Child of Light & Love Energies

De Child of Light & Love Energies zijn geprepareerd door Carla Harren en Jos Blokdijk van het Centrum voor Licht en Liefde uit Heerhugowaard. In oktober 2006 volgden Henri en ik bij haar de cursus Nieuwetijdskinderen stralenleer. Op weg naar huis kreeg zij de boodschap om de energieën van deze kinderen te gaan bundelen in de vorm van sprays, die gebruikt kunnen worden tijdens behandelingen. De energieën werden door haar geprepareerd met behulp van kristallen schedels, muziek en de energieën van de Mayakalender (de Tzolkin). Zo ontstonden 77 Child of Light & Love Energies, voor iedere straal een aparte remedie. Iedere straal bevat de kwaliteit van de groep kinderen die op deze straal resoneren, in totaal zijn er dus 77 groepen.Wij vragen tijdens de coaching van kinderen welke kwaliteit(en) zich meld(en) om kinderen weer te verbinden met hun bron, hen weer in hun eigen kracht te zetten. Soms is het lezen van de boodschap al voldoende, met een pufje van de sprays in de aura gebracht. Soms wordt er een persoonlijke remedie samengesteld voor verdere inname thuis. Ouders krijgen op deze wijze vaak een beter beeld van de kwaliteit van het kind, dat onder het ‘vervelende’ gedrag verscholen ligt. Tevens bevat de beschrijving ’tips’ over wat het beste wel en niet te doen om de kwaliteit in het kind weer naar boven te halen.

Tijdens de coaching van volwassenen gebruiken we de Child of Light & Love Energies voornamelijk om trauma’s van het innerlijke kind te helen. Op deze manier worden ook volwassenen weer verbonden met hun bron, hun eigen kracht. Ze herinneren zich dan namelijk de desbetreffende kwaliteit van hun innerlijk kind, een kwaliteit die vaak weggeduwd, verborgen of niet geaccepteerd werd door de omgeving en henzelf. In plaats hiervan ontstonden beschermlagen of overgenomen overtuigingen die hen van de kern af brachten. In combinatie met bijvoorbeeld de Time-Linetechniek van de NLP levert dit vaak ontroerende resultaten op.

Hierna staan in een schema de korte beschrijvingen van de 77 kinderstralen. Onder het schema staan vervolgens de uitgebreide beschrijvingen.

Ga direct naar:

Nrs. 1 t/m 11: De kristallijnen kinderen

Nr.EnergieKernwoordenNaam v.d. KinderenEngelen StraalKristal “Enchantment”Connectie
1Crystal line ChildrenRechtstreekse verbinding met  het Licht Zij zijn gekomen om de Aarde te zuiveren, vernieuwen, regenereren en herboren te laten worden.Kristallijnen KinderenWitte AartsengelenLabradoriet Kristallen SchedelHeilige Geometrie
2Dolphin ChildrenAtmosfeer en groepsbewustzijn creëren van hoogste potentie. Het ondersteunt de hogere geest en helpt bij het ontwaken van het telepathisch bewustzijnDolfijnen KinderenAquamarijne AartsengelenLabradoriet Kristallen SchedelZielenfamilie
3Rainbow ChildrenDeze kinderen hebben de rol om iedereen te helpen zichzelf te zien als licht aspecten van Al Dat Is en zichzelf te zien door deze ogen.Regenboog KinderenRegenboog AartsengelenLabradoriet Kristallen SchedelIk Ben aanwezigheid
4Alcyone ChildrenLicht archivarissen, die het prachtige vermogen hebben de waarheid over anderen op zielenniveau te kennen.Alcyone KinderenPerzik AartsengelenLabradoriet Kristallen SchedelPortaal Alcyone
5Golden ChildrenDe drie kwaliteiten van onvoorwaardelijke liefde, vergeving en transmutatie uit te stralen in Licht.Gouden KinderenGouden AartsengelenLabradoriet Kristallen SchedelRijken van de zonnen.
6Lunar ChildrenOpenen voor het onbekende en het licht mysterie van het leven. Actieve Intelligentie die een is met je intuïtieve geest.Maan KinderenZilveren AartsengelenLabradoriet Kristallen SchedelMaan
7Diamond ChildrenBrenger van speelse energieën naar de man en nieuwe mannelijke energie naar de Aarde – van helderheid, organisatie en speelsheid.Diamanten KinderenDiamanten AartsengelenLabradoriet Kristallen SchedelGoddelijke Vader
8Emerald ChildrenOndersteunt de ontvankelijkheid voor nieuwe geboorten en de afronding van oude cycli in iemands leven.Smaragden KinderenSmaragden AartsengelenLabradoriet Kristallen SchedelGoddelijke Moeder
9Pearl ChildrenHet brengen van liefde en veiligheid naar het psychische niveau van de AardeParelmoeren KinderenParelmoeren AartsengelenLabradoriet Kristallen SchedelEngelen rijken
10Pink ChildrenHelpt alle wezens om eigenliefde – zowel als onvoorwaardelijke liefde voor anderen – te ervaren.Roze Kinderen.Roze AartsengelenLabradoriet Kristallen SchedelEngelen rijken
11Magenta ChildrenHoedt de spirituele leringen en nieuwe inspiraties om anderen te helpen hun spirituele vrijheid op Aarde te ervaren.Magenta KinderenMagenta AartsengelenLabradoriet Kristallen SchedelSpirituele gidsen
1:1:1Master EssenceDe kwaliteit van lichamelijkheid, levenskracht, seksualiteit, intimiteit, instinct, overleven en energie voor verlichting.Collectief van de Kinderen van de Eerste GolfAartsengelenLabradoriet Kristallen SchedelEnergieën van de Tzolkin

De eerste golf kinderen – “kristallijnen kinderen”

Inleiding

Deze eerste elf subgroepen staan bekend als de eerste golf van nieuwe kinderen en ze begonnen zo’n 25 jaar geleden binnen te komen. Gedurende de laatste 25 jaar hebben kinderen uit al deze groepen zich geankerd op Aarde, alhoewel de Kristallijnen Kinderen pas 7 jaar geleden op grote schaal geboren begonnen te worden. Met andere woorden, gedurende de laatste 25 jaar zijn er altijd wel enige Kristallijnen Kinderen geweest, maar ze waren zeldzaam. Weet dat vele volwassenen ook verbonden zijn met sommige van deze groepen, want de Magenta, Blauwe en Gouden Kinderen zijn al veel langer bezig binnen te komen, maar het was veel zeldzamer dan nu.

Om uit te vinden of jouw kinderen of jij als Licht Kind behoren tot deze eerste golf nieuwe kinderen; roep je aan Aartsengel Michael en Lady MaRay om je te helpen dit te ontdekken. Als het de waarheid is van de Ik Ben Aanwezigheid van je wezen en het is de waarheid van Licht, dan zal het driemaal door Spirit bevestigd worden wanneer je ontvangen hebt dat een kind verbonden is met een van deze elf groepen.

· De Kristallijnen, Dolfijnen, Regenboog en Alcyone
Deze Kinderen delen de behoefte om ruimte voor zichzelf te hebben, zodat ze kunnen integreren wat er zoal in hun levens gebeurt. Deze kinderen hebben het allemaal nodig om alleen te zijn op een bepaald moment en als ze dit niet krijgen, zullen ze de neiging hebben introvert of extrovert te worden op een ongebalanceerde wijze die niet voor hun hoogste goed is.

· De Gouden, Maan, Diamanten en Smaragden
Deze Kinderen delen allemaal de behoefte om in vreugde en geluk met anderen te co-creëren Als ze niet een bepaald niveau van co-creatie met anderen ontvangen, zullen ze zich leeg, waardeloos en onvervuld in hun potentiële creatie voelen. Ze hebben de behoefte dit regelmatig in groepsverband te doen en niet alleen, want dat is een onderdeel van wie ze zijn.

· De Parelmoeren, Roze en Magenta
Deze Kinderen delen allemaal de behoefte om van Moeder Aarde regelmatig de energie te ontvangen om zich op te laden. Als ze niet die regenererende energie van Moeder Aarde ontvangen, zullen ze zich afgesloten voelen van de vrouwelijke energieën en voelen ze zich niet gevoed in het leven. Deze kinderen raken makkelijk hun gronding kwijt als dit met hen gebeurt en dit zorgt ervoor dat ze spacy/wollig en onduidelijk worden in hun communicatie. Door regelmatig een verbinding met Moeder Aarde te maken middels de bomen, zullen hun energieën zich op natuurlijke wijze herstellen en hen helpen geaard te blijven en vrijelijk te kunnen communiceren.

1. De Witte Aartsengelen Straal die het leven schenkt aan de Kristallijnen Kinderen.
De Kristallijnen Kinderen komen naar de Aarde om alle wezens rechtstreeks met het Licht te verbinden en om de Aarde te zuiveren, vernieuwen, regenereren en herboren te laten worden. Ze komen van zeer verre rijken, voorbij de sterren die jullie aan de hemel boven je zien. Ze komen van de rijken van geometrie en geometrie is voor elk van hen de poort waardoor ze zichzelf waarlijk zullen tegenkomen. Ieder van deze kinderen heeft de kracht in zich alles weer uit te lijnen tot z’n oorspronkelijke heilige geometrie of blauwdruk.

Het zijn telepaten en communiceren via de innerlijke niveaus en het gevoelslichaam en zonder heilige ruimte hebben ze de neiging alle gevoelens en gedachten van degenen om hen heen tot zich te nemen. Dit zorgt ervoor dat hun ziel niet echt volledig op Aarde wenst te zijn. De Witte Aartsengelenstraal is de straal die hen ondersteunt en ook jullie helpt om de verbinding met je Innerlijke Lichtwezen van binnen vast te houden.

Kenmerken:
Deze kinderen kunnen op z’n tijd emotioneel uit hun evenwicht zijn, als hun omgeving niet de trilling van heilige ruimte om hen heen vasthoudt. Deze kinderen hebben wezenlijk heilige ruimte nodig om op Aarde te kunnen zijn.

2. De Aquamarijne Aartsengelen Straal die het leven schenkt aan de Dolfijnen Kinderen.
Deze straal ondersteunt alle wezens om een atmosfeer en groepsbewustzijn van de hoogste potentie voor alle wezens te co-creëren. Deze straal ondersteunt allen wezens zich opnieuw met hun zielenfamilie te verbinden en hun energie te richten op groepsprojecten en co-creaties. Deze straal ondersteunt ook de hogere geest en helpt bij het ontwaken van het telepathisch bewustzijn.

Deze kinderen hebben het vermogen om eenieder te helpen zich te openen voor nieuwe vormen van organisatie en energiemanagement, die licht en vreugdevol zijn en met gemak en gratie stromen. Deze straal zal hen ondersteunen om alle loskoppeling van hun natuurlijke stroom van energie weer uit te lijnen en te helen en het zal de andere zielen ook helpen zich uit te lijnen op het pad van gemak en gratie in het leven. Zij houden de gift van overgave voor de gehele mensheid vast.

Kenmerken:
Deze kinderen hebben de energie van nieuwe organisaties via spel, plezier en groepsverbinding. Zij richten hun energie niet van naturen op iets dat niet met gemak en gratie stroomt; want gemak en gratie is hun natuur.
Als ze in een omgeving geplaatst worden waarin ze wordt geleerd te worstelen, zullen deze kinderen rebelleren en vaak een uitweg vinden om te ontsnappen aan de strijdende energieën Het ligt niet in hun ware aard om te moeten worstelen of zich aan te passen aan strijd van enigerlei aarde. Deze kinderen hebben een omgeving nodig zonder strijd en als hun omgeving toch gevuld is met strijd en ruzie hebben ze de neiging zich te isoleren en zich af te wenden van de anderen in hun omgeving.

3. De Regenboog Aartsengelen Straal die het leven schenkt aan de Regenboog Kinderen.
De Regenboogstraal van de Aartsengelen helpt alle wezens op Aarde zich te openen voor het licht bewustzijn van binnen en de kracht die men van binnen heeft als een Ik Ben Aanwezigheid op Aarde. Ieder van de Regenboog Kinderen heeft de prachtige gave om alle wezens als een te omarmen en alle wezens te zien door Licht ogen. Deze kinderen hebben de rol om iedereen te helpen zichzelf te zien als licht aspecten van Al Dat Is en zichzelf te zien door Licht ogen.

Kenmerken:
Deze Kinderen zijn nog niet eerder in een aardelichaam geïncarneerd geweest en hebben veel hulp nodig bij het leren om in een fysiek lichaam te zijn.
Het is belangrijk dat ze herkend worden en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, want zonder fysieke ondersteuning in hun leven sluiten ze hun gaven – en wie ze zijn – af en stoppen door de ogen van Licht te zien. In deze situatie hebben ze de neiging door de ogen van hun ouders te gaan zien, of de persoon die hen het naast is, en als dit gebeurt verliezen ze de verbinding met hun ware natuur.

4. De Perzik Aartsengelen Straal die het leven schenkt aan de Alcyone Kinderen.
Deze straal helpt alle wezens om Waarheid onder ogen te zien die ze binnenin zich dragen, en zich op een lijn te stellen met hun Ik Ben Aanwezigheid. De Alcyone Kinderen komen vanuit het portaal Alcyone van de Pleiaden en worden door deze straal geboren op Aarde.

Deze kinderen dragen vaak grote wijsheid met zich mee en blijken simpele antwoorden te hebben voor volwassenen in relatie tot het kennen van Waarheid over dat wezen en/of delen van hun leven. Deze straal brengt die zielen op krachtige wijze weer op een lijn.

Kenmerken:

Deze Kinderen zijn licht archivarissen die het prachtige vermogen hebben de waarheid over anderen op zielenniveau te kennen en te weten wat het hoogste potentieel is voor dat wezen.

Deze straal helpt die kinderen hun waarheid te leven, want als hun omgeving ze niet ondersteunt en hem herkent (als ze over het hoofd gezien worden) hebben ze de neiging zich in zichzelf terug te trekken en grote eenzaamheid te voelen en ze zijn niet meer in staat hun gaven te delen. Deze kinderen hebben een omgeving nodig die waarheid bevat en dat alle wezens eerlijk zijn en de waarheid spreken om hen heen en als dat niet gebeurt trekken ze zich in zichzelf terug.

5. De Gouden Aartsengelen Straal die het leven schenkt aan de Gouden Kinderen.
Deze straal activeert het Lichtbewustzijn in allen. Deze kinderen komen van rijken voorbij alle zonnen, inclusief de Grote Centrale Zon en worden op Aarde geboren via alle zonnen. Deze kinderen zijn de hoeders van het Lichtbewustzijn en hebben het natuurlijk vermogen om het Lichtbewustzijn en de drie kwaliteiten van onvoorwaardelijke liefde, vergeving en transmutatie uit te stralen. Deze straal brengt deze kwaliteiten en activeert het Lichtbewustzijn in alle wezens. Deze straal kan helpen je weer op een lijn te brengen en als de straal door het huis gebracht wordt kan het een nieuwe frisse energie brengen.

Kenmerken:
Deze kinderen hebben het soms moeilijk als hun omgeving hen niet ondersteunt om te zijn wie ze zijn. Als deze kinderen in een omgeving zijn die veel oude energie vasthoudt, zoals b.v. een rommeltje in huis van veel oude spulletjes waaraan oude herinneringen zitten en de wezens waarmee ze dit huis delen hebben moeite het oude los te laten , dan ervaren ze de behoefte deze oude energie op te blazen en vaak zorgen ze er dan voor dat dingen kapot gaan, of voor andere verandering om dit ommezwaai te forceren. Als dat niet gebeurt hebben ze de neiging zich af te sluiten en trekken ze zich terug in hun eigen wereld en leven niet meer in deze wereld en koppelen zich los van hun ouders. Het is erg belangrijk voor deze kinderen dat het geen rommeltje is om hen heen, maar het is net zo belangrijk voor alle volwassenen om hun Lichtbewustzijn hoog te houden en de rommel om zich heen te verwijderen.

6. De Zilveren Aartsengelen Straal die het leven schenkt aan de Maan Kinderen.
Deze straal ondersteunt alle wezens zich te openen tot de licht reis door het onbekende. De Zilveren Aartsengelenstraal kan hen ondersteunen gemakkelijker geboren te worden en hen te ankeren via een creatieve omgeving. Deze Kinderen, degenen op Aarde en die nog naar de Aarde komen, komen om alle wezens te helpen om zich te openen voor het onbekende en het licht mysterie van het leven. Deze kinderen hebben een groots vertrouwen en dragen hun energie gemakkelijk, zonder een plan in hun hoofd.

Kenmerken:
Zij worden sterk geleid door een actieve intelligentie die een is met hun intuïtieve geest. Ze zijn vaak erg creatief en zonder een creatieve stroom in hun leven of een creatieve omgeving, hebben ze geen richten voor hun energie en hebben de neiging zich ontzettend gefrustreerd, en soms boos, te voelen over de kleine dingen van het leven. Het is erg belangrijk voor hen om een creatieve omgeving te hebben, die hen toestaat zonder plan te werken en gewoon met de stroom mee te gaan. Als dit niet aanwezig is dan heeft de ziel de neiging teveel innerlijk vuur te hebben dat geen kant op kan, dus “exploderen” ze emotioneel en mentaal in plaats van zich creatief te uiten.

7. De Diamanten Aartsengelen Straal die het leven schenkt aan de Diamanten Kinderen.
Deze straal helpt alle wezens om zich te openen tot het Ene Hart via een heldere verbinding met de energie van de Licht Vader. Deze straal helpt alle zielen zich te openen voor het goddelijke mannelijke en voor alle mannen. Deze kinderen zijn hier voor de mannen en om alle zielen te helpen om de mannen op Aarde – en de mannelijker energie in een ieder – te omarmen. Ieder van hen houdt de waarheid van het mannelijke in zich en hun eigen goddelijke mannelijkheid is al, op vele niveaus, in lijn gebracht met hun Lichtheid. Deze goddelijke kinderen brengen speelse energieën naar de man en brengen nieuwe mannelijke energie naar de Aarde – van helderheid, organisatie en speelsheid.

Kenmerken:
Deze kinderen hebben een omgeving nodig die hen toestaat de energie van de Licht Vader te uiten en op zo’n manier ondersteund te worden door hun ouders en omgeving dat het deze innerlijke wijsheid voedt.

8. De Smaragden Aartsengelenstraal die het leven schenkt aan de Smaragden Kinderen.
Deze straal ondersteunt alle zielen om de energie van de Licht Moeder meer volledig te omarmen en ontvangen. Deze straal schept mede dat iemands Licht Zelf zich dieper ankert in iemands aardse lichaam. Deze straal ondersteunt de ontvankelijkheid voor nieuwe geboorten en de afronding van oude cycli in iemands leven. De Smaragden Kinderen ondersteunen je en allen andere wezens op Aarde om nieuwe cycli binnen te gaan en oude af te ronden. Zij houden op natuurlijke wijze de liefde in zich om anderen toe te staan zichzelf te zijn en de cycli van het leven te herkennen.

Kenmerken:
Deze kinderen zijn de oeroude hoeders van de levenscycli en als hun omgeving niet ondersteunt wordt om met de cycli van de seizoenen en hun leeftijdscycli mee te veranderen dan hebben ze de neiging om uit hun eigen cyclus te stappen.

Het is belangrijk voor deze kinderen om een leefomgeving te ontvangen die mee verandert met hun leeftijd en met de seizoenen, want zonder dat kunnen ze een beetje “gek” worden. Het is dan alsof er een wervelwind door hun wezen raast en ze verliezen het vermogen om volledig te communiceren en ze hebben de neiging maffe dingen te doen die kant nog wal raken. Dit is het deel van hen dat probeert de energieën in balans te brengen en de cycli weer in beweging te krijgen.

9. De Parelmoeren Aartsengelenstraal die het leven schenkt aan de Parelmoeren Kinderen.
Deze straal brengt de zachtheid, onschuld en het pure hart om een wezen te openen. Deze straal is gevuld van de fluisteringen van de engelen en zachte voedende aanrakingen. Deze straal helpt alle wezens die ultra gevoelig zijn om zich gevoed te voelen.

Deze kinderen zijn ultra sensitief en de psychische niveaus van de Aarde hebben een diepgaan effect op hen. Het is hun rol om de liefde en veiligheid te brengen naar het psychische niveau van de Aarde. Het zijn telepaten en hebben buitengewone vermogens om zich met anderen op Aarde te verbinden.

Kenmerken:
Hun leefomgeving moet bijzonder veilig zijn en zonder deze veiligheid ervaren ze loskoppeling van de liefde en als dit gebeurt horen ze alle gedachten van alle wezens op de Aarde. Dit zorgt ervoor dat ze onmogelijk kunnen focussen en stil zijn en creëert hyperactiviteit. Als ze niet op een veilig plaats zijn, verlaten ze vaak een beetje hun lichaam, omdat het te moeilijk is volledig in hun lichaam te zijn. Deze straal zal ze in hun lichaam brengen en zal ze helpen de gedachten te zuiveren en hun hartverbinding weer te openen.

Dit kan alleen gebeuren als ze in een veilige omgeving zijn, waar veiligheid een prioriteit is. Wanneer ze nog kind zijn helpen ze vaak de zielen die op het psychische niveau moeilijkheden hebben en ze zijn als gidsen voor ze.

10. De Roze Aartsengelenstraal die het leven schenkt aan de Roze Kinderen.
Deze straal helpt alle wezens om eigenliefde -zowel als onvoorwaardelijke liefde voor anderen – te ervaren en schenkt het leven aan de “liefdes-cocon” rond een ziel’s belichaming. Als deze cocon niet heel is is het vrijwel onmogelijk voor een ziel om tegelijkertijd zelfliefde en onvoorwaardelijke liefde te ervaren. De Roze Kinderen hebben een erg sterke liefdescocon en worden ermee geboren en het is heel moeilijk om die te breken.

Kenmerken: Als deze kinderen niet ondersteund worden door hun omgeving en niet ontvangen wat ze nodig hebben dan hebben deze kinderen de neiging verstikkend te worden voor anderen, en buitengewoon beschermend voor degenen om hen heen, en de natuurlijke stroom van onvoorwaardelijke liefde wordt een beschermende liefde.
Als deze kinderen opgroeien zonder een omgeving die liefhebbend en ondersteunend is, hebben ze de neiging zich te focussen op de problemen om hen heen en stoppen ze al hun energie in het beschermen van deze energieën in onbalans.

11. De Magenta Aartsengelenstraal die het leven schenkt aan de Magenta Kinderen.
Deze straal activeert de spirituele focus en discipline van alle wezens en lijnt het dan uit. Alle zielen die geboren worden op deze straal staan sterk op het spirituele pad en zijn vaak spirituele gidsen voor anderen. Deze straal helpt alle wezens zich te openen tot spiritualiteit en hun uniekheid daarin, en hun eigen pad te formaliseren met God en zo te bekrachtigen. Deze straal brengt je weer op een lijn met je hart en ook helpt het anderen om zichzelf helder te leiden en leiding te ontvangen middels direct contact met de Godheid van binnen.

Kenmerken: Deze kinderen hebben een gefocuste omgeving nodig; een met duidelijke leiding. Als dit ontbreekt voelen ze de neiging om anderen om hen heen te gaan leiden om zo te helpen de energieën in balans te brengen. Deze kinderen zullen vaak hun ouders leiden en als er niet naar ze geluisterd wordt kan het lijken of ze willen dwingen met hun uitbarstingen, want hun emoties zullen uit balans zijn als ze niet leven in een omgeving waar een duidelijke leiding is.

1:1:1. Meester Essence
Tijdens een diepe moment van stilte kreeg ik de boodschap door om de Labradoriet Kristallen Schedel “Enchantment” te vragen of zij deze golf kinderen wilde ondersteunen. Zijn antwoord hierop was een volmondige ja. Er werden ook instructies gegeven om deze energieën te koppelen aan de Tzolkin – Maya Kalender. Er werd een schaal met water in het midden van het Centrum geplaatst met “Enchantment” en Bergkristal, Citrien en Rozekwarts kristal voor overdag en de nachten. Bovendien werd een kristallen krachtwiel voornamelijk van bergkristallen en verschillende Kristallen Schedels hieromheen geplaatst. De Gratitude ANKH gemaakt door Jaap van Velsen stond waterpas op het noorden. Daarnaast werd ondersteuning gevraagd van Meesteres MaRay en Aartsengel Michael.

Wij riepen de Kinderen van de Eerste Golf aan die nu op Aarde zijn en de Kinderen van deze Golf die nog komen om te assisteren om deze Energie te preparen voor allen.
Wij riepen aan de Energieën van de Tzolkin zonneteken van woensdag, 2007-12-26 MANIK, Blauwe Hand met als kernwoord Openheid met de Kristallijnen Toon 12 van stabiliseren. Wij verwelkomen de begeleidende gids CAUA, Blauwe Storm met als kernwoord Transformatie met de bewegende stroom van CIB, Gele Krijger met als kernwoord Innerlijke Leiding.

Wij riepen aan de Energieën van de Tzolkin zonneteken van donderdag, 2007-12-27 LAMAT, Gele Ster met als kernwoord Harmonie met de Kosmische Toon 13 van thuiskomen/Universele beweging. Wij verwelkom de energieën van de begeleidende gids EB, Gele Mens met kernwoord Aandacht met de bewegende stroom van CIB, Gele Krijger met als kernwoord Innerlijke Leiding.

Wij riepen aan de Energieën van de Tzolkin zonneteken van vrijdag, 2007-12-28 MULUC, Rode Maan met als kernwoord Zelfvertrouwen met de Magnetische Toon 1 van Initiëren van Eenheid. Wij verwelkom de energieën van de begeleidende gids MULUC, Rode Maan met de bewegende stroom van MULUC, Rode Maan met als kernwoord Zelfvertrouwen.

Wij riepen aan de Energieën van de Tzolkin zonneteken van zaterdag, 2007 -12-29 OC, Witte Hond met als kernwoord Loyaliteit met de Lunaire Toon 2 van Samenwerken. Wij verwelkomen de energieën van de begeleidende gids IK, Witte Wind met als kernwoord Bezieling met de bewegende stroom van MULUC, Rode Maan met als kernwoord Zelfvertrouwen.

Wij riepen aan de Energieën van de Tzolkin zonneteken van zondag, 2007 -12-30 CHUEN, Blauwe Aap met als kernwoord Transparantie met de Electrische Toon 3 van Bewegen, Ritme. Wij verwelkomen de energieën van de begeleidende gids MEN, Blauwe Adelaar met het kernwoord Visie met de bewegende stroom van MULUC, Rode Maan met als kernwoord Zelfvertrouwen.

Wij riepen aan de Energieën van de Tzolkin zonneteken van maandag, 2007 -12-31 EB, Gele Mens met als kernwoord Aandacht met de Zelfbestaande Toon 4 van Ordenen, Structuur. Wij verwelkomen de energieën van de begeleidende gids LAMAT, Gele Ster met als kernwoord Harmonie met de bewegende stroom van MULUC, Rode Maan met als kernwoord Zelfvertrouwen.

Wij riepen aan de Energieën van de Tzolkin zonneteken van dinsdag, 2008 -01-01 BEN, Rode Hemelwandelaar met als kernwoord Moed met de Boventoon 5 van bepalen een centrum neerzetten. Wij verwelkomen de energieën van de begeleidende gids IMIX, Rode Draak met als kernwoord Oervertrouwen met de bewegende stroom van MULUC, Rode Maan met als kernwoord Zelfvertrouwen.

Nrs. 12 t/m 22: De intuïtieve en creatieve zielen

Nr.EnergieKernwoordenNaam v.d. KinderenEngelen StraalKristal “Chariot of Light”Connectie
12Violet ChildrenGave om te zien wat er veranderd moet worden, om gratie en gemak toe te staan door al je ervaringen.Violette KinderenViolette AartsengelenRookkwarts SchedelEngelen rijken
13Indigo ChildrenActiveert het hart en de geest om als een te werken en creëert een dynamisch energieveld rond je wezen.Indigo KinderenIndigo AartsengelenRookkwarts SchedelEngelen rijken
14Yellow ChildrenBrengt je krachtfrequentie en je wil op een lijn tot een nieuwe helderheid.Zonnen Kinderen.Gele AartsengelenRookkwarts SchedelEngelen rijken
15Ruby ChildrenJe lichaam beter te gronden en je wonden kan loslaten.Robijnen KinderenRode AartsengelenRookkwarts SchedelEngelen rijken
16Magnolia ChildrenIn de diepte te werken met je ziel en je hart als een kind van God/Godin.Magnolia KinderenFuchsia AartsengelenRookkwarts SchedelEngelen rijken
17Maldek ChildrenActiveert de liefdesbanen door alle chakra’s en lijnt ze uit.Gouden Maan KinderenUltraviolette AartsengelenRookkwarts SchedelEngelen rijken
18Platinum ChildrenWerkt op cellulair niveau om alle cellulaire geheugen en schok los te koppelen en te ontheffen.Platina KinderenPlatina AartsengelenRookkwarts SchedelAartsengel Metatron
19Meru ChildrenEen heldere verbinding met de aarderijken, zoals kristallen, bomen elfjes en aarde spirits tot stand.Inner Aarde KinderenVermiljoene AartsengelenRookkwarts SchedelEngelen rijken
20Crimson ChildrenOndersteunt je om verder te gaan dan alles wat je ooit gekend hebt en je op de onbekende paden te wagenKarmozijnen KinderenKarmozijnen AartsengelenRookkwarts SchedelEngelen rijken
21Jade ChildrenHet brengt de hogere geest op een lijn, met het vermogen om enorme hoeveelheden informatie, nieuwe filosofieën en begrippen op te nemenJade KinderenJade AartsengelenRookkwarts SchedelSterren rijken
22Opalescent ChildrenOndersteunt alle individuen om hun harte droom te co-creëren met de liefde en ondersteuning van alle andere wezens.Opaal Kinderen.Opalen AartsengelenRookkwarts SchedelEngelen rijken
2:2:2Master EssenceDe kwaliteit van de magie, de onschuld van het speelse kind en humor.Collectief van de Kinderen van de Tweede GolfAartsengelen en sterrenRookkwarts SchedelEnergieën van de Tzolkin

De tweede golf – “de intuïtieve en creatieve zielen”

Inleiding

Volg de leiding van je hart in deze en roep de Licht Aanwezigheden van de ouders van deze kinderen aan om jezelf en deze informatie te ontvangen als dat in het hoogste goed is voor Al Wat Is, en vraag hen – dat wat nodig is en voor het hoogste goed en potentieel is voor de familie om te groeien en bloeien in liefde – naar beneden in de lichamen, geesten en harten te sturen van de ouders van deze kinderen.

Deze kinderen zijn allemaal inventieve zielen en delen een creatieve flair met elkaar. Ze zijn hoogst telepathisch en delen vaak een verbinding met elkaar door de innerlijke dimensies en hun spirituele verbinding met elkaar.

De Vermiljoene Aartsengelenstraal, de Karmozijnen Aartsengelen straal, de Jade Aartsengelen straal en de Opalen Aartsengelenstraal delen dezelfde neiging om de energieën van anderen om zich heen tot zich te nemen, als ze niet gerespecteerd en herkend worden voor wie ze zijn.

De Violette, Indigo, Zonne- en Robijnen Kinderen delen een diepe eerbied voor het leven en een erkenning van het goddelijke in alle leven, en vinden het moeilijk om insecten of andere wezens dood te maken en worden vaak emotioneel als dit in hun aanwezigheid gebeurt door andere die ongevoelig gemaakt zijn voor het leven van het insect.

De Magnolia-, Gouden Maan (Maldek) en Platina Kinderen delen de noodzaak zich te uiten en zich lichamelijk te verbinden met anderen in groepsverband omdat deze kinderen vaak niet in staat zijn om zich als individuen te verbinden en hebben de neiging zich wel te uiten en vrij te zijn wanneer ze zich in groepsverband bevinden en de energie delen. Deze kinderen zijn geen eenlingen en zullen gewond raken als ze een grote hoeveelheid tijd alleen gelaten worden. Ze hebben het nodig om herkend te worden om hun zielen kwaliteiten tot uitdrukkingverbinding te kunnen brengen op een natuurlijke wijze en met respect voor wie ze zijn in de wereld.

12. De Violette Aartsengelenstraal, welke geboorte geeft aan de Violette Kinderen.
Deze straal wordt nu tot je gebracht en bied je een goddelijke schoonmaak van de oude energieën die mogelijk nog door je ziel worden vastgehouden. Je wordt nu geholpen alle energieën los te laten die je ervan weerhouden al je ideeën met gratie en gemaakt tot manifestatie te brengen.

De Violette Kinderen hebben het vermogen en de gave om te zien wat er veranderd moet worden, om gratie en gemak toe te staan door al je ervaringen te stromen, vanaf het allereerste idee – en door het hele proces van enige creatie – tot en met een heldere en goddelijke manifestatie.

Kenmerken:
Ze worden diep geraakt door degenen om hen heen die niet naar hen en hun gave om de energieën met gratie en gemak te laten stromen, willen luisteren. Ze dragen grote ideeën in zich en zijn hier om die in groepen met anderen – die ze nog zullen ontmoeten in hun komende leven – tot schepping te brengen. Ze hebben het overzicht over wat er nodig is en als er niet naar hen geluisterd wordt hebben ze de neiging zichzelf als groot te zien, maar voelen zich gefrustreerd wanneer anderen kleinheid op hen projecteren en dit zorgt ervoor dat hun eigen manifestatie wordt geblokkeerd. Ze wachten op hun groep die bij hen zal zitten en zal luisteren naar hen en hun ideeën en hoe dit alles toe te staan om tot een goddelijke ervaring te vervloeien. Ze hebben het vaak moeilijk met hiërarchie omdat het hen niet toestaat te zijn wie ze zijn en hun ideeën volledig te uiten.

13. De Indigo Aartsengelenstraal, die de geboorte geeft aan de Indigo Kinderen.
Deze straal activeert het hart en de geest om als een te werken en creëert een dynamisch energieveld rond het brein en het hart en brengt balans in de psychische vermogens via liefde. Deze straal brengt iemand op een lijn met het hart/geest eenheid, die ook de innerlijke leiding biedt via geheiligde communicatie met iemands spirit en ziel. Deze geheiligde kinderen zijn zeer krachtig in hun Voorhoofd- en Hartchakra en tenzij ze herkend worden voor wie ze zijn, vinden ze het vaak moeilijk hun hart en hun geest te laten stralen op de sterkte die hun licht potentie is. Ze zijn hier op Aarde om alle wezens te helpen zich te verbinden met hun eigen goddelijke potentie, maar raken hier op Aarde vaak in grote moeilijkheden omdat hun onderwijzers hun goddelijke potentie niet herkennen.

Kenmerken:
Als deze kinderen niet geliefd en gerespecteerd worden en er ook niet herkend wordt dat ze hoogst gevoelig en psychisch begaafd zijn, hebben ze de neiging hun energieveld naar binnen toe samen te ballen om hun energie in te houden, of om een andere wereld te vinden waar ze vrij kunnen zijn om hun energie te uiten. Deze aartsengelenstraal zal hen helpen hun energie terug te brengen in hun lichaam, want deze kinderen verlaten vaak gedeeltelijk hun lichaam als ze niet herkend worden en geen hulp aangeboden krijgen om hun potentie te omarmen. Dit is eigen aan alle Indigo Kinderen en de sleutel voor het helpen van Indigos is hen te helpen zich te verbinden met hun harten en geesten en van binnenuit te weten en geleid te worden. Deze kinderen zullen altijd krijgen wat ze nodig hebben als ze maar ondersteund worden hun leiding van binnenuit te ontvangen en ondersteund worden dit in goddelijke potentie te creëren.

14. De Gele Aartsengelenstraal, die de geboorte geeft aan de Zonnekinderen.
Deze Aartsengelenstraal activeert zich nu door je heen en brengt nu energie aan je Solar Plexus en Voorhoofdchakra. Het brengt je krachtfrequentie en je wil op een lijn tot een nieuwe helderheid en helpt je geest zich verder uit te rekken en oude overtuigingssystemen los te laten die ervoor kunnen zorgen dat je ervoor kiest je wil te gebruiken om limitaties in je manifestaties te creëren. De Zonnen kinderen ondersteunen je nu en dit zijn nieuwe kinderen die op Aarde geboren worden om de gehele mensheid te helpen met hun mentale limitaties. Deze Zonnekinderen hebben een geest van gouden licht en kennen geen limitatie en kunnen niet resoneren op – of geloven in de limitaties waarover volwassenen of anderen spreken. Ze resoneren niet op de woorden die beperking beschrijven en proberen altijd een alternatief standpunt aan te dragen gebaseerd op oneindige manifestatie.

Kenmerken:
Deze Kinderen kunnen dromers lijken voor anderen die vasthouden aan beperkingen, maar in werkelijkheid bieden ze aan wat er mogelijk is als je gelooft zonder limitatie. Deze kinderen hebben een grote affiniteit met de nieuwe wetenschappen die naar de Aarde komen en zullen vele nieuwe begrippen, leringen en technologieën de wereld in helpen om alle wezens te helpen in harmonie met Moeder Aarde te komen. Zij hebben allemaal de kennis hoe de mensheid een nieuw pad kan creëren met technologie die harmonieert en versmelt met natuurlijke frequenties.

Als ze genegeerd worden en geen energie ontvangen, hebben ze de neiging andere families te creëren en creëren zo hun eigen connecties op krachtige wijze, in plaats van naar binnen te gaan en zich van de mensheid terug te trekken. Dit zijn degenen die als hun ouders geen tijd voor hen hebben, al hebben gepland wat ze gaan doen en hebben al afspraken gemaakt zonder dat de ouders dit weten. Deze kinderen zijn wijs en hebben een groot kunnen om op positieve wijze hun energie in hun leven richting te geven en ze zijn hier om anderen te helpen, hun geest te verruimen en te scheppen door positiviteit.

15. De Rode Aartsengelenstraal, die geboorte geeft aan de Robijnen Kinderen
.

Deze geheiligde straal grondt en ankert je energie nu en helpt alle zielen bij het gronden in de kern van Moeder Aarde. Dit is de straal die ondersteuning geeft aan alle verloren zielen en alle zielen die proberen de Aarde te verlaten omdat hun wonden of angsten te heftig zijn en ze niet weten hoe ze die in de Aarde los kunnen laten. De Robijnen Aartsengelenstraal opent de poort naar de kern van de Aarde, zodat alle zielen hun lichamen beter kunnen gronden en de wonden kunnen loslaten die ze niet durfden los te laten uit angst dat het pijn zou doen.

De Robijnen Kinderen zijn hier om iedereen te helpen met hun diepste pijnen en deze kinderen zijn niet bang om bij anderen te zijn die pijn lijden. Ze oordelen hen niet, want ze begrijpen dat ze lijden. Ze hebben een grote compassie voor de lijdende mens en zullen hun bijstaan waar anderen het niet kunnen verdragen in hun nabijheid te zijn.

Kenmerken:
Deze Kinderen zullen vaak anderen willen helpen en als dat niet wordt toegestaan zullen ze op emotionele wijze reageren, want ze willen op geen enkele manier onder controle worden gehouden en zullen altijd hun waarheid en gevoelens luidkeels uiten als anderen hen trachten te weerhouden van het helpen van anderen.
Vaak ook projecteren anderen hun angsten op deze kinderen en begrijpen niet waarom ze ervoor kiezen bij mensen te willen zijn die pijn lijden, want deze kinderen worden niet vaak herkend voor wie ze zijn en welke gaven ze hebben.

16. De Fuschia Aartsengelenstraal, die geboorte geeft aan de Magnolia Kinderen.
De Fuchsia Aartsengelenstraal geeft een expansie van het hart aan eenieder die dit hier ontvangt. Adem nu in terwijl deze straal dit door je heen weeft en je licht assistentie biedt om je spirituele aard en gaven te activeren en je te openen voor de liefde en het vertrouwen van de licht kinderen die op deze straal hun pad hebben. Deze kinderen komen nu om jullie te ondersteunen, want de nieuwe kinderen dragen het hart van je eigen licht kind naar je terug. Deze kinderen komen naar de Aarde om anderen te helpen spelen en een opening te ontvangen tot de onschuld en zegeningen van de kinderlijke kwaliteiten van ieders eigen goddelijke natuur.

Deze kinderen zien iedereen als kinderen van God/Godin en onderscheiden niet op leeftijd. Hun gave is om allen gelijk te behandelen als zielen en te weten of een ziel in z’n kindertijd z’n goddelijke hart gesloten heeft voor God/Godin en hoe een ziel te helpen z’n hart te ontsluiten en opnieuw te openen. Ze zijn hier om in de diepte te werken met zielen en hun harten en het oorspronkelijke contract van iedere ziel als een kind van God/Godin, en om alle zielen te helpen zich te openen tot hun oorspronkelijke contract en om de herinneringen aan het verbreken van dit contract met God/Godin te helpen helen. Terwijl je nu inademt ontvang je deze straal door je heen om je te helpen je ziel te openen en je hart opnieuw te laten open bloeien. Je kunt iedere ervaring vergeven waar je ziel het gevoel had dat God/Godin het oorspronkelijke contract, om jou lief te hebben als ziel, verbrak.

Kenmerken:
Als deze kinderen niet herkend worden als Liefde hebben ze de neiging zich te verstoppen voor degene waarvan ze houden, want ze hebben een liefhebbende omgeving nodig om hen de ondersteuning te geven anderen te helpen hun harten opnieuw open te stellen. Dat is hun diepste noodzaak – om door hun eigen ouders geliefd en ondersteund te worden. Als beide ouders niet op regelmatige basis liefde met hen delen, verstoppen ze zich en koppelen ze zich los van al hun liefde tot dit hen weer wordt aangeboden.

17. De Ultraviolette Aartsengelenstraal, welke geboorte geeft aan de Maldek Kinderen.
Deze geheiligde straal activeert de liefdesbanen door alle chakra’s en lijnt ze uit. Deze Kinderen hebben de gave te vertrouwen dat liefde zich in alle wezens zal ontwikkelen als ze met liefde ondersteund worden.
Deze Kinderen hebben de gave te weten dat alle wezens Liefde zijn en het doet er niet toe in wat voor staat ze zijn, ze kunnen altijd terugkeren tot liefde als ze maar geholpen worden te weten dat ze liefde zijn en niet als negatief bestempeld worden.

Kenmerken:
Deze kinderen hebben de neiging het positieve in alles te zien, zelfs als de negatieve ervaringen zeer intens zijn. Ze hebben de neiging alleen het positieve te delen en lijken wel de negatieve realiteiten die gebeuren te negen. Deze kinderen kunnen zich vaak in de problemen bevinden, zoals misbruik door anderen, want ze zien de liefde in de misbruiker en veranderen hun werkelijkheid niet gemakkelijk. Ze hebben er een groot vertrouwen in dat de liefde uiteindelijk wel zal stromen en richten zich alleen op de liefde in anderen wat er ook gebeurt.

Deze kinderen hebben heel veel ondersteuning en begrip nodig want het is niet in hun natuur om oplossingen te zoeken, wat er ook met ze gebeurt, dus ze hebben ondersteuning nodig om oplossingen te vinden, zodat ook zij liefde mogen ervaren. Deze gave is zeer krachtig want ze hebben een direct verbinding met onvoorwaardelijke liefde zonder grenzen.

18. De Platina Aartsengelenstraal, welke geboorte geeft aan de Platina Kinderen.
De Platina Aartsengelenstraal is verbonden door aartsengel Metatron en de engelen van de Platina straal. Deze engelen omringen je nu en bieden je deze geheiligde dispensatie aan die zal beginnen de diepste patronen in je te transformeren. Deze straal werkt op cellulair niveau om alle cellulaire geheugen en schok los te koppelen en te ontheffen. Ook worden oude overeenkomsten en geloften op alchemische wijze door deze straal getransmuteerd. Vraag of dit door je heen mag stromen zodat je ontheven zult worden van alles dat je niet dienstbaar is in overeenstemming met de licht blauwdruk van je wezen. Deze kinderen hebben volledig contact met het licht plan voor alle wezens en hebben een enorm groot overzicht van alles dat in goddelijke overeenstemming is voor zichzelf en anderen om hen heen.

Kenmerken:
Deze kinderen willen niet gezien worden want ze zijn heel beschermend rondom het licht plan en zullen dit in goddelijke orde en overeenkomstig de goddelijke wil doen ontwaken.
Hun kwaliteiten zijn de waarheid van Licht en het overzicht van alles via het licht plan, dat het hoogste potentieel draagt voor alle wezens op Aarde in ieder moment dat ze ermee verbonden zijn.

Deze kinderen hebben het nodig te weten dat Licht altijd zowel binnenin hen, als om hen heen, is en moeten ondersteund worden om de licht energie door zich heen te ontvangen, die ervoor zal zorgen dat ze in hun eigen tijd naar voren stappen. Deze kinderen zullen leiders zijn die groepen bij elkaar gaan brengen op een non-hiërarchische wijze. Zij zullen het licht plan bij zich houden en het gaan delen wanneer dit in goddelijke overeenstemming is met de goddelijke wil.

19. De Vermiljoene Aartsengelenstraal, welke geboorte geeft aan de Innerlijke Aarde Kinderen (Meru Kinderen).
Deze sacrale straal brengt een heldere verbinding met de aarderijken, zoals kristallen, bomen elfjes en aarde spirits tot stand. De Innerlijke Aarde oftewel Meru Kinderen hebben de gave om de Aardepoorten open te maken en alle zielen, als ze niet verbonden zijn, opnieuw te verbinden met de aarderijken.

Kenmerken:
Ze hebben een fantastische telepathische verbinding met alle rijken en ze hebben hulp nodig om zich meer deel te voelen van het mensdom, want velen van hen voelen zich veel meer verbonden met de aarde spirits dan met hun eigen ras (de mensheid). Ze vinden de mensheid merkwaardig omdat velen meer gefocust zijn op wat ze op materieel gebied om zich heen kunnen hebben en zich niet bewust zijn van de fysieke omgeving die de aarderijken bieden en de glorie en goddelijke energie in al de bomen en de natuurlijke omgeving die de aarderijken bieden. Ze willen liever buiten zijn dan in huizen en voelen zich onmachtig om op materialisme gefocust te zijn als primair aandachtspunt.

20. De Karmozijnen Aartsengelenstraal, welke geboorte geeft aan de Karmozijnen Kinderen.
Deze straal ondersteunt eenieder om verder te gaan dan alles wat ze ooit gekend hebben en zich op de onbekende paden te wagen waarheen ze geleid worden. Deze straal helpt iedereen in het onbekende te stappen en om de oude vertrouwde manieren volledig los te laten, zonder de nieuwe weg die ze zullen gaan kennen.

Deze kinderen hebben volledig vertrouwen in God/Godin en in de goddelijke natuur in alles, en ze zijn hier op Aarde om allen te leiden naar hun eigen goddelijke aanwezigheid van binnen. Ze houden de gaven van zelfrealisatie in zich en hebben totaal vertrouwen in het pad waar je totaal in het onbekende stapt en volledig door God/Godin wordt opgevangen en volledig de controle over je realiteit los laat. De grootste gave van deze kinderen is om het bewustzijn van anderen wezens te helpen zich te verbinden met de eenheid in alles.

Kenmerken:
Deze kinderen begrijpen de wezens niet die volledig de controle over hun levens willen behouden en niet willen co-creëren met de Licht Aanwezigheid trilling en energie die zich in allen bevindt. Ze zijn niet in staat wezens te begrijpen die deze connectie niet kennen, maar hebben tegelijkertijd de gaven en sleutels om deze mensen hier opnieuw mee te verbinden en met hun essentie van binnen. Ze zijn nergens op gefocust tenzij het essentieel is voor de gaande ervaring en zijn zich vaak niet bewust van dingen die voor hen triviaal zijn, omdat hun bewustzijn gefocust is op de hoogste vibratie die alle wezens als een verbindt.

21. De Jade Aartsengelenstraal, welke geboorte geeft aan de Jade Kinderen.

Deze geheiligde straal activeert en overstraalt iemands verbinding met de sterren en de bloemen op Aarde. Het brengt de hogere geest op een lijn met het hart en alle kinderen die uit deze straal geboren worden. Zij hebben de geheiligde gave van een geactiveerde hogere geest, met het vermogen om enorme hoeveelheden informatie, nieuwe filosofieën en begrippen op te nemen en te absorberen voor het heil van alle wezens.

Vele, vele Boeddha’s zijn met de aartsengelen en deze straal verbonden. Deze kinderen hebben de gave om anderen te helpen hun hersenen tot stilte te brengen en om van hun eigen hogere geest, hogere begrippen en bewustzijn te ontvangen. Deze kinderen zijn de toekomstige leraren die velen zullen assisteren hun hogere bewustzijn te openen en hun Lichtbewustzijn te activeren.

Kenmerken:
Deze kinderen hebben het nodig dat er om hen heen en met hen over inspirationele dingen gesproken wordt anders raken deze kinderen verveeld en verliezen de verbinding met de mensheid en spenderen het grootste deel van hun tijd en hun verbinding met non fysieke wezens.

22. De Opalen Aartsengelenstraal, welke geboorte geeft aan de Opalen Kinderen.
De Opalen Aartsengelenstraal ondersteunt alle individuen om hun harte droom te co-creëren met de liefde en ondersteuning van alle andere wezens. Het trekt de liefde en ondersteuning van anderen aan en schept rond iemands wezen een ondersteunende ambiance om in te manifesteren. Roep dit nu aan om door jou, al je chakra’s en lichamen heen te stromen. Je kunt erom vragen dat het zich in je huis, kantoor of werkomgeving ankert en in de scholen van je kinderen, als dat met je resoneert. Je kunt deze straal aanroepen om je omgeving te veranderen en om ervoor te zorgen dat je jezelf ondersteund voelt, niet alleen door anderen, maar ook door het wezen dat je bent (je Zelf) en je Licht Aanwezigheid. De kinderen die op deze straal geboren worden zijn ongelooflijk ondersteunende wezens die een ondersteunend veld creëren dat voelbaar is wanneer ze spreken en in relatie tot alles dat ze ervaren.

Kenmerken:
De kinderen die op deze straal geboren worden zijn ongelooflijk ondersteunende wezens die een ondersteunend veld creëren dat voelbaar is wanneer ze spreken en in relatie tot alles dat ze ervaren.

Ze hebben een diepe noodzaak om in staat gesteld te worden om zichzelf te ondersteunen en om helder met liefde te spreken, en als anderen om hen heen deze gaven niet herkennen kiezen ze er vaak voor niet te spreken over wat ze weten en dan houden ze deze gaven binnen. Ze zijn in staat prachtige relaties met anderen aan te knopen als ze open ontvangen worden door anderen.
Ze hebben nieuwe manieren, van met elkaar omgaan, aan te bieden aan de mensheid en hebben de neiging geen relatie aan te gaan met anderen tenzij ze dit op basis van gelijkheid mogelijk is.
Ze hebben ook de neiging zich van anderen terug te trekken als de relaties tussen die anderen karmische is en zij op elkaar projecteren. Deze kinderen zullen zich terugtrekken en loskoppelen van mensen die op elkaar projecteren.
Om deze kinderen te kunnen assisteren zul je je eigen relaties met anderen om je heen moeten veranderen, anders zul je ze ergens alleen in een kamertje vinden, ver weg van je en willen ze niet bij je zijn.

2:2:2. Meester Essence
Tijdens een diepe meditatie kreeg ik de boodschap door om de Rookkwarts Kristallen Schedel “Chariot of Light” te vragen of zij deze golf kinderen wilde ondersteunen. Haar antwoord hierop was een volmondige ja. Er werd ook instructies gegeven om deze energieën te koppelen aan de Tzolkin – Maya Kalender.

Er werd een schaal met water binnen het Centrum geplaatst met “Chariot of Light” in het midden voor overdag en de nachten. Bovendien werd een kristallen krachtwiel voornamelijk van turkooizen, roze kwarts, bergkristallen en celestijn en amethist kristallen in vier wielen hieromheen geplaatst samen met de schedels Amigo, Eliyah, Love Reflection, Sirian en Spirit Journey. De Gratitude ANKH gemaakt door Jaap van Velsen stond waterpas op het noorden. Daarnaast werd ondersteuning gevraagd van

Meesteres MaRay en Aartsengelen.
Wij riepen de Kinderen van de Tweede Golf aan die nu op Aarde zijn en de Kinderen van deze Golf die nog komen om te assisteren om deze Energie te preparen voor allen.

Wij riepen aan de Energieën van de Tzolkin zonneteken van woensdag, 2007-01-24 CHUEN met de schepping van spontaniteit en het onschuldige, speelse kind. Het brengt humor en plezier met Toon 1 – de toon van de bestemming met de creatieve kracht doelen vast te stellen. Wij verwelkomen de begeleidende gids CHUEN zoals net uitgesproken met de bewegende stroom van CHUEN met de kwaliteit van de magie, de onschuld van het speelse kind en humor.

Wij riepen aan de Energieën van de Tzolkin zonneteken van donderdag, 2007-01-25 EB met het scheppingsproces intuïtie en je eigen vrije wil. Het brengt met zich mee de groeikracht en voortplanting in samenwerking met Toon 2 – de toon van de uitdaging met de creatieve kracht van synergie te bewerkstelligen. Wij verwelkomen de energieën van de begeleidende gids KAN met de schepping van creativiteit en vruchtbaarheid. Het brengt groeikracht en voortplanting met de bewegende stroom van CHUEN.

Wij riepen aan de Energieën van de Tzolkin zonneteken van vrijdag, 2007-01-26 BEN van de scheppingskracht van boodschapper te zijn van het licht. Het brengt het vermogen om door tijd en ruimte te reizen met de Toon 3 – de toon van actie om met de creatieve kracht met oplossingen te komen. Wij verwelkom de energieën van de begeleidende gids CABAN met de schepping van gronding en bescherming. Het brengt je alertheid en oriëntatie met de bewegende stroom van CHUEN.

Wij riepen aan de Energieën van de Tzolkin zonneteken van zaterdag, 2007 -01-27 IX met het scheppingsproces van het weten vanuit je hart en het zijn van de sjamaan. Het brengt je in overeenstemming met de universele wil van wegwijzer zijn met Toon 4 – de toon van structuur met zijn creatieve kracht grenzen te stellen. Wij verwelkomen de energieën van de begeleidende gids OC het vermogen tot liefhebben. Het brengt je loyaliteit en hulpvaardigheid met de bewegende stroom van CHUEN.

Wij riepen aan de Energieën van de Tzolkin zonneteken van zondag, 2007 -01-28 MEN met het scheppingsproces van het vermogen om vanuit onafhankelijkheid relaties en verbindingen aan te gaan. Het brengt je visie met toon 5 – de toon van de uitstraling met de creatieve kracht om krachtig te zijn. Wij verwelkomen de energieën van de begeleidende gids AKBAL met het scheppingsproces van de innerlijke stem. Het brengt dromen en stilte met de bewegende stroom van CHUEN.

Wij riepen aan de Energieën van de Tzolkin zonneteken van maandag, 2007 -01-29 CIB met het scheppingsproces van het innerlijke weten en innerlijke leiding. Het brengt het vermogen om te analyseren met Toon 6 de toon van evenwicht met de creatieve kracht om de organisatie ter hand te nemen. Wij verwelkomen de energieën van de begeleidende gids CIB zoals hierboven beschreven met de bewegende stroom van CHUEN.

Wij riepen aan de Energieën van de Tzolkin zonneteken van dinsdag, 2007 -01-30 CABAN met de schepping van gronding en bescherming. Het brengt je alertheid en oriëntatie met toon 7 – de toon van afstemming met de creatieve kracht om in resonantie te gaan. Wij verwelkomen de energieën van de begeleidende gids MULUC met het scheppingsproces van gevoel en bewustzijn vanuit het onderbewustzijn. Het brengt je herinnering aan de Goddelijke vonk in jezelf met de bewegende stroom van CHUEN.

Wij riepen aan de Energieën van de Tzolkin zonneteken van woensdag, 2007 -01-31 ETZNAB met het scheppingsproces van degene die je de schaduwkanten laat zien. Het brengt helderheid en zelferkenning met toon 8 – de toon van gecentreerdheid met de creatieve kracht om harmonie te bewerkstelligen. Wij verwelkomen de energieën van de begeleidende gids IK met het scheppingsproces van levensadem en geest. Het brengt je inspiratie om waarheid en werkelijkheid te creëren met de bewegende stroom van CHUEN.

Wij riepen aan de Energieën van de Tzolkin zonneteken van donderdag, 2007 -02-01 CAUAC met de schepping van een motor om te zuiveren. Het activeert je verborgen geestelijke vaardigheden en breng je tot transformatie met toon 9 – de toon van uitbreiding met de creatieve kracht om grotere gebieden te bewerken. Wij verwelkomen de energieën van de begeleidende gids MEN met het scheppingsproces van het vermogen om vanuit onafhankelijkheid relaties en verbindingen aan te gaan. Het brengt je visie met de bewegende stroom van CHUEN.

Wij riepen aan de Energieën van de Tzolkin zonneteken van vrijdag, 2007 -02-02 AHAU met het scheppingsproces van toewijding en Godbewustzijn met toon 10 – de toon van de materie met de creatieve kracht om de actie concreet te maken. Wij verwelkomen de energieën van de begeleidende gids LAMAT met het scheppingsproces van wegwijzer te zijn. Het brengt je schoonheid, kunstzinnigheid en harmonie met de bewegende stroom van CHUEN.

Wij riepen aan de Energieën van de Tzolkin zonneteken van zaterdag, 2007 -02-03 IMIX met het scheppingsproces van levensbron en baarmoeder. Het brengt je ondersteuning en voeding met toon 11 – de toon van bevrijding met de creatieve kracht om alles te vereenvoudigen. Wij verwelkomen de energieën van de begeleidende gids IMIX zoals hierboven beschreven met de bewegende stroom van CHUEN.

Wij riepen aan de Energieën van de Tzolkin zonneteken van zondag, 2007 -02-04 IK met het scheppingsproces van levensadem en geest. Het brengt inspiratie om waarheid en werkelijkheid te creëren met toon 12 – de toon van transparantie met de creatieve kracht om helderheid te creëren. Wij verwelkomen de energieën van de begeleidende gids IX met het scheppingsproces van het weten vanuit je hart en het zijn van de sjamaan. Het brengt je in overeenstemming met de universele wil van wegwijzer zijn met de bewegende stroom van CHUEN.

Wij riepen aan de Energieën van de Tzolkin zonneteken van woensdag, 2007 -02-05 AKBAL met het scheppingsproces van de innerlijke stem. Het brengt dromen en stilte met toon 13 – de toon van voleinding met de creatieve kracht om bruggen te slaan. Wij verwelkomen de energieën van de begeleidende gids MANIK met het scheppingsproces van artistieke en helende gaven. Het brengt extase en vervulling met de bewegende stroom van CHUEN.

Nrs. 23 t/m 33: The psychic children

Nr.  EnergieKernwoordenNaam v.d. KinderenKristal “Amigo”Connectie
23Rainbow Crystal line ChildrenJe draagt met je mee liederen en een taal die vibrationeel alle zielen afstemt op liefde en op de ervaring van liefde.Regenboog Kristallijnen KinderenSodaliet SchedelLemurie en Lichtsteden
24Fairy ChildrenJe wordt aangeraakt in de meest gevoelige en verborgen delen van je wezen om liefde te ontvangenElfen Kinderen.Sodaliet SchedelElfen en engelen rijken.
25Emerald Crystal line ChildrenAffiniteit met plantengeneeskunde en alchemie helpen je met het mengen van planten als medicijnSmaragden Kristallijnen KinderenSodaliet SchedelAartsengel Michael
26Golden Emerald (Ama’nu) Crystal line ChildrenLeiderschapskwaliteiten op non-hierarchie- een zeer krachtig innerlijke weten van, en vertrouwen in, alles dat er gebeurt.Goud Smaragd Kristallijnen Kinderen.Sodaliet SchedelDolfijnen Netwerk
27Aquari ChildrenCreëren van schoonheid. De leefomgeving van een ieder te veranderen en nieuwe omgevingen te scheppenAquamarijne & Zilver Kinderen.Sodaliet SchedelDolfijnen Netwerk
28Solos ChildrenDe gaven om zielenreizen te maken en te ontvangen van je bronZilver & Platina KinderenSodaliet SchedelDolfijnen Netwerk
29Kumi ChildrenIn het hier en nu naar de toekomst nieuwe vormen en uitvindingen te scheppen.Blauw & Goud KinderenSodaliet SchedelDolfijnen Netwerk
30Dolphi ChildrenHet dragen en geven van een diepe verbinding met de ongeziene wereld als hoeders van wijsheidRoze & Smaragd Kristallijnen KinderenSodaliet SchedelDolfijnen Netwerk
31Rainbow Serpent ChildrenJe bent gekomen om culturen te verbinden en meningsverschillen te helenRegenboogslang KinderenSodaliet SchedelDolfijnen Netwerk
32Pan ChildrenVreugde en lichtheid in alle activiteiten en om iedereen te verbinden met deze vreugde op Aarde.Pan KinderenSodaliet SchedelSpirits van de Aarde
33Pegasus ChildrenLeidt je naar de stilte in het hier en nu. Dit brengt je energievelden in balans via deze stiltePegasus KinderenSodaliet SchedelDolfijnen Netwerk
33:3Master EssenceHet geeft de trillingsenergie mee van toewijding en Christusbewustzijn. Het geeft je Onvoorwaardelijke Liefde en Eenheid.Collectief van de Kinderen van de Derde GolfSodaliet SchedelEnergieën van de Tzolkin

De derde golf – “de psychic kinderen”

Inleiding

Al deze 11 zielengroepen hebben unieke kwaliteiten en vermogens, die geactiveerd zullen worden als ze de juiste omgeving voor hun groei en welzijn geboden wordt. Ieder van deze kinderen is zich bewust van wat zij/hij nodig heeft en we suggereren alle ouders, gidsen en vrienden van deze kinderen om goed te luisteren naar wat deze kinderen waarlijk nodig hebben in hun levens m.b.t. het creëren van een leefomgeving die hen ondersteunt om zich te openen tot wat ze zijn en dit met gratie en gemak tot expressie te brengen. De aard van al deze kinderen is gelijk in hun verbinding met het psychische web, bekend als de dolfijnenpaden. Er zijn vele kinderen die geboren zijn in een van deze groepen en die misschien niet hebben gekregen wat ze nodig hadden als leefomgeving om hen te ondersteunen. Deze kinderen kunnen toch nog hun verbinding met de dolfijnen paden hebben behouden, als ze zich maar hebben verbonden met de andere kinderen.

Als je voelt, of geleid wordt, dat je weet dat een kind een van deze kinderen is, maar een gedeeltelijke verbinding heeft met de Grid dan kun je vragen of de ziel van dit kind assistentie krijgt van Aartsengel Michael om hem te ondersteunen zich opnieuw te verbinden en de liefde van deze paden te ontvangen en de psychische communicatie en ondersteuning van andere kinderen. Aartsengel Michael zal alle kinderen helpen hun verbinding met de dolfijnenpaden te herstellen door een simpel gebed aan hem.
Deze loskoppeling kan ontstaan zijn door moeilijkheden bij de geboorte of trauma’s op jonge leeftijd. Als deze kinderen opnieuw verbonden worden met de Grid, zullen ze zich opnieuw gedragen voelen op Aarde.

Ieder van deze 11 zielengroepen draagt ook een specifieke vibrational frequentie, die ze uitzenden wanneer hun hart geopend is. Deze frequentie is in staat de psychische vermogens bij anderen te doen ontwaken als het de goddelijke timing is voor deze wezens. Wanneer een van deze psychische kinderen zijn hart volledig opent voor een andere wezen en die andere wezen is er klaar voor om een diepere psychische verbinding met z’n hogere zelf te ontvangen, dan tunen ze een specifieke frequentie uit die helpt dat dit wezen die verbinding ontvangt. Dit is een van de doelen van de vibrational straal waar al deze kinderen op geboren worden. Ieder van deze stralen draagt specifieke frequenties om de verbinding van een ziel met z’n hogere zelf of spirit te activeren.

23. De Regenboog Kristallijnen Kinderen
Deze zielenkinderen dragen de groepsenergie en diepe verbintenis met Lemurië en de Lichtsteden die geankerd liggen in de oceanen en waterwegen van de Aarde. Ze dragen met zich mee liederen en een taal die vibrational alle zielen afstemt op liefde en op de ervaring van liefde.

Deze schepping komt van binnenuit via geluid die dan wordt uitgestroomd en verankert in je hart om een nieuwe droom voor allen te verwezenlijken op Aarde. Laat je zacht maar diep aanraken door deze liefde van deze klanken. Ze zijn sterk verbonden met de dolfijnen paden Grid.

Kenmerken:
Deze kinderen komen van heel ver weg en zijn al heel lang niet meer op Aarde geweest. Ze waren hier toen de Aarde nog in een non-fysieke vorm was, voor de indaling in de stof van de Aarde. Ze zijn diep verbonden met Lemurië en de lichtsteden die geankerd liggen in de oceanen en waterwegen van de Aarde.
Ze zijn buitengewoon gevoelig voor geluidsvibraties. Zij hebben grote problemen met vervormde geluiden of de geluidsvibratie van menselijk liegen. Dit is hun grootste pijn want ze weten wanneer mensen liegen.

24. De Elfen Kinderen
Deze zielenkinderen hebben grote therapeutische vermogens en kijken via hun multidimensionele zicht naar andere rijken zoals de elfen en engelen.
Ze raken de meest gevoelige en verborgen delen van je wezen aan om liefde te ontvangen. Verstop je niet langer kom naar buiten. Creëer en schep op Aarde een tuin die bloeit en gevuld is van liefde en levenskracht zodat je geaard blijft in het Aardse liefdes veld. Ze zijn sterk verbonden met de natuurwezens en engelen wereld.

Kenmerken:
Deze kinderen hebben de neiging om in de andere rijken te spelen en die verbinding te onderzoeken, want er is een betrokkenheid tussen de elfen en deze kinderen om de mensheid en de aarde spirits te helpen met elkaar in harmonie te leven. Ze hebben een grote liefde voor de Aarde en de bloemen en de tuinen en zouden willen dat iedereen een tuin had.

Deze kinderen zijn erg openhartig en zachtaardig in hun goddelijke wezen en buitengewoon bereid om verenigers te worden voor anderen die het moeilijk hebben met hun hart. Als ze voelen dat het te moeilijk is voor zielen om met de pijn in hun hart aan de slag te gaan, dan versmelten ze zich met hen en helpen hen hun harten te openen en de pijn die daar gevangen zit los te laten.

25. De Smaragden Kristallijnen Kinderen
Deze zielenkinderen zijn zieners en zijn zich bewust van de andere rijken en weten wat er gebeurt in degenen waar ze mee verbonden zijn. Ze helpen wezens die moeilijkheden hebben met astrale energieën Als zielen gebruiken ze hun tijd om diegene te helpen die gevangen zitten in astrale webben of beïnvloed worden door grote astrale gedachten vormen.

Hun grote affiniteit met plantengeneeskunde en alchemie helpen je met het mengen van planten als medicijn. Ze zijn sterk verbonden met Aartsengel Michael en de legioenen van licht.

Kenmerken:
Deze Kinderen worden iets makkelijk beïnvloed door de mensen om hen heen. Ze lijken zo solide als een rots wanneer ze verbinding vasthouden. Ze hebben het vermogen om energieën op lange afstand te scannen en weten hoe ze zielen moeten helpen zich te bevrijden van verstrengelingen met ongeziene energieën Ze dragen ieder het zwaard van de smaragden straal wat ze de mogelijkheid geeft alle zielen die emotioneel gebonden zijn door het astrale niveau, te helpen.

26. The “Ama’nu”(Gouden Smaragd & Kristallijnen) Kinderen
Deze zielenkinderen hebben leiderskwaliteiten die betrekking hebben op non-hiërarchische systemen. Zij hebben een zeer krachtig innerlijke weten van, en vertrouwen in, alles dat er gebeurt.

Hun taak is de mensheid te laten ontdekken zijn innerlijke autoriteit en verbondenheid hierdoor kan communicatie meer stromen. Ze delen met jou dat je bewust wordt van je gaven, en sleutels tot oplossingen, die je als wezen in je hebt en hoe die naar buiten te brengen. Ze zijn sterk verbonden met het Hogere Zelf of Spirit.

Kenmerken:
Ze delen hier dat ze zich bewust zijn van de gaven, en sleutels tot oplossingen, die anderen kinderen hebben en hoe die naar buiten te brengen. In hun hart weten ze dat het hier om timing gaat en ontvangen rechtstreeks van hun Hogere Zelf of Spirit dat deze rol in de nabije toekomst actief zal worden. Ze hebben een gift voor communicatie wanneer er geen hiërarchische systeem aanwezig is en ze hebben moeite met communicatie wanneer dat wel zo is. Ieder van hen is diep verbonden met het meesterschap van de nieuwe kinderen en ze hebben leiderskwaliteiten die betrekking heeft op non-hiërarchie

27. De Aquari (Aquamarijn & Zilver) Kinderen
Deze zielenkinderen zijn buitengewoon eerlijk en spreken recht uit het hart. Ze spreken over de positieve punten die anderen hen tonen en moedigen deze aan om te groeien.
Hun doel is om de leefomgeving van een ieder te veranderen en nieuwe omgevingen te scheppen. Ze helpen je met krachtige creatieve visualisatie vermogens en helpen je om een idee te ontvangen en onmiddellijk deze te visualiseren hoe dit door het creatieve proces gaat. In dit proces kan je bepalen wat er allemaal nodig is om dit op de meest gestroomlijnde creatieve wijze te realiseren. Ze zijn sterk verbonden met de Engelen realmen.

Kenmerken:
Deze kinderen leven hier om de vredesenergie te activeren in elke leefomgeving door het creëren van geheiligde plaatsen in vele verschillende delen van de wereld die een geheiligde verbinding nodig hebben, en de activatie van de trilling van vrede en liefde. Ze zijn hier om de geheiligde plaatsen te verankeren en nieuwe heilige plaatsen te scheppen. Zij leven geheel vanuit hun hart en filosoferen niet zoveel, ze zien en herkennen daarentegen de schoonheid in alles om hen heen, en in de anderen die schoonheid met hen delen.

28. De Solos (Zilver & Platina) Kinderen
Deze zielenkinderen zijn alchemisten van alle energie en bundelen alle energie samen. Ze verenigen en transformeren alle energieën die tot hen komen. Vanuit deze bron sturen ze de verenigde en getransmuteerde frequentie terug naar het punt van uitgang.
Ze helpen je met de gaven om zielenreizen te maken en te ontvangen van je bron dat wat nodig is om anderen te helpen met hun problemen zodat deze weer kan aansluiten bij de eenheid van Al.

Kenmerken:
Ze zijn zich bewust dat er in de toekomst veel meer mensen bereid zullen zijn verantwoordelijkheid te nemen en niet meer hun onopgeloste energieën naar buiten te projecteren, en het is hun rol om de mensheid te ondersteunen die verantwoordelijkheid te nemen.

Deze zielen kunnen zich heel beschermend opstellen voor andere zielen waarop al die negativiteit geprojecteerd wordt en nemen soms deze energieën zelf op ter transformatie, om anderen te beschermen die dit zelf niet kunnen.
Ze zijn aan het leren om krachtiger met elkaar samen te werken, om een groter ondersteuningsnetwerk te scheppen voor het oplossen van alle negatieve energieën Ze zijn zich bewust van de omstandigheden van vele andere psychische kinderen en dat sommigen in moeilijkheden zijn.

29. The Kumi (Blauw & Gouden) Kinderen
Deze zielenkinderen zijn hier om in het hier en nu naar de toekomst nieuwe vormen en uitvindingen te scheppen. Het scheppende is voorbestemd voor alle wezens inclusief de Aarde.

Hun buitengewone expressie delen zij vrijelijk met anderen om hen te helpen zich vanuit hun hart te uiten. Deze zorgt ervoor dat de helende gaven die je bij je draagt op Aarde geboren kunnen worden. Dit brengt je het vermogen van harmonie, balans en de stroom van de spelende Licht vrouwelijke intuïtie te creëren.

Kenmerken:
De Kumi Kinderen zijn gekomen om te helpen het vrouwelijke te eren en de vrouwelijke expressie naar buiten te brengen door creatief spel. Deze Kinderen hebben een inventieve energie en alle zielen hierin hebben intens inventieve spirits. Hun eigen harten zijn vergrootglazen voor welke intentie dan ook waarop ze zich richten. Zij dragen nieuwe helende gaven voor de gehele mensheid bij zich.

Ieder van hen heeft een diepe verbinding met geluid en geluid is belangrijk voor hen. De geluiden om hen heen kunnen hen inspireren om hun scheppende spirit door te laten komen, of het kan er juist voor zorgen dat dit zich verder terugtrekt.

30. De Dolphi (Roze & Smaragd Kristallijnen) Kinderen
Deze zielenkinderen hebben een groot intellect, maar zijn niet intellectueel want ze behouden volledig de balans tussen hun brein en hun hart. Als gidsen en leraren inspireren ze anderen. Ze dragen en geven een diepe verbinding met de ongeziene wereld als Hoeders van Wijsheid. Tijdens hun slaap gaan ze naar de scholen op het innerlijke niveau.

Kenmerken:
Deze kinderen prefereren het dit onzichtbaar te doen en niet gezien of opgemerkt te worden voordat het hun tijd is om naar voren te treden. Het zullen hun stille woorden van wijsheid zijn, die hun ouders soms kunnen verbijsteren, die erop kunnen wijze dat hun kind mogelijk tot deze zielen groep behoort.

31. De Regenbogenslang Kinderen
Deze zielenkinderen hebben als doel de mensheid te helpen hun hart voor elkaar te openen. Zij komen om culturen te verbinden en meningsverschillen te helen.
Deze zielen zijn Hoeders van de Mysteriën en brengen de hulp voor anderen om hun pad, het doel te vinden en de vrije stroom van hun zielenhart. Ze zijn diep verbonden met de Nieuwe Aarde en hebben een directe link met Voorvaderen en Wachters van iedere berg op Aarde.

Kenmerken:
Deze kinderen hebben vele incarnaties in verschillende culturen gehad en dragen de sleutels om de mensheid te helpen hun hart en denken te openen en andere rassen en culturen niet te veroordelen. Zij verbinden de voorvaderen met alle andere psychische kinderen en met alle anderen die zich aansluiten bij het psychische netwerk van liefde. Wanneer zij opgroeien zullen ze spreken voor de Voorvaderen van de bergen en de wijsheid van deze Aardewachters delen.

32. Pan Kinderen
Deze zielenkinderen komen met vreugde en lichtheid in alle activiteiten en om iedereen te verbinden met deze vreugde op Aarde. Ze zijn hoogst begaafde telepaten in het communiceren met alle natuurspirits en alle rijken van de Aarde. Hierdoor zijn ze in staat begrip te krijgen van de medicinale waarde van alle planten en dieren met hun trillingsfrequentie. Hun doel is om de natuurlijke stroom van energie door de gebieden op Aarde in balans te brengen. Zij leiden de mensheid in projecten om deze energieën in balans te houden. Ze zijn verbonden met Natuurwezens en Elementalen.

Kenmerken:
Zij dragen de sleutels in hun hart voor de restoratie van het aardse niveau en heling van gebieden die geen verbinding met de natuur hebben, waar de natuurenergie verwijderd is. Hun diepste hartenwens is dat Moeder Aarde weer bloei en dat de mensheid weer in harmonie leeft met alle Aarderijken.

33. Pegasus Kinderen
Deze zielenkinderen leidt je naar de stilte in het hier en nu. Dit brengt je energievelden in balans via deze stilte. Energieën van stilte worden aangeraakt via je ademhaling en bewustzijn. Hierdoor ben je in staat je bewustzijn te vergroten in de eenheid van het licht van de Universele Multidimensionaliteit.

Kenmerken:
Ze hebben deze stilte in hun leven nodig en moeten de tijd krijgen om met deze stilte in henzelf in contact te zijn. Hun zielen hebben het vermogen om anderen te helpen hun energievelden in balans te brengen door hen te verbinden met de stilte. Ze hebben de neiging hun energieën terug te trekken als er velen samenzijn in een complexe situatie en de energieën gemengd zijn en niet in harmonie. Ze voelen zich meer aangetrokken tot individuen dan door groepen tenzij de energie binnen de groep in harmonie is.

3:3:3 Master Essence
Tijdens een diepe meditatie en net voordat ik (Carla) sliep riep de Kristallen Sodaliet Schedel “Amigo” (waar ik verzorger voor ben op dit moment) om geplaatst te worden in een schaal met water voor deze Derde Golf van Stralende Kinderen. Dit gebeurde 7 dagen voordat deze Energieën werd gemaakt. Er werd ook instructies gegeven om deze energieën te koppelen aan de Tzolkin – Maya Kalender.

Op zaterdag 2006-11-04 werd een schaal met water om 20.00 uur geplaatst in het midden van de Kristallen Kamer in Heerhugowaard en om 18.00 uur maandag werd deze afgevuld. Een goede vriend Jos Blokdijk was bereid om mee te helpen. Wij maakte een verbinding vanuit onze hart met het Kristallen Hart van Moeder Aarde en naar boven met de Zonnen achter onze Zon.

Wij riepen de Kinderen van de Derde Golf aan die nu op Aarde zijn en de Kinderen van deze Golf die nog komen om te assisteren om deze Energie te preparen voor allen. Op dat moment was er grote ondersteuning van de Engelen Hiërarchie en andere Spirituele Begeleiders. Rond de schaal met water werd een cirkel van verschillende kristallen geplaatst om deze Energie kracht mee te geven.

De dag trillingsenergie samen met de gids trillingsenergie voor zaterdag, 2006-11-04 via de Tzolkin/Maya Kalender is OC. et scheppingsproces van OC is het vermogen tot liefhebben. Het brengt je loyaliteit en hulpvaardigheid. Samen met de Toon 11 meesterschap van het afpellen van de oude lagen om aan te raken de zuiverheid van Licht en Liefde. De stroom van dertien dagen cyclus werd ondersteund door AHAU. AHAU geeft de trillingsenergie mee van toewijding en Christusbewustzijn. Het geeft je Onvoorwaardelijke Liefde en Eenheid.

Op zondag, 2006-11-05 werd de dag trillingsenergie verlicht door CHUEN – transparantie. Het scheppingsproces van CHUEN is spontaniteit en het onschuldige, speelse kind. Het brengt humor en plezier. In samenwerking met toon 12 van stabiliseren en kristalliseren. De ondersteunende gids voor deze dag trillingsenergie is AKBAL – sleutelwoord uniekheid. Het scheppingsproces van je innerlijke stem, dromen en stilte. De stroom van dertien dagen cyclus werd ondersteund door AHAU.

Op maandag, 2006 -11-06 werd de dag trillingsenergie verlicht door EB – sleutelwoord aandacht. Het scheppingsproces van EB is je intuïtie en je eigen vrije wil. Het brengt je de rijkdom om je eigen weg te gaan. In samenwerking met toon 13 van thuiskomen in lichtheid. De ondersteunende gids voor deze dag trillingsenergie is CIB – sleutelwoord innerlijke leiding. Het biedt het scheppingsproces van je innerlijke weten en je innerlijke leiding. Het brengt het vermogen om te analyseren. De stroom van dertien dagen cyclus werd ondersteund door AHAU.

Nrs. nrs. 34 t/m 44: De sterrezaad oftewel stellaire kinderen.

Nr.EnergieKernwoordenNaam v.d. KinderenKristal “Love Reflection”Connectie
34Golden Whale ChildrenHet vermogen om goddelijke boodschappen van de sterren te channelen, zodat de mensheid kan ontwaken en verlicht kan wordenGouden Walvis KinderenRoze kwarts Kristallen SchedelAndromeda
35Unicorn ChildrenDit helpt de mensheid met hun zienerschap, het licht in jezelf en alle situaties te zien; en zo bekrachtigd te worden om iedere situatie te veranderenEenhoorn KinderenRoze kwarts Kristallen SchedelAntares
36Blue Crystal Line ChildrenJe hart en geest zijn bekrachtigd met een buitengewoon krachtige intelligentieBlauwe Kristal lijnen KinderenRoze kwarts Kristallen SchedelSterren
37Lotus ChildrenDit geschenk is je geduld en het vermogen om diep naar binnen te gaan en te communiceren.Lotus KinderenRoze kwarts Kristallen SchedelBoeddha-Licht
38Voidal ChildrenDit helpt je van vorm te veranderen, zowel lichaam, brein en wijze van zijn zo ervaar je Eenheid in Zijn.Kinderen van de VoidRoze kwarts Kristallen SchedelSterren
39Silon ChildrenDit is een regenboog energie die naar je toekomt en de kracht geeft alle herinneringen aan duisternis op te lossen.Silon KinderenRoze kwarts Kristallen SchedelZonnen
40Obsidian ChildrenHet leven dat je nu op Aarde leeft wil je ervaren en manifesteren.Obsidiaan KinderenRoze kwarts Kristallen SchedelSterren
41Blue Rose ChildrenJe hebt de gaven om geluid en vibratie te maken. Daardoor ben je altijd gelukkig.Blauwe Roos KinderenRoze kwarts Kristallen SchedelGeheiligde plaatsen op Aarde en de engelen.
42White Crystal line ChildrenJe bent diep verbonden met de grote bomen en ben ook een beschermer van die bomen en hun families.Witte Kristal lijnen KinderenRoze kwarts Kristallen SchedelSterren
43Rose Crystal line ChildrenJe hebt de gave van eenheidsbewustzijn en je kan helpen allen om zich te openen tot eenheid.Roze Kristal lijnen KinderenRoze kwarts Kristallen SchedelSterren
44Silver ChildrenJe bent in staat om wezens te helpen leren om opnieuw rechtstreeks van God/Godin te ontvangenZilver KinderenRoze kwarts Kristallen SchedelSterren
4:4:4Master EssenceDe kwaliteit van reflectie, onderscheidingsvermogen, zelferkenning en helderheid.Collectief van de Kinderen van de Vierde GolfRoze kwarts Kristallen SchedelEnergieën van de Tzolkin

De vierde golf kinderen -“sterrezaad oftewel stellaire kinderen”

Inleiding

De Sterrenzaad kinderen, ook wel de Stellaire Kinderen genoemd, zijn natuurlijke antennes voor sterrenenergie en hun meest diepgaande ervaringen kunnen ze hebben als ze zich verbinden met de sterren aan de nachtelijke hemel. Het doet hun herinneringen – van wie ze zijn als ziel – ontwaken en staat hen toe de zwaardere vibraties die ze uit hun omgeving hebben opgepikt los te laten. Onder de blote sterrenhemel staan, creëert onmiddellijk balans bij alle sterrenkinderen en opent hun bewustzijn om zich te ankeren en gronden op Aarde en helpt ze om zich met de Aarde te verbinden zonder hun sterrenconnectie te verliezen.

Deze kinderen zijn ook buitengewoon paranormaal begaafd en zijn partners of aangevers voor de Psychic Kinderen van de derde golf. Zij communiceren op dezelfde psychische paden (de dolfijnenpaden) als de Psychic kinderen, en delen hun focus op wereldvrede. Hun energetische gaven zijn meer ontwikkeld door het hart dan bij de Psychic kinderen, als gevolg van de hoge ontwikkeling van hun Hartchakra’s.

Ze hebben specifieke gaven voor het activeren van het energetische lichaam en een nieuw bewustzijn. Geen van deze kinderen herkent de Aarde, want voor de meeste is dit hun eerste incarnatie hier. Ze zullen hierdoor vaak moeite hebben om de zwaardere vibraties te verteren en hun lichamen kunnen in moeilijkheden komen als ze te veel zwaar-vibrationeel voedsel of giftige stoffen binnen krijgen.

34. De Gouden Walvis Kinderen
De Gouden Walvis Kinderen zijn diep verbonden met Andromeda en zijn natuurlijke kanalen voor Spirit. Hun voornaamste geschenk is het vermogen om goddelijke boodschappen van de sterren te channelen, zodat de mensheid kan ontwaken en verlicht kan worden door hun verbinding met Moeder Aarde en de sterren. Dit is zo sterk verweven met hun persoonlijkheid dat ze ver voorbij hun jaren en altijd het juiste weten te zeggen om de energie in iedere situatie te transformeren. Ieder Gouden Walvis Kind heeft een diepe verbinding met de walvissen via hun gevoelslichaam en hun telepathische lichaam en zal vaak ervaringen als groepsbewustzijn met de walvissen hebben.

Kenmerken:
Zij vragen je hen niet te dwingen andere dingen te doen. Dat is hun grootste probleem, om gedwongen te worden dingen te doen waar ze niet voor zijn, alleen om dat het “zo hoort”. Zij hebben door hun gevoeligheid grote moeite met het reageren op wezens die willen dat ze iets doen waarvoor ze niet geschikt zijn. De walvissen en hun wezen staan met elkaar in contact; over de Aarde en hoe deze ervoor staat. Deze kinderen zijn – net als de walvissen – diep verbonden met Moeder Aarde’s Akasha Kronieken en zijn hier om de bewustzijnssluiers te verwijderen die ervoor zorgen dat de mensheid niet weet dat de aarde een Goddelijk wezen is. Ze willen ook delen dat ze privacy en begrip nodig hebben, zodat ze in alle stilte contact met de walvissen kunnen onderhouden, dus ze vragen dat je hen toestaan in alle stilte te zitten en naar binnengericht met de walvissen te communiceren. De gaven die deze kinderen meebrengen zijn voornamelijk hun vermogen om te weten wat de Aarde en haar heilige plaatsen nodig hebben en de kracht te kennen die deze plaatsen hebben over het land. Ze hebben ook een diepe verbinding met alle Voorvaderen en Hoeders van het land en ze zijn een brug voor hen naar de mensheid, zodat de boodschap “hoe te zorgen voor het land” met de mensheid gedeeld kan worden. Ze vragen om vriendelijkheid en compassie, want ze zijn anders. Deze kinderen hun doel is niet snelle brommers of Barbiepoppen. Ze zijn hier voor de oceaan en de waterverbinding en bekommeren zich diep om de Aarde en haar conditie.

35. The Unicorn Kinderen
Deze kinderen spreken vanuit hun hart als Eenhoorn Kinderen en delen hun verbinding met de sterren door Antares. Alle zielen op Antares zijn begiftigd met zienersschap, dus zij delen dit geschenk met de mensheid via hun verbinding met de eenhoorns en de eenhoorn lichtlichaam. Deze kinderen zijn van naturen begrijpend, maar vinden het soms moeilijk anderen te begrijpen die de waarheid niet kunnen zien en die verblind lijken door hun oude inzichten of die van de mensen om hen heen. Hun zienersgaven zijn buitengewoon krachtig en ze hebben deze gaven gekregen om anderen te helpen. Dat is hun missie, om de mensheid te helpen met zienerschap, om de mensheid te helpen het licht in zichzelf en alle situaties te zien; en zo bekrachtigd te worden om iedere situatie te veranderen.

Kenmerken:
Ze zijn vergevorderde zieners en moeten af en toe geduld oefenen met anderen die niet kunnen zien zoals zij. Deze kinderen zien de energie vormen en intenties in anderen, nog voor de fysieke en materieel manifestatie te zien is. Ze zien datgene dat de fysieke situatie creëert en doet plaatsvinden en dat zorgt er soms voor dat ze een stap vooruit lopen in gesprekken. Deze Eenhoorn kinderen zijn natuurlijke leraren, maar moeten leren naar anderen te luisteren die niet dezelfde gaven hebben, zodat zij deze kinderen kunnen leren over de fysieke Aarde en de menselijke realiteit. Zij hebben intense ervaringen met licht en hun verbinding met de sterren creëert golven van licht die zij moeten channelen, maar hun lichamen hebben hulp nodig om dit licht te ontvangen.

Als zieners weten ze vaak dingen van tevoren en met hun geschenken plannen ze alles, in overeenstemming met wat ze zien dat voor hen mogelijk is. Hun grootste probleem is als ze hierin beperkt worden en dat hen gezegd wordt dat ze zoiets niet voor hun zelf kunnen creëren en dat ze dingen verbeelden en dat deze dingen nooit werkelijkheid kunnen worden.

Zij hebben een delicaat temperament, want hun gevoeligheid is gerelateerd aan het gebied boven hun kruinchakra, waar hun energetische lichaam de hoorn van een eenhoorn heeft. Ieder van deze kinderen zal op natuurlijke wijze hun gave dieper kunnen openen wanneer er op de volgende wijze hulp geboden wordt om dit deel van hun hoofd te verzorgen:

· Om te beginnen belangrijk dat er naar deze kinderen geluisterd wordt en hun zienersschap herkend wordt.
· Dat ze gestimuleerd worden om hun gaven in de aanwezigheid van familie en vrienden te gebruiken, zodat dit kind niet mensenschuw wordt.
· Het is belangrijk dat deze kinderen hun vrijheid krijgen om energie te voelen/zien en als ze energieën zien waarvan ze niet zeker zijn, dat ze geleerd worden om liefde te sturen naar alles dat ze zien, in plaats van bang te zijn voor wat ze zien.
· Het is belangrijk dat ze de tijd krijgen om alleen te zijn. Zodat ze hun volle sensitiviteit en zintuiglijke vermogens kunnen openen in de stilte en de natuur.

36. De Blauwe Kristallijnen Kinderen
Deze Kinderen hun harten en geesten zijn bekrachtigd door de blauwe straal van licht, wat ervoor zorgt dat zij allemaal een buitengewoon krachtige intelligentie hebben. Dit is hun gave, die ze hier brengen om via hun uitvindingen te delen. Deze zijn gerelateerd aan de Blauwe Straal Kinderen, maar zij zijn op dit moment op een andere wijze begiftigd, met de volgende attributen van de geest: Zij hebben een enorm expansief geheugen en grote vermogens met getallen en woorden. Deze kinderen zijn natuurlijke communicatoren in de zin van leraren.

Kenmerken:
De Blauwe Kristallijnen Kinderen zijn in staat enorme brokken informatie te absorberen en ze gemakkelijk op te slaan voor later gebruik. Ze zijn in staat krachtig te creëren via alle symbolen en talen, want hun meesterschap of gave draait om communicatie en het ontwikkelen van educatie. Ze brengen een nieuwe straal van helderheid in het gebruik van het brein.

De Blauwe Kristallijnen zijn psychisch en hun beide hersenhelften worden gebruikt om te berekenen, samen te vatten, uit te vinden en te weten en gelijktijdig geïnspireerd te zijn, te scheppen en de stroom van actieve intelligentie en ons gebruik van spiritueel bewustzijn in te voelen. Deze kinderen zijn allemaal uitvinders en scheppers, hier om hun actieve intelligentie te gebruiken om te mensheid te helpen groeien. Hun probleem ligt in relaties, omdat velen – die niet zo’n actieve intelligentie hebben – hen te langzaam toeschijnen. Als ze eenmaal een concept hebben, dan worden er al weer vijf meer geboren en er zijn niet zoveel mensen die willen communiceren met een brein gevuld met uitvindingen en nieuwe concepten.

Ze kunnen zeer emotioneel worden als ze iemand in pijn of in trauma zien in hun omgeving en deze emoties kunnen extreem worden als hun geest de details van dit trauma heeft opgevangen. Ze zijn emotioneel zeer delicaat in de omgeving van gestresste zielen, dit komt omdat de matrix van het kristallijnen kind een natuurlijke heler is voor alle zielen.

37. De Lotus Kinderen
Deze kinderen zijn heel dichtbij de Boeddha licht dat in alle wezens leeft. Het is de stilheid en helderheid die komt wanneer zij de kans krijgen om stil en rustig te zijn. De Aarde is onze grootste liefde en de vele verschillende vormen die gecreëerd zijn zoals rotsen, planten en dieren. De Lotus Kinderen zijn gefascineerd door de aardse vormen en zien schoonheid in iedere vorm. Zij zijn hier om de mensen te helpen van de Aarde, hun eigen lichamen en alle lichamen op de Aarde te houden. Hun geschenk is hun geduld en het vermogen om diep naar binnen te gaan en te communiceren in de stilheid van het licht.

Kenmerken:
Ze zijn anders dan anderen kinderen omdat we altijd naar binnen toe luisteren en soms wel eens vergeten naar buiten toe te luisteren. Als het leven om hen heen te hectisch wordt, verlaten ze de uiterlijke wereld en gaan naar binnen om de stilte te ervaren. Vanuit dit punt wordt hen de wijsheid en liefde gegeven om in de wereld te staan.
Deze kinderen vragen maar een ding van hun ouders enz.; laat ons weten dat we niet vreemd of ongewoon zijn omdat zij overal de stilte en de rust zoeken. De verschillende verschijningsvormen op de Aarde is een van onze passies en is ook hetgeen dat zij zullen bestuderen en onderzoeken in hun levens. Deze kinderen hebben kennis en wijsheid over de helende eigenschappen die de verschillende vormen voor alle aardewezens bezitten. Op deze manier hebben zij een unieke, natuurlijke gift voor de geneeskunde en healing. Zij vragen de hulp in van hun ouders om deze wijsheid en hun liefde voor healing te doen groeien.

38. De Void Kinderen
Deze kinderen zijn gekomen van een andere wereld dan de Aarde. Een plaats zonder dualiteit, een plaats waar alleen liefde wordt gedeeld en aangeboden wordt als bewustzijn. Waar zij vandaan komen hebben ze geen lichaam, dus is het vaak moeilijk voor hun om een diepe verbinding met hun fysieke lichamen aan te gaan en ze hebben hulp nodig om in hun fysieke lichamen te ankeren en er, net als de rest van de mensheid voor te zorgen. Ze zijn naar de Aarde gekomen om alle zielen op Aarde te helpen van vorm te veranderen, hun lichamen, brein en wijze van zijn, om ze in staat te stellen de eenheid in Zijn te ervaren. Zij spreken over eenheid met het lichamen, i.p.v. over ziekte, ze spreken over eenheid met de Aarde, i.p.v. de aarde links te laten liggen. Dit is hun pad, want ze brengen die liefde die ervoor zorgt dat alle zielen eenheid en verandering in hun manieren, vormen, geest en lichaam kunnen ervaren. Transformatie door liefde is hun geschenk. Deze kinderen hebben een gaven van compassie en direct weten – hoe een wezen te assisteren wanneer ze geen eenheid ervaren.

Kenmerken:
Deze kinderen vragen alleen maar dat zij ondersteund worden om hun giften van liefde te brengen, dat er naar hen geluisterd wordt en dat zij geaccepteerd worden hoe wild en ongetemd zij ook zijn. Zij hebben een wildheid die niet tembaar is en een deel van hen is als de wind. Deze kinderen kunnen zacht, krachtig, stormachtig en reinigend zijn. Zij hebben emoties die zeer snel door hun heen gaan, omdat zij een direct verbinding hebben met de emoties van iedereen om hen heen en het is hun pad om de omgevingsemoties in balans te brengen. Dit is hun manier om voor alle wezens het liefdesveld vast te houden, zodat ze een diepere verbinding met onvoorwaardelijke liefde kunnen ervaren. Het kan voor het hoogste goed zijn voor ouders enz. van Void kinderen om de verantwoordelijkheid voor hun eigen emoties te nemen, zodat hun huis een omgeving vrij is van emotionele blokkades zijn.

39.De Silon Kinderen

De Silon kinderen zijn diep verbonden met de zon en de grotere zonnen voorbij de aardse zon. Zij delen dat de zon de belangrijkste energie is in connectie met de Aarde en het brengt het Licht naar de Aarde.

Ze zijn hier om alle wezens, die niet in staat zijn het licht van de zon te ontvangen, te helpen zich opnieuw met de zon te verbinden. De Silon kinderen zijn hier om alle zielen die bang zijn voor het licht en aan diepe depressies lijden te helpen. Ze zijn hier om alle die een trauma, nare herinneringen en problemen hebben m.b.t. het Zijn op Aarde, te helpen om weer gelukkig te leven op Aarde.

Ze hebben helende gaven om de oude herinneringen van de zielen op Aarde weg te nemen en ze te helpen zich opnieuw met de zon en het licht te verbinden. Ze brengen een regenboog energie naar alle zielen, die de kracht heeft alle herinneringen aan duisternis op te lossen. Ze zijn natuurlijke therapeuten maar zij moeten leren de mensen die hun innerlijke duisternis belichamen niet te vrezen.

Kenmerken:
Ze zijn zelf, op z’n tijd, bang wanneer volwassenen of andere kinderen het spel van de donkere herinneringen willen spelen en ervoor kiezen elkaar te schaden of misbruiken. Deze kinderen kunnen mensen die hiervoor kiezen niet begrijpen, maar toch hebben zij compassie voor hen en zien dat ze hun donkere herinneringen belichamen en het is deze innerlijke duisternis die de spelletjes van pijn en misbruik met anderen speelt.
Zij vragen hun ouders enz. om hen te ondersteunen en hen op te voeden met het volgende: om altijd compassie te hebben voor wezens die overgenomen zijn door hun innerlijke duisternis en hen niet te vrezen.

40. De Obsidiaan Kinderen
De Obsidiaan Kinderen hebben vele gaven, maar de belangrijkste gift is het vermogen om op krachtige wijze hun realiteit te dromen en verbeelden, zodat ze de realiteit kunnen manifesteren die ze willen.

Ze zijn vervuld van een ijzeren vastberadenheid, die andere zielen misschien niet zo diep voelen. Deze vastberadenheid plaveit hun weg en leidt hun naar het leven dat ze willen ervaren. Deze kinderen zijn in staat om het leven dat ze op Aarde willen ervaren ook te manifesteren en om dit vermogen met anderen te delen. Zij creëren niet met hun hersenen, al gebruiken ze hun brein om hun realiteit in de toekomst, precies zoals hun hart het droomt, te visualiseren. Zij worden geleid door hun hart en de dromen die het hart hen ingeeft.

Kenmerken:
De Obsidiaan Kinderen hun volledig doel in het leven is om de harten droom te manifesteren en om met anderen te delen hoe ook zij dit kunnen doen met hun vastberadenheid en de innerlijke focus van hun energie. Zij vragen aan hun ouders en verzorgers niet te streng te zijn voor hen en hen toe te zullen staan te dromen en te spreken over hun hartenwensen. Ze vragen dat ze niet gelimiteerd worden vanuit het geloof van hun verzorgers dat zij te veel grote dromen hebben en dat deze dingen alleen toevallen aan de zeer fortuinlijken op de wereld. Zij vragen om in staat gesteld te worden vrijelijk te manifesteren wat ze dromen en dat hun ouders in hun geloven en met hun ook leren hoe ze hun realiteit kunnen veranderen door te dromen.

41. De Blauwe Roos Kinderen
Deze kinderen dragen een diepe verbinding met de geheiligde plaatsen op Aarde en de Engelen die deze plaatsen zegenen. Ze hebben de gave om ruimten in deze geheiligde plaatsen te creëren waar de energie van licht en liefde krachtig en vrijelijk stroomt. Ze zijn alchemisten met geluid en hun liederen openen de omgeving om gereinigd te worden en gevuld met de liefde en het licht van God. Ze zijn hier om omgevingen te transformeren, van plaatsen van ziekte tot plaatsen met een heilige verbintenis met het licht. Ze zijn in staat om de energieën van ziekten en kwalen met geluid te transformeren tot liefde. Ze hebben een prachtige gave met geluid en vibratie en zijn altijd gelukkig als ze de kans krijgen om geluid voor transformatie en alchemie te creëren. Hun gift is om ruimte te transformeren met geluid en te helpen mensen te transformeren met geluid is immens en diepgaand en zal hun levens doel en onderzoeksveld worden.

Kenmerken:
Zij willen binnen hun muziek geen structuur die hun geluid ketent. Zij willen in staat zijn het vrijelijk te channelen voor de transformatie van energie binnen alle ruimten. De Blauwe Roos Kinderen varen wel bij periodes van rust en zachte liefhebbende ervaringen met andere kinderen of volwassenen, want ze zijn zich diep bewust van energie en voelen het wanneer er diepe wonden aanwezig zijn in hun omgeving. Ze willen vaak urenlang geluid voortbrengen en zijn hierdoor sterk verbonden met muziek. Ze worden ieder tot hun eigen instrument getrokken voor het creëren van muziek en hun eigen sacrale geluidservaring. De exploratie van geluid en muziek is uniek voor ieder van hen, door hun hele leven heen.

Zij vragen hun ouders en verzorgers hen te ondersteunen om op een vrije wijze met geluid en muziek te spelen, zodat ze er vrij in kunnen voelen. Zij vragen ook dat hun gevoelens gerespecteerd worden want ze zijn erg gevoelig voor de energieën van de omgeving en als er verdriet of ziekte in het land, de mensen of dieren is, dan voelen zij dat meteen en dit brengt hen ertoe om geluid te willen maken, om te helpen het verdriet of de ziekte te transformeren en bevrijden.

42. De Witte Kristallijnen Kinderen
Deze kinderen zijn erg gelukkige kinderen. Hun licht is wit kristallen licht en dat is een sterk beschermend licht. Wanneer je dit licht hooghoudt ben je vaak beschermers voor anderen wanneer zij in mogelijk gevaar of problemen verkeren. Ze zijn diep verbonden met de grote bomen en zijn ook beschermers van die bomen en hun families. Ze voelen het vaak als bomen nodeloos gedood worden en wanneer ze energie nodig hebben. Ieder van deze kinderen heeft z’n eigen unieke wijze om het wit kristal licht uit zenden en het is deze gave die ieder van hen tot een goddelijk instrument maakt.

Kenmerken:
De kinderen zijn gelukkig, want ze zijn altijd beschermd door hun witte kristallen licht en afgeschermd van angsten. Ze hebben de natuurlijke kracht om met licht met hen handen te helen, want ze dragen het witte licht sterk met zich mee. Ze hebben ook speciale gaven voor het activeren van de grids op de Aarde omdat hun kristallijnen energie dit zo krachtig doet. Ze hebben een diep respect voor alle levende dingen en hebben ervoor gekozen via hun leven voor alle levende wezens te zorgen. Het zijn door deze gave natuurlijke opvoeders en activators van dit respect voor alle leven op Aarde.

Zij vragen hun ouders en aanverwanten hen volledig te vertrouwen, zelfs wanneer ze zich meer volwassen gedragen dan anderen van hun leeftijd, en om zich wezenlijk te realiseren dat zij de gaven hebben die God ons gegeven heeft om anderen op een speciale wijze te beschermen. Deze kinderen zijn niet overbeschermend, want hun licht leidt hen duidelijk in wanneer en hoe iemand anders met hun licht te beschermen.

43 De Roze Kristallijnen Kinderen
Deze kinderen zijn hier op Aarde om te helpen om alle wezens te verenigen tot Een. Hun gave is eenheidsbewustzijn en het helpen van allen om zich te openen tot eenheid. Ze zijn erg verbonden met de Voorvaderen van de Aarde en de Engelen van de Aarde, maar als ze geen liefde voelen raken ze de weg kwijt en vinden het erg moeilijk op Aarde te zijn.

Kenmerken:
Door de delicate natuur van deze zielen en hun gevoeligheid voor vibratie, hebben de kinderen heldere richting en hulp nodig in het verhogen van hun levenskracht of de trilling van hun lichaam, met schoon voedsel, niet angstige gedachten en schoon water.
Hun probleem is dat ze vaak binnen henzelf leven en het moeilijk vinden naar buiten te komen om in de buitenwereld te leven. Ze hebben een innerlijke wereld van liefde waar ze vaak naar toe gaan om liefde te ontvangen als ze die niet van de buitenwereld krijgen. Ze zijn gemaakt van een speciale frequentie van liefde die het dichtst ligt bij de roze kristallen van de Aarde. Deze roze kristallen zenden liefde uit door heel de fysieke aarde heen en helpen ons om te gronden op Aarde.

Ze zijn niet altijd in staat om te gronden omdat hun frequentie zo hoog is en ze niet altijd gelukkig zijn in een menselijk lichaam, wanneer het gevuld is met densiteit of emoties, onderdrukt van andere levens. Ze vragen dat hun ouders en aanverwanten hun roze kristallen geven en hun toestaan over de eenheid en unie van alle wezens te spreken en hun niet op te voeden om angstig te zijn. Het is voornamelijk angst die hen ertoe brengt om hen terug te trekken uit de realiteit buiten hen en naar hun innerlijke wereld van liefde te gaan. Als ze ondersteund worden, zullen ze leringen geven over liefde en eenheid en allen assisteren om de eenheid van God te ervaren.

44. De Zilver Kinderen
Deze kinderen zijn een aanverwante zielengroep van de Roze Kristallijnen Kinderen. Ze hebben ook een geschenk met eenheidsbewustzijn en die is om te helpen dat iedereen deze liefde en dit bewustzijn ontvangt. Ze zijn in staat om wezens te helpen leren om opnieuw rechtstreeks van God/Godin te ontvangen, om zo zelf de kracht van hun verbinding met God te behouden en enigerlei hiërarchie of enig ander wezen los te laten die hier voorheen misschien een brug voor geweest is.

Ze zijn receptief en in staat over lange afstanden, alles dat er in een buurt etc. gebeurt, in te voelen. Ze nemen negatieve gevoelens niet in hun op, maar zijn in staat ze te voelen zodat ze de zilveren straal naar alle zielen kunnen zenden die hun receptiviteit moeten openen, zodat ze weer kunnen voelen. Ze zijn in staat, over de oceaan heen naar andere landen, in te voelen en voelen gebeurtenissen bij grote groepen of bij het land zelf aan.

Ze zijn in staat op krachtige wijze Goddelijke energie te ontvangen en dit dan met anderen te delen, als ze bereid zijn hun ontvankelijkheid en vrouwelijke energie te openen. Ze zijn hier op Aarde om alle zielen te helpen om hun vrouwelijke energie, hun gevoelens, te omarmen en brengen balans in het eren van het Goddelijke vrouwelijke op Aarde. Ze zijn ook hier om alle moeders van de Aarde te helpen om hun hart weer te helen en opnieuw ontvankelijk te zijn voor liefde. Ze dragen een beschermende energie voor alle moeders en zijn hier om er op toe te zien dat er voor ze gezorgd wordt en dat ze gerespecteerd worden en geëerd met liefde.

Kenmerken:
Deze kinderen vragen dat gevoelens gerespecteerd worden en dat iedereen de kans krijgt om over z’n gevoelens te spreken en ondersteund wordt in de acceptatie en transformatie hiervan.

4:4:4 Meester Essence
Tijdens een diepe meditatie kreeg ik de boodschap door om de Roze Kwarts Kristallen Schedel “Love Reflection” te vragen of hij deze golf kinderen wilde ondersteunen. Zijn antwoord hierop was een volmondige ja. Er werd ook instructies gegeven om deze energieën te koppelen aan de Tzolkin – Maya Kalender.

Er werd een schaal met water binnen het Centrum geplaatst met “Love Reflection” in het midden voor overdag en de nachten. Tevens werd een kristallen krachtwiel voornamelijk van turkooizen, roze kwarts, bergkristallen en celestijn en amethist kristallen in vier wielen hieromheen geplaatst samen met de schedel Amigo en Joy. De Gratitude ANKH gemaakt door Jaap van Velsen stond waterpas op het noorden. Daarnaast werd ondersteuning gevraagd van Meesteres MaRay en Aartsengel Michael.

Wij riepen de Kinderen van de Vierde Golf aan die nu op Aarde zijn en de Kinderen van deze Golf die nog komen om te assisteren om deze Energie te preparen voor allen.

De Energieën van de Tzolkin zonneteken van donderdag, 2007-01-11 ETZNAB van de scheppingskracht van ik ben degene die je de schaduwkanten laat zien. Het brengt je helderheid en zelferkenning met Toon 1 – de toon van de bestemming met de creatieve kracht doelen vast te stellen. Wij verwelkomen de begeleidende gids ETZNAB zoals net hierboven beschreven met de bewegende stroom van ETZNAB met de kwaliteit van reflectie, onderscheidingsvermogen, oordelend vanuit wijsheid, zelferkenning en helderheid.

De Energieën van de Tzolkin zonneteken van vrijdag, 2007-01-12 CAUAC van de scheppingskracht van een motor te zijn om te zuiveren. Het activeert verborgen geestelijke vaardigheden en brengt transformatie met Toon 2- de toon van de uitdaging met de creatieve kracht van synergie te bewerkstelligen. Wij verwelkom de energieën van de begeleidende gids CHUEN met de schepping van spontaniteit en het onschuldige, speelse kind. Het brengt humor en plezier met de bewegende stroom van ETZNAB.

De Energieën van de Tzolkin zonneteken van zaterdag, 2007-01-13 AHAU van de scheppingskracht van de toewijding en Christusbewustzijn. Het brengt onvoorwaardelijke liefde met de Toon 3 – de toon van actie om met de creatieve kracht met oplossingen te komen. Wij verwelkomen de energieën van de begeleidende gids KAN met de schepping van creativiteit en vruchtbaarheid. Het brengt groeikracht en voortplanting met de bewegende stroom van ETZNAB.

De Energieën van de Tzolkin zonneteken van zondag, 2007 -01-14 IMIX met het scheppingsproces van levensbron en baarmoeder. Het brengt ondersteuning en voeding met Toon 4 – de toon van structuur met zijn creatieve kracht grenzen te stellen. Wij verwelkomen de energieën van de begeleidende gids CABAN met de schepping van gronding en bescherming. Het brengt je alertheid en oriëntatie met de bewegende stroom van ETZNAB.

De Energieën van de Tzolkin zonneteken van maandag, 2007 -01-15 IK met het scheppingsproces van levensadem en geest. Het brengt inspiratie om waarheid en werkelijkheid te creëren In samenwerking met toon 5 – de toon van de uitstraling met de creatieve kracht om krachtig te zijn. Wij verwelkomen de energieën van de begeleidende gids OC met het scheppingsproces van het vermogen tot liefhebben. Het brengt je loyaliteit en hulpvaardigheid met de bewegende stroom van ETZNAB.

De Energieën van de Tzolkin zonneteken van dinsdag, 2007 -01-16 AKBAL met het scheppingsproces van je innerlijke stem. Het brengt dromen en stilte met Toon 6 de toon van evenwicht met de creatieve kracht om de organisatie ter hand te nemen. Wij verwelkomen de energieën van de begeleidende gids AKBAL zoals hierboven beschreven met de bewegende stroom van ETZNAB.

De Energieën van de Tzolkin zonneteken van woensdag, 2007 -01-17 KAN met de schepping van creativiteit en vruchtbaarheid. Het brengt groeikracht en voortplanting met toon 7 – de toon van afstemming met de creatieve kracht om in resonantie te gaan. Wij verwelkomen de energieën van de begeleidende gids CIB met het scheppingsproces van innerlijke weten en innerlijke leiding. Het brengt het vermogen tot analyseren met de bewegende stroom van ETZNAB.

De Energieën van de Tzolkin zonneteken van donderdag, 2007 -01-18 CHICCAN met het scheppingsproces levenskracht, lichamelijkheid en instinct. Het brengt je passie en verlangen met toon 8 – de toon van gecentreerdheid met de creatieve kracht om harmonie te bewerkstelligen. Wij verwelkomen de energieën van de begeleidende gids MULUC met het scheppingsproces van gevoel en bewustzijn vanuit het onderbewustzijn. Het brengt je herinnering aan de Goddelijke vonk in jezelf met de bewegende stroom van ETZNAB.

De Energieën van de Tzolkin zonneteken van vrijdag, 2007 -01-19 CIMI met de schepping van het vermogen tot overgave en loslaten. Het brengt vergeving en bevrijding met toon 9 – de toon van uitbreiding met de creatieve kracht om grotere gebieden te bewerken. Wij verwelkomen de energieën van de begeleidende gids IK met het scheppingsproces van levensadem en geest. Het brengt je inspiratie om waarheid en werkelijkheid te creëren met de bewegende stroom van ETZNAB.

De Energieën van de Tzolkin zonneteken van zaterdag, 2007 -01-20 MANIK met het scheppingsproces van artistieke en helende vaardigheid. Het brengt extase en vervulling met toon 10 – de toon van de materie met de creatieve kracht om de actie concreet te maken. Wij verwelkomen de energieën van de begeleidende gids MEN met het scheppingsproces van het vermogen om vanuit onafhankelijkheid relaties en verbindingen aan te gaan. Het brengt je visie met de bewegende stroom van ETZNAB.

De Energieën van de Tzolkin zonneteken van zondag, 2007 -01-21 LAMAT met het scheppingsproces van wegwijzer te zijn. Het brengt je schoonheid, kunstzinnigheid en harmonie met toon 11 – de toon van bevrijding met de creatieve kracht om alles te vereenvoudigen. Wij verwelkomen de energieën van de begeleidende gids LAMAT zoals hierboven beschreven met de bewegende stroom van ETZNAB.

De Energieën van de Tzolkin zonneteken van maandag, 2007 -01-22 MULUC met het scheppingsproces van gevoel en bewustzijn vanuit het onderbewustzijn. Het brengt je herinnering aan de Goddelijke vonk in jezelf met toon 12 – de toon van transparantie met de creatieve kracht om helderheid te creëren. Wij verwelkomen de energieën van de begeleidende gids IMIX met het scheppingsproces van levensbron en baarmoeder. Het brengt je ondersteuning en voeding met de bewegende stroom van ETZNAB.

De Energieën van de Tzolkin zonneteken van dinsdag, 2007 -01-23 OC met het scheppingsproces van het vermogen tot liefhebben. Het brengt je loyaliteit en hulpvaardigheid met toon 13 – de toon van voleinding met de creatieve kracht om bruggen te slaan. Wij verwelkomen de energieën van de begeleidende gids IX met het scheppingsproces van weten vanuit het hart. De sjamaan die ontwaakt. Het brengt je in overeenstemming met de universele wil met de bewegende stroom van ETZNAB.

Nrs. 45 t/m 55: The light healers

Nr.  EnergieKernwoordenNaam v.d. KinderenKristal “QiGong”
45Dove ChildrenIeder die zich aangetrokken voelt is een natuurlijke healer en je gaven liggen voornamelijk in het helen van groepen en organisaties.Kinderen van de Duif Bergkristal Schedel
46Arcturian ChildrenJe bent een heler van het lichtlichaam en heb ook de gave om andere energetische lichamen te bouwen, zoals bijvoorbeeld lichamen van licht die co-creeren in groepsbewustzijnArcturus KinderenBergkristal Schedel
47Elf ChildrenJe draagt in je de verhalen van de sterrenbezaaiing en je hebt de kracht om het menselijk bewustzijn te bezaaien met de lieflijkheid van de aardespirit en de regenboogbrug verbinding naar de spiritwereldElfen KinderenBergkristal Schedel
48Lakura ChildrenJe kan een ieders harten schakelen met de moederfrequentie zodat degene zijn oude patronen van ondervoeding kunnen loslaten.Lakura KinderenBergkristal Schedel
49Vermillion ChildrenDoor de diamanten op Aarde en de rivieren van diamanten licht die door het lichaam van de mensheid en het lichaam van de Aarde stromen, kun je energetische verbinding met de mensheid en Moeder Aarde maken.Vermiljoen KinderenBergkristal Schedel
50Sapphire ChildrenJe bent een uitvinder van nieuwe vormen van heling, die draaien om energetische wetenschap en het licht & liefde frequenties van de PleiadenSaffieren KinderenBergkristal Schedel
51Lama ChildrenErken je gaven om de mensheid te helpen om zich met het licht te verbinden bij iedere eerste ademhaling van ieder project of ieder nieuw geboren kind.Lama KinderenBergkristal Schedel
52Topaz ChildrenDe Topazen resonantie schoont op natuurlijke wijze de energie onderdrukkers – die een ziel misschien in zich vasthoudt.Topazen KinderenBergkristal Schedel
53Blue ChildrenJij bent verbonden met de nieuwe technologieën die op Aarde binnenkomen en de vooruitgang in bewustzijn met behulp van nieuwe technologieën.Blauwe KinderenBergkristal Schedel
54Amber ChildrenJe hebt de helende gaven m.b.t. het skelet en het spiersysteem van het menselijk lichaam en je bent naar de Aarde gekomen om ons krachtig in het fysieke lichaam te bewegen.Amberen KinderenBergkristal Schedel
55Golden Celestial ChildrenJe hebt het hemelse bewustzijn van de innerlijke vreugde en je kunt deze in alle wezens ontsteekt, opent en zorgt dat het geuit kan worden.Gouden Hemelse KinderenBergkristal Schedel
5:5:5Master EssenceJe hebt de moed om een boodschapper van het licht te zijn en het vermogen door tijd en ruimte te reizen).Collectief van de Kinderen van de Vijfde GolfDe Energieën van de Tzolkin

De vijfde golf kinderen – “de goddelijke licht helers”

Inleiding

De Licht Kinderen zijn uniek in dat ze de Lichtcodes dragen om de hele evolutie te helpen het Licht en het Lichtbewustzijn van binnenuit te ontsteken. Alle 11 groepen binnen deze golf zijn Lichtkinderen, met de krachten van Licht heling en de vermogens om een volledige regeneratie van het energetische lichaam aan te bieden. Ze zijn de helers van de geest, het lichaam en de ziel en zijn naar de Aarde gekomen om helende energie te introduceren in de nieuwe wetenschappen, de gezondheidszorg en onderwijsinstellingen. Ze hebben een vitaliteit die hun eigen unieke frequentie is. Deze vitaliteit zorgt ervoor dat ze zichzelf energetisch kunnen regenereren.

Deze kinderen hebben het vermogen om hun energie te vernieuwen met de helende krachten die ze in zich dragen middels hun natuurlijk vibrationele verbinding met de Grote Centrale Zon. Deze kinderen hebben het vaak moeilijk in de 3D-ervaring wanneer hun omgeving energetisch ongezond is. Dit zorgt ervoor dat de kinderen van de vijfde golf gedeeltelijk in slaap vallen, totdat hun omgeving gevuld is met Prana en een verhoging van de helende energieën.

Ze reageren op geluid en helend licht en zijn buitengewoon nieuwsgierige zielen met betrekking tot energie en hoe energie stroomt of niet stroomt. Ze zijn ieder in staat om de energetische lichamen van wezens te helen, door hun vermogen om regeneratief licht te channelen.

De eerste vijf zielengroepen (Duif, Arcturus, Elf, Lakura en Vermiljoen Kinderen) zijn ook hoeders van de Heilige Graal en zijn in staat zich te verbinden met dit geheiligde voertuig voor healing om mensen af te stemmen op hun pad als Lichtkind.

De volgende drie zielengroepen (Saffier, Lama en Topazen Kinderen) delen visionaire gaven en het unieke vermogen om de hoogste potentiële mogelijkheden te zien in overeenstemming met de goddelijke wetten.

De laatste drie zielengroepen (Blauw, Amber en Gouden Hemelse Kinderen) delen het vermogen om zielen te helpen in het lichaam te ankeren en zich te openen tot hun goddelijke stroom of lichtbewustzijn, door het openen van de chakra’s en het energetische lichaam. Elk van de laatste drie zielengroepen heeft ook een diepe verbinding met de vlammen van de Heilige Geest en wanneer ze ouder worden en hun spirituele gaven wezenlijk kunnen openen, bezitten ze het vermogen om anderen met deze heilige vlammen van de Godheid te activeren tot hun spirituele pad.

Misschien voel je de wens om sommige van deze heilige Licht helers uit te nodigen jou te zegenen met een heling. Ga in dat geval liggen en roep dan een van de zielengroepen aan en vraag hen hun helende frequentie met je te delen, in licht gepastheid voor de hoogste potentiële heling en liefdeservaring.

45. De Duif Kinderen
Deze kinderen houden het geschenk van eenheidsbewustzijn voor de mensheid in hun hand. Dit is hun natuurlijke trilling die zielen verbindt in groepsbewustzijn. Ze trekken anderen aan, want ze zijn natuurlijke schakels om de mensheid samen te brengen in eenheidsbewustzijn.

Ze zijn geen wetenschappers, al dragen ze de energetische wetenschap wel in hen. Deze kinderen dragen de mensheid in hun harten en al zullen ze liefdeslessen moeten leren, ze dragen een diepe vrede bij hen, om anderen te kunnen helpen ook die vrede in hun hart te vinden.

Ieder die zich aangetrokken voelt is een natuurlijke healer en je gaven liggen voornamelijk in het helen van groepen en organisaties.

Kenmerken:
Als Duiven kinderen in een omgeving geplaatst worden waar de natuurlijke stroming van regenboogenergie beperkt of beheerst wordt, zullen ze vermijden om zich in hun lichaam te ankeren en zullen maar gedeeltelijk verbonden met hun lichaam leven, totdat ze die regenboogstroom van energie op Aarde vinden om hun giften en zielen energie met liefde te gronden.

Als je een Duivenkind hebt – de harmonieën van muziek zijn een manier van verbinding met de regenboogfrequentie, want het draagt een 7-chakra connectie. Deze kinderen hebben deze 7-chakra afstemming in hun omgeving nodig, want hun chakra’s moeten ondersteund worden door de regenboogfrequentie.

46. De Arcturus Kinderen
Deze kinderen delen dat zij de sleutels tot het lichtlichaam en het verhogen van het bewustzijn van de mensheid hebben. Ze hebben oeroude gave te zeggen wat nodig is – om anderen te laten weten dat zij licht zijn en in staat zijn met hun licht te scheppen. Deze zielenkinderen zijn helers van het lichtlichaam en hebben ook de gave om andere energetische lichamen te bouwen, zoals bijvoorbeeld lichamen van licht die co-creeren in groepsbewustzijn. Ze ankeren nieuwe energie om het bewustzijn van de mensheid te verhogen. Hun werk met vrije energie dient om de mensheid alternatieve bronnen van energie aan te bieden.

Kenmerken:
Ze hebben alle hulp nodig om dit aan de mensheid aan te kunnen bieden en vragen dat de mensheid begint te geloven dat de goddelijke bewustzijnsstroom ongelimiteerd is en alle mogelijkheden in zich heeft om een nieuwe energiebron te creëren zodat alle wezens ondersteund zijn en alles ontvangen wordt in harmonie met de Aarderijken. De Arcturus kinderen hebben goddelijke hulp nodig in hun communicatieve vermogens want ze hebben het vaak moeilijk met de aardse talen, omdat er maar een gelimiteerd aantal woorden op Aarde zijn om energetische systemen te beschrijven. Het bewustzijn van deze kinderen is gefocust op de energiematrix, en hun natuurlijke communicatie vindt plaats via deze energiematrix. Als je ze een taal of symbolen (letters van het alfabet) aanbieden die geen betekenis hebben m.b.t. energie, verwart het hen – ze begrijpen niet waarom deze symbolen geen betekenis hebben op energetisch niveau. De alfabetten van de Aarde hadden oorspronkelijk een energetische betekenis, maar door de vertalingen van vele generaties is dit verloren gegaan, en daarom vinden de Arcturiaanse kinderen het moeilijk om te reageren op talen met symbolen die geen energetische betekenis of frequentie in zich dragen.

47. De Elven Kinderen
Deze zielenkinderen willen delen dat hun licht gericht is op het Zelf dat van binnen ligt en de levenservaringen in de innerlijke werelden. Ze zijn de gidsen tot de wereld van Spirit. Ze kunnen Spirit zien en horen en vormen zo een brug voor alle anderen die dit vermogen verloren hebben, zodat ze aangeraakt kunnen worden door de spiritwereld.
Ze zijn spirituele hoeders van de nieuwe kinderen op Aarde. Ze dragen de verhalen van de sterrenbezaaiing en hebben de kracht om het menselijk bewustzijn te bezaaien met de lieflijkheid van de aardespirit en de regenboogbrug verbinding naar de spiritwereld. Ze zijn hier om alle wezens mee te nemen op een innerlijke reis om de spiritwereld te ontmoeten zodat ze hun angsten daarvoor kunnen loslaten en zich met deze sacrale wereld, waar hun kracht ligt, kunnen verbinden.

Kenmerken:
Ze zijn van naturen rustig en voelen zich het meest op hun gemak in de natuur met de aarde spirits. Hun kracht ligt in het communiceren met de aarde spirits middels hun hart en hun sensoren lichaam. Ze vragen maar een ding aan de mensheid en dat is hun te accepteren als spirituele hoeders. De kinderen zelf vragen dat het hen toegestaan wordt om dit contact te hebben zonder onderbroken te worden, want als ze door hun ouders of omgeving onderbroken worden zijn ze vaak niet in staat om de overdracht van helende energieën te voltooien naar iemand, die ofwel het lichaam verlaat, ofwel in een nieuw lichaam geboren wordt. Als poortwachters ondersteunen ze zielen op hun pad en wanneer ze hierin geblokkeerd worden vinden ze het vaak moeilijk om gelukkig te zijn. Hun geluk en vervulling komen voort uit hun functie als brug tussen de fysieke en spirituele wereld en ze voelen zich gevangen wanneer ze gedwongen worden zich alleen te identificeren met de fysieke wereld. Wanneer dit gebeurt verliezen ze hun eigen spiritverbinding en gaan in een diepe depressie. Ze worden vaak aangezien voor Voorouders, want ze hebben net zo’n krachtige regeneratieve- en helingsenergie als de voorouders. Ze zijn geen voorouders van de Aarde, maar ieder van hen is verbonden geweest met de sterrenbezaaiing van de aarde.

48. De Lakura Kinderen
Deze zielenkinderen zijn afgezanten van de Goddelijke Moeder die alle wezens ondersteunt om een heldere verbinding te maken met de moederfrequentie van koestering en goddelijke voeding. Ze schakelen harten met de moederfrequentie zodat degene zijn oude patronen van ondervoeding kunnen loslaten. Zij komen naar de aarde om de zaden van een nieuwe voedende energie te brengen. Deze kinderen worden ertoe geleid om deze te planten in alle vormen van structuren en organisatie op Aarde en om de mensheid te ondersteunen om koestering en voeding op te nemen in hun levensstijl, in samenhang met hun levenskeuzes en veranderend bewustzijn.

Zij hebben een intieme relatie met het vlinderrijk en het vermogen met vlinders te communiceren. Het zijn de vlinders die de boodschappen van de Goddelijke Moeder overbrengen.

Laat nu via een natuurlijke healing je emotionele lichaam behandelen en aan te raken de sleutel die nodig zijn om het emotionele lichaam te bevrijden.

Kenmerken:
Alle ouders en aanverwanten van Lakura kinderen worden gevraagd de gaven van deze kinderen te accepteren en te ondersteunen, zodat deze kinderen zelf ook gekoesterd zullen worden. Wanneer een Lakura kind gevraagd wordt anderen niet te koesteren wordt hun eigen verbinding met koestering geblokkeerd en worden deze kinderen intens verdrietig en verliezen alle richting in het leven.

49. De Vermiljoen Kinderen
Deze zielenkinderen staan bekend om hun verbinding met de diamanten op Aarde. De diamanten en de rivieren van diamanten licht die door het lichaam van de mensheid en het lichaam van de Aarde stromen, zijn hun energetische verbinding met de mensheid en Moeder Aarde. Wanneer deze kinderen hun handen opleggen om het licht te channelen, vindt er een instant healing van het energetische lichaam plaats. Deze kinderen zijn zich bewust van wat werkelijk is geleerd en dat wat alleen maar als concept wordt vastgehouden door het mentale lichaam.
Het grote geschenk wat hierbij wordt gegeven is het vermogen om het oude bewustzijn te transcenderen en alle wezens te helpen hun bewustzijn te bevrijden.

Kenmerken:
Deze kinderen vragen dat ze ondersteund worden om aan ieder die dit nodig heeft deze frequentie via hun handen en aanraking door te geven. Als een Vermiljoen kind niet ondersteund wordt in het aanraken van anderen en het met een licht attitude delen van deze frequentie, dan beginnen ze deze gave vaak af te bouwen met het idee dat anderen hem niet nodig hebben.

Als ze deze gave in de kast stoppen, kunnen ze ook het idee krijgen dat anderen hen niet nodig hebben en dat ze niets van waarde aan de gemeenschap op Aarde te geven hebben. Hun aanraking is fundamenteel voor hun vermogen om hun harten open en in vrijheid op Aarde te kunnen ervaren.

50. De Saffier Kinderen
Deze zielenkinderen zijn helers maar ze spreken niet over hun gaven als “healing”, omdat ze anders zijn dan de gaven die de mensheid kent als heling. Ze zijn uitvinders van nieuwe vormen van heling, die draaien om energetische wetenschap en het licht & liefde frequenties van de Pleiaden. Hun gaven is gebaseerd op een hoger bewustzijn van de helende gaven, opdat anderen kunnen ontwaken tot het helen van zichzelf. Het saffieren bewustzijn is een bewustzijn van straling en het is hun rol alle wezens te ondersteunen om hen eigen innerlijke en uiterlijke schittering te ervaren.

Dit brengt vreugde en schenkingen aan allen die alles in hun leven willen helen en dienen als gidsen voor eenieder die ervoor kiest zijn/haar pad te bewandelen met de innerlijke kracht om te veranderen.

Ontvang nu de codes voor goddelijkheid en energie naar gelang je situatie waarin je bevindt. Schep van hieruit in de zakenwereld of in de wereld van healing en transformatie.

Kenmerken:
Deze kinderen vragen dat ze gezien en erkend worden als goddelijke kinderen terwijl ze opgroeien. Dit is alles wat ze nodig hebben om in dit leven hun gaven te kunnen ontplooien.

51. De Lama Kinderen (Smaragd & Groen)
Deze zielenkinderen houden de portalen van de Aarde vast met hun harten en adem. Ze komen om de mensheid te helpen het licht in iedere ademhaling te omarmen en het licht te omarmen bij hun allereerste inademing bij iedere nieuwe geboorte. Zij spreken over het geboren worden van kinderen, maar ook over nieuwe creaties die geboren worden. Bij iedere nieuwe geboorte of creatie is het licht of vanaf het begin van de reis aanwezig of niet volledig aanwezig. Het is deze kinderen hun gaven om de mensheid te helpen om zich met het licht te verbinden bij iedere eerste ademhaling van ieder project of ieder nieuw geboren kind.

Met deze lichtenergie kun je overzien met je kennis over energie om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor het ankeren van de lichtenergie bij iedere nieuwe geboorte.

Kenmerken:
Deze kinderen vragen maar een ding als hulp, n.l. dat ze ondersteuning krijgen bij het volgen van hun innerlijke leiding. Ze hebben het vaak moeilijk om als persoonlijkheid te opereren want hun bewustzijn is een groepsbewustzijn en ze zijn niet gewend aan de individuele staat van bewustzijn. Ze kunnen dus soms moeilijk bij hun persoonlijke innerlijke leiding komen, omdat ze niet gewend zijn om innerlijke leiding te ontvangen voor hun individuele natuur als wezen op Aarden.

Om hen te helpen kunnen ouders en opvoeders hen zachtjes aan leren dat het gepast is om energie en leiding rechtstreeks van hun hart te ontvangen alleen maar voor hun eigen heil.

52. De Topazen Kinderen
Deze Topazen kinderen helpen alle wezens zich te openen tot hun eigen heldere lichtfrequentie en de doorstroming van dit hemelse licht. De vreugde van het leven op Aarde wordt bereikt door de hemelse energieën die door de geest, het hart, de ziel, het lichaam en de spirit van een wezen op Aarde stromen. De Topazen resonantie schoont op natuurlijke wijze de energie onderdrukkers – die een ziel misschien in zich vasthoudt. Deze vormen gedeeltelijke blokkades waardoor het heldere lichtfrequentie niet goed kan stromen. Tevens sluit dit je aan op het kristallijnen bewustzijn. Deze kinderen zijn activators van het energetische lichaam en het bewustzijn van alle zielen.

Kenmerken:
Omdat ze de gave bezitten van het kristallijnen bewustzijn vragen ze wel dat ze onderwezen worden in hoe ze hun gedachten te allen tijde op positieve wijze kunnen richten, omdat ze anders een negatieve realiteit zouden kunnen scheppen. Ze vragen ook dat hun ouders en opvoeders hun eigen gedachten omarmen en leren hoe ze te richten, want zij leren door direct ervaring, dus door bij hun ouders en opvoeders te zijn en te leren hoe hun energie werkt. De Topazen Kinderen zijn katalysatoren voor het verlevendigen van de ziel middels de activatie van de heldere stroom van iemands lichtfrequentie. Ze hebben er vaak moeite mee helder te communiceren als ze niet de ondersteuning van de heldere lichtfrequentie van hun ouders hebben ontvangen. De Topazen kinderen zien de reflectie en eenheid in alles en identificeren zichzelf middels de verbinding van hun harten met hun ouders en als die hartverbinding niet helder is en doorstroom van liefde, raken de Topazen kinderen hier al snel diep door aangedaan en komen in de problemen met helder communiceren. Dit komt door onderdrukking van energie en als een Topazen kind energie onderdrukt zet dat de communicatie chakra’s op slot, wat onmiddellijk leidt tot problemen met ademhaling, spreken of met communicatie.

53. De Blauwe Kinderen
De Blauwe kinderen zijn verbonden met de nieuwe technologieën die op Aarde binnenkomen en de vooruitgang in bewustzijn met behulp van nieuwe technologieën. Als deze schenkingen geopend zijn dat zullen er nieuwe manieren geactiveerd worden voor heling en schepping. Deze zielenkinderen houden de verbinding met het multi-universum vast voor alle nieuwe kinderen en ankeren de Blauwe Straal op Aarde. Zij helpen met het schoonmaken van de oceanen en waterwegen.

Kenmerken:
Ze zijn extreem multidimensionele bewust en zijn daardoor vaak niet in staat in groepen te bewegen en hebben het soms moeilijk om energieën te integreren die ze ontvangen middels gestructureerde vormen of groepen. Ze hebben een passie voor het ontwikkelen van hun bewustzijn, maar toch houden ze energieën wanneer ze verkeerd gericht worden, hun terug van het bereiken van hun doelen. Ze hebben assistentie nodig bij het openen van hun harten voor de wereld, omdat hun multidimensionele bewustzijn er soms voor zorgt dat ze zich afsluiten en ze alleen maar op henzelf focussen. Ze vragen hun ouders en opvoeders hun te leren hoe ze met liefde in de wereld moeten leven en met hun multidimensionele bewustzijn open voor alle energieën in een groep te verblijven. Alle blauwe kinderen dragen een diepe doelbewustheid in zich en worden geleid door die doelbewustheid middels de Blauwe Straal van Waarheid. Een blauw kind zal niet eerder in staat zijn hun doel te activeren en kennen, dan wanneer ze voor de volle 100% hun waarheid leven. Hun doel is zo diep ingecodeerd dat ze het van binnen kunnen voelen, en dit kan woede of frustratie opwekken als het kind niet op z’n hart is uitgelijnd. Alle ouders en opvoeders van Blauwe kinderen worden gevraagd hen te helpen zich bewust te worden van hun gevoelens, omdat ze het soms moeilijk hebben om werkelijk in contact te komen met hun gevoelens door de intensiteit van de blauwe energie

54. De Amberen Kinderen
Deze kinderen zijn diep verbonden met de bomen en de oeroude lavastromen op Aarde. Ze hebben helende gaven m.b.t. het skelet en het spiersysteem van het menselijk lichaam en zijn naar de Aarde gekomen om ons krachtig in het fysieke lichaam te bewegen.
Ze zijn gefocust op het ontwikkelen van de kracht in het fysieke lichaam omdat ze voelen middels de kracht van het lichaam. Hun energie heeft de groots mogelijke kans op synergie met het fysieke rijk wanneer hun lichaam bekrachtigd is met grote flexibiliteit, kracht, uithoudingsvermogen en discipline.

Ze hebben het vermogen om het fysieke lichaam te versterken en anderen te leiden in het openen van hun fysieke lichaam om bekrachtiging en sterkte te ontvangen via hun verbinding met Moeder Aarde. De Amberen Kinderen dragen niet alleen de krachtbron van de Aarde en de aarde energiestroom als hun natuurlijke energetische verbinding, maar ze weten ook hoe de aardestroom alles in het fysieke lichaam kan helen en alle systemen van het lichaam kan regenereren, zodat het lichaam weer doorstroomt wordt van levensenergie, vitaliteit en kracht.

Wanneer een wezen zich identificeert met z’n eigen lichaam en z’n vermogen om doorstroomt te zijn van levenskracht dan zal zij/hij in staat zijn een grotere behoefte aan aarde energie in de cellen – voor de regeneratie van iedere cel – te herkennen. De Amberen kinderen dragen de frequentie om de cellen van het fysieke lichaam te openen voor de aarde energiestroom, wanneer de cellen gepolariseerd geworden zijn en zich gesloten hebben voor energie.

Kenmerken:
De Aarde spirit spreekt tot hen en hun grootste gift is hun vermogen om de stroming van de aarde energie door het lichaam te zien en te weten wanneer het lichaam aarde stroom nodig heeft. Ze zijn hun bewust dat de mensheid z’n lichaam moet openen voor de aarde energiestroom en bieden hun heling gaven en hun verbinding met de goddelijke energie aan om hierin te assisteren. Ze vragen alleen dat er naar hen geluisterd wordt omdat ze vaak verward worden met andere kinderen en hun gaven niet altijd volledig herkend worden omdat de mensheid nog maar net de connectie tussen de aarde energiestromen en het fysieke lichaam begint te ontdekken.

55. De Gouden Hemelse Kinderen
Deze kinderen willen met jullie delen dat zij het hemelse bewustzijn dragen dat de innerlijke vreugde in alle wezens ontsteekt, opent en zorgt dat het geuit kan worden. Ze zijn heldervoelend en voelen alle vormen van energie in hun omgeving, of in de wezens in hun omgeving aan. Ze dragen de hemelse energieën van vrouwelijke signatuur uit de goddelijke hemelen mee. Alle wezens hebben vleugels in de hemelse rijken, dus zij hebben een diepe verbinding met alle gevleugelde wezens op Aarde, zoals de vogels en de engelen.

Ze zijn 5-dimensionele helers van het energetische lichaam en hun focus ligt specifiek op de chakra’s en het ontsteken van licht in iedere chakra. Ze zijn het gelukkigst wanneer ze vreugde en synergie met anderen scheppen en ze zijn niet in staat een relatie aan te gaan met wezens die diepe disharmonie ervaren.

Kenmerken:
Zij vragen hun ouders hen te tonen hoe ze mensen in situaties die zij nog nooit ervaren hebben, kunnen begrijpen en compassie voor ze kunnen hebben. Ze zijn hier om vreugde te scheppen en hun compassie te ontwikkelen middels een nieuw begrip voor de energie van de mensheid.

5:5:5 Meester Essence
Tijdens een diepe meditatie kreeg ik de boodschap door om Jan Custers uit Eijsden te vragen of er een kristallen schedel zich aanmeldde voor de Children of Light & Love Energies. Er kwam een e-mail binnen dat “QiGong” zich had aangemeld. Deze lieverd kwam op vrijdag 17 november aan via de post.

Er werd ook instructies gegeven om deze energieën te koppelen aan de Tzolkin – Maya Kalender en deze informatie zal op een latere tijdstip worden gegeven tijdens het preparen.

Er werd een waterschaal buiten gezet overdag met daarom heen een kristallen krachtwiel (ook scully’s Amigo, Sirian en Eliyah waren erom heen aanwezig) en aanwezig was de Gratitude ANKH gemaakt door Jaap van Velsen. Daarnaast werd ondersteuning gevraagd van Meesters Sananda, Kuthumi en Babaji.

Wij riepen de Kinderen van de Vijfde Golf aan – de Gods Licht Kinderen “de Licht Helers” die nu op Aarde zijn en de Kinderen van deze Golf die nog komen om te assisteren om deze Energie te preparen voor allen.

Op zaterdag, 2006-11-18 om 07.00 uur werd gestart met de Meester Essence. Deze dag is trilling van KAN (Groei/opbloei – creativiteit en vruchtbaarheid – brengt groeikracht en voortplanting met zich mee) met toon 12 (stabiliseren) met als gids CIB (Innerlijke Leiding – innerlijke weten en innerlijke leiding – vermogen tot analyseren) in de stroom van BEN (Moed – boodschapper van het licht – vermogen door tijd en ruimte te reizen). Zaterdagavond werd de waterschaal binnenshuis gezet in de kristallen kamer zal Jos via zijn open kanaal nog muziek toevoegen.

Op zondag, 2006-11-19. Deze trillingsdag is CHICCHAN (Passie – levenskracht, lichamelijkheid en instinct – brengt passie en verlichting) met toon 13 (thuiskomen in verlichten) met als gids MULUC (Vertrouwen/herinnering – gevoel en bewustzijn – Goddelijke Licht en Zuiverheid) in de stroom van BEN.

Op maandag, 2006 -11-20 werd de dag trillingsenergie verlicht door CIMI – loslaten. Het scheppingsproces van CIMI is het vermogen tot overgave en loslaten. Het brengt vergeving en bevrijding. In samenwerking met toon 1, de toon van bestemming. De ondersteunende gids voor deze dag trillingsenergie is CIMI – loslaten (zie verder hierboven).

De stroom van dertien dagen werd ondersteund door CIMI. Het gaf de trillingsenergie mee van de kwaliteit van de kracht om in balans te komen, vergeving te schenken, bemiddeling, openbaring en bevrijding.

Nrs. 56 t/m 66: The light children of grace

Nr.  EnergieKernwoordenNaam v.d. KinderenKristal “Stargate”
56Pink Rose ChildrenDe rozen verzachten je energie zodat de liefde weer kan stromen, zelfs door alle energieën van verdichting.Roze Rozen KinderenRookkwarts Schedel
57Aquamarine ChildrenJe werkt diep met je innerlijk weten en je wilt delen dat jij een kind bent in de klas die vraagtekens zet bij alles wat er gebeurt.Aquamarijne KinderenRookkwarts Schedel
58Pleiadian ChildrenJe hebt een missie om zoveel mogelijk mensen op Aarde te helpen om hun weg naar huis – naar hun hart – te vinden.Pleiaden KinderenRookkwarts Schedel
59Golden Rose ChildrenJe bent naar de Aarde gekomen om de vele zielen te ondersteunen die hun weg weer naar het licht trachten te vinden en je bent hier om liefhebbende ondersteuning te geven aan alle wezens.Gouden Roos KinderenRookkwarts Schedel
60Opal ChildrenJe speelt een essentiële rol door het binnenbrengen van de nieuwe energie op de aarde om het oude bewustzijn, waar de meeste volwassenen op deze wereld nog last van hebben, op te tillenOpalen KinderenRookkwarts Schedel
61Venusian ChildrenJe hebt de intentie om relaties met een open hart te verkennen en  de codes van mannelijke/vrouwelijke balans aan eenieder in een relatie aan te bieden.Venusiaanse KinderenRookkwarts Schedel
62Andromedan ChildrenJe bent verbonden met het kindsaspect in alle mensen en het is je unieke frequentie die het kindsaspect ondersteunt om te beginnen met dat wat je vreugde geeft opnieuw volledig te leren vertrouwen.Andromeda KinderenRookkwarts Schedel
63Sirian ChildrenJe bent een activator voor anderen, zodat ze zich kunnen openen tot meer dan ze kunnen zien en te vertrouwen in het mysterie van het leven en de energie van hun multidimensionele zelf.Sirius KinderenRookkwarts Schedel
64Amethyst ChildrenJe bent speciaal naar de Aarde gekomen om de mensheid bij hun transformatie te helpen en je brengt hier de genade in.Amethist KinderenRookkwarts Schedel
65Lemurian ChildrenJe draagt de genade voor alle zielen om de verbinding met hun vrouwelijkheid weer met gratie en gemakt vervuld kan worden.Lemurische KinderenRookkwarts Schedel
66Rakuna ChildrenJe bent naar de Aarde gekomen om alle zielen te helpen hun persoonlijke ervaringen te integreren, hun persoonlijke angsten te transformeren en hun bewustzijn te verhogen.Rakuna KinderenRookkwarts Schedel
6:6:6Master EssenceDe kwaliteit van de kracht om te scheppen. De bron in de stoffelijke wereld tot uitdrukking te brengen. Bewust je aandacht te richten op het scheppen van de rijkdom om je eigen weg te gaan.Collectief van de Kinderen van de Zesde GolfDe Energieën van de Tzolkin

De zesde golf kinderen – “de goddelijke kinderen van genade”

Inleiding

De zielen van de Zesde Golf Kinderen dragen de codes van goddelijke genade bij zich voor alle wezens op Aarde. Dit betekent dat ze iedere situatie kunnen verzachten en opvangen met goddelijke gratie.

Alleen al hun aanwezigheid brengt genade voor iedereen waarmee ze verkeren. Dit zijn Christus Kinderen van Ascensie en ieder van hen is diep verbonden met de Goddelijke Moeder en ze dragen verschillende kwaliteiten van het Christusbewustzijn middels hun vrouwelijke stroom van bewustzijn en hun verbinding met de Goddelijke Moeder. Ze zijn zacht, voedend en dragen de wezenlijke energie van bemoederen voor alle wezens.

Kenmerken:
Ze vragen ons hen niet te leren te stoppen met dromen want dat is precies wat hun harten op slot zet en hun gaven en bewustzijn wegsluit. Ze vragen ons juist om samen met hen te dromen en onszelf toe te staan te herkennen dat kinderlijk dromen de essentie is van onze onschuld en een hogere deugd is die we aangeboden krijgen door onze God Aanwezigheid. Ze delen met ons dat ons dromen een vorm van contact is met de spirituele niveaus en wanneer we dit afsluiten dan zetten we ons bewustzijn gevangen in de fysieke, emotionele of mentale niveaus en verliezen ons bewuste contact met onze Spirit en Goddelijke Aanwezigheid en het Grote Mysterie van het Leven.

56. De Roze Roos Kinderen
Zegeningen stromen neer in je hart terwijl de Roze Rozen Kinderen jullie harten beginnen te vullen met Roze Rozen uit de Spirit wereld. De rozen verzachten je energie zodat de liefde weer kan stromen, zelfs door alle energieën van verdichting. De Roze Roos energie lost dichte energie op, opdat de onschuld terug kan keren in de harten van mensen wanneer hun hart gevuld is geweest van dichte/zware energie.

Kenmerken:
Wanneer deze Kinderen afreageren, verlossen hun tranen hen van de pijn die ze ervaren wanneer ze negatieve situaties meemaken en in plaats van die persoon te veroordelen, behouden ze het vertrouwen in alle wezens en ondersteunen en voeden alle mensen om het meest onschuldige pad te kiezen – wat ze ook gedaan of ondervonden hebben in hun leven.

Deze harten houden de Roze Straal vast en ze zijn in staat om alle wezens een infuus van deze straal te geven wanneer ze bij hen zijn, in onvoorwaardelijke liefde en ter ondersteuning. Dit vervult hun hart en is hun geheiligde geschenk. Het vervult deze kinderen om te ervaren hoe een ander wezen getroost wordt door de liefde die de Goddelijke Moeder voor hen voelt. Zij vragen hun ouders, vrienden en de gehele mensheid hun te accepteren zoals ze zijn en vragen dat jullie niet trachten hen te leren veroordelend of angstig te zijn voor anderen die beschadigd lijken te zijn, of om hun te leren dat deze liefde en onschuld niet erg verstandig is en dat deze kinderen kinderlijk bezig zijn. Deze kinderen zijn dankbaar voor wie ze zijn en voor de gaven die ze dragen middels hun onschuld.

57. De Aquamarijne Kinderen
De Aquamarijne Kinderen vragen om acceptatie voor hun wijze van uiten en hun intenties. Ze werken diep met hun innerlijk weten en willen met jullie delen dat zij de kinderen in de klas zijn die vraagtekens zetten bij alles wat er gebeurt en niet ophouden vragen te stellen. Zij zijn de kinderen die weigeren te accepteren dat het “gewoon is zoals het is” en die doorgaan met vragen, totdat er een andere weg is onderzocht en aangeboden als oplossing zodat de vibraties van alle wezens verhoogd kunnen worden.
Ze zijn in staat om onmiddellijk aan te voelen of een keuze ten gunste komt van alle wezens, en ze zijn niet in staat om te begrijpen waarom de mensheid een pad zou kiezen dat niet alle wezens ondersteund, wanneer ze zich bewust zijn van een alternatief pad.

Kenmerken:
Ze zijn de anarchisten in de groep in ieder klaslokaal en al wordt er van hen verwacht dat ze bij alles vraagtekens zetten, deze kinderen vragen dat ze geaccepteerd worden voor de giften die ze voor alle wezens hebben. De Aquamarijne Kinderen zijn zich bewust van een andere weg, die dienstbaar zal zijn aan alle wezens, en ze vragen hun ouders, vrienden en leraren om dit geschenk die ze voor eenieder dragen te herkennen. Ze vragen dat ze erkend worden als zielen die hier gekomen zijn om genade te brengen op het pad van verandering en transitie. Hun grootste probleem en hun grootste pijn ligt in het zien dat de mensheid bepaalde keuzes maakt, terwijl ze zich bewust zijn van een ander pad, dat alle wezens een hogere vorm van dienstbaarheid kan brengen.

58. De Pleiadische Kinderen
De Pleiadische Kinderen hebben een missie om zoveel mogelijk mensen op Aarde te helpen om hun weg naar huis – naar hun hart – te vinden. Ze zijn zich bewust of iemand verbonden is met z’n hart of dat ze een ervaring in het leven gehad hebben die ervoor gezorgd heeft dat ze hun hartsverbinding gesloten hebben of zelfs een ziel op Aarde is aangekomen met een hart dat al gesloten was voor hun incarnatie.

Hun grootste gave is de herkenning van iemands hart en hun bewust verbinding daarmee en wat ervoor nodig is zodat ze naar hun hart toe kunnen groeien in plaats van ervan weg. De Pleiadische Kinderen komen in grote groepen naar de Aarde en brengen de gave van de kunst van het herinneren aan alle zielen. Ieder van deze goddelijke kinderen draagt de codes van herinnering in zich en hebben ervoor gekozen om, zodra ze op Aarde incarneren, deze codes uit te stralen naar zoveel mogelijk wezens.

Deze kinderen zijn geheiligd artiesten en ze zullen hun gift middels geluid en kunst delen. Ze dragen de gouden draad van inspiratie voor alle wezens om hun weg te vinden in het leven en hun Pleiadische energie herinnert iedereen eraan dat het veilig is om in leven te zijn en het pad in dit leven te bewandelen. Ze dragen de gift van liefde en worden er iedere dag aan herinnert dat er een speciale taak is waarvoor ze hier zijn, en dat iedere stap een stap in de richting van het creëren van hun opdracht is.

Ieder van hen is creatief in de aanpak van hun levenstaak en ieder van hen is een Hoeder van Weten, in relatie tot de levenstaken van andere zielen. Ze hebben de gave om een andere ziel te helpen z’n pad te vinden en zich te herinneren dat er een speciale taak is waarvoor ze hier op Aarde kwamen.

Kenmerken:
Het is voor deze kinderen moeilijk om bij menselijke zielen te zijn die er continu voor kiezen om zich weg te bewegen van hun hart. Deze mensen die het pad van zelfdestructie hebben gekozen kunnen door hen niet geholpen worden, want ze gebruiken hun wil om hun pad te veranderen. Ze houden hun hart voor alle wezens open, maar toch, wanneer een ziel drie keer bewust het pad van zelf destructie kiest dan kunnen ze alleen maar voor hen bidden.

59. De Gouden Roos Kinderen
De Gouden Roos Kinderen hoeven in deze wereld niets anders te zijn dan dienstbaar aan anderen die hun Lichtbewustzijn aan het ontwikkelen zijn. Ze zijn speels en opgewonden bij het optillen van een ziel in het licht. Ze zijn naar de Aarde gekomen om de vele zielen te ondersteunen die hun weg weer naar het licht trachten te vinden en ze zijn hier om liefhebbende ondersteuning te geven aan alle wezens om zich te openen voor een hogere expressie van liefde naar anderen en aan hen die een bewust keuze maken om oude gedragspatronen los te laten, die hen en anderen niet meer dienstbaar zijn.

Deze Gouden Roos Kinderen houden het licht hoog voor allen die bezig zijn hun oudste gedragspatronen te transformeren. Je kunt deze kinderen aanroepen voor hulp als je aan het trachten bent oud gedrag los te laten dat je niet meer dienstbaar is.
Deze Gouden Roos Kinderen zijn in staat je de genade te brengen die nodig is om dit makkelijker te maken, want de Gouden Roos vibratie die zij dragen tilt alle oude gedragspatronen in het licht en loutert ze met de liefde van het hart van de Goddelijke Moeder.

Kenmerken:
Deze kinderen worden vaak verstoten door degenen die bang zijn voor het licht en door degenen die bang zijn voor de transformatie van hun oude emoties, want het is hun frequentie die deze angst bij hen van binnen activeert. Ze vragen hun ouders, familie, vrienden en leerkrachten die vastzitten in oude gedragspatronen, hen niet te verstoten, want wanneer ze in hun nabijheid zijn dan zijn ze zich meer bewust van hun oude patronen en limitaties dan wanneer ze niet bij ze zijn

60. De Opaal Kinderen
De Opalen Kinderen dragen de Licht Opwekkers in onze harten. Ze zijn hier om diegene te helpen die het Lichtbewustzijn in alle wezens doen ontwaken en om hen te ondersteunen om werkelijk te weten wie ze zijn.

Ze zijn metgezellen voor deze opwekkers en zullen hen kracht geven en het licht voor hen hoog houden. Ze zijn zelf geen opwekkers of activators van het Lichtbewustzijn, maar dragen de compassie en liefde voor alle wezens die aan het ontwaken zijn. Ze vragen de mensheid te herkennen dat de kinderen ook een deel zijn van de nieuwe gemeenschap, en tijd van bewustzijn die zich op Aarde aan het vormen is en ze spelen een essentiële rol door het binnenbrengen van de nieuwe energie op de aarde om het oude bewustzijn, waar de meeste volwassenen op deze wereld nog last van hebben, op te tillen.

Ze delen dat hun Opalen energie ons het vermogen geeft te weten of de leiding die ze aangeboden krijgen werkelijk vanuit het hart komt of dat het gebaseerd is op het oude bewustzijn, de oude energieën of limitaties. Als Opalen Kinderen zullen ze vraagtekens zetten bij jullie leiding aan hen, wanneer die uit het oude bewustzijn komt, en ze rebelleren vaak wanneer ze gedwongen worden het dan toch te doen tegen hun vrije wil in.

Kenmerken:
Ze vragen alle volwassenen te herkennen dat er een nieuw bewustzijn is en dat het geboren wordt door de Opalen Kinderen en om het verlangen om hen te leiden los te laten en in plaats daarvan terzijde te stappen en naar hen te luisteren voordat ze proberen ons te leiden.

61. De Venusiaanse Kinderen
Deze Kinderen dragen de heilige vlam van goddelijke vereniging en vrouwelijke/mannelijke balans. Zij houden deze balans vast voor de hele mensheid, terwijl die mensheid leert om liefde en eerlijkheid in hun intermenselijke relaties te brengen.

Deze Kinderen zijn hier voor de “fun en games” gebaseerd op de liefdesvibratie, voor een goddelijke verkenningsreis in relaties en voor het in balans brengen, middels liefde, van alle energieën die binnen een relatie ervaren kunnen worden.

Kenmerken:
Deze Kinderen zijn de toekomstige leerkrachten voor relaties gebaseerd op onvoorwaardelijke liefde. Zij vragen hun hun ouders, verzorgers etc. openhartiger met hun te zijn, zodat ze geactiveerd kunnen worden met de energie die deze dragen om een ieder in balans te brengen.

Gewoon door bij hun te zitten en hun liefde en hartsverbindign te ontvangen, zullen een ieder hun energieen van binnen in balans gebrafcht worden en alles zal kalmer worden en een nieuwe relatie zal zich ontwikkelen.

62. De Andromeda Kinderen
De Andromeda Kinderen zijn blij opgewonden voor alle wezens die hun hoogste potentie openen om vreugde te beleven in nieuwe ervaringen in het leven. Ze zijn diep verbonden met het kindsaspect in alle mensen en het is hun unieke frequentie die het kindsaspect ondersteunt om te beginnen met dat wat hen vreugde geeft opnieuw volledig te leren vertrouwen. Ze bieden het jullie nu aan en sturen jullie hun liefde en wanneer je dit ontvangt wordt je inner kind vrediger en gecentreerde en meer open voor al het nieuwe dat je kan gebeuren.

Ze zijn de Hoeders van het Mysterie en de vreugde die vastgehouden wordt in het mysterie van het leven.

Kenmerken:
Ze willen je alleen maar vragen hun in ere te houden en dat hun vreugdevolle intenties gehoord worden en niet tot zwijgen gebracht worden door de stem van de volwassen. Ze vragen jullie naar hen – en de waarheid die ze voor je vasthouden – te luisteren n.l. dat vreugde mogelijk is en je uiteindelijk deel zal worden, wanneer je maar meer open staat voor het zoeken naar vreugde en het herclaimen van je vreugde met liefde. Ze zullen jullie helpen alle verloren vreugde te hervinden en herclaimen en toe te staan dat alle dingen die je vroeger blij maakten opnieuw makkelijk tot je komen. Dit is hun gave; laat het hen met jullie delen door bij hen te zijn en naar hen te luisteren. Ze hebben de gaven van geluid om de verloren vreugdes op te sporen en deze frequentie komt door in hun stem of hun liedjes, om jullie te helpen ze opnieuw te vinden.

63. De Sirische Kinderen
Deze kinderen hun gaven liggen in het bewustzijn dat er meer is dan ze in het leven kunnen zien en dat dit beschikbaar is voor allen. Ze zijn activators voor anderen, zodat ze zich kunnen openen tot meer dan ze kunnen zien en te vertrouwen in het mysterie van het leven en de energie van hun multidimensionele zelf.

Ze bieden aan alle wezens de genade van het Lichtbewustzijn aan, specifiek door hun energie die het multidimensionele bewustzijn van een ander verhoogt. Mensen om hen heen hebben heel vaak bijzondere energetische ervaringen, want hun energie opent hun bewustzijn, om met hun energieën en het ongeziene mysteriën te ervaren.

Kenmerken:
De Sirische Kinderen voelen zich vaak niet op hun plaats in deze wereld en ze hebben aarding nodig, want hun multidimensionele geest neemt hen vaak mee op reis buiten deze wereld en wanneer ze terugkomen voelen ze vaak verveeld met ons aardse bestaan. Dit zorgt ervoor dat ze de vreugden van het lichaam niet volledig begrijpen en ze moeten dus aangemoedigd worden om beweging te nemen en lichamelijk te spelen om hen volledig in hun lichamen te kunnen ankeren.

64. De Amethisten Kinderen
De Amethisten Kinderen hebben violette lichamen en hebben de mensheid lief. Ze zijn op dit moment speciaal dol op de mensheid en vinden het heerlijk om bij mensen te zijn nu ze als collectief aan het transcenderen en transformeren zijn.
Ze zijn speciaal naar de Aarde gekomen om de mensheid bij hun transformatie te helpen en brengen hier de genade in. Er zijn vele dingen die ze wensen te ervaren terwijl ze hier zijn en die draaien allemaal rond contact met hun medemensen.

Kenmerken:
Ze kiezen ervoor niet alleen te zijn; niet omdat ze daar bang voor zijn, maar gewoon uit liefde voor het gezelschap van andere zielen. Ze vragen hun leerkrachten, ouders, vrienden en familie maar een ding; en dat is ze niet te dwingen iets alleen of individueel te doen, want ze zijn zielen met een groepsbewustzijn en ze verbinden. Ze werken op natuurlijke wijzen in groepen met andere zielen.

65. De Lemurische Kinderen
De Lemurische Kinderen hun harten droom is om het goddelijke vrouwelijke opnieuw in alle zielen te doen ontwaken. Ze dragen de genade voor alle zielen om de verbinding met hun vrouwelijkheid weer met gratie en gemakt vervuld kan worden.
Ze zijn hier op Aarde om de poort tussen het hart van alle zielen en de Godinnenvibratie, die latent in alle zielen ligt, te openen. Hun harten zijn vervuld van deze vibratie en wanneer ze hun hartenergie met andere zielen delen ontvangen ze een herinnering aan hun eigen goddelijke vrouwelijke verbinding.

Kenmerken:
Het vrouwelijke zelf binnen deze kinderen geeft de kwaliteiten van ontvankelijkheid, schoonheid, compassie en acceptatie van Al Dat Is. Door met een open hart voor deze kinderen in hun nabijheid te zitten maakt het mogelijke de energie van een Lemurisch Kind te ontvangen.

Hun enige wens of verzoek aan hun ouders, leerkachten, vrienden en familie is om geeerd te worden voor dit geschenk. Ze vragen om geaccepteerd te worden voor het feit dat ze deze verbinding vasthouden voor alle wezens en vragen dat hun vrouwelijke gevoeligheid ondersteund wordt wanneer de mannerlijke energieen in hun omgeving sterker zijn en hun vrouwelijke energieen zich daardoor niet ondersteund voelen.

66. De Rakuna Kinderen
De Rakuna Kinderen delen dat hun spirituele verbinding een transformatie brengt voor de persoonlijkheidsangsten van alle zielen. Ze zijn naar de Aarde gekomen om alle zielen te helpen hun persoonlijke ervaringen te integreren en hun persoonlijke angsten te transformeren en hun bewustzijn te verhogen.

Ze zijn in staat deze persoonlijke angsten op te tillen middels de codes die in hun harten verankerd liggen en wanneer ze dit doen dan lossen de codes van genade, die ze voor alle zielen dragen, de diepe angsten op die de persoonlijkheid beïnvloeden Hun grootste droom is dat de mensheid Licht persoonlijk ervaart middels de expressie van hun Goddelijke Aanwezigheid in hun leven. Ze hebben het vermogen alle persoonlijke ervaringen van iemand te harmoniseren, zodat een ziel al zijn ervaringen.

Kenmerken:
Het is hun hartenwens dat ieder hen herkend wanneer zij in je nabijheid zijn.

6:6:6 Meester Essence
Tijdens een diepe meditatie kreeg ik de boodschap door om DesyRainbow Shapiro te vragen of zij deze golf kinderen wilde ondersteunen met een van haar kristallen schedels. Haar antwoord hierop was een volmondige ja en de rook kwarts kristallen schedel “Stargate” wou wel op bezoek komen bij deze dame. Zodoende gingen wij met de trein op bezoek in Twello bij DesyRainbow samen met de kristallen schedels Amigo, Eliyah, Joy en Sirian. Er werd ook instructies gegeven om deze energieën te koppelen aan de Tzolkin – Mayan Kalender.

Er werd een waterschaal binnen het Centrum geplaatst met Stargate in het midden voor overdag en de nachten. Tevens werd een kristallen krachtwiel voornamelijk van roze kwarts, bergkristallen en groene en blauwe kristallen in vier wielen hieromheen geplaatst samen met de schedel Amigo, Sirian en Joy. De Gratitude ANKH gemaakt door Jaap van Velsen stond waterpas op het noorden. Daarnaast werd ondersteuning gevraagd van Lady MaRay en Lady Nada.

Ik riep de Kinderen van de Zesde Golf aan – de Gods Kinderen van Genade die nu op Aarde zijn en de Kinderen van deze Golf die nog komen om te assisteren om deze Energie te preparen voor allen.

Ik riep aan de Energieën van de Tzolkin zonneteken van zaterdag, 2006-12-16 EB van de kracht om te scheppen. De bron in de stoffelijke wereld tot uitdrukking te brengen. Bewust zijn aandacht te richten op het scheppen van de rijkdom om zijn eigen weg te gaan. Het brengt met zich mee Toon 1 – initiëren. Ook werd verwelkomd de begeleidende gids EB zoals net omschreven. Het brengt met de bewegende stroom van EB met de kwaliteit van de kracht om te scheppen. De bron in de stoffelijke wereld tot uitdrukking te brengen. Bewust zijn aandacht te richten op het scheppen van de rijkdom om zijn eigen weg te gaan.

Ik riep aan de Energieën van de Tzolkin zonnetekens van zondag, 2006-12-17 BEN de boodschapper van het licht. Het brengt het vermogen om door tijd en ruimte te reizen met de toon 2 de toon van de uitdaging met de creatieve kracht om synergie te bewerkstelligen. Ook werd verwelkomd de energieën van de begeleidende gids CHICCAN met de schepping van zijn levenskracht, lichamelijkheid en instinct. Het brengt passie en de energie van verlichting. Het brengt met de bewegende stroom van EB.

Ik riep aan de Energieën van de Tzolkin zonneteken van maandag, 2006 -12-18 IX met het weten vanuit het hart. Het is de sjamaan. Het brengt overeenstemming met de universele wil. In samenwerking met toon 3 de toon van actie om met de creatieve kracht met oplossingen te komen. Ook werd verwelkomd de energieën van de begeleidende gids ETZNAB degene die de schaduwkanten laat zien. Het brengt helderheid en zelfherkenning met de bewegende stroom van EB.

Ik riep aan de Energieën van de Tzolkin zonneteken van dinsdag, 2006 -12-19 MEN met vermogen om vanuit onafhankelijkheid relaties en verbindingen aan te gaan. Het brengt visie. In samenwerking met toon 4 de toon van structuur met zijn creatieve kracht grenzen te stellen. Ook werd verwelkomd de energieën van de begeleidende gids CHUEN met zijn spontaniteit en het onschuldige, speelse kind. Het brengt humor en plezier met de bewegende stroom van EB.

Ik riep aan de Energieën van de Tzolkin zonneteken van woensdag, 2006 -12-20 CIB met het innerlijke weten en innerlijke leiding. Het brengt het vermogen om te analyseren. In samenwerking met toon 5 de toon van de uitstraling met de creatieve kracht om krachtig te zijn. Ook werd verwelkomd de energieën van de begeleidende gids KAN met het scheppingsproces van creativiteit en vruchtbaarheid. Het brengt groeikracht en voortplanting met de stroom van EB.

Ik riep aan de Energieën van de Tzolkin zonneteken van donderdag, 2006 -12-21 CABAN om gronding en bescherming. Het brengt alertheid en oriëntatie Met de kwaliteit om de koers te bepalen met gevoel voor synchroniciteit, aardkracht en gecentreerdheid. In samenwerking met toon 6 de toon van evenwicht met de creatieve kracht om de organisatie ter hand te nemen. Ook werd verwelkomd de energieën van de begeleidende gids CABAN zoals net vermeld met de stroom van EB.

De zonnewende dag werd aangeroepen door Carla met de Energieën van de Tzolkin zonneteken van Vrijdag, 2006 -12-22 ETZNAB degene die de schaduwkanten laat zien. Het brengt met zich mee de helderheid en zelfherkenning. In samenwerking met toon 7 de toon van afstemming met de creatieve kracht om in resonantie te gaan. Wij verwelkomen de energieën van de begeleidende gids OC met het vermogen tot liefhebbeen. Het brengt loyaliteit en hulpvaardigheid met de stroom van EB.

Nrs 67 t/m 77: The light children of oneness

Nr.  EnergieKernwoordenNaam v.d. KinderenKristal “Eliyah”
67Chiron ChildrenJe laat de mensheid een beeld zien van de perfectie van je ziel, precies zoals je bent.Chiron Kinderen Bergkristal Schedel
   68Golden Crystal line ChildrenJe bent gekomen om vreugde te brengen middels het kristallijnen hart en de intelligentie van alle wezens.Gouden Kristal lijnen KinderenBergkristal Schedel
   69Peach ChildrenJe draagt de codes voor het versterken van compassie, innerlijke vrede en de herverbinding met de diepere lagen van vrede die gevonden worden diep van binnen bij iemands innerlijke aard.Perzik KinderenBergkristal Schedel
   70Magenta Crystal line ChildrenJe brengt de frequentie van vertrouwen in iemands vermogen om te creëren als ze ondersteund worden om hun waarheid te spreken.Magenta Kristal lijnen KinderenBergkristal Schedel
   71Blue Celestial ChildrenJe brengt het specifieke medicijn om lichaam en geest van de mensheid te helpen om balans, vrijheid en eenheid in het leven te vinden.Blauw Hemelse KinderenBergkristal Schedel
   72White Rose ChildrenJe hebt de kennis hoe iemand te ondersteunen in de meest kwetsbare staat van hun transformatie en alchemische purificatie.Witte Roos KinderenBergkristal Schedel
   73Alpha Centauri ChildrenJe biedt vrijheid aan alle wezens die nog niet de kracht van hun hart erkend en gewekt hebben.Alfa Centauri KinderenBergkristal Schedel
   74Hathor ChildrenJe bent hier gekomen om een nieuwe vorm van relaties aan te bieden, gebaseerd enkel en alleen op het scheppen en genereren van liefde.Hathor KinderenBergkristal Schedel
   75White Lily ChildrenJe bent een leraar voor de mensen om hun zielenhart te leren nieuwe expressies van zichzelf te ontdekken middels nieuwe vormen van uitdrukken.Witte Lelie KinderenBergkristal Schedel
   76Lyran ChildrenJe bent komen om te helpen om een ieder te helpen om zich te verenigen met hun Licht Aanwezigheid en met de vele fragmenten van zichzelf die zijn afgewezen of verloren gegaan in andere levens of afgesloten zijn in dit leven.Lyran KinderenBergkristal Schedel
   77Orion ChildrenJe draagt de licht energie van Orion, het licht dat alles in liefde verenigt en iedereen uitnodigt om alles dat gezien werd als slecht of donker opnieuw te herkennen als liefde en licht.Orion KinderenBergkristal Schedel
7:7:7Master EssenceDe kwaliteit van de hernieuwingenergie. Het brengt transformeren en de bevrijding van rolgebondenheid.Collectief van de Kinderen van de Zevende GolfDe Energieën van de Tzolkin

De zevende golf kinderen – “de lichteenheid kinderen”

Inleiding

Deze zevende golf brengt de boodschap van het oorspronkelijke Christushart, onze verbinding met de eenheid, je eenheidsbewustzijn en je verbinding met alle wezens. Deze Kinderen begrijpen het grotere Levensweb en leven in die verbinding in iedere ademtocht en alles in hun leven wordt geleid door deze geheiligde ademhaling.

Deze zevende golf heeft drie gezamenlijke energetische kenmerken:

De eerste is dat het allemaal verenigers zijn, dit maakt dat ze altijd eenheid willen scheppen tussen alle mensen en wezens, in iedere situatie in hun leven. Ze lijden diep wanneer er geen eenheid in hun leefomgeving is en ze zijn vaak hoogst gevoelig voor nieuwe omgevingen als daar geen eenheidsbewustzijn heerst. Als de mensen in hun omgeving niet samenwerken of in harmonie leven dan heeft dat een diepe invloed op het bewustzijn van deze kinderen en zijn ze vaak alleen maar in staat vrede te ervaren door iets te creëren dat ervoor zorgt dat alle mensen zich verenigen en gaan samenwerken voor het hoogste goed van elkaar.

De tweede gemeenschappelijke en ongebruikelijke energie van deze kinderen is: de kracht van synergie, waar ervaringen laats vinden d.m.v. synergie. Deze kinderen zijn bijzonder creatief en hun creatieve energieën zijn zeer ver vooruit en ze creëren synergie simpelweg met hen denken, waarna hun gedachten al heel snel een realiteit worden. Dit is een paranormale gave, maar het is geen paranormale communicatie, maar een creatie gave middels synergie. Ongewone en prachtige gebeurtenissen manifesteren zich meestal rond deze kinderen, wanneer ze geopende harten hebben en nieuwe en prachtige dingen bedenken in hun overpeinzingen.

Het derde vermogen dat ze delen is: de gave om hun emotie te temperen. Ze delen allemaal een van naturen gelukkig temperament, tenzij hun omgeving in onvrede is en men om hen heen niet in eenheid leeft, dan kunnen ze energieën ten toon spreiden die ervoor zorgen dat de omgeving zich verenigt. Soms wordt dit uitgedrukt met tranen om eenheid bij mensen te scheppen middels de compassie van hun hart en wanneer ze op andere tijden niet hun natuurlijke blijheid tonen, dan kan het zijn dat ze de groepsenergie oppikken en die spiegelen om hem zo te doen opklaren. Omdat deze kinderen verenigers zijn, plaatsen ze mensen niet in hoekjes of geven ze labels. Ze voelen de eenheid met alle wezens en soms is deze eenheid de expressie van de ongeuite gevoelens van de mensen om hen heen. In oeroude tijden werd deze gift empathie genoemd, ja deze kinderen zijn emfatisch ze zijn van naturen in een gelukkige stemming, tenzij de groepsenergie van de mensen of dieren in hun omgeving ongelukkig is.

67. De Chiron Kinderen
Deze zielenkinderen zijn diepverbonden met God via de bomen op Aarden. Door deze verbinding met de bomen kunnen ze makkelijk gronden en alle moeilijkheden, die ze ervaren bij het leven in een individueel lichaam, loslaten. Deze Kinderen zijn steeds geïncarneerd als een groepsbewustzijn energie zoals de engelen; maar nog nooit eerder bij de mensheid. Voor velen van hen is dit hun eerste leven en het is moeilijk voor iemand met groepsbewustzijn als de maatschappij nog niet functioneert in een heldere staat van groepsbewustzijn. Ze laten de mensheid een beeld zien van de perfectie van de ziel, precies zoals je bent.

Kenmerken:
Deze Kinderen vragen gewoon geaccepteerd te worden zoals ze zijn en dat anderen ook hun perfectie zien. Ze zijn hier op Aarde voor deze ervaring en om alle wezens te verenigen in het accepteren en herkennen van de perfectie in elkaar. Ze komen in de problemen wanneer ze teveel opties aangeboden krijgen, want er is voor hun niet “een juiste manier” en ze kunnen niet makkelijk kiezen. Deze kinderen vragen om hulp bij het maken van keuzes, omdat dit moeilijk voor hun is. Ze kiezen vaak iets dat voor alle mensen past, want ze vinden het moeilijk over hun eigen individualiteit te denken en iets alleen maar voor henzelf te kiezen.

68. De Gouden Kristallijnen Kinderen
Deze zielenkinderen komen van de Grote Centrale Zon en daar voorbij en zijn naar de Aarde gekomen om vreugde te brengen via het kristallijnen hart en de intelligentie van alle wezens. Als gidsen voor anderen dragen deze kinderen drie schenkingen in hun hart:
De gave van overgave en vrede.

Het vermogen om het Lichthart van alle wezens te kennen en te weten hoe ze iemand met de Lichtgrids kunnen verbinden hierdoor kan deze persoon weer z’n Lichtbewustzijn ontvangen en opnieuw geleid worden door Spirit.
Hun vermogen als telepaat in de Spiritwereld. Ze zijn vaak in staat om een ziel opnieuw naar zijn/haar spirit te leiden en het is hun hoogste vreugde om dit te doen.

Kenmerken:
Deze Kinderen hebben hun ouders gekozen om hun interesse in technologie, wetenschap en ook hun vermogen om in liefde dienstbaar te zijn aan alle wezens. Ze zijn hier om alle wezens die ze ontmoeten te helpen om hun diepere verbinding te ontvangen met het gouden licht en liefde van de Lichtgrids. Samen met oeroude wezens hier op Aarde, zijn zij de Hoeders van het Lichtgrid en ze zijn hun altijd bewust van de energieën die door de Lichtgrids heen stromen. Om deze reden zijn ze nogal vatbaar voor de grote verhalen van mensen, omdat ze vaak niet in staat zijn hun fantasie van hun werkelijkheid te onderscheiden. Wanneer anderen tot hun spreken dan zijn ze niet in staat de informatie te filtreren zoals anderen dat doen, want hun Lichtbewustzijn zorgt ervoor dat hun beide hersenhelften versmelten. Daarom functioneren ze niet op dezelfde manier als anderen in de gemeenschap.

Ze zijn spirituele gidsen van de ziel en hebben nog niet het vermogen om henzelf fysiek te leiden. Ze zijn hier om te leren over het fysieke pad in het leven en hoe dit te creëren terwijl ze een buitengewone geschenk hebben voor spirituele leiding voor alle zielen in het leven. Ze vragen om assistentie bij de fysieke aspecten van het leven terwijl ze die andere taak uitvoeren.

69. De Perzik Kinderen
Deze zielenkinderen komen van de sterren, om op Aarde geboren te worden om de nieuwe frequentie van een diepere compassievolle aard aan alle wezens te brengen. Ze dragen de codes voor het versterken van compassie, innerlijke vrede en de herverbinding met de diepere lagen van vrede die gevonden worden diep van binnen bij iemands innerlijke aard als Boeddha van Compassie en Vrede. Deze kinderen zijn in dienstbaarheid aan alle wezens en worden in dit leven diep geleid door hun innerlijke zelf.

Kenmerken:
Als kinderen zul je hun vaak in alle stilte zien zitten en ze willen met jullie delen dat ze dan mediteren met de vrede die gevonden wordt op een diep niveau, voorbij alle gedoe, verwarring, vragen en antwoorden en mentale communicatie. Hierdoor hebben ze het moeilijk om urenlang bij de les te blijven, tenzij je hun toestaat te mediteren daarom zul je hun vaak zien dagdromen en mediteren tijdens de lesuren. Ze vragen om begrip van hun ouders en leerkrachten voor hun behoefte aan meditatie, want dat is hun essentie, en dat is wat ze hier aan anderen komen leren ter integratie van hun ontwikkelende compassie en innerlijke vrede.

70. De Magenta Kristallijnen Kinderen
Deze zielenkinderen komen van de andere kant van de Pleiaden en daar voorbij en ze brengen het Magenta Kristallen Hart aan alle wezens die hun onschuld en geloof met betrekking tot het scheppen van hun werkelijkheid verloren heeft. Ze brengen de frequentie van vertrouwen in iemands vermogen om te creëren.

Zij roepen ons op om een dieper kant van ons hart aan te boren, waar het hart in staat is zich in compassie en liefde uit te strekken naar alle wezens op Aarde en hun liefde gelijkelijk met iedereen kan delen. Zij houden het geschenk voor de mensheid vast om je te herinneren dat we een zijn met elkaar en dat ieder van ons een bloemblad is in het grotere hart van alle wezens.

Kenmerken:
Ze worden vaak over beschermd door hun ouders, want ze hebben ouders gekozen die geen vertrouwen hebben in hun vermogens om te scheppen, zodat ze hen kunnen helpen.

Zij hebben op dit moment een diepe behoefte om door hun ouders herkend te worden en dat die ervoor kiezen hen de vrijheid te geven vanuit hun hart. Dit is wat hen waarlijk vervuld, meer dan enige andere activiteit.

71. De Blauwe Hemelse Kinderen
Deze zielenkinderen hebben een immens verbindend web van bewustzijn, dat heel natuurlijk voor hen is en niet gecreëerd hoeft te worden in dit leven. Dit vloeit door hun bewustzijn hen en is hun essentie van de verbinding met de eenheid van het leven. Dit bewustzijn is een enorme energiebal die hen omgeeft en vanuit die grote bal van Goddelijke energie zijn ze in staat de waarheid in alle situaties te kennen. Ze dragen de diepe eenheid van lichaam en geest voor alle wezens. Deze kinderen brengen het specifieke medicijn om lichaam en geest van de mensheid te helpen om balans, vrijheid en eenheid in het leven te vinden en oude vervloekingen, pijnen en lijden, die ze misschien nog uit andere levens vasthouden los te laten. Hun doel hier is simpelweg om de waarheid te weerspiegelen aan alle wezens, totdat ze het voor zichzelf zien. Ze doen dit vaak middels spel en lichte conversatie, keer op keer op keer, totdat de persoon die we reflecteren z’n goddelijke waarheid ontvangt en in staat is z’n oude waarheden los te laten die hem niet langer dienstig zijn. Wanneer ze deze waarheid aanbieden is het dit blauwe licht dat anderen vult die bereid zijn dit van hen te ontvangen en hen herkennen als Hoeders van de Waarheid.

Kenmerken:
Ze dragen de gave van volledig bewustzijn van de goddelijke waarheid en zijn in staat iemand te helpen om z’n persoonlijke waarheden los te laten, om een hogere waarheid te vinden die dienstbaar is aan alle wezens. Ze hebben ook een vreugdevolle en speelse kijk op waarheid in het leven en zijn niet in staat hier al te serieus over te zijn, al hebben ze er een grote verbinding mee voor anderen, als gidsen.

Deze kinderen zijn hier om in de toekomst anderen te onderwijzen vanuit dit hogere bewustzijn en ze hebben vooral de ondersteuning van hun moeders nodig om hun waarheid te spreken, zelfs als die niet bewezen of gekend is door anderen.

72. De Witte Roos Kinderen
Deze zielenkinderen zijn de heilige harten die de liefde voor alle wezens als bloembladen voor elk een in hun eigen harten meevoeren. Hun geschenk aan de wereld is hun verbinding met het meest delicate deel van een ander. Ze hebben de kennis hoe iemand te ondersteunen in de meest kwetsbare staat van hun transformatie en alchemische purificatie. Ze zijn alchemisten.

Het is een geschenk en iedere keer dat ze nieuwe zielen ontmoeten, worden ze begiftigd met een nieuwe verbinding die bijzonder kostbaar voor hen is, want middels hun verbinding met de delicate aspecten van een ander, zijn ze in staat hun gave te delen en wezenlijk in een ongeboden vorm hun liefde te delen en henzelf te kennen door deze ervaring.

Kenmerken:
De Witte Roos Kinderen hebben het nodig dat hun omgeving hun gift van intimiteit accepteert. Ze veroordelen de meest intieme delen van anderen niet, maar hebben het geschenk van onvoorwaardelijke liefde en acceptatie voor ieder van hen. Deze kinderen hebben het ook nodig om met de engelen verbonden te blijven, anders hebben ze de neiging te versmelten met de grote massa van de mensheid en worden onzeker in de wereld en zijn niet meer in staat zich makkelijk op het verenigd veld van liefde af te stemmen. Wanneer ze verbonden zijn met de engelen, zullen ze zich met hen versmelten en vrede en een groots ontwaken tot hun gaven van liefde in deze wereld vinden.

73. De Alpha Centauri Kinderen
Deze zielenkinderen zijn hier om iedereen te ondersteunen om hun Goddelijke hart te erkennen als een Poort naar Goddelijke Vreugde en Vrijheid. Ze zijn een groepsbewustzijn dat hun individuele krachten nog niet kennen, dus voelen ze hun vaak machteloos tenzij ze als groepsbewustzijn werken.

Ze brengen het geschenk van de Ster Lelie, die vrijheid biedt aan alle wezens die nog niet de kracht van hun hart erkend en gewekt hebben. Ze dragen de liefdesfrequentie voor een ieder die zich dat nog niet heeft gerealiseerd en brengen de wijsheid en energie voor allen die nog niet ontwaakt zijn tot hun harten droom en voor degenen die hun hart gesloten hebben en alleen nog maar in hun hoofd leven. Ze zijn ontwakers/wekkers en hebben het vermogen om een ziel te helpen de kracht van ieders eigen hart en ieders vermogen om een liefderijke werkelijkheid te creëren, te erkennen en hervinden.

Kenmerken:
Deze kinderen hebben het vaak moeilijk omdat de vibratie van hun energetisch lichaam nadelig beïnvloed worden door de zonnevlammen van onze Zon en dat kan hoofdpijn veroorzaken wanneer ze niet bewust met de sterren verbonden zijn.

Door sterrenkinderen mee uit kamperen te nemen onder de nachtelijke sterrenhemel breng je hun energie weer in balans, zodat de zonnevlammen en de mogelijk verhoging in zonneactiviteit hen niet nadelig beïnvloeden.

74. De Hathor Kinderen
Deze zielenkinderen zijn diep verbonden met Venus en het groepshart van alle wezens. Zij komen de onderlinge verbondenheid van de mensheid ondersteunen en de immense stralen van dankbaarheid tot expressie te brengen. Ze zijn hier om alles weg te geven en terwijl ze dit doen zijn ze zich ervan bewust dat God hen zal brengen wat voor hen is.
Ze zijn hier gekomen om een nieuwe vorm van relaties aan te bieden, gebaseerd enkel en alleen op het scheppen en genereren van liefde. In dit soort relaties zijn ze zich bewust dat het enige pad de generator en schepper van liefde is; het pad van alles geven vanuit een open hart en alle angst loslaten die ons wil doen vasthouden aan iets voor onszelf.

Kenmerken:
Deze kinderen raken vaak verward door de menselijke wijze van relateren. Ze zijn diep verbonden met het Engelenhart van alle wezens en zijn in staat de aanwezigheid van iedere ziel en z’n gaven aan te voelen. Daarnaast zijn ze niet in staat om iets voor zichzelf te houden, tenzij het deel uitmaakt van wat ze werkelijk nodig hebben. Daarom hebben ze er vaak moeite mee om dingen te ontvangen die ze niet echt nodig hebben en zijn niet in staat ze te appreciëren zoals anderen dat doen.

Deze kinderen zijn buitengewoon creatief en zijn in staat aan vele verschillende projecten tegelijk te werken. Ze zijn niet in staat om zich te focussen op de materiele aspecten van een project, maar zijn daarentegen in staat het hele creatieve proces te bezielen.

75. De Witte Lelie Kinderen
Deze zielenkinderen leven in een ruimte die heel rustig is en gevuld met de engelachtige gevoelens van ons Licht Zelf. Ze zijn vervuld van deze gevoelens maar worden er ook vaak door overweldigd omdat deze gevoelens zo sterk zijn. Ze zouden het fijn vinden om dit engelenhart te uiten middels enige vorm van creativiteit zoals muziek of kunst.
Ze zijn leraren voor het zielenhart om het te leren nieuwe expressies van zichzelf te ontdekken middel nieuwe vormen van uitdrukken. Ze dragen een zachte energie die vaak onder de voet gelopen wordt in de wereld, door de haast waarmee dingen en services gecreëerd worden, gebaseerd op een harde frequentie dan die zij dragen.

Ze zijn hier om het vrouwelijke creatieve hart te openen. Het speelse, zachte liefdevolle vrouwelijke hart dat schept uit liefde; om geen andere reden dan de liefdesfrequentie te delen via creativiteit.

Kenmerken:
De Witte Lelie Kinderen worden vaak verkeerd begrepen door hun ouders, die hun vaak zien als te zacht voor deze wereld en die dan proberen eelt op hun ziel te kweken.

76. De Lyran Kinderen
Deze zielenkinderen komen helpen om een ieder helpen om zich te verenigen met hun Goddelijke Aanwezigheid en met de vele fragmenten van zichzelf die zijn afgewezen of verloren gegaan in andere levens of afgesloten zijn in dit leven. Ze komen Gods belofte ondersteunen, dat ieder die om genade vraagt het zal ontvangen en de genade die zij meebrengen helpt bij de hereniging van alle persoonlijkheids- of zielsfragmenten die ooit zijn afgewezen.

Hun doel is om de frequenties die ze meedragen in te zetten om alles te herenigen wat in een wezen gesepareerd, verborgen of verdrongen geworden is. Ze zijn hier om de repressies van het verleden in het licht te tillen, zodat alle schenkingen in het Hier-Nu moment geheractiveerd kunnen worden. Ze brengen sterrenpoeder en gelukzaligheid naar alle wezens die het gevoel hebben dat ze hun gaven verloren hebben en ze graag in dit leven terug zouden willen krijgen.

Kenmerken:
Alle kinderen van Lyran moeten geholpen worden om dienstbaar te zijn aan het geluk van iedereen en om als eerste beslissingen te nemen gebaseerd op het geluk van allen, in plaats van alleen zichzelf, anders belichamen ze de fragmenten uit hun omgeving omdat ze niet vrijelijk vanuit hun open hart aan het verenigen zijn. Ze vragen om aangemoedigd te worden gelijkelijk van iedereen te houden, want vaak wanneer ze de energieën van anderen herenigen en deze energieën dan ook voor henzelf ontvangen, raakt hun liefdesvibratie meer gefocust op deze mensen allen en dit zorgt ervoor dat ze meer van sommigen dan van anderen op de wereld houden.

77. De Orion Kinderen
Deze zielenkinderen worden vaak gezien als donker of slecht, dankzij de collectieve herinneringen aan Orion. Ze dragen het vermogen om alle wezens op krachtige wijze aan te wakkeren hun wezenlijke harten kern te laten overvloeien met het licht van God. Ze zijn hierdoor soms bang voor hun eigen kracht en verwerpen hem. Ze dragen de licht energie van Orion, het licht dat alles in liefde verenigd en iedereen uitnodigt om alles dat gezien werd als slecht of donker opnieuw te herkennen als Liefde en Licht. Deze kinderen zijn de verenigers van het donkere en het lichte hart binnen iedereen en door hun hart worden anderen geholpen hun eigen innerlijke duisternis of onopgeloste energieën net zo diep te accepteren en lief te hebben als hun lichte of vreugdevolle natuur.

Kenmerken:
Wanneer ze afgewezen, veroordeeld of geïsoleerd worden door de gezinsleden of leerkrachten waarvan ze houden, sluiten ze onmiddellijk hun hart af en beginnen de diepste herinneringen aan afwijzing van iedereen in hun omgeving te belichamen. Dit zorgt ervoor dat hun gedrag zo vaak destructief is.

Ze worden vaak gezien als de slechteriken of de stouterds, want wanneer ze hun wezenlijke kracht verwerpen sluiten ze hun hart en voelen hun leeg, alleen en destructief, in plaats van als een met alles en creatief. Ze zijn heel gevoelig voor afwijzing en wanneer anderen hun afwijzen, sluit een deel van hun hart zich en worden ze destructief en zonder hun verenigde hart ervaren ze de separatie van alles in hun omgeving en spiegelen deze energieën vaak op destructieve wijze totdat ze ontladen zijn. Zij hebben een diepe wens om een periode in hun leven in stilte door te brengen en ze hebben het geduld te weten dat dit misschien niet tot uiting kan komen voordat ze werkelijk geaccepteerd zijn en in de wereld functioneren zoals ze werkelijk zijn. Ze vragen hier hulp bij, zodat hun plaats in de wereld voor hen mag stralen, want velen van hen kunnen de weg kwijtraken zonder een gidsende, liefhebbende, ondersteunende hand.

7:7:7 Meester Essence
Tijdens een diepe meditatie kreeg ik de boodschap door om de bergkristallen schedel “Eliyah” te vragen of zij deze golf kinderen wil ondersteunen. Haar antwoord hierop was een volmondige ja. Er werd ook instructies gegeven om deze energieën te koppelen aan de Tzolkin – Maya Kalender.

Er werd een waterschaal binnen het Centrum geplaatst voor overdag en de nachten. Tevens werd een kristallen krachtwiel voornamelijk van bergkristallen en heldere kristallen in drie wielen hieromheen geplaatst samen met de schedel Amigo, Sirian en Joy. De Gratitude ANKH gemaakt door Jaap van Velsen stond waterpas op het noorden. Daarnaast werd ondersteuning gevraagd van Meester Sananda en Meesteres MaRay.
Wij riepen de Kinderen van de Zevende Golf aan – de Licht Kinderen “de Goddelijke Eenheid ” die nu op Aarde zijn en de Kinderen van deze Golf die nog komen om te assisteren om deze Energie te preparen voor allen.

Op vrijdag, 2006-12-08 werd de resonantie van KAN met het scheppingsproces van creativiteit en vruchtbaarheid aangeroepen. Het brengt groeikracht en voortplanting met Toon 6 – evenwicht om de organisatie ter hand te nemen. Wij verwelkomen de begeleidende gids KAN met de kwaliteit van doelgerichtheid, zaaien, productiviteit. Het brengt de ordende kracht van de groei en zelfontplooiing met de bewegende stroom van CAUAC met de kwaliteit van de hernieuwingenergie. Het brengt transformeren en de bevrijding van rolgebondenheid.

Wij riepen aan de Energieën van de Tzolkin zonnetekens van zaterdag, 2006-12-09 CHICCHAN met zijn levenskracht, lichamelijkheid en instinct. Het brengt passie en de energie van verlichting met de toon 7, de toon van de afstemming om in resonantie te gaan. Ook werd verwelkomd de energieën van de begeleidende gids CABAN met de schepping van gronding en bescherming. Het brengt alertheid en oriëntatie met de bewegende stroom van CAUAC.

Er werd aangeroepen de Energieën van de Tzolkin zonneteken van zondag, 2006 -12-10 CIMI met zijn kracht om in balans te komen. Te vergeven, te bemiddelen, te openbaren, te bevrijden en los te laten. Het brengt met zich mee vergeving en bevrijding. In samenwerking met toon 8, de toon van gecentreerdheid en harmonie te bewerkstelligen. Wij verwelkomen de energieën van de begeleidende gids OC met het vermogen tot liefhebben. Het brengt loyaliteit en hulpvaardigheid met de bewegende stroom van CAUAC.

Wij riepen aan de Energieën van de Tzolkin zonneteken van maandag, 2006 -12-11 MANIK van artistieke en helende vaardigheid. Het brengt met zich mee extase en vervulling. In samenwerking met toon 9, de toon van uitbreiding om grotere gebieden te bewerken. Hierbij werd verwelkomd de energieën van de begeleidende gids AKBAL met de innerlijke stem. Het brengt dromen en stilte met de bewegende stroom van CAUAC.

Er werd aangeroepen de Energieën van de Tzolkin zonneteken van dinsdag, 2006 -12-12 LAMAT om een wegwijzer te zijn. De kwaliteit van kunstzinnigheid, elegantie, erkenning van een hoger leven. Met stemmigheid en schoonheid en een juiste plek te creëren Het brengt schoonheid, kunstzinnigheid en harmonie. In samenwerking met toon 10, de toon van materie om de actie concreet te maken. Wij verwelkomen de energieën van de begeleidende gids CIB met het innerlijke weten en innerlijke leiding. Het brengt het vermogen om te analyseren met de stroom van CAUAC.

Wij riepen aan de Energieën van de Tzolkin zonneteken van woensdag, 2006 -12-13 MULUC om gevoel en bewustzijn vanuit het onderbewustzijn te herkennen. Het onderbewustzijn en stromende levensenergie om te zuiveren en het Goddelijk licht te laten schijnen. Een baken voor anderen te zijn. Het brengt herinnering aan de Goddelijke vonk in jezelf en allen. In samenwerking met toon 11, de toon van bevrijding om alles te vereenvoudigen. Ook werd verwelkomd de energieën van de begeleidende gids MULUC zoals net vermeld met de stroom van CAUAC.

Aangeroepen werd de Energieën van de Tzolkin zonneteken van donderdag, 2006 -12-14 OC om het vermogen tot onvoorwaardelijke liefde en gevoel van verbondenheid. Het brengt loyaliteit en hulpvaardigheid met zich mee. In samenwerking met toon 12, de toon van transparantie om helderheid te creëren. Wij verwelkomen de energieën van de begeleidende gids IK van levensadem, communicatie en geestkracht. Het brengt inspiratie om waarheid en werkelijkheid te creëren met de stroom van CAUAC.