat beschikbaar is. 

Labrador Tea - Ledum palustre
Neg: Verslavingen, proberen de ene extremiteit in evenwicht te brengen met de andere. Bij extreme onevenwichtigheid in een of ander levensgebied. Moeilijk terug in je centrum kunnen komen na een traumatische of ontregelende ervaring.
Pos: Centreert de energie - in het lichaam - en in het moment. Vermindert stress die te maken heeft met het ervaren van extreme situaties. Om voortdurend een nieuw idee te krijgen van wat evenwicht is.

Lace Flower - Tiarella trifoliata
Neg: Te weinig bewustzijn, acceptatie of waardering voor je eigen natuurlijke schoonheid en je innerlijke waarde. Je onbeduidend voelen. Er onzeker over zijn hoe je persoonlijke of professionele bijdrage in het geheel past.
Pos: Versterkt zelfaanvaarding en je eigenwaarde. Om er bewust van te worden hoe de unieke bijdrage van elk persoon het geheel verrijkt.

Ladies' Tresses - Spiranthes romanzoffiana
Neg: Je niet bewust zijn van het verband tussen je levenslessen en je levensdoel. Moeilijk weer in contact kunnen komen met je lichaam na een ernstige verwonding of een traumatische ervaring.
Pos: Bevordert een diepe innerlijke afstemming op je levensdoel door het loslaten van trauma, dat op cellulair niveau wordt vastgehouden. Weer contact maken met delen van het lichaam die verwond of getraumatiseerd zijn geweest.

Lady's Slipper - Cypripedium guttatum
Neg: Te weinig gevoelig zijn voor de stroom van energie in en rondom het lichaam. Weerstand hebben tegen het ontvangen van genezende energie van anderen.
Pos: Reguleert de energiestroom in alle belangrijke energiewegen. Versterkt het bewustzijn van de subtiele energiestroom in en rondom het lichaam. Om genezende energie voor jezelf en anderen te ontvangen, te richten en te sturen.

Lamb's Quarters - Chenopodium album
Neg: Je overzicht wordt beperkt door wat je met je verstand kunt begrijpen. Te weinig evenwicht tussen het verstand en het hart, het rationele en het intuïtieve.
Pos: Herstelt de scheiding tussen hart en verstand. Evenwicht tussen de kracht van het verstand en de vreugde van het hart.

Monkshood - Aconitum delphinifolium
Neg: Moeite hebben om lichamelijk dicht bij anderen te zijn. Verwarring over je spirituele identiteit. Bang zijn om in contact te komen met je schaduw-zelf.
Pos: Geeft bescherming en steun om in verbinding te kunnen komen met de diepste niveaus van je innerlijk zelf. Zorgt dat je beter met anderen om kunt gaan door het versterken van een duidelijke herkenning van je eigen goddelijke identiteit.

Moschatel - Adoxa moschatelina
Neg: Een te intellectuele kijk op het leven. Geloven dat alles door strijd tot stand komt. Creëren zonder plezier.
Pos: Leert je hoe je meer kunt bereiken door je geestelijke aandacht in de aarde te gronden, hoe je in samenwerking met de natuur kunt scheppen door viering en spel.

Mountain Wormwood - Artemisia tilesii
Neg: Niet opgeloste kwaadheid en wrok. Wanneer je jezelf of een ander niet gemakkelijk daden uit het verleden kunt vergeven, ongeacht de bedoeling die erachter stak.
Pos: Stimuleert het herstel van oude wonden en het loslaten van wrok. Ondersteunt je bij het opgeven van delen die niet vergeven zijn, in jezelf en in je relaties met anderen.

Northern Lady's Slipper - Cypripedium passerinum
Neg: Een zwakke verbinding tussen lichaam en ziel. Traumatische geboorte-ervaring. Pijn en trauma die heel diep in het lichaam worden vastgehouden.
Pos: Een koesterende energie voor het herstel van diepe trauma’s en wonden die de fysieke en energetische structuur van het lichaam sterk hebben beïnvloed. Toestaan dat je wezen wordt aangeraakt en hersteld door oneindige zachtheid.

Northern Twayblade - Listera borealis
Neg: Weerstand om open te staan voor de subtiele niveaus van je eigen bewustzijn. Je spirituele wijsheid en goddelijke natuur niet kunnen integreren met je belangrijkste basisbehoeften.
Pos: Je gevoeligheid voor de subtiele rijken vollediger gronden in het fysieke lichaam en de levenservaring, om je belangrijkste basisbehoeften, je instincten en je dagelijkse realiteit te verlichten met de fijnste aspecten van je spirituele wijsheid.

One-Sided Wintergreen - Pyrola secunda
Neg: Niet functionerende energiegrenzen. Sterk beïnvloed worden door de energie van anderen. Je er niet bewust van zijn hoe je energie en je handelingen anderen beïnvloedt.
Pos: Laat gevoelige mensen bewust worden hoe zij anderen beïnvloeden en hoe zij door anderen worden beïnvloed. Dichtbij anderen werken zonder je centrum kwijt te raken. Energetische grenzen scheppen, vanuit je eigen gevoeligheden.

Opium Poppy - Papaver somnifera
Neg: Geen evenwicht vinden tussen activiteit en rust. Diepe uitputting. Niet bewust zijn van verworvenheden uit het verleden. Je lessen moeilijk kunnen begrijpen en integreren.
Pos: Evenwicht vinden tussen doen en zijn. Voorgaande ervaringen integreren, zodat je vollediger in het nu kunt leven.

Paper Birch - Betula papyrifera
Neg: Verwarring of desoriëntatie over de richting die je leven zou moeten nemen. Je niet kunnen verbinden met de diepere niveaus van inzicht over je levensdoel.
Pos: Het ware en essentiële zelf dat in je aanwezig is naar buiten laten komen. Geeft een duidelijker perspectief met betrekking tot je levensdoel en hoe je dit kunt verwezenlijken.

Pineapple Weed - Matricaria matricariodes
Neg: Niet in harmonie zijn met je fysieke omgeving. Niet bewust zijn van de steun en de koestering die er is vanuit de natuur. Zwakke koesterende band tussen moeder en kind.
Pos: Een kalm bewustzijn van jezelf en je omgeving handhaven, zodat je vrij kunt blijven van letsel en risico. Bevordert harmonie tussen moeders en kinderen en tussen mensen en de aarde.

Prickly Wild Rose - Rosa acicularis
Neg: Gebrek aan vertrouwen, je hopeloos voelen; apathisch en niet geïnteresseerd zijn in het leven. Je hart niet open houden bij tegenwerkende omstandigheden.
Pos: Je hart open houden bij conflict en strijd. Bouwt vertrouwen op. Moedigt openheid en een moedige interesse in het leven aan.

River Beauty - Epilobium latifolium
Neg: Emotionele ravage. Overweldigd zijn door verdriet, droefheid of een intens gevoel van verlies. Shock of trauma door emotioneel of seksueel misbruik.
Pos: Een remedie voor emotioneel herstel, heroriëntatie en regeneratie. Opnieuw beginnen na een emotioneel verwoestende ervaring. Maakt je sterker, zodat je tegenwerkende omstandigheden kunt gebruiken als mogelijkheden voor schoonmaak en groei. 

Round-Leaved Sundew - Drosera rotundifolia
Neg: Gehecht zijn aan het  bekende, bang voor het onbekende. Liever strijden dan veranderen. Je te sterk identificeren met het ego. Geen goede communicatie tussen het lager en hoger zelf.
Pos: Om je gehechtheid aan het bekende en je weerstand tegen het onbekende los te kunnen laten. Om de kracht van het ego in overeenstemming te brengen met de goddelijke wil.

Shooting Star - Dodecatheon frigidum
Neg: Je er niet bij voelen horen op aarde. Heimwee naar een plaats die je niet kunt benoemen. Niet bewust kunnen begrijpen waarom je hier bent. Pos: Versterkt je verbinding met de innerlijke spirituele leiding. Geeft een dieper begrip van kosmische oorsprongen en aardse doelen.

Single Delight - Moneses uniflora
Neg: Je geïsoleerd en alleen voelen, vooral tijdens een donkere of deprimerende periode. Een donkere innerlijke visie. De verbinding met je zielsverwanten niet kunnen voelen.
Pos: Voor degenen die lijden aan een gevoel van isolement. Om je te openen en energetisch te verbinden met je zielsverwanten.

Sitka Burnet - Sanguisorba stipulata
Neg: Gevoelens van innerlijke strijd zonder bekende oorzaak. De bron van de problemen in je leven niet kunnen lokaliseren. Je lessen moeilijk kunnen begrijpen.
Pos: Voor het herstel van het verleden op alle niveaus. Problemen onderkennen die bijdragen aan een innerlijk conflict. Om het volledige potentieel voor herstel, dat in een bepaald proces aanwezig is, naar buiten te brengen.

Sitka Spruce Pollen - Picea sitchensis
Neg: Te weinig nederigheid in je relatie naar de aarde. Geen evenwicht tussen de mannelijke en vrouwelijke uitdrukking van kracht binnen een persoon. Terughoudendheid om je kracht uit te drukken of uit te oefenen uit angst om iemand te kwetsen.
Pos: Brengt de mannelijke en vrouwelijke uitdrukking van kracht in een persoon in evenwicht. Ondersteunt de juiste handelingen in het huidige moment.

Soapberry - Sheperdia canadensis
Neg: Angst voor de kracht van de natuur. Angst voor je eigen kracht. Je kracht gebruiken op een onverantwoordelijke, oneigenlijke of onevenwichtige manier.
Pos: Stimuleert het loslaten van spanning uit het hart die te maken heeft met een angst voor de natuur. Met een open hart door situaties heen gaan die angst met zich mee brengen. Steunt je bij het kanaliseren van  kracht door je hart. 

Sphagnum Moss - Sphagnum sp.
Neg: Te kritisch en oordelend zijn over je weg naar herstel, geobsedeerd zijn door de dagelijkse details van je herstel-proces. De positieve kant van transformerende ervaringen niet kunnen zien.
Pos: Een hard oordeel of kritiek over je herstelproces los kunnen laten. Een plaats van onvoorwaardelijke acceptatie kunnen vormen in het hart, waar je belangrijke problemen heen kunt brengen om te herstellen.

Spiraea - Spiraea beauverdiana
Neg: Je niet ondersteund voelen door het leven. Beperkingen stellen aan hoe je steun toelaat in je leven. Gehecht zijn aan de manier waarop dingen zijn, zelfs als je ze niet leuk vindt.
Pos: Bevordert een onvoorwaardelijke acceptatie van steun uit alle bronnen. Leert  te koesteren en gekoesterd te worden door het leven door open en dankbaar te zijn.

Sticky Geranium - Geranium erianthum
Neg: Je verstrooid, futloos of besluiteloos voelen. Weerstand om naar het volgende niveau of de volgende fase te gaan. Te weinig energie hebben om je doelen te bereiken. Gehecht zijn aan je huidige niveau van bewustzijn en je huidige identiteit.
Pos: Om weer in beweging te komen. Steunt besluitvaardige en gerichte actie, om voorbij eerdere fases van groei en identiteit te gaan.

Sunflower - Helianthus annuala
Neg: Een onevenwichtige uitdrukking van mannelijke energie bij zowel mannen als vrouwen. Een zwakke of verstoorde relatie met de vader of met je eigen identiteit als vader.
Pos: Versterkt een stralende uitdrukking van jezelf. Bevordert een evenwichtige uitdrukking van mannelijke energie bij mannen en vrouwen. Versterkt een doelmatige omgang met autoriteit.

Sweetgale - Myrica gale
Neg: Geblokkeerde emotionele energie in de onderste chakra's. De emotionele communicatie met anderen is defensief, onduidelijk en wordt gekenmerkt door conflicten, verwijten en/of beschuldigingen.
Pos: Diepe emotionele pijn en spanning herkennen en loslaten, die de kwaliteit van je communicatie en omgang met anderen ondermijnt, vooral in man-vrouw relaties. 

Sweetgrass - Hierochloe odorata
Neg: Energieblokkades in het etherisch lichaam. Een lage energie tijdens de dag. Een herstellingsproces moeilijk helemaal kunnen voltooien. Niet harmonieuze energieën die verwijderd moeten worden uit de woon-  of de werkomgeving.
Pos: Reinigt en verjongt het etherisch lichaam. Zorgt dat lessen en ervaringen voltooid worden op het etherisch niveau. Verwijdert niet harmonieuze energieën uit de woon- en werkomgeving.

Tamarack - Larix laricina
Neg: Geen vertrouwen hebben in je unieke vermogens en mogelijkheden. Een zwak zelfgevoel, je er te weinig bewust van zijn waartoe je werkelijk in staat bent.
Pos: Bevordert zelfvertrouwen door een dieper begrip van je unieke krachten en vermogens. Moedigt de bewuste ontwikkeling van je individualiteit aan.

Tundra Rose - Potentilla fruticosa
Neg: Hopeloosheid, gebrek aan inspiratie en motivatie; overweldigd zijn door de verantwoordelijkheden die je op je hebt genomen.
Pos: Herstelt hoop, moed en inspiratie bij hen die veel te bieden hebben maar dicht bij het punt van opgeven zijn. Versterkt het vermogen om meer plezier en enthousiasme te leggen in de uitvoering van je verantwoordelijkheden.

Tundra Twayblade - Listera cordata
Neg: Diepe pijn en lijden als gevolg van wonden uit het verleden. Het hart is gesloten in een poging de pijn niet te voelen die daar is opgeslagen.
Pos: Opent het hart om onvoorwaardelijke liefde volledig toe te kunnen laten in gebieden van het lichaam die genezing nodig hebben. Steunt het opruimen van trauma dat op het cellulair niveau van je wezen wordt vastgehouden.

Twinflower - Linnaea borealis
Neg: Defensief of overgevoelig zijn in je communicatie. Niet in staat zijn om duidelijk te communiceren vanuit de verschillende aspecten van jezelf. Moeilijk begrijpen wat anderen zeggen.
Pos: Evenwicht in communicatie. Leren luisteren naar en spreken met anderen vanuit een plaats van innerlijke kalmte en gerichte neutraliteit.

White Fireweed - Epilobium angustifolium
Neg: Diepe emotionele schok en trauma. Diepgaande vervreemding van het lichaam na een ervaring van seksueel of emotioneel misbruik.
Pos: Kalmeert het emotionele lichaam na een schokkende ervaring. Verwijdert  emotioneel pijnlijke ervaringen uit het cellulaire geheugen en helpt  je om je  deze gebeurtenissen los te laten zodat verjonging en vernieuwing kan plaatsvinden.

White Spruce - Picea glauca
Neg: Overvoerd zijn door informatie. Het gevoel hebben dat je instort. Je kennis niet toe kunnen passen op de uitdagingen van het leven. Je gevoelens en je gedachten moeilijk kunnen integreren.
Pos: Grondt spirituele wijsheid in het lichaam. Brengt logica, intuïtie en emotie samen in een eensgezinde actie in het huidige moment.

White Violet - Viola renifolia
Neg: Je niet op je gemak voelen in gesloten ruimtes en beperkte omgevingen. Bang zijn om je identiteit te verliezen in een groep. Je gevoeligheid niet op een gemakkelijke manier kunnen laten zien.
Pos: Ontwikkelt vertrouwen in de bescherming van het hoger zelf en van welwillende spirituele krachten. Voor mensen die erg gevoelig zijn of die zich sterk bewust zijn van hun omgeving, om zich goed te blijven voelen, ongeacht wat er zich om hen heen afspeelt.

Wild Iris - Iris setosa
Neg: Gebrek aan vertrouwen in je eigen vermogen om te creëren. Je creatieve uitdrukking blokkeren omdat je niet bereid bent ze met anderen te delen. Je afgesneden voelen van de bron van je creativiteit.
Pos: Opent bewustzijn voor je eigen creatieve mogelijkheden. Om de prachtige uitdrukking van Goddelijke creativiteit, die je bent, te herkennen. Moedigt je aan om je innerlijke schoonheid en creatieve energie vrij met anderen te delen.

Wild Rhubarb - Polygonum alaskanum
Neg: Mentale weerstand en onbuigzaamheid. Het verstand wordt beïnvloed door het ego. Communicatie tussen het hart en het verstand is geblokkeerd of niet ontwikkeld.
Pos: Bevordert mentale soepelheid. Brengt het verstand in overeenstemming met de goddelijke wil door middel van het hart. Bevordert een ontspanning van ongewenste mentale controle. Brengt het rationele in evenwicht met het intuïtieve.

Willow - Salix bebbiana
Neg: Weerstand tegen het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen daden of voor het leven dat je gecreëerd hebt. Er niet bewust van zijn hoe gedachten de werkelijkheid scheppen.
Pos: Geestelijke ontvankelijkheid, soepelheid en veerkracht. De weerstand tegen het bewust creëren van je leven verwijderen.

Yarrow - Achillea borealis
Neg: Overgevoelig voor de omgeving. Bescherming buiten jezelf zoeken in plaats van in jezelf. Als de integriteit van de aura is aangetast door een trauma in dit of een vorig leven.
Pos: Verzegelt energiebreuken in de aura. Versterkt de algehele integriteit van het energieveld. Om te beseffen dat je zelf de bron van je eigen bescherming bent.

Yellow Dryas - Dryas drummondii
Neg: Je vervreemd voelen van je zielsverwanten. De verbindende draad niet kunnen voelen die je ervaringen aaneenrijgt tot een samenhangend en begrijpelijk geheel.
Pos: Steunt degenen die de grenzen van het bekende onderzoeken. De verbinding handhaven met je zielsverwanten in perioden van groei en verandering.