true colours

Bachbloesems

Artikelindex

Categorie 6: Ontmoediging en wanhoop

Lariks (Larch): Voor degenen die zichzelf niet zo goed en bekwaam vinden als anderen om hen heen. Degenen die ver wachten te zullen falen, die het gevoel hebben dat ze nooit een succes zullen zijn, en daarom nooit iets wagen of niet hard genoeg proberen te slagen.

Den (Pine): Voor degenen die zichzelf de schuld geven. Zelfs als ze succesvol zijn denken ze dat ze het beter hadden kunnen doen en ze zijn nooit tevreden met de resultaten van hun inspanningen. Ze werken altijd hard en hebben veel last van de fouten die zij aan zichzelf toeschrijven. Soms is er sprake van een fout die door iemand anders is gemaakt, maar zij zullen zelfs daarvoor nog de verantwoordelijkheid op zich nemen.

Iep (Elm): Voor degenen die goed werk doen, die de roeping van hun leven volgen, en die hopen dat wat ze doen van enig belang is, vaak voor het welzijn van de hele mensheid. Er kunnen soms periodes van depressies zijn, als ze het gevoel hebben dat de taak die ze op zich genomen hebben te moeilijk is, en niet binnen het vermogen ligt van een menselijk wezen.

Tamme kastanje (Sweet chestnut): Voor sommige mensen zijn er momenten dat het lijden zo groot is, dat het ondragelijk lijkt. Dan voelt de geest, of het lichaam, alsof hij/het over de grens wordt gebracht van wat een mens kan uithouden, en dat hij/het moet capituleren. Dan lijkt het alsof er alleen nog maar afbraak en vernietiging overblijft om onder ogen te zien.

Vogelmelk (Star of Bethlehem): Voor degenen met grote smart/pijn, onder omstandigheden die iemand gedurende een tijdje zeer ongelukkig maken. De schok van het krijgen van slecht nieuws, het verlies van een dierbare, de angst na een ongeluk, en soortgelijke dingen. Voor degenen die een tijdlang niet getroost willen worden zal deze remedie verlichting brengen.

Wilg (Willow): Voor degenen die tegenslag of ongeluk te verwerken hebben gekregen en die het moeilijk vinden dit zonder klagen en zonder wrok te accepteren, omdat zij het leven meestal beoordelen aan de hand van de successen die het meebrengt. Zij hebben het gevoel dat zij zo'n grote beproeving niet verdiend hebben, dat het onrechtvaardig is en zij worden verbitterd. Vaak verliezen zij hun belangstelling en worden ze minder actief in die dingen van het leven waar zij voorheen zoveel plezier in hadden.

Eik (Oak): Voor degenen die zich heel erg inspannen en vechten om het goed te doen, wat betreft de dingen van het dagelijks leven. Zij blijven het een na het ander proberen, ook al lijkt hun zaak hopeloos. Zij gaan door met vechten. Zij zijn ontevreden met zichzelf als zij door ziekte worden gehinderd in hun plichten of hun hulp aan anderen. Het zijn moedige mensen, die vechten tegen grote moeilijkheden, zonder dat ze de hoop opgeven of hun inspanningen.

Wilde appel (Crab apple): Dit is de remedie van reiniging.Voor degenen die het gevoel hebben alsof er iets niet helemaal zuiver is bij hen. Vaak is het iets van ogenschijnlijk weinig belang; bij anderen kan het over een ernstiger ziekte gaan, die bijna veronachtzaamd wordt in vergelijking met dat ene ding waar iemand zich wel op concentreert. In beide gevallen wil iemand dolgraag vrij komen van dat ene speciale ding, dat het belangrijkste is vanuit hun visie en dat voor hen zo essentieel is, dat het geheeld moet worden. Als de behandeling faalt worden ze wanhopig. Deze remedie is een reiniger en zuivert wonden, als de patiënt redenen heeft om aan te nemen dat er een of ander gif is binnengedrongen, dat er weer uit moet.