true colours

Bachbloesems

Artikelindex

Categorie 5: Overgevoeligheid voor invloeden en ideeën

Agrimonie (Agrimony): De joviale, blije, humoristische mensen, die van vrede houden en die bang zijn voor ruzie en onenigheid. Om dit te vermijden zijn ze bereid veel op te geven. Over het algemeen hebben ze wel moeilijkheden, ze zijn rusteloos en worden gekweld door zorgen naar lichaam of geest, maar zij verbergen dit achter hun humor en hun grappen. Zij worden als goede vrienden beschouwd. Vaak gebruiken ze alcohol of drugs in behoorlijke mate, om zichzelf te stimuleren en te helpen hun problemen met opgewektheid te dragen.

Duizendguldenkruid (Centaury): Aardige, rustige, vriendelijke mensen, die er overdreven op uit zijn om anderen van dienst te zijn. In hun pogingen daartoe overschatten ze vaak hun eigen kracht. Hun wens anderen van dienst te zijn neemt hen zozeer in beslag dat zij eerder slaven zijn dan bereidwillige helpers. Hun goedaardigheid maakt dat ze meer doen dan gewoon hun aandeel en zodoende zouden ze hun eigen persoonlijke taak of missie in het leven kunnen veronachtzamen.

Walnoot (Walnut): Dit zijn de mensen die grote idealen en ambities hebben in het leven, en deze ook realiseren. Soms komen zij in de verleiding zich te laten afleiden van hun eigen ideeën, hun doelen en hun werk door het enthousiasme, de overtuiging of de krachtige meningen van anderen. De remedie geeft hier standvastigheid en bescherming tegen invloeden van buiten af.

Hulst (Holly): Voor degenen die soms worden overvallen door gedachten van iets als jaloezie, afgunst, wraak, achterdocht. Voor verschillende vormen van irritatie. Van binnen lijden zij vaak zeer, zonder dat er een echte oorzaak voor hun ongelukkig zijn is aan te wijzen.