true colours

Egypt healing, nummers 61 t/m 68

De aanwezige basisenergieën en Licht coderingen in Egypt Healing:

Door de aanwezigheid van de vele Lichtkrachten die hun oude Egyptische kwaliteiten vastlegden tijdens het prepareren, is het moeilijk om deze allemaal te benoemen in de omschrijving van de werking. Wij vertouwen erop dat wij de juiste Lichtkrachten mogen benoemen.

Als 'aardse' basis hebben wij Alceo onze Hematiet Schedel, Isis onze Rosekwarts Schedel, een bijzonder woestijnkristal en de White Dessert Tamarisk mee geprepareerd.

Tijdens al onze bezoeken aan de kamers onder en in de Cheops piramide en de Sfinx, waren Alceo en Isis aanwezig. Door het mee mogen prepareren van Alceo en Isis resoneren de door hen daar opgenomen Lichtcodes ook in Egypt Healing.

Door toevoeging van het woestijnkristal hebben wij ook de bijzondere mystieke energie van de White Dessert mee kunnen prepareren. De White Dessert Tamarisk staat bekend als een plant die zich voedt door het opnemen van de nachtelijke condens. Als kamelen voelen dat hun vochthuishouding vermindert, eten ze van deze plant om hun vochthuishouding weer te herstellen. Bijzonder is ook dat als men een takje gaat verbranden dit minimaal 24 uur blijft branden! Symbolisch voor ons een teken van kracht en onverwoestbaarheid.


De werking:

61,De Lichtcodes in de Luxor Tempel
Deze hebben wij o.a. mogen vastleggen onder begeleiding van een van de incarnaties van Serapis Bey, Amenhotep III. Hij regeerde vanuit de basisenergieën liefde en vrede en creëerde de basis van het Godsbewustzijn voor zijn zoon Achnaton, die de mensheid weer terug probeerde te brengen naar de Oerwetenschap, dat er maar één scheppende God is en dat ieder menselijk wezen naar de gelijkenis van de Schepper geschapen is. Zijn Lichtcodes balanceren de 7 hoofdchakra's en het contact met het Hoger Zelf. Hierdoor kunnen de 7 hoofdchakra's weer samen gaan resoneren met de 5 chakra's, van waaruit wij energetisch resoneerde tijdens ons wezen in het Hart van Egypte. De fysieke eenheidsresonantie van deze 13 chakra's is dé belangrijkste basis voor de ontwikkeling naar het Godsbewustzijn. Na verankering activeert ook de innerlijke Ankh kracht, waarvoor de tweebenige Ankh symbool staat: het contact met je Hoger Zelf, het contact met de Kosmische Lichtkrachten en de Universele genezende kracht, kortweg omschreven, de I AM kracht.


62, De 11:11 Poort Lichtcodes
Deze hebben wij mogen vastleggen in de White Dessert, onder begeleiding van de Meesters van Sirius. De Lichtcodes zijn gericht op de fysieke transformatie tijdens het ontwaken van het collectieve Goddelijke Bewustzijn. Zij zuiveren oude DNA patronen en stimuleren de opname van het Elektrisch Blauw Zonlicht van Sirius én de Nieuwe Aarde energieën in het DNA.
Na verankering stimuleren zij het Zelf verwezenlijkingproces. Men zal ervaren dat men goed geaard én zonder belastende fysieke transformatie klachten zichzelf vanuit de Hogere Dimensionale niveaus kan gaan neerzetten, om zijn Zielstaak vanuit het Hier en Nu uit te voeren.


63, De Lichtcodes in de Hatsjepsoet Tempel in Deir el Bahari
Deze hebben wij onder begeleiding van Hatsjepsoet en een van de incarnatie van Kuthumi, Toetmozes III en de Hathors van Venus mogen vastleggen. Deze tempel is op de door de Hathors ingewijde grond gebouwd. Vandaar dat wij de aanwezige Lichtcoderingen van de Hogere Liefdesaspecten van de Hathors van Venus mee hebben mogen opnemen in de Energy. Ook Hatsjepsoet was werkzaam voor het Hogere Plan en bewerkstelligde harmonie en vrede in de periode dat zij voor- en samen met Toetmozes III, regeerde. Zij mocht ook de naam Maät-ka-Re dragen, omdat zij de verpersoonlijking uitdroeg die aan de wet van vrede voorafgaat. Haar Lichtcoderingen stimuleren de innerlijke vrede en de samenwerking van de linker en rechter hersenhelften, waardoor de Mannelijke en Vrouwelijke energieën weer in evenwicht komen. Na verankering kan de God en Godin kracht activeren. De Lichtcoderingen van Toetmozes III ondersteunen de Hogere Wilskracht om te volharden tijdens zijn Zelfverwezenlijkingproces.

64, De lichtcodes van het Dal der koningen in Thebe
'De plaats van de Waarheid' zoals de oude Egyptenaren dit dal noemen, hebben wij onder begeleiding van veel Meester en Meesteressen vanuit hun koninklijke- en farao's incarnaties vast mogen leggen. De Lichtwereld stuurde ons naar de top van een Thebaanse Heuvel, hier mochten wij de cyclus van leven en dood ervaren. De Lichtwereld maakte ons duidelijk dat de dood geen dood is, maar een leerproces om uiteindelijk voor HET LEVEN te kunnen kiezen, zoals het bedoeld was door onze Schepper. Hun Lichtcoderingen zuiveren de karmische codes in de blauwdruk die nodig waren om de huidige persoonlijkheid te kunnen vormen. Na de uitzuivering activeren zij de bewustwording van het doel van het huidige fysieke evolutieproces. Hierdoor kunnen Ba, de Ziel en Ka, de Tweelingziel, het Lichaam waarin zij samen behoren te resoneren weer gaan herkennen om uiteindelijk in te dalen in de Ka en Ba kanalen. Alleen door het samen resoneren van de Ka en Ba in één lichaam, is het mogelijk om de dood uiteindelijk te overwinnen.


65, De Lichtcoderingen van de Isis Tempel op het pelgrimeiland Philae-Aswan
Deze hebben wij onder begeleiding van een van de incarnaties van Ma-Ray, Isis de Oermoeder van Liefde, vast mogen leggen. Voor het prepareren van deze Energy werden wij naar de oever van de Nijl, naast de Tempel, gestuurd. De Lichtcoderingen van haar Zielsniveau, dat op Sirius verblijft, activeren een zuivere vorm van Zelfliefde. Na verankering van deze vorm van Zelfliefde zal men ervaren dat men met Haar Zielsniveau kan communiceren en onderwezen wordt in haar magische genezingsmethodes. Onder haar vleugels van Liefde zal men uiteindelijk als een Hoge Priester/Priesters haar magische gaven kunnen verspreiden en als bemiddelend persoon optreden tussen de lichtwereld en de mensheid.


66, De lichtcodes van de Hathor Tempel in Dendera
Deze hebben wij onder begeleiding van Hathor, 'Zij die de Zon baarde' en de Venus Hathors mogen vastleggen. Ook hier werden wij weer naar een gebied buiten de tempel geleid. Bij het Heilige meer verscheen de energie van de Oermoeder van leven en dood, Hathor met 2 leeuwenhoofden, een voor ons onbekende verschijning op dat moment! Duidelijk werd dat haar Lichtcoderingen kwaliteiten laten ontwaken vanuit het verleden om deze toekomstgericht toe te kunnen passen, waaronder het astraal reizen om weer contacten te leggen met het Zielsniveau van onze Planetaire families. De Lichtcoderingen van de Hathors van Venus activeren de samenwerking tussen de drie chakra's die zich in het hoofd bevinden en de twee chakra's die samen het Godsbewustzijnchakra vormen. Na de integratie van deze 5 chakra's activeren de Heilige geometrische Lichtlichamen, waaronder de MerKaBa. Na verankering zal men ook met deze liefdevolle Hogere Dimensionale Meesterwezens van Kosmische geluidsresonanties kunnen communiceren, waardoor alle kennis in het celgeheugen kan ontwaken, die sluimert aanwezig is vanaf de periode dat men met Hen samenwerkte in Egypte. Dank aan Meester Sanat Kumara!


67, De lichtcodes van het Karnak Tempelcomplex in Luxor
Deze hebben wij onder begeleiding van Amon/Ra mogen vast leggen. Hier werd ons nog duidelijker dat water een héle belangrijke Bron van coderingen bevat. Ook hier werden wij om het Tempelcomplex heen naar het Heilige meer geleid, dat symbool staat voor het Oerwater van waaruit God ooit tevoorschijn kwam. Bewustwordingen betreffende ons menselijk wezen trokken aan ons voorbij. De beelden maakten ons duidelijk dat ons menselijk wezen vergelijkbaar is met de kwaliteit van water. Alle coderingen uit ons huidige aardse verleden creëerden en vormden, en vormen nog steeds ons emotioneel belastend wezen, onze mentale kwaliteiten, ons beperkt denkniveau en onze ziektebeelden, omdat wij vergeten zijn om aandacht te besteden aan alle aanwezige coderingen die wij op elk niveau mochten opnemen in ons DNA.
De Lichtkracht van Amon/Ra activeert kort omschreven de Ankh kracht, the Key of life kracht, zoals de Egyptenaren het noemen, weer in ons DNA en laat de Gouden Regels van zijn 12 Stralen weer herinneren.


68, De Lichtcodes van de Eclips van 29 maart 2006
Deze hebben wij in de White Dessert van Bahariya mogen prepareren onder begeleiding van de volgende Meesters en Meesteressen: Sananda, in zijn wezen als Jezus de Christus in Egypte; Mohammed als avatar en vereerder van de Heer van Sirius; Enoch of Hermes de boodschapper van de Goden in zijn wezen Thoth; Kuthumi in zijn wezen Toetmozes de 3de; Serapis Bey in zijn wezen Amenhotep de 3de; Ma-Ray in haar wezen Isis; Pallas Athena, de Heilige Moeder van het Kosmische Bewustzijn, in haar wezen Achnaton en Ankhmania.
Hun Lichtcodes activeren een nieuwe laag van je energetisch wezen, waardoor het Elektrisch Blauw Zonlicht van Sirius, dat vrij kwam door de Eclips, een negendimensionaal veld om je heen activeert. Na de integratie en de verankering van dit Kosmisch Vuur, activeert je Galactische Bewustzijn, waardoor je genetische erfenis van Sirius weer in je DNA kan activeren. De Lichtcodes herstructureren als het ware je Galactisch lichtlichaam, waardoor het Goddelijk-Zelf zich kan manifesteren en alle Goddelijke aspecten uitgedragen kunnen worden, in overeenstemming met het Hogere Plan.


Gebruiksaanwijzingen:

Egypt Healing kan op elk moment naar behoefte, in de auralagen en/of voor inname in de mond gesprayd worden.
Men kan niet over doseren.

Waarschuwing: Het is wel belangrijk om zichzelf eerst te verfijnen, vóórdat men besluit om op een Hoger trillingsniveau te resoneren! Bij het herkennen van oude patronen en verankerde blokkades kan men door de Cosmic&Flower stocks te 'raadplegen' de oorzaak van de verstoringen achterhalen, zodat deze verstoringen eerst kunnen worden uitgezuiverd.


Gebruiktips die de werking van Egypt healing versnellen:

Door Egypt Healing bewust in te nemen en door vanuit het hart de Egyptisch 'Goden', die hun Lichtcoderingen vastlegden in Egypt Healing aan te roepen, kan men zijn transformatie- en evolutieproces naar een hogere dimensionaal wezen versnellen.

Dit kan men bekrachtigen door het gezicht naar de zon of naar het oosten te wenden.
Ook dit zal de werking versnellen.

Ter voorbereiding op een meditatie, die afgestemd is op zijn hogere dimensionaal wezen, kan men Egypt healing in de auralagen en/of ruimte sprayen.

Door net voor het slapen gaan bewust Egypt Healing in de slaapruimte te sprayen of in te nemen triggerd men nog sterker het onderbewustzijn en onbewust zijn tijdens de slaapfases.
Uit ervaringen blijkt dat hierdoor bewustmakende dromen bevorderd worden die men zich herinnerd.

Indien men een partner heeft, die nog niet op hetzelfde bewustzijn niveau resoneert, adviseren wij om Egypt healing net voor de nachtrust in te nemen, i.p.v. in de slaapruimte te sprayen.