true colours

Box I nr 1 t/m 12

Box I Holy Oak t/m Devotion, nummers 1 t/m 12

Box 1: Nummer 1 t/m 12

1, Holy Oak

Verkorte omschrijving:
1. Holy Oak brengt een doorstroming bij oude emotionele ervaringen. Hij laat deze op een natuurlijke manier doorstromen, door ze te accepteren, te uiten en te verwerken. Activeert kracht om het verleden los te laten en om nee te zeggen daar waar nodig. Kinderen worden ondersteund om zichzelf te ontdekken en talenten te ontwikkelen en om er vanuit innerlijke kracht te kunnen zijn.

Uitgebreide omschrijving:
Tijdens een meditatie waarin ik mij afstemde op de eiken Magog en Gog in Glastonbury kreeg ik rechtstreeks van een Licht Meester die zich voorstelde als El Morya, de tijd en datum van de eerste te prepareren Energy door,
met de boodschap dat ik op zijn hulp en die van de Engel Ezekiël mocht rekenen. Diep onder de indruk ging ik op zoek naar meer informatie over Meester El Morya. Probeer mijn reactie eens voor te stellen toen ik las dat hij in een eerdere incarnatie koning Arthur was. In Holy Oak hebben wij de Eik en Zwarte Toermalijn mee geprepareerd. Zwarte Toermalijn transformeert negatieve krachten in en om ons heen door middel van spirituele energie.

1, Holy Oak helpt om gevoelens tot uitdrukking te brengen en begrijpelijk te maken wat er in je omgaat. Tijdens het prepareren van Holy Oak kreeg ik de naam Lilith door en de woorden: het onder controle krijgen van de seksuele energie. Na de astrologische berekening bleek dat Mars in vierkant aspect Lilith stond. Dit houdt in dat deze Energy een nieuwe oplossing biedt voor oude problemen die te maken hebben met wreedheid, geweld, seksueel misbruik en behoefte aan seks vanuit egoïsme. Holy Oak laat deze stukken op een natuurlijke manier doorstromen door ze te accepteren, te uiten en te verwerken. De volgende fase, die dan mag ontwaken, is het vermogen om de volle betekenis van de diepere Geestelijke aspecten te herkennen, om de gevoelswereld van de medemens heldervoelend en intuïtief waar te nemen, en om te stralen als het Licht vanuit onze Zon,
waardoor men de juiste mensen aantrekt. De energie die El Morya in Holy Oak legt is: Goddelijke kracht, uw wil geschiede, leid mijn handelen, wees mijn gedachten en wijs mij mijn bestemming. Door tegenstellingen tussen de wil, het onbewuste en het aangeleerde gedrag kan men diep ongelukkig zijn. De gevoelswereld is dan vaak uit balans en scheppende talenten blijven dan in het duister verborgen. De energie van El Morya helpt om te begrijpen wat er in je omgaat, om de stille krachten, prachtige gaven zoals: van jezelf houden, vastbeslotenheid, doelgerichtheid, zelfdiscipline en verantwoordelijkheid te laten ontwaken. Ezekiël, wiens naam in het Hebreeuws sterkte, oftewel kracht betekent, ondersteunt al deze aspecten met zijn kracht! Met als extra toegevoegde waarde: kracht om nee te leren zeggen, daar waar nodig. Kracht om je verleden los te laten. Kinderen en pubers worden ondersteund om zichzelf te ontdekken, talenten te ontwikkelen en om er vanuit innerlijke kracht te kunnen zijn. Werkt energetisch krachtig op verstoringen van de Stuit- t/m de Hart chakra's. Stimuleert energetisch de thymusklier, die staat voor zelfvertrouwen. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Aardester- en Zielster chakra's geactiveerd.


2, Thor Energy

Verkorte omschrijving:
2, Thor Energy transformeert boosheid naar vriendelijkheid, wanhoop naar hoop, onbegrip naar begrip. Hij helpt om negatief (familie)karma versneld om te buigen naar positief karma. Stimuleert om de noden van een ander op te merken, zonder zichzelf weg te cijferen. Kinderen worden ondersteund om niet uit balans te raken tijdens karmische leerprocessen.

Uitgebreide omschrijving:
Bij de ingang van de Thor zat een prachtige rode poes. Hij zag er hetzelfde uit als onze poes thuis. Deze lieve poes wandelde mee naar de voet van het zevenspiraalvormig labyrint onder de Thor waar deze Energy geprepareerd is. De gehele avond bleef de poes lekker bij Joanne van Wijgerden op schoot zitten. Heel bijzonder vind ik het feit dat er tot het geboortemoment van Thor Energy een schitterend fluitspel klonk vanuit de Thor. Toen we opstapten zagen we de schaduw van een man naar beneden lopen en de bijzondere poes wandelde mee terug en nam weer plaats op de steen naast de ingang van de Thor! Tijdens het prepareren verscheen Engel Michaël om bepaalde energieën toe te voegen om de mensheid te helpen transformeren. Even later verscheen de prins van de engelen Metatron. Hij kwam wandelend door het vuur naar me toe lopen. Verschillende keren hoorde ik de naam Enoch. Dit kon ik op dat moment niet plaatsen, ook Joanne kon me hier geen verklaring voor geven. Eenmaal weer thuis vond ik in een Joodse encyclopedie een beschrijving van Metatron. Hij blijkt ooit op Aarde te hebben geleefd als de profeet Enoch, wiens lichaam door bliksem en vuur veranderde in Metatron, de bevrijdende engel, de Shekinah, de bemiddelaar tussen de Goddelijke wereld en de mensheid. In Thor Energy hebben wij de Eik en Zwarte Toermalijn mee geprepareerd. Zwarte Toermalijn transformeert negatieve krachten in en om ons heen door middel van spirituele energie.

2, Thor Energy ondersteunt allerlei (ogenschijnlijk) onrechtvaardige processen. helpt om deze te doorstaan en om zich niet te verlagen tot methodes, uitspraken of handelingen waardoor men weer een nieuw stuk negatief karma opbouwt. Thor Energy stimuleert om vanuit het hart onbaatzuchtig te scheppen voor de medemens en om onbewust de noden van een ander aan te voelen, zonder zichzelf weg te cijferen. Ook helpt hij de wilskracht te vergroten en mentale discipline te versterken. Metatrons energie activeert het bewust worden van de natuurwet van oorzaak en gevolg, waardoor men zich bedachtzaam, verantwoordelijk en met respect voor zichzelf en medemens kan gedragen. Metatrons energie helpt om levenservaringen vanuit een hoger bewustzijn te bekijken en deze te zien als een ontwikkelend en krachtiger makend leerproces. Daardoor kan boosheid transformeren naar vriendelijkheid, wanhoop naar hoop, onbegrip naar begrip. Hij helpt om negatief karma en familiekarma versneld uit te zuiveren en om te buigen naar een positief karma. Michaël ondersteunt dit met zijn Lichtkracht. Men gaat zich herinneren dat men de macht heeft om vanuit het Christusbewustzijn te leven. Het Christusbewustzijn houdt o.a. in dat men zich bewust gaat worden dat men naar het evenbeeld van de Christus geschapen is, dus dat Zijn kwaliteiten ook de kwaliteiten zijn die men als mens bezit. Kinderen en pubers worden ondersteund om niet uit balans te raken door karmische leerprocessen. Werkt energetisch krachtig op verstoringen van de Stuit- t/m de Zonnevlecht chakra's. Stimuleert energetisch de pancreas, die staat voor zekerheid in denken. Kierkunde Mazdaznan. Na verankering wordt de Kruin chakra geactiveerd.


3, Trinity

Verkorte omschrijving:
3. Trinity helpt om zich bewust te worden van de binding die men heeft met zijn ouders, familie, de omgeving en verouderde structuren. Helpt om deze bindingen te herkennen en indien nodig los te laten. Maakt de verbinding met het Hoger zelf diepgaander. Beschermt kinderen voor goedgelovigheid zodat men niet meer het slachtoffer wordt van intriges en intimidaties.

Uitgebreide omschrijving:
Het ontstaan van Trinity meldde zich aan in een droom die mij een plek liet zien van een meer omringd met eiken.
In een grote eik zag ik een lichtzwaard dat de boom in tweeën had gesplitst en hoorde ik het woord "Drie -eenheid". Enthousiast wist mijn " grote helpster " Joanne mij te vertellen dat dit een gedeelte van de legende van Koning Arthur was wat zich af had gespeeld in Meare. De plaats waar wij logeerden! Terwijl wij richting Meare reden wees een paarse straal mij de weg. Ondanks dat we in een moerasachtige omgeving belandden bleef ik trouw de straal volgen en stond stil bij drie verschillende in elkaar verslingerde bomen die vanuit hun stam samen groeiden.Dit was voor mij het symbool van de Drie- eenheid. Tijdens het prepareren verschenen Engel Raziël en Enoch die mij duidelijk maakten dat Divine Wisdom vanuit de zesde dimensie zou vrijkomen. Nader onderzoek leerde mij via o.a. een engelenboek van Hans Kraak dat Raziël al zijn kennis aan Adam had overgedragen en dat uiteindelijk deze kennis in Enochs geschriften is beland! Door Enoch zijn ze aan Noach overhandigd en schijnbaar heeft ook koning Salomon ze nog in zijn bezit gehad. Hierna zijn ze verdwenen en in de middeleeuwen weer boven water gekomen. In Trinity hebben wij de Eik en Zwarte Toermalijn mee geprepareerd. Zwarte Toermalijn transformeert negatieve krachten in en om ons heen door middel van spirituele energie.

3, Trinity is voor diegenen van wie het spiritueel leiderschap gevraagd wordt. Deze Energy helpt om het contact met het Hoger Zelf te herstellen of diepgaander te maken en om de spirituele ontwikkeling harmonisch te laten samengaan met emoties die de groei belemmeren zoals angst, wantrouwen en het verzet tegen de mediamieke gaven.Trinity helpt om zich bewust te worden van de binding die men heeft met zijn ouders, familie, de omgeving en verouderde structuren. Hij helpt om de structuur van deze binding te herkennen en indien nodig los te laten voordat men zich kan overgeven aan het spirituele leiderschap. Doorgrondt emoties zodat men zichzelf diep verbonden kan gaan voelen met alle levende wezens vanuit de Universele liefdesenergie. Raziël activeert inzicht om deze kennis van de Universele natuurwetten bewust te integreren in het leven, waardoor men in een sterke persoonlijkheid verandert, die gemakkelijk en met verantwoordelijkheid contacten kan leggen met hogere dimensies om deze kennis weer door te geven. Met behulp van de energieën van Enoch leert men om zich de symbolen, de geheime kennis uit zijn geschriften te herinneren en te duiden. Zijn energie laat inzien dat vertrouwen en overgave de sleutels zijn tot al deze mysteries. Dat we één mogen worden met het scheppingsplan en inzien dat al wat leeft in evolutie is en gevraagd wordt te gehoorzamen aan dit plan. Alleen dan kan er harmonie, orde en eenwording ontstaan. Kinderen en pubers worden ondersteund bij problemen die ontstaan door hun interesses en hun waarnemend vermogen waarmee ze hun leeftijdgenoten ver vooruit in zijn. Helpt hen om hun peinzende gedachten te kunnen plaatsen en bij het zoeken naar diepere betekenissen. Beschermt hen voor hun goedgelovigheid zodat zij niet meer het slachtoffer van intriges en intimidatie worden. Werkt energetisch krachtig op verstoringen van de Stuit- en Heiligbeen chakra's. Stimuleert energetisch de geslachtsklieren, die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering wordt de Hypofyse chakra geactiveerd.


4, Harmony

Verkorte omschrijving:
4, Harmony transformeert wonden die zijn ontstaan door kwetsende woorden, afgewezen zijn of misbruikt, zowel geestelijk als fysiek, ervaringen waardoor men spanningen ervaart. Zuivert van eigen gemaakte 'beschermende' gewoontes. Troost huilbaby's en helpt ADHD kinderen om niet meer te kiezen voor uitspraken waar ze naderhand spijt van hebben.

Uitgebreide omschrijving:
De Volle Maan Eclipse van 26-05-02 leek ons een mooie trilling om vast te leggen, zodat de helende gift van deze Maansverduistering verankerde schaduwkanten kan transformeren, die vanuit het onderbewustzijn gestuurd worden. Als bekrachtiging waren Meesteres Ma Ray en Engel Rafaël aanwezig. Ma Ray was ook de incarnatie Maria, de moeder van Jezus. Bijzonder om te vermelden is dat op de dag dat ik dit stukje schrijf, ik een mail ontving van Lia Kluytmans, de beheerder van de website: Meesters van het Licht, waarin vermeld wordt dat Ma-Ray tijdens al haar incarnaties nauw samenwerkte met haar Tweelingziel, de Aartsengel Rafaël! In Harmony hebben wij de Gele Lis en Seleniet mee geprepareerd. Door Seleniet ondervindt het bewustzijn een duidelijke, pure trilling, de hersenen worden tot werken gestimuleerd. Hij activeert het Licht in onze gedachten en zodoende voert hij naar inzichten.

4, Harmony transformeert wonden die zijn ontstaan door kwetsende woorden, afgewezen zijn of misbruikt,
zowel geestelijk als fysiek, ervaringen waardoor men regelmatig spanning ervaart. Deze bewuste ervaringen, maar ook de onbewuste ervaringen die opgeslagen liggen uit ervaringen vanuit vorige levens, veroorzaken beschermende gewoontes waardoor de verdere persoonlijkheidsontwikkeling stagneert. Hierdoor kan men zich humeurig en geïrriteerd voelen waardoor men zich te impulsief uit, en/of zelfs agressief reageert. Reacties waardoor contacten met andere mensen zelden onproblematisch verlopen. Anderzijds kan men zich schuldig voelen en durft men niet meer aan zijn gevoelens toe te geven omdat men zich dan weer kwetsbaar voelt. Harmony helpt om al deze schaduwkanten, die neigen naar dit gedrag, en wisselende emoedsstemmingen te transformeren. Hij laat inzien waar men zich het meest aan stoort, zodat men een realistisch zelfbeeld kan vormen en ondersteunt om innerlijke harmonie te bereiken. De energie van Ma Ray, als Meesteres van de karmische raad, schenkt genade voor alle impulsieve, betreurde daden. Men merkt dat men zich niet meer schuldig hoeft te voelen. Ze geeft inzicht in het Goddelijk plan en helpt om de persoonlijkheid mee uit te zuiveren, zodat men het Christusbewustzijn ontvangen kan. De energie van Rafaël verbetert inzicht in het communicatieve vermogen en helpt om de mentale kracht van zelfbeheersing te vergroten. Zijn oranje energie van Mercurius werkt versterkend op het zenuwstelsel zodat er rust komt in het chaotische denken. Voor kinderen en pubers een prachtige Energy om Universele liefde en mededogen te ontwikkelen. Zeker ondersteunend bij ADHD, helpt hen om niet meer te kiezen voor uitspraken waar ze naderhand spijt van hebben.
Troost huilbaby's. Harmonie werkt hartverwarmend. Werkt energetisch krachtig op verstoringen van de Stuit- t/m de Epifyse chakra's. Stimuleert energetisch de epifyse, die staat voor helder denken en de pancreas, die staat voor zekerheid in het denken. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Walvis Matrix- en Christusbewustzijn chakra's geactiveerd.


5, Crystalclear

Verkorte omschrijving:
5, Crystalclear helpt in te zien hoe men zelf in relatie tot zijn omgeving staat en deze vorm kan geven. Helpt om opener met een ander in contact te treden. Via deze spiegelende energie leert men om zijn omgeving en contacten intuitief aan te voelen, waardoor men zijn persoonlijkheid duidelijker kan zien. Helpt kinderen om de mening van anderen te respecteren. Ondersteunt hen bij het aanvoelen van anderen en hun omgeving.

Uitgebreide omschrijving:
Tijdens de Volle Maan Eclips van deze dag vond er tevens een wereldwijde Lichtgrid verankering plaats. Wereldwijd werd er Licht gestuurd naar daar waar duisternis heerst. Het verwonderde ons dan ook niet dat één van de Kabbala Engelen Uriël, een machtige en krachtige tegenwoordigheid die in staat is om onvoorstelbare helderheid van de bron te weerspiegelen, zich bij ons voegde. Uriël is bekend als de beheerder van de symbolen van de Goddelijke wetten, als gids en boodschapper voor de mensheid betreffende het vinden van de Goddelijke waarheid. Hij begeleidde een voor ons al vertrouwde Meesteres, Quan Yin. Wij vragen haar vaker om hulp tijdens een verdiepingsworkshop betreffende het uitzuiveren van karmische aspecten.
Zij is de Vrouwelijke Meester van genade en samen met St. Germain werkt ze vanuit de paarse straal. In Crystalclear hebben wij de Gele Lis en Seleniet mee geprepareerd. Door Seleniet ondervindt het bewustzijn een duidelijke, pure trilling,
de hersenen worden tot werken gestimuleerd. Hij activeert het Licht in onze gedachten en zodoende voert hij naar inzichten.

5, Crystalclear Is een liefdevolle spiegelende energie om via relaties en gemeenschappelijke activiteiten een zelfbewuste, individuele persoonlijkheid te ontwikkelen. Men kan tijdens de omgang met een ander zijn eigen persoonlijkheid duidelijker zien. Hierdoor kan men opener met een ander in contact treden. Via deze spiegelende energie leert men in te zien hoe men zelf in relatie tot zijn omgeving staat en deze vorm geeft. Quan Yins energie activeert de transformatie van verankerde gevoelens, in de vorm van aangedane pijn en boosheid, naar vergeving. Ze helpt om de gevoelswereld intuïtief in te schakelen zodat men elke situatie en alle impulsen die van de medemens komen kan plaatsen en interpreteren, waardoor men alles rechtvaardig kan zien. Haar energie creëert een gevoel van verlossing, zodat men geestelijk vrij kan bewegen en zijn eigen grenzeloze gave om lief te hebben door kan geven aan de naaste omgeving. Uriël helpt om meesterschap over de zonnevlechtchakra te verkrijgen, waardoor men kan samenwerken in broederschap, zonder te oordelen of te discrimineren. Zodoende kan men vanuit eenheid en vrede de levenskwaliteiten verbeteren, zowel van zichzelf als van de ander. Hij laat zijn Lichtenergie schijnen in het bewustzijn, zodat alle disharmonie op het geestelijk vlak kan transformeren naar niets minder dan het Christusbewustzijn. Kinderen en pubers worden ondersteund in hun intuïtie bij het aanvoelen van hun omgeving en in hun contacten met een ander. Het spiegelend effect activeert een energie tijdens de omgang zowel met leeftijdsgenoten als met volwassen autoriteiten. Hierdoor wordt geestelijke en energetische communicatie met de ander een bron voor hun persoonlijke ontwikkeling en kunnen andere meningen gerespecteerd worden. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Nek-Kin chakra's. Stimuleert energetisch de schildklieren en bijschildklieren, die staan voor doorzettingsvermogen. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Dolfijn Matrix- en Sterrenpoort chakra's geactiveerd.


6, Inner Secrets

Verkorte omschrijving:
6, Inner Secrets ondersteunt om gedachten die een eigen wereld zijn gaan leiden te ordenen, waardoor men emotionele stress situaties, hectische, nerveuze gevoelens die krachtreserves uitputten snel kan verwerken en los laten. Kinderen worden geholpen om vanuit innerlijke kracht en met zelfdiscipline zichzelf te ontwikkelen. Vormen van ongeduld maken plaats voor leren ontspannen.

Uitgebreide omschrijving:
Tijdens de Eclipse verscheen een ontzettende grote mannelijke energie en het woord Maha Chohan schalde door ons heen. Wij waren zeer onder de indruk door deze imponerende, stilzwijgende Meester. Wij voelden meteen dat het Licht dat om ons resoneerde alle lagen van ons wezen zuiverde. Hij werd vergezeld door de Engel Atuniël, de Engel van de orde die werkt met de uitzuiverende vlam om o.a. deugden uit te zuiveren. In Inner Secrets hebben wij de Gele Lis en Seleniet mee geprepareerd. Door Seleniet ondervindt het bewustzijn een duidelijke, pure trilling, de hersenen worden tot werken gestimuleerd. Hij activeert het Licht in onze gedachten en zodoende voert hij naar inzichten.

6, Inner Secrets is voor iedereen die stemmingen van zijn omgeving intuïtief aanvoelt maar dit nog niet kan plaatsen.
Hij helpt om in balans te komen met zijn innerlijke bron doordat men niet meer alles verstandelijk gaat beredeneren, om nieuwe krachten en inzichten op te doen en in het dagelijkse leven alert te reageren. Inner Secrets stimuleert om en aan te voelen wat van zichzelf is en welke stukjes bij een ander horen. Hierdoor kan men snel reageren in elke situatie. Hij ondersteunt om gedachtes die een eigen wereld zijn gaan leiden te ordenen, waardoor men emotionele stresssituaties, hectische, nerveuze, onrustige gevoelens, situaties die krachtreserves uitputten snel te verwerken en los kan laten. De energie van Atuniël activeert nieuwe inzichten zodat creatieve, scheppende ideeën en spirituele talenten door optimisme en zelfvertrouwen kunnen ontplooien. De verworven talenten kunnen dan collectief worden uitgezonden voor het Hoger plan. De energie van Maha Chohan maakt de innerlijke leraar los, die helpt om alle lagen van het wezen uit te zuiveren en om de vrouwelijke energie harmonisch in de persoonlijkheid op te kunnen nemen. Deze Meesterenergie ondersteunt bezinningsperiodes en meditatie- technieken, doordat zijn Lichtfrequenties de hogere bewustzijnsenergie laten ontwaken en deze kan verankeren in de persoonlijkheid. Hij helpt om een individueel wezen met eigen behoeftes te worden. Indien nodig kan men zich losmaken van de eigen structuur zodat men kan versmelten met iets dat groter en meer alomvattend is dan het eigen zelf. Kinderen en pubers worden ondersteund om vanuit innerlijke kracht en met zelfdiscipline een interesse te activeren om zichzelf verder te ontwikkelen. Vormen van ongeduld maken plaats voor leren ontspannen. Concentratieverlies, dagdromen en onevenwichtige gedachten transformeren naar zelfdiscipline, vanuit een innerlijk plezierig gevoel, waardoor zij vanuit hun eigen bezieling deel kunnen nemen aan het leven. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Milt-Navel chakra's. Stimuleert energetisch de bijnieren, die staan voor innerlijk licht. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering wordt de Epifyse chakra geactiveerd.


7, Transformer

Verkorte omschrijving:
7, Transformer moedigt aan om diepgaand zichzelf te onderzoeken om zijn ware ik te vinden. Helpt om vrij te worden van traditionele levensconcepten, dogmatische regels en dominante invloeden. Ondersteunt kinderen tijdens overgangsfases van school, verhuizing, echtscheiding, logeerpartijen etc. Helpt om onzekerheid voor het onbekende los te laten.

Uitgebreide omschrijving:
Geruime tijd wisten Mark en ik dat wij op 17-08-02 Energies mochten prepareren.
Het was een dag van verzamelingen van uitgezonden frequenties,door de mensheid ter herinnering aan het feit dat Meester Thoth op 17-08-87 het herstel van het Lichtgrid rond de Aarde uitvoerde. Bovendien vond een wereldwijde krachtbundeling plaats door Lichtwerkers, om gezamenlijk het Lichtgrid te verankeren en om de chakra's van de mensheid te verbinden met overeenstemmende Heilige plaatsen op onze planeet. Een bijzondere ervaring was dat de week van voorbereiding een toegevoegde waarde kreeg toen er een uitnodiging kwam om samen met onze lieve vriend Giri Prins en zijn kinderen Mark en Rose diverse plaatsen te bezoeken waar ooit Maria verschenen was. Mark en ik hadden beiden met deze wonderbaarlijke vrouwelijke energie nog geen eerdere contacten gehad. Wel met haar eerdere incarnatie Ma Ray uit Atlantis, waar wij een diepgaande binding mee hebben. Wij zijn dan ook bijzonder dankbaar dat de energie Maria, vergezeld door Engel Chochmaël verscheen om de Energies te bekrachtigen. In Transformer hebben wij St. Janskruid en de Ogen Jaspis mee geprepareerd. Ogen jaspis versterkt het geestelijk welzijn. Geeft inzicht in situaties. Werkt bevrijdend bij onzekerheid, stress en angsttoestanden.

7, Transformer moedigt aan om diepgaand zichzelf, het innerlijke wezen, te onderzoeken en de individuele waarheid te ontdekken. Hij helpt om vrij te worden van traditionele levensconcepten, dogmatische regels en dominante invloeden die uitgeoefend werden door opvoeders, leerkrachten etc. Waardoor men zichzelf in denkstructuren heeft verloren en zich verwoestende wereldbeelden hebben gevormd. De energie van Chochmaël helpt om zich intuïtief een totaalbeeld van de universele wetten eigen te maken en bewust te worden van de kringloop van het leven. Hij geeft inzicht en kracht om in te zien en los te laten wanneer een cyclus zijn einde heeft gevonden. Maria's energie stuurt aan om het energetisch potentieel te transformeren naar genezende en invoelende talenten. Zij stimuleert om deze te ontwikkelen en in te zetten voor zichzelf en de omgeving. Ze geeft bescherming en activeert de wilskracht en de kracht om op eigen energiebronnen terug te vallen, om uit moeizame of beknellende situaties te breken. Transformer stimuleert het gebed van het hart. Kinderen en pubers worden ondersteund in het overwinnen van hun angsten voor het onbekende. Geholpen om de geliefde zekerheid los te laten en moedig en krachtig nieuwe wegen in te slaan, zoals bijvoorbeeld tijdens overgangsfases van school, verhuizingen, logeerpartijen, echtscheiding etc. Transformer helpt hen om zich bewust te worden van hun binding met Moeder Aarde en de Kosmos en zich aan te passen aan de natuurlijke stroom van het leven. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Hart- Thymus chakra's. Stimuleert energetisch de thymusklier, die staat voor zelfvertrouwen. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Aardester- en Zielster chakra's geactiveerd.


8, Green Ray

Verkorte omschrijving:
8, Green Ray is een krachtige beschermer voor hen die niet goed geincarneerd oftewel geaard zijn. Helpt om de kwaliteit van het leven en de gezondheid in geestelijk opzicht te verbeteren. Ondersteunt kinderen om onzekerheid en angsten te overwinnen. Om van zichzelf niets te verlangen wat ze ook niet van een ander verlangen. Laat hen bewust worden van hun eigen indentiteit.

Uitgebreide omschrijving:
Tijdens de natrillingen van het verankeren van het Lichtgrid verscheen de Engel Lemanaël. Deze wordt in de Joodse Kabbala beschreven als één van de engelen van de Maan. Even later verscheen Ra, de Zonnegod van onze Centrale Zon, vergezeld door de Engel Och, een Engelen Vorst van de Zon die regeert naar zeggen over 36.536 Zonnegeesten. Engel Och regeert ook over het hart. Spirituele groei is afhankelijk van onze betrokkenheid, onze wil om lief te hebben, hoeveel hart we voor iets hebben! We wisten dat dit een Energy zou worden die donkere gevoelens en vaste patronen kan gaan doorbreken en helderheid en verlichting in geestelijke chaos zou brengen. Deze Energie mag zelfs goud in de aura activeren. In Green ray hebben wij St. Janskruid en de Ogen Jaspis mee geprepareerd. Ogen jaspis versterkt het geestelijk welzijn. Geeft inzicht in situaties. Werkt bevrijdend bij onzekerheid, stress en angsttoestanden.

8, Green Ray Is een krachtige hulp en aurabeschermer voor hen die niet goed geïncarneerd oftewel geaard zijn. Doordat men de binding met de Kosmos en de Aarde mist kan men gevoelig zijn voor indrukken van buitenaf waardoor men onrustig, overprikkeld, pessimistisch, oververmoeid en zelfs depressief kan raken. Ook vormen van dwangneurose kunnen hierdoor ontstaan. Green Ray helpt om de kwaliteit van het leven en de gezondheid in geestelijk opzicht te verbeteren en om de routines van alledag effectief vorm te geven. Hierdoor leert men te luisteren naar het lichaam, voordat men ziek wordt! De energie combinatie van Ra en de Engelen is begeleidend. Ze begeleiden om weer eenheid tussen de Geest en het lichaam te vormen door helderheid en structuur in denkprocessen en gevoelens te activeren. Zodat er een ontspannende innerlijke harmonie kan ontstaan die ook fysiek vitaliserend doorwerkt. Maria's energie helpt ouders om te vertrouwen op de innerlijke kracht van hun kinderen, geeft inzicht als men ze te veel beschermt en geeft kracht om hen los te laten, zoals zij haar zoon losliet! Zij laat inzien dat zij de kans moeten krijgen om te leren hun eigen pad te bewandelen vanuit een eigen verantwoordelijk- heid. Binnen relaties leert men zijn eigen individualiteit te bewaren, durven te zijn wie men werkelijk is. Ze helpt om vanuit een liefdesenergie eigen ruimte en respect te creëren en geeft inzicht dat men niet overbezorgd hoeft te zijn en de ander niet hoeft te behoeden voor de gevaren in de wereld. Ze laat inzien dat men kan vertrouwen op de ander, wetende dat hij/zij zich wel redt. Kinderen en pubers worden ondersteund om een veilig pad in hun leven te vinden. Om onzekerheid, innerlijke onzekerheid en angsten te overwinnen. Om onbaatzuchtig hun medegevoel te ontplooien en om niets van zichzelf te verlangen wat ze niet van een ander verlangen. Onmacht en emoties worden omgezet in liefde. Hierdoor komen ze sterker in hun kracht en laten zich niet,
of niet meer, verleiden door alcohol of drugsgebruik om hun innerlijk licht te vinden. Laat hen bewust worden van hun eigen identiteit, de I AM, en helpt hen om uit alle ervaringen alleen 'het koren' mee te nemen naar hun ziel. Ook zij zullen het goud in hun aura mogen ervaren. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- en Heiligbeen chakra's. Stimuleert energetisch de geslachtsklieren, die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering wordt de Hypofyse chakra geactiveerd.


9, Inner Light

Verkorte omschrijving:
9, Inner Light ondersteunt allen die innerlijk verdeeld, emotioneel geisoleerd en een gemis aan liefde ervaren. Ondersteunt hen die door zijn ruimhartigheid al vaak teleurgesteld is. Geeft de opening naar zelfwaardering, zelfverzekerdheid en zelfbewustzijn. Geeft kinderen inzicht in wat ze wel of niet moeten doen voor hun ontwikkeling.

Uitgebreide omschrijving:
Op 18-08-02 om 09.51 uur scheerde de NY40, een ongewoon grote asteroïde van ongeveer 6000 meter lang op minder dan 525.900 km met een snelheid van 21 kilometer per seconde langs onze planeet. Meestal zijn de passerende asteroïden niet groter dan 30 meter! Het was voor velen een angstige en onrustige tijd. Tijdens deze trilling hebben wij Inner Light geprepareerd. Tijdens het prepareren verscheen een Meester met een donkere huidskleur, die zich voorstelde als Afra.
Hij voelde heerlijk vertrouwd, zelfs bekend aan. Afra is de Meester die samen met St. Germain de drievoudige vlam weer aanreikt aan de mensheid.In Inner Light hebben wij St. Janskruid en de Ogen Jaspis mee geprepareerd. Ogen jaspis versterkt het geestelijk welzijn. Geeft inzicht in situaties. Werkt bevrijdend bij onzekerheid, stress en angsttoestanden.

9, Inner Light is voor allen die innerlijk verdeeld, emotioneel geïsoleerd en gevoelsarm zijn, een gemis aan liefde en aandacht ervaren en door zijn ruimhartigheid al vaak teleurgesteld is. Hierdoor willen ze té graag de behoeften van hun omgeving vervullen waardoor ze onvoldoende of geen bescherming hebben in ontmoetingen en hun energie wegstroomt. Dit zijn factoren die ontstaan kunnen zijn doordat men opgroeide in een gespleten gezinssituatie of bij ouders en /of broers en zussen die vaker ruzie hadden. Inner Light helpt om te beginnen met het doorlichten van het onderbewustzijn en geeft de opening naar een nieuw bewustzijn: zelfwaardering, zelfverzekerdheid en zelfbewustzijn! Zodat men gevoelsmatig contacten met de medemens creëert zonder zichzelf weg te cijferen. Zelfliefde en Universele liefde wordt de kracht waarmee men greep krijgt op de problemen in het leven en in relaties. Wilskracht, moed en zelfvertrouwen en geen angst, maar zelfrespect om zichzelf te accepteren en niet bang te zijn om een eigen weg in te slaan. Afra's energie helpt om de innerlijke drievoudige vlam te activeren welke voor het Christuslicht staat en die uitzuivering, kracht, wijsheid, inzicht en groei ontwikkelt. Afra heeft zelfs de macht om opnieuw de drievoudige vlam te activeren bij diegenen die hem verloren hebben door hun agressief gedrag. Afra's energie geeft inzicht bij hen die moeite hebben bij het accepteren van andere rassen en huidskleuren. Hij helpt om de gelijkenis en de eenheid, te herkennen, betreffende ras, huidskleur en religies, zodat men weer het pad van broederschap kan gaan bewandelen. Samen met de plutonische krachten die we vanuit de planeetstand tijdens het prepareren vast mochten leggen activeert Afra bij de Kinderen en pubers een nieuw bewustzijn om het lot van onze planeet in handen te nemen. Hij geeft hen inzicht en kracht om, zonder agressie maar vanuit een liefdesenergie, oude systemen te kunnen laten transformeren en om vanuit innerlijke rust hun kennis te delen. Geeft hen inzicht in de waarheid van de techniek die men tegenkomt in het leven, o.a. via cursussen met betrekking tot transformatie en spirituele groei. Helpt om alleen nuttige ervaringen op te zoeken, zodat men weet wat men wel of niet moet doen voor ontwikkeling. Werkt energetisch krachtig op de Stuit t/m de Hypofyse chakra's. Stimuleert energetisch de hypofyse die staat voor de controleur van de spirituele en intellectuele hersendelen. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Holle Aarde Matrix- en Galactischepoort chakra's geactiveerd.


10, Silence

Verkorte omschrijving:
10, Silence geeft energie om alledaagse taken aan te pakken, om rust te behouden wanneer iets niet snel genoeg verloopt. Ondersteunt overbelaste ouders en studenten, versterkt het concentratievermogen. Helpt kinderen om zich staande te houden in drukke omgevingen, activeert de verbindende schakel met de innerlijke bron tijdens alle activiteiten.

Uitgebreide omschrijving:
Volle Maan energie van 24-07-02 veroorzaakte al dagen een Regenbooglicht, dat Lichtcoderingen in onze atmosfeer losliet. Het was een zeer onrustige periode voor velen. Terwijl wij later in de middag bij onze schalen zaten voelden wij dat onze Zon ook onrustige zonnevlekjes losliet. Dit deed ons besluiten om de eerste schaal in ontvangst te nemen. Op www.space.com stond aangeduid dat er een geomagnetische storm was geweest! Meesteres, Lady Nada, een van de dienaren in de Karmische raad, die meehelpt om vrede en broederschap te creëren hier op onze planeet, was al enige dagen regelmatig aanwezig, zowel bij ons als bij verschillende cursisten. Ze verscheen vergezeld door Sadriël, de Engel van Orde en Tijd. Wij zijn de gehele Goddelijke wereld vanuit het diepst van ons hart dankbaar voor hun hulp aan de mensheid, maar danken Engel Sadriël nogmaals voor zijn ondersteuning. Eenieder hier op Aarde merkt dat wij balans en meesterschap moeten gaan verwerven in de aardse uurtjes, die wij krijgen. Dit is geen gemakkelijk proces! In Silence hebben wij de Reuzenbalsemien en Coelestien mee geprepareerd. Coelestien brengt door zijn zachte vibraties de gedachtegang tot rust en helpt om een nieuwe wijze van denken en kijken te ontwikkelen.

10, Silence helpt om onafhankelijk van de meningen, erkenning of reacties van anderen en in elke omstandigheid de eigen diepere energie te vinden om zichzelf te blijven. Hij geeft de energie die men nodig heeft om alledaagse taken aan te pakken en om in routines rust te behouden wanneer iets niet snel genoeg verloopt. Silence activeert het innerlijk weten zodat men rust kan vinden tijdens examens, sollicitaties en praktische activiteiten etc. en zich herinnert dat zijn beschermengel altijd opduikt op het moment dat hij het meest nodig is als het in overeenstemming is met het persoonlijke Zielsniveau. Silence ondersteunt iedereen, maar speciaal mensen met leidinggevende posities. Bovendien overbelaste ouders of studenten. Activeert rust zodat men bedachtzaam te werk kan gaan en zich laat leiden door het verantwoordelijkheidsgevoel. Versterkt het concentratievermogen zodat men niet meer afhankelijk is van de stemmingen van het moment of van de zorgen van alledag. Lady Nada's energie schenkt geestelijke bijstand aan iedereen die een beroep uitoefent dat is toegewijd aan het welzijn van Moeder Aarde of haar bewoners. Haar energie is een balsem voor innerlijke Zielsonrust. Zij transformeert deze onrust naar het verlangen van het ego om zich over te geven aan het innerlijke Goddelijke Zelf. Sadriëls energie schept orde en innerlijke kalmte waardoor men balans vindt in zijn taken zodat men tijd creëert om zich op de behoeften van zijn innerlijke bron te richten. Kinderen en pubers die zich niet staande kunnen houden in drukke omgevingen, zowel binnen gezinssituatie als op school, zullen zich beschermd voelen en contact met zichzelf houden. Silence activeert bij hen een verbindende schakel naar hun innerlijke bron tijdens alle activiteiten die naar buiten gericht zijn. Ondersteunt hen om datgene waar men aan begonnen is af te maken vanuit innerlijke kracht en rust. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- en Milt- Navel chakra's. Stimuleert energetisch de bijnieren die staan voor innerlijk licht en de geslachtsklieren die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid. Klierkunde Mazdaznan.
Na verankering activeert de Epifyse chakra.


11, Golden Ray

Verkorte omschrijving:
11, Golden Ray helpt om te doorzien waar onrustige gedachten vandaan komen. Legt een verbinding tussen bewust en onbewust handelen, waardoor men zijn diepste kern kan herkennen. Stimuleert om van daaruit verborgen kwaliteiten naar voren te halen en in de praktijk te brengen. Stimuleert kinderen om op hun keuzes te durven vertrouwen. Helpt hen om in het hier en nu te zijn, verbonden met de aarde en de kosmos.

Uitgebreide omschrijving:
Verheugend op het mogen aanschouwen van de Zonsondergang overviel ons een gevoel van diep respect, intense liefde en toewijding waardoor wij in een meditatiesfeer zakten als voorbereiding op de wereldmeditatie om Moeder Aarde mee uit te zuiveren. We geraakten in Tibet en mochten vele gevechten en oorlogen in verband met religies aanschouwen en tevens het effect dat dit in en op onze planeet veroorzaakt had. Met zuiver wit Licht probeerden wij deze plaatsen mee uit te zuiveren. Er verscheen een zeer krachtige energie die zich voorstelde als leraar van de leraren, Meester Maitreya. Hij liet ons weten dat het Licht van de Ware Boodschap naar bewustwording vrij gegeven moet worden, dat het Licht van de Waarheid de Aarde met haar bewoners zal verlichten en dat hij zijn energie zou leggen in de komende schaal die in ontvangst genomen zou worden. Tijdens het prepareren verscheen ook nog de Engel Arakiël, de kracht achter de Goddelijke Orde. In Golden Ray hebben wij de Reuzenbalsemien en Coelestien mee geprepareerd. Coelestien brengt door zijn zachte vibraties de gedachtegang tot rust en helpt om een nieuwe wijze van denken en kijken te ontwikkelen.

11, Golden Ray is voor allen die het diep geloof en vertrouwen in onze schepper in zich dragen, om zich verder te verfijnen in hun helende gaven om de mensheid de juiste weg te wijzen. Hij helpt om verborgen gebieden te doorzien waar altijd gedachteonrust vandaan komt en legt een verbinding tussen bewust zijn en handelen en onbewust zijn en handelen, zodat men zijn diepste Zijn kan doorgronden om van daaruit verborgen kwaliteiten naar voren te halen en productief in praktijk te brengen. Hierdoor kan men evenwichtig en vanuit innerlijke rust de mensheid ordenen en steunen, zonder zichzelf te verliezen door de uitdagingen van alle dag. realiteit waar te nemen als een wisselwerking van energieën en oorzaken herkennen. Maitreya's energie geeft inwijdingen vrij in de wet van de energie om je te bevrijden van aardse psychische uitdrukkingen. Hij ondersteunt het leren kennen van zichzelf zodat men kan merken dat Zijn energie altijd begeleidend aanwezig is als men de mensheid helpt te genezen en te transformeren vanuit zijn volste zuiverheid. Maitreya laat inzien dat de liefde van onze Schepper werkelijk de liefde van het leven is. Leven is waarlijk het streven naar de waarheid op je pad. Zijn energie reinigt tot puurheid om te reflecteren naar de medemens zodat men het voorbeeld kan zijn van de informatie die men doorgeeft. Hij activeert inzicht in de tijd die men besteedt aan aardse activiteiten en in de tijd die men doorbrengt in voorbereiding van het Hogere Plan.Hij helpt om hier balans in te vinden. Arakiëls energie geeft inzicht om de zin van het aardse bestaan te doorgronden. Hij activeert het energetisch potentieel om niet onvoorzichtig of overhaast te handelen, maar met geduld en inzicht op het juiste moment. Kinderen en pubers leren om hun gedachten te ordenen, zodat ze hun zorgen en het gevoel om alles onder controle te moeten houden los kunnen laten en leren om op hun gevoel en keuzes te durven vertrouwen. Golden Ray ondersteunt hen om zichzelf te overwinnen door orde te scheppen in zichzelf zodat ze zich weer kunnen herinneren wat werkelijk waardevol is in het leven. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Hypofyse chakra's. Stimuleert energetisch de hypofyse, die staan voor de controleur van de spirituele en intellectuele hersendelen. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Holle Aardematrix- en Galactischepoort chakra's geactiveerd.


12, Devotion

Verkorte omschrijving:
12, Devotion laat spanningen, onrustige en depressieve gevoelens doorstromen doordat men vanuit het hart open durft te communiceren. Leert om eigen idealen en gedachten open te uiten, zonder voor zijn vrijheid in relaties te hoeven vrezen. Geeft zelfvertrouwen en innerlijke rust. Helpt kinderen om zonder angst en agressie voor zichzelf op te komen. Activeert de binding met de kosmos en de aarde.

Uitgebreide omschrijving:
Wanneer de Zon met de Maan een oppositieaspect vormt is het volle Maan. Velen voelen de onrust in de atmosfeer tijdens deze trillingen die bovendien sterk de lichaamskrachten en de wilskracht kunnen beïnvloeden. De Lichttrillingen en coderingen vanuit het Regenbooglicht van deze volle Maan waren voornamelijk gebaseerd op de activatie van zelfdiscipline en wilskracht vanuit innerlijke rust. Eigenschappen die de mensheid nodig heeft om het Licht hier op Aarde te laten existeren. Om 23.00 Nederlandse tijd verbonden wij ons energetisch met alle Lichtwerkers via de wereldmeditatie en vanuit het maanlicht verscheen Meester Sanat Kumara een allesomvattende Boeddha energie, vergezeld door Atuniël, de Engel van het Helende Vuur. Er kwam veel energie vrij uit Moeder Aarde en er ontstond een gevoel van Universele Eenheid. In Devotion hebben wij de Reuzenbalsemien en Coelestien mee geprepareerd. Coelestien brengt door zijn zachte vibraties de gedachtegang tot rust en helpt om een nieuwe wijze van denken en kijken te ontwikkelen.

12, Devotion helpt om open en oprecht te communiceren vanuit het hart. Hierdoor kunnen spanningen, onrustige en depressieve gevoelens, die zich verankerden doordat men emoties niet durfde te uiten, doorstromen. Devotion helpt om in plaats van te luisteren naar het verstand te luisteren naar de stem van het hart. Vanuit een liefdesenergie leert men om een ander duidelijk te maken wat men voelt, prettig vindt en verwacht. Ook leert men om zijn eigen idealen, gedachten en uitspraken open te uiten, zonder voor zijn eigen vrijheid in relaties te vrezen. De energie van Sanat Kumara activeert het contact met Moeder Aarde en de Kosmos waardoor men het Kosmisch Plan en zichzelf weer mag herinneren. Men kan de zelfliefde gaan ervaren waardoor men kan samenbundelen in eenheid, herinneren dat men zijn spirituele kracht schept uit de verbinding met het verleden, de wortels van het bestaan. Dit bewustzijn geeft een groot zelfvertrouwen en innerlijke rust, die men zelfs in crisissituaties kan overdragen. Atuniëls Helende Vuur ondersteunt deze zelfgenezende eigenschappen zodat men de gedragspatronen waarin men gevangen was kan loslaten. Kinderen en pubers kunnen de verbinding met Vader Kosmos en Moeder Aarde weer gaan herkennen. Devotion helpt hen om in het hier en nu te zijn, waardoor ze vanuit een vrij gevoel voor zichzelf opkomen zonder angsten of agressie. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Epifyse chakra's. Stimuleert energetisch de epifyse, die staat voor helder denken. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Walvis Matrix- en Christusbewustzijn chakra's geactiveerd.