true colours

Box V nr 49 t/m 60

Box V Spiritual Guide t/m Cosmic Trinity, nummers 49 t/m 60

Box V: nummer 49 t/m 60

De Energies van BOX V dragen niet alleen tot in het celgeheugen uitzuiverende én verfijnende transformerende energieën in zich om het DNA te ondersteunen tijdens het evolutieproces, maar dragen ook de juiste ondersteunende energieën in zich voor alle nieuwe golven Nieuw Tijdskinderen die geboren zijn én nog geboren gaan worden tot 2009!


49, Spiritual Guide

Verkorte omschrijving:
Helpt om vrij te maken van blokkades, angsten en onrust, veroorzaakt door het misbruiken van gaves door alle vorige levens heen. Activeert de verbinding met het Al en geeft inzicht in het transformatie proces op de lange termijn. Hierdoor kan men weer in contact komen met zijn IK BEN kracht. Beschermt om alleen dat wat in overeenstemming is met het zielsniveau te laten ontwaken.

Uitgebreide omschrijving:
Spiritual Guide hebben wij mogen prepareren tijdens de Venus passage op 8-6-2004. Doordat Mark in Swolgen, Nederland én ik (Donny) in Salmon Arm, Canada, prepareerde mochten twee werelddelen één worden in deze Energie. Dit was ook de kosmische codering die uitstroomde om het eenheidsbewustzijn onder de mensheid in te laten dalen. De 2de grote Venus passage zal pas weer plaatsvinden op 6-6-2012!

In deze Energy hebben wij de Rookkwarts Schedel Cosmo, de Bergkristallen Schedel Surya en de Canadese Oranje Kamperfoelie mee geprepareerd. Cosmo stimuleert het communicatie vermogen met de Licht leraren die zich in de Etherische scholen bevinden. Surya transformeert belastende fysieke symptomen, die ontstaan door het evolutie- transformatie proces. De Kamperfoelie laat inzien dat je net zoals de slingerplant zelf, die niet in staat is om op eigen kracht omhoog te gaan, ondersteund wordt door de Lichtwereld tijdens je verlichtingsproces.

De toegevoegde LichtkrachtenDe Lichtkracht van Lady Venus helpt om je vrij te maken van blokkades die in je celgeheugen opgeslagen liggen vanwege het misbruiken van je mediamieke en spirituele gaven door al je levens heen. Ervaringen waardoor je in dit leven geconfronteerd wordt met onverklaarbare twijfels, angsten en onrustgevoelens. Na deze uitzuivering kun je de innerlijke God en Godin energie weer ervaren als één Goddelijke Eenheid in je man/vrouw wezen.

De Lichtkracht van Sanat Kumara laat je herinneren dat je Gods werktuig bent en dat je door de Goddelijke Liefde, vanuit je Hogere Intelligentie, in contact kunt komen met je oorspronkelijk weten, horen, voelen en je IK BEN kracht. Hij activeert de verbinding met het Al en geeft inzicht in het transformatieproces op langere termijn. Hij helpt je om boven je aardse begrenzingen uit te kunnen stijgen. Hij bereidt je als het ware voor op een kwantum sprong in je spirituele evolutieproces.

De Lichtkracht van White Buffalo Calf Woman activeert de herinnering aan de zeven Heilige Ceremonies die zij 2000 jaar geleden hier op aarde onderwees: de Reinigingsceremonie, de Ceremonie van het Innerlijke kind, de Helende Ceremonie, de Eenheidsceremonie, de Huwelijksceremonie, de Inzichtceremonie en de Zonnedansceremonie.
De kwaliteiten van deze ceremonies zullen automatisch in je systeem ontwaken.

De Lichtkracht van Aartsengel Michaël is beschermend aanwezig tijdens het bewandelen van je spirituele pad én tijdens je werkzaamheden met anderen, waardoor er niets zal plaatsvinden dat niet in overeenstemming is met je zielsniveau.

Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Epifysechakra.
Na verankering worden de Aarde Hartkristal- en Centrale Zon chakra's geactiveerd.


50, Venus love

Verkorte omschrijving:
Verdiept de gevoelswereld, beschermt en versterkt waarnemingen en maakt resistent voor indrukken van buitenaf. Balanceerd de mannelijke en vrouwelijke energieën, het God en Godin wezen. Helpt om de eigen hogere Goddelijke liefdesaspecten te herkennen, zodat men vanuit Universele liefde het verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkeld voor Al wat is. Beschermt tevens tegen kwade entiteiten.

Uitgebreide omschrijving:
Ook de Energy Venus Love is een combinatie van Nederlandse en Canadese trillingen én de Venus passage op 8-6-2004. Tijdens het prepareren ontving ik het woord Umbowa. Geen enkele Native kon mij verder helpen. Elke stam blijkt een eigen taal te hebben. Na verder onderzoek blijkt dit een woord te zijn uit de Geheime Schrift van Odus. Na het lezen van de volgende zin in deze geheime schrift: "Alle van u bepleiten niets, omdat geen één van u ooit de belangrijkste hier ter wereld zullen worden, omdat iedereen van gelijke waard zijn en u allen zou in vrede en harmonie samen moeten leven.", begreep ik dat er meer Lichthelpers aanwezig waren dan ik had waargenomen.

In Venus Love hebben wij de Regenboog Obsidiaan en de Hulst mee geprepareerd. De Regenboog Obsidiaan bevordert een verdieping met je gevoelswereld, beschermt en versterkt je waarnemingen. De Hulst geeft je het inzicht, dat je net zoals de Hulst zelf, stevig, resistent en bestand kunt zijn tegen indrukken van buitenaf.

De toegevoegde Lichtkrachten:
De Lichtkracht van White Hawk helpt om je vrouwelijke en mannelijke energieën weer één te laten worden. Doordat je mannelijke energie eeuwenlang overheerste en zich o.a. uitte in onderdrukking, slavernij, discriminatie, oorlogen etc., kunnen op maatschappelijk- en relatieniveau allerlei confrontaties ontstaan door de aanwezige herinneringen en vastgehouden pijnen in je celgeheugen. Zijn Lichttriling zuivert je celgeheugen en activeert de onvoorwaardelijke vergeving, waardoor je op een Hoger niveau het Eenheidsbewustzijn kunt ontwikkelen. Hierdoor zal er een hogere vorm van harmonie tussen ouders, kinderen, binnen relaties etc. en uiteindelijk in werelddelen ontstaan.

De Lichtkracht van Quan Yin, de Wereldmoeder van Genade, beschermt iedereen die door de bovengenoemde situaties de aanwezigheid ervaart van de nog steeds ronddwalende kwade entiteiten, of hierdoor om karmische redenen bedreigt wordt. Bovendien beschermt zij iedereen die met het Violette Vuur werkt. Deze Energie versterkt en vermeerdert zelfs de werking van het Violette Vuur!

De Lichtkrachten van de Hathors helpen je om weer één te worden met de Hogere Goddelijke Liefdes aspecten, zodat je vanuit dé Onvoorwaardelijke Universele Liefde je verantwoordelijkheidsgevoel kunt ontwikkelen voor Al Wat Is. Deze vorm van liefde is pas mogelijk wanneer je in Alles een uitdrukking van jezelf kunt zien. Zij schenken je de unieke kans om jezelf met deze vorm van liefde geestelijk 'te bevruchten', zodat je je kunt gaan voorbereiden op je 'wedergeboorte' in 2012.

Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Zonnevlechtchakra. Na verankering worden de Walvis Matrix- en Christusbewustzijn chakra's geactiveerd.


51, Conscious Shift

Verkorte omschrijving:
Activeert het vertrouwen en geeft innerlijke rust. Helpt om goed geaard situaties te doorzien en problemen op te lossen. Geeft inzicht in het innerlijk zelf, waardoor oude handelingen en denkwijzen losgelaten kunnen worden. Maakt bewust van de gedachte- en scheppingskracht die men het Universum instuurt en helpt om de intentie waarmee dit gebeurt zuiver te maken.

Uitgebreide omschrijving:
In het oude Grimaud, Frankrijk, hebben wij de hoge energieën van de bijzondere Mayadagen: De Dag Buiten de tijd én de Nieuwjaarsdag op 25 en 26-07-04 mogen vastleggen. De dag buiten de tijd is een dag van bezinning, een ontmoeting met jezelf en je omgeving in het Hier en Nu. De Nieuwjaarsdag was het begin van de Grote bewustzijnsverschuiving van het begin van het achtjarig pad naar 2012.

In deze Energy hebben wij de Hematiet Schedel Alceo en de Eucalyptus mee geprepareerd. Alceo draagt hoge Planetaire en Egyptische informatie in zich. Zijn energie laat deze oeroude kennis ontwaken, om vanuit een spirituele openbaring situaties te kunnen doorzien en problemen op te lossen. Bovendien brengt zijn energie iemand terug in het hier en nu en ondersteunt hij om goed geaard te blijven. De Eucalyptus staat voor zelfbevrijding én het inzicht dat men zichzelf vanuit innerlijke kracht hoog kan ontwikkelen.

De toegevoegde Lichtkrachten:
De toegevoegde Lichtkracht van Pacal Votan helpt je om je af te stemmen op de cycli van de windrichtingen, het melkwegstelsel, de Maan, de Zon én de Centrale Zon van de Pleiaden, de Alcyone. Hierdoor ga je ervaren dat je mee kunt resoneren met de energie die vanuit het hart van het Universum, de Hunab K'u, stroomt.

De trilling van de Dag Buiten de tijd, Witte Spiegel, activeert het inzicht dat wij allemaal onze innerlijke realiteiten naar elkaar weerspiegelen en zo onze werkelijkheid manifesteren. Hij laat oude denkwijzen en handelingen herkennen om mee te communiceren en vervolgens los te laten. Dit geeft een bevrijdende ruimte waardoor je meer aspecten van je bron leert kennen. Als je jezelf herkent dan herken je onze Schepper en kun je de eindeloze reflecties van orde en de wetten van het Universum gaan zien en hier naar leven.

De trilling van de Maya Nieuwjaarsdag, Blauwe Storm, activeert de kracht voor een diepgaande bewustzijnstransformatie. Hij helpt je bewust te worden van de energetische kracht van je gedachten, woorden en handelingen die je uitzendt door het Universum. Hij helpt je om je woorden en intenties zo zuiver mogelijk af te stemmen. Hij activeert een zelfonderzoek waardoor je leert om de energieën die je creëert te beheersen en effectief te gebruiken voor je scheppingskracht.

De Lichtkracht van Quetzalcóatl, ook Gevederde Slang, Kukulcán of Osiris genoemd, activeert een sterk vertrouwen waardoor innerlijke stilte en rust ontstaat. Hij brengt je dichter bij je Goddelijke krachten en inzichten betreffende je scheppingskracht, waaronder de mogelijkheden van het onsterfelijk zijn.

Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Keelchakra. Na verankering worden de Dolfijn Matrix- en Sterrenpoort chakra's geactiveerd.


52, DNA Activation

Verkorte omschrijving:
Herstelt de geometrische codes in het DNA en in de Lichtlichamen. Zuivert angsten, boosheid en trauma's die zich door alle vorige levens heen hebben gevormd in de geometrische code van het DNA. Verbindt de blauwdruk opnieuw, waardoor het gevoel van eenzaamheid en afgescheidenheid losgelaten kan worden. Geeft inzicht in hoe men zichzelf kan voeden met zuivere ideëen en gedachten en laat dit opnieuw integreren in het wezen. Hierdoor kan het wezen zich uiteindelijk weer afstemmen op de fundamentele structuur van de Kosmos, de Gulden Snede, de 1.618 ratio!

Uitgebreide omschrijving:
Op 1-10- 2004 vormden de planeten Pluto, Saturnus, Uranus, de Zon en de Maan een zeldzaam Pentagram. Bekende astrologen berekenden horoscopen hierop uit. Via een Lichtgids, Placidus, mochten wij tijdens het prepareren een 'eigen tijd' ontvangen! 'Ons' Pentagram wijkt af van alle eerdere vrijgegeven horoscopen. In plaats van de constellaties tussen 5 planeten, die bij de andere horoscopen een Pentagram vormden, waren bij ons 8 planeten betrokken! Het eerste wat ons opviel was dat bij ons de punt van het Pentagram recht naar boven wees, daar waar zich een samenbundeling van de Zon, Mars en Mercurius afspeelde. Daar waar zich de andere vier punten vormden stond links Pluto, rechts Saturnus, onderaan stonden links Uranus en rechts de Maan. Bijzonder is ook dat zich rondom het Pentagram de vorm van de Dodecaëder vormt.

In deze Energy hebben wij, niet van te voren wetend dat de Heilige Geometrie zo sterk aanwezig zou zijn, 5 Bergkristallen Platonische lichamen en Duizendblad mee geprepareerd. De 5 Platonische Lichamen herstellen je geometrische codes, zowel in het DNA als in de Lichtlichamen. Duizendblad versterkt je psychische vermogens. Bovendien helpt haar energie je om energetisch de juiste personen aan te trekken tijdens het bewandelen van je spirituele pad.

De toegevoegde Lichtkrachten:
De toegevoegde Lichtkracht van St. Germain
zuivert alle angsten, boosheid en trauma's, die door al je levens heen de geometrische codes in je huidige DNA vervormde. Hij verbindt je blauwdruk opnieuw met de Heilige Geometrische codes, waardoor je het gevoel van eenzaamheid en afgescheidenheid kunt gaan loslaten. Hij stemt zich af op je Zielsniveau, zodat je de juiste coderingen die vrij kwamen uit de kosmische trillingen van het Pentagram, kunt opnemen in je DNA en je Lichtlichamen. Hierdoor stemt je totale wezen zich uiteindelijk weer af op de Universele Ratio van het Pentagram, de fundamentele structuur van de Kosmos, de Gulden Snede, de 1.618 ratio! Na verankering van de Heilige Geometrie, kan men in het hier en nu, alle handelingen verrichten vanuit een vijfde dimensie bewustzijn.

De toegevoegde Lichtkracht van Aartsengel Gabriël laat begrijpen dat het lichaam een reflectie van de geest is. Hij verlost van geestelijk druk en geeft inzicht hoe men zich kan voeden met zuivere gedachten, gevoelens en ideeën. Hierdoor kan je celdeling de hogere vibraties van liefde en wijsheid laten integreren in je totale wezen, ter voorbereiding op je nieuwe Lichtlichaam, vanwaar uit je zult kunnen functioneren in het Gouden tijdperk.

Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Hartchakra. Na verankering worden de Aarde Hartkristal- en Centrale Zon chakra's geactiveerd.


53, Shekinah

Verkorte omschrijving:
Activeert het onderscheidingsvermogen en stimuleert spirituele groei. Balanceert de chakra's waardoor de vrouwelijke, intuitieve energie kan worden opgenomen. Heft dualiteit op zodat er een uitgebalanceerde wisselwerking ontstaat tussen lichaam, emoties en denken. Het Goddelijke vermogen komt tot uiting waardoor het fysieke lichaam een informatie drager en doorgever wordt van kosmische vrouwelijke energieën. Dit geeft de 10 Transcendentenchakra's de trilling waardoor ze weer kunnen ontwaken.

Uitgebreide omschrijving:
Shekinah is de informatiedrager van de volle Maansverduistering én het Pentagram van 28-10-2004. De combinatie van deze kosmische trillingen activeren een kwantumsprong naar een volgende verfijnde vrouwelijke bewustzijnslaag, de Shekinah. Dit Pentagram vormde zich door de planeten: Pluto, die triggerde om zijn diepste innerlijk te transformeren naar zelfrealisatie, zodat er een verbinding met het Goddelijke Universum kan ontstaan. Uranus, triggerde het Meesterschap om de mensheid te helpen om boven het stoffelijke niveau uit te stijgen. Saturnus, triggerde het inzicht in eigen begrenzingen, om de weg te openen naar nieuwe inzichten. Jupiter, opende de weg om vanuit het hier en nu in contact te kunnen komen met Hogere Dimensies en de daarbij behorende kwaliteiten. De maan was nóg krachtiger verbonden met het bewustzijn van de vrouwelijke intuïtieve energie. Door de voorafgaande maansverduistering kunnen onbewuste emoties nog sneller getransformeerd worden, waardoor een diepere verbinding met de innerlijke én Universele Bron kan ontstaan.

In deze Energy hebben wij een paarse Fluoriet Octaëder en de paarse Malve mee geprepareerd. Door de paarse trillingen trilt men energetisch door naar een hoger niveau. De Fluoriet Octaëder beschermt tegen indrukken en stimuleert je spirituele groei. Door zijn Octaëder vorm brengt hij je voorbij het 'denken' en creëert zo ruimte voor het AL bewustzijn. Malve stond in de oudheid al bekent als een waarheidsdrug en activeert o.a. je onderscheidingsvermogen.

De toegevoegde Lichtkrachten:
De Lichtkracht van Maria Magdalena balanceert de 11 chakra's die verbonden zijn met je fysiek en psychisch wezen én je kruinchakra, zodat de vrouwelijke intuïtieve energieën die naar de aarde stromen opgenomen kunnen worden. Dit geeft de 10 Transcendentechakra's de trilling waardoor ze zich kunnen openen. Ze laat haar inwijdende kennis en helende technieken, die zij toepaste in haar leven als Egyptische priesteres én als apostel en echtgenote van Jezus integreren in je wezen.

De Lichtkracht van Aartsengel Metatron geeft na duizenden jaren afgesneden te zijn geweest weer de vrouwelijk manifestatie van het Goddelijk zijn vrij, de Godinnen oftewel de Shekinah energie. Als de Shekinah integreert heft de dualiteit zich op en ontstaat een uitgebalanceerde wisselwerking tussen je lichaam, je emoties en je denken. Hierdoor zal je Godslicht zich weer herenigen met de verspreide Heilige vonken, die de vonk in je, herenigt met de Goddelijke Wil die het Universum ordent. Hierdoor komt je Goddelijk vermogen tot uiting waardoor je fysieke lichaam een informatiedrager én een doorgever wordt van kosmische vrouwelijke energieën.

Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Hypofysechakra. Na verankering worden de Walvis Matrix- en Christusbewustzijn chakra's geactiveerd.


54, Sirius Initiation

Verkorte omschrijving:
Verzacht de weerstand en angst die in het celgeheugen wordt meegedragen betreffende het herkennen van zijn Goddelijke afkomst. Het celgeheugen wordt gezuiverd van oude patronen waardoor de kwaliteiten en het Zielsdoel opnieuw worden geopenbaard. Het vertrouwen in de bestemming wordt hersteld waardoor men de mogelijkheid ontvangt om tijdens de collectieve Bewustzijnsactivaties, gedurende 2006-2009, de volgende fase na het Christusbewustzijn in mag gaan nl. het Godsbewustzijn.

Uitgebreide omschrijving:
Tijdens de opening van de Sirius poort, boven de Cheops piramide, mochten wij in Bahariya, Egypte, deze Energy prepareren. Tweeëntwintig dagen lang stroomde enorme golven van ultraviolet, elektro-magnetisch licht naar onze aarde toe, om alle ingewijde Lichtwerkers te triggeren om verder te ontwaken.

In deze Energy hebben wij de versteende woestijn schelpen en de Mimosa en Jasmijn mee geprepareerd. De versteende schelpen laten onze Atlantische kennis weer ontwaken die de ingewijden meenamen tijdens hun immigratie naar het oude Egypte. De Jasmijn stimuleert het loslaten.

Ze laat ons als het ware alles vergeten en het Paradijs in het Hier en Nu ervaren. De symboliek van de Mimosa is de overwinning van de dood. Hij helpt om zielsangsten te overwinnen.

De toegevoegde Lichtkrachten:
De toegevoegde Lichtkrachten van de Meesters, Meesteressen, Engelen en afgezanten van Sirius, Orion en de Pleiaden vormen een energetische brug tussen de Hogere en lagere dimensies, waardoor men de mogelijkheid ontvangt om tijdens de collectieve Bewustzijnsactivaties gedurende 2006 – 2009 de volgende fase ná het Christusbewustzijn in te gaan, het Godsbewustzijn!

De Lichtkracht van Isis, de Kosmische Moeder, verzacht de enorme weerstand en angst die je in je celgeheugen meedraagt betreffende het herkennen van je Goddelijke afkomst. Ze zuivert je chakrasysteem en de daaraan verbonden organen, zenuwcentra en het hormonale systeem van alle oude patronen die je Zielsdoel saboteren. Hierdoor kunnen oorspronkelijke Goddelijke kwaliteiten zichtbaar worden. Haar Lichttrilling activeert je derde oog en je Ka en Ba kanalen. De Ka energie is je onsterfelijk wezen, de Ba energie staat gelijk aan je Ziel. Vanuit onze Ba konden wij fysiek verschillende vormen aannemen. Isis spreidt haar vleugels voor je, zodat je tot op zekere hoogte kunt doordringen tot het Ware Oorzakelijke Universum, dat elk aspect van wat je niet kunt zien bezielt en bestuurt.

De Lichtkracht van Thoth, ook Enoch en Hermes Trismegistos, stimuleert het vertrouwen dat het je bestemming is om weer als de "Goden" te worden. Nadat het vertrouwen verankerd is zal dit weten dé overtuiging worden dat het werkelijk is zoals de Egyptenaren het omschrijven, dat wij als "Sterrenwandelaars, individuen zijn, die net zoals Enoch verder reisden dan het Grote Oog van Orion. Thoth belooft, dat als iemand onsterfelijkheid verkregen heeft het geheim geopenbaard wordt hoe men weer terug kan keren als Goden. Deze terugkeer, aan het einde der tijden, wordt ook beloofd door Quetzalcóatl van de Maya's en door Jezus.

Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Navel-Milt chakra's. Na verankering worden de Holle Aardesteden - en de Galactischepoort chakra's geactiveerd.


55, I'AM

Verkorte omschrijving:
Stimuleert het vrijkomen van de kennis die ontvangen werd tijdens de inwijdingen in de Zonnetempels van Achnaton. Stimuleert om een diepe innerlijke reis met het Zielsverwantschap aan te gaan waardoor alle delen van de ziel weer 1 kunnen worden. Laat oude gewoonten en afspraken van toen weer herinneren. Stimuleert om een poortwachter te zijn die de mensheid helpt om het Gouden Tijdperk binnen te gaan.

Uitgebreide omschrijving:
Terwijl wij ons op een mystieke andere planeet waanden, hebben wij in de Witte Woestijn van Egypte deze 'nacht' Energy mogen prepareren bij een kalksculptuur die de vorm van de Sfinx had. De zeer koude nacht temperatuur bracht ons in een tijdstrilling, ver voor de Lemurische tijd, van Perm, Trias en Pangea. De drie continenten die verenigd waren in een groot supercontinent. Het was ons duidelijk dat wij door de ceremonie, waarin wij de 12 symbolische poorten naar het Gouden Tijdperk toe activeerden, eerst nog even in aanraking behoorden te komen met het gevoel dat alles vergankelijk kan zijn, voordat wij de trilling van vertrouwen in de kracht dat wij ditmaal zulke ingrijpende natuurrampen kunnen voorkomen, vast konden leggen in deze Energy.

Onbewust hebben wij een woestijnroos uit de Black Dessert, mee geprepareerd in een energy die wij in de White Dessert prepareerde! De Zwarte Woestijnroos ontstaat uit het vulkanische gesteente, diep uit de aardkorst afkomstig en door meteorieten. Het blijkt dat de samengevoegde trillingen van de Black- en White Desserts, niet alleen de prehistorische geschiedenis omvatten, maar ook de kracht van het kunnen samenkomen en overleven op elk niveau.

De toegevoegde Lichtkrachten:
De toegevoegde Lichtkracht van Achnaton, een van de Meesters van Sirius, stimuleert het vrijkomen van de kennis die je ontving tijdens je inwijdingen in zijn Zonnetempels. Hij stimuleert je om een diepe innerlijke reis in je zielverwantschap aan te gaan, zodat eventuele delen van je ziel die je achter liet tijdens je incarnatie weer één kunnen worden. Hij laat oude gewoontes en oude afspraken naar boven komen. Tijdens dit herinneringsproces wordt alle angst en verdriet uitgezuiverd die je ervaart tijdens je dagelijkse levensinwijdingen. Hierdoor word je ontvankelijk voor de 12 bewustzijnsniveaus, die bij de 12 Stralen horen die tijdens het prepareren van deze Energy vrijkwamen uit de Siriuspoort. Achnatons lichtkracht activeert je eigen Lichtkracht, waardoor je Christusbewustzijn Chakra transformeert naar je Godsbewustzijnchakra. Dit omvat een nog hogere IK BEN energie, die je Hogere Wil om jezelf te erkennen laat integreren.

De toegevoegde Lichtkracht van Ankhmania stimuleert je om een poortwachter te zijn die de mensheid helpt om het Goudentijdperk binnen te gaan. Hij laat je herinneringen ontwaken aan de inwijdingen die je onderging in de Naos en in de 12 buitenkamers die zich rondom de eerste scheppingskamer onder de Sfinx bevinden. De herinneringen aan de manier hoe je met de Ankh de pure oertrillingen van de menselijke en kosmische energieën samenbracht, om de scheidingslijn tussen de dimensies op te heffen. Na de energetische verankering van zijn Lichtkracht, zullen de energieën van waaruit je anderen op Zielsniveau kunt genezen en scheppend kunt creeeren integreren in je dagelijks leven.

Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Keelchakra. Na verankering worden de Dolfijn Matrix- en Sterrenpoort geactiveerd.


56, Transcendent Stargate

Verkorte omschrijving:
Activeert innerlijke vrijheid en het gevoel te kunnen zijn wie men behoort te zijn. Herstelt het evenwicht in de aura- en lichtlichamen en reinigt de energiebanen. Helpt om persoonlijke vrijheid te bereiken en activeert de innerlijke kracht om een te worden met de Hogere vrijheid van de wil. Helpt om het Hogere Zelf te verbinden met de Drievoudige Vlam, waardoor men zijn eigen persoonlijk niveau kan overstijgen en de weg kan voorbereiden om te kunnen Ascenderen.

Uitgebreide omschrijving:
5-5-5 was een hele bijzondere datum, omdat buiten de poort opening om, het ook nog Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag was. Het was heel bijzonder om drie trillingen vast te hebben mogen leggen in één Energy. Door de code 555, die staat voor het Christus, Mohammed, Boeddha etc. bewustzijn, activeerde weer de sterrenpoort van waaruit de Aquamarijnstralen stromen. De kosmische Zeegroene- Aquamarijn energie, afkomstig van de Grote Centrale Zon, straalde hoge coderingen in de blauwdruk van Moeder Aarde, waardoor zij en de Licht Elementalen verder kunnen evolueren naar een Hoger niveau.

Deze Straal is ook de trilling van de achtste Straal, die de Heilige Transcendentie Vlam activeert, waardoor de Eenheidsverbinding met Al Het Leven kan ontstaan!

In deze Energy hebben wij de Labradoriet Schedels, Liberty en Akasha en de Veronica mee geprepareerd. Liberty activeert de innerlijke vrijheid, het gevoel te kunnen zijn wie men behoort te zijn. Akasha stimuleert de eenwording van onze 2 hersenhelften. De werking van de Labradoriet reinigt de energie banen en herstelt het evenwicht in de auralagen waardoor men beschermd wordt voor invloeden van buitenaf. De intens witte Veronica laat ons weer de reden van de komst én opstanding van Christus herinneren. Haar naam is afgeleid van de Heilige Veronica, die met een doek het gelaat van Christus bette tijdens de kruisweg. Op het doek zijn de gelaatstrekken van Jezus achtergebleven.

De toegevoegde Lichtkrachten:
De toegevoegde Lichtkracht van Lady Nada helpt je herkennen dat vrijheid, op elk niveau, je geboorterecht is. Zij zuivert alle onbewuste én onderdrukte herinneringen, gevoelens en angsten, die ontstaan zijn tijdens al je incarnaties én je huidig leven. Ervaringen waarin je afgewezen werd in je vrijheid van denken en spreken, waardoor je je vrije wil opgaf en nu in conflict raakt met anderen. Ervaringen waardoor niet durft te laten zien wie je bent en twijfelt aan jezelf. Ze stimuleert je om je persoonlijke vrijheid te bereiken en activeert je innerlijke kracht om weer één te worden met de Hogere vrijheid van je wil. Hierdoor kun je je Ik Ben kracht weer omarmen en je denkwijze als maar meer verfijnen. Na verankering zul je voorbij de subtiele vorm van het denken kunnen stijgen, en vanuit je Hogere Wil de voetstappen van o.a. Jezus, Mohammed, Boeddha etc. kunnen gaan volgen, om de Nieuwe Aarde op onze Planeet Aarde mee te creëren.

De toegevoegde Lichtkracht van Jezus zal je helpen om de Aquamarijn stroom te laten integreren, zodat je vanuit een diepe innerlijke rust de volgende stap naar Ascensie kunt maken. Hij zal je helpen om je Hoger Zelf te verbinden met de Drievoudige Vlam, zodat je jezelf kunt voeden met de Goddelijke aspecten van Liefde, Wijsheid en Kracht. Hierdoor zul je je persoonlijk niveau overstijgen en de weg voorbereiden om te kunnen ascenderen zonder de noodzaak om te hoeven sterven. Na verankering kun je een Transcendente Sfeer, oftewel de Hemel op Aarde, voor je zelf en je omgeving creëren.

Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Nek-Kin chakra. Na verankering worden de Holle Aarde- en galactische Poort chakra's geactiveerd.


57, Sun Alcyone

Verkorte omschrijving:
Transformeert dualiteit en illusie die nog wordt vastgehouden en helpt om de wil alles onder controle te houden los te laten, waardoor overgave in vertrouwen kan ontstaan. Ondersteunt geestelijk tijdens de energetische uitzuiveringsprocessen die de komende jaren plaatsvinden. Helpt om eigenschappen te leren beheersen die nodig zijn om het Verlichtingsproces in het Hier en Nu te realiseren. Helpt om verantwoordelijk met de nieuwe kwaliteiten die ontwaken om te gaan.

Uitgebreide omschrijving:
Sun Alcyone is een combinatie van 20 en 21-5- 2005 en 1 en 2-6- 2005. Op 21 mei stond onze Zon exact op dezelfde lengtegraad van de Centrale Zon van de Pleiaden, de Alcyone. De Alcyone wordt door de Maya's Hunab Ku, het Hart van de Hemel genoemd. Dit inspireerde ons om ook de dagtrilling van de Maya Zonzegel Rode Aarde op 20 mei mee te prepareren, omdat deze het vermogen activeert om kosmische informatie te ontvangen én om te zetten in een toegankelijke vorm, doordat deze met de Aarde en Kosmos op één lijn ligt. Op 1 en 2 juni resoneerde de energie van "verlichting". Ter ere van de verjaardag van Bhagavan, de Geestelijk Vader van de Diksha inwijdingen, vonden wereldwijd Diksha inwijdingen plaats. Bovendien waren het ook weer 2 speciale Maya dagen die wereldwijd gevierd werden met het thema verlichting!!

Bij de hoge kosmische bewustzijnstrillingen van de 5de dimensionale energieën van pure liefde, vreugde, vrede en verlichting hebben wij 3 piramide vormen van Egyptische Albast en de Angelica mee geprepareerd. Om de kosmische orde te bevestigen werd in Egypte Albast gebruikt om idealen te fixeren om deze onuitwisbaar te maken. Zelfs op de top van de Cheops Piramide vindt men Albast. De Albast 'fixeert' onze innerlijke zon, de levensvreugde, die mede activeert door het grote gedeelte Oranje Calciet dat verweven is in de Albast. De Angelica is verbonden met Aartsengel Michaël en de Zon, ze beschermt en deelt haar visioenen met je.

De toegevoegde Lichtkrachten:
De toegevoegde Lichtkracht van onze Planetaire Pleiadische begeleiders Alceo, Sabatin en Ra transformeren alle dualiteit en illusie die nog vastgehouden worden. Zij helpen je om de wil om alles onder controle te houden los te laten, waardoor overgave in vertrouwen kan ontstaan. Hun resonantie vermindert spanningen en stress. Zij zullen als oeroude Broeders van het Licht je geestelijk ondersteunen tijdens de versnellende tijdscyclussen en de energetische uitzuiveringen die je de komende jaren nog behoort te ondergaan. Hun hoge Lichtenergie beschermt je Lichtlichamen zodat je de 5de en 6de dimensie coderingen kunt ontvangen. Zij laten je de Kosmische Orde herinneren en begrijpen waardoor de coderingen kunnen integreren.

De toegevoegde Lichtkracht van Kuthumi zal je ondersteunen om alle eigenschappen te leren beheersen die nodig zijn om in het Hier en Nu je Verlichtingsproces te realiseren. Na verankering activeert hij het besef dat je de God én Godin energie in je draagt, waardoor je alles aantrekt of creëert waaraan je denkt. Hij helpt je om verantwoordelijk en bewust met je nieuwe kwaliteiten om te gaan. Hierdoor zal je omgeving het Meesterschap in je ogen herkennen, waardoor je de mensen zult aantrekken die jouw vormen van diensten nodig hebben.

Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Zonnevlechtchakra. Na verankering worden de Walvis Matrix- en Christusbewustzijn chakra's geactiveerd.


58, Shamballa

Verkorte omschrijving:
Opent het hart om de spirituele wilskracht te versterken, waardoor elke stap, die in het verleden gemaakt is en die niet ten gunste was voor zijn ontwikkeling naar Meesterschap, te kunnen vermijden. Laat informatie herinneren die dient om te helpen de weg naar Meesterschap te kunnen zien. Activeert zelfwaarde en inzicht in de motivatie waarvan uit men handelt. Ondersteunt om zowel het geestelijke als het fysieke lichaam goed te bewaken, zodat men standvastig en in goede gezondheid altijd gereed kan staan om als zuiver kanaal te dienen. Helpt om vanuit het hart te streven naar de vereniging tussen zijn Ziel en de Schepper.

Uitgebreide omschrijving:
Shamballa is een combinatie van de Wesak volle Maan 2005 én de Christusbewustzijn volle Maan van 22-06-2005. Met Wesak, de herdenkingsdag van de geboorte, de verlichting én de dood van de Boeddha, verzamelt de Lichtwereld zich rondom het pentagram met allen die het Gods Plan voor onze Aarde en haar bewoners bewaren. Jezus staat aan de top van de vijfpuntige ster. Alle aanwezige Lichtwezens kijken richting Noord-Oost, naar een rots waarop een kristallen schaal met water staat. Exact met volle Maan opent zich de Hemel boven de schaal en daalt Boeddha af. Jezus opent dan zijn handen en samen met Boeddha zendt hij de Shamballa energie die wereldwijd verspreid behoort te worden, in de schaal. Jezus en Boeddha omarmen elkaar hierna en Boeddha stijgt weer naar het Shamballa op.

In deze energie hebben wij Goud en Vingerhoedskruid mee geprepareerd. Goud zuivert en verbindt haar energie met je Kosmische Lichtlichaam ter voorbereiding op het Goudentijdperk. Digitalis opent je hart om je spirituele wilskracht te versterken, waardoor je elke stap die je in het verleden maakte, die niet ten gunste was voor jouw ontwikkeling naar Meesterschap, kunt vermijden.

De toegevoegde Lichtkrachten:
De toegevoegde Lichtkrachten van het Witte Broederschap zullen vanuit hun liefde een beschermend schild rondom je heen activeren tijdens het karmische pad dat je bewandelt. Zij zullen je stap voor stap verder leiden met hun Goddelijke wijsheden en inzichten, zoals ook zij tijdens hun aardse levens werden geleid. Bewust of onbewust laten zij je alle informatie herinneren die gericht is op het huidige tijdperk om je te helpen om de weg te kunnen zien naar Meesterschap.

De toegevoegde Lichtkrachten van Jezus en Boeddha activeren je zelfwaarde en het inzicht in de motivatie van waaruit je handelt. Na verankering activeren zij je verlichtingsproces, zodat je vanuit de Oerkracht van de oorspronkelijke liefde kunt dienen.
Als een boodschapper van Zijn Wil en als een 'wereldopvoeder' zal je het Goddelijk Plan kunnen verspreiden aan de mensheid, zodat ook zij het Shamballa Niveau energetisch kunnen bereiken.

De gebundelde toegevoegde Lichtkrachten van de Kabbala Engelen geven je, net zoals zij de mysteries van de Kabbala aan Noach, Abraham en Iszääk en hun vrouwen openbaarden, inzicht in de diepere zin van het leven. Zij helpen je om vanuit je hart te streven naar een vereniging tussen je Ziel en je Schepper. Zij ondersteunen je om zowel je geestelijke als stoffelijke gezondheid goed te bewaken, zodat je standvastig altijd gereed kun staan om als een zuiver kanaal te dienen. Na verankering openbaren zij je de kracht van de Merkaba, waardoor je de kracht van het onsterfelijk zijn in je systeem kunt gaan verankeren.

Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Epifysechakra. Na verankering worden de Aarde Hartkristal- en de Centrale Zon chakra's geactiveerd.


59, 8:8 Sirius Dolphin

Verkorte omschrijving:
Werkt sterk zuiverend en herstelt de Platonische Lichamen. Beschermt het wezen en laat alle hoge coderingen integreren. Laat oeroude kennis ontwaken. Helpt om concrete en intuitive gedeeltes 1 te laten worden waardoor men de God-Godin kracht als eenheid kan gaan uitdragen. Helpt om zich te verbinden met de oorspronkelijke volmaakte blauwdruk en werkt beschermend waardoor men zuivere informatie en beelden tot zich kan nemen. Moedigt aan de mensheid te leiden naar zijn bestemming.

Uitgebreide omschrijving:
In de zee van Cadzand zijn wij op 8-8- 2005 begonnen met het prepareren van de 8:8 Siriuspoort en hebben tot 12 -8 alle trillingen mogen vastleggen! Sirius staat rond deze periode op één lijn met Moeder Aarde.
Uit de 8:8 Sirius poort stromen elk jaar opnieuw coderingen die een natuurlijk ontwaken van slapende Lichtcodes in ons DNA activeren. Wij dragen allemaal de herinneringen, vanaf het begin van het ontstaan van de Aarde en de Kosmos in ons celgeheugen! Deze poort triggerd ons om de 'Kronieken der Herinneringen' die boven én onder in de Moedermatrix van de Cheops Piramide verborgen liggen én bewaakt worden door de Sfinx weer te herinneren.

In Sirius Dolphin hebben wij Zilver en Helmgras mee geprepareerd. Zilver ontwikkelt zich altijd in kubussen of Octaëder vormen, hierdoor worden je platonische lichamen hersteld, bovendien heeft zilver sterk uitzuiverende eigenschappen. Helmgras beschermt je wezen en laat alle hoge coderingen integreren voor het kunnen evolueren naar je Kristallijne Lichtstructuur, vanuit een hele krachtige aardebinding.

De toegevoegde Lichtkrachten:
De toegevoegde Lichtkracht van onze wereldmoeder Maria activeert je vrouwelijke- én mannelijk aspecten, die nodig zijn om je Lichttaak hier op aarde te vervullen. Hierdoor zal de samenwerking tussen je linker- en rechter hersenhelften ontstaan, waardoor je je concrete en intuïtieve gedeeltes samen kunt gaan gebruiken én je je God-Godin kracht in eenheid kunt uitgedragen. Zo helpt ze je om Haar Werk, het uitdragen van de Goddelijke Vrouwelijke Goddelijke aspecten, in éénheid met de Goddelijke Mannelijke aspecten, in de wereld mee te volbrengen.

De toegevoegde Lichtkracht van St. Germain activeert krachtig je eigenschap tot omvorming. Hij helpt je om je leven te ordenen en om jezelf verder uit te zuiveren, zodat je je kunt verbinden met je oorspronkelijke, volmaakte blauwdruk. Zijn Lichtkracht werkt beschermend, waardoor je ook zuivere beelden en informatie tijdens meditaties zult ontvangen. Als de Hiërarch van het huidige tijdperk en hij zal je ondersteunen en beschermen tijdens het uitvoeren van je taak en je aanmoedigen om de mensheid in dit tijdperk te leiden naar zijn bestemming.

De toegevoegde Lichtkrachten van de Meesters, Meesteressen, Engelen en afgezanten van Sirius helpen je om te aarden in de 5de dimensionale Nieuwe Aarde energie, waardoor je vanuit het hier en nu ontvankelijk bent voor de coderingen die vrij komen uit de Sterrenpoorten de komende jaren. Hun energieën laten de oude kennis die je hanteerde in Atlantis weer ontwaken, doordat je DNA de Heilige Geometrische Lichttaal, die in de Moedermatrix van de Cheops verborgen zit, weer herkent. Na verankering zul je kunnen functioneren vanuit de 5de dimensionale nieuwe Aarde energie en je zielstaak kunnen volbrengen.

Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Nek-Kin chakra. Na verankering worden de Holle Aardesteden- en Galactischepoort chakra's geactiveerd.


60, Cosmic Trinity

Verkorte omschrijving:
Werkt ondersteunend tijdens het transformatie-evolutie proces. Bevordert de flexibiliteit en versterkt het immuunsysteem. Activeert zelf-liefde zodat de Universele liefdesenergie kan ontwaken. Helpt om alle beproevingen te doorstaan vanuit zuiverheid, zodat er geen karmische ballast meer wordt opgenomen. Helpt om het Zielsproces versneld uit te zuiveren, waardoor alle kosmologische kennis en Universele Liefde in het celgeheugen kan ontwaken. Laat herinneren dat de genen de aardse dragers zijn van het bewustzijn waardoor men besef en kracht krijgt om vanuit een Hoger Zelf zich tot het eigen DNA te richten.

Uitgebreide omschrijving:
Cosmic Trinity is een combinatie van de trillingen van de Graancircel, die op 23-7- 2004 in Berg en Dal gecreëerd is, én de samengebundelde krachten van Saturnus, Venus en Mercurius, die op 26-7- 2005 op één lijn stonden. Bijzonder vond ik dat zich in het midden van de Graancircel ook 3 halve maanvormen bevonden. Rob Trouw heeft in het midden, waar de schaal gestaan heeft, een Boviswaarde van 67.000 gemeten!

In Cosmic Trinity hebben wij Larimar, Mokaiet en Lindebloesem mee geprepareerd. Larimar activeert je innerlijke rust en werkt ondersteunend tijdens het ondergaan van je transformatie-evolutie proces. Mokaiet bevordert je flexibiliteit, versterkt je immuunsysteem en ondersteund je tijdens meditaties.

Lindebloesem activeert je zelfliefde, zodat je Universele liefdesenergie kan ontwaken.
Voor de energieën die krachtig naar Moeder Aarde stroomden vanuit de samengebundelde planeten, kunnen we 3 kernwoorden neerzetten die triggeren vanuit de resonantie in deze Energy: Saturnus-Karma, Venus-Liefde en Mercurius- Communicatie!

De toegevoegde Lichtkrachten:
De toegevoegde Lichtkracht van Meester Maitreya
bereidt je etherisch voor om de laatste karmische lessen uit te zuiveren. Hij helpt je om alle zware testen en beproevingen vanuit zuiverheid te doorstaan, zodat je geen karmische ballast meer opneemt. Door zijn inwijdende lichtkracht zul je alles in liefde kunnen los laten en de kracht ontvangen om vanuit je hart te vergeven. Hierdoor zul je genade ontvangen en je karma mogen transmuteren en kan je celstructuur genezen en evolueren naar zijn kristallijnen oorspronkelijke aard, vrij van karma en de daarbij behorende ziekteprocessen.

De toegevoegde Lichtkrachten van de Galactische federatie van Arcturius laten hun helende technieken inwerken op je hele systeem. Zij helpen je om je Zielsproces versneld uit te zuiveren, waardoor de coderingen van alle kosmologische kennis én de Universele Liefde in je celgeheugen kunnen ontwaken. De Arcturianen laten je herinneren dat je genen de aardse dragers van je bewustzijn zijn, waardoor je het besef en de kracht zult krijgen om je vanuit je Hoger Zelf je tot je DNA te richten.

Na verankering zul je zonder zelfbeperking kunnen evolueren naar het vijfde dimensionale niveau.

De toegevoegde Lichtkracht van Anubis, die het zielsniveau van de doden bewaakt, helpt je om de weegschaal, die hij tijdens je vele stervensprocessen afwoog voor je ziel, nu in balans te houden . Hierdoor zul je na verankering je fysieke lichaam niet meer af hoeven te leggen, maar kun je dit verruilen voor een Lichtlichaam in Meesterschap.
Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Epifysechakra. Na verankering worden de Aarde Hartkristal- en de Centrale Zon chakra's geactiveerd.