true colours

Bachbloesems

Artikelindex

Bachbloesems werken in op de emotionele laag van de aura en ondersteunen via deze wijze het herstel.indiaan

 

Ter ondersteuning van onze behandelingen gebruiken wij ook Bachbloesems.

 

 Onze ervaring is dat met name kinderen en dieren hier snel en goed op reageren. Volwassenen hebben in de loop van hun leven meer ballast opgebouwd, waardoor het bij hen vaak wat meer tijd nodig heeft. Bachbloesems werken in op de emotionele laag van de aura en ondersteunen via deze wijze het herstel. Bij voldoende belangstelling verzorgen wij meditatie-avonden, waarbij we mediteren met behulp van bachbloesems, in combinatie met bijbehorende kleurentherapie en affirmatie. We volgen daarbij de methode, ontwikkeld door Ingrid S.Kraaz en gebruik de door haar ontwikkelde kaartenset "Helende Bloesem- en kleurenkaarten". De hierna volgende tekst komt uit de door haar geschreven handleiding, behorende bij de kaartenset.


De 38 bachremedies en hun toepassing volgens dr. Edward Bach

Dr. Bach geloofde dat de menselijke natuur in potentie er een is van perfecte harmonie tussen God, of de scheppende macht, de ziel die van dezelfde essentie is als de scheppende macht en de individuele persoonlijkheid. Als deze harmonie wordt verstoord op het persoonlijkheidsniveau door het ego kan er ziekte ontstaan. Zulke negatieve ziekteverwerkende vibraties kunnen het beste worden verholpen op een innerlijk niveau, door de genezende vibraties van bepaalde bloemen en planten. Zij bevorderen of bewerken herstel, door de innerlijke, fijnstoffelijke, emotionele lagen weer in harmonie te brengen, daar waar het 'raakpunt' ligt van de ziel en het ego, de geestesgesteldheid en de persoonlijkheid.

vredespijpDr. Bach ontdekte dat er een direct, onbekend verband bestaat tussen psychische gewaarwordingen en fysieke symptomen. Hij onderscheidde zeven fundamentele soorten van persoonlijkheidsstoornis als zijnde de oorzaak van alle ziektesymptomen. Hij stelde dat er zeven persoonlijkheidstypen zijn, elk met een duidelijk te identificeren karakterstructuur en geestesgesteldheid. Hij deelde de bachremedies dan ook op in zeven categorieën:

1 Angst
2 Onzekerheid
3 Onvoldoende belangstelling in het hier en nu
4 Eenzaamheid
5 Overgevoeligheid voor invloeden en ideeën
6 Ontmoediging en wanhoop
7 Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen