Australian Bush Flowers Essences

62 Remedies geprepareerd door Ian White. Ian White, die geboren is in een familie van kruidkundigen, werd al op jonge leeftijd door zijn moeder meegenomen, de natuur in, om op zoek te gaan naar geneeskrachtige kruiden. Niet alleen zijn moeder hield zich bezig met het genezen door kruiden, ook zijn grootmoeder en overgrootmoeder waren natuurgeneeskundigen. Ian White is zelfs de vijfde generatie. Ook Australië is een zeer oud en relatief zuiver continent met veel natuur. Waarbij opmerkelijk is dat en in Australië niet alleen naar verhouding de meeste planten ter wereld groeien, maar ook dat Australië het grootste aantal bloeiende planten ter wereld bezit. Metafysisch gezien heeft dit werelddeel altijd een bijzondere wijze en oude energie bezeten. Maar de laatste jaren is er ook een geweldige nieuwe energie en vitaliteit in dit continent. De Australische Bush Essences vertegenwoordigen die vitaliteit en kracht van dit unieke continent en kunnen daardoor over de gehele wereld gebruikt worden. De Bush Essences geven niet alleen helderheid over onze levensdoelen en -dromen, maar geven ook moed, kracht en enthousiasme om deze doelen en dromen te vervullen. Zij helpen ons ook om te komen tot een hogere niveau van intuïtie. Zelfvertrouwen, spiritualiteit, creativiteit en plezier.
Ga direct naar:


Australian Bush Flowers Essences


Australian Bush Flowers Essences

 1. Banksia Robur
  Negatieve toestand (neg): Voor mensen die gewoonlijk erg dynamisch zijn. Helpt om een tijdelijk verlies van energie en enthousiasme, veroorzaakt doordat men opgebrand is, door frustratie of door ziekte te overwinnen.
  Positief resultaat (pos): Geeft energie, plezier en interesse in het leven.
 2. Bauhinia
  neg: Weerstand om te veranderen; starheid; ergernissen.
  pos: Open staan voor nieuwe opvattingen en ideeën. Acceptatie en openheid van geest.
 3. Billy Goat Plum
  neg: Seksuele afkeer; een hekel hebben aan of het afschuwelijk vinden van een deel van je lichaam.
  pos: Geeft seksueel genot en plezier; acceptatie van je eigen lichaam.
 4. Black Eyed Susan
  neg: Het middel tegen stress, gejaagdheid en het alsmaar bezig zijn, bij constante inspanning en ongeduld.
  pos: Helpt je het wat rustiger aan te doen; geeft het vermogen om naar binnen te keren; helpt je stil te zijn en geeft je innerlijke rust.
 5. Bluebell
  neg: Wanneer men afgesloten is van zijn/haar gevoel; bij faalangst of bij hebzucht.
  pos: Opent het hart en laat anderen met plezier hier in delen.
 6. Boronia
  neg: Bij dwanggedachten; bij het vasthouden van onlangs geëindigde relaties.
  pos: Geeft mentale rust; sereniteit; helderheid van geest en van gedachten.
 7. Bottlebrush
  neg: Wanneer men door essentiële levensveranderingen zoals b.v. puberteit, pensionering en zwangerschap gaat en hierdoor dikwijls overstelpt wordt. Bij het vasthouden van het verleden en oude gewoonten.
  pos: Schept een band tussen moeder en kind; geeft kracht om moeilijkheden aan te kunnen; geeft sereniteit en kalmte; helpt met het loslaten.
 8. Bush Fuchsia
  neg: Wanneer men moeilijk kan leren; bij dyslexie (woordblindheid); stotteren en bij het negeren van positieve gevoelens.
  pos: Deze remedie is onovertroffen met betrekking tot het oplossen van leer¬ problemen. Integreert de linker en rechter hersenhelft en brengt deze in evenwicht. Helpt je duidelijk en gecoördineerd te spreken en de intuïtie te ontwikkelen.
 9. Bush Gardenia
  neg: Wanneer je te veel aandacht schenkt aan je eigen wereld en je eigen zaken, wanneer je geen aandacht schenkt en niet bewust bent van degenen die dicht bij je staan.
  pos: Geeft hartstocht en hernieuwde belangstelling in je partner; verbetert de communicatie met degenen die dicht bij je staan.
 10. Bush Iris
  neg: Bij angst voor de dood; bij een te materialistische, atheïstische benade¬ring van het leven; uitspattingen in “sex, drugs en rock en roll”, waarbij een ontkenning bestaat van het spirituele.
  pos: Spiritueel inzicht; laat je inzien dat er meer is dan de materiële vijf zintuigen kunnen waarnemen; laat je geestelijk ontwaken; geeft bescherming vanuit het universum.
 11. Crowea
  neg: Voor degenen die zich zorgen maken, stress hebben en die het gevoel hebben “zich niet voelen zoals het zou moeten”; wanneer men uit evenwicht is.
  pos: Geeft vrede en innerlijke rust, herstelt emotionele balans en evenwicht; vitaliteit.
 12. Dagger Hakea
  neg: Wanneer men wrok heeft en verbitterd is met betrekking tot je naaste familie, vrienden of oude (liefdes) relaties.
  pos: Helpt om te vergeven en helpt bij het loslaten van wrok en verbittering, het open en eerlijk laten zien van je gevoelens.
 13. Dog Rose
  neg: Wanneer men angstig, onzeker en verlegen is. Voor degenen die bang zijn voor andere mensen; bij onbenullige angsten.
  pos: (Zelf)vertrouwen; moed in alle omstandigheden; houden van het leven en van gezelschap.
 14. Five Corners
  neg: Weinig eigenwaarde vooral lichamelijk; afkeer van zichzelf; ingehouden persoonlijkheid.
  pos: Eén van de belangrijkste van de Bush remedies. Liefde voor en acceptatie van jezelf, van je eigen schoonheid genieten.
 15. Flannel Flower
  neg: Er niet van houden om aangeraakt te worden of niet van lichamelijke activiteit houden. Bij gebrek aan gevoeligheid, speciaal voor mannen die ongevoelig, grof of ruw zijn.
  pos: Maakt gevoeliger en zachter bij aanraking en bij het ervaren van gevoelig¬heden; geeft plezier in alle lichamelijke activiteiten; geeft emotioneel vertrouwen, sensualiteit.
 16. Fringed Violet
  neg: Bij shocks en trauma’s; bij beschadiging van de aura en wanneer de energie en vitaliteit afgetapt worden door andere personen en dingen zoals bijvoorbeeld straling.
  pos: Verwijdering van de gevolgen van recente of oude trauma’s; psychische bescherming en bescherming van de energie. Gezondheid en vitaliteit.
 17. Grey Spiger Flower
  neg: Bij doodsangst; paniek; angst voor paranormale of psychische aanvallen.
  pos: Geeft vertrouwen, rust en moed. Goddelijke bescherming.
 18. Hibbertia
  neg: Bij overdreven zelfdiscipline, verslaafd aan het vergaren van kennis, zelfverbetering en fanatisme.
  pos: Geeft acceptatie van de eigen persoon; het gebruiken en accepteren van de aangeboren kennis en ervaringen zonder boven anderen te willen staan; tevreden zijn met de eigen kennis.
 19. Illia Warra Flame Tree
  neg: Voor degenen die lijden aan een sterk gevoel van afgewezen te zijn, of zich “buitengesloten” voelen. Bij angst voor verantwoordelijkheid.
  pos: Geeft zelfwaardering, (zelf)vertrouwen, op zichzelf kunnen steunen en innerlijke kracht.
 20. Isopogon
  neg: Wanneer men slecht van geheugen is; niet kunnen leren van ervaringen uit het verleden; seniliteit; hardnekkig de persoonlijkheid en anderen blijven controleren en manipuleren.
  pos: Het vermogen om van opgedane ervaringen te leren; brengt vergeten capaciteiten en herinneringen in het geheugen terug; flexibel en met begrip met anderen omgaan.
 21. Jacarandia
  neg: Zich met veel dingen bezighouden, maar het niet afmaken; wispelturig; doelloos haasten.
  pos: Besluitvaardigheid; helder van geest en het vermogen om snel en doel¬gericht te denken.
 22. Kangaroo Paw
  neg: Wanneer men op het sociale vlak nog onvolwassen is; voor klungelige of onhandige personen; wanneer men ongevoelig is voor de behoeften van anderen.
  pos: Geeft ontspanning; gevoeligheid; het “laten gaan” en het plezier in mensen.
 23. Kapokbush
  neg: Voor degenen die snel ontmoedigd zijn en snel opgeven; bij gelatenheid; apathie.
  pos: Doorzettingsvermogen; inzicht in hoe bepaalde dingen werken, zoals b.v. machines en bereid zijn en de inspanning opbrengen om er mee aan de slag te gaan. Levensuitdagingen aanpakken.
 24. Little Flannel Flower
  neg: Bij het ontkennen van “het kind” in de persoonlijkheid; voor te strenge volwassenen en ernstige, te snel opgroeiende kinderen.
  pos: Speelsheid; vreugde; plezier hebben; meestromen daar waar het leven je mee naar toeneemt.
 25. Macrocarpa
  neg: Vermoeidheid; uitputting; opgebrand; slecht immuun systeem; voor herstellenden.
  pos: Vernieuwen van energie; kracht; vitaliteit en fysieke weerstand.
 26. Mountain Devil
  neg: Bij gevoelens van haat, kwaadheid en/of jaloezie; het vasthouden van wrok en/of achterdocht.
  pos: Onvoorwaardelijke liefde; vergevingsgezindheid; geluk.
 27. Mulla Mulla
  neg: Trauma’s veroorzaakt door vuur, hitte of zelfs al bij zonnebrand. Angst voor vlammen of hete voorwerpen; angst voor je innerlijk vuur.
  pos: Een gevoel van vertrouwen met vuur; verjonging; expressie van je innerlijk vuur.
 28. Old Man Banksia
  neg: Voor trage, weinig energieke mensen; bij vermoeidheid en ontmoediging, vaak met een trage schildklierwerking; uitgeput door overbelasting.
  pos: Energie; enthousiasme; plezier en interesse in het leven; moeilijkheden aankunnen.
 29. Paw Paw
  neg: Bij het gevoel van overstelpt te worden; te zwaar belast bij het nemen van beslissingen.
  pos: Kunnen opnemen en integreren van nieuwe ideeën en informatie; geeft rust en helderheid en helpt bij het verkrijgen van toegang tot het Hoger Zelf voor het oplossen van problemen.
 30. Peach Flowered Tea-Tree
  neg: Bij wisselende stemmingen; gebrek aan plichtsgevoel door verveling om projecten af te maken; hypochondrisch; geen vertrouwen in emotionele en fysieke gezondheid.
  pos: Emotionele balans; voltooien van doelen en projecten; vertrouwen in en verantwoordelijkheid over de eigen gezondheid; brengt de pancreas (alvleesklier) in evenwicht.
 31. Philotheca
  neg: Het niet kunnen ontvangen van dankbaarheid en/of erkenning; wanneer men te gul is.
  pos: Het accepteren van dank; het ontvangen van liefde en het positief bevestigen van zichzelf.
 32. Red Grevillea
  neg: Het gevoel hebben vast te zitten; wanneer men wel het doel weet maar niet de weg; wanneer men vaak gevoelig is voor kritiek en onaangename mensen en teveel vertrouwen stelt in anderen.
  pos: Kracht om uit onplezierige situaties te stappen; doortastendheid; onverschillig met betrekking tot het oordeel van anderen; moed en kracht.
 33. Red Helmet
  neg: Opstandig; egoïstisch; problemen met autoritaire figuren, die voortkomen uit een slechte relatie met de vader.
  pos: Helpt een man een band te kweken met zijn kinderen; bevordert de gevoelig¬heid en geeft respect met betrekking tot relaties.
 34. Red Lily
  neg: Voor degenen boven de 28 jaar, die vaag, gespleten, besluiteloos of dagdromers zijn.
  pos: Aarding; concentratie en aandacht voor wat je doet; in het nu leven; na druggebruik.
 35. She Oak
  neg: Onvruchtbaarheid, speciaal wanneer er geen fysieke reden is: wanneer het hormonenstelsel uit evenwicht is; speciaal bij het premenstrueel syndroom (PMS).
  pos: Vruchtbaarheid; conceptie en brengt het hormoonstelsel in evenwicht.
 36. Silver Princess
  neg: Het gemis aan levensrichting; doelloos en moedeloos; het gevoel hebben van “is dat alles?”.
  pos: Geeft levensdoel, levensrichting en motivatie.
 37. Slender Rice Flower
  neg: Bij discriminatie, trots en jaloezie, bekrompenheid van denken; wanneer men zich vergelijkt met anderen.
  pos: Samenwerking; nederigheid; ontvankelijk voor de schoonheid van anderen; groepsharmonie. Ook te gebruiken op littekens, voor het herstellen van de energetische doorstroming.
 38. Southern Cross
  neg: Voor degenen die de neiging hebben om zich slachtoffer te voelen; dat het leven hard voor hen is en hierdoor zwaar getroffen zijn; klagen; tekort aan bewustzijn; martelaars; verbitterd.
  pos: Persoonlijke kracht; verantwoording nemen voor onze situaties en in staat zijn deze te veranderen; positieve instelling; kunnen groeien door iedere levenservaring.
 39. Spinifex
  neg: Fysieke kwalen; bij herpes; snijwondjes; het gevoel slachtoffer van een ziekte te zijn.
  pos: Stelt in staat om d.m.v. emotioneel begrip het lichaam te genezen, werkt uitwendig goed op wonden en kwetsingen.
 40. Sturt Desert Pea
  neg: Eén van de krachtigste Bush remedies. Helpt bij diepe pijn, droefheid en emotionele pijn.
  pos: Verdrijft treurige herinneringen; helpt loslaten; geeft motivatie en hernieuwd de energie.
 41. Sturt Desert Rose
  neg: Schuldgevoelens; een laag gevoel van eigenwaarde door daden uit het verleden; gemakkelijk over te halen.
  pos: Helpt je eigen innerlijke overtuigingen en moraal volgen; loslaten van schuldgevoelens.
 42. Sundew
  neg: Voor degenen onder de 28 jaar, die vaag, gespleten, besluiteloos of dagdromers zijn.
  pos: Aarding; aandacht voor details; focus; in het heden leven.
 43. Sunshine Wattle
  neg: Strijd; vast blijven zitten in het verleden; een sombere toekomst verwachten.
  pos: Optimisme; acceptatie van de schoonheid en plezier van het heden; positieve verwachtingen.
 44. Tall Yellow Top
  neg: Bij vervreemding; eenzaamheid en het gevoel van geïsoleerd te zijn.
  pos: Het gevoel “erbij te horen”; weten dat je “thuis” bent; acceptatie van jezelf en anderen.
 45. Turkey Bush
  neg: Blokkering van de creativiteit; ongeloof in je eigen creatieve mogelijk¬ heden.
  pos: Creatieve inspiratie; creatieve expressie; hernieuwd vertrouwen in eigen creatieve kunnen.
 46. Waratah
  neg: Diepe wanhoop; zelfmoordplannen; hopeloosheid; niet in staat om het hoofd te bieden aan crisissituaties.
  pos: Moed; taai; sterk vertrouwen; aanpassingsvermogen; het ontwikkelen van kwaliteiten om te overleven.
 47. Wedding Bush
  neg: Moeite met het aangaan van relaties, zowel zakelijke, sociale en intieme.
  pos: Verbintenis en verplichting aangaan in en m.b.t. relaties, toegewijd zijn om het levensdoel te vervullen.
 48. Wild Potato Bush
  neg: Wanneer men zich belemmerd voelt door het lichaam; het te zwaar weegt en het lichaam niet kan functioneren zoals men zou willen; frustratie.
  pos: Geeft vrijheid; vitaliteit en het vermogen om door te gaan in het leven.
 49. Wisteria
  neg: Speciaal voor vrouwen die zich geremd voelen, gespannen worden bij seks en er niet van kunnen genieten of voor degenen die bang zijn voor intimiteiten; voor “macho” gedrag bij mannen.
  pos: Seksueel genieten en erbij op je gemak voelen; ontwikkelen van tederheid en zachtheid.
 50. Yellow Cowslip Orchid
  neg: Kritiek; oordelen; vitten en bureaucratie.
  pos: Menselijke betrokkenheid; onpartijdigheid; afstand van emoties kunnen nemen; constructief; heldere arbitrage; brengt de hypofyse in evenwicht.

Australian Bush Flowers nieuwe essences


Alpine Mint Bush (Prostanthera cuneata)
Dit is een remedie voor mensen in dienstverlenende beroepen, die tijdens het luisteren naar mensen in pijn en nood, emotioneel veel van zichzelf geven. Ze moeten vaak denken aan hoe te helpen en genezen, zijn creatief en ze voelen zich ook nog vaak verantwoordelijk voor anderen. Als gevolg hiervan kunnen ze een staat van vermoeidheid bereiken, waar ze voelen dat de vreugde uit hun leven is verdwenen. Er is een gevoel van “waarom zal ik me druk maken”. Deze remedie werkt op een mentaal en een emotioneel niveau. Ze brengt de lente terug in hun leven en in het werk dat ze doen. Deze remedie verfrist en revitaliseert wanneer er een gevoel is van mentale en emotionele uitputting. Zoals de andere muntsoorten is deze ook zeer aromatisch, verfrissend en verkoelend.


Neg: Mentale en emotionele uitputting; gebrek aan vreugde; zwaarwegende verantwoordelijkheid.
Pos: Nieuwe kracht; vreugde; vernieuwing


Angelsword (Lobelia gibbosa)
Vanaf één kant bekeken lijkt deze bloem op een Fleur de Lise of een schede. De Remedie dient om je eigen spirituele waarheid te bereiken door je door een hoop verwarring en desinformatie heen te werken , d.w.z. je te helpen het niveau van waarheid te onderscheiden in “gechannelde boodschappen” van andere mensen. Als je van de andere kant naar de bloem kijkt lijkt ze op een kleine roofvogel, omhuld met paars, terwijl de gele meeldraden het derde oog gebied markeren.
Het nemen van de Angelsword maakt het mogelijk toegang te verkrijgen tot de gaven die ontwikkeld zijn in vorige levens en deze te herwinnen. Ze geneest het verleden niet maar verschaft de toegang en brengt het naar voren. Ze kan het beste alleen gebruikt worden, bij voorkeur niet al te lange tijd. Deze remedie heeft de kwaliteit dat ze bescherming handhaaft binnen je eigen geest. Ze beschermt tegen invloeden van buitenaf zodat je informatie van het hoger zelf kunt ontvangen zonder inmenging van bronnen of entiteiten buiten je. Ze houdt de ziel binnen de ziel. Voordat je werkt met Angelsword kan het goed zijn om enige tijd te werken aan het genezen van de aura met Fringed Violet. Terwijl Fringed Violet werkt aan het repareren van specifieke gebieden van de aura die beschadigd zijn, werkt Angelsword meer aan het energieveld als een geheel. Het is beslist een erg sterke remedie en een die ook weer de tendens van de nieuwe remedies weerspiegelt om zich te richten tot hogere spirituele aspecten van ons leven.

Neg : Spirituele verwarring, Verstoring in de ware spirituele ver¬binding, Spirituele lichtgelovigheid,
Het zoeken naar antwoorden buiten jezelf, Spiritueel “bezeten” zijn
Pos: Het verkrijgen van spirituele waarheid/ bescherming, Toegang tot de gaven van vorige levens. Herstel van het hele energieveld.

Boab (Adansonia gregorii)
De Boab boom komt alleen voor in noordwest Australië. De remedie die ervan bereid wordt is een van de krachtigste waar Ian ooit mee gewerkt heeft. De Boab remedie reinigt de patronen van de voorouders – negatieve patronen die van generatie op generatie zijn doorgegeven. De energiespiraal die bestaat binnen de boom vertegenwoordigt de vele negatieve patronen en overtuigingen die geërfd worden van voorvaderen en die door mensen stromen. Het is gebruikelijk dat de Boab boom jongere bomen rond zich heeft groeien in een cirkelvormig patroon, symbool voor een familie. Een andere indicatie voor het doorgeven van voorouderlijke. patronen is het feit dat kleinere Boabs kunnen samengroeien en zich tot één boom kunnen samenvormen. De Boab remedie kan de eigenschap ongedaan maken om dezelfde patronen leven na leven te herhalen. Ze zal toegang verschaffen tot deze kernpatronen en alle daaruit voortkomende overtuigingen, en deze verwijderen. Deze remedie is ook een krachtige steun voor hen die lijden onder of die geleden hebben onder mishandeling of vooroordelen. Dit kan een patroon zijn dat iemand vele malen herhaald heeft en waartoe hij/zij ook in het huidige leven wordt aangetrokken. Als de remedie in een spray gebruikt wordt kan ze zeer effectief zijn bij het reinigen van negatieve gedachtepatronen in een groep of in een bepaalde ruimte. Deze remedie is heel belangrijk omdat ze een positieve verandering op deze planeet kan bewerkstelligen door het collectieve bewustzijn te helpen genezen.


Neg: Het vasthouden aan negatieve gedachtepatronen uit de familie Herhaling van negatieve ervaringen uit het verleden.
Pos: Bevrijdt van negatieve gebeurtenissen uit het verleden binnen de familie misbruikvooroordeel. Bevrijdt van negatieve gedachtepatronen Bevrijdt van diep vastgehouden emoties.


Dog Rose of the Wild Forces (Bauera sessili¬flora)
Deze plant komt alleen in Victoria voor. De remedie werd gemaakt bij Mackenzie Falls, in Gariwerd, (voorheen bekend als The Grampians), het zandsteen gebied ten noordwesten van Melbourne. Deze plant groeit meestal dicht bij het water. In dit bijzondere geval leunde de trillende Dog Rose, een felle gloed van licht paars, over het pad van de razende stortvloed van schuimend water van de Falls. Je geeft ze als iemand bang is om de controle te verliezen, wanneer de emoties die ze in zichzelf of direct om zich heen voelen zo intens zijn dat er een gevoel is van totaal controleverlies. Deze re¬medie werd overdag gemaakt maar bleef ook nog gedurende de nacht onder de volle maan staan. Ze kan ook beschouwd worden als behorend tot de Hogere Leringen; de leringen omtrent de noodzakelijkheid om controle te verkrijgen over de emoties en om de emotionele intensiteit niet toe te staan om je natuurlijke energieën te verstoren.


Neg: Angst voor controleverlies / Fysieke pijn zonder duidelijke oorzaak.
Pos: Emotioneel evenwicht / Kalmte / Geestelijke gezondheid in tijden van beroering.


Freshwater Mangrove (Barringtonia acutangula)
Deze bloeiende boom groeit langs zoetwaterkreken, billabongs en moerassen in de Northern Territory. De helende kwaliteit van de remedie is het loslaten en genezen van mentale vooroordelen, ze staat het hart toe zich te openen zonder oordeel. Het vooroordeel van Slender Rice Flower stamt direct uit persoon¬lijke ervaring, terwijl de Freshwater Mangrove voor diegenen is die mentaal afkeuren of die al een oordeel klaar hebben over iets zonder er ooit ervaring mee te hebben opgedaan. Vaak zijn de zaden voor dit vooroordeel lang geleden gezaaid. In veel gevallen bestaan ze al gene¬raties lang, zoals in het geval van landen waar religieuze vooroordelen aan de jongeren worden doorgegeven en door hen worden geaccepteerd zonder vragen te stellen. Veel vooroordelen worden opgebouwd vanwege de culturele of maatschappelijke overtuiging, dat iets onmogelijk is. Deze remedie heeft de mogelijkheid ons toe te staan iets volledig te ervaren en om zowel op het mentale als op het hartniveau open te staan voor verschuivingen in de waarneming en voor alle veranderingen die in deze tijd plaatsvinden.


Neg : Een gesloten hart als gevolg van verwachtingen of vooroordelen die je aangeleerd zijn, niet uit persoonlijke ervaring.
Pos : Openstaan voor nieuwe ervaringen, mensen, en veranderingen in de waarneming. / Op een gezonde manier twijfelen aan traditionele waarden en overtuigingen.


Green Spider Orchid (Caladenia dilatato)
Deze remedie werd ook in Gariwerd (The Grampians) gemaakt. De Green Spider Orchid is een plant die heel erg in verband staat met hogere leringen en filosofieën, en dieper in¬zicht. Deze remedie kan helpen bij het werken met telepathie, om iemand af te stemmen om niet alleen maar ontvankelijk te zijn voor andere mensen, maar ook voor andere wezens en rijken. Dit is een uitstekende remedie voor mensen die op zoek zijn naar diepere en hogere niveaus. Ze dient ook voor mensen die spirituele zaken en begrippen onderwijzen, ze helpt hen die kennis te delen. Aan de andere kant helpt ze iemand om informatie voor zichzelf te houden. In veel van de leringen van een hoger niveau is het heel belangrijk dat ze niet onthuld of besproken worden met iedereen. Veel persoonlijkheidstypes hebben een grote behoefte om geaccepteerd te worden en verlangen ernaar om informatie en kennis te delen als een manier om acceptatie te verkrijgen of om te bewijzen dat ze echt vooruitgaan of spiritualiteit ontwikkelen. Deze remedie is heel goed voor het bewaken van informatie totdat er van binnen genoeg energie is opgebouwd, waardoor de informatie kan worden opgenomen, voordat men deze kennis naar buiten laat komen. Green Spider Orchid kan angstfobieën uit het verleden losmaken. Ze helpt ook tegen nachtmerries die kinderen kunnen hebben, als die te maken hebben met het verleden, dit in tegenstelling met nachtmerries die opkomen vanuit een onbekende oorzaak (in welk geval Grey Spider Flower meer geschikt is).


Neg: Nachtmerries / Behoefte aan acceptatie / Fobieën.
Pos: Afstemming / Het vermogen om informatie te bewaken / Het loslaten van angsten en fobieën.


Gymea Lily (Doryanhes excelsa)
Deze remedie is tegen overmatige trots en arrogantie en helpt om nederigheid te ver¬krijgen. Ze is ook voor mensen wiens persoon¬lijkheid zeer intens of extravert is, voor hen die dominerend en veeleisend zijn en voor heel charismatische mensen die meestal hun zin krijgen. Deze mensen houden ervan om gezien en opgemerkt te worden, ze zoeken glamour en status.


Neg: Trots / Dominerende persoonlijkheid / Statuszoekers.
Pos: Nederigheid / Bewust zijn van en waardering hebben voor anderen.


Mint Bush (Prostanthera striatiflora)
Deze remedie werd gemaakt in het gebied van de Valley of the Winds in de Olgas (Kata¬juta), een buitengewoon heilig gebied, waar de energie uitzonderlijk krachtig is. De aromatische Mint Bush straalt een buitengewoon verkoelend, kalmerend en reinigend gevoel uit; een scherp contrast met de dorre, droge hitte van het gebied. Op de morgen dat Ian deze remedie maakte was hij zich bewust van de aanwezigheid, op een spiritueel niveau, van twaalf aboriginal ouderlingen, die in een kring rondom hem stonden en hem instructies gaven hoe de remedie te maken, hem een begrip schonken over haar eigenschappen en over zowel de plant als over de Valley of the Winds. Mint Bush is voor de spirituele zorgen en problemen waar iemand doorheen gaat net voor zijn initiatie, als je je op de proef gesteld voelt, vaak tot aan je grenzen. Verwarring is een woord waarmee deze toestand vaak beschreven kan worden. Er kan ook een hoop verwarring en complexiteit in je leven optreden. Het is niet de totale wanhoop van de Waratah, maar veel meer het gevoel dat alles te moeilijk is en te veel om te kunnen hanteren. Het helpt je om te gaan met de domper van je opgebrand voelen voordat je overgaat naar een nieuw niveau.


Neg: Spirituele problemen en moeilijkheden / Wanhoop / Zich overweldigd voelen
Verwarring en wanorde.
Pos: Kalmte / Het vermogen om door te gaan / Bereid zijn voor een initiatie.


Pink Mulla Mulla (Ptilotus exaltus)
De Pink Mulla Mulla is voor hen die afwerende signalen uitzenden om mensen op afstand te houden. Ze zijn meestal tamelijk geïsoleerd en niet in staat om een kwetsing, een onrecht of een ongerechtigheid op te lossen, die heel diep kan zitten. Ze dragen dit met zich mee als een litteken op de ziel. Dit is van invloed op hun houding naar degenen rondom hen en het kan hen zeer achterdochtig maken omtrent de motieven van mensen, het staat hen geen rust toe. Ze zijn altijd op hun hoede dat mensen hen niet opnieuw kwetsen, ze beschermen zichzelf door kwetsende dingen tegen anderen te zeggen en die daardoor bij voorbaat te ontwapenen. Wat ze tegen degenen rondom hen zeggen weerspiegelt niet altijd hoe ze zich werkelijk voelen. Het is een manier om mensen op een afstand te houden, zodat ze niet opnieuw gekwetst worden. Deze remedie helpt om emotionele blokkades op te lossen, ze maakt het iemand mogelijk om “een kloof te overbruggen” en over hindernissen heen te stappen.


Neg: Diepe gekwetstheid / Op zijn hoede/geïsoleerd / Zich geblokkeerd voelen.
Pos: Het overwinnen van obstakels / Zich openstellen / Vergeving.


Red Suva Frangipani (Suneiria rubra)
Ian had een zeer hartstochtelijke ervaring met de Red Suva Frangipani. Hij werd sterk tot deze plant aangetrokken voordat hij de remedie maakte. Ze is ongewoon in die zin dat ze niet de aromatische kwaliteit van de andere Frangipani’s heeft, maar een zeer sterke geur, bijna zoals een Tibetaanse keuken. Toen hij mediteerde aan de basis van de plant werd Ian verteld omhoog te gaan naar haar bloemen, nadat hij dit gedaan had werd hij gebaad in de energie van deze bloem en hij voelde onmiddellijk een enorme rust, kalmte en koestering. Deze remedie richt zich tot de grote emotionele in¬tensiteit, de problemen en de ontberingen waar mensen doorheen kunnen gaan wanneer een relatie eindigt, bijna eindigt of door een zeer “wankele” periode gaat. Ze kan ook genomen worden tegen de shock bij het verlies van een geliefde. Red Frangipani richt zich tot dat enorme verdriet. Sturt Desert Pea is om met het verdriet na de gebeurtenis om te kunnen gaan, terwijl deze remedie zich richt tot de rauwe emoties wanneer je midden in de er¬varing zit. Zo iemand kan zich geweldig verstoord voelen, niet suïcidaal zoals in het geval van de Waratah, maar verscheurd door de gebeurtenis of de situatie.


Neg: Beroering / Emotionele opschudding / Verdriet.
Pos: Zich gekoesterd voelen / Gemoedsrust / Kalmte.


Rough Bluebell (Trichodesma zeylanicum)
Rough Bluebell is voor mensen die heel ma¬nipulatief zijn en voor hen die bewust kwaad¬willig zijn en mensen gebruiken. Dit kan zowel subtiel als openlijk gedaan worden, meestal het eerste. Deze remedie is ook voor degenen die meestal de rol van martelaar spelen en ervan houden anderen aan zich te verplichten. Zij zijn zich bewust van de behoeften van anderen maar willen liefde en affectie voor zichzelf en bekommeren er zich niet om iets terug te ge¬ven. Ze zijn niet open in hun pogingen liefde en affectie te geven en te verkrijgen en nemen hierbij vaak onoprechte, achterbakse manieren aan. Kangaroo Paw is voor hen die de behoef¬tes van anderen op een onbewuste manier kwetsen of ontkennen, omdat ze op zichzelf gericht zijn en zich niet bewust zijn van anderen en hun behoeften.


Neg: Openlijk Kwaadwillig / Totaal gebrek aan zorg voor de gevoelens van anderen Manipulatief / Kwetsend.
Pos: Onvoorwaardelijke liefde / Openheid / Medeleven / Gevoeligheid.


Tall Mulla Mulla (Ptilotus helipteroides)
Op een emotioneel niveau is er niet veel “gaande tussen mensen”, alsof het niet veilig is. Het gevoel dat dingen te eng zijn. Tall Mulla Mulla is voor mensen met een “koud hart”. Zij zijn niet in staat om diep adem te halen omdat ze het leven niet diep inademen.


Neg:Zich bang voelen / Gebrek aan interactie / Zich onveilig voelen.
Pos:Zich veilig voelen bij mensen / Sociale interactie.


Aanvullende Australian Bush Flowers essencesGreen Essence
De Green Essence is gemaakt van de stengels en bladeren van verse kruiden die traditioneel als geneeskruid gebruikt worden. Ze werd op dezelfde manier gemaakt als een bloesemremedie. Ze dient om het systeem te reinigen van gist, schimmels en parasieten. Ze moet twee weken lang ingenomen worden, zeven druppels, vijf minuten voor de maaltijden.
Uitwendig kan de Green Essence gebruikt worden voor het behandelen van huidproblemen zoals eczeem, psoriasis of schimmel infecties. Doe zeven druppels van de Green Essence in een dessertkommetje met water, sprenkel op de betreffende plek en laat dit opdrogen. Doe dit twee weken lang ’s morgens en ’s avonds. Hiervoor moet je elke twee dagen een verse voorraad maken. Gebruik de Green Essence niet tegelijk inwendig en uitwendig , omdat de reactie dan te sterk kan zijn en de huid kan gaan afbladderen.


Candida
Als je de Green Essence gebruikt om Candida te behandelen wordt het volgende aanbevolen. Je moet zowel de Green Essence als de Peach-flowered Tea-tree twee weken lang gebruiken, de Green Essence drie keer per dag voor de maaltijd. De twee weken daarop volgend neem je ’s morgens en ’s avonds een combinatie van Spinifex, Bottlebrush en Peach-flowered Tea-tree. Daarna neem je de Peach-flowered Tea-tree nog eens twee weken lang ’s morgens en ’s avonds.
Je kunt in het begin van het proces ook gebruik maken van een goed merk acidophilus of bifidus cultuur, deze moet wel goed gekoeld zijn en blijven. Vermijdt tijdens deze periode voedsel met suikers of gist, zoals alcohol, azijn, vegetarische bouillon, gistbrood etc.
Je kunt, indien noodzakelijk, ook twee weken lang ’s morgens en ’s avonds een douche nemen met Green Essence. Om deze te maken, doe zeven druppels Green Essence in een kom water. Neem nadat je twee weken deze douche hebt genomen, de Green Essence weer in voor twee of vier weken. Als alternatief kun je ook de Green Essence eerst innemen voordat je begint met twee weken douchen.Gebruik de Green Essence nooit tegelijk inwendig en uitwendig.


Autumn Leaves
Autumn Leaves maakt het mogelijk om de andere zijde te horen, te zien en te voelen en om open te staan voor die begeleiding en communicatie. Het versterkt verder ook het gevoel van loslaten en verdergaan op een zeer diepgaande manier. De bladeren zijn verzameld op een heilige plek, op het moment in de herfst dat ze loskwamen van de boom. De remedie werd alleen van deze bladeren gemaakt.
Elisabeth Kübler-Ross en andere werkers op dit gebied benadrukken hoe gewoon het is en belangrijk voor degene die overgaat om ervan bewust te zijn dat hulp en begeleiding aanwezig zijn, vooral de aanwezigheid van geliefden die al gestorven zijn. Dit zal de overgang van het fysieke niveau naar de spirituele wereld gemakkelijker maken.


Lichen Essence
Lichen helpt mensen om op het moment van hun fysieke dood bewust te zijn van het Licht, ernaar uit te kijken en ernaar toe te gaan. Het alternatief voor de ziel is om op het astrale niveau aan de aarde gebonden te blijven – deze zielen noemen we meestal “geesten”. Er is een hoop duisternis werkzaam op het astrale niveau en het is zeker een niveau waar de ziel zo snel mogelijk doorheen zou moeten gaan.
Een gewelddadige of plotselinge dood maakt het ook waarschijnlijker dat de Geest aan de aarde gebonden blijft en het sprayen van Lichen kan van groot nut zijn voor deze zielen. Zelfs in het geval van een onverwachte, plotselinge dood, zoals bijvoorbeeld een verkeersongeluk, is degene die bij zo’n ervaring betrokken is op het niveau van het hoger zelf volledig bewust van wat er gaat gebeuren en van het feit dat hij zal overgaan. Twee weken voor de gebeurtenis begint het etherisch lichaam zich al af te scheiden en los te maken van het fysieke lichaam. Lichen helpt het etherische en fysieke lichaam om van elkaar te scheiden en zich voor te bereiden op de overgang.
Iemand die zelfmoord pleegt, moet gewoonlijk, als karmische boetedoening, een bepaalde tijd doorbrengen op het astrale niveau, voordat hij door kan gaan naar het licht. In die situatie zal het sprayen van Lichen door middel van een verstuiver die ziel helpen in zijn bestaan op het astrale niveau en in veel gevallen de tijd verkorten die nodig is voordat ze door kan gaan naar het licht.
De Transition combinatie, die Lichen bevat, kan genomen worden door mensen die door een belangrijke verandering in hun leven, hun carrière gaan, die gaan verhuizen, etc. In deze omstandigheid moet hun etherische lichaam zich zeker niet afscheiden van hun fysieke lichaam.


Monga Waratah
Na vele jaren research werd de Monga Waratah uiteindelijk gemaakt op maandag 16 november 1998 – de eerste nieuwe Bush remedie na de Freshwater Mangrove van september 1995. Monga Wararah, ook bekend als Braidwood Waratah, heeft een erg klein verspreidingsgebied langs de Mongarlowe River ten oosten van Braidwood in New South Wales.
Tot 1946 werd Monga Waratah beschouwd als een vorm van Telopea oreades. Deze laatste kan als boom een hoogte bereiken van 12 meter. Monga Waratah is echter geen boom maar een struik die slechts 4 meter hoog kan worden en die een voorkeur heeft voor vochtige bossen en kreken. De bloem heeft dezelfde rode kleur als die van de gewone Waratah (Telopea speciosissima), maar het is net of alleen maar de basis van de Waratah bloem aanwezig is en of de kegel of diamand aan de top verwijderd is.
Net als zijn naaste verwante de Waratah en andere remedies uit de proteacaea familie heeft Monga Waratah een erg krachtige energie. De bloem heeft het uiterlijk van een open hand die uitreikt, wat een sleutelbegrip is in zijn signatuur. Deze remedie helpt mensen bij het vinden van hun innerlijke kracht, waardoor ze in staat zijn om uit te reiken naar anderen. Het werkt op de negatieve eigenschappen van krachteloosheid; van te afhankelijk zijn; van je niet sterk genoeg voelen. Als je je niet in staat voelt om dingen alleen te doen, wanneer je altijd de kracht en de steun van anderen nodig hebt. Wanneer je je verstikt of gesmoord voelt in situaties of relaties en wanneer je je niet in staat of sterk genoeg voelt om eruit te stappen. Deze remedie werkt erg sterk op onafhankelijkheid en het versterken van je wil. Daarom kun je ook aan deze remedie denken als je werkt met verslavingen. Wedding Bush wordt gebruikt voor vastberadenheid en overtuigd handelen, wanneer je iets moet doen of iets op moet geven. Monga Waratah komt bij de stap daarvoor, om je de overtuiging en het gevoel te geven dat je uit de afhankelijkheid aan een bepaald gedrag, een middel of een persoon kunt breken. Deze remedie helpt je om je geest weer terug te winnen.

Calophyllum
Calophyllum helpt iemand zijn leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen en te activeren. Ze zijn erg enthousiast, hebben een sterke band met het Geestelijke, waardoor ze zeker weten waar ze heen gaan en wat ze moeten doen. Het zijn zeer positieve, gefocuste mensen met een enorme veerkracht, vastberadenheid en focus. Het zijn inspirerende leiders, ze willen niet alleen de weg wijzen, maar ze geven om anderen, willen zich verenigen en anderen meenemen. “Kom op, dit is de weg, laten we gaan!” luidt hun klaroengeschal. Ze willen het beste voor iedereen. Ze hebben een sterk gevoel voor moraliteit, waarvoor ze zullen vechten. Ze laten zich door niets tegenhouden of in de weg staan van waar ze heen gaan.


Christmas Bell (Blandfordia nobilis)
Ian maakte deze remedie vijftien jaar geleden voor de eerste keer in Terrey Hills. Toen hij de remedie maakt voelde Ian intuïtief dat ze nog niet al haar kwaliteiten voldoende ontwikkeld had om ze op te nemen in zijn assortiment van remedies.
Christmas Bell is een overblijvende plant die tot 60 centimeter hoog wordt en een grote hoeveelheid rode bloemen met een gele top heeft, die de vorm hebben van samengestelde buisjes met een lengte van 20 tot 35 mm en een diameter van 5 tot 10 mm.
Christmas Bell bloeit in december (vandaar de naam) tot februari. Haar verschijning in de bush gedurende deze tijd is nogal opvallend.
Er is ook de synchroniteit met de naam, want deze tijd van het jaar brengen we in verband met de vreugde van geven en ontvangen, niet alleen van liefde maar ook van materiele zaken.
Krijg niet het verkeerde idee, dit is een geweldige en krachtige remedie, die helpt bij het manifesteren van je verlangens.
Ze werkt goed voor iedereen die een gevoel van gebrek ervaart.

Sydney Rose
Deze remedie is gemaakt op 19 augustus 1999. De dag nadat de laatste invloeden van het derde en laatste astrologische grote kruis van dat jaar voorbij waren. In mijn werk met de Bush remedies hebben de bloemen me altijd verteld wanneer “zij” klaar waren om gemaakt te worden en niet – zoals veel mensen denken – andersom.
De Sydney Rose vertelde me die dag op een onmiskenbare manier dat ze er klaar voor was! Ze beval me letterlijk dat ik de remedie die dag moest maken – er was geen andere optie, het moest die dag zijn. Geen andere bloem is ooit zo hardnekkig geweest. De negentiende augustus was de eerste dag van een heel belangrijke cyclus voor de mensheid en de genezende kwaliteiten die de Sydney Rose ons aanbiedt zijn de sleutel voor deze nieuwe fase van groei en bewustzijn. Sinds ik 15 jaar geleden begon te werken met de Bush remedies heb ik gewacht op het verschijnen van deze remedie, omdat ik al lange tijd bewust was van haar schoonheid en mogelijkheden.

Als kleine jongen bracht ik een groot deel van mijn tijd in de bush door met mijn grootmoeder, ik hielp haar bij het verzamelen en prepareren van kruiden extracten en tincturen en daarbij leerde ik de genezende kracht van de bush waarderen. Van alle planten en bloemen die ik tegenkwam en waar ik over leerde samen met mijn grootmoeder staat me er geen een zo helder voor de geest als de Sydney Rose. Toen ik vier jaar oud was kwamen we langs een klein bosje struiken van de Sydney Rose. Mijn grootmoeder vertelde me hoe speciaal deze plant was en dat rond de eeuwwisseling tot ongeveer in de jaren 20 van de twintigste eeuw de Sydney Rose tamelijk algemeen was, dat ze zelfs in de domain groeide. Maar omdat het zo’n opvallende en aantrekkelijke plant was met een heerlijke geur werd ze veel geplukt, totdat ze tamelijk zeldzaam werd. Vandaag komt ze zelfs in de bush niet algemeen meer voor. Later die middag ging ik alleen terug naar de Sydney Rose en plukte alle bloemen af die ik kon vinden. Omdat het zo’n speciale bloem was wilde ik ze in mijn naïviteit en onschuld aan mijn moeder geven als een prachtig geschenk. Die avond kwam mij grootmoeder bij ons eten en ik kan me nog altijd herinneren hoe kwaad ze op me was om wat ik had gedaan, ze was ervan overtuigd dat ik de enige standplaats van de Sydney Rose die ze kende had gedecimeerd. Het is interessant hoe dingen in het leven lopen, ofschoon ik weet dat haar geest deze keer erg gelukkig zal zijn en het goed zal keuren dat ik de bloemen pluk om er een remedie van te maken.


Het eerste aspect van de Sydney Rose dat je opvalt is haar intense, prachtige zuiverste kleur roze. Roze staat symbool voor de liefde energie en de genezende kwaliteit van deze opmerkelijke remedie is dat we ons realiseren en weten – op een diep niveau in ons hart en niet alleen op intellectueel niveau – dat er geen scheiding is tussen ons, dat we allemaal een zijn. Ik ben, net zoals alle anderen ook, vooral een ander deel van jou dat andere ervaringen heeft. De 2000 jaar oude boodschap van Christus was een boodschap van liefde: Behandel andere mensen zoals je zelf behandeld wilt worden. Maar in dit nieuwe millenium gaan we dieper in op deze boodschap door de achterliggende betekenis te begrijpen. Dat de ‘ander’ in feite jij bent, dat alles wat je een ander aandoet, je jezelf aandoet omdat er geen scheiding is tussen jou en de ander, we zijn allemaal een. Als het menselijk bewustzijn zich gaat ontwikkelen, zal dit het meest fundamentele begrip zijn dat we gaan omarmen en van waaruit we gaan handelen. Want door dit te doen zullen we mededogen, tolerantie en liefde voor anderen ontwikkelen en de bereidheid om anderen te helpen en te ondersteunen – omdat je het zelf bent.

Bij zoveel mensen bestaat tegenwoordig het verlangen naar spirituele eenheid. De Sydney Rose zal haar tempo als leraar voor ons niet verlagen, wij zullen ons aan haar tempo aan moeten passen, maar zij zal ons wel helpen om dat te doen. Dit proces kan voor sommigen een intense ervaring zijn, want het kan je de pijn laten voelen van het niet verbonden zijn met anderen. Gevoelens van niet geliefd zijn, verlatenheid, melancholie, zelfs neerslachtigheid kunnen opkomen om gereinigd te worden voordat je de positieve kwaliteiten gaat ervaren- gevoelens van eenheid, verbondenheid, vrede, je veilig voelen en vervulling.


Pink Flannel Flower (Actinotus Forsythii)
Positief: dankbaarheid, erkentelijk zijn, openhartig, levensvreugde, lichtvoetig, emotionele intelligentie
Negatief: ongelukkig zijn, alles vanzelfsprekend vinden, achteloos, het leven zien als saai, vlak en zonder glans, snel verveeld; ondankbaar

Het is vijf jaar geleden sinds de Sydney Rose gemaakt werd, dus het is een relatief lange tijd tussen twee remedies. Relatief, omdat Pink Flannel Flower 50 jaar lang niet gezien is in Blackhealth (Blue Mountains, New South Wales)! Dit is dus heel bijzonder.
Pink Flannel Flower – Actinotus forsythii, is een heel zeldzame plant uit de composieten familie, van hetzelfde geslacht als twee andere Bush remedies, Flannel Flower en Little Flannel Flower. De Pink Flannel Flower groeit alleen maar in de hogere gebieden van de Blue Mountains, op een paar geïsoleerde plekken en ook daar groeit ze maar met tussenpozen en onvoorspelbaar. Zelfs vandaag de dag twijfelen sommige biologen en mensen uit de omgeving aan het bestaan van de Pink Flannel Flower. Twee jaar geleden zijn er ernstige bosbranden geweest op de hellingen en dat is blijkbaar de katalysator geweest voor de uitbundige groei van de Pink Flannel Flower dit jaar. Het margrietachtige centrum van deze bloem bestaat uit een dichte groep van kleine roze bloemen die omgeven worden door blekere roze bloembladen – 11 of 12 in getal. In totaal is de bloem ongeveer een centimeter in doorsnee, maar er zijn verhalen over bloemen van wel 3 centimeter. Ze is ongeveer 50 – 100% groter dan Little Flannel Flower. De hoogte van deze plant is gewoonlijk 30 tot 40 centimeter en ze groeit straalsgewijs naar buiten vanuit een centrale basis op draadachtige, harige takken.


Deze bloem heeft alles te maken met de energie van het hart, wat niet verwonderlijk is als je de intensiteit van het roze centrum ziet. Ze zorgt voor een gevoel van dankbaarheid voor alle aspecten van het leven en voor wat je om je heen ervaart. Pink Flannel Flower zorgt voor een gevoel van waardering, voor verrukking en plezier in de details van de kleine dingen in het leven; om de zegeningen van elk moment bewust te zien. Zonder dat kan het leven gemakkelijk saai en vlak worden en het “joie de vivre” zal ontbreken.

Deze remedie heeft grote betekenis voor jonge baby’s, zowel in de baarmoeder als in de eerste jaren van hun leven. Pink Flannel Flower zal hen helpen om zowel hun hart als hun hartchakra open te houden met de hoge trilling van liefde waarmee ze hier gekomen zijn, terwijl ze zich aanpassen aan de dichtheid van de driedimensionale werkelijkheid. Bluebell wordt gebruikt om het hart te openen nadat het zich heeft gesloten, maar bij jonge kinderen helpt de Pink Flannel Flower om het hart open te houden.


Er zijn een aanzienlijk aantal kinderen geboren met AIDS die zichzelf compleet hebben genezen. Veel van deze kinderen hadden een of beide ouders die zwaar drugs gebruikten. Een belangrijke gemeenschappelijke kwaliteit die medische onderzoekers bij deze kinderen gevonden hebben is hun ongelooflijke vermogen om lief te hebben en dankbaarheid te voelen. Er zijn ook een paar gelijksoortige gevallen bekend van volwassenen die spontaan hersteld zijn van AIDS. Ook bij deze mensen werd een ongelooflijk liefhebbend en dankbaar karakter geobserveerd. Zoals ik ook in mijn workshops vertel, wanneer deze huidige generatie van kinderen en jonge volwassenen – de overbruggende generatie – zullen opgroeien en hun eigen kinderen zullen krijgen, dan zullen we veel meer mystici, zieners en wijze oude zielen zien incarneren op aarde. Ik voorzie dat deze remedie een prachtige hulp zal zijn voor deze generatie bij het verwerkelijken van hun volledige potentieel en om te kunnen leven met een open hart. Er zijn op dit moment een grote groep kinderen en volwassenen met een buitengewone aanleg en een alles overheersende interesse in computers en technologie. Deze gerichtheid kan vaak alles overheersend worden en ten nadele zijn van hun sociale en emotionele activiteit en ontwikkeling. De Pink Flannel Flower kan heel goed werken voor deze kinderen en hun in staat stellen om hun hart en ook hun geest open en in evenwicht te houden.


Masuru Emoto, de baanbrekende auteur van “Message from Water”ontdekte in zijn onderzoek bij het fotograferen van de kristalstructuur van bevroren water, dat zowel dankbaarheid als liefde de hoogste vibratie vormen van alle woorden en gevoelens. Het projecteren van dankbaarheid of liefde in het stedelijke leidingwater of het water van vervuilde rivieren en havens kan de tot dan nauwelijks gevormde of zelfs niet bestaande kristalstructuur van deze waterbronnen veranderen in prachtige, briljante, complexe en perfecte kristalstructuren. Het is geen verrassing voor de meeste mensen dat liefde de hoogste trilling bleek te hebben, ofschoon voor veel mensen dankbaarheid net zo hoog scoorde. Dankbaar zijn voor alles wat je ervaart en om je heen ziet leidt tot een zeer hoog niveau van bewustzijn, vreugde en zegen in je leven, samen met een lichtheid in je bestaan. Het vormt een filter om de wereld om je heen in een totaal ander licht te zien, waarbij duisternis, frustratie en veel andere negatieve emoties getransformeerd worden door de vreugdevolle, dankbare energie van het hart. In die toestand heb je toegang tot een heel hoog niveau van intuïtie en wijsheid. Het brengt de intelligentie van het hart naar buiten en voorziet je van effectieve oplossingen voor de situaties en de uitdagingen die je tegenkomt.


Waardering is een deur naar vervulling en vrede. Waardering is een stuk gemakkelijker wanneer dingen op jouw manier gaan, maar Pink Flannel Flower kan je leren om ook waardering op te brengen als zich onverwacht iets voordoet en ze zal het mogelijk maken dat je de situatie bekijkt door de groothoeklens van waardering en niet met de kortzichtige blik van kwaadheid en oordeel.


De volgende verhalen gaan over werkers in de Twin towers, waarom ze te laat waren op de morgen van de elfde september en waarom ze dus vandaag nog steeds in leven zijn. Alle verhalen gaan over kleine dingen

 • een vrouw was te laat omdat haar wekker niet op tijd af was gegaan.
 • een ander was laat omdat ze vastzat op de tolweg vanwege een verkeersongeluk.
 • weer iemand anders had de bus gemist.
 • iemand had op zijn kleren gemorst en moest zich omkleden.
 • de auto wilde niet starten.
 • iemand had een kind dat treuzelde en was daarom niet op tijd klaar.
 • Iemand kon geen taxi krijgen.
  Dus als je de volgende keer vastzit in het verkeer, de lift mist of je sleutels verliest, kun je bij jezelf denken: dit is precies waar het leven me wil hebben op dit moment en dat dit perfect voor mij en je kunt gewoon alle momenten van het leven waarderen.


Australian Bush combinatieremediesDoseerflesjes 30 ml. direct klaar voor gebruik. Eenvoudig te gebruiken.
Gebruik: ‘s morgens en ’s avonds 4 druppels of 1 spray, onder de tong.


Abund Essence- Overvloed remedie

Positieve kwaliteit: Vreugdevol delen. Geloven in overvloed. Je eigen handelingen niet ondermijnen. Universeel vertrouwen.
Onevenwichtigheid: Pessimistisch. Gesloten. Niets toelaten. Angst voor tekort. Denken dat je arm bent.

Helpt bij het loslaten van negatieve overtuigingen, familiepatronen, zelfondermijning en angst voor armoede. Door dit te doen stelt zij ons in staat om volledig open te staan voor het ontvangen van grote rijkdommen op alle niveaus, niet alleen financieel. Deze combinatie bestaat uit: Bluebell, Boab, Christmas Bell, Five Corners, Philotheca, Southern Cross en Sunshine Wattle.


Adol Essence- Puberteit remedie

Positieve kwaliteit: Om kunnen gaan met veranderingen. Rekening houden met anderen. Versterkt communicatie, eigenwaarde.
Onevenwichtigheid: Ongevoelig. Een gevoel van er niet bijhoren. “Het is niet eerlijk”- houding. Verlegenheid. Woede.

Werkt op de belangrijkste problemen waar pubers meestal mee te maken krijgen. Versterkt de zelfaanvaarding, communicatie, sociale vaardigheden, harmonie in relaties, volwassenheid, emotionele stabiliteit en optimisme. Deze combinatie bestaat uit: Billy Goat Plum, Boab, Bottlebrush, Dagger Hakea, Five Corners, Flannel Flower, Kangaroo Paw, Red Helmet Orchid, Southern Cross, Sunshine Wattle en Tall Yellow Top.


Boost Essence- Boost remedie
Deze combinatie is speciaal samengesteld om je te ondersteunen en een boost te geven in veranderende en uitdagende tijden. Om kunnen gaan met de wereldwijde pandemiecrisis. Positieve kwaliteit: Veerkracht. Kalmte & balans. Je veilig en gerustgesteld voelen. Omgaan met veranderingen. Geaard. Moed. Onevenwichtigheid: Overweldigd door verandering. Diep verdriet en rouw. Bezorgdheid. Wanneer je uit je doen bent. Overgevoelig voor anderen of voor de negatieve energieën uit de omgeving of die ontstaan door wat er is gebeurd.. Deze combinatie bestaat uit: Bottlebrush, Bush Iris, Crowea, Dog Rose, Fringed Violet, Illawarra Flame Tree, Sturt Desert Pea, Sundew


Calm & Clear Essence- Rust en ruimte remedie

Positieve kwaliteit: Je eigen tijd en eigen ruimte innemen. Kunnen ontspannen en plezier maken. Helderheid, kalmte en rust.
Onevenwichtigheid: Altijd te betrokken zijn. Geen tijd hebben voor jezelf. Ongeduld, haasten, zorgen maken.

Helpt je om de tijd voor jezelf te vinden. Ontspannen zonder druk van buitenaf en zonder dat er voor je gevoel steeds een beroep op je wordt gedaan. Loslaten, kunnen ontspannen. Op een gezonde manier over jezelf nadenken. Goed als je altijd te veel zorgen hebt en te bezorgd bent, wanneer je geen tijd voor jezelf hebt en jezelf altijd op de laatste plaats zet. Deze combinatie bestaat uit: Black Eyed Susan, Bottlebrush, Boronia, Bush Fuchsia, Crowea, Jacaranda, Little Flannel Flower en Paw Paw.


Carers Essence- Verzorgers remedie
Deze combinatie ondersteunt degene die zorg verleent en is overweldigd, uitgeput of belast door de verantwoordelijkheid om voor een ander te zorgen. Herstelt zijn/haar innerlijke kracht en versterkt de veerkracht. Helpt om je kalm en optimistisch te voelen en het aan te kunnen zonder jezelf en je eigen behoeftes te vergeten. Positieve kwaliteit: Kalm voelen. Revitalisering. Voor jezelf zorgen. Vernieuwing. Innerlijke kracht. Onevenwichtigheid: Overweldigd. Opgebrand. Bezorgdheid. Uitgeput door de verantwoordelijkheid. Bezorgd. Deze combinatie bestaat uit: Alpine Mint Bush, Crowea, Fringed Violet, Green Spider Orchid, Macrocarpa, Paw Paw en Sunshine Wattle.


Focus (voorheen Cognis) Essence- Leer remedie

Positieve kwaliteit: Nieuwe ideeën kunnen opnemen. Helderheid en gerichte aandacht. Versterkt alle leervermogens en vaardigheden.
Onevenwichtigheid: Dagdromen. Verwarring. Overweldigd zijn.

Geeft aandacht en helderheid bij het werken, spreken, lezen of studeren. Brengt de intuïtieve en rationele processen in evenwicht en helpt om ideeën en informatie te integreren. Heel goed bij studie of bij taken die veel aandacht vereisen. Helpt bij het oplossen van problemen door de toegang tot het Hoger Zelf te verbeteren, hierin zijn alle kennis en ervaring uit het verleden opgeslagen. Goede hulp voor ADD en ADHD kinderen. Deze combinatie bestaat uit: Bush Fuchsia, Isopogon, Jacaranda, Paw Paw en Sundew.


Confid Essence- Zelfvertrouwen essence

Positieve kwaliteit: Verantwoordelijkheid nemen voor je leven. Integriteit. Vertrouwen. Persoonlijke kracht. Trouw blijven aan jezelf.
Onevenwichtigheid: Lage zelfwaardering. Schuldgevoel. Schuchterheid. Gebrek aan overtuiging.Slachtoffer mentaliteit.

Versterkt je zelf­vertrouwen en het algemeen vertrouwen. Je op je gemak voelen bij andere mensen. Lost negatieve onbewuste overtuigingen op die je kunt hebben over jezelf en ook schuldgevoelens die het gevolg zijn van daden uit het verleden. Deze remedie helpt je ook om de verantwoordelijkheid te nemen voor situaties en gebeurtenissen die zich kunnen voordoen in je leven en om je te realiseren dat je niet alleen het vermogen en de kracht hebt om deze gebeurtenissen te veranderen, maar ook om dat te scheppen wat je voor jezelf wenst. Deze combinatie bestaat uit: Boab, Dog Rose, Five Corners, Southern Cross en Sturt Desert Rose.


Creative Essence- Zang/spreken remedie

Positieve kwaliteit: Kracht tijdens het zingen. Creatieve uitdrukking. Een heldere stem. Spreken in het openbaar.
Onevenwichtigheid: Creatieve blokkades en remmingen. Moeilijk je gevoelens uit kunnen drukken.

Inspireert creatieve en emotionele uitdrukking en geeft moed en helderheid bij het spreken of zingen in het openbaar. Deze remedie maakt de stem vrij, helpt om creatieve blokkades op te ruimen en om creatieve oplossingen te vinden voor alle problemen in het leven. Deze combinative bestaat uit: Bush Fuchsia, Crowea, Five Corners, Flannel Flower, Red Grevillea, Tall Mulla Mulla en Turkey Bush.


Dynamis Essence- Energie remdie

Positieve kwaliteit: Vernieuwt passie en enthousiasme voor het leven. Brengt je vitale levenskrachten naar je centrum en in evenwicht.
Onevenwichtigheid: Tijdelijk verlies van energie en enthousiasme.

Hernieuwt enthousiasme en plezier in het leven, voor mensen die zich niet helemaal lekker voelen, uitgeput, afgemat en niet helemaal zijn hersteld van een terugslag. Deze combinative bestaat uit: Banksia Robur, Crowea, Illawara Flame Tree, Macrocarpa, Old Man Banksia en Yellow Cowslip Orchid.


Electro Essence- Stralings remedie

Positieve kwaliteit: Vermindert de energetische effecten van straling.
Onevenwichtigheid: Je uitgeput en vlak voelen, je uit evenwicht voelen met de ritmes van de aarde.

De Electro Essence werkt sterk op de angst en de stress die samenhangt met elektrische en elektromagnetische straling. Verder helpt de Electro essence bij elektrische straling van meterkasten, bovengrondse hoogspanningsleidingen, t.l.-licht en elektrische apparaten (vooral televisies), zonnestraling (zoals ernstige zonnebrand) en stralingstherapie bij de behandeling van kanker. Bij bestraling versterkt de Electro essence de normale, gezonde cellen, helpt de straling te weerstaan en bevordert het herstel na de therapie. Ze kan ook goed helpen bij nucleaire straling. In al deze situaties stopt de Electro essence de opslag van straling in het lichaam en helpt de straling los te laten die al opgeslagen is. Deze combinatie bestaat: Bush Fuchsia, Crowea, Fringed Violet, Mulla Mulla, Paw Paw en Waratah.


Emergency Essence- Eerste hulpremedie

Positieve kwaliteit: Ondanks alles verder gaan.
Onevenwichtigheid: Paniek. Spanning. Angst.

Heel goed bij emotionele verstoringen. Heeft een kalmerend effect tijdens een crisis. Wanneer iemand specialistische medische hulp nodig heeft, zal deze remedie steun geven tot er behandeling beschikbaar is. Neem deze remedie ieder uur in of indien nodig vaker tot de persoon zich beter voelt. Deze combinatie bestaat uit: Angelsword, Crowea, Dog Rose of the Wild Forces, Fringed Violet, Grey Spider Flower, Sundew en Waratah.


Meditation Essence- Meditatie remedie

Positieve kwaliteit: Ontwaken van de spiritualiteit. Versterkt de intuïtie. Innerlijke leiding. Toegang tot het hogere. Diepere meditatie.
Onevenwichtigheid: Niet goed kunnen mediteren.Psychische aanvallen. Beschadigde aura. Psychisch leeggezogen.

Voor het ontwaken van je spiritualiteit. Maakt het je mogelijk om dieper in elke religieuze of spirituele praktijk te gaan. Versterkt de toegang tot het Hoger Zelf en geeft daarbij psychische bescherming en genezing van de aura. Speciaal aanbevolen voor iedereen die mediteert. Deze combinatie bestaat uit: Angelsword, Boronia, Bush Fuchsia, Bush Iris, Fringed Violet, Green Spider Orchid en Red Lily.


Men’s Essence- Mannen remedie
Voor mannen die altijd onderweg, erop uit of gehaast zijn. Hierdoor kan ongeduld en prikkelbaarheid ontstaan. De remedie verlicht diepgeworteld verdriet en rouw. Geeft ondersteuning om bij je gevoel te komen en helpt bij het uiten van gevoelens. Positieve kwaliteit: Mannelijke binding. Fysiek actief. Uiten van je gevoelens. Plezier en gevoel voor humor. Je hart openen. Doorbreken van oude mannelijke stereotype patronen. Onevenwichtigheid: Vader problemen. Bankhanger (iemand die weinig ondernemend is). Diepgeworteld gevoel van verdriet en rouw. Altijd onderweg en gehaast. Te kritisch en veroordelend zijn. Deze combinatie bestaat uit: Black-eyed Susan, Bluebell, Boab, Flannel Flower, Little Flannel Flower, Red Helmet Orchid, Sturt Desert Pea en Yellow Cowslip Orchid.

Purifying Essence – Reinigings remedie

Positieve kwaliteit: Een gevoel van bevrijding en opluchting, van fris en schoon zijn.
Onevenwichtigheid: Emotionele verspilling. Je overbelast voelen. Emotionele bagage.

Dit is een combinatie voor het schoonmaken en ontgiften van het lichaam. Helpt ook bij het vrijmaken van chemische giffen en verontreinigingen. Voor het vrijmaken en reinigen van verontreinigde emoties en vervuiling door bepaalde producten. Om je te reinigen van vastgehouden emotionele bagage. Deze combinatie bestaat uit: Bauhinia, Bottlebrush, Bush Iris, Dagger Hakea, Dog Rose en Wild Potato Bush.


Relationship Essence – Relatie remedie

Positieve kwaliteit: Gevoelens kunnen uiten. Verbetert de communicatie. Vergeving. Doorbreekt negatieve conditionering vanuit de familie. Herstel van interesse. Versterkt de ouder-kind binding.
Onevenwichtigheid: Emotionele pijn en onrust. Verwarring. Wrok. Geblokkeerde, ingehouden emoties. Niet in staat zijn tot relaties.

Versterkt de kwaliteit in je relaties, maar vooral de intieme relaties. Helpt je met het loslaten en opruimen van wrok, geblokkeerde emoties, verwarring, emotionele pijn en onrust die zijn ontstaan door relatieproblemen. Ze helpt je om je gevoelens onder woorden te brengen, te uiten en verbetert de communicatie. Deze remedie verbreekt de vroeg ontstane conditionering en de patronen vanuit de familie die je huidige relaties beïnvloeden. Voor intieme relaties is de Seksualiteit remedieeen goede remedie om te gebruiken. Deze combinatie bestaat uit: Bluebell, Boab, Bottlebrush, Bush Gardenia, Dagger Hakea, Flannel Flower, Mint Bush, Red Helmet Orchid, Red Suva Frangipani en Wedding Bush.

Sexuality Essence- Seksualiteit remedie

Positieve kwaliteit: Hernieuwt de passie. Sensualiteit. Genieten van aanraking en intimiteit. Speelsheid. Voldoening.
Onevenwichtigheid: De gevolgen van seksueel misbruik. Schaamte. Gespannen zijn bij seksualiteit. Angst voor intimiteit.

Goed voor het loslaten van schaamte en de gevolgen van lichamelijk of seksueel misbruik en trauma. Om je op je gemak te voelen over je lichaam en het volledig te accepteren. Ze stelt je in staat om open te staan voor sensualiteit, aanraking en laat je genieten van lichamelijke en emotionele intimiteit. De Seksualiteit remedie hernieuwt de passie en de interesse in relaties. Deze combinatie bestaat uit: Billy Goat Plum, Bush Gardenia, Flannel Flower, Fringed Violet, Little Flannel Flower, Sturt Desert Rose en Wisteria.


Solaris Essence- Zon/vuur remedie

Positieve kwaliteit: Vermindert de negatieve en emotionele gevolgen van vuur en van zonnebrand.
Onevenwichtigheid: Angst en spanning die in verband staan met vuur.

Vermindert de angst en stress over vuur, hitte en de zon. Een heel goede remedie om bij de hand te hebben tijdens de zomer en tijdens langdurige blootstelling aan de zon. Deze combinatie bestaat uit: Mulla Mulla, She Oak en Spinifex.

Transition Essence- Overgangs remedie

Positieve kwaliteit: Het accepteren van verandering. Sereniteit. Verzacht de angst voor de dood. Overgaan in vrede.
Onevenwichtigheid: Het gevoel hebben dat je vastzit.Gebrek aan richting. Angst voor de dood. Angst voor het onbekende.

Helpt je om door alle belangrijke veranderingen in het leven heen te gaan en om die aan te kunnen. Maakt je bewust van de richting van je leven, vooral als je op een kruispunt in het leven staat. Aan de andere kant is deze remedie ook voor degenen die weten wat ze willen, maar niet weten hoe ze dit kunnen bereiken. Verzacht de angst voor de dood en helpt iemand ook om zich met de dood te verzoenen. Deze combinatie maakt het daardoor mogelijk om gemakkelijk en zacht over te gaan, met kalmte, waardigheid en sereniteit. Deze combinatie bestaat uit: Autumn Leaves, Bauhinia, Bottlebrush, Bush Iris, Lichen, Mint Bush, Red Grevillea en Silver Princess.


Travel Essence- Reis remedie

Positieve kwaliteit: Verfrist. Centreert. Helpt je om een gevoel van persoonlijke ruimte te houden tijdens het reizen.
Onevenwichtigheid: Desoriëntatie.Vermoeidheid en uitputting. De negatieve gevolgen van het reizen.

Voor de problemen die je tegenkomt als je reist per vliegtuig. Stelt je in staat om evenwichtig op je bestemming aan te komen en dat je daardoor gemakkelijk verder kunt gaan. Je kunt deze remedie bij alle vormen van reizen gebruiken. Deze combinatie bestaat uit: Banksia Robur, Bottlebrush, Bush Fuchsia, Bush Iris, Crowea, Fringed Violet, Macrocarpa, Mulla Mulla, Paw Paw, Red Lily, She Oak, Silver Princess, Sundew en Tall Mulla Mulla.

Woman Essence- Vrouwen remedie

Positieve kwaliteit: Vrouwelijk evenwicht. Kalmte en stabiliteit. Met veranderingen om kunnen gaan.
Onevenwichtigheid: Sterke stemmingswisselingen. Vermoeidheid. Niet houden van je lichaam.

Harmoniseert alle onevenwichtigheden tijdens de menstruatie en de menopauze. Ze zorgt dat een vrouw zichzelf, haar eigen lichaam en haar schoonheid kan ontdekken en zich er goed over voelt. Deze combinatie bestaat uit: Billy Goat Plum, Bottlebrush, Bush Fuchsia, Crowea, Five Corners, Mulla Mulla, Old Man Banksia, Peach Flowered Tea Tree en She Oak.