Californische F.E.S. Flower Essences

Het proces om de kwaliteiten van bloesem-remedies te onderzoeken omvat observatie van de fysieke vorm van de plant, van de patro­nen van groei, van de natuurlijke groeiplaats, als ook van een innerlijk beeld van de kwaliteiten van de plant dat ontwikkeld wordt door een meditatieve afstemming. Je begint te leven met de plant in zijn jaarlijkse levenscyclus, tot de innerlijke natuur van de plant helderder en helderder wordt in je eigen zielenleven. In dit proces wordt een levend beeld of een actieve verbeelding van de plant gevormd, verwant aan de “essentia” van Paracelsus en Goethe’s “gebaar” of “type”. Kennis van -en onderzoek naar- het historisch gebruik als kruid en de oude wetenschap verschaffen ook aanwijzingen en toevoegingen aan het oorspronkelijke inzicht.


Ga direct naar:

Californische F.E.S. Flower Essences

Bloemen onderwijzen ons door hun eenvoudige schoonheid en hun zuiverheid en inspireren wat het meest nobel is in de menselijke ziel. In de Oosterse spirituele traditie is de Heilige Lotus, die uit de modder oprijst om in roze pracht te bloeien, een symbool van spirituele ontplooiing. In het Westen drukt de Rode Roos de diepte en de pijn van Christelijke liefde uit. Bloemen zijn ook een symbool geworden voor de vele sentimenten van de ziel. We “zeggen het met bloemen” om te condoleren, om genegenheid uit te drukken, of iets feestelijks te vieren.

Waarom zou de bloem van een plant zo’n betekenis hebben voor ons gevoelsleven? Tenslotte gebruiken we ook bladeren, wortels, schors, stam en zaden als voedsel en medicijn. De bloem vertegenwoordigt een erg speciaal stadium in de levenscyclus van een plant, omdat ze haar individualiteit en essentiële kwaliteit het beste uitdrukt. Botanici begrijpen dit, want het klassieke systeem van identificatie van planten berust voornamelijk op classificatie door de bloem.

We weten dat de bloem de zetel is van de krachten, die zorgen voor de voortplanting, waar vegetatieve groei getransformeerd wordt in een nieuwe mogelijkheid tot leven door het zaad. Maar, als de bloem voornamelijk een biologische functie heeft, waarom vinden we dan zulk een magnifieke verscheidenheid aan kleuren, vormen, weefsels en geuren? Kan deze grote bloemensymfonie van de natuur niet méér zijn dan een slim plan om bestuivende insecten aan te trekken en zo de “survival of the fittest” te verzekeren, zoals Darwinisten ons graag willen doen geloven?

Laat ons een andere mogelijkheid beschouwen, een die meer in overeenstemming is met het verheffende gevoel dat we ervaren als we in een mooie bloementuin binnen komen. In de bloem raken kosmische kwaliteiten de plant aan, waarbij ze kleur, vorm en geur produceren. Bloemen zijn de creatieve uitdrukking van “de ziel van de natuur”. Zoals we ook een kunstwerk niet kunnen verklaren door de chemische formule van de verf te analyseren, moeten we ook verder dan de fysieke natuur van de bloem kijken om de goddelijke boodschap te lezen die ze draagt. Als we een bloesem-remedie maken stellen we de ziel van de Natuur, zoals die op een speciale manier uitgedrukt wordt door elke bloem, instaat om tot onze menselijke ziel te spreken.

De Flower Essence Services (F.E.S.) is in 1979 door Richard Katz opgericht en wordt sinds 1980 gezamenlijk geleid door Richard Katz en Patricia Kaminski. Haar doel is een centrum te zijn voor informatie, studie en onderzoek naar bloesem-remedies en aanverwante gebieden. De afgelopen jaren is de F.E.S. uitgegroeid en omvat nu een internationaal ledenbestand van genezers, opleiders en onderzoekers.

Het werk van de Flower Essence Services

De F.E.S. ontleent veel inspiratie aan het leven en werk van Dr. Bach, die een onschatbare erfenis naliet in zijn bloesem-remedies en zijn boek over spirituele genezing “Heal Thyself”. Bach maakte echter niet veel bekend over zijn werkwijze om de remedies te ontwikkelen, noch gaf hij een methode aan zodat anderen hem konden volgen in het ontcijferen van de taal der bloemen.

Gehoor gevend aan de noden van onze tijd, heeft de Flower Essence Services zichzelf gewijd aan de taak om een nieuwe wetenschappelijke methode te ontwikkelen om het subtiele plantenrijk te onderzoeken en om te leren begrijpen hoe bloesem remedies werken in het lichaam en de ziel van de mens.

Het proces om de kwaliteiten van bloesem-remedies te onderzoeken omvat observatie van de fysieke vorm van de plant, van de patro­nen van groei, van de natuurlijke groeiplaats, als ook van een innerlijk beeld van de kwaliteiten van de plant dat ontwikkeld wordt door een meditatieve afstemming. Je begint te leven met de plant in zijn jaarlijkse levenscyclus, tot de innerlijke natuur van de plant helderder en helderder wordt in je eigen zielenleven. In dit proces wordt een levend beeld of een actieve verbeelding van de plant gevormd, verwant aan de “essentia” van Paracelsus en Goethe’s “gebaar” of “type”. Kennis van -en onderzoek naar- het historisch gebruik als kruid en de oude wetenschap verschaffen ook aanwijzingen en toevoegingen aan het oorspronkelijke inzicht.

Het volgende stadium van onderzoek van nieuwe remedies omvat het vergelijken van het “beeld” van de bloem met beschrijvingen van menselijke eigenschappen. Dit gebeurde in het begin met een kleine groep genezers en cliënten en werd enorm uitgebreid nadat de FES genezers over de hele wereld begon te benaderen voor rapportage van hun ervaringen met de bloesem remedies.

Door de empirische gegevens van grote aantallen studies van afzonderlijke gevallen, zijn de oorspronkelijke “beelden” van de kwaliteiten van de remedies meer verfijnd. De onderzoeksmethoden bevatten ook diepgaande interviews met genezers en speciaal ontworpen overzichten van het klinische verloop van gebruik van bloesem-remedies. Andere wetenschappelijke studies die op gang zijn gebracht omvatten een studie naar de kosmische invloeden in de plant die bewezen worden door specifieke geometrische vormen en hun verband met bepaalde etherische eigenschappen van de plant. Succesvol professioneel gebruik van bloesem-remedies sluit ook een levend begrip van de Natuur in en het vermogen om sensitief met de menselijke ziel te werken.

Daarom bestaat het programma van de F.E.S. (U.S.A.) niet alleen uit het prepareren en distribueren van bloesem-remedies van de hoogste kwaliteit en zuiverheid, maar ook uit studie-programma’s, veldwerk met planten, artistieke en wetenschappelijke oefeningen en uitgebreid werken met communicatie- en begeleidingsvaardigheden. Om het educatieve- en researchprogramma te bevorderen is sinds 1983 dit deel van F.E.S. (U.S.A.) ondergebracht in een nieuwe non-profit organisatie, de FLOWER ESSENCE SOCIETY.

Beschrijvingen Californische F.E.S. Flower Essences


ALOE VERA – aloe vera – Aloe vera (geel). herstelt de levensenergie, wanneer men zich opgebrand of uitgeput voelt, helpt om creatieve energie te integreren met gevoelens die in het hart zitten. Wanneer teveel energie is uitgegeven. Goed voor de “workaholic”.

ALPINE LILY – sierra tijgerlelie – Lilium Parvum (rood-oranje). pos: Voor vrouwen, acceptatie van de eigen vrouwelijkheid gegrond in een diepe ervaring van het vrouwelijke lichaam. neg: Te abstracte of geestelijke beleving van de vrouwelijke identiteit; niet goed met het lichaam verbonden zijn, vervreemding en/of afwijzing van de vrouwelijke organen en deze zien als “minderwaardig”.

ANGEL’S TRUMPET – doornappel – Datura candida (wit). pos: Geestelijke overgave aan de dood of diepgaande transformaties; geeft opening voor diepe zielsveranderingen. neg: Angst voor de dood; weerstand tegen het loslaten van het leven of bij het overgaan van de drempel naar de geestelijke wereld; het ontkennen van de realiteit van de geestelijke wereld.

ANGELICA – engelwortel – Angelica archangelica (wit). pos: Zich beschermd en begeleid voelen door geestelijke wezens, speciaal bij overgangservaringen zoals geboorte en dood. neg: Een gevoel van isolement, afgesloten van geestelijke leiding en bescherming.

ARNICA – valkruid – Arnica mollis (geel) herstelt etherische energie na shock of trauma, helpt om de verbinding te handhaven met iemands hogere Zelf. Deze Californische bergarnica is gelijk aan de Europese arnica die kruidkundig en homeopathisch wordt gebruikt voor shock en trauma. Deze arnica een prima eerstehulp remedie. Als bloesem-remedie helpt het om de verbinding te handhaven met het hogere Zelf of spirituele ego, deze verbinding is vaak verbroken bij shock of trauma.

BABY BLUE EYES – bosliefje – Nemophila menziesii (lichtblauw). pos: Kinderlijke onschuld en vertrouwen; zich thuisvoelen in de wereld, zich lekker voelen in zichzelf, gesteund, geliefd en verbonden met de spirituele wereld. neg: Verdedigend, onzekerheid, cynisch wantrouwen met betrekking tot de wereld; vervreemding van het Hoger Zelf; gebrek aan steun van de vader tijdens de jeugd.

BASIL – basilicum – Ocimum basilicum (wit) integratie van seksualiteit, liefde en spiritualiteit in relaties en wanneer deze krachten worden gezien als tegengestelde polariteiten, voor conflicten in relaties over seksuele en emotionele kwesties.

BLACK COHOSH – zilverkaars – Cimicifuga racemosa (wit)pos: Moed om de confrontatie van corrupte en dreigende situaties aan te gaan in plaats van zich terug te trekken. neg: Gevangen zijn in relaties of levensstijlen die corrupt, verslavend en/of geweldadig zijn; donkere, verzamelde emoties.

BLACK- EYED SUSAN – ruige rudbeckia – Rudbeckia hirta (geel/zwart centrum) geeft een diepgaand inzicht, brengt het transformerende licht van het bewustzijn in de “donkere” aspecten van onze ziel; bij het vermijden om naar begraven emoties te kijken. De Black-Eyed Susan – een lid van de zonnebloemfamilie, de donkere uitpuilende schijfbloemen zijn een signatuur voor zijn gebruik als kruid tegen steenpuisten. Eveneens wordt het gebruikt als een remedie om de donkere, innerlijke emoties te behandelen, die in iemands geest kunnen woekeren. Door deze “emotionele steenpuisten” te openen voor het licht van het bewustzijn, kan de gezondheid hersteld worden.

BLACKBERRY – braam – Rubus ursinus (wit-rose) vertaalt gedachten in activiteit, wendt de creatieve kracht van het denken aan, om het gevoel van traagheid of vastzitten te overwinnen. Voor groei en uitbreiding.

BLEEDING HEART – gebroken hartjes. Dicentra formosa (rose) bevrijdt emotionele bindingen, laat de liefde in vrijheid bestaan; voor hen die zich te veel vereenzelvigen, zich vastklemmen en te bezitterig zijn met degenen die ze liefhebben. Deze lieflijke, rose bloem, in de vorm van een harten in het midden gespleten, helpt hen die een sterke maar ongezonde emotionele binding met een ander voelen. De ervaring van een “gebroken hart” wordt vaak veroorzaakt door een bezitterige binding met een anderen de weerstand om los te laten. Deze remedie helpt om het hart van binnenuit te versterken en nieuw leven te geven. Zeer behulpzaam bij het verlies van een geliefde of een beeïndiging van een relatie.

BORAGE – komkommerkruid – Borago officinalis (blauw) opgewekte moed, met vertrouwen gevaar en uitdaging tegemoet zien; om zwaarmoedige gevoelens, ontmoediging of droefheid te overwinnen. Borage – al eeuwen een favoriet kruid, oude kennis verhaalt dat: “borage moed brengt” en “borage maakt dat het hart blij wordt”. Deze luchtblauwe, vijfbladige bloem is inderdaad een balsem voor degenen die “ontmoedigd” zijn of een “zwaar hart” hebben, doordat ze de geest opheft en kracht en moed brengt.

BUTTERCUP – boterbloem – Ranunculus occidentalis (geel) de waarde van je gaven kennen, zijn licht met anderen delen, voor verlegenheid en het wegcijferen van zichzelf. Geeft een waardering van je eigenwaarde.

CALENDULA – goudsbloem – Calendula officinalis (oranje) innerlijk luisteren, de essentiële boodschap van anderen horen, voor degenen die wel de woorden maar niet de bedoeling van anderen horen. Wanneer men te scherp is met woorden.

CALIFORNIA PITCHER PLANT – cobra lelie – Darlingtonia californica (groen/paars) verandert instinctieve krachten in wat echt menselijk is; in de wereld staan met moed en kracht. Wanneer men gescheiden is van of angstig is voor de instinctieve krachten van het Zelf. Aardse vitaliteit.

CALIFORNIA POPPY – slaapmutsje – Eschscholzia cal. (goud) uitgebalanceerde innerlijke ontwikkeling, weten dat echt goud in het hart is. Om betovering voor “spirituele glamour” te overwinnen, of het rusteloos zoeken buiten jezelf. California poppy, bekend als de “cup of gold” bij de Spaanse kolonisten, groeit deze plant naar sporen van goud die in de grond zitten. Het is de officiële bloem van Californië, een land waar de gold-rush duizenden heen lokte, voor het zoeken naar uiterlijke rijkdom. De California Poppy helpt om het rusteloze zoeken van de ziel, vaak verleid door uitwendige glitter, door een herkenning van het esoterische goud van spirituele kennis in het hart te transformeren.

CALIFORNIA WILD ROSE – californische wilde roos – Rosa californica (rose) vitaliteit, verjonging, enthousiasme, betrokkenheid bij het leven, tegen apathie en moeilijkheden met de verpersoonlijking. Deze eenvoudige, lieflijke roos bloeit vroeg in de zomer in bossen en langs rivieroevers. De roos draagt een diepgaande archetypische boodschap binnen het plantenleven, want zijn vasthoudende wortelsysteem toont de mogelijkheid om diep in de aardse materie geïncarneerd te zijn. Toch “rijst” de roos, zij zet de aardse essentie om. Door de “California Wild Rose” kunnen we liefde begrijpen als een verlossende activiteit, één die apathie, onverschilligheid, of pessimisme verandert en helpt om zielen actief, positief en zorgzaam voor het leven op aarde te laten worden.

CALLA LILY – aronskelk – Zantedeschia sp. (wit/geel). Pos: Helderheid over de seksuele identiteit, seksuele zelf-acceptatie. neg: Verwarring, tweeslachtigheid over seksualiteit/geslachtsidentiteit.

CANYON DUDLEYA – dudleya – Dudleya cymosa (oranje). Pos: Levendige geestelijke en emotionele energie; uitbundige en charismatische aanwezigheid. neg: Ontvankelijk voor psychische of paranormale invloeden, overdreven emotionele reactie op psychische ervaringen.


CAYENNE – spaanse peper – Capsicum annuum (wit) katalyseert veranderingen, ontbrandt de wil, verder gaan naar de volgende fase, tegen het gevoel van vast te zitten, gevangen door gewortelde gewoonten en luiheid.


CHAMOMILE – stinkende kamille – Anthemis cotula (wit/geel centr.) innerlijke rust en objectiviteit, bevrijding van emotionele spanningen; tegen nerveusheid, slapeloosheid en emotionele verwarring, goed voor kinderen. Chamomile- een populair kruid voor ontspanning en de spijsvertering. De signatuur van deze bloem suggereert een overbelaste maag die zich eruit perst naar de zon. Chamomile-remedie helpt degenen wiens emotionele centrum te open is, waardoor ze gemakkelijk overstuur en inwendig verscheurd raken. De remedie helpt om een stralend zonnevlecht-centrum te verkrijgen en om meer in balans met het gevoelsleven te komen. Het is een uitstekend middel voor kinderen die overstuur zijn.


CHAPARRAL – creosoot heester – Larrea sp. (geel) emotionele reiniging, speciaal gedurende de slaap. Helpt met het in contact brengen van diepere niveaus van bewustzijn en begrip. Voor met gif bedekte emoties, bij een chaotische innerlijke wereld, bij drugs-verslaving.


CHRYSANTHEMUM – chrysant – Chrysanthemum morifolium (geelbruin). Pos: Geeft een verschuiving van het persoonlijke ego naar een hogere spirituele identiteit; ziels verbinding met wat werkelijk eeuwig is. neg: Angst voor het ouder worden en het sterven; zich overdreven vasthouden aan jeugdigheid, rijkdom of beroemd zijn; gehecht aan materiële waarden.


CORN – maïs – Zea mays (geel/wit) gegrond zijn, verbinding met de Aarde speciaal met de voeten, stabiliteit, evenwicht tussen hemel en aarde en in sociale relaties, overwinnen van desoriëntatie en stress, speciaal in steden.


COSMOS – cosmea – Cosmos bipinnatus (roodpaars/geel). Pos: Tijdens het spreken helder en duidelijk de gedachten kunnen verwoorden; levendige, mercurius capaciteiten in denken en spreken. neg: Ongeorganiseerd spreken en niet kunnen focussen in communicatie; overenthousiast spreken, overweldigt door teveel ideeën.


DANDELION – paardenbloem – Taraxacum officinale (geel) snijdt door emotionele blokkades, heft spanning op, herstelt geestelijke helderheid, speciaal behulpzaam samen met intens lichaamsgericht werken.


DEER BRUSH – Amerikaanse sering – Ceanothus integerrimus (wit) onschuldig van gevoel, geeft zuiverheid van hart en bedoelingen, brengt duidelijkheid aan degenen die vanuit onbewuste redenen handelen.


DILL – dille – Anethum graveolens (geel) verwerking en integratie van veel indrukken en ervaringen, voor het gevoel overweldigd en overgestimuleerd te zijn door de vaart van het leven. Overgevoelig voor de omgeving.


DOGWOOD – kornoelje – Cornus nuttalii (geel/witte schutbladen) vriendelijk en beleefd in relaties; duidelijkheid van gevoel wanneer je afstemt op spirituele bronnen, voor het loslaten van verhardende en beperkende emoties en trauma’s, welke diep in het lichaam worden vastgehouden; om te vergeven.


EASTER LILY – trompet lelie – Lilium longiflorum (wit). Pos: Innerlijke zuiverheid van de ziel, helpt speciaal met de integratie van seksualiteit en spiritualiteit. neg: Het gevoel dat seksualiteit onzuiver, onrein is; innerlijke conflicten over seksualiteit.


ECHINACEA – zonnehoed – Echinacea angustifolia (roze/paars). Pos: Integriteit tot in de kern; de mogelijkheid om contact te maken met een vaste kern in zichzelf en speciaal bij moeilijke uitdagingen dit contact te behouden. neg: Geschokte gevoelens door een diep trauma of door misbruik; niet meer in staat zijn een gevoel van waardigheid te vinden in zichzelf; diepe vervreemding.


EVENING PRIMROSE – teunisbloem – Onenothera hookeri (geel). Pos: Emotionele warmte en in het hier en nu zijn; in staat zijn om verbintenissen in relaties aan te gaan.


FAIRY LANTERN – mormonentulp – Calochortus albus (wit). Pos: Gezonde ontwikkeling; het accepteren van verantwoordelijkheden als een volwassen persoon.


FAWN LILY – hondstand – Erythronium purpurascens (geel met paars). Pos: Acceptatie van en betrokkenheid bij de wereld, in staat zijn om spirituele gaven met anderen te delen.


FILAREE – reigersbek – Erodium circutarium (violet) het laten gaan van zorgen, het zien van de grotere werking van de bestemming in het leven, voor degenen die gevangen raken in kleine zorgen.


FORGET-ME-NOT – vergeet-mij-niet -Myosotis sylvatica (blauw). Pos: Bewustzijn van de karmische verbindingen in onze persoonlijke relaties en met degenen in de geestelijke wereld; opmerkzaam zijn voor de subtiele gebieden. neg: Eenzaamheid en gebrek aan bewustzijn van spirituele verbindingen met anderen; spiritueel isolement.


FUCHSIA – fuchsia -Fuchsia hybrida (rood/paars) ervaren en begrijpen van geblokkeerde emoties, om zich emotioneel te kunnen uiten, speciaal bij emotionele onderdrukking die gevoeld wordt als spanning, psychosomatische ziekten of valse emotionaliteit.


GARLIC – knoflook – Allium sativum (wit) reinigt van angst en bezorgdheid, je kalm en vertrouwd voelen tegenover anderen. Om onzekerheden, nervositeit, plankenkoorts en ongerustheid te overwinnen. Angstig en slap of gemakkelijk te beïnvloeden als gevolg van te weinig vitaliteit.


GOLDEN EAR DROPS – gebroken hartjes – Dicentra chrysantha (geel) inzicht in pijnlijke herinneringen en emoties uit de kinderjaren en helpt met het loslaten hiervan; het verband zien tussen oude trauma’s en tegenwoordige problemen.


GOLDEN YARROW – gouden duizendblad – Achillea clytedata (geel). Pos: In staat zijn om zichzelf duidelijk aan anderen kenbaar te maken, speciaal gevoelige en tere aspecten van zichzelf. neg: Bij de neiging om zich terug te trekken uit sociale en artistieke betrokkenheid door een diepe gevoeligheid; zichzelf gemakkelijk kwijtraken of zich gaan verharden om met gevoeligheden om te kunnen gaan.


GOLDENROD – guldenroede – Solidago canadenis (geel) eerlijk zijn tegenover je hogere Zelf in sociale relaties. Voor degenen die interpersoonlijke barrières scheppen, of een onjuiste persoonlijkheid aannemen, speciaal door de druk van de groep of de sociale verwachtingen.


HIBISCUS – hibiscus – Hibiscus sp. (rood).


HOUND’S TONGUE – hondstong – Cynoglossum grande (blauw/wit centrum) helpt de geest met het verkrijgen van spiritueel inzicht, de wereld te materialistisch zien; voor het veranderen van gevoelsbindingen en beperkende intellectuele gedachten.


INDIAN PAINTBRUSH – helmkruid familie – Castillija miniata (rood) het ontwaken van de kracht van de creatieve prikkel; levende energieke creativiteit; om de frustratie te overwinnen die vitale krachten belet zich om te zetten in creatieve ideeën.


INDIAN PINK – lijmkruid – Silene californica (rood) kalm en in het centrum blijven temidden van intense activiteit en/of stress; voor degenen die uit balans raken door wat er om hen heen gebeurt.


IRIS – iris – Iris douglasiana (blauw/violet) artistieke en creatieve inspiratie; om gevoelens van frustratie en beperktheid te overwinnen. De bloem van de Iris, heeft een ongewone “van binnen-naar-buiten” signatuur; het model en de stempel, die bij de meeste planten diep binnenin worden gevonden, zijn bij de Iris verspreid langs de naar buiten gedraaide bloembladen. Vele soorten Iris kunnen zich aanpassen aan een breed scala van eigenschappen van de omgeving, omdat de wortelstok water vasthoudt, dat in zorgvuldig gecontroleerde hoeveelheden aan de plant verstrekt wordt. Deze innerlijke, waterachtige eigenschap van de Iris helpt ons om te begrijpen waarom ze werd beschouwd als de godin van de regenboog in de Griekse mythologie. De Iris is een van de meest weldoende en universele van de F.E.S. remedies, ze helpt degenen die zich teleurgesteld voelen in hun creatieve uitdrukking, alsof de ziel “opgedroogd” was of een hemelse inspiratie miste. Net zoals de plant Iris zich aanpast aan een veelheid van omstandigheden door zijn innerlijke waterhuishouding te reguleren, zo ook helpt de subtiele remedie van de Iris de ziel om te leren zich uit te drukken in een geïnspireerde en creatieve manier van leven, onverschillig hoe de uiterlijke omstandigheden zijn. Deze remedie is bijzonder waardevol voor degenen die een artistiek streven hebben en die een behoefte hebben aan een vernieuwde, innerlijke glans om de zielekleur in uiterlijke taken te brengen.


LADY’S SLIPPER (YELLOW) – venusschoentje – Cypripedium parviflorum (geel). Pos: De integratie van het spirituele doel met het dagelijkse werk, brengt de spirituele kracht naar het basis chakra; spirituele seksualiteit en geaarde spiritualiteit. neg: Vervreemd van zijn eigen innerlijke autoriteit, niet in staat zijn om hogere spirituele doelen met het werkelijke leven en werk te integreren; nerveuze uitputting, seksueel leeg zijn.


LARKSPUR – ridderspoor – Delphinium depauperatum (blauw/violet) edelmoedigheid, altruïsme, leiderschap met een vreugdevol hart, voor plichtmatigheid, of een verlangen naar zelfverheerlijking.


LAVENDER – lavendel – Lavandula officinalis (violet) innerlijke vrede, verzachting, harmonische gevoelens, spirituele gevoeligheid, tegen nerveuze overgevoeligheid en moeilijkheden met het integreren van spirituele invloeden.


LOTUS – Indische Lotus – Nelumbo nucifera (rose) spirituele openheid, meditatieve ontvankelijkheid. Een algemeen spiritueel “elixer”. De Lotus – de “Duizendbladige Lotus”, is een traditioneel symbool in het Oosten voor een spirituele ontwikkeling. De vele bloembladen van het kruin-chakra vertegenwoordigen een vereniging of samenvoeging van alle aspecten van de ontwikkeling van de ziel. Deze remedie is uniek omdat ze niet zozeer handelt als een tegengif, maar eerder als een “elixer”, dat combinaties van andere remedies samenvoegt; bij spirituele trots.


LOVE-LIES-BLEEDING – kattenstaartamarant – Amaranthus caudatus (rood)


MADIA – madia – Madia elegans (geel/rode plekken) concentratie, focus, aandacht voor ’t detail, afwerken, voor de neiging om gemakkelijk afgeleid of verstrooid te zijn. Madia – een inheemse Californische wilde plant van de zonnebloemfamilie, de mandala-achtige Madia trekt onze aandacht direct naar het centrum, zoals de bloem zichzelf opvouwt in zijn centrum gedurende de hitte van de middagzon. Dit is een uitstekende remedie voor helderheid en focus een goed tegengif voor verstrooide geestestoestanden.


MALLOW – kaasjeskruid – Sidalcea sp. (rose) de mogelijkheid om vriendschappen te ontwikkelen, warmte naar anderen uitstralen, overwinnen van sociale onzekerheden. Voor degenen die barrières naar anderen maken.


MANZANITA – beredruif – Arctostaphylos viscida (wit/rose) waardering voor het fysieke lichaam en de fysieke wereld, tegen tweeslachtigheid of een negatief oordeel over je lichaam en alles wat materie is. Voor een goede aarde binding; te gebruiken voor en na narcose, om de eenheid tussen lichaam en geest weer te herstellen.


MARIPOSA LILY – vlinderlelie – calochortus leichtlinii (wit/geel centrum/paarse vlekken) ontvankelijk voor menselijke liefde, de band tussen moeder en kind, het genezen van gevoelens van vervreemding en niet meer geliefd zijn. Deze lieflijke lelie groeit in rotsig berggebied en toch suggereert zij een eigenschap van zachte, ontplooiende verzorging. Zij heeft zich bewezen als een enorme weldaad voor diegenen die geleden hebben aan een trauma m.b.t. het proces van de ouder-kind binding. Het gaat speciaal samen met ervaringen van de moeder uit de kindertijd, voor degenen die geen liefde of zorg gevoeld hebben. De Mariposa Lily is zowel goed voor kinderen als volwassenen.


MILKWEED – zijdeplant – Asclepias cordifolia (roodpaars)


MORNING GLORY – klimmende winde – Ipomoea purpurea (blauw/paars) vitaliteit, alertheid, hulp om met oude en verslavende gewoonten te breken, tegen rusteloosheid, zenuwachtigheid, grillige energie. De “hemelsblauwe” Morning Glory heeft een veelzeggende spiraalsignatuur in zijn knop- en bloeiproces. De spiraal suggereert sterke, vitale levens-kracht en deze bloem die in de vroege morgenzon bloeit, helpt de ziel om te ontwaken voor frisse ritmes en nieuwe perspectieven.


MOUNTAIN PENNYROYAL – coyotemunt – Monardella odoratissima (violet) kracht en helderheid in gedachten; maakt de geest schoon van negatieve gedachten, speciaal als ze van anderen zijn overgenomen, voor het afstoten van negatieve gedachten.


MOUNTAIN PRIDE – rode penstemon – Penstemon newberryi (rood) krijgshaftige kracht en zelfbewustzijn tegenover hindernissen en tegenspoed. Voor hen die terugdeinzen bij uitdagingen van deze tijd. De Mountain Pride is een nauwe verwante van de Penstemon, deze winterharde bergplant groeit bijna letterlijk uit de rotsen. Zijn rode kleur en de strenge condities van zijn omgeving drukken zijn innerlijke kwaliteit als een “geestelijke krijger” uit. Het helpt om de actieve krachten van spirituele moed te verzamelen, zodat men ongunstige en vijandige voorwaarden kan veranderen.


MUGWORT – alsem – Artemisia douglasiana (geel) gevoeligheid voor ervaringen over de drempel (op “paranormaal” gebied), speciaal met betrekking tot dromen. Helpt om in evenwicht te blijven wanneer intuïtieve vermogens naar buiten komen.


MULLEIN – koningskaars – Verbascum thapsus (geel) eerlijk zijn voor jezelf, vervulling van iemands echte mogelijkheden; bij problemen om de mogelijkheden in het leven te verwerkelijken. Wanneer men niet naar zijn/haar innerlijke stem kan luisteren.


NASTURTIUM – Oostindische kers – Tropaeolum majus (oranje rood) vitaliteit, stralende energie en warmte; emotioneel leven en kleur; bij over-intellectualiteit, wanneer men opgedroogheid is of bij ontzieling; uitputting van de levens-kracht.


NICOTIANA – tabak – Nicotiana alata (wit) (bloeiende tabaksplant)


OREGON GRAPE – zuurbes – Berberis aquifolium (geel) het ontwikkelen van vertrouwen, de goede wil van anderen erkennen. Het overwinnen van angst met betrekking tot emotionele vijandigheid.


PENSTEMON – penstemon – Penstemon davidsonii (violet/blauw) innerlijke kracht door tegenspoed; doorzettingsvermogen in relaties; overwinnen van twijfel aan jezelf bij uitdagingen.


PEPPERMINT – pepermunt – Mentha piperita (violet) om geestelijk wakker en alert te zijn. Voor het overwinnen van geestelijke luiheid.


PINK MONKEYFLOWER – roze maskerbloem – Mimulus lewisii (roze)


PINK YARROW – roze duizenblad – Achillea millefolium (rose/paars) emotionele kracht en balans; voor het overwinnen van emotionele overgevoeligheid en overreactie, voor degenen die psychische en emotionele energie absorberen.


POISON OAK – pruikeboomfamilie* – Rhus diversiloba (groenig-wit)


POMEGRANATE – granaatappel – Punica granatum (rood) bevrijdt de creatieve vrouwelijke geest, maakt contact met het Goddelijke Vrouwelijke bij vrouwen en met de “anima” bij mannen; versterkt vrouwelijke creativiteit en warmte vanuit het hart; bij een conflict tussen carrière en familie.


PRETTY FACE – triteleia – Triteleia ixioides ssp. scabra (geel, bruine strepen)


PURPLE MONKEYFLOWER – donkerrode maskerbloem – Mimulus kelloggii (paarsrood)


QUAKING GRASS – groot trilgras – Briza maxima (groen) groepsharmonie en samenwerking, samenvoegen van afzonderlijke ego’s, flexibel in het werken met anderen, om persoonlijke conflicten in groepssituaties te overwinnen; helpt de enkeling om in grotere groepen of in sociale structuren te werken.


QUEEN ANNE’S LACE – wilde peen – Daucus carota (wit)

QUINCE – dwergkwee – Chaenomeles speciosa (rood) voor het ontwikkelen van de kracht van liefde, speciaal het vrouwelijke aspect; om het “geloof” te overwinnen dat ontvankelijkheid en liefde “minder sterk” of “minder stoer” zijn.

RABBITBRUSH – * – Chrysothamnus nauseosus (geel) alertheid, scherpe gewaarwording, een overzicht over alle details; het “grote geheel” zien; voor degenen die door de bomen het bos niet meer zien, die overweldigd worden door te veel details.

RED CLOVER – rode klaver – Trifolium pratense (rose/rood) gecentreerdheid en balans in emotioneel belaste groepssituaties, een tegengif voor paniek of hysterie; wanneer men te gemakkelijk beïnvloed wordt door paniek en andere groepsgedachten.

ROSEMARY – rozemarijn – Rosmarinus officinalis (violet-blauw)

SAGE – echte salie – Salvia officinalis (violet)

SAGEBRUSH – artemisia – Artemisia tridentata (geel) eerlijk naar je hogere zelf zijn, laten gaan van wat niet essentieel of overbodig is, loslaten van valse zelfbeelden of verwachtingen over jezelf.

SAGUARO – reuzencactus – Cereus gigantus (wit/geel centrum) ontvankelijk voor ware geestelijke autoriteit; de mogelijkheid om van ouderen te leren; voor conflicten over autoritaire figuren, speciaal mannelijke krachtige figuren.

SAINT JOHN’S WORT – sint janskruid – Hypericum perforatum (geel) vertrouwen in spirituele bescherming en begeleiding; helpt bij angstige of verstorende dromen, voor degenen die te open, mededeelzaam en te kwetsbaar zijn. De Saint John’s Wort – opent zich naar de zon net in de tijd van de zomer zonnewende, of het midzomerfeest van Saint John (Sint Jan). Dit kruid bevat extreem licht-gevoelige elementen. Het is welbekend in zijn kruidkundige en homeopathische vormen als een belangrijk heelmiddel voor de huid. Saint John’s Wort bloesem-remedie verschaft een begrenzing en bescherming, speciaal bij over-ontwikkelde psychische- of verstoorde droom toestanden. Het helpt om iemands uiterlijke licht in een innerlijk licht te veranderen.

SCARLET MONKEYFLOWER – rode maskerbloem – Mimulus cardinalis (rood) moed om krachtige emoties te weerstaan en ze in balans te brengen, voor degenen die angst hebben voor en zich bedreigd voelen door diepe emoties; integratie van het emotionele schaduw-zelf; directe en duidelijke communicatie over diepe gevoelens.

SCOTCH BROOM – brem – Cytisus scoparius (geel) motivatie, volharding, accepteren van moeilijkheden als kansen voor groei en dienstverlening aan de wereld, overwinnen van pessimisme en wanhoop, speciaal met betrekking tot de verwachting van een negatieve wereld situatie.

SELF-HEAL – gewonde brunel – Prunella vulgaris (violet) zelfaanvaarding, zelfvertrouwen, vertrouwen in de innerlijke gezondheidscheppende krachten, versterking van het herstellingsvermogen. Self-Heal – een van de meest universeel weldoende remedies in onze verzameling, de naam van deze plant is zijn eigen bekrachtiging. Een lid van de munt-familie, de wilde Self-Heal (Brunel) of “Heal-All”, heeft een lange geschiedenis van geneeskundig gebruik. Deze remedie helpt om een genezende houding naar buiten te brengen door innerlijke aanvaarding en zelfvertrouwen, zonder te letten op de moeilijkheden van iemands toestand.

SHASTA DAISY – grootbloemige margriet – Chrysanthemum maximum (wit/geel centrum) brengt verschillende ideeën samen in één gezamenlijk geheel; voor degenen met een neiging tot verward zoeken, waarbij alles als losse onderdelen gezien wordt inplaats van als een geheel.

SHOOTING STAR – twaalfgodenkruid – Dodecatheon hendersonii (violet/rose) zich thuis voelen op aarde en met anderen; het overwinnen van vervreemding voor hen die het gevoel hebben er niet bij te horen. Een juiste benaming. De neerwaarts gerichte meeldraden van deze bloem, gecombineerd met de opwaarts omgebogen bloembladen, geven de indruk van een snelle neerdaling uit de kosmos. Deze remedie helpt velen die zich vervreemd voelen tegenover het leven op aarde, mogelijk door een verstoorde geboorte, trauma of anderszins abrupte incarnatie op aarde.

SNAPDRAGON – leeuwebek – Antirrhinum majus (geel)

STAR THISTLE – zomer centaurea – Centaurea solstitialis (geel) om te kunnen delen en voor gulheid, van jezelf iets kunnen weggeven, een innerlijk gevoel van overvloed; tegen gierigheid en om de angst voor gebrek te overwinnen.

STAR TULIP – katteoortje – Calochortus tolmiei (wit/paars) innerlijke gevoeligheid en ontvankelijkheid, innerlijk luisteren; om weerstand tegen het spirituele rijk te overwinnen, of weerstand tegen de zachtere, meer naar binnen gerichte kant van het Zelf. De Star Tulip is het schoolvoorbeeld voor gevoeligheid en ontvankelijkheid. Doordat ze de vrouwelijke pool van de ontwikkeling van de ziel benadrukt, helpt deze remedie een groter vermogen bij te brengen om ontvankelijk te zijn, voor het luisteren naar anderen, of naar de stem van het innerlijke Zelf.

STICKY MONKEY FLOWER – kleverige maskerbloem – Mimulus aurantiacus (oranje) bewust zijn van seksuele kwesties, integratie van gevoelens van menselijke warmte, liefde en seksualiteit. Voor het overwinnen van de angst voor seksualiteit en intimiteiten.

SUNFLOWER – zonnebloem – Helianthus annuus (geel) ontwikkelt individualiteit; voor het overwinnen van zowel egoïsme als onevenwichtige zelfverloochening. Voor het in evenwicht brengen van relaties met vader figuren en met het mannelijke principe in de ontwikkeling van de ziel.

SWEET PEA – pronkerwt – Lathyrus latifolus (rood/paars) sociale verantwoordelijkheid en sociale binding, voor het overwinnen van sociale vervreemding of conflicten; tegen angst voor sociale verplichtingen. Geeft een gevoel van een plaats te hebben op Aarde.

TANSY – boerenkruid – voor het nemen van beslissende actie om zijn/haar doel te bereiken; voor het overwinnen van aarzelingen en trage besluiteloosheid.

TIGER LILY – tijgerlelie – Lillium humboldtii (oranje/bruine vlekken) samenwerking, hulp en onderlinge steun. Zet vijandigheid en agressie om in positieve actie voor het welzijn van anderen. Aan het werk gaan voor wereld-evolutie.

TRILLIUM – trillium – Trillium chloropetalum (rood/paars) onbaatzuchtigheid, werken voor het algemeen welzijn, het opofferen van persoonlijke verlangens, het overwinnen van hebzucht en machtswellust. Ze groeit onopvallend in de schaduw van de bossen, deze dieprode bloem schijnt zichzelf “opgeheven” of getransformeerd te hebben van de duisternis in het licht. Deze remedie is speciaal waardevol voor hen die zich gebonden of teruggehouden voelen door lagere instincten als hebzucht en machtswellust. Het laat de ziel een weg zien om deze impulsen op een hoger niveau van onbaatzuchtigheid en eerbied voor grootmoedige idealen te brengen.

TRUMPET VINE – trompetbloem – Campsis tagliabuana (rood/oranje) vitaliteit, kleur en emotionele kracht in zelf-expressie, gezonde zelf-handhaving, om zwakheid en levenloosheid in uitdrukking te overwinnen, speciaal met spreken.

VIOLET – viooltje – Viola odorata (violet/blauw) je gezonde relatie tot de groep kennen, openheid naar anderen; het overwinnen van schuchterheid en verlegenheid, speciaal in groepen. Het “nietige” viooltje verblijft in de koele, schaduwrijke, vochtige gebieden van de bosgrond en op de open plekken in het bos. Toch “verlangt” zij ernaar om opgemerkt te worden, als zij haar zoete geur schenkt aan de warmte van de zon en de lucht. Deze remedie kan degenen helpen die het nodig hebben een manier te vinden om zich te verbinden met de warmte van een grotere groep. Het is goed voor degenen die de neiging hebben zich terug te trekken, of zich terughoudend op te stellen in sociale situaties.

YARROW – duizendblad – Achillea millefolium (wit) versterking van het innerlijke licht en de aura in verband met negativiteit en disharmonie, tegen overgevoeligheid en kwetsbaar voelen. De Yarrow traditioneel bekend als “Soldier’s Wound Wort”, (soldaten wondkruid) en “Knight’s Milfoil”, (ridders duizendblad). Yarrow betrekt zijn botanische naam van de Griek Achilles, wiens soldaten de plant mee naar het slagveld namen om hen te beschermen en voor de genezing van bloedende wonden. De Yarrow bloesem-remedie helpt degenen wiens “open” gevoeligheid een soort “bloeden” van levensenergie is en degenen die kwetsbaar zijn voor krachten uit de omgeving. Zoals de schijnend witte bloemkroon al suggereert, biedt Yarrow een mantel van spiritueel licht om te helpen “verzegelen” en beschermen.

YARROW ENVIRONMENTAL SOLUTION – De vroegere Yarrow Special Formula is een combinatie van 3 soorten duizendblad (Yarrow – Achillea millefolium, witte, roze en de gouden duizendblad) met Keltisch zeezout, Arnica en Echinacea. Het is een algemeen versterkende remedie om de invloeden van schadelijke technologische en negatieve omgevingen van de moderne wereld aan te kunnen. De Yarrow Environmental Solution geeft een bescherming tegen de energetische uitwerking van straling en van andere schadelijke giftige stoffen uit de omgeving. Goed om te gebruiken voor en na blootstelling aan röntgen-stralen en X-rays, beeldschermen, vliegvelden, bij bijvoorbeeld bestraling t.b.v. kanker en bij vervuiling van de omgeving zoals bij geopatische belasting en sterke elektromagnetische velden. De Yarrow Environmental Solution helpt ook met het versterken van het immuunsysteem, speciaal voor personen die snel last hebben van allergieën en van chemisch producten en bij andere problemen met het immuunsysteem.

De remedie wordt rechtstreeks uit het voorraad flesje ingenomen, vier druppels per keer, vier keer per dag. Een andere manier is, om zestien druppels van de stock in een glas water te doen, daarna te roeren en dit mengsel gedurende de dag met kleine slokjes in te nemen. Je kunt er een spray van maken of er een bad mee nemen. De frequentie van deze doseringen moet verhoogd worden tijdens en onmiddellijk na blootstelling aan straling.

YELLOW STAR TULIP – gele mormonentulp – Calochortus monophyllus (geel)

YERBA SANTA – kruiskruid – Eriodictyon californicum (violet) verademing bij emotionele spanning, spiritueel inzicht in emoties, voor emotionele beklemming, speciaal in de borst. Helpt bij het uiten van menselijke emoties, speciaal pijn en droefheid.

ZINNIA – zinnia – Zinnia elegans (rood) gelach, blijheid, verlichting en bevrijding van spanning; een kinderlijke speelse houding ten opzichte van het leven; het innerlijke kind accepteren, voor mensen die te serieus zijn, bij saaiheid

Belangrijkste kenmerken van de Flourish Formula combinaties


De bloesem remedie combinaties van de FES Flourish lijn doen hun naam eer aan, want ze zijn ontworpen om het hoogste potentieel van het lichaam en de ziel te ontwikkelen. De Flourish lijn is het resultaat van vele jaren onderzoek, plantstudies, praktijkverslagen van therapeuten over de hele wereld, klinische interviews en een intensief gebruik bij natuurrampen. De meeste combinaties of hun belangrijkste componenten, worden al meer dan tien jaar gebruikt.

-De twaalf combinaties van de Flourish lijn werken op de meeste fundamentele problemen waarmee mensen van alle leeftijden en levensstijlen mee te maken krijgen, ook zijn het remedies voor de verzorging van dieren. Elke combinatie heeft een specifieke kwaliteit, maar de hele serie kan ook gebruikt worden wanneer je pas kennis hebt gemaakt met bloesem remedies of wanneer je basisremedies wilt om in je praktijk mee te werken.

-Elke combinatie staat garant voor jaren van onderzoek en zorgvuldige aandacht waardoor ze doeltreffende, goed combinerende remedies vormen die als geheel meer zijn dan hun onderdelen.

-Er wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van een combinatie, onder andere aan de botanische signatuur, kleur, vorm en groei omgeving van de bloem en ook belangrijke thema’s en verwantschap tussen bloemen die tijdens de jaren van klinisch onderzoek naar voren zijn gekomen.

-Elke FES Flourish combinatie is ontworpen om te werken op diepgaande gezondheidsproblemen van het lichaam en de ziel. Hun rol is om iets duidelijk te maken en te stabiliseren, zodat meer op de persoon gerichte bloesem remedies dieper kunnen werken.

-De Fes Flourish combinaties zijn gemakkelijk te begrijpen en eenvoudig uit te kiezen voor eigen gebruik of ze kunnen gebruikt worden als remedies om mee te starten voor grote groepen in klinieken, ziekenhuizen en bij noodsituaties.

-Elke combinatie is zorgvuldig bereid en handmatig gepotentieerd door FES door middel van meditatie, gebed en positieve aandacht. Zoals elk bloemblaadje bijdraagt aan de hele bloem, wordt elk onderdeel van de combinatie alchemistisch samengevoegd om een groter geheel te vormen voor een heldere en duidelijke werking.

-De FES Flourish combinaties zijn een samenvoeging van bloesem remedies en heel kleine hoeveelheden van de zuiverste essentiële oliën die voldoen aan de normen voor voedingsupplementen. Ze worden samengesteld om te werken op het hele bereik van het lichaam en de ziel en om te werken op veel niveaus om gezondheid en welzijn te bevorderen. Alle ingrediënten worden bereid met de hoogste integriteit en zuiverheid en zijn in het wild geoogst of biologisch en/of biologisch/dynamisch geteeld.

Gebruik

Direct klaar voor gebruik – de combinaties hebben spraydopjes en zijn klaar voor direct gebruik. De gebruikelijke dosis is een of twee keer sprayen in de mond, vier keer per dag, tussen de maaltijden of voor het eten. In noodgevallen of bij diepe genezingsprocessen, verhoog je de dosis totdat de toestand zich gestabiliseerd heeft.

Wanneer te gebruiken – de twee belangrijkste momenten om te gebruiken zijn wanneer het lichaam en de ziel overgaan van waken naar slapen: bij het wakker worden en net voor het slapen gaan. Veel mensen vinden het handig om een flesje langs hun bed te hebben, samen met een ander flesje voor overdag. (Flora-Sleep moet alleen voor het slapengaan genomen worden, zie de informatie van deze combinatie.)

Uitwendig gebruik voor het energetische herstel van het lichaam – de spraydopjes maken het mogelijk om de combinaties moeiteloos en hygiënisch uitwendig toe te passen. Een van de meest effectieve uitwendige toepassingen is op het polspunt aan de binnenkant van het polsgewricht. Spray en wrijf licht in de huid; druk dan ongeveer een minuut lang licht op dit punt terwijl je diep ademt. Andere punten van toepassing, meridianen of chakra punten reageren heel goed op bloesem remedies, afhankelijk van de kennis en vaardigheid van de therapeut en de specifieke symptomen die behandeld worden. Zo is het bijvoorbeeld heel doeltreffend om de Sacred Heart flourish combinatie op punten langs de hartmeridiaan te gebruiken, samen met het innemen van een dosis.

Uitwendig gebruik in een crème – de flourish lijn gaat heel goed samen met de Self-Heal crème, maar je kunt ook een andere geschikte crème gebruiken. Spray een of twee keer per 30 ml crème en roer dan met de klok mee en tegen de klok in.

Sprayen algemeen – de combinaties kunnen ook heel effectief zijn wanneer ze om het hele lichaam, het hoofd en de ruimte om het lichaam gesprayd worden. Sluit daarbij de ogen en doe de bril af. Deze methode is vooral favoriet bij kinderen.

Voedingssupplement status – de Fes flourish combinaties zijn voedingssupplementen. De hier gegeven informatie is niet bedoeld voor een diagnose, de behandeling, genezing of preventie van een ziekte.

Het behandelen van dieren

Sprayen – dieren kun je behandelen door op en rond het dier te sprayen. Hierdoor kun je bange dieren behandelen. Er kan een heel klein beetje gesprayd worden bij de lippen of bij de neus om op zo’n manier te laten oplikken. Wees bewust van de grenzen en reacties van elk dier dat je behandelt. Veel vogels houden van sprayen, terwijl andere dieren in het begin kunnen schrikken. Aai het dier of houdt het vast of maak op een andere manier contact voordat je het dier behandelt, zodat het toedienen van de bloesem remedies plaatsvindt in een positieve sfeer.

Direct uitwendig – spray een paar druppels van de combinatie op de poot, achter de oren, op de polspunten of een ander energiepunt op het lichaam van het dier. Het dier zal ofwel de remedie oplikken of gewoon toestaan dat het opgenomen wordt via de huid. Je kunt ook de remedie in je eigen handen sprayen en dan op het specifieke lichaamsdeel inmasseren. Je kunt de remedie hiervoor ook in een crème mengen.

In het voer – de flourish combinaties kun je ook op een beetje voer sprayen. Energetische middelen zoals bloesemremedies kunnen echter het beste apart van voedsel ingenomen worden. Je kunt een beschuitje gebruiken voor het toedienen van de remedies, los van het gewone eten.

In het drinkwater – spray minstens twee keer per dag een of twee keer in de kom met drinkwater van het dier. Neem hierbij elke keer vers drinkwater en roer de remedies met de klok mee en tegen de klok in om de energie met het water te mengen. Voor grotere dieren – zoals in de drinkbak voor paarden – pas je de dosis naar behoefte aan. Deze methode werkt goed voor paarden of andere dieren die hun eigen drinkbak hebben en regelmatig drinken. Het werkt minder goed voor dieren zoals katten die onregelmatig drinken of die hun drinkbak met andere dieren moeten delen. De bloesem remedies zullen verdampen en regelmatig vervangen moeten worden.

Beschrijving van de FES Flourish Formula combinaties

Activ-8
Acht bloemen voor het op een positieve manier aanpakken van je doelen.


Wanneer te gebruiken:
-Bij het begin van een nieuw project of taak; om te zorgen voor een “ontbranding” van positieve alchemistische krachten en nieuwe richtingen.
-Wanneer de positieve manifestatie van de ziel regelmatig belemmerd wordt door aarzeling, apathie of uitstel.
-Als katalysator voor de manifestatie van positieve yang of mannelijke vuur kracht (zowel bij mannen als bij vrouwen).
-Om een sterker gevoel van overvloed en persoonlijke voorspoed te realiseren, door het stellen van duidelijke doelen en volgehouden aandacht.
-Wanneer je een positieve leiderschapsrol in de familie, de gemeenschap of de werksituatie op je moet nemen, vooral wanneer er twijfel of aarzeling bestaat over deze rol.
-Om je energetische betrokkenheid bij een project of taak te versterken of te vernieuwen, wanneer je te maken hebt met uitstel, tegenwerking of tegenstand.

De Activ-8 combinatie bestaat uit:
Blackberry – stimuleert de wil om te handelen volgens de doelen en de intenties van de geest; tegen lethargie en uitstel.
Cayenne – een vurige katalysator, die een traag metabolisme activeert.
Red Penstemon – versterkt grotere besluitvaardigheid en uithoudingsvermogen bij tegenwerking of uitdagingen.
Red Larkspur – voorziet de ziel van charismatische krachten en leiderschapskwaliteiten, die zichtbaar worden in de wil en het fysieke lichaam.
Sunflower – positief zelfbewustzijn dat uitstraalt in de wereld.
Madia – je aandacht focussen op de kracht van licht en dit manifesteren, voor een wakkere aanwezigheid.
Dandelion – helpt de wil om zich met volharding te manifesteren: zonder overspannenheid, grote spanning of chaotische drukte.
Blazing Star – zorgt dat de innerlijke basis van vrouwelijke ontvankelijk-heid of “yin evenwicht” steun en evenwicht verschaft voor uiterlijke actie in de wereld.
Essentiële oliën – kaneel en kardemom olie zorgen voor positieve vuur-krachten: warmte en kracht.

Fear-less
Kalmte en controle over jezelf bij schrik, angst of paniek


Wanneer te gebruiken:
-Voor elke bekende situatie die schrik of angst oproept – zoals spreken in het openbaar of reizen.
-Voor gebruik bij natuurrampen of een persoonlijke ramp. Werkt goed samen met of in afwisseling met Five Flower remedie tijdens de meest intense en directe episodes van paniek en chaos. Om met de stress uit het verleden en acute symptomen om te kunnen gaan: gebruik Post-Trauma Stabilizer.
-Een goede remedie voor mensen met een constitutionele aanleg voor angst, paniek, schrik, nerveuze spanning of een verstoorde slaap die samen gaat met onrust.
-Een uitstekende remedie voor kinderen bij nieuwe uitdagingen, bijvoorbeeld een publiek optreden zowel op school als ergens anders.
-Een goede basisremedie voor alle dieren die gevoelig zijn voor angst of die in bepaalde situaties een nerveuze onrust hebben.

De Fear-Less combinatie bestaat uit:
Red Clover – voor ongeremde paniek- of angsttoestanden, veroorzaakt door prikkels uit de directe of minder directe omgeving; ondersteunt het hart en stabiliseert de gevoeligheid voor psychische indrukken.
Mountain Pride – een unieke wilde penstemon uit de bergen, voor het opbouwen van kracht en moed in tegenwerkende situaties.
Californian Valerian – geeft rust aan de zenuwen in tijden van buitengewone spanning en chaos.
Oregon Grape – om te behoedzame of paranoïde gemoedstoestanden te neutraliseren; zorgt voor een kalm centrum van objectief bewustzijn.
Mimulus – bij de neiging om je terug te trekken of aan te passen als gevolg van angst of schrik; risico’s kunnen nemen en kunnen leren van veeleisende situaties. Rock Rose – voor hevige schrik of extreme angst; de behoefte aan positieve aarding en innerlijke verankering in tijden van spanning en onrust.
Green Rose – voedt het hart in onrustige tijden; de angst aanvullen met de positieve kracht van mededogen en de verbinding met je omgeving.

Essentiële oliën – de oliën van bergamot en cisteroos voeden de lichtstructuren van het energielichaam, lavendel en ylang ylang zorgen voor kalmte en gecentreerde kracht.

Flora-Sleep
De bloemen voor een rustige slaap en verjonging


Wanneer te gebruiken:
-Zorgt voor een diepe ontspanning, om in slaap te vallen en om door te slapen.
-Bevordert een rustige, ongestoorde slaap zodat je verfrist wakker wordt.
-Helpt de ziel om zich vollediger vrij te maken van het lichaam tijdens de slaap, om zo dromen te kunnen ervaren en de ermee samenhangende spirituele informatie.
-Kalmeert de energie centra (naar de behoefte van de persoon) die te actief zijn in de avond. Voorbeelden voor uitwendig gebruik zijn: tussen de ogen, linker en rechter slaap of het voorhoofd, het hart centrum en de zonnevlecht (maaggebied).
-Zorgt voor het herkennen en loslaten van chronische mentale en emotionele patronen die de rust en de slaap belemmeren; zoals spanning, angst, emotionele verwarring of zorgen over de toekomst.
-Een goede reisremedie wanneer het lichaam een nieuwe innerlijke klok om te slapen moet instellen.
-Een goede remedie voor kinderen die last hebben van nachtmerries, een rusteloze slaap en andere slaapstoornissen.
-Een goede remedie voor dieren die een verstoorde of onrustige slaap hebben of die een meer consequent slaappatroon moeten ontwikkelen in harmonie met de omgeving.

De Flora-Sleep combinatie bestaat uit:
White Chestnut – loslaten van diep vastzittende zorgen, zoals herhalende gedachten en voortdurende mentale spanning.
Red Chestnut – het loslaten van voortdurende zorgen of obsessieve emotionele onrust, die is gericht op anderen; angstige zorgen die te maken hebben met de vrije wil en de eigen keuzes van anderen.
Olive – ondersteunt het immuunsysteem en zorgt voor rust, bij een langdurige spanning of uitputting door een moeilijke periode in je leven.
Chamomile – loslaten van emotionele spanning en onrust, vooral van de zonnevlecht en de maag; kalmeert de spijsvertering ’s nachts voor het herstel van de stofwisseling.
California Valerian – geneest en kalmeert het zenuwstelsel; bevordert diepe ontspanning door de ziel naar het leven in het hier en nu te brengen, in plaats van ongerust te zijn over eventuele gebeurtenissen in de toekomst.
Aloe Vera – helpt het lichaam om aan te vullen en te herstellen tijdens de slaap; kalmeert te sterke activiteit als gevolg van te grote verantwoordelijkheden op het werk of thuis.
Alpine Aster – helpt de ziel om zich volledig los te maken van het lichaam tijdens de slaap, zodat diepere niveaus van spiritueel bewustzijn en dromen gerealiseerd kunnen worden.
St. John’s Wort – zorgt voor spirituele bescherming en voeding tijdens de slaap; zorgt dat de ritmes van dag en nacht en van licht en donker harmonieus samenwerken.

Essentiële oliën – de essentiële olie van de blauwe kamille helpt om de spijsvertering te kalmeren en om de emoties te verzachten, sandelhout olie zorgt voor diepe ontspanning en heeft grondende en verzachtende kwaliteiten.

Het gebruik van Flora-Sleep:
Flora-Sleep zorgt voor een ontspannende reactie in het lichaam. Je kunt deze combinatie het beste gebruiken een uur voordat je gaat slapen of rusten en dan nog een tweede keer net daarvoor. Je kunt ze ook langs je bed zetten en gebruiken als je wakker wordt tijdens de nacht om het lichaam en de ziel weer zacht terug in slaap te brengen.

Flora-Sleep kan uitwendig gebruikt worden op energiecentra die overgestimuleerd zijn. Twee belangrijke centra die vaak voor het slapen gaan gekalmeerd moeten worden, zijn het punt tussen de ogen (derde oog) en de solar plexus/het spijsverteringscentrum, ongeveer twee vingerbreedtes onder de navel. De gebruikelijke dosering is een keer sprayen onder de tong of uitwendig op de te behandelen plaats op het lichaam.

Flora-Sleep is ook erg effectief in een warm bad. Spray 4 tot 5 keer in het bad met warm water – roer het water tenminste een minuut met de klok mee en tegen de klok in. Ga tenminste 15-20 minuten in dit warme bad en ga dan direct naar bed.

Flora-Sleep is bedoeld om een gezonde ontspannende reactie teweeg te brengen als het gebruikt wordt voor bepaalde gevallen van emotionele of fysieke stress. In het geval van een ernstig fysiek probleem is het noodzakelijk professionele medische hulp in te roepen.

Grace
Een symfonie van witte lelies voor het versterken van de vrouwelijke kwaliteiten van de ziel


Wanneer te gebruiken:
-Voor vrouwen en mannen van alle leeftijden – een basis remedie voor het ontwikkelen van gratie en een open geest.
-Voedt de relatie van de ziel met de moeder, de grootmoeder en het vrouwelijke archetype in de maatschappij en de cultuur.
-Voor het herstel van alle reproductieve en gynaecologische ziektes en operaties – kan ook in de Self-Heal crème gedaan worden en op de specifieke plaatsen van het lichaam gemasseerd worden (maar niet direct op open wonden); gebruik afwisselend of samen met Magenta Self-Healer voor basis herstel van de levenskracht.
-Bij verkrachting, seksueel misbruik, seksuele slavernij of het ermee samenhangende trauma, inclusief de degradatie en exploitatie van vrouwelijke waarden; voor het herstellen van gratie, waardigheid en essentiële eigenwaarde in de vrouwelijke identiteit; een startremedie voor opvang centra bij verkrachting of Blijf-van-mijn-Lijf huizen, samen met of afwisselend met Post-Trauma Stabilizer en/of Five Flower remedie.
-Voor alle biologische, culturele en spirituele mijlpalen die te maken hebben met het vrouwelijke lichaam en de ziel – waaronder het begin van de menstruatie, het huwelijk, het moederschap, de menopauze en de wijze oude vrouw.
-Voor bij hulpverlening of natuurrampen, als het moeder beeld van het vrouwelijke is vernietigd of beschadigd; waaronder het verlies van je moeder, familienetwerk of huis, vernietiging van de aarde, militair geweld en bezetting met geweld, verkrachting en overheersing; gebruik afwisse-lend of samen met Post-Trauma Stabilizer en/of Yarrow Environmental Solution.

De Grace combinatie bestaat uit:
Star of Bethlehem – je goddelijke oorsprong weer opeisen en je deze herinneren ondanks trauma, bij chirurgische ingrepen, misbruik of verlies; de troostende “moederster” van de ziel, die herstelt en aanvult.
Easter Lily – integratie van seksualiteit en spiritualiteit als een kracht van heelheid in de ziel, die past bij jouw individuele levensweg; herstelt trauma, misbruik of vernederende seksuele ervaringen die de waardig-heid en integriteit van de ziel uitputten; het archetype van de maagd als de zuivere kwaliteit van de goddelijke vrouwelijke ziel.
Mariposa Lily – de warme, koesterende aanwezigheid van de moeder; helpt met het herstellen van wonden die te maken hebben met je moeder, je familie of je afkomst of met je eigen moederlijke eigenschap-pen; het vrouwelijke en moederlijke als een positieve kracht in de ziel.
Splendid Mariposa Lily – de moeder van de wereld; het vermogen om alle leden van het menselijk ras te zien als kind van één moeder; het herstel van trauma dat te maken heeft met ras, religie, nationaliteit, klasse, ecologische ramp of oorlog; de buitengewone krachten van vrouwelijke genade en gratie voor het genezen van ziektes en kwalen die door je culturele achtergrond of omgeving veroorzaakt worden.
Star Tulip – gevoelige afstemming en openheid; de zachtere “anima” kant van de vrouwelijke ziel tot uitdrukking kunnen brengen; het vermogen om op diepe niveaus te luisteren – herinneren van dromen, gebeden en meditatie.
Shasta Lily – unieke en dynamische uitdrukking van het vrouwelijke in de persoonlijkheid; met vrouwelijke kracht leiding geven in de buitenwereld zonder een gemaakt mannelijk masker te hoeven dragen; stralende, creatieve vrouwelijke kracht.
Fawn Lily – de incarnatie van de hoogste spirituele niveaus van het vrouwelijke in de familie, de maatschappij en de wereld; het loslaten van de neiging om je terug te trekken of op te sluiten (ijs te worden) om je essentiële vrouwelijke zuiverheid en gevoeligheid te behouden; spirituele vitaliteit en warmte.
Desert Lily – schoonheid, kunstzinnigheid en vrouwelijke gratie in de wereld verdedigen ondanks de opdringende technologie en verstedelijking; alchemistische “water” krachten van het vrouwelijke die de onevenwichtige uitdrukking van vuur en hitte (vuurwapens en oorlog, technologie, broeikaseffect, elektrische vervuiling, enz.) tegengaan; verjonging en wedergeboorte door de vrouwelijke alchemie van het water.

Essentiële olie – roos attar olie zorgt voor een alchemistisch tegenwicht van de witte lelies, voedt en stimuleert de krachten van het hart: liefde en mededogen.

Grief relief
Geeft troost in tijden van verdriet en inzicht bij zelfonderzoek

Wanneer te gebruiken:
-Helpt om de fundamenten van de ziel weer te herstellen na de dood van een geliefde – mens of dier.
-Als hulp bij de beëindiging van een betekenisvolle relatie, zoals bij een scheiding of bij een andere ernstige verstoring.
-Tijdens een natuurramp die gekenmerkt wordt door dood, vernietiging en verlies, zowel voor reddingswerkers als slachtoffers.
-In tijden van persoonlijk verlies of tegenslag, als de ziel zich leeg voelt en op zoek is naar nieuwe richting of betekenis.

De Grief Relief combinatie bestaat uit:
Bleeding Heart – voor versterking van de krachten van het hart, vooral bij een gebroken hart en beëindiging van een relatie.
Pink Yarrow – helpt om gevoelens te beheersen en te centreren in tijden van crisis en emotionele verwarring.
California Wild Rose – geeft moed en kracht aan het hart in moeilijke tijden; helpt je om door de problemen van het leven heen te werken naar alles overstijgende liefdeskrachten.
Love-Lies-Bleeding – lijden en verdriet kunnen accepteren en hiervan de grotere spirituele betekenis en het doel begrijpen.
Borage – om de last van diep verdriet in het hart te verlichten; maakt lichter bij depressieve gevoelens en emotionele zwaarte.
Forget-Me-Not – om een verbinding op te bouwen met degenen die niet langer bij ons zijn in de fysieke wereld; begrijpen dat dood en vertrek niet het einde betekent van een spirituele relatie.
Explorer’s Gentian – bij crisis, verlies en tegenslag; als de ziel moet leren om een andere richting te nemen of een andere keuze te maken wat betreft levensdoel en levensweg.

Essentiële oliën – de olie van melisse en mirre helpen om te reinigen en te helen, ze brengen vernieuwde aspecten van licht en diepte in de ziel.

Grounding green
Groene bloemen om de verbinding tussen het lichaam en de aarde te versterken

Wanneer te gebruiken:
-Bouwt kracht, weerstand en vitaliteit op door de verbinding met de levenskracht van de aarde.
-Zorgt voor grondende en stabiliserende krachten die je beschermen tegen psychische storingen en ondersteunen tegen uitputting van het immuunsysteem in zeer drukke stedelijke en technologische omgevingen.
-Zorgt voor een harmonieuze en versterkende verbinding met de krachten van de aarde als die gebruikt worden voor healing, tuinieren, artistieke en professionele doeleinden.
-Brengt het bewustzijn van “ego” naar “eco” – zodat ecologische waarden verder gaan dan abstracte regels of politieke formules, naar een levendig bewustzijn van de aarde als een levend wezen.
-Motiveert wanneer gevoelens van ontmoediging, wanhoop of apathie je positieve kijk en actieve betrokkenheid om te werken voor het herstel en transformatie van de aarde bedreigen.
-Versterkt je waardering voor de aarde tijdens reizen, ontspanning of werk door de verfijning van je bewustzijn.
-Versterkt de verbinding voor kinderen die zich niet verbonden voelen met de natuur als gevolg van extreme verstedelijking en technologische invloeden.
-Moedigt de communicatie en verbinding met dieren aan – vooral dieren die lijden aan stress in steden – kan zowel door de verzorger als het dier gebruikt worden.

De Grounding Green combinatie bestaat uit:
Green Rein Orchid – maakt een meer tastbare en voedende verbinding mogelijk met de levenskracht die in het levende wezen van de aarde aanwezig is.
Green Bells of Ireland – katalyseert het bewustzijn voor de elementale opbouw van de aarde (zoals gemanifesteerd door aarde, lucht, vuur en water); de elementale kwaliteiten opnemen in je fysieke lichaam en in je dagelijkse activiteiten.
Lady’s Mantle – verbinding met de levende dauwmantel (hydrosfeer) van de aarde; magnetische helende krachten door je hart en handen kunnen laten stromen; voedende en aanvullende krachten in lichaam en ziel.
Green Rose – de uitbreiding van het bewustzijn van het hart om alle levensvormen te omvatten; het overstijgen van angst, wantrouwen en defensieve barrières die je isoleren en vervreemden; meer inzicht in en betrokkenheid met alle levende wezens.
Green Cross Gentian – bestrijdt gevoelens van wanhoop, zwaarte en ontmoediging die volgen op natuurrampen en milieucatastrofes; je betrokkenheid en toewijding voor het herstel van de aarde volhouden ondanks tegenwerking en tegenslagen.
Green Nicotiana – helpt de hart-long krachten in het lichaam om te ademen in verbinding met de aarde; overwint verhardende krachten binnen de moderne technologie en oorlogsvoering die barrières vormen voor het ademende hart van de aarde; het ritmische leven van de aarde kunnen voelen en erop kunnen reageren, zoals het zich manifesteert in de seizoenen, het weer, de afwisseling van dag en nacht, enz.

Essentiële oliën – de “evergreen” essentiële oliën van zilverspar, sitka spruce en ceder geven verwarmende, grondende en voedende krachten uit het hart van de aarde.

Illumine
Het licht van begrip toelaten om ontmoediging en zwaarte te transformeren

Wanneer te gebruiken:
-Een basisremedie voor alle zware gevoelens; de alchemistische integratie van de licht en schaduw aspecten van de ziel.
-Voor elke levenscrisis of verlies, die resulteert in langdurige wanhoop en gebrek aan positieve kijk op de toekomst.
-Voor Seasonal Affective Disorder (SAD) (seizoensdepressie) of elke andere verstoring van je emotioneel welzijn, van slapen of eten, die samenhangen met veranderingen in licht en warmte.
-Voor uitgesproken aanleg in de familie of de stamboom voor depressieve gevoelens en wanhoop; actieve stappen nemen om deze aanleg te transformeren.
-Goed voor dieren die bij depressieve verzorgers of in een andere vreugdeloze omgeving moeten leven of die last hebben van seizoensdepressie.
-Voor de depressie die volgt op een gezondheidscrisis, zoals een postnatale depressie, afkicken of een grotere operatie; goed om hierbij af te wisselen met Magenta Self-Healer.


De Illumine combinatie bestaat uit:
Mustard – helpt de ziel om een dynamisch evenwicht te vinden tussen lichtzinnigheid en diepgang; een diepere beweging en ontwikkeling van de ziel door het integreren van verdriet en vreugde in een groter geheel.
St. John’s Wort – helpt om structuren van licht in de ziel op te bouwen en te versterken; integratie van licht/donker en dag/nacht ritmes naar een grotere samenhang en harmonie; bescherming tegen gespletenheid in lichaam, ziel en geest.
Borage – brengt grotere ondersteuning en licht in het hart in tijden van depressie en ontmoediging; geeft een vrolijkheid die de ziel helpt uit te stijgen boven ontmoedigende of bedrukkende emoties.
Explorer’s Gentian – helpt de ziel om met verandering en overgang om te gaan, zelfs als dit een uitdaging is; een crisis in het leven zien als een nieuwe mogelijkheid.
Pine – overstijgen van twijfel aan jezelf, zelfverwijt of somberheid ontstaan door het teveel bezig zijn met de fouten van het verleden; innerlijke vrij zijn van onmacht door hernieuwd inzicht en herkenning van je mogelijkheden in de toekomst.

Essentiële oliën – de stralend lichte kwaliteiten van bergamot en sinaasappel olie, samen met de reinigende en versterkende kwaliteiten van de olie van de den.

Kinder-garden
Voor het kalmeren van kinderen en het versterken van hun uitstraling

Wanneer te gebruiken:
-Een basiscombinatie voor alle kinderen, van zuigelingen tot pubers, ondersteunt het in het kind aanwezige licht; helpt de ziel van het kind met de ontplooiing en het zelfvertrouwen.
-Voor alle ontwikkelingsproblemen van het kind zoals leerproblemen, emotioneel trauma of verstoorde seksuele ontwikkeling als gevolg van misbruik of culturele invloeden.
-Bij alle gevallen van crisis of problemen in de familie, school of maatschappij van het kind – zoals bij scheiding, dood of een natuurramp.
-Als een algemene bescherming tegen verhardende of verstorende invloeden die de natuurlijke leerritmes van het kind verstoren, zoals technologie, reizen of dakloos zijn.
-Voor het behoud van het evenwicht in denken, voelen en willen in het kind, wanneer het kind mentale of fysieke vermogens ontwikkelt die verder gaan dan de ziel aankan voor evenwicht en morele vooruitgang van het kind.
-Een sleutel remedie voor volwassenen die een belangrijk deel van hun kindertijd nog moeten verwerken, begrijpen en herstellen om volledig te kunnen functioneren als volwassenen.
-Goed voor jonge ouders die een dieper contact met de kinderwereld moeten maken; de combinatie kan samen met het kind gebruikt worden.


De Kinder Garden combinatie bestaat uit:
Angelica – helpt het kind om zich verbonden te voelen met en beschermd te worden door de spirituele wereld; gaat verhardende en materialistische krachten tegen, die de ontwikkeling van de spirituele identiteit verhinderen.
Chamomile – verzachtend en kalmerend voor het emotionele centrum (zonnevlecht) van het kind; goed bij sterke stemmingswisselingen, slecht slapen en grillige eetlust.
Pink Yarrow – geeft helderheid en afbakening bij vage grenzen en het gevoel dat je niet goed afgesloten bent; integratie van de natuurlijke gevoeligheid van het kind met de juiste beheersing en concentratie.
Chicory – innerlijke zekerheid en emotionele vrijheid; tegen negatief aandacht vragen, je slachtoffer voelen of woede uitbarstingen; herschikt de energie in het hart zodat je vrij kunt geven en ontvangen.
Mariposa Lily – helpt het kind bij het ontvangen van koestering en liefde; ondersteunt vooral de moeder-kind binding en herstelt trauma dat te maken heeft met de geboorte of de familie.
Buttercup – laat het zuivere licht in het kind te voorschijn komen; helpt bij gevoelens van twijfel of gebrek aan zelfvertrouwen die de natuurlijke uitstraling van het kind verminderen.
Downy Avens – helpt om het mentale bewustzijn van het kind te gronden zodat het in contact blijft met zijn eigen gevoelens; het denken dat zich via de weg van het hart ontwikkelt en moreel besef; het herstel van de ziel bij aandachtsstoornissen en aanverwante klachten.

Essentiële oliën – de stralende kwaliteit van sinaasappel olie en de kalmerende en concentratie bevorderende oliën van kamille en ylang ylang komen samen in deze combinatie.

Magenta self-healer
Paarse bloemen voor het herstel van de zelfgenezende krachten en de fysieke vitaliteit

Wanneer te gebruiken:
-Als een fundamentele remedie in elke behandeling; brengt het lichaam en de ziel naar een dieper niveau van gezondheid.
-Voor het herstel van alle ernstige ziektes of operaties, geeft toegang tot diepere reserves van het zelfgenezend vermogen.
-Wanneer het lijkt of het herstel bij een trauma of ziekte stagneert; versterkt de krachten van het immuunsysteem door het stimuleren van een grotere integratie van lichaam en ziel.
-Voor een dieper inzicht in een trauma of ziekte, verder gaan dan materialistische oorzaken naar een dieper spiritueel begrip.
-Voor het in gang zetten van het herstel tijdens schokkende levens-ervaringen, zoals na een persoonlijke of een milieu ramp.
-Helpt kinderen om hun immuunsysteem in stand te houden tijdens belangrijke fases in hun ontwikkeling, in periodes van sterke groei of bij typische kinderziektes.
-Voor dieren die behoefte hebben aan aanhoudende genezende steun tijdens een ziekte of na een operatie of een ander trauma.

De Magenta Self-Healer combinatie bestaat uit:
Self-Heal – activeert je gezondheid door te leren om te luisteren naar het lichaam en door verantwoordelijkheid te nemen voor gezonde keuzes en een gezonde levensstijl.
Sierra Primrose – vreugde voor het leven; helpt de ziel herstellen en laat je het leven op aarde omarmen – verbindt je vaak met de diepste herinneringen uit de kindertijd en het spirituele doel voorafgaande aan de incarnatie.
Echinacea – de kern van immuniteit; integratie van het spirituele met het lichamelijke ondanks schokkende of ontredderende levenservaringen; “Ik” kunnen zeggen op het diepste niveau van je lichaam en ziel.
Pedicularis – herinnering en inzicht in de ziel als een kracht voor herstel; karmische gebeurtenissen kunnen begrijpen en accepteren vanuit een bredere kijk in de tijd en het doel van je ziel.
Love-Lies-Bleeding – transformatie van persoonlijke pijn en ziekte; de transcendente kwaliteiten van het hart; mededogen verkregen door lijden.

Essentiële olie – de herstellende kwaliteit van helicryse olie draagt bij aan deze combinatie.

Mind-full
Voor een levendige helderheid en mentale aandacht

Wanneer te gebruiken:-Een fundamentele remedie bij een professionele levensstijl waar een hoog niveau van aanhoudende mentale aandacht en intellectuele helderheid nodig is – zoals research, schrijven, onderwijzen, office management of spreken in het openbaar.
-Voor studenten die zich voorbereiden op een belangrijk examen of die hun intellectuele aandacht moeten richten op de moeilijke stof.
-Bij dufheid en mentale lethargie in het algemeen, vooral overdag of wanneer de slaap en de eet ritmes je mentale helderheid verstoren of ontwrichten.
-Als een aanvullende hulp, samen met andere geschikte therapieën, voor degenen die een verleden hebben met leerproblemen of mentale verwarring.
-Tijdens een belangrijk project dat extra mentale concentratie en helderheid verlangt.
-Als hulp om de behoefte te verminderen aan stimulerende middelen, zoals cafeïne, voor mentale prestaties.

Aanvullende opmerking: Mind-Full kan het best op de tong gesprayd worden of om het hoofd (met de ogen gesloten). Het kan zo vaak genomen worden als nodig is, speciaal 3-4 keer gedurende de periode van de meeste mentale activiteit.

De Mind-Full combinatie bestaat uit:
Peppermint – versterking van mentale activiteit; het overwinnen van mentale lethargie die het gevolg is van een niet goed functionerend metabolisme en spijsvertering.
Lemon – verhelderend en reinigend; gaat mentale vermoeidheid tegen met verfrissende en reinigende kwaliteiten.
Morning Glory – maakt helderder; verdiept de energie voor een goed waak- en slaapritme, vooral voor het neutraliseren van traagheid tijdens de dag.
Nasturtium – om vitale energie te herschikken en in evenwicht te brengen; vooral wanneer uitputting het gevolg is van het teveel gebruiken van de intellectuele krachten.
Cosmos – versterkt de hogere mentale functies; geeft een betere toegang tot de archetypische ideeën en hun vertaling in spreken en denken.
Shasta Daisy – voor een samenvoegend inzicht in het denken, integratie van losse delen intellectuele informatie tot samenhangende ideeën.
Rabbitbrush – een soepel en beweeglijk mentaal bewustzijn; gelijktijdig overzicht houden over verschillende details en ze samenbrengen in één veld van bewustzijn.
Madia – je aandacht kunnen richten; mentale concentratie vol kunnen houden bij taken en projecten; tegen vaag en verward mentaal gedrag.

Essentiële oliën – de verhelderende en stimulerende kwaliteiten van de olie van citroen, grapefruit en pepermunt versterken deze combinatie.

Post-trauma stabilizer
Herstel na shock en trauma

Wanneer te gebruiken:
-Voor ieder verlies of onbalans die een chaos veroorzaakt, verdoving of shock in het lichaam/de ziel – waaronder amputatie of verzwakkende verwondingen; verlies of onbalans in je huis of in je omgeving.
-Voor reddingswerk bij een natuurramp of in een oorlogsgebied – voor langdurige periodes van shock of trauma en om slachtoffers te helpen weer te herstellen; goed voor zowel mens als dier.
-Na een grote operatie en tijdens een langdurig fysiek herstel.
-Na het verlies van een geliefde of een huisdier, als de symptomen van de shock of de scheiding lang aanblijven; kan gebruikt worden in combinatie met of afwisselend met Grief Relief.
-Als een supplement bij ontwenningskuren; wanneer de ziel zich schokkende zaken herinnert of erkent wat er verloren is gegaan of beschadigd is geraakt in het leven.
-Voor steeds terugkerende gewelddadige dromen en herinneringen aan trauma in het verleden, die nog storen zelfs lang nadat andere vormen van genezing gezorgd hebben voor lichamelijke stabilisering.

De Post-Trauma Stabilizer combinatie bestaat uit:
Arnica – belangrijk voor alle vormen van shock of trauma, helpt de subtiele energie lichamen met het opnieuw integreren in het fysieke lichaam; zorgt voor herstel van aandachtstoornissen die volgen op een traumatische gebeurtenis.
Bleeding Heart – intens verdriet en verlangen; vooral naar degenen die overleden zijn of naar sociale verbindingen en omstandigheden die moeilijker zijn geworden als gevolg van een ramp of een verwonding; maakt de kracht van het hart weer sterker.
Echinacea – uitputting van het immuunsysteem en de kern van je identiteit volgend op overweldigende gebeurtenissen of verwondingen; helpt om het spirituele en fysieke weer bij elkaar te brengen en opnieuw te ordenen tot een nieuw geheel.
Glassy Hyacinth – herstel van zeer diep verdriet en lijden; wanneer de ziel tot op de bodem is gegaan en opnieuw geboren moet worden.
Green Cross Gentian – voor intense gevoelens van wanhoop of verslagenheid; wanneer je relatie met de gemeenschap, je thuis of je lichaam opnieuw verbonden en gegrond moet worden; hernieuwde vastberadenheid om te dienen, te hopen en te geven.
Fireweed – stimuleert de feniksachtige krachten in de ziel; het vermogen om de “alchemistische as” te gebruiken als zaaigrond voor de nieuwe kracht van herstel en vitaliteit.
Five Flower Formula – de combinatie van Edward Bach voor hulp en ondersteuning voor lichaam en ziel; maakt kalm en stabiliseert bij tegenslagen, verwondingen en natuurrampen.

Essentiële oliën – de kalmerende en centrerende kwaliteiten van lavendel en hysop decumbens olie, samen met de beschermende en versterkende kwaliteiten van yarrow essentiële olie.

Sacred heart
Integratie van de kracht van het hart & mededogen in relaties

Wanneer te gebruiken:
-Laat een relatie sterk ontwikkelen door te leren zowel te geven als te ontvangen met een levendige kracht vanuit het hart.
-Om te herstellen na scheiding en andere mislukte relaties, het hart toestaan een nieuwe manier van uitdrukken en nieuwe sociale vaardigheden te vinden.
-Als een algemeen elixer voor het hart om de relatie met personen die dicht bij je staan, zoals familie en vrienden, te verbeteren; zodat het hart werkt met eerlijkheid, integriteit en welgemeende zorg.
-Voor degenen die een duidelijke verzorgende verantwoordelijkheid hebben in hun professionele of persoonlijke leven; helpt het hart om zijn centrum van authentieke kracht en juiste begrenzing te vinden; bij de neiging om te lijden aan “vermoeidheid door bezorgdheid”.
-Herstelt de gezondheid van het hart, wanneer je te maken hebt met een ziekte, die met de spanning van het hart te maken heeft of een familiegeschiedenis met hartziektes; kan in de Self-Heal crème gemengd worden en op het borst/long gebied gemasseerd worden of gebruikt worden in combinatie met of afwisselend met Benediction olie.
-Tijdens moeilijke periodes in de puberteit en de jonge volwassenheid; wanneer je leert belangrijke relaties te vormen met anderen en de juiste grenzen te stellen.
-Om ouders en andere verzorgers te helpen om goede relaties te ontwikkelen met kinderen, door een kracht van het hart waardoor affectie en respect ontwikkeld kunnen worden.
-Om verzorgers van dieren te helpen te genieten van liefdevolle, hartelijke relaties en daarbij gezonde grenzen te handhaven en duidelijk te communiceren.

De Sacred Heart combinatie bestaat uit:
Bleeding Heart – op een goede manier omgaan met afstand en scheiding; versterkt de krachten van het hart als een relatie is geëindigd om welke reden dan ook; niet functionerende relaties, die je integriteit ondermijnen, beëindigen of verbeteren.
California Wild Rose – betrokkenheid in relaties; door problemen en moeilijkheden heen kunnen werken door het hogere ideaal van liefde in stand te houden; de transformatie van liefde van een romantische wens tot een levende kracht van daden en geven.
Centaury – kunnen dienen en liefhebben vanuit een bron van kracht en individualiteit; het gedrag veranderen om altijd maar te sussen, te verzoenen of te handelen in een relatie als iemand die alles maar toe staat.
Holly – een belangrijke bloesem remedie voor de hoogste spirituele uitdrukking van liefde en mededogen; een middel tegen jaloezie, afgunst, wraakgevoelens en wantrouwen.
Pink Monkeyflower – kwetsbaarheid en vertrouwen in een relatie mogelijk maken; om een te verdedigende of waakzame houding in een relatie te genezen, die het gevolg is van eerdere kwetsingen, misbruik of schaamte.
Pink Yarrow – een liefdevolle verbinding met anderen terwijl je je grens en een goede emotionele verantwoordelijkheid handhaaft; herstelt de neiging om grenzeloos met anderen mee te leven; uitputting als gevolg van teveel emotionele betrokkenheid of wanneer je je niet met anderen kunt verbinden.
Quince – leiding geven met de kracht van het hart; leren om te functioneren in een relatie met de juiste autoriteit en transparantie om eerlijkheid, authenticiteit en individualiteit te ontwikkelen.

Essentiële oliën – de rozenolie die het hart versterkt en de beschermende en versterkende kwaliteiten van yarrow essentiële olie dragen bij aan deze combinatie.