Cosmic&Flower Energies ©

Cosmic&Flower Energies© is een geregistreerd merk (VSM) waaronder helende middelen met een hoge energetische waarde op de markt zijn gebracht in het jaar 2000. Zij worden ingezet binnen alle disciplines en ondersteunen deze. Elke testmethode kan worden toegepast.


Deze tekst is een bewerking van de algemene informatiefolder van Cosmic&Flower Energies©, geschreven door Donny Sterrenfeld.


Ga direct naar:De werking van Cosmic&Flower Energies©
Cosmic&Flower Energies© is een geregistreerd merk (VSM) waaronder helende middelen met een hoge energetische waarde op de markt zijn gebracht in het jaar 2000. Zij worden ingezet binnen alle disciplines en ondersteunen deze. Elke testmethode kan worden toegepast.

De inname staat bekend als veilig. Zij hinderen de werking van natuurlijke-, alternatieve- en reguliere geneesmiddelen niet. Ook worden deze hierdoor niet beïnvloed. De energies kunnen zonder bezwaar tijdens zwangerschap en borstvoeding gebruikt worden. Door het gebruik van de energies wordt een transformatie in het bewustzijn geactiveerd. De energies dienen niet ter vervanging van medische behandeling. Het is altijd noodzakelijk om je arts te raadplegen.

Wereldwijd wordt het standpunt herkend in verschillende methodes van geneeswijzen dat fysieke aandoeningen en verstoringen terug te voeren zijn naar een verstoring van het energetisch continuum. Het energetisch continuum bestaat uit de lichtlichamen (auralagen of matrix), de chakra’s en subchakra’s, meridianen en Ka-lichtkanalen en de bijbehorende energiepunten die verantwoordelijk zijn voor het welzijn van de meest verstoffelijkte laag, het fysieke lichaam.

De Cosmic&Flower Energies© gaan uit van de zienswijze dat een persoonlijkheid wordt gevormd door gedachten, handelingen en gewoontes, die gebaseerd zijn op emoties en gevoelens vanuit karmische aspecten en vanuit het Vissentijdperk, zoals bijvoorbeeld angsten, innerlijke onrust, onzekerheid en eenzaamheid. Het onbewuste deel van ons wezen, waar toch drijfkrachten vanuit gaan die ons gedrag en gevoel in bepaalde mate bepalen, kan samen met het bewustzijn, onze gedachten, het patroon van ons energetisch continuüm beïnvloeden. Negatieve of onderdrukte emoties hebben een schadelijk effect op het fysieke lichaam doordat er toxine (gifstoffen), via het etherisch continuüm door de chakra’s in de meridianen en Ka-kanalen met bijbehorende organen en het endocriene stelsel, in de lichaamscellen worden opgeslagen. Er komt een disbalans. De kosmische energie kan niet meer naar binnen en verbruikte energie kan niet meer uit het fysieke lichaam. Fysieke kwaaltjes c.q. ziekten in het grondstoffelijk lichaam zijn dan een feit.

Chronische pijnen, allergische reacties, eczemen, hoofdpijnen, kwetsuren etc. zijn, buiten de oorzaak van het moment om, signalen vanuit het geestelijke niveau. Het fysieke lichaam wil duidelijk maken dat er een of meerdere emotionele blokkades aanwezig zijn. Door intuïtief of uitgetest rechtstreeks op, of rondom een verstoorde huidzone Cosmic&Flower Energies© aan te brengen, kan men de reactie van de verstoorde zone kalmeren of zelfs opheffen. Bovendien raakt men de emotionele blokkade aan. Deze methode werkt vooral bij kinderen fantastisch! Na deze behandeling is het wijs nogmaals uit te testen of de blokkade nog aanwezig is. Zo ja, dan heeft deze zich in diepere bewustzijnslagen genesteld en wordt deze door het bewustzijn gesaboteerd. Men heeft dan nog niet de juiste energie! Inname wordt dan geadviseerd.

Nieuwetijdskinderen, dieren en planten
Nieuwetijdskinderen dragen al een hogere lichtfrequentie in en rondom zich, welke verstoord kan worden door de indrukken die ze opdoen vanuit hun omgeving en voeding. Dergelijke verstoringen veroorzaken een verstoring tussen hun gevoel en hun taak hier op aarde, met voor ons bekende reacties: overgevoelig voor indrukken, hoofd- of buikpijn, gedrags- en leerproblemen, ADHD of autisme en allergieen die zich op verschillende niveaus uiten.

De hoge resonantie van de Cosmic&Flower Energies© zijn o.a. voor deze kinderen een vertrouwde resonantie, welke gelijk als beschermend en thuiskomend in hun eigen bron ervaren wordt en bovendien hun eigen zelfgenezend vermogen activeert. Zowel van ouders als vanuit praktijkervaringen worden vele prachtige reacties ontvangen.

Kinderen kunnen het beste hun eigen energies uitzoeken. Zij voelen het gekriebel van de frequenties van de energies. Veel kinderen zien zelfs de kleuren van de halfedelstenen of de stralen van de Meesters en Meesteressen die aanwezig waren tijdens het prepareren. Vanuit vele praktijkervaringen is bevestigd dat kinderen altijd de juiste energies voor zichzelf uitzoeken en/of zelfs voor hun ouders/verzorgers!

Daarnaast raakt een groeiend aantal mensen enthousiast over de resultaten die men ervaart door het toepassen van de Cosmic&Flower Energies© bij dieren. De sensibiliteit van dieren is sterker dan die van de mens. Ook planten kun je helpen door meteen na het overplanten 10 druppels Deva Rescue in een liter gietwater te doen. Mochten je planten, bomen of struiken aangetast zijn door schimmels of ongedierte welke hen schaden, dan kun je enkele druppels ‘Healing’ in testbuisjes bij hen leggen, of ze besproeien met 10 druppels per liter water. Healing zal hun auralagen versterken waardoor ze minder vatbaar worden en kunnen gaan herstellen.

Praktijktoepassing
De energies worden geprepareerd door Mark en Donny Heuvelmans te Swolgen en verkocht aan door hen opgeleide coaches. De energies vertegenwoordigen energetische vibraties, de ‘blauwdruk’ van de geprepareerde bloemen, edelstenen en/of kristallen. Een bijzonder toegevoegde waarde is dat zij de kosmische trillingen en bepaalde aspecten mogen vastleggen. Deze zijn afkomstig van uitzonderlijke planeetstanden in combinatie met fijnstoffelijke lichtfrequenties zoals energieën van lichtelementalen, engelen, kosmische lichtwezens en geascendeerde meesters en meesteressen

Ook al realiseert men zich dit gehele proces nu nog niet volledig, men kan erop vertrouwen dat na het opheffen van de blokkade waarop een Cosmic&Flower Energie© op uitgekozen is, de lichtfrequenties van de meesterkwaliteiten zullen gaan ontwaken naar eigen potentiële kwaliteiten. Kwaliteiten die de weg naar geestelijke en zielsverlichting vrij maken.

Henri en ik werken graag met de Cosmic&Flower Energies© als ondersteunend middel in onze praktijk. Wij vinden het vooral een wonderbaarlijk middel voor kinderen. Bovendien zijn deze energies, vanwege hun hogere trillingsfrequentie een waardevolle aanvulling op bijvoorbeeld de Bachbloesems, met een meer aardse trilling. Wij stemmen ons altijd af op de coachee en bepalen dan welke van de Bloesemremedies in ons assortiment het beste passen. Zowel Henri als ik hebben de Cosmic&Flower© Energies-opleiding gevolgd bij Donny en Mark Heuvelmans en zijn derhalve bevoegd met de energies te werken. Voor meer achtergrondinformatie over de Cosmic&Flower Energies© en hun cursussen verwijs ik je naar de website: www.cosmicflower.nl.

Tijdens het consult nemen we op hoofdpunten door waar de voor jou uitgezochte energies op werken. Je krijgt de voorgeschreven nummers van mij mee naar huis, zodat je de volledige beschrijving op je gemak nog eens kunt doornemen. De totale inhoudelijke productbeschrijving volgt hierna.

Box I Holy Oak t/m Devotion, nummers 1 t/m 12

1, Holy Oak

Verkorte omschrijving:
Holy Oak brengt een doorstroming bij oude emotionele ervaringen. Hij laat deze op een natuurlijke manier doorstromen, door ze te accepteren, te uiten en te verwerken. Activeert kracht om het verleden los te laten en om nee te zeggen daar waar nodig. Kinderen worden ondersteund om zichzelf te ontdekken en talenten te ontwikkelen en om er vanuit innerlijke kracht te kunnen zijn.

Uitgebreide omschrijving:
Tijdens een meditatie waarin ik mij afstemde op de eiken Magog en Gog in Glastonbury kreeg ik rechtstreeks van een Licht Meester die zich voorstelde als El Morya, de tijd en datum van de eerste te prepareren Energy door, met de boodschap dat ik op zijn hulp en die van de Engel Ezekiël mocht rekenen. Diep onder de indruk ging ik op zoek naar meer informatie over Meester El Morya. Probeer mijn reactie eens voor te stellen toen ik las dat hij in een eerdere incarnatie koning Arthur was. In Holy Oak hebben wij de Eik en Zwarte Toermalijn mee geprepareerd. Zwarte Toermalijn transformeert negatieve krachten in en om ons heen door middel van spirituele energie.

1. Holy Oak helpt om gevoelens tot uitdrukking te brengen en begrijpelijk te maken wat er in je omgaat. Tijdens het prepareren van Holy Oak kreeg ik de naam Lilith door en de woorden: het onder controle krijgen van de seksuele energie. Na de astrologische berekening bleek dat Mars in vierkant aspect Lilith stond. Dit houdt in dat deze Energy een nieuwe oplossing biedt voor oude problemen die te maken hebben met wreedheid, geweld, seksueel misbruik en behoefte aan seks vanuit egoïsme. Holy Oak laat deze stukken op een natuurlijke manier doorstromen door ze te accepteren, te uiten en te verwerken. De volgende fase, die dan mag ontwaken, is het vermogen om de volle betekenis van de diepere Geestelijke aspecten te herkennen, om de gevoelswereld van de medemens heldervoelend en intuïtief waar te nemen, en om te stralen als het Licht vanuit onze Zon, waardoor men de juiste mensen aantrekt. De energie die El Morya in Holy Oak legt is: Goddelijke kracht, uw wil geschiede, leid mijn handelen, wees mijn gedachten en wijs mij mijn bestemming. Door tegenstellingen tussen de wil, het onbewuste en het aangeleerde gedrag kan men diep ongelukkig zijn. De gevoelswereld is dan vaak uit balans en scheppende talenten blijven dan in het duister verborgen. De energie van El Morya helpt om te begrijpen wat er in je omgaat, om de stille krachten, prachtige gaven zoals: van jezelf houden, vastbeslotenheid, doelgerichtheid, zelfdiscipline en verantwoordelijkheid te laten ontwaken. Ezekiël, wiens naam in het Hebreeuws sterkte, oftewel kracht betekent, ondersteunt al deze aspecten met zijn kracht! Met als extra toegevoegde waarde: kracht om nee te leren zeggen, daar waar nodig. Kracht om je verleden los te laten. Kinderen en pubers worden ondersteund om zichzelf te ontdekken, talenten te ontwikkelen en om er vanuit innerlijke kracht te kunnen zijn. Werkt energetisch krachtig op verstoringen van de Stuit- t/m de Hart chakra’s. Stimuleert energetisch de thymusklier, die staat voor zelfvertrouwen. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Aardester- en Zielster chakra’s geactiveerd.

2. Thor Energy

Verkorte omschrijving:
2. Thor Energy transformeert boosheid naar vriendelijkheid, wanhoop naar hoop, onbegrip naar begrip. Hij helpt om negatief (familie)karma versneld om te buigen naar positief karma. Stimuleert om de noden van een ander op te merken, zonder zichzelf weg te cijferen. Kinderen worden ondersteund om niet uit balans te raken tijdens karmische leerprocessen.

Uitgebreide omschrijving:
Bij de ingang van de Thor zat een prachtige rode poes. Hij zag er hetzelfde uit als onze poes thuis. Deze lieve poes wandelde mee naar de voet van het zevenspiraalvormig labyrint onder de Thor waar deze Energy geprepareerd is. De gehele avond bleef de poes lekker bij Joanne van Wijgerden op schoot zitten. Heel bijzonder vind ik het feit dat er tot het geboortemoment van Thor Energy een schitterend fluitspel klonk vanuit de Thor. Toen we opstapten zagen we de schaduw van een man naar beneden lopen en de bijzondere poes wandelde mee terug en nam weer plaats op de steen naast de ingang van de Thor! Tijdens het prepareren verscheen Engel Michaël om bepaalde energieën toe te voegen om de mensheid te helpen transformeren. Even later verscheen de prins van de engelen Metatron. Hij kwam wandelend door het vuur naar me toe lopen. Verschillende keren hoorde ik de naam Enoch. Dit kon ik op dat moment niet plaatsen, ook Joanne kon me hier geen verklaring voor geven. Eenmaal weer thuis vond ik in een Joodse encyclopedie een beschrijving van Metatron. Hij blijkt ooit op Aarde te hebben geleefd als de profeet Enoch, wiens lichaam door bliksem en vuur veranderde in Metatron, de bevrijdende engel, de Shekinah, de bemiddelaar tussen de Goddelijke wereld en de mensheid. In Thor Energy hebben wij de Eik en Zwarte Toermalijn mee geprepareerd. Zwarte Toermalijn transformeert negatieve krachten in en om ons heen door middel van spirituele energie.

2. Thor Energy ondersteunt allerlei (ogenschijnlijk) onrechtvaardige processen. helpt om deze te doorstaan en om zich niet te verlagen tot methodes, uitspraken of handelingen waardoor men weer een nieuw stuk negatief karma opbouwt. Thor Energy stimuleert om vanuit het hart onbaatzuchtig te scheppen voor de medemens en om onbewust de noden van een ander aan te voelen, zonder zichzelf weg te cijferen. Ook helpt hij de wilskracht te vergroten en mentale discipline te versterken. Metatrons energie activeert het bewust worden van de natuurwet van oorzaak en gevolg, waardoor men zich bedachtzaam, verantwoordelijk en met respect voor zichzelf en medemens kan gedragen. Metatrons energie helpt om levenservaringen vanuit een hoger bewustzijn te bekijken en deze te zien als een ontwikkelend en krachtiger makend leerproces. Daardoor kan boosheid transformeren naar vriendelijkheid, wanhoop naar hoop, onbegrip naar begrip. Hij helpt om negatief karma en familiekarma versneld uit te zuiveren en om te buigen naar een positief karma. Michaël ondersteunt dit met zijn Lichtkracht. Men gaat zich herinneren dat men de macht heeft om vanuit het Christusbewustzijn te leven. Het Christusbewustzijn houdt o.a. in dat men zich bewust gaat worden dat men naar het evenbeeld van de Christus geschapen is, dus dat Zijn kwaliteiten ook de kwaliteiten zijn die men als mens bezit. Kinderen en pubers worden ondersteund om niet uit balans te raken door karmische leerprocessen. Werkt energetisch krachtig op verstoringen van de Stuit- t/m de Zonnevlecht chakra’s. Stimuleert energetisch de pancreas, die staat voor zekerheid in denken. Kierkunde Mazdaznan. Na verankering wordt de Kruin chakra geactiveerd.

3. Trinity

Verkorte omschrijving:
Trinity helpt om zich bewust te worden van de binding die men heeft met zijn ouders, familie, de omgeving en verouderde structuren. Helpt om deze bindingen te herkennen en indien nodig los te laten. Maakt de verbinding met het Hoger zelf diepgaander. Beschermt kinderen voor goedgelovigheid zodat men niet meer het slachtoffer wordt van intriges en intimidaties.

Uitgebreide omschrijving:
Het ontstaan van Trinity meldde zich aan in een droom die mij een plek liet zien van een meer omringd met eiken. In een grote eik zag ik een lichtzwaard dat de boom in tweeën had gesplitst en hoorde ik het woord “Drie -eenheid”. Enthousiast wist mijn ” grote helpster ” Joanne mij te vertellen dat dit een gedeelte van de legende van Koning Arthur was wat zich af had gespeeld in Meare. De plaats waar wij logeerden! Terwijl wij richting Meare reden wees een paarse straal mij de weg. Ondanks dat we in een moerasachtige omgeving belandden bleef ik trouw de straal volgen en stond stil bij drie verschillende in elkaar verslingerde bomen die vanuit hun stam samen groeiden.Dit was voor mij het symbool van de Drie- eenheid. Tijdens het prepareren verschenen Engel Raziël en Enoch die mij duidelijk maakten dat Divine Wisdom vanuit de zesde dimensie zou vrijkomen. Nader onderzoek leerde mij via o.a. een engelenboek van Hans Kraak dat Raziël al zijn kennis aan Adam had overgedragen en dat uiteindelijk deze kennis in Enochs geschriften is beland! Door Enoch zijn ze aan Noach overhandigd en schijnbaar heeft ook koning Salomon ze nog in zijn bezit gehad. Hierna zijn ze verdwenen en in de middeleeuwen weer boven water gekomen. In Trinity hebben wij de Eik en Zwarte Toermalijn mee geprepareerd. Zwarte Toermalijn transformeert negatieve krachten in en om ons heen door middel van spirituele energie.

3. Trinity is voor diegenen van wie het spiritueel leiderschap gevraagd wordt. Deze Energy helpt om het contact met het Hoger Zelf te herstellen of diepgaander te maken en om de spirituele ontwikkeling harmonisch te laten samengaan met emoties die de groei belemmeren zoals angst, wantrouwen en het verzet tegen de mediamieke gaven.Trinity helpt om zich bewust te worden van de binding die men heeft met zijn ouders, familie, de omgeving en verouderde structuren. Hij helpt om de structuur van deze binding te herkennen en indien nodig los te laten voordat men zich kan overgeven aan het spirituele leiderschap. Doorgrondt emoties zodat men zichzelf diep verbonden kan gaan voelen met alle levende wezens vanuit de Universele liefdesenergie. Raziël activeert inzicht om deze kennis van de Universele natuurwetten bewust te integreren in het leven, waardoor men in een sterke persoonlijkheid verandert, die gemakkelijk en met verantwoordelijkheid contacten kan leggen met hogere dimensies om deze kennis weer door te geven. Met behulp van de energieën van Enoch leert men om zich de symbolen, de geheime kennis uit zijn geschriften te herinneren en te duiden. Zijn energie laat inzien dat vertrouwen en overgave de sleutels zijn tot al deze mysteries. Dat we één mogen worden met het scheppingsplan en inzien dat al wat leeft in evolutie is en gevraagd wordt te gehoorzamen aan dit plan. Alleen dan kan er harmonie, orde en eenwording ontstaan. Kinderen en pubers worden ondersteund bij problemen die ontstaan door hun interesses en hun waarnemend vermogen waarmee ze hun leeftijdgenoten ver vooruit in zijn. Helpt hen om hun peinzende gedachten te kunnen plaatsen en bij het zoeken naar diepere betekenissen. Beschermt hen voor hun goedgelovigheid zodat zij niet meer het slachtoffer van intriges en intimidatie worden. Werkt energetisch krachtig op verstoringen van de Stuit- en Heiligbeen chakra’s. Stimuleert energetisch de geslachtsklieren, die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering wordt de Hypofyse chakra geactiveerd.

4. Harmony

Verkorte omschrijving:
4. Harmony transformeert wonden die zijn ontstaan door kwetsende woorden, afgewezen zijn of misbruikt, zowel geestelijk als fysiek, ervaringen waardoor men spanningen ervaart. Zuivert van eigen gemaakte ‘beschermende’ gewoontes. Troost huilbaby’s en helpt ADHD kinderen om niet meer te kiezen voor uitspraken waar ze naderhand spijt van hebben.

Uitgebreide omschrijving:
De Volle Maan Eclipse van 26-05-02 leek ons een mooie trilling om vast te leggen, zodat de helende gift van deze Maansverduistering verankerde schaduwkanten kan transformeren, die vanuit het onderbewustzijn gestuurd worden. Als bekrachtiging waren Meesteres Ma Ray en Engel Rafaël aanwezig. Ma Ray was ook de incarnatie Maria, de moeder van Jezus. Bijzonder om te vermelden is dat op de dag dat ik dit stukje schrijf, ik een mail ontving van Lia Kluytmans, de beheerder van de website: Meesters van het Licht, waarin vermeld wordt dat Ma-Ray tijdens al haar incarnaties nauw samenwerkte met haar Tweelingziel, de Aartsengel Rafaël! In Harmony hebben wij de Gele Lis en Seleniet mee geprepareerd. Door Seleniet ondervindt het bewustzijn een duidelijke, pure trilling, de hersenen worden tot werken gestimuleerd. Hij activeert het Licht in onze gedachten en zodoende voert hij naar inzichten.

4. Harmony transformeert wonden die zijn ontstaan door kwetsende woorden, afgewezen zijn of misbruikt, zowel geestelijk als fysiek, ervaringen waardoor men regelmatig spanning ervaart. Deze bewuste ervaringen, maar ook de onbewuste ervaringen die opgeslagen liggen uit ervaringen vanuit vorige levens, veroorzaken beschermende gewoontes waardoor de verdere persoonlijkheidsontwikkeling stagneert. Hierdoor kan men zich humeurig en geïrriteerd voelen waardoor men zich te impulsief uit, en/of zelfs agressief reageert. Reacties waardoor contacten met andere mensen zelden onproblematisch verlopen. Anderzijds kan men zich schuldig voelen en durft men niet meer aan zijn gevoelens toe te geven omdat men zich dan weer kwetsbaar voelt. Harmony helpt om al deze schaduwkanten, die neigen naar dit gedrag, en wisselende emoedsstemmingen te transformeren. Hij laat inzien waar men zich het meest aan stoort, zodat men een realistisch zelfbeeld kan vormen en ondersteunt om innerlijke harmonie te bereiken. De energie van Ma Ray, als Meesteres van de karmische raad, schenkt genade voor alle impulsieve, betreurde daden. Men merkt dat men zich niet meer schuldig hoeft te voelen. Ze geeft inzicht in het Goddelijk plan en helpt om de persoonlijkheid mee uit te zuiveren, zodat men het Christusbewustzijn ontvangen kan. De energie van Rafaël verbetert inzicht in het communicatieve vermogen en helpt om de mentale kracht van zelfbeheersing te vergroten. Zijn oranje energie van Mercurius werkt versterkend op het zenuwstelsel zodat er rust komt in het chaotische denken. Voor kinderen en pubers een prachtige Energy om Universele liefde en mededogen te ontwikkelen. Zeker ondersteunend bij ADHD, helpt hen om niet meer te kiezen voor uitspraken waar ze naderhand spijt van hebben.

Troost huilbaby’s. Harmonie werkt hartverwarmend. Werkt energetisch krachtig op verstoringen van de Stuit- t/m de Epifyse chakra’s. Stimuleert energetisch de epifyse, die staat voor helder denken en de pancreas, die staat voor zekerheid in het denken. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Walvis Matrix- en Christusbewustzijn chakra’s geactiveerd.

5. Crystalclear

Verkorte omschrijving:
5. Crystalclear helpt in te zien hoe men zelf in relatie tot zijn omgeving staat en deze vorm kan geven. Helpt om opener met een ander in contact te treden. Via deze spiegelende energie leert men om zijn omgeving en contacten intuitief aan te voelen, waardoor men zijn persoonlijkheid duidelijker kan zien. Helpt kinderen om de mening van anderen te respecteren. Ondersteunt hen bij het aanvoelen van anderen en hun omgeving.

Uitgebreide omschrijving:
Tijdens de Volle Maan Eclips van deze dag vond er tevens een wereldwijde Lichtgrid verankering plaats. Wereldwijd werd er Licht gestuurd naar daar waar duisternis heerst. Het verwonderde ons dan ook niet dat één van de Kabbala Engelen Uriël, een machtige en krachtige tegenwoordigheid die in staat is om onvoorstelbare helderheid van de bron te weerspiegelen, zich bij ons voegde. Uriël is bekend als de beheerder van de symbolen van de Goddelijke wetten, als gids en boodschapper voor de mensheid betreffende het vinden van de Goddelijke waarheid. Hij begeleidde een voor ons al vertrouwde Meesteres, Quan Yin. Wij vragen haar vaker om hulp tijdens een verdiepingsworkshop betreffende het uitzuiveren van karmische aspecten.

Zij is de Vrouwelijke Meester van genade en samen met St. Germain werkt ze vanuit de paarse straal. In Crystalclear hebben wij de Gele Lis en Seleniet mee geprepareerd. Door Seleniet ondervindt het bewustzijn een duidelijke, pure trilling, de hersenen worden tot werken gestimuleerd. Hij activeert het Licht in onze gedachten en zodoende voert hij naar inzichten.

5. Crystalclear Is een liefdevolle spiegelende energie om via relaties en gemeenschappelijke activiteiten een zelfbewuste, individuele persoonlijkheid te ontwikkelen. Men kan tijdens de omgang met een ander zijn eigen persoonlijkheid duidelijker zien. Hierdoor kan men opener met een ander in contact treden. Via deze spiegelende energie leert men in te zien hoe men zelf in relatie tot zijn omgeving staat en deze vorm geeft. Quan Yins energie activeert de transformatie van verankerde gevoelens, in de vorm van aangedane pijn en boosheid, naar vergeving. Ze helpt om de gevoelswereld intuïtief in te schakelen zodat men elke situatie en alle impulsen die van de medemens komen kan plaatsen en interpreteren, waardoor men alles rechtvaardig kan zien. Haar energie creëert een gevoel van verlossing, zodat men geestelijk vrij kan bewegen en zijn eigen grenzeloze gave om lief te hebben door kan geven aan de naaste omgeving. Uriël helpt om meesterschap over de zonnevlechtchakra te verkrijgen, waardoor men kan samenwerken in broederschap, zonder te oordelen of te discrimineren. Zodoende kan men vanuit eenheid en vrede de levenskwaliteiten verbeteren, zowel van zichzelf als van de ander. Hij laat zijn Lichtenergie schijnen in het bewustzijn, zodat alle disharmonie op het geestelijk vlak kan transformeren naar niets minder dan het Christusbewustzijn. Kinderen en pubers worden ondersteund in hun intuïtie bij het aanvoelen van hun omgeving en in hun contacten met een ander. Het spiegelend effect activeert een energie tijdens de omgang zowel met leeftijdsgenoten als met volwassen autoriteiten. Hierdoor wordt geestelijke en energetische communicatie met de ander een bron voor hun persoonlijke ontwikkeling en kunnen andere meningen gerespecteerd worden. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Nek-Kin chakra’s. Stimuleert energetisch de schildklieren en bijschildklieren, die staan voor doorzettingsvermogen. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Dolfijn Matrix- en Sterrenpoort chakra’s geactiveerd.

6. Inner Secrets

Verkorte omschrijving:
6. Inner Secrets ondersteunt om gedachten die een eigen wereld zijn gaan leiden te ordenen, waardoor men emotionele stress situaties, hectische, nerveuze gevoelens die krachtreserves uitputten snel kan verwerken en los laten. Kinderen worden geholpen om vanuit innerlijke kracht en met zelfdiscipline zichzelf te ontwikkelen. Vormen van ongeduld maken plaats voor leren ontspannen.

Uitgebreide omschrijving:
Tijdens de Eclipse verscheen een ontzettende grote mannelijke energie en het woord Maha Chohan schalde door ons heen. Wij waren zeer onder de indruk door deze imponerende, stilzwijgende Meester. Wij voelden meteen dat het Licht dat om ons resoneerde alle lagen van ons wezen zuiverde. Hij werd vergezeld door de Engel Atuniël, de Engel van de orde die werkt met de uitzuiverende vlam om o.a. deugden uit te zuiveren. In Inner Secrets hebben wij de Gele Lis en Seleniet mee geprepareerd. Door Seleniet ondervindt het bewustzijn een duidelijke, pure trilling, de hersenen worden tot werken gestimuleerd. Hij activeert het Licht in onze gedachten en zodoende voert hij naar inzichten.

6. Inner Secrets is voor iedereen die stemmingen van zijn omgeving intuïtief aanvoelt maar dit nog niet kan plaatsen. Hij helpt om in balans te komen met zijn innerlijke bron doordat men niet meer alles verstandelijk gaat beredeneren, om nieuwe krachten en inzichten op te doen en in het dagelijkse leven alert te reageren. Inner Secrets stimuleert om en aan te voelen wat van zichzelf is en welke stukjes bij een ander horen. Hierdoor kan men snel reageren in elke situatie. Hij ondersteunt om gedachtes die een eigen wereld zijn gaan leiden te ordenen, waardoor men emotionele stresssituaties, hectische, nerveuze, onrustige gevoelens, situaties die krachtreserves uitputten snel te verwerken en los kan laten. De energie van Atuniël activeert nieuwe inzichten zodat creatieve, scheppende ideeën en spirituele talenten door optimisme en zelfvertrouwen kunnen ontplooien. De verworven talenten kunnen dan collectief worden uitgezonden voor het Hoger plan. De energie van Maha Chohan maakt de innerlijke leraar los, die helpt om alle lagen van het wezen uit te zuiveren en om de vrouwelijke energie harmonisch in de persoonlijkheid op te kunnen nemen. Deze Meesterenergie ondersteunt bezinningsperiodes en meditatie- technieken, doordat zijn Lichtfrequenties de hogere bewustzijnsenergie laten ontwaken en deze kan verankeren in de persoonlijkheid. Hij helpt om een individueel wezen met eigen behoeftes te worden. Indien nodig kan men zich losmaken van de eigen structuur zodat men kan versmelten met iets dat groter en meer alomvattend is dan het eigen zelf. Kinderen en pubers worden ondersteund om vanuit innerlijke kracht en met zelfdiscipline een interesse te activeren om zichzelf verder te ontwikkelen. Vormen van ongeduld maken plaats voor leren ontspannen. Concentratieverlies, dagdromen en onevenwichtige gedachten transformeren naar zelfdiscipline, vanuit een innerlijk plezierig gevoel, waardoor zij vanuit hun eigen bezieling deel kunnen nemen aan het leven. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Milt-Navel chakra’s. Stimuleert energetisch de bijnieren, die staan voor innerlijk licht. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering wordt de Epifyse chakra geactiveerd.

7. Transformer

Verkorte omschrijving:
7. Transformer moedigt aan om diepgaand zichzelf te onderzoeken om zijn ware ik te vinden. Helpt om vrij te worden van traditionele levensconcepten, dogmatische regels en dominante invloeden. Ondersteunt kinderen tijdens overgangsfases van school, verhuizing, echtscheiding, logeerpartijen etc. Helpt om onzekerheid voor het onbekende los te laten.

Uitgebreide omschrijving:
Geruime tijd wisten Mark en ik dat wij op 17-08-02 Energies mochten prepareren. Het was een dag van verzamelingen van uitgezonden frequenties,door de mensheid ter herinnering aan het feit dat Meester Thoth op 17-08-87 het herstel van het Lichtgrid rond de Aarde uitvoerde. Bovendien vond een wereldwijde krachtbundeling plaats door Lichtwerkers, om gezamenlijk het Lichtgrid te verankeren en om de chakra’s van de mensheid te verbinden met overeenstemmende Heilige plaatsen op onze planeet. Een bijzondere ervaring was dat de week van voorbereiding een toegevoegde waarde kreeg toen er een uitnodiging kwam om samen met onze lieve vriend Giri Prins en zijn kinderen Mark en Rose diverse plaatsen te bezoeken waar ooit Maria verschenen was. Mark en ik hadden beiden met deze wonderbaarlijke vrouwelijke energie nog geen eerdere contacten gehad. Wel met haar eerdere incarnatie Ma Ray uit Atlantis, waar wij een diepgaande binding mee hebben. Wij zijn dan ook bijzonder dankbaar dat de energie Maria, vergezeld door Engel Chochmaël verscheen om de Energies te bekrachtigen. In Transformer hebben wij St. Janskruid en de Ogen Jaspis mee geprepareerd. Ogen jaspis versterkt het geestelijk welzijn. Geeft inzicht in situaties. Werkt bevrijdend bij onzekerheid, stress en angsttoestanden.

7. Transformer moedigt aan om diepgaand zichzelf, het innerlijke wezen, te onderzoeken en de individuele waarheid te ontdekken. Hij helpt om vrij te worden van traditionele levensconcepten, dogmatische regels en dominante invloeden die uitgeoefend werden door opvoeders, leerkrachten etc. Waardoor men zichzelf in denkstructuren heeft verloren en zich verwoestende wereldbeelden hebben gevormd. De energie van Chochmaël helpt om zich intuïtief een totaalbeeld van de universele wetten eigen te maken en bewust te worden van de kringloop van het leven. Hij geeft inzicht en kracht om in te zien en los te laten wanneer een cyclus zijn einde heeft gevonden. Maria’s energie stuurt aan om het energetisch potentieel te transformeren naar genezende en invoelende talenten. Zij stimuleert om deze te ontwikkelen en in te zetten voor zichzelf en de omgeving. Ze geeft bescherming en activeert de wilskracht en de kracht om op eigen energiebronnen terug te vallen, om uit moeizame of beknellende situaties te breken. Transformer stimuleert het gebed van het hart. Kinderen en pubers worden ondersteund in het overwinnen van hun angsten voor het onbekende. Geholpen om de geliefde zekerheid los te laten en moedig en krachtig nieuwe wegen in te slaan, zoals bijvoorbeeld tijdens overgangsfases van school, verhuizingen, logeerpartijen, echtscheiding etc. Transformer helpt hen om zich bewust te worden van hun binding met Moeder Aarde en de Kosmos en zich aan te passen aan de natuurlijke stroom van het leven. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Hart- Thymus chakra’s. Stimuleert energetisch de thymusklier, die staat voor zelfvertrouwen. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Aardester- en Zielster chakra’s geactiveerd.

8. Green Ray

Verkorte omschrijving:
8. Green Ray is een krachtige beschermer voor hen die niet goed geincarneerd oftewel geaard zijn. Helpt om de kwaliteit van het leven en de gezondheid in geestelijk opzicht te verbeteren. Ondersteunt kinderen om onzekerheid en angsten te overwinnen. Om van zichzelf niets te verlangen wat ze ook niet van een ander verlangen. Laat hen bewust worden van hun eigen indentiteit.

Uitgebreide omschrijving:
Tijdens de natrillingen van het verankeren van het Lichtgrid verscheen de Engel Lemanaël. Deze wordt in de Joodse Kabbala beschreven als één van de engelen van de Maan. Even later verscheen Ra, de Zonnegod van onze Centrale Zon, vergezeld door de Engel Och, een Engelen Vorst van de Zon die regeert naar zeggen over 36.536 Zonnegeesten. Engel Och regeert ook over het hart. Spirituele groei is afhankelijk van onze betrokkenheid, onze wil om lief te hebben, hoeveel hart we voor iets hebben! We wisten dat dit een Energy zou worden die donkere gevoelens en vaste patronen kan gaan doorbreken en helderheid en verlichting in geestelijke chaos zou brengen. Deze Energie mag zelfs goud in de aura activeren. In Green ray hebben wij St. Janskruid en de Ogen Jaspis mee geprepareerd. Ogen jaspis versterkt het geestelijk welzijn. Geeft inzicht in situaties. Werkt bevrijdend bij onzekerheid, stress en angsttoestanden.

8. Green Ray Is een krachtige hulp en aurabeschermer voor hen die niet goed geïncarneerd oftewel geaard zijn. Doordat men de binding met de Kosmos en de Aarde mist kan men gevoelig zijn voor indrukken van buitenaf waardoor men onrustig, overprikkeld, pessimistisch, oververmoeid en zelfs depressief kan raken. Ook vormen van dwangneurose kunnen hierdoor ontstaan. Green Ray helpt om de kwaliteit van het leven en de gezondheid in geestelijk opzicht te verbeteren en om de routines van alledag effectief vorm te geven. Hierdoor leert men te luisteren naar het lichaam, voordat men ziek wordt! De energie combinatie van Ra en de Engelen is begeleidend. Ze begeleiden om weer eenheid tussen de Geest en het lichaam te vormen door helderheid en structuur in denkprocessen en gevoelens te activeren. Zodat er een ontspannende innerlijke harmonie kan ontstaan die ook fysiek vitaliserend doorwerkt. Maria’s energie helpt ouders om te vertrouwen op de innerlijke kracht van hun kinderen, geeft inzicht als men ze te veel beschermt en geeft kracht om hen los te laten, zoals zij haar zoon losliet! Zij laat inzien dat zij de kans moeten krijgen om te leren hun eigen pad te bewandelen vanuit een eigen verantwoordelijk- heid. Binnen relaties leert men zijn eigen individualiteit te bewaren, durven te zijn wie men werkelijk is. Ze helpt om vanuit een liefdesenergie eigen ruimte en respect te creëren en geeft inzicht dat men niet overbezorgd hoeft te zijn en de ander niet hoeft te behoeden voor de gevaren in de wereld. Ze laat inzien dat men kan vertrouwen op de ander, wetende dat hij/zij zich wel redt. Kinderen en pubers worden ondersteund om een veilig pad in hun leven te vinden. Om onzekerheid, innerlijke onzekerheid en angsten te overwinnen. Om onbaatzuchtig hun medegevoel te ontplooien en om niets van zichzelf te verlangen wat ze niet van een ander verlangen. Onmacht en emoties worden omgezet in liefde. Hierdoor komen ze sterker in hun kracht en laten zich niet, of niet meer, verleiden door alcohol of drugsgebruik om hun innerlijk licht te vinden. Laat hen bewust worden van hun eigen identiteit, de I AM, en helpt hen om uit alle ervaringen alleen ‘het koren’ mee te nemen naar hun ziel. Ook zij zullen het goud in hun aura mogen ervaren. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- en Heiligbeen chakra’s. Stimuleert energetisch de geslachtsklieren, die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering wordt de Hypofyse chakra geactiveerd.

9. Inner Light

Verkorte omschrijving:
9. Inner Light ondersteunt allen die innerlijk verdeeld, emotioneel geisoleerd en een gemis aan liefde ervaren. Ondersteunt hen die door zijn ruimhartigheid al vaak teleurgesteld is. Geeft de opening naar zelfwaardering, zelfverzekerdheid en zelfbewustzijn. Geeft kinderen inzicht in wat ze wel of niet moeten doen voor hun ontwikkeling.

Uitgebreide omschrijving:
Op 18-08-02 om 09.51 uur scheerde de NY40, een ongewoon grote asteroïde van ongeveer 6000 meter lang op minder dan 525.900 km met een snelheid van 21 kilometer per seconde langs onze planeet. Meestal zijn de passerende asteroïden niet groter dan 30 meter! Het was voor velen een angstige en onrustige tijd. Tijdens deze trilling hebben wij Inner Light geprepareerd. Tijdens het prepareren verscheen een Meester met een donkere huidskleur, die zich voorstelde als Afra. Hij voelde heerlijk vertrouwd, zelfs bekend aan. Afra is de Meester die samen met St. Germain de drievoudige vlam weer aanreikt aan de mensheid.In Inner Light hebben wij St. Janskruid en de Ogen Jaspis mee geprepareerd. Ogen jaspis versterkt het geestelijk welzijn. Geeft inzicht in situaties. Werkt bevrijdend bij onzekerheid, stress en angsttoestanden.

9. Inner Light is voor allen die innerlijk verdeeld, emotioneel geïsoleerd en gevoelsarm zijn, een gemis aan liefde en aandacht ervaren en door zijn ruimhartigheid al vaak teleurgesteld is. Hierdoor willen ze té graag de behoeften van hun omgeving vervullen waardoor ze onvoldoende of geen bescherming hebben in ontmoetingen en hun energie wegstroomt. Dit zijn factoren die ontstaan kunnen zijn doordat men opgroeide in een gespleten gezinssituatie of bij ouders en /of broers en zussen die vaker ruzie hadden. Inner Light helpt om te beginnen met het doorlichten van het onderbewustzijn en geeft de opening naar een nieuw bewustzijn: zelfwaardering, zelfverzekerdheid en zelfbewustzijn! Zodat men gevoelsmatig contacten met de medemens creëert zonder zichzelf weg te cijferen. Zelfliefde en Universele liefde wordt de kracht waarmee men greep krijgt op de problemen in het leven en in relaties. Wilskracht, moed en zelfvertrouwen en geen angst, maar zelfrespect om zichzelf te accepteren en niet bang te zijn om een eigen weg in te slaan. Afra’s energie helpt om de innerlijke drievoudige vlam te activeren welke voor het Christuslicht staat en die uitzuivering, kracht, wijsheid, inzicht en groei ontwikkelt. Afra heeft zelfs de macht om opnieuw de drievoudige vlam te activeren bij diegenen die hem verloren hebben door hun agressief gedrag. Afra’s energie geeft inzicht bij hen die moeite hebben bij het accepteren van andere rassen en huidskleuren. Hij helpt om de gelijkenis en de eenheid, te herkennen, betreffende ras, huidskleur en religies, zodat men weer het pad van broederschap kan gaan bewandelen. Samen met de plutonische krachten die we vanuit de planeetstand tijdens het prepareren vast mochten leggen activeert Afra bij de Kinderen en pubers een nieuw bewustzijn om het lot van onze planeet in handen te nemen. Hij geeft hen inzicht en kracht om, zonder agressie maar vanuit een liefdesenergie, oude systemen te kunnen laten transformeren en om vanuit innerlijke rust hun kennis te delen. Geeft hen inzicht in de waarheid van de techniek die men tegenkomt in het leven, o.a. via cursussen met betrekking tot transformatie en spirituele groei. Helpt om alleen nuttige ervaringen op te zoeken, zodat men weet wat men wel of niet moet doen voor ontwikkeling. Werkt energetisch krachtig op de Stuit t/m de Hypofyse chakra’s. Stimuleert energetisch de hypofyse die staat voor de controleur van de spirituele en intellectuele hersendelen. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Holle Aarde Matrix- en Galactischepoort chakra’s geactiveerd.

10. Silence

Verkorte omschrijving:
10. Silence geeft energie om alledaagse taken aan te pakken, om rust te behouden wanneer iets niet snel genoeg verloopt. Ondersteunt overbelaste ouders en studenten, versterkt het concentratievermogen. Helpt kinderen om zich staande te houden in drukke omgevingen, activeert de verbindende schakel met de innerlijke bron tijdens alle activiteiten.

Uitgebreide omschrijving:
Volle Maan energie van 24-07-02 veroorzaakte al dagen een Regenbooglicht, dat Lichtcoderingen in onze atmosfeer losliet. Het was een zeer onrustige periode voor velen. Terwijl wij later in de middag bij onze schalen zaten voelden wij dat onze Zon ook onrustige zonnevlekjes losliet. Dit deed ons besluiten om de eerste schaal in ontvangst te nemen. Op www.space.com stond aangeduid dat er een geomagnetische storm was geweest! Meesteres, Lady Nada, een van de dienaren in de Karmische raad, die meehelpt om vrede en broederschap te creëren hier op onze planeet, was al enige dagen regelmatig aanwezig, zowel bij ons als bij verschillende cursisten. Ze verscheen vergezeld door Sadriël, de Engel van Orde en Tijd. Wij zijn de gehele Goddelijke wereld vanuit het diepst van ons hart dankbaar voor hun hulp aan de mensheid, maar danken Engel Sadriël nogmaals voor zijn ondersteuning. Eenieder hier op Aarde merkt dat wij balans en meesterschap moeten gaan verwerven in de aardse uurtjes, die wij krijgen. Dit is geen gemakkelijk proces! In Silence hebben wij de Reuzenbalsemien en Coelestien mee geprepareerd. Coelestien brengt door zijn zachte vibraties de gedachtegang tot rust en helpt om een nieuwe wijze van denken en kijken te ontwikkelen.

10. Silence helpt om onafhankelijk van de meningen, erkenning of reacties van anderen en in elke omstandigheid de eigen diepere energie te vinden om zichzelf te blijven. Hij geeft de energie die men nodig heeft om alledaagse taken aan te pakken en om in routines rust te behouden wanneer iets niet snel genoeg verloopt. Silence activeert het innerlijk weten zodat men rust kan vinden tijdens examens, sollicitaties en praktische activiteiten etc. en zich herinnert dat zijn beschermengel altijd opduikt op het moment dat hij het meest nodig is als het in overeenstemming is met het persoonlijke Zielsniveau. Silence ondersteunt iedereen, maar speciaal mensen met leidinggevende posities. Bovendien overbelaste ouders of studenten. Activeert rust zodat men bedachtzaam te werk kan gaan en zich laat leiden door het verantwoordelijkheidsgevoel. Versterkt het concentratievermogen zodat men niet meer afhankelijk is van de stemmingen van het moment of van de zorgen van alledag. Lady Nada’s energie schenkt geestelijke bijstand aan iedereen die een beroep uitoefent dat is toegewijd aan het welzijn van Moeder Aarde of haar bewoners. Haar energie is een balsem voor innerlijke Zielsonrust. Zij transformeert deze onrust naar het verlangen van het ego om zich over te geven aan het innerlijke Goddelijke Zelf. Sadriëls energie schept orde en innerlijke kalmte waardoor men balans vindt in zijn taken zodat men tijd creëert om zich op de behoeften van zijn innerlijke bron te richten. Kinderen en pubers die zich niet staande kunnen houden in drukke omgevingen, zowel binnen gezinssituatie als op school, zullen zich beschermd voelen en contact met zichzelf houden. Silence activeert bij hen een verbindende schakel naar hun innerlijke bron tijdens alle activiteiten die naar buiten gericht zijn. Ondersteunt hen om datgene waar men aan begonnen is af te maken vanuit innerlijke kracht en rust. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- en Milt- Navel chakra’s. Stimuleert energetisch de bijnieren die staan voor innerlijk licht en de geslachtsklieren die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering activeert de Epifyse chakra.

11. Golden Ray

Verkorte omschrijving:
11. Golden Ray helpt om te doorzien waar onrustige gedachten vandaan komen. Legt een verbinding tussen bewust en onbewust handelen, waardoor men zijn diepste kern kan herkennen. Stimuleert om van daaruit verborgen kwaliteiten naar voren te halen en in de praktijk te brengen. Stimuleert kinderen om op hun keuzes te durven vertrouwen. Helpt hen om in het hier en nu te zijn, verbonden met de aarde en de kosmos.

Uitgebreide omschrijving:
Verheugend op het mogen aanschouwen van de Zonsondergang overviel ons een gevoel van diep respect, intense liefde en toewijding waardoor wij in een meditatiesfeer zakten als voorbereiding op de wereldmeditatie om Moeder Aarde mee uit te zuiveren. We geraakten in Tibet en mochten vele gevechten en oorlogen in verband met religies aanschouwen en tevens het effect dat dit in en op onze planeet veroorzaakt had. Met zuiver wit Licht probeerden wij deze plaatsen mee uit te zuiveren. Er verscheen een zeer krachtige energie die zich voorstelde als leraar van de leraren, Meester Maitreya. Hij liet ons weten dat het Licht van de Ware Boodschap naar bewustwording vrij gegeven moet worden, dat het Licht van de Waarheid de Aarde met haar bewoners zal verlichten en dat hij zijn energie zou leggen in de komende schaal die in ontvangst genomen zou worden. Tijdens het prepareren verscheen ook nog de Engel Arakiël, de kracht achter de Goddelijke Orde. In Golden Ray hebben wij de Reuzenbalsemien en Coelestien mee geprepareerd. Coelestien brengt door zijn zachte vibraties de gedachtegang tot rust en helpt om een nieuwe wijze van denken en kijken te ontwikkelen.

11. Golden Ray is voor allen die het diep geloof en vertrouwen in onze schepper in zich dragen, om zich verder te verfijnen in hun helende gaven om de mensheid de juiste weg te wijzen. Hij helpt om verborgen gebieden te doorzien waar altijd gedachteonrust vandaan komt en legt een verbinding tussen bewust zijn en handelen en onbewust zijn en handelen, zodat men zijn diepste Zijn kan doorgronden om van daaruit verborgen kwaliteiten naar voren te halen en productief in praktijk te brengen. Hierdoor kan men evenwichtig en vanuit innerlijke rust de mensheid ordenen en steunen, zonder zichzelf te verliezen door de uitdagingen van alle dag. realiteit waar te nemen als een wisselwerking van energieën en oorzaken herkennen. Maitreya’s energie geeft inwijdingen vrij in de wet van de energie om je te bevrijden van aardse psychische uitdrukkingen. Hij ondersteunt het leren kennen van zichzelf zodat men kan merken dat Zijn energie altijd begeleidend aanwezig is als men de mensheid helpt te genezen en te transformeren vanuit zijn volste zuiverheid. Maitreya laat inzien dat de liefde van onze Schepper werkelijk de liefde van het leven is. Leven is waarlijk het streven naar de waarheid op je pad. Zijn energie reinigt tot puurheid om te reflecteren naar de medemens zodat men het voorbeeld kan zijn van de informatie die men doorgeeft. Hij activeert inzicht in de tijd die men besteedt aan aardse activiteiten en in de tijd die men doorbrengt in voorbereiding van het Hogere Plan.Hij helpt om hier balans in te vinden. Arakiëls energie geeft inzicht om de zin van het aardse bestaan te doorgronden. Hij activeert het energetisch potentieel om niet onvoorzichtig of overhaast te handelen, maar met geduld en inzicht op het juiste moment. Kinderen en pubers leren om hun gedachten te ordenen, zodat ze hun zorgen en het gevoel om alles onder controle te moeten houden los kunnen laten en leren om op hun gevoel en keuzes te durven vertrouwen. Golden Ray ondersteunt hen om zichzelf te overwinnen door orde te scheppen in zichzelf zodat ze zich weer kunnen herinneren wat werkelijk waardevol is in het leven. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Hypofyse chakra’s. Stimuleert energetisch de hypofyse, die staan voor de controleur van de spirituele en intellectuele hersendelen. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Holle Aardematrix- en Galactischepoort chakra’s geactiveerd.

12. Devotion

Verkorte omschrijving:

12. Devotion laat spanningen, onrustige en depressieve gevoelens doorstromen doordat men vanuit het hart open durft te communiceren. Leert om eigen idealen en gedachten open te uiten, zonder voor zijn vrijheid in relaties te hoeven vrezen. Geeft zelfvertrouwen en innerlijke rust. Helpt kinderen om zonder angst en agressie voor zichzelf op te komen. Activeert de binding met de kosmos en de aarde.

Uitgebreide omschrijving:
Wanneer de Zon met de Maan een oppositieaspect vormt is het volle Maan. Velen voelen de onrust in de atmosfeer tijdens deze trillingen die bovendien sterk de lichaamskrachten en de wilskracht kunnen beïnvloeden. De Lichttrillingen en coderingen vanuit het Regenbooglicht van deze volle Maan waren voornamelijk gebaseerd op de activatie van zelfdiscipline en wilskracht vanuit innerlijke rust. Eigenschappen die de mensheid nodig heeft om het Licht hier op Aarde te laten existeren. Om 23.00 Nederlandse tijd verbonden wij ons energetisch met alle Lichtwerkers via de wereldmeditatie en vanuit het maanlicht verscheen Meester Sanat Kumara een allesomvattende Boeddha energie, vergezeld door Atuniël, de Engel van het Helende Vuur. Er kwam veel energie vrij uit Moeder Aarde en er ontstond een gevoel van Universele Eenheid. In Devotion hebben wij de Reuzenbalsemien en Coelestien mee geprepareerd. Coelestien brengt door zijn zachte vibraties de gedachtegang tot rust en helpt om een nieuwe wijze van denken en kijken te ontwikkelen.

12. Devotion helpt om open en oprecht te communiceren vanuit het hart. Hierdoor kunnen spanningen, onrustige en depressieve gevoelens, die zich verankerden doordat men emoties niet durfde te uiten, doorstromen. Devotion helpt om in plaats van te luisteren naar het verstand te luisteren naar de stem van het hart. Vanuit een liefdesenergie leert men om een ander duidelijk te maken wat men voelt, prettig vindt en verwacht. Ook leert men om zijn eigen idealen, gedachten en uitspraken open te uiten, zonder voor zijn eigen vrijheid in relaties te vrezen. De energie van Sanat Kumara activeert het contact met Moeder Aarde en de Kosmos waardoor men het Kosmisch Plan en zichzelf weer mag herinneren. Men kan de zelfliefde gaan ervaren waardoor men kan samenbundelen in eenheid, herinneren dat men zijn spirituele kracht schept uit de verbinding met het verleden, de wortels van het bestaan. Dit bewustzijn geeft een groot zelfvertrouwen en innerlijke rust, die men zelfs in crisissituaties kan overdragen. Atuniëls Helende Vuur ondersteunt deze zelfgenezende eigenschappen zodat men de gedragspatronen waarin men gevangen was kan loslaten. Kinderen en pubers kunnen de verbinding met Vader Kosmos en Moeder Aarde weer gaan herkennen. Devotion helpt hen om in het hier en nu te zijn, waardoor ze vanuit een vrij gevoel voor zichzelf opkomen zonder angsten of agressie. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Epifyse chakra’s. Stimuleert energetisch de epifyse, die staat voor helder denken. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Walvis Matrix- en Christusbewustzijn chakra’s geactiveerd.

Box II Eclipse 2002 t/m Star Gate, nummers 13 t/m 24

13. Eclipse 2002

Verkorte omschrijving:
13. Eclipse 2002 beschermt diegenen die super gevoelig zijn, maar nog niet zijn opgewassen tegen de indrukken van de buitenwereld. Activeert zelfvertrouwen, stabiliteit en inzicht om zonder grote problemen de uitdagingen van het leven aan te kunnen gaan. Geeft kinderen inzicht in welke handelingen vanuit hun eigen wezen ontstaan en welke door verwachtingen van anderen worden opgewekt.

Uitgebreide omschrijving:
Onze aarde baadt continu in een stroom van kosmische straling. Een Zonsverduistering verbreekt die stroom en geeft verstoringen op die plaatsen waar de Eclips zichtbaar is. Deze is voelbaar door alles wat leeft. Paniek en angst zijn voelbaar onder de dieren, sommige bloemen sluiten zich en nachtdieren worden wakker. De kracht van een Zoneclips zorgt ook voor het vrijkomen van kennis uit het onderbewustzijn en integreert deze kennis in het bewustzijn. Het licht van het zelfbewustzijnsgeheugen is tijdelijk overschaduwd door het onderbewustzijn. Datgene wat normaal gesproken voor ons verborgen ligt komt naar boven! De Eclips van 04-12-02 vond tijdens bijzondere planeetstanden plaats: Boogschutter stond op 11 graden, 58 minuten van de tropische dierenriem. Boogschutter is het teken van de waarheid en het Hoger Zelf en biedt de mogelijkheid tot bewustzijnsverruiming. De Beta-ster die de Eclips beheerste was Draco. De eigenschap van deze krachtige ster is, dat hij de mysterische slangenkracht,( de kundalini energie) naar het hoofd brengt. Dit is een impuls tot verlichting. Tijdens het prepareren van deze komende vier zeer spiritueel nieuwe Eclips Energies, werden we vergezeld door bijzondere intelligenties. Energieën van Alceo, Sabatin en Ra, een menigte van Engelen, Babaji en Yogananda en zelfs Mechizedek. Duidelijk is dat deze Eclips helpt om innerlijke ‘rampen’ te voorkomen tijdens het pad naar spirituele bewustwording. In Eclipse 2002 hebben wij Kamille en Bergkristal mee geprepareerd. Bergkristal laat de weg naar herkenning zien, brengt helderheid in het denken, en de intuïtie versterkt.

13. Eclipse 2002 is sterk op de verdere ontwikkeling gericht van diegenen die supergevoelig zijn, maar nog niet opgewassen tegen alle indrukken van de buitenwereld. Hij beschermt, zodat men zich niet overgeeft aan illusies en dromen, of het onvoorwaardelijk volgen van de leringen van anderen. Hij activeert het zelfvertrouwen, stabiliteit en inzicht om zonder grote problemen de uitdagingen van het leven aan te gaan. Eclipse 2002 helpt om het contact met het Hoger Zelf te herstellen en dit contact blijvend te voeden. Hij creëert zuiverheid en eerlijkheid in relatie met zichzelf, verborgen kwaliteiten zullen steeds zuiverder ontplooid worden, zodat men in zijn eigen spirituele missie kan volharden. De energieën van Ra, Sabantin, Alceo en de Engelen, activeren een groot potentieel aan onbaatzuchtigheid, medegevoel en diep inzicht in de mens en spirituele krachten om zichzelf en zijn omgeving te vormen. Hun energie maakt het instinct én de innerlijke leraar wakker, die ervoor koos om anderen in geestelijke en emotionele situaties te ondersteunen. Kwaliteiten om de zware verantwoordelijkheid te erkennen dat de Zielskeuze is: het transformeren van de mens. Kinderen en pubers ervaren Eclips 2002 als een laag van bescherming, inzicht in welke handelingen vanuit hun wezen ontstaan en welke door de verwachtingen van anderen worden opgewekt. Versterkt het contact met hun eigen bron. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- en Heiligbeen chakra’s. Stimuleert energetisch de geslachtsklieren, die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering wordt de Hypofyse chakra geactiveerd.

14. Alceo

Verkorte omschrijving:

14, Alceo ondersteunt iedereen die een gespletenheid in zichzelf ervaart. Stimuleert om situaties vanuit zijn jeugd zuiver te kunnen aanvoelen en verwoorden, waardoor men zichzelf en anderen wezenlijk gaat herkennen en begrijpen. Stimuleert om te leven vanuit het gevoel, om met zelfdiscipline de verwerkelijking van zijn taak aan te gaan. Verzacht gedragspatronen bij ADHD en beschermt tegen indrukken.

Uitgebreide omschrijving:
Tijdens het prepareren mochten wij Alceo beter leren kennen. Hij liet ons weten dat hij een grote verwantschap had met Dionysus en een aantal Aziatische Goden. Zij symboliseerden de dood en wederopstanding van de cyclus der natuur. Zijn energie vertegenwoordigde in vroegere tijdperken de eenheid met de natuur en het bovennatuurlijke. Hij probeerde, in zijn leven als Dionysus, de mensheid de weg te tonen naar de terugkeer van het volmaakte bestaan van zijn wezen, een staat van oorspronkelijke reinheid en verenigd met zijn Goddelijke Zelf. Vanuit diezelfde energie ondersteunt hij nu de mensheid. In Alceo hebben wij Kamille en Bergkristal mee geprepareerd. Bergkristal laat de weg naar herkenning zien, brengt helderheid in het denken, en de intuïtie versterkt.

14. Alceo ondersteunt iedereen die een gespletenheid in zichzelf ervaart, ieder die zijn gedrag niet begrijpt en niet gelukkig is in zijn taak om de oude structuren hier op aarde mee te transformeren naar het Hogere Plan. Hij stimuleert om situaties vanuit zijn jeugd zuiver te kunnen aanvoelen en verwoorden, waardoor men zichzelf en anderen wezenlijk gaat herkennen en begrijpen. Hij stimuleert om te leren leven vanuit het gevoel, met zelfdiscipline de verwerkelijking van zijn taak aan te gaan en de bijbehorende verantwoordelijkheid te dragen. Hij helpt om instinctief te gaan begrijpen dat het aardse bestaan een stroom van veranderingen is, om snelle vaardigheden te leren ontwikkelen en om zich hierin aan te passen. Alceo’s energie activeert de samenwerking tussen de linker- en de rechter- hersenhelft, zodat men zijn gecreëerde identiteit los kan laten en sensibele vibraties die van de mensheid uitgaan kan opnemen. Hij helpt om instinctief het juiste te doen en om zich met alle levensvormen te verbinden, zodat men de allesomvattende liefde kan ondervinden en deze om kan zetten in naastenliefde. Men wordt zich bewust van negatieve eigenschappen die voor anderen de balans verstoren. Door dit bewustzijn kan men relaties met anderen zich op een hoog menselijk niveau gaan onderscheiden. Alceo energie is een thuiskomen in zichzelf. Men handelt vanuit rust, vrede, Licht en vooral liefde. Kinderen en pubers die in het gezin of in de maatschappij onhandelbaar zijn, doordat ze niet begrepen worden in hun taak, mogen zich herinneren dat hun taak ook uitgevoerd kan worden in liefde. Alceo verzacht gedragspatronen bij vormen van ADHD. Hij activeert hun innerlijke kracht, zodat maatschappelijke structuren hen nooit kunnen breken tijdens het uitvoeren van hun taak. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Epifyse chakra’s. Stimuleert energetisch de epifyse, die staat voor helder denken. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Walvis Matrix- en Christusbewustzijn chakra’s geactiveerd.

15. Master Energy

Verkorte omschrijving:

15. Master Energy ondersteunt om naar buiten toe georiënteerd te zijn. Helpt om ontspannen in contact te blijven op momenten dat de druk van de omgeving groot is. Om bewust te kiezen voor een relatie, het wel of niet kiezen voor kinderen, voor de ontplooiing van zijn eigen individualiteit. Kinderen worden ondersteund op het praktische gebied. Zij leren inzien welke stappen zij moeten ondernemen om iets te bereiken.

Uitgebreide omschrijving:
Tijdens het prepareren van onze derde Eclips Energy voegden zich de Meesters Babaji en Yogananda bij ons. Babaji was vertrouwd, maar de kennismaking met Yogananda was weer subtiel voorbereid tijdens ons driedaags verblijf bij onze lieve vriend Giri Prins. Meteen de eerste avond nam ik het boek: “De autobiografie van een Yogi” in mijn handen. Giri reageerde direct met: ” dit is het boek dat ik je adviseerde om te lezen”.Dit was mijn eerste kennismaking met Yogananda. Tijdens het prepareren lieten Babaji en Yogananda ons beelden zien, waarbij zij hand in hand wandelden en elkaar voedden door, volgens mij, wit brood in elkanders mond te stoppen. Symbolische beelden die wij nog niet konden plaatsen. Natuurlijk werd ons wel duidelijk dat hier een vorm van één gebundelde energie stond die elkaar aanvulde. Later, na dit verhaal aan Lia Kluytmans verteld te hebben, hoorden wij van haar dat Babaji de opdracht aan Yogananda gegeven had om de Krya Yoga over te brengen naar de Westerse wereld. Een vorm van Yoga ter zelfrealisatie! In Master Energy hebben wij Kamille en Bergkristal mee geprepareerd. Bergkristal laat de weg naar herkenning zien, brengt helderheid in het denken, en de intuïtie versterkt.

15. Master Energy is voor Lichtwerkers, therapeuten en iedereen die zich inzet om de mensheid te ondersteunen in hun Zielenstrijd naar heelwording. Hij helpt eigen krachten te kunnen bundelen om een bepaald doel te bereiken en te volharden in planningen op langere termijn. Hij ondersteunt om naar buiten toe georiënteerd te zijn en om gemakkelijk bij je woordenschat te komen. Men kan inzien hoe mooi alles geleid wordt en kan ontdekken dat alles naar je toekomt als de tijd ervoor rijp is. Hij helpt te ontspannen en met zichzelf in contact te blijven op momenten dat de druk van de omgeving te groot is. Om bewust te kunnen kiezen voor een relatie, het wel of niet kiezen voor kinderen of voor de ontplooiing van je eigen individualiteit.

De samengebundelde energieën van Babaji en Yogananda helpen om het Zielsniveau te laten samensmelten met het ego en het wijgevoel. Zij helpen om de naïviteit voor Goeroes te kunnen omzetten in een juiste inschatting van iemands kwaliteiten en om tevens uit de gigantische hoeveelheid New Age informatie te leren filteren. Zij activeren de liefde voor alles wat is, het talent om als pionier te dienen en de moed om initiaties door te geven. Zij maken het mogelijk dat men gelijkwaardige mensen aantrekt, die medebehulpzaam zijn om de mensheid voor te bereiden naar de overgang. Kinderen en pubers worden ondersteund op het praktische gebied, doordat zij zich kunnen gaan afstemmen.Zij gaan begrijpen dat het aardse groeien een kwestie is die tijd nodig heeft, dat men nu nog niet vanuit de gedachtekracht kan creëren. Zij leren inzien dat men stappen zal moeten ondernemen om iets te bereiken, dat men geld nodig heeft om iets te willen kopen etc. Zij worden ondersteund om hun innerlijk licht vast te houden en naar buiten te brengen. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Nek-Kin chakra’s. Stimuleert energetisch de schildklier en bijschildklieren, die staan voor doorzettings -vermogen. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Dolfijn Matrix- en Sterrenpoort chakra’s geactiveerd.

16. Moonlight

Verkorte omschrijving:

16. Moonlight is een zeer uitzuiverende energie. Hij activeert regeneratie- en transformatiekrachten, zowel psychisch als fysiek. Door innerlijke communicatie komt met te weten wat men weten wil. Een groot potentieel van energieën wordt omgezet in dadendrang, wilskracht en doorzettingsvermogen. Kinderen worden ondersteund om begonnen zaken af te maken die blijven liggen omdat de denkkracht ontbreekt.

Uitgebreide omschrijving:
Ondertussen staan Orion, de Pleiaden (liggen in de nek van sterrenbeeld Stier), de Andromeda en vele andere sterren te schitteren rondom een nieuwe Maan. Een prachtige combinatie van frequenties die de mensheid ondersteunt om ontvankelijker te worden voor hogere trillingen, zonder dat dit fysiek belast. Tijdens het prepareren werden wij vergezeld door Melchizedek. Een energie die ik voor het eerst mocht ontmoeten in een meditatiegroep waaraan ik deelnam in 1997. Melchizedek voelt voor mij als de energie van Jezus. Buiten de toekomstbeelden die ik mag ontvangen, voedt Melchizedek ons met dezelfde lessen die Jezus hier op aarde aan de mensheid trachtte door te geven. In Moonlight hebben wij Kamille en Bergkristal mee geprepareerd. Bergkristal laat de weg naar herkenning zien, brengt helderheid in het denken, en de intuïtie versterkt.

16. Moonlight is een zeer uitzuiverende Energy. Hij activeert regeneratie- en transformatiekrachten, zowel psychisch als fysiek. Men krijgt begrip voor de principes van het transformatie- en evolutieproces, zodat men dit begrip in kan zetten voor zichzelf en voor de mensheid. Moonlight herstelt het innerlijk weten. Door innerlijke communicatie komt men te weten wat men weten wil. Een groot potentieel van energieën wordt omgezet in dadendrang, wilskracht en doorzettingsvermogen. Deze Energy activeert een koppeling tussen het denken en de praktijk en helpt om in de laatste fase van zijn ontwikkeling de finishing touch te bereiken. De energie van Melchizedek ondersteunt het zoeken naar de spirituele waarheid en de zin van het bestaan. Zijn energie begeleidt naar het diepste van het wezen waar men zijn genezende talenten kan ontdekken. Hij activeert verborgen wijsheid, het Universeel bewustzijn en helpt om deze wijsheid verder te ontwikkelen en in te zetten voor zichzelf en anderen. Hij beschermt om de eigen soevereiniteit en onafhankelijkheid te kunnen bewaren. Hij leidt naar ongekende wegen waar men zijn Zielskwaliteiten tegenkomt, laat de juiste weg zien en ondersteunt om deze met zuiverheid en waardigheid te kunnen volgen. Kinderen en pubers worden ondersteund om begonnen zaken af te maken die blijven liggen omdat de denkkracht hen ontbreekt. Moonlight activeert zelfdiscipline bij verstandelijk werk en is o.a. een mooie ondersteuning tijdens studie- en examenperiodes. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Milt-Navel chakra’s. Stimuleert energetisch de geslachtsklieren, die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid. Klierkunde Mazdaznan.Na verankering wordt de Epifyse chakra geactiveerd.

17. Consciousness


Verkorte omschrijving:
17. Consciousness ondersteunt om traumatische ervaringen te verwerken, deze meer afstandelijk te zien en deze positief in de persoonlijkheid te integreren. Stimuleert een sterke wil en een hoog potentieel aan kracht die de persoonlijke groei bevorderen. Bij kinderen versnelt het verwerkingsproces. Activeert rust en hun zelfgenezend vermogen.

Uitgebreide omschrijving:
Het jaar 2002 verliep nogal synchronistisch betreffende wereldmeditaties en de volle Maan verschijningen. Zo was er o.a op 21-09-02 een samenkomst waarmee zelfs de Dalai Lama zich verbond met allen die vanuit het hart genezing voor Moeder Aarde en al haar bewoners wilden creëren. Rond het middaguur mochten wij onze eerste schaal van de komende vier Energies in ontvangst nemen. Tijdens het prepareren werden wij versterkt door Meester Sananda, een leraar die eens op aarde incarneerde als Jezus Christus, om o.a. de mensheid te bewijzen dat men ook in het vleselijke alle beproevingen kan doorstaan. Ook verscheen Engel Asriël, die zich o.a. inzet voor de transformatie van de gehéle mensheid. In Consciousness hebben wij de Struikheide en Thulit mee geprepareerd. Thulit omdat hij het realiseren van diepere verlangens en levensuitdagingen stimuleert.

17. Consciousness ondersteunt om traumatische ervaringen te verwerken, deze meer afstandelijk te zien en deze positief in de persoonlijkheid te integreren, zodat men de verborgen samenhangen die ten grondslag liggen aan het leven kan herkennen. Hij stimuleert een sterke wil en een hoog potentieel aan kracht die de persoonlijke groei en bewustwording bevorderen. Hij ontwikkelt een diep medegevoel, o.a. bij begeleiders in de gezondheidszorg, leraren, ouders en al diegenen die met hulpvragen in aanraking komen, zodat zij zonder dat zij zichzelf verliezen, nee kunnen zeggen en elke situatie objectief kunnen bekijken. Asriëls energie helpt om te accepteren en om in rust vanuit zijn innerlijke bron zelfstandig te kunnen functioneren. Om in contact te blijven met zijn Hoger Zelf en zijn dromen. Sananda activeert het Akasha geheugen, zodat men zichzelf weer gaat herinneren. Hij geeft inzichten om subtiele krachtbronnen vanuit het Universum aan te boren, waardoor men het bewustzijn verwerft om alle mogelijkheden te herkennen die er aan bijdragen om zichzelf te ontwikkelen. Zelfkennis en spirituele krachten zal men gaan herkennen, accepteren en gebruiken. Men gaat inzien, dat dit een voorwaarde is voor het kiezen van het juiste levenspad. Helende gaven zullen niet meer verborgen blijven. Sananda’s energie stimuleert om als voorbeeld te dienen, zodat de mensheid kan zien dat er iemand met innerlijke rust voor hen staat. Iemand die kan laten zien wat het leven betekent, wanneer het naar bewustzijn van eenheid met de Kosmos geleid wordt. Bij kinderen en pubers versnelt Consciousness verwerkingsprocessen. Hij helpt hen om hun zelfgenezend vermogen vanuit hun hart te creëren. Geeft rust vanuit hun eigen diepere bron, zodat ze liefdevol hun eigen grenzen durven te stellen en durven te streven naar een wereld van vrede en gelijkgezindheid. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Epifyse chakra’s. Stimuleert energetischkrachtig de epifyse die staat voor helder denken en de thymusklier die staat voor doorzettingsvermogen. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Walvis Matrix- en Christusbewustzijn chakra’s geactiveerd.

18. Inner Sun

Verkorte omschrijving:

18. Inner Sun laat in periodes van depressie inzien dat het vaak niet de problemen zijn die het leven zwaar maken, maar juist de manier hoe men er mee omgaat. Stimuleert om innerlijke conflicten zelf in een positieve energie om te zetten. Krachtige binding met aarde en de kosmos. Stimuleert kinderen om innerlijke conflicten zelf om te zetten in positieve energie. Helpt hen om goede contacten te leggen, zonder zichzelf te laten gebruiken. Versterkt hun binding met de aarde en kosmos.

Uitgebreide omschrijving:
Het leek wel of Asriël van plan was om bij ons te blijven terwijl wij wachtten om een volgende schaal in ontvangst te mogen nemen. De warmte en Lichtstralen van Vader Zon werden alsmaar krachtiger en de vertrouwde energie van Ra, de Zonnegod van onze Centrale Zon voegde zich bij ons. We wisten meteen dat onze waarneming “het verlicht worden” ook in de Energie zou resoneren. In Inner Sun hebben wij de Struikheide en Thulit mee geprepareerd. Thulit omdat hij het realiseren van diepere verlangens en levensuitdagingen stimuleert.

18. Inner Sun is een krachtige ondersteuning voor iedereen die zichzelf afremt in zijn eigen persoonlijkheidsontwikkeling. Zeker bij diegenen die zich voeden met bittere herinneringen uit het verleden. Inner Sun laat tijdens periodes van depressie inzien dat het vaak niet de problemen zijn die het leven zwaar maken, maar juist de manier waarop men ermee omgaat. Inner Sun activeert inzicht in overtuigingen die men vasthoudt uit emotionele onzekerheid. Hij stimuleert om innerlijke processen naar de oppervlakte te laten komen en de inspanning om oude structuren in zichzelf en zijn omgeving te veranderen. Hij steunt het eigen vermogen om hier zelf creatief mee aan de slag te gaan in plaats van te blijven zoeken naar allerhande vormen van hulpverlening, of misschien zelfs wel een uitweg te zoeken in verslavende (vlucht-) middelen. Hij leert dat de waarheid de ene keer buiten zichzelf te vinden is en de andere keer juist in zichzelf. Asriël stimuleert om de muur die men gecreëerd heeft weer af te breken, om het gezicht achter het masker te durven laten zien! De energie van Ra transformeert doeltreffend alle eigenschappen waardoor men in conflict komt met zijn eigen Zonne-energie. Ra stimuleert om zelfrealisatie na te streven en eigen energie in te zetten om plichten en opgaven tot tevredenheid van zichzelf en de ander te vervullen, zonder zichzelf weg te cijferen. Hierdoor wordt de geestelijke en energetische communicatie met andere mensen een bron van levenskracht. Nadat men meesterschap over zijn eigenschappen heeft verkregen, activeert Ra grote sensibiliteit en fijnzinnigheid. Hierdoor kan men andere mensen inspireren en uiteindelijk bestaat de mogelijkheid te beschikken over helderziende gaven. Men heeft dan toegang tot dimensies die nog niet voor iedereen toegankelijk zijn. Kinderen en pubers worden door Inner Sun gestimuleerd om innerlijke conflicten zelf in positieve energie om te zetten. Hij beschermt tegen illusies en misleidingen en geeft een krachtige binding met Moeder Aarde, zonder het contact met de Kosmos te verliezen. Hij helpt om goede contacten te leggen, zonder zichzelf te laten misbruiken door een ander. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Milt-Navel chakra’s. Stimuleert energetisch de geslachtsklieren, die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid en de bijnieren die staan voor het innerlijke licht. Klierkunde Mazdaznan.Na verankering wordt de Epifyse chakra geactiveerd.

19. Freedom

Verkorte omschrijving:

19. Freedom ondersteunt diegene die zichzelf beperkt doordat men meer luistert naar zijn verstand dan naar zijn gevoel! Moedigt aan een eigen mening tot uitdrukking te brengen. Stimuleert om zich los te maken van het verleden, indien nodig zelfs alles achter zich te laten wat innerlijke conflicten veroorzaakt. Ondersteunt kinderen die dyslectisch zijn, om vanuit contact met de innerlijke bron goed geaard en zelfbewust in het leven te staan.

Uitgebreide omschrijving:
Wij mochten de derde schaal in ontvangst nemen tijdens de natrillingen van de wereldmeditatie en de voortrillingen van de volle Maan, terwijl de Zon en de Maan samen de hemel deelden. Asriël was nog steeds aanwezig en tijdens het prepareren van deze Energy werden we vergezeld door Meester St. Germain. De hele schaal bevond zich in zijn paarse straal. Diegenen die ons kennen, weten dat dit een energie is, die vaak bij ons is. Regelmatig geeft St. Germain ons tijdens onze workshops de opdracht om de cursist fysiek zijn energie te laten voelen, zodat ook zij die hem nog niet zien, wel kunnen herkennen wanneer hij bij hen aanwezig is. In Freedom hebben wij de Struikheide en Thulit mee geprepareerd. Thulit omdat hij het realiseren van diepere verlangens en levensuitdagingen stimuleert.

19. Freedom ondersteunt diegenen die zich laten beperken om zich te ontplooien, omdat men meer luistert naar zijn verstand dan naar zijn gevoel! Laat inzien dat men niet in gewoontes moet blijven steken die de benodigde ruimte voor zelfontwikkeling beperken. Hij stimuleert om zich los te maken van het verleden en, indien nodig, om zelfs alles achter zich te laten wat innerlijke conflicten veroorzaakt. Hij moedigt aan om vrijheid te creëren en geeft ruimte om zijn discipline, zelfbewustzijn en zelfstandigheid te versterken, zodat men zijn toekomstbeeld kan herkennen. Hij geeft moed en kracht om de taken waarvoor men gekozen heeft, vanuit het hart, te kunnen accepteren en te volharden zonder zichzelf daarin te verliezen. De energie van St. Germain herstelt het contact met de innerlijke bron, de binding met Moeder Aarde en de Kosmos, zodat men in volle kracht en met zelfliefde er kan zijn. Hij helpt om zich open en eerlijk te uiten en laat duidelijk herkennen, dat alle magie voor transformatie in de stilte ligt Zijn energie stimuleert het zesde zintuig, waardoor men eerst in die stilte zijn innerlijke wezen gaat zien. Hij activeert de innerlijke waarheid, om zo eerlijk mogelijk tegen zichzelf te zijn. Vanuit dit innerlijke wezen ontstaat een diepe behoefte aan een vreedzaam leven, waar daden en beslissingen eerder intuïtief dan rationeel zijn. Kinderen en pubers en kinderen die dyslectisch zijn, worden aangemoedigd in hun zelfstandigheid. Om duidelijke stellingen te nemen en zich vrij te voelen om hun eigen mening tot uitdrukking te brengen. Hierdoor kunnen zij vanuit het contact met hun innerlijke bron goed geaard en zelfbewust in het leven staan. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Epifyse chakra’s. Stimuleert energetisch de epifyse, die staat voor helder denken. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de lagere Walvis Matrix- en de hogere Christusbewustzijn chakra’s geactiveerd.

20. Incarnation

Verkorte omschrijving:

20. Incarnation ondersteunt om geaard in het leven te staan, versterkt de Lichtlichamen voor indrukken van buitenaf. Geeft inzicht in de idealen die men nastreeft in de manier hoe men opvoedt. Laat ouders en kinderen begrijpen wanneer of waarom grenzen nodig zijn of juist versoepeld moeten worden. Laat levenslessen herkennen en stimuleert om positief ‘ja’ te zeggen tegen alles wat men tegenkomt.

Uitgebreide omschrijving:
Tijdens de sterke resonantie van de volle Maan werden we vergezeld door onze Planetaire vrienden, Ra, Alceo en Sabatin. Drie afgezanten van de Pleiaden die zich voor de eerste keer meldden tijdens de Eclips van 1999. Bijzonder dat zij ook nu weer een Energy mee wilden versterken met hun energieën. Het blijkt dat ze altijd aanwezig zijn bij een resonantie die helpt herinneren aan onze afkomst, waarvan wij de blauwdruk dragen in onze bron. Ze brachten een prachtige regenboog boven de schaal aan. In Incarnation hebben wij de Struikheide en Thulit mee geprepareerd. Thulit omdat hij het realiseren van diepere verlangens en levensuitdagingen stimuleert.

20. Incarnation ondersteunt om goed geaard in het leven te staan. Termen zoals niet goed geaard zijn, of niet goed geïncarneerd zijn e.d. houden in dat men niet goed verbonden is met zijn Hoger Zelf. Als men deze binding mist dan is de energetische structuur zwak en is men een spons die voortdurend de wisselende informatie van zijn omgeving opzuigt. Hierdoor raakt men vaak uit balans, is men zonder discipline en gaat men aan zichzelf twijfelen. Incarnation geeft inzicht in de idealen die men nastreeft en hoe men in het leven staat. Hij geeft inzicht in de manier hoe men opvoedt en laat begrijpen wanneer grenzen nodig zijn of juist versoepeld moeten worden. Men gaat ontdekken of men vanuit zijn eigen visie leeft of dat het de idealen en gedachten zijn die men overgenomen heeft van zijn ouders. Incarnation stimuleert tot geestelijke bezinning en laat begrijpen dat men meditatie- technieken nodig heeft voor zijn innerlijke kracht en Geestelijke groei. De energieën van onze Planetaire vrienden laten herinneren waarom men de aarde weer als leerschool uitkoos. Hun resonantie herstelt de verbinding met het Hoger Zelf waardoor men goed incarneert en een realistisch zelfbeeld kan vormen. Zij stimuleren, zodat men met een positieve houding ja kan zeggen tegen het leven en ja tegen alles wat er gebeurt of wat men tegenkomt. Men wordt geholpen levenslessen te herkennen, te relativeren en indien nodig los te laten, zodat men zich zijn Zielskwaliteiten kan herinneren en kan inzetten voor het Hogere Plan. Kinderen en Pubers gaan inzien waarom grenzen nodig zijn voor hun ontwikkeling. Incarnation ondersteunt kinderen die geen respect of discipline voor hun ouders of omgeving kunnen opbrengen. Hij laat hen respectvol met anderen en met Moeder Aarde omgaan en laat hen begrijpen dat ze hier een onderdeel van zijn. Werkt energetisch sterk op de Stuit- t/m de Zonnevlecht chakra’s. Stimuleert energetisch de pancreas, die staat voor zekerheid in het denken. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering wordt de Kruin chakra geactiveerd.

21. Intuition

Verkorte omschrijving:
21. Intuition helpt om zichzelf te herinneren door het volgen van zijn intuïtie. Om aan te voelen wat anderen nodig hebben en waartoe men zelf in staat is om te geven. Om negatieve situaties in positieve om te zetten. Ondersteunt bij vormen van autisme en om evenwichtige betrekkingen en werkelijk contact met zijn gezin, familie en de medemens toe te staan.

Uitgebreide omschrijving:
2000 was een bijzonder jaar betreffende planeetstanden. Zo vond op 05-05-00 de grote planetaire uitlijning plaats, alle zichtbare planeten stonden op één lijn. Een positie die in staat stelt om herboren te worden, zowel betreffende wereld betrekkingen als persoonlijk. Op 20-05-02 werd de vrouwelijke tetraëder, ondersteund door de planeten die nog op een lijn stonden, geactiveerd. Als er een deel van het Lichtlichaam van de aarde geactiveerd wordt, wordt er ook een deel van de mens geactiveerd. Alles in deze trilling riep om: Laat los, bevrijd jezelf en straal dit uit! Uranus speelde een grote rol in dit geheel. Met de hulp van onze Pleiadische vrienden Ra, Sabatin en Alceo, hebben wij deze Energy mogen prepareren waar wij de Oranje Bekercup en Oranje Calciet in mee prepareerden. Oranje Calciet opent voor nieuwe indrukken en ondersteunt meditatietechnieken.

21. Intuition zal uitgekozen worden voor personen die emotioneel eenzaam zijn, zich minderwaardig voelen en hun innerlijk afwijzen. Vermoedelijk hebben ze een autoritaire opvoeding ondervonden en hierdoor geen ruimte kunnen ontwikkelen voor zelfontplooiing en zelfliefde. Intuition helpt hen om zichzelf te herinneren en zijn eigen aard te vinden door het volgen van zijn gevoel en intuïtie. Om zonder remmingen en berekeningen de medemens tegemoet te treden, waardoor men precies kan aanvoelen wat anderen nodig hebben en waartoe men zelf in staat is om te geven. Hij leert om gevoelens vrij te uiten, evenwichtige betrekkingen en werkelijk contact met zijn gezin, familie en de medemens toe te laten. Hij geeft inzicht in zinvolle opgaven, activeert een groot krachtreservoir om deze enthousiast ter hand te nemen. De energie van Ra, Sabatin en Alceo helpen om negatieve situaties in positieve om te zetten. Hun energie geeft kracht om gewenste veranderingen door te voeren. Zij ondersteunen om indrukken te kunnen sorteren, zodat deze niet zonder meer het bewustzijn binnenrollen. Hierdoor kan het verwerken van indrukken direct systematisch plaatsvinden en kan de intuïtie deelnemen aan het bewust opnemen van indrukken.Men leert om stabiel vanuit zijn eigen persoonlijkheid het spirituele te beleven en tot uitdrukking te brengen, zodat men vorm kan geven aan de toekomst en de lijn in zijn levenspad kan herkennen. Intuition stimuleert het helderziend vermogen, waardoor men de volle waarde van Geestelijke inzichten intensiever kan herkennen. Ondersteunt tijdens alledaagse stress zodat men kalm en rustig contact met zichzelf kan houden. Versterkt het innerlijk weten en geeft een sterke aardebinding waardoor men kwaliteiten voor het spiritueel leiderschap kan ontwikkelen en zijn innerlijk licht naar buiten kan brengen. Kinderen en pubers met vormen van autisme worden ondersteund in bovenstaande aspecten en gestimuleerd om open te staan voor hun omgeving en bereidheid te zijn om contact toe te staan. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Epifyse chakra’s. Stimuleert energetisch de epifyse, die staat voor helder denken. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Walvis Matrix- en Galactischepoort chakra’s geactiveerd.

22. Starlight

Verkorte omschrijving:

22. Starlight maakt bewust waarom met ervoor gekozen heeft om te incarneren. Ondersteunt om angsten en twijfel los te laten betreffende deze keuze en zijn spirituele gaven. Ondersteunt leiderskwaliteiten. Helpt om met liefde en verantwoording met zijn gaven om te gaan. Beschermt kinderen o.a. tegen nachtmerries, geeft hen moed om beelden die ze ontvangen te bespreken.

Uitgebreide omschrijving:
Rond middernacht, tijdens de overgang van 18 naar 19- 11-02, ontstond een spectaculair verschijnsel. Overal aan het hemelgewelf waren Leoniden, meteoren te zien, soms zeer heldere exemplaren die met een felle lichtflits ontploften. De Leoniden meteoren waren afkomstig van het stof dat de komeet Tempel-Tuttle achterliet in zijn baan rond de Zon. Elk jaar in november schieten de achtergebleven stofdeeltjes met een snelheid van 71 km per seconde in de dampkring. Daar veroorzaken ze het lichtspoor dat men ‘vallende sterren’ of meteoren noemt. De NASA beweert dat deze op een hoogte van 80 tot 100 km boven de aarde blijven en dat het meeste stof verdampt. Wijzelf weten dat ook deze stofdeeltjes net als Zonnevlekken meehelpen aan het collectieve transformatieproces. Het verwondert ons dan ook niet dat Ra, de Zonnegod van onze Centrale Zon vergezeld door de Engel Rafaël, hun energieën mee wilden verankeren in de eerste schaal van drie Energies. In Starlight hebben wij de Vliegezwam en Fluoriet mee geprepareerd. Fluoriet laat geestelijke erkenning doordringen op het fysieke niveau, brengt orde en rust in gedachten en ondersteunt de meditatie.

22. Starlight helpt om vrij van ego en machtsspelletjes, met universele liefde verantwoordelijk met zijn gaven om te gaan. Hij ondersteunt creatief en bescheiden de leiderskwaliteiten bij diegenen voor wie deze Energy gekozen wordt. Starlight maakt bewust waarom men weer gekozen heeft om hier op aarde te incarneren. Hoewel de keuze om te incarneren ongetwijfeld diep in het geheugen aanwezig is, kan deze toch twijfel en angst bevatten. Twijfel bijvoorbeeld wat betreft zijn Goddelijke kern en angst om zijn gaven naar de buitenwereld te brengen. Starlight laat herkennen wat men werkelijk kan betekenen en bereiken voor de mensheid. Rafaël ondersteunt om zelfs in grote crisissituaties vanuit zelfovertuiging en discipline als een rots in de branding te kunnen blijven staan. Om zichzelf te genezen en zijn talenten te ontplooien. De Energie van Ra activeert een energetisch krachtige uitstraling, die net als de Zonne-energie de mensheid aantrekt. Hij activeert een zeer sterke aardebinding zonder het contact met de Kosmos te verliezen. Men wordt ontvankelijk voor het integreren van hogere coderingen, zonder dat deze fysiek belasten. Starlight helpt mee de weg voor te bereiden om de ander te ondersteunen tijdens het transformatieproces. Kinderen en pubers ervaren dat ze met vreugde hier op aarde kunnen zijn om hun taak te ontplooien. Ze worden beschermd tegen angsten voor eigen gaven, die o.a. via nachtmerries verwerkt worden. Starlight geeft hen moed om visioenen en beelden die ze ontvangen te durven bespreken. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Zonnevlecht chakra’s. Stimuleert energetisch de pancreas, die staat voor zekerheid in het denken. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering wordt de Hypofyse chakra geactiveerd.

23. White Ray

Verkorte omschrijving:
23. White Ray activeert innerlijke rust, geborgenheid en liefde. Het gevoel van eigenwaarde wordt vergroot en men wordt bewust van zijn eigen behoeften. Stimuleert om in kalmte en vertouwen door het leven te gaan. Zuivert energetisch verankerde gifstoffen van medicijnen of drugs. Geeft kinderen die zich afgewezen voelen, het gevoel geaccepteerd te worden.

Uitgebreide omschrijving:
De 19de, net voor 5 uur in de vroege ochtend vond de tweede zeldzame sterrenregen plaats van honderden en misschien wel duizenden ‘vallende sterren’ of meteoren. Sommigen onder ons kunnen zich de Draconiden uit 1933 nog herinneren, sindsdien is er nauwelijks meer een dergelijke actieve meteorenzwerm vanuit deze streken waargenomen. Volgens berekeningen wordt de komende Leoniden activiteit waarschijnlijk over 97 jaar pas opnieuw geëvenaard. Tijdens dit spektakel bevonden we ons in het gezelschap van Engel Glaura. Glaura is een liefdadige Luchtengel, die de mensheid helpt om zijn magische krachten te ontdekken. Meester Serapis Bey verscheen ook. Hij gaf de boodschap voor de mensheid:”Luister naar je hart, het enige wat je moet doen is bidden en de Schepper zal je ondersteunen vanuit Zijn hart. Zijn adem zal je hoger dragen. Geloof in Zijn kracht én in jezelf”. In White Ray hebben wij de Vliegezwam en Fluoriet mee geprepareerd. Fluoriet laat geestelijke erkenning doordringen op het fysieke niveau, brengt orde en rust in gedachten en ondersteunt de meditatie.

23, White Ray is voor diegenen die op zoek zijn naar innerlijke rust, geborgenheid en liefde. Vermoedelijk heeft degene die aangetrokken wordt door White Ray een stabiele thuisbasis gemist of is vaak van woonplaats verwisseld. Ervaringen waardoor men niet de zekerheid ondervond die men als kind nodig had. Inner Peace ondersteunt om vrij te worden van het manipuleren van situaties of mensen. Vaak onbewust zet men energieën aan het werk die het ego bevredigen. Eigenschappen zoals jaloezie en wraakgevoelens worden getransformeerd. Het gevoel van eigenwaarde wordt vergroot en men wordt bewust van zijn eigen behoeften. Hij stimuleert om in kalmte, geduld en vertrouwen door het leven te gaan. Hij maakt vrij van de behoefte om te vluchten in verslavende middelen om innerlijke rust te creëren of om zijn bewustzijn te verruimen. White Ray zuivert energetisch verankerde gifstoffen van medicijnen en drugs die de Lichtlichamen vervuilen. De energie van Serapis Bey leert om die geestelijke vrijheid te creëren die men nodig heeft en helpt om zijn innerlijke dialoog te stoppen, zodat men ontvankelijk wordt voor de spiritualiteit in de wereld en de Kosmos. Hij ondersteunt om spirituele kwaliteiten vanuit het hier en nu te kunnen ontwikkelen en zuivert alle verankerde ballast, ook die uit vorige levens, zodat men weer in eenheid kan komen met de Schepper. De energie van Glaura activeert verborgen kennis en krachten, die men samen met levenservaringen kan inzetten voor gelijkheid en rechtvaardigheid. Men leert om zijn kwaliteiten door te geven. Haar resonantie kan goed terechtkomen bij personen die zeer geschikt zijn om met kinderen te werken. Kinderen en pubers die zich ervan bewust zijn dat ze anders zijn dan anderen en hierdoor het gevoel hebben dat ze daarom afgewezen worden, gaan zich realiseren dat zij juist door deze gedachten hun afwijzing aantrekken. Zij mogen het gevoel gaan ervaren om geaccepteerd te worden, waardoor ze een toonbeeld worden van moed en levensenergie kunnen gaan uitstralen. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Heiligbeen chakra’s. Stimuleert energetisch de bijnieren, die staan voor innerlijk licht en de geslachtsklieren, die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering wordt de Epifyse chakra geactiveerd.

24. Stargate

Verkorte omschrijving:

24. Stargate helpt om de dualiteit tussen het denken en voelen op te heffen. Helpt om zelfcontrole, die de spontaniteit laat verstikken uit te zuiveren. Zuivert ongezonde, verdrietig makende gedachten. Activeert persoonlijke groei en bewustwording, zodat men vanuit zijn scheppingskracht een nieuw zelfbewustzijn geboren kan laten worden. Kinderen krijgen inzicht in hun vaak warrige gedachten. Maakt hen bewust van hun scheppings- en aantrekkingskracht.

Uitgebreide omschrijving:
De laatste maanden van 2002 hebben Lichtwerkers wereldwijd kosmische Sterrenpoorten, ook wel Vortexen genoemd, geopend en verankerd. Het zijn doorgangen naar hogere dimensies die uitsluitend voor Lichtdoeleinden gebruikt worden. Hierdoor wordt het verankerde verdriet van oorlogen etc. in de Matrix van Moeder Aarde en haar bewoners uitgezuiverd. Ook worden ze o.a. gebruikt, in samen- werking met hogere Intelligenties, om aardgebonden verloren Zielen de toegang naar het Licht te wijzen. Zo ook op 19-11-02, na het openen van een nieuwe poort, hebben wij met behulp van Dwal Khul, een Meester die samenwerkt met Deva’s en iedereen die met genezende planten werkt, de derde schaal in ontvangst genomen. Dwal Khul is gespecialiseerd in de astrologie en de helende wetten van de Kosmos. Bijzonder om te vermelden is dat die nacht, volgens de NASA, een “monster” in de Kosmos was ontstaan. Een zwart gat dat volgens hun berekening 6.000 lichtjaren van de aarde verwijderd ligt, en onophoudelijk materie om zich heen verslond, maar mogelijk ook een grote hoeveelheid energie uitstootte! In Stargate hebben wij de Vliegezwam en Fluoriet mee geprepareerd. Fluoriet laat geestelijke erkenning doordringen op het fysieke niveau, brengt orde en rust in gedachten en ondersteunt de meditatie.

24. Stargate helpt om dualiteit tussen het denken en voelen op te heffen en helpt om zelfcontrole, die de spontaniteit laat verstikken, te zuiveren. Hij zuivert ongezonde, ernstige of verdrietig makende gedachten, wantrouwende gevoelens tegenover zichzelf en de mensheid, die verankerd zijn in de energetische lagen. Stargate helpt om gedachten en gevoelens los te laten, die ontstaan kunnen zijn door een onrustige kindertijd of door seksueel misbruik, incest en wrede psychische verwondingen. Ervaringen die hun sporen hebben achtergelaten in het gevoel dat o.a. verantwoordelijk is voor bindingsangst, seksuele onderdrukking of psychische problemen, o.a. impotentie. Stargate helpt om weer één te worden met het gehele wezen. Hij activeert persoonlijke groei en bewustwording, zodat men vanuit zijn scheppingskracht een nieuw Zelf geboren kan laten worden. Dwal Khul, een Meester die zelf vele kwalen en pijnen heeft ervaren tijdens zijn leven hier op aarde, ondersteunt de scheppingskracht om al deze gevoelens en gedachten te transformeren naar inzichten in het eigen Zielsverlangen. Hij creëert vaardigheden die zullen helpen om uiteindelijk het compleet zijn te kunnen ervaren, versterkt geestelijke alertheid en vrede in zichzelf waardoor men zijn eigen waarheid vindt. Hij moedigt aan om voortdurend zijn zelfbewustzijn en zelfontwikkeling te versterken. Om zelf geheeld zich in de inzichten en gevoelens van anderen te verdiepen. Hij helpt om hogere menselijke vermogens, spirituele krachten die vrij gaan komen te mobiliseren. Hierdoor kan men vrede, rust en heling aan de medemens doorgeven. Kinderen en pubers krijgen inzichten in hun vaak warrige gedachten en gevoelens. Ze gaan zich bewust worden van hun scheppings- en aantrekkingskracht. Stargate creëert innerlijke rust en vrede. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Hart en Thymus chakra’s. Stimuleert energetisch de thymusklier, die staat voor zelfvertrouwen. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Aardester- en Galactischepoort chakra’s geactiveerd.

Box III Purple Ray t/m Yellow Ray, nummers 25 t/m 36

25. Purple Ray

Verkorte omschrijving:
25. Purple Ray helpt om emoties die veroorzaakt worden door verdriet, boosheid of teleurstellingen los te laten. Laat inzien dat men trouw moet blijven aan zichzelf. Geeft mentaal, emotioneel en spiritueel inzicht in zichzelf. Hierdoor vindt men in vrede de innerlijke weg terug. Kinderen verwerken sneller emoties en ervaren vertrouwen en geborgenheid.

Uitgebreide omschrijving:
Op 09-02-03 om 18.00 Nederlandse tijd, bundelden honderdduizenden mensen zich samen met de Vredesactivist James Twyman, om wereldvrede te creëren. Niet manipulerend vanuit de gedachtekracht, maar vanuit de scheppingskracht die ontstaat uit de liefdesenergie, die vrijkomt als men iets vanuit het hart manifesteert. Na de meditatie voelden velen duidelijk het Licht- liefdesveld dat geactiveerd was op aarde. Deze Lichttrillingen hebben we tijdens en na de meditatie vast mogen leggen met de hulp van Meesteres Lady Nada , de vertegenwoordigster van Liefde en de Engel Ariël die het psychische ontwaken stimuleert. In Purple Ray hebben wij Sneeuwklokjes en de Herkiem Diamant mee geprepareerd. De Herkiem Diamant versterkt het gevoel van eigenwaarde en activeert kracht en het vertrouwen om opnieuw te beginnen.

25. Purple Ray helpt om zielenpijn of emoties die veroorzaakt worden door verdriet, boosheid of teleurstelling etc. te accepteren en los te laten. Men kan de situatie die dit veroorzaakt gaan overdenken en verwerken. Purple Ray laat inzien dat men trouw moet blijven aan zijn eigen weg, zonder zichzelf weg te cijferen. Hij laat inzien dat het vasthouden van emoties de levenswijsheid, levensinzichten en praktische aardse kennis blokkeert. Purpel Ray geeft mentaal, emotioneel en spiritueel inzicht in zichzelf. Hierdoor vindt men de innerlijke weg terug, zodat men weer vreugdevol kan deelnemen aan het leven. Hij activeert innerlijke rust en het inzicht dat men altijd sterker uit moeilijke situaties komt. Hij laat begrijpen dat levenservaringen helpen om een krachtige persoonlijkheid te ontwikkelen. Purple Ray werkt ondersteunend voor iedereen die het als een roeping zien om ‘het leed van de wereld’ te verzachten, o.a. onze geboren werkers in de gezondheidszorg, die het leed vaak stilletjes in zich meedragen.Purple Ray helpt hen om zichzelf in dit werk te kunnen handhaven en het verdriet te kunnen verwerken. Hij ondersteunt personen die vanuit hun beroep of positie beslissingen moeten nemen voor een ander, die door buitenwereld of gezinsleden niet begrepen of gewaardeerd worden. Ariël geeft kracht om alle problemen met Licht en liefde te omhullen. Lady Nada’s energie laat inzien dat liefde de basis- gedachte van het Universum is tijdens alle moeilijkheden. Zij activeert het innerlijk licht om in liefde en vrede zijn littekens en wonden te helen. Zij zorgt dat moeilijkheden kunnen doorstromen zodat men niet vastloopt en opnieuw in zijn ontwikkeling zichzelf blokkeert. Kinderen en pubers zullen zichzelf niet meer toestaan om het zielsverdriet, zielsverlangen te blijven voelen. Ook aards ontstane pijn, verdriet en boosheid mogen losgelaten worden, zodat er ruimte gecreëerd wordt om geborgenheid, vertrouwen, innerlijke vrede en liefde te laten integreren. Werkt energetisch krachtig op de Stuit t/m de Zonnevlecht chakra’s. Stimuleert energetisch de geslachtsklieren, die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid en de pancreas, die staat voor zekerheid in het denken. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering wordt de Kruin chakra geactiveerd.

26. Violet Ray

Verkorte omschrijving:
26. Violet Ray activeert de bewustwording: Ik mag er zijn! Ondersteunt hen die schuchter zijn en zich niet durven uiten, uit angst om afgewezen of gekwetst te worden. Bovendien hen die schuldgevoelens met zich meedragen waardoor men geremd wordt om innerlijke processen te laten zien. Helpt om relaties te kunnen onderhouden zonder dat men er naar hoeft te streven geliefd en geaccepteerd te worden. Helpt kinderen om schuchterheid los te laten.

Uitgebreide omschrijving:
De roep van de Kosmos kijkt niet naar tijden! Zo mochten Mark en ikzelf in de zeer vroege ochtend van 04-04-02 een Energy prepareren van de trillingen die Ikeya Zhang teweegbracht. Om 04.33 uur reisde deze komeet zichtbaar in Nederland en heeft even op één lijn met de halve maan gestaan. Even later, onder het sterrenstelsel Andromeda en met de hulp van Meester St. Germain en de Engel Zadkiël, dienaren van de paarse straal, hebben we de schaal in ontvangst mogen nemen. In Violet Ray hebben we het Bosviooltje en de Amethist mee geprepareerd. De Amethist activeert licht in onheldere problemen en verlicht inzichten tijdens de transformatie naar het spirituele bewustzijn.

26. Violet Ray activeert persoonlijke groei en de bewustwording: Ik mag er zijn, ik mag gezien worden! Hij ondersteunt personen die schuchter zijn en zich niet durven te uiten uit onzekerheid of uit angst om gekwetst te worden. Bovendien ondersteunt Violet Ray personen die onnodige schuldgevoelens met zich meedragen, waardoor men geremd is om innerlijke processen te laten zien.Violet Ray helpt om zich thuis te voelen en zich aan te passen aan relaties, groepen, klasgenoten en werkcollega’s. Hij maakt dat men het leven positief beschouwt en voor ieder bestaan sympathie ervaart, zodat men meer open en met een positieve uitstraling op de omgeving af kan gaan. Hij helpt om relaties te onderhouden zonder dat men ernaar hoeft te streven om geliefd en geaccepteerd te worden. Hij moedigt aan om niet de kudde te volgen maar juist om zijn weg vanuit zelfvertrouwen en eigen zelfstandigheid te bewandelen. Zadkiëls energie laat de wereldmaatschappij als een uitdaging zien en helpt om te communiceren vanuit het innerlijk weten. Zijn energie geeft een diep inzicht in de aard van de mens, zodat men gemakkelijker in contact kan treden en ontspannen met de medemens bezig kan zijn. St. Germains energie transformeert oude patronen die het bewustwordingsproces belemmeren. Hij activeert de kracht en het verlangen om deze aardse belemmeringen te overwinnen, zodat men ruimte kan creëren voor de ontplooiing van het nieuwe zelf. Hij activeert zijn alles uitzuiverende Violette Vlam, zodat men vanuit innerlijke harmonie, evenwichtig en verbonden met zichzelf op de voorgrond durft te treden, met de wetenschap dat zijn daden ook speciaal zijn. Hij geeft inzicht in de eigen fijngevoeligheid, zodat men de samenhang met zijn spirituele ontwikkeling kan gaan zien. De energie van St.Germain ondersteunt ook alle personen die beroepsmatig voor groepen staan of openbaar optreden. Hij helpt kinderen en pubers om zich niet meer te laten intimideren. Hij laat de kleine revolutionair transformeren en helpt om schuchterheid los te laten en om goed geaard op eigen benen te gaan staan. Werkt energetisch krachtig op de Stuit t/m de Hart- Thymus Chakra’s. Stimuleert energetisch de pancreas, die staat voor zekerheid in het denken en de bijnieren, die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid en de thymusklier, die staat voor zelfvertrouwen. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Aardester- en Zielster chakra’s geactiveerd.

27. Crystal Light

Verkorte omschrijving:

27. Crystal Light beschermt voor indrukken van buitenaf zodat men in contact met zichzelf kan blijven. Brengt inzicht en duidelijkheid met betrekking tot keuzes. Activeert rust zodat men de druk van het moeten en de prestatiedrang in de wereld aankan. Haalt inzichten en talenten naar boven, helpt om deze vast te houden en te ontplooien. Sterk ondersteunend voor Sterren- Kristallijne-Indigokinderen en hoogbegaafde kinderen.

Uitgebreide omschrijving:
02-02-02 was een belangrijke kosmische datum, de allereerste Universele viering van het Licht. De 22ste dag na de activering van de Kristallijne-energieën die vanaf de Centrale Zon naar de aarde gezonden werden. Een energie die de weg klaar maakt voor de Kristallijne kinderen om geboren te worden. Deze nieuwe incarnaties zullen de collectieve trilling van de mensheid mee verhogen. Zij nemen een basiskennis mee, een hogere evolutionaire energie die de mensheid momenteel nog niet heeft. Hun vermogen van liefhebben en eenheidsbewustzijn gaat het algemene aardse begrip nog te boven. Dagen van tevoren werden wij regelmatig omringd door Meester Sananda die ooit op aarde als ons voorbeeld Jezus leefde. Hij sprak tijdens het prepareren de woorden: “Zoek jezelf, niet wie je bent geworden, maar het Lichtwezen in jezelf”. Sananda was in gezelschap van Engel Gabriël, de aankondiger en begeleider van Zielen die geboren gaan worden of teruggaan naar hun bestemming. In Crystal Light hebben wij de bloesem van de Hazelaar en Jade mee geprepareerd. Jade activeert vreugde en vrede tot in het diepst van de Ziel en verfrist het gevoelsleven en ondersteunt meditatietechnieken.

27. Crystal Light stimuleert een compleet nieuw inzicht in de ontplooiing van je eigen wezen. Hij brengt inzichten en duidelijkheid met betrekking tot keuzes, het beroep dat men uitoefent en zijn maatschappelijke ontplooiing. Hij beschermt en ondersteunt om zich af te sluiten van het gebeuren om zich heen en in het loslaten van aardse beslommeringen. Chrystal Light activeert een rustgevend mediterend effect, zodat men de druk van het moeten en de prestatiedrang in deze wereld aankan. Hij werkt zeer sterk op het denken en haalt inzichten en verborgen talenten naar boven en helpt om deze vast te houden en te ontplooien. Gabriëls energie helpt om zich af te stemmen op de levenskrachtenergie die rond de aarde stroomt. Hij beschermt voor overgevoeligheid tijdens Hogere bewustmakende Licht- coderingen en tijdens de maancycli. Sananda’s energie maakt een energie vrij die eeuwenlang zijn weg zoekt om de verbinding met het Hogere te herstellen. Hij helpt om te vermijden dat men tegen zijn intuïtie in handelt. Sananda ondersteunt de intuïtie om te kunnen onderscheiden of het om de innerlijke stem gaat, of om principiële behoeften vanuit het ego. Hij helpt om zijn innerlijk middelpunt te vinden en om hogere Lichttrillingen vanuit de Kosmos te laten verankeren. Hij activeert inzicht en onderscheidings- vermogen in die stukken waar men rekening mee moet houden tijdens zijn levens- planning. Kinderen en pubers en vooral Indigo-, Sterren- Kristallijne- en hoogbegaafde kinderen, die vaak geweigerd en niet begrepen worden in hun talenten en in hun zijn, worden ondersteund in hun grootste angst die zij ervaren als een gebrek aan liefde. Chrystal Light helpt hen om in hun eigen centrum te blijven. Om te durven zijn wie ze zijn. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- en de Heiligbeen chakra’s. Stimuleert energetisch de geslachtsklieren, die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid en de bijnieren, die staan voor innerlijk licht. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering wordt de Hypofyse chakra geactiveerd.

28. Infinite Love

Verkorte omschrijving:

28. Infinite Love beschermt om zich niet te verantwoordelijk te hoeven voelen voor een ander. Helpt in te zien hoe men voor een ander kan zorgen en tegelijkertijd vanuit eigen grens weet wanneer men genoeg heeft gedaan. Geeft kracht om de zelfconfrontatie aan te gaan, zodat men gewoontes herkent die belemmeren om zichzelf te zijn. Creert rust zodat men naar eigen behoeftes kan gaan kijken. Ondersteunt ouders met, en huilbaby’s.

Uitgebreide omschrijving:
De bloesem van de Hazelaar lonkte alweer dagen. De dag voor 17-02-03 werd ons duidelijk dat we in de vroege ochtenduurtjes een Energy mochten preparen. Het was wonderbaarlijk om de volle Maan en de net opgekomen Zon recht tegenover elkaar aan de hemel te zien staan. Er was een bijzondere trilling en ook nu weer waren Meester Sananda en de Engel Gabriël aanwezig. In Infinite Love hebben wij de Chrysocolle samen met de bloesem van de Hazelaar mee geprepareerd. Chrysocolle brengt ons dichter bij gevoelens zoals kalmte, tolerantie en vrede en bevordert de gevoeligheid en versterkt de intuïtie.

28. Infinite Love beschermt zodat men zich niet méér richt op het welzijn van anderen dan op het welzijn van zichzelf. Hij laat ouders met huilbaby’s inzien dat deze hun ouders helpen om de grens van het zorgen voor een ander te gaan ontdekken. Infinite Love helpt in te zien hoe men voor een ander kan zorgen en tegelijkertijd vanuit eigen grens weet dat men genoeg gedaan heeft, zodat men weer naar eigen behoeftes kan gaan kijken. Hij voorkomt dat men alle behoeftes en vraagstellingen van de omgeving per omgaande vervult. Infinite Love helpt om ‘de oude fundering eruit te halen’ en opnieuw te beginnen. Hij laat herkennen dat men door aangeleerde gewoontes en door zichzelf weg te cijferen zijn levensweg door anderen laat bepalen. Hij geeft kracht om de zelfconfrontatie aan te durven gaan en om gewoontes te doorbreken die belemmeren om zichzelf te zijn.
Hij stimuleert om verder te durven kijken, helpt om de spanningen die ontstaan door deze denkwijze kwijt te raken en om te voelen dat men nu positief bezig is. Infinite Love geeft duidelijkheid in de langere levenslijn en versnelt de processen in het leven. Hij helpt om beter de mensen te leren ‘scannen’ en om tussen de woorden door te luisteren. Gabriël versterkt de vrouwelijke kant van de persoonlijkheid, de rechter- hersenhelft, om subtiele gevoelens die men niet kan analyseren, te voelen en te ervaren! De energie van Sananda activeert het benodigde onderscheidings- vermogen om zijn levensweg te overdenken. Hij activeert de nodige rust in het innerlijke wezen om zo eerlijk mogelijk tegenover zichzelf te kunnen zijn. Hij helpt om zelfbewustzijn te ervaren, zonder twijfel, vanuit een sterke binding met zichzelf, Moeder Aarde en de Kosmos en om de omgang met anderen zo zuiver mogelijk te laten ervaren. Kinderen en pubers en “huil” baby’s worden geholpen om alle emoties die hun persoonlijke en spirituele ontplooiing belemmeren, in balans te brengen. Infinite Love helpt om hun drift en opvliegendheid te transformeren om te ervaren wat innerlijke vrijheid is. Hij geeft hen kracht om vanuit een liefdesenergie mee te helpen om oudere structuren te doorbreken, om de weg voor te bereiden voor een beter en vrijer leven in een menselijkere maatschappij. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Hart- Thymus chakra’s. Stimuleert energetisch de pancreas, die staat voor zekerheid in het denken en de bijnieren, die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid en de thymusklier, die staat voor zelfvertrouwen. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Aardester- en Zielster chakra’s geactiveerd.

29. Life Energy

Verkorte omschrijving:

29. Life Energy helpt om levensstructuren waardoor men al zijn energie in werk, relaties of een ander stort te transformeren. Beschermt om niet te hoge eisen aan zichzelf te stellen. Geeft inzicht in relaties en slepende verbindingen die belemmeren in ontwikkeling. Activeert kracht bij afscheidsprocessen zoals echtscheiding, sterven, dementerende ouder etc. Helpt kinderen om eerlijk en geduldig te zijn en om onderscheid te maken tussen goed en kwaad.

Uitgebreide omschrijving:
Tijdens de wereldheling van 03-03-03 werd vanaf 03.33 uur, vierentwintig uur lang gebeden voor de heling van Moeder Aarde en haar bewoners. Bovendien werd er om Goddelijke wijsheid gevraagd voor alle wereldleiders en een eed afgelegd door miljoenen Lichtwerkers om werkelijk verantwoordelijkheid te nemen om de vrede, Universele liefde en heling van de mensheid mee te creëren. Aanwezig was Meester Padre Pio, een Meester die tijdens zijn leven zeer toegewijd was aan zijn Godsbewustzijn en meesterschap bezat over zijn fysiek en etherisch lichaam. Hij verschijnt momenteel bij velen die hun leven afstemmen op het Christusbewustzijn, om hen te overtuigen dat men moet blijven hopen en vertrouwen, dat er kracht in hun gebed schuilt. Ook verscheen de Engel Suriël. Hij liet ons weten dat zolang de mensheid nog niet naar de dieren of zijn eigen gevoel kan luisteren, hij één van de engelen is die de mensheid begeleidt om de gevolgen van aardse rampen te beperken. In Life Energy hebben wij de bloesem van de Elzenboom en Rookkwarts mee geprepareerd. Rookkwarts daagt uit om verantwoording te nemen voor zijn leven en activeert positieve gedachtepatronen.

29. Life Energy helpt om overlevingsstructuren, waardoor men o.a. als een éénling werkt, al zijn energie in zijn werk, relaties of een ander stort, te transformeren. Om denkwijzen zoals zich te sterk betrokken voelen, te hoge eisen aan zichzelf stellen of geabsorbeerd worden door zelf opgelegde verplichtingen, om te zetten in nieuwe denkwijzen. Life Energy troost hen die “van binnen” eenzaam zijn en een bepaalde warmte en geborgenheid niet kunnen ervaren door deze overlevingsstructuren. Hij laat de warmte en goede bedoelingen van anderen herkennen zodat men gemakkelijker met de medemens in contact kan treden en communiceren. Hij laat inzien dat men door zijn energie anders te verdelen meer aan zichzelf toekomt. Life Energy activeert nieuwe levensenergie en inzicht, stimuleert om deze in te zetten voor zijn eigen ontwikkeling. Hij geeft inzicht in ongezonde verhoudingen en helpt om te breken met slepende verbindingen en relaties die men niet los kan laten. Hij werkt krachtgevend bij het afscheid nemen in processen zoals echtscheiding, het sterven van een geliefde, een dementerende ouder of kinderen die het huis verlaten. De energie van Pater Pio helpt om de reinheid en volmaaktheid in zichzelf te vinden voor de ontwikkeling van het bewustzijn, en om met meer openheid en een ontspannende energie de wereld kleurrijker te ervaren. Nadat men zijn eigen heling heeft ervaren, activeert hij een intuïtief begrip voor het lichamelijk welzijn en de daarmee samenhangende emoties om de mensheid te helpen.Kinderen en pubers leren om zich niet te overhaasten en om ongelukjes te voorkomen, bijv. zich vaak stoten. Life Energy helpt hen om eerlijk, geduldig en beheerst te zijn en onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Hij voorkomt dat ze overgevoelig reageren op goedbedoelde kritiek. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Milt-Navel chakra’s. Stimuleert energetisch de geslachtsklieren, die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid en de bijnieren, die staan voor innerlijk licht.Klierkunde Mazdaznan. Na verankering wordt de Epifyse chakra geactiveerd.

30. Blue Ray

Verkorte omschrijving:

30. Blue Ray geeft inzicht in angsten en conflicten die aanwezig zijn vanuit het denken, waardoor men geen contact meer krijgt met zijn gevoel. Stimuleert om zijn eigen drijfveer te leren kennen en deze te vormen tot een eigen visie, waardoor men in vreugde zeggen kan; Dit ben ik en hier leef ik naar. Versterkt de lichtlichamen. Beschermt kinderen voor invloeden van buitenaf. Ondersteunt hen in hun wilskracht om te luisteren naar hun Hogere wil.

Uitgebreide omschrijving:
Energetische hoogte punten zijn de herfst en lente wisseling, er is dan een poortopening naar de Dolfijnenmatrix laag in Moeder Aarde. Hierdoor heeft men dan de mogelijkheid om zich af te stemmen op kwaliteiten van deze prachtige dieren. Algemeen bekend zijn hun communicatieve en intuïtieve vermogens, hun behulpzaamheid en eenheid in samenzijn. Door zich af te stemmen tijdens de gebruikelijke wereldmeditatie, die dit jaar op 20-03-03 om 20.00 uur plaats vond, verhogen de watermoleculen in Moeder Aarde en in het fysieke lichaam, die beide voor 70% uit water bestaan. De wereldmeditatie is ontstaan vanuit de gedachte om wereldwijd een vredige samenleving in eenheid te creëren. Het verbaasde ons achteraf dan ook niet meer, dat er een samenkomst van Meester- energieën plaatsvond tijdens het prepareren van deze Energy. De aanwezige Meesters waren: El Morya, Kuthumi, Sananda en St. Germain, vergezeld door Engel Michaël. Ook voor ons was dit een hele bijzondere ervaring! In Blue ray hebben wij ontluikende blaadjes van de Populier, Rode Granaat en Kunziet mee geprepareerd. Granaat bevordert zelfvertrouwen en levensvreugde, Kunziet ondersteund om te volharden in zijn doelen en taken, helpt om problemen niet te ontwijken.

30. Blue Ray geeft inzicht in conflicten die vanuit de gedachtewereld belemmeren in de ontplooiing. Hij stimuleert zeer sterk de linker- en rechter hersenhelft, waardoor men leert om het “nadenken” onder controle te krijgen en zichzelf in balans te brengen.
Het wils element ‘ik wil mijn leven veranderen’ wordt hierdoor aangemoedigd door eigen inzichten. Hij geeft inzicht in angsten die aanwezig zijn vanuit de denkwijzen waardoor men geen contact krijgt met zijn gevoel. Hij stimuleert om in te zien, dat als men zijn eigen wil en levensvisie waarmee men hier op aarde gekomen is, het ‘innerlijk vuur’ dat vaak door anderen ondergesneeuwd wordt, aanwakkert, men voor altijd beschermd wordt. Blue Ray stimuleert om zijn eigen drijfveer te leren kennen en deze te vormen tot een eigen levensvisie en om vanuit deze visie te handelen. Hierdoor kan men in vreugde zeggen:”Dit ben Ik, en daar leef ik naar” ! De energie van El Morya activeert de kracht om te luisteren naar zijn Hogere wil, waardoor het Hogere Plan duidelijk wordt. Hij transformeert het lagere ego naar zelfgewilde discipline. Sananda’s energie activeert het kosmisch bevel, om al zijn activiteiten vanuit de Hogere wil te openbaren. De energie van Kuthumi activeert kwaliteiten zoals geduld, innerlijke kalmte, heldere inzichten en de intuïtie, waardoor spirituele onwetendheid en menselijke opvattingen over zichzelf en anderen kunnen transformeren naar een Hoger Weten. St. Germains energie activeert verheven kwaliteiten, het verlangen om het lagere ego over te geven aan het innerlijke Goddelijke Zelf waardoor men loyaal, eerbiedig en vanuit Universele liefde een toonbeeld kan zijn. Michaël bekrachtigt al deze aspecten vanuit zijn Lichtkracht.
Kinderen en pubers worden ondersteund in deze “wil aspecten”. Bovendien hersteld Bleu Ray energetisch alle Licht- lichamen, waardoor zij beschermd worden voor invloeden van buitenaf. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Epifyse chakra’s. Stimuleert energetisch de epifyse, die staat voor helder denken. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Aarde Hartkristal- en Centrale Zon chakra’s geactiveerd.

31. Pink Ray

Verkorte omschrijving:

31. Pink Ray activeert kracht om te stoppen met roken of andere verslavingen die het lichaam schaden. Ondersteunt in het filteren en herkennen aan welke problemen men zich moet wijden en welke bij de ander horen. Beschermt kinderen voor indrukken en non-verbale communicatie die ze opvangen van ouders en hun omgeving.

Uitgebreide omschrijving:
Op 11-03-03 gaven vele Lichtwerkers gehoor aan de oproep van de Meesters, om een poort die geopend werd op de 33ste breedtegraad van Moeder Aarde mee te verankeren. Niemand zal zich verwonderen over het feit dat dit midden in Irak ligt! Duidelijk is dat de mensheid weer hulp mag ontvangen tijdens de wereldcrisis waarin zij verkeert. Het activeren van deze poort geeft de mogelijkheid om de vrijgekomen Licht- en Vredesenergie vanuit de vijfde dimensie zoveel mogelijk te laten doorresoneren. Iedereen die ontvankelijk is voor de geïntroduceerde energie, heeft niet alleen de mogelijkheid om deze in zijn Lichtlichamen te laten verankeren, maar kan deze ook via de handchakra’s doorgeven om het Licht en de Vrede veelvuldig te introduceren. Al dagen hadden wij beelden van een derde Roze straal waarin een vrouwelijk wezen resoneerde.Tijdens het prepareren verscheen Lady Venus, vergezeld door een prachtige energie. Later bleek dat het een Elohim met de naam Amora was. Beiden vertegenwoordigen de derde straal! In Pink Ray hebben wij Roze Kwarts en de ontluikende blaadjes van de Beuk mee geprepareerd. Roze Kwarts laat zien hoe men met zachtmoedigheid, harmonie en liefde kan inwerken op zijn omgeving.

31. Pink Ray activeert vele verschillende vormen van verantwoordelijkheid. Hij helpt om verantwoordelijk met zijn lichaam om te gaan en geeft inzicht in de voeding die men tot zich neemt. Hij activeert kracht als men steun nodig heeft bij stoppen met roken of een andere verslaving die het lichaam schaadt. Pink Ray activeert de verantwoording als men moeite heeft om langdurige verplichtingen of een relatie aan te gaan. Leert indien nodig om verantwoording te nemen voor zijn daden en uitspraken. Pink Ray ondersteunt in het filteren en herkennen aan welke problemen men zich moet wijden en welke bij de ander horen. Hij geeft inzicht dat men tijdens hulpvragen er voor een ander mag zijn, maar dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de ander ligt. Lady Venus en Amora activeren de Hogere Hartchakra kwaliteiten en bereiden voor om verantwoordelijk met de spirituele krachten van het Universum om te gaan. Hun energie wordt concreet geactiveerd wanneer men voor een bepaalde taak staat die verantwoordelijke eisen stelt. Hun energie laat inzien dat men medeverantwoordelijk is voor het welzijn en de vrede hier op Aarde. Dat zolang er donkere gedachten en woorden resoneren in de atmosfeer van onze planeet, de Aarde niet kan doorschuiven naar het Licht. Zij activeren hun roze energie van liefde in de Lichtlichamen, waardoor hun liefdesenergie kan verankeren in het bewustzijn en men een betrouwbare uitstraling krijgt, waardoor men verantwoordelijke taken krijgt toebedeeld. Kinderen en pubers leren om te gaan met hun verantwoordelijkheid. Amora beschermt hen voor schadelijke indrukken en voor signalen van de geluidloze communicatie die ze opvangen vanuit de onderbewustzijnslagen van hun ouders en hun omgeving. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Hypofyse chakra’s. Stimuleert energetisch de schildklier en bijschildklieren, die staan voor doorzettingsvermogen en de hypofyse, die staat voor de controleur van de spirituele en intellectuele hersendelen. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Holle Aarde- en Galactischepoort chakra’s geactiveerd.

32.Inner Peace

Verkorte omschrijving:

32. Inner Peace helpt om zinloos geestelijk of lichamelijk geweld dat men heeft ondergaan te verwerken en los te laten. Laat inzien dat men karmisch voor de uitdaging is gesteld om problemen met intermenselijke relaties op te lossen. Dat men de mogelijkheid heeft om de eigenschap van het vergeven eigen te maken. Bij kinderen vergroot hij het gevoel van veiligheid, voorkomt dat ze krampachtig alles onder controle willen houden.

Uitgebreide omschrijving:
Over de gehele wereld was op 05-05-02 de spectaculaire stand te zien van Mars, de planeet van agressie, maar ook de wil tot zelfrealisatie én van Saturnus, de karmische planeet, die ons met onze verantwoordelijkheid en daden confronteert én van Venus,
de planeet van liefde en harmonie. Met zijn drieën vormden zij een perfecte gelijkzijdige driehoek.Tijdens een periode van het niet kunnen begrijpen van extreem veel hogere bewustzijns- waarnemingen vroeg ik aan mijn helpers om een bewijs. Er werd mij gezegd dat ik naar Avebury moest gaan en daar een teken in een bloemenveld zou vinden. Diezelfde nacht hadden kosmische energieën prachtig de planeetstand van 5 mei gecombineerd met de stand van 10 mei de éénwording van Venus en Mars weergegeven in een veld vol prachtig geel Mosterdzaad. Meester Maha Chohan, een machtige leraar die tijdens zijn levens een opmerkelijk uithoudingsvermogen tentoon spreidde, en de Engel Camaël, die kracht geeft aan diegenen die geestelijk of lichamelijk gekwetst zijn, waren aanwezig tijdens het prepareren van deze Energy. In Inner Peace prepareerde wij de bloesem van de Wilg en de Sodaliet in mee. Sodaliet stelt in staat om standvastig doelen te verwezenlijken.

32. Inner Peace helpt om het zinloos geestelijk of lichamelijk geweld dat men heeft ondergaan te verwerken en los te laten. Ervaringen waardoor men diep gekwetst is zoals extreem geweld dat zich afspeelde in de huiselijke sfeer, geweld in het huwelijk, seksueel geweld, ruzies waar men ongewild bij betrokken raakte, teleurstellingen in de liefde etc. Hij helpt om woede en bitterheid over datgene wat men ondergaan heeft, los te laten met de wetenschap dat een ieder van ons zich zal moeten verantwoorden tegenover de Goddelijke Wereld voor zijn daden hier op aarde. Inner Peace laat inzien dat men karmisch voor de uitdaging is gesteld om problemen met intermenselijke relaties op te lossen en dat men de mogelijkheid heeft om de eigenschap van het vergeven te verwerven. Camaël helpt om moed te vinden om het hart te openen zodat men kan vergeven. Hij bevrijdt van angsten en verdriet die verhinder om zijn ware potentieel te vinden en te verwezenlijken. De energie van Maha Chohan geeft kwaliteiten vrij om het bewustzijn te verhogen en om vrij van trots te zijn. Hij activeert de wetenschap dat zelfs gedachten karma creëren en de wijsheid om gedachten te ordenen en daarmee de eigen realiteit vorm te geven en laat levenslessen begrijpen. Hierdoor is men tot een grote zelfdiscipline in staan, zodat men gecompliceerde opgaven aan kan gaan. Men ontvangt zelfkennis om zijn spirituele krachten te herkennen, te accepteren en te gebruiken om zich voor hogere taken in het leven in te zetten. Bij Kinderen en pubers vergroot Inner Peace het gevoel van veiligheid waardoor ze sterker in het leven staan. Hij helpt om contactschuwheid, alles krampachtig onder controle willen houden of zelfs het baasje willen spelen te overwinnen. Werkt energetische krachtig op de stuit t/m de Milt-Navel chakra’s. Stimuleert energetisch de geslachtsklieren, die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid en de bijnieren die staan voor Innerlijk licht. Klierkunde Mazdaznan.
Na verankering wordt de Kruin chakra geactiveerd.

33. Balance

Verkorte omschrijving:

33. Balance brengt het gevoel in balans waardoor de gevoelswereld zichtbaarder wordt. Men krijgt inzicht in zijn onrustige gevoelens zoals depressiviteit, machteloosheid en innerlijke chaos. Maakt vrij van al deze zwaarmoedige gedachten. Activeert innerlijke rust en groei betreffende het bewustzijnsniveau, wetend wat men wil, hoe men keuzes maakt etc. Helpt kinderen die overactief zijn door de disbalans in hun gevoelswereld. Creeert innerlijke zekerheid.

Uitgebreide omschrijving:
We wisten dat de aarde, met de mensheid, zich in een overgangsperiode bevond en dat haar biosfeer transformeerde naar de noösfeer. De biosfeer is de levensdragende energie rondom onze planeet, waarbinnen de evolutie van levensvormen zich voltrekt. De noösfeer is een dunne laag die de biosfeer omhult en o.a. het bewust denken bevat dat de mens bezit. Deze noösfeer vormt zich uit de chronosfeer die de levensvormen hier op aarde informeert en dirigeert. Deze bevat ook het tijdsconcept van de aarde. Het is de sfeer die de tijdcycli voor de aarde bewaart. Tijd is de derde dimensie, en deze mogen wij gaan overwinnen! Deze overgang is een natuurlijk evolutieproces van onze Zon, een levende energie die de mensheid naar zelfreflectie en tijdens de evolutie van het instinctieve naar het telepathische vermogen helpt. Dit is alleen mogelijk als men ruimte in gedachten en emoties kan transformeren naar het luisteren in liefde naar jezelf en je eigen lichaam. Achteraf bleek dat de zonnevlekpieken op deze dag het hoogtepunt bereikt hadden. We voelden ook de kracht van de Centrale Zon, de bron van het gehele Universum, het begin van alle psychische en spirituele creaties hier op aarde. In Balance hebben wij de rode en witte bloemetjes van de Hennepnetels en Groene Aventurijn mee geprepareerd. Groene Aventurijn brengt kalmte en rust resoneert in onze gemoeds- stemmingen. Helderheid en geduld kunnen hun intrede doen. Tijdens het prepareren waren wij omringd door prachtige Natuur- Elementalen en Engel Rafaël, de regent van de planeet Mercurius, die altijd aangeroepen kan worden voor ondersteuning als men moeite heeft om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Ook verscheen Meesteres Lady Venus, de etherische psychische kracht van de planeet Venus. Haar kracht in deze Energies is o.a. het polariseren van de chakra’s. Haar energie wijzigt de lichtstralen zodanig, dat ze gebundeld blijven trillen per chakra en niet meer kunnen terugkaatsen of afbreken.

33. Balance activeert een reis door het onderbewustzijn om de volledigheid van zijn eigen geestelijke aspecten te kunnen ervaren, zodat de gevoelswereld grijpbaar wordt. Men verkrijgt inzicht in innerlijke chaos, onrustige gevoelens zoals depressiviteit, machteloosheid en het gevoel dat men héél veel wil, maar niet precies weet wat. Balance laat inzien dat men door deze chaos in zijn gevoelswereld hyperactief en zenuwachtig over kan komen op de buitenwereld en dat deze gevoelens de bron van rusteloosheid en onzekerheid zijn. Gevoelens waardoor hetgeen men leert zich niet kan ontplooien. Balance brengt het gevoelsleven in balans, werkt als een soort organiser en maakt vrij van zwaarmoedige gedachten. Men kan gaan inzien dat de waarheid zich niet met het verstand laat doorvorsen, als het hart met zijn oorspronkelijke vreugde, niet een deel bijdraagt. Rafaëls energie activeert de intuïtie zodat men zich kan gaan richten op concrete opgaven. Hij ondersteunt de zoektocht, ook op spiritueel gebied en brengt inzichten op een tedere manier vanuit een innerlijke rust. Hij activeert groei betreffende het bewustzijnsniveau, waaronder weten wat men wil en hoe men keuzes maakt etc. Dit geeft automatisch ruimte en een opgewekt en voldaan gevoel.Lady Venus activeert wilskracht en zelfdiscipline om zijn diepere energie, zichzelf, te vinden. Ze activeert kracht waardoor men zichzelf kan blijven en men zijn bewustzijn en spirituele kracht vorm kan geven, zodat de helende gaven waarover de persoon beschikt, die aangetrokken wordt door Balance, ontdekt kan worden. Zij helpt om de medemens vanuit onconventionele ideeën en het intuïtieve begrip te helpen. De Lichtcoderingen van de Zon nodigen uit om de vervulling van toekomstmogelijkheden te ontdekken en om deze te weerspiegelen. Zijn Lichttrillingen herstellen en beschermen de Lichtlichamen. Kinderen en pubers worden geholpen om zichzelf te vinden en om hun overactief gedrag, ontstaan door hun gevoelswereld, duidelijk te herkennen en deze uit te balanceren. Hierdoor kunnen ze aanduiden wat ze willen en zich vanuit hun innerlijke zekerheid gaan ontplooien. Werkt energetisch krachtig op Stuit t/m de Hypofyse chakra’s. Stimuleert energetisch de schildklier en bijschildklieren,die staan voor doorzettings- vermogen en de hypofyse, die staat voor de controleur van de spirituele en intellectuele hersendelen. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Holle Aarde- en Galactischepoort chakra’s geactiveerd.

34. Regeneration

Verkorte omschrijving:

34. Regeneration helpt om zich niet meer te blokkeren door eigen bevreesdheid, gecreeerd door een minderwaardigheidsgevoel. Transformeert het latente gevaar dat men zich afhankelijk opstelt. Geeft inzicht en kracht in angsten die verantwoordelijk zijn voor het tegen houden om te zijn wie men is. Activeert zelfvertrouwen en volharding om datgene te doen wat men wil doen. Kinderen leren om o.a. controle te krijgen over uitbarstingen van woede.

Uitgebreide omschrijving:
We wisten dat de aarde, met de mensheid, zich in een overgangsperiode bevond en dat haar biosfeer transformeerde naar de noösfeer. De biosfeer is de levensdragende energie rondom onze planeet, waarbinnen de evolutie van levensvormen zich voltrekt. De noösfeer is een dunne laag die de biosfeer omhult en o.a. het bewust denken bevat dat de mens bezit. Deze noösfeer vormt zich uit de chronosfeer die de levensvormen hier op aarde informeert en dirigeert. Deze bevat ook het tijdsconcept van de aarde. Het is de sfeer die de tijdcycli voor de aarde bewaart. Tijd is de derde dimensie, en deze mogen wij gaan overwinnen! Deze overgang is een natuurlijk evolutieproces van onze Zon, een levende energie die de mensheid naar zelfreflectie en tijdens de evolutie van het instinctieve naar het telepathische vermogen helpt. Dit is alleen mogelijk als men ruimte in gedachten en emoties kan transformeren naar het luisteren in liefde naar jezelf en je eigen lichaam. Achteraf bleek dat de zonnevlekpieken op deze dag het hoogtepunt bereikt hadden. We voelden ook de kracht van de Centrale Zon, de bron van het gehele Universum, het begin van alle psychische en spirituele creaties hier op aarde. In Regeneration hebben wij de rode en witte bloemetjes van de Hennepnetels en Groene Aventurijn mee geprepareerd. Groene Aventurijn brengt kalmte en rust resoneert in onze gemoeds- stemmingen. Helderheid en geduld kunnen hun intrede doen. Tijdens het prepareren waren wij omringd door prachtige Natuur- Elementalen en Engel Rafaël, de regent van de planeet Mercurius, die altijd aangeroepen kan worden voor ondersteuning als men moeite heeft om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Ook verscheen Meesteres Lady Venus, de etherische psychische kracht van de planeet Venus. Haar kracht in deze Energies is o.a. het polariseren van de chakra’s. Haar energie wijzigt de lichtstralen zodanig, dat ze gebundeld blijven trillen per chakra en niet meer kunnen terugkaatsen of afbreken.

34. Regeneration helpt om zich niet meer te laten blokkeren door eigen bevreesdheid, gecreëerd door een minderwaardigheidsgevoel. Hij werkt zuiver op het kunnen zijn en laten zien wie men werkelijk is. Hij activeert regeneratiekrachten en transformeert het latente gevaar dat men zich afhankelijk opstelt. Hij geeft inzicht dat men hierdoor labiel kan overkomen en vervreemding kan gaan creëren binnen relaties, gezinssituaties of in de werksfeer. Door dit inzicht kan men de indruk van afhankelijkheid en het gevoel zich te moeten verbinden met anderen om iets te verwezenlijken achter zich laten. Regeneration transformeert het streven om een doel te bereiken en het gevoel dat men ‘stuurloos’ leeft. Hij geeft kracht om de confrontatie met de gevoelens waar men door getroffen wordt aan te gaan en om de zelf ingesproken vrees vrij te laten. Hij laat positieve kanten zien en het zuivere wezen dat duidelijk aanwezig is herkennen. Regeneration geeft kracht en inzicht in de angsten die verantwoorde- lijk zijn voor het tegenhouden om te zijn wie men is en zelfvertrouwen en volharding om datgene te doen wat men wil doen. De Lichtcoderingen van de Zon activeren rijkelijk energie om eigen ideeën en inzichten zelfstandig naar buiten te brengen. Rafaëls energie helpt om inzichten op een invoelende wijze over te brengen. Hij helpt om bewust te worden dat men op eigen kracht positieve eigenschappen in kan zetten. Lady Venus helpt om kosmische krachtbronnen aan te boren. Zij stimuleert om in te zien dat men klaar is om zijn mooie talenten te ontwikkelen, talenten die ongebruikt bleven doordat men ze zich niet kon herinneren omdat men te kampen had met eigen problematiek. Zij helpt om een pilaar te zijn waartegen men kan steunen en om een lichtpuntje voor zijn omgeving te zijn. Haar helende energieën activeren de wetenschap dat men een beroep kan doen op de Heilige Kamer van zijn hart, om elke dag opnieuw zijn mentale en emotionele wezen af te stemmen op het “Ik Ben”. Men gaat inzien dat, elke keer dat men positief zijn intentie op het Christusbewustzijn afstemt, men een reactie van liefde terug ontvangt waardoor de zelfliefde kan groeien. Kinderen en pubers leren om controle te krijgen over uitbarstingen van woede, die ze demonstreren om hun gevoel van zwakte te compenseren. Gevoelens die ontstaan uit onmacht, doordat ze zich te zeer vastklampen aan ouders, leerkrachten, vrienden etc. Ze leren zich onafhankelijk op te stellen. Regeneration activeert hun innerlijke lichtkracht en levensvreugde. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Hart- Thymus chakra’s. Stimuleert energetisch de pancreas, die staat voor zekerheid in het denken en de bijnieren, die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid en de thymusklier, die staat voor zelfvertrouwen. Kierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Aardester- en Zielster chakra’s geactiveerd.

35. Self Healing

Verkorte omschrijving:

35. Self Healing activeert gemoedsrust en innerlijke kalmte, moedigt aan om hulp te vragen bij twijfel. Geeft inzicht dat men niet bang hoeft te zijn om te falen, dat alles geleerd moet worden en dat het praktisch handelen wordt ontwikkeld, juist door te durven handelen. Kinderen leren vaardigheden om samen te werken en te delen. Om zonder agressie duidelijk te maken dat ze meer losgelaten kunnen worden.

Uitgebreide omschrijving:
We wisten dat de aarde, met de mensheid, zich in een overgangsperiode bevond en dat haar biosfeer transformeerde naar de noösfeer. De biosfeer is de levensdragende energie rondom onze planeet, waarbinnen de evolutie van levensvormen zich voltrekt. De noösfeer is een dunne laag die de biosfeer omhult en o.a. het bewust denken bevat dat de mens bezit. Deze noösfeer vormt zich uit de chronosfeer die de levensvormen hier op aarde informeert en dirigeert. Deze bevat ook het tijdsconcept van de aarde. Het is de sfeer die de tijdcycli voor de aarde bewaart. Tijd is de derde dimensie, en deze mogen wij gaan overwinnen! Deze overgang is een natuurlijk evolutieproces van onze Zon, een levende energie die de mensheid naar zelfreflectie en tijdens de evolutie van het instinctieve naar het telepathische vermogen helpt. Dit is alleen mogelijk als men ruimte in gedachten en emoties kan transformeren naar het luisteren in liefde naar jezelf en je eigen lichaam. Achteraf bleek dat de zonnevlekpieken op deze dag het hoogtepunt bereikt hadden. We voelden ook de kracht van de Centrale Zon, de bron van het gehele Universum, het begin van alle psychische en spirituele creaties hier op aarde. In Self Healing hebben wij de rode en witte bloemetjes van de Hennepnetels en Groene Aventurijn mee geprepareerd. Groene Aventurijn brengt kalmte en rust resoneert in onze gemoeds- stemmingen. Helderheid en geduld kunnen hun intrede doen. Tijdens het prepareren waren wij omringd door prachtige Natuur- Elementalen en Engel Rafaël, de regent van de planeet Mercurius, die altijd aangeroepen kan worden voor ondersteuning als men moeite heeft om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Ook verscheen Meesteres Lady Venus, de etherische psychische kracht van de planeet Venus. Haar kracht in deze Energies is o.a. het polariseren van de chakra’s. Haar energie wijzigt de lichtstralen zodanig, dat ze gebundeld blijven trillen per chakra en niet meer kunnen terugkaatsen of afbreken.

35. Self Healing is voor iedereen waarbij zelfstandigheid en een eigen mening zich niet heeft kunnen ontplooien. Dit kan ontstaan zijn doordat ouders/verzorgers hen tijdens hun ontwikkelingsfase taken uit handen namen, of doordat men bekritiseerd werd tijdens zijn taken. Het leven komt hierdoor vaak zwaar over en men wordt geconfronteerd met gevoelens van faalangst en twijfel. Ook angsten, het zich druk maken al voordat men iets doet of gaat beleven zijn hierop terug te voeren, evenals reacties om zijn gevoelens te compenseren door overmatig te eten. Ook de neiging om anderen “te kopen” voordat men met hulpvragen naar buiten durft te treden vloeit hier uit voort. Self healing stimuleert het inzicht dat men deze zelf ingesproken lasten achter zich kan laten. Hij activeert gemoedsrust en innerlijke kalmte en moedigt aan om hulp te vragen bij twijfel. Self Healing geeft inzicht dat men niet bang hoeft te zijn om te falen, dat alles geleerd moet worden en dat het praktische handelen wordt ontwikkeld, juist door te durven handelen. Hij geeft zelfvertrouwen en het inzicht hoe men zijn angsten kan transformeren, zodat men positieve gedachtes zelf kan creëren. Rafaël helpt om versneld zijn zelfstandigheid te bereiken en te versterken en om inzichten en de communicatie te vergroten. Hij geeft de kracht om consequent datgene te bereiken wat men wil. De energie van Lady Venus werkt beschermend, zodat men zich open kan stellen t.o.v. zijn partner, familie, collega’s etc., zonder voorbehoud en de vrees om afgewezen te worden. Zij helpt om zich te verbinden met zichzelf en de angst voor het onbekende, zoals bijvoorbeeld zijn ontwikkeling op spiritueel gebied, los te laten. Zij activeert de scheppingskracht en kennis uit ervaringen komt vrij met de wetenschap welk “voedsel” zijn Ziel nodig heeft. De Lichtcoderingen van de Zon activeren de mogelijkheid om dit naar buiten te reflecteren en herstellen de verbinding met Moeder Aarde en de Kosmos. De kleur roze wordt geactiveerd in de aura, zodat zelfliefde kan verankeren. Kinderen en pubers leren vaardigheden te ontwikkelen om samen te werken en te delen. Zij leren inzien hoe men, zonder agressie, ouders duidelijk kan maken dat ze meer losgelaten moeten worden. Werkt energetisch krachtig op de Stuit t/m Epifyse chakra’s. Stimuleert energetisch de geslachtsklieren, die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid, de thymusklier die staat voor zelfvertrouwen en de schildklier en bijschildklieren, die staan voor doorzettingsvermogen en de epifyse, die staat voor helder denken. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Walvis Matrix- en Christusbewustzijn chakra’s geactiveerd.

36. Yellow Ray

Verkorte omschrijving:

36. Yellow Ray is voor hen die hun tijd ver vooruit zijn, maar dit nog niet tot ontplooiing kunnen brengen. Helpt om gevoel in handelingen en structuur tijdens zijn groeiproces te brengen. Geeft inzicht hoe men op een liefdevolle manier aan zichzelf kan werken. Activeert de scheppingskracht en de zelfkennis. Helpt om invloeden van buitenaf los te laten. Kinderen leren om open en zonder angst ontvankelijk te zijn voor de leringen en verborgen kracht die ze ontvangen uit het Universum.

Uitgebreide omschrijving:
Op 12-12-2001 was een wereldwijde bijeenkomst van Lichtwerkers. Lichtwerkers die zich bundelden om de hoge Lichtfrequenties die naar de aarde gezonden werden te verankeren. Deze frequenties kunnen de mensheid helpen om het hart te openen zodat men zijn ego en de dualiteit kan overstijgen. Aanwezig waren Meester Kuthumi en Aartsengel Michaël om hun deugden mee te verankeren, zodat men karmisch van aangeleerde eigen- schappen vrij kan komen, waardoor men zich de Goddelijke leringen weer kan gaan herinneren. Leringen zoals diepe stilte in jezelf, de Heilige Geometrie, kennis van de astronomie en de leer:” Ik Ben die ik Ben”! Leringen die Kuthumi in zijn leven als Pythagoras zich eigen maakte. Michaëls energie weerspiegelt en activeert het Licht van onze Schepper, dat in staat is om de innerlijke alchemie te activeren. In Yellow Ray hebben wij de Oranje Bekercup en de Zwarte Toermalijn mee geprepareerd. De Zwarte Toermalijn geeft inspiratie, zelfvertrouwen en doorzettings- vermogen en transformeert negatieve krachten in en rondom ons door middel van spirituele energie.

36. Yellow Ray is voor personen die hun tijd ver vooruit zijn, maar dit nog niet tot ontplooiing kunnen brengen. Hij helpt om gevoel in zijn handelingen en structuur tijdens zijn groeiproces aan te brengen.Hij geeft het inzicht dat men aan zichzelf moet werken, iets wat niet altijd lukt omdat er een bepaalde “weerstand’ is. Dit gevoel kan ontstaat zijn doordat men een fundamentele zekerheid miste door een onstabiele kindertijd of conflicten met zijn ouders. Het resultaat hiervan is meestal conflicten met de eigen ontplooiing. Yellow Ray helpt om deze invloeden in het leven los te laten. Hij geeft inzicht hoe men op een liefdevolle en zorgzame manier aan zichzelf kan werken en zelfkennis hoe men kan transformeren van het hoofd naar het hart. Yellow Ray activeert de innerlijke alchemie, om verborgen talenten vanuit onderbewustzijnslagen te transformeren naar het bewustzijn. Michaël ondersteunt om gevoelens niet ongecontroleerd weer te geven. Hij geeft rust en inzicht om voorgevoelens te gaan herkennen. Kuthumi’s energie stimuleert om vanuit een natuurlijke openheid en zonder angsten ontvankelijk te zijn voor de leringen en de verborgen krachten van het Universum. Zijn kracht leert hoe men in zijn privé leven en in het openbaar hiermee om kan gaan. Hij laat ervaren dat de verbinding met het Hoger Zelf, gecombineerd met ondernemingslust, een goede fundering is voor verdere transformatie. Kinderen en pubers leren om hun verveling, bijvoorbeeld tijdens schoollessen die “verouderd” zijn en aanpassingsfrustraties onder controle te krijgen. Werkt energetisch krachtig op de Stuit t/m de Nek-Kin chakra’s. Stimuleert energetisch de geslachts- klieren, die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid en de thymusklier, die staat voor zelf- vertrouwen en de schildklier en bijschildklieren, die staan voor doorzettingsvermogen. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Dolfijn Matrix- en Sterrenpoort chakra’s geactiveerd.

Box IV nr 37 t/m 48

Box V Spiritual Guide t/m Cosmic Trinity, nummers 49 t/m 60

De Energies van BOX V dragen niet alleen tot in het celgeheugen uitzuiverende én verfijnende transformerende energieën in zich om het DNA te ondersteunen tijdens het evolutieproces, maar dragen ook de juiste ondersteunende energieën in zich voor alle nieuwe golven Nieuw Tijdskinderen die geboren zijn én nog geboren gaan worden tot 2009!

49. Spiritual Guide

Verkorte omschrijving:

Helpt om vrij te maken van blokkades, angsten en onrust, veroorzaakt door het misbruiken van gaves door alle vorige levens heen. Activeert de verbinding met het Al en geeft inzicht in het transformatie proces op de lange termijn. Hierdoor kan men weer in contact komen met zijn IK BEN kracht. Beschermt om alleen dat wat in overeenstemming is met het zielsniveau te laten ontwaken.

Uitgebreide omschrijving:
Spiritual Guide hebben wij mogen prepareren tijdens de Venus passage op 8-6-2004. Doordat Mark in Swolgen, Nederland én ik (Donny) in Salmon Arm, Canada, prepareerde mochten twee werelddelen één worden in deze Energie. Dit was ook de kosmische codering die uitstroomde om het eenheidsbewustzijn onder de mensheid in te laten dalen. De 2de grote Venus passage zal pas weer plaatsvinden op 6-6-2012!

In deze Energy hebben wij de Rookkwarts Schedel Cosmo, de Bergkristallen Schedel Surya en de Canadese Oranje Kamperfoelie mee geprepareerd. Cosmo stimuleert het communicatie vermogen met de Licht leraren die zich in de Etherische scholen bevinden. Surya transformeert belastende fysieke symptomen, die ontstaan door het evolutie- transformatie proces. De Kamperfoelie laat inzien dat je net zoals de slingerplant zelf, die niet in staat is om op eigen kracht omhoog te gaan, ondersteund wordt door de Lichtwereld tijdens je verlichtingsproces.

De toegevoegde LichtkrachtenDe Lichtkracht van Lady Venus helpt om je vrij te maken van blokkades die in je celgeheugen opgeslagen liggen vanwege het misbruiken van je mediamieke en spirituele gaven door al je levens heen. Ervaringen waardoor je in dit leven geconfronteerd wordt met onverklaarbare twijfels, angsten en onrustgevoelens. Na deze uitzuivering kun je de innerlijke God en Godin energie weer ervaren als één Goddelijke Eenheid in je man/vrouw wezen.

De Lichtkracht van Sanat Kumara laat je herinneren dat je Gods werktuig bent en dat je door de Goddelijke Liefde, vanuit je Hogere Intelligentie, in contact kunt komen met je oorspronkelijk weten, horen, voelen en je IK BEN kracht. Hij activeert de verbinding met het Al en geeft inzicht in het transformatieproces op langere termijn. Hij helpt je om boven je aardse begrenzingen uit te kunnen stijgen. Hij bereidt je als het ware voor op een kwantum sprong in je spirituele evolutieproces.

De Lichtkracht van White Buffalo Calf Woman activeert de herinnering aan de zeven Heilige Ceremonies die zij 2000 jaar geleden hier op aarde onderwees: de Reinigingsceremonie, de Ceremonie van het Innerlijke kind, de Helende Ceremonie, de Eenheidsceremonie, de Huwelijksceremonie, de Inzichtceremonie en de Zonnedansceremonie.

De kwaliteiten van deze ceremonies zullen automatisch in je systeem ontwaken.

De Lichtkracht van Aartsengel Michaël is beschermend aanwezig tijdens het bewandelen van je spirituele pad én tijdens je werkzaamheden met anderen, waardoor er niets zal plaatsvinden dat niet in overeenstemming is met je zielsniveau.

Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Epifysechakra.
Na verankering worden de Aarde Hartkristal- en Centrale Zon chakra’s geactiveerd.

50. Venus love

Verkorte omschrijving:

Verdiept de gevoelswereld, beschermt en versterkt waarnemingen en maakt resistent voor indrukken van buitenaf. Balanceerd de mannelijke en vrouwelijke energieën, het God en Godin wezen. Helpt om de eigen hogere Goddelijke liefdesaspecten te herkennen, zodat men vanuit Universele liefde het verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkeld voor Al wat is. Beschermt tevens tegen kwade entiteiten.

Uitgebreide omschrijving:
Ook de Energy Venus Love is een combinatie van Nederlandse en Canadese trillingen én de Venus passage op 8-6-2004. Tijdens het prepareren ontving ik het woord Umbowa. Geen enkele Native kon mij verder helpen. Elke stam blijkt een eigen taal te hebben. Na verder onderzoek blijkt dit een woord te zijn uit de Geheime Schrift van Odus. Na het lezen van de volgende zin in deze geheime schrift: “Alle van u bepleiten niets, omdat geen één van u ooit de belangrijkste hier ter wereld zullen worden, omdat iedereen van gelijke waard zijn en u allen zou in vrede en harmonie samen moeten leven.”, begreep ik dat er meer Lichthelpers aanwezig waren dan ik had waargenomen.

In Venus Love hebben wij de Regenboog Obsidiaan en de Hulst mee geprepareerd. De Regenboog Obsidiaan bevordert een verdieping met je gevoelswereld, beschermt en versterkt je waarnemingen. De Hulst geeft je het inzicht, dat je net zoals de Hulst zelf, stevig, resistent en bestand kunt zijn tegen indrukken van buitenaf.

De toegevoegde Lichtkrachten:
De Lichtkracht van White Hawk helpt om je vrouwelijke en mannelijke energieën weer één te laten worden. Doordat je mannelijke energie eeuwenlang overheerste en zich o.a. uitte in onderdrukking, slavernij, discriminatie, oorlogen etc., kunnen op maatschappelijk- en relatieniveau allerlei confrontaties ontstaan door de aanwezige herinneringen en vastgehouden pijnen in je celgeheugen. Zijn Lichttriling zuivert je celgeheugen en activeert de onvoorwaardelijke vergeving, waardoor je op een Hoger niveau het Eenheidsbewustzijn kunt ontwikkelen. Hierdoor zal er een hogere vorm van harmonie tussen ouders, kinderen, binnen relaties etc. en uiteindelijk in werelddelen ontstaan.

De Lichtkracht van Quan Yin, de Wereldmoeder van Genade, beschermt iedereen die door de bovengenoemde situaties de aanwezigheid ervaart van de nog steeds ronddwalende kwade entiteiten, of hierdoor om karmische redenen bedreigt wordt. Bovendien beschermt zij iedereen die met het Violette Vuur werkt. Deze Energie versterkt en vermeerdert zelfs de werking van het Violette Vuur!

De Lichtkrachten van de Hathors helpen je om weer één te worden met de Hogere Goddelijke Liefdes aspecten, zodat je vanuit dé Onvoorwaardelijke Universele Liefde je verantwoordelijkheidsgevoel kunt ontwikkelen voor Al Wat Is. Deze vorm van liefde is pas mogelijk wanneer je in Alles een uitdrukking van jezelf kunt zien. Zij schenken je de unieke kans om jezelf met deze vorm van liefde geestelijk ’te bevruchten’, zodat je je kunt gaan voorbereiden op je ‘wedergeboorte’ in 2012.

Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Zonnevlechtchakra. Na verankering worden de Walvis Matrix- en Christusbewustzijn chakra’s geactiveerd.

51. Conscious Shift

Verkorte omschrijving:

Activeert het vertrouwen en geeft innerlijke rust. Helpt om goed geaard situaties te doorzien en problemen op te lossen. Geeft inzicht in het innerlijk zelf, waardoor oude handelingen en denkwijzen losgelaten kunnen worden. Maakt bewust van de gedachte- en scheppingskracht die men het Universum instuurt en helpt om de intentie waarmee dit gebeurt zuiver te maken.

Uitgebreide omschrijving:
In het oude Grimaud, Frankrijk, hebben wij de hoge energieën van de bijzondere Mayadagen: De Dag Buiten de tijd én de Nieuwjaarsdag op 25 en 26-07-04 mogen vastleggen. De dag buiten de tijd is een dag van bezinning, een ontmoeting met jezelf en je omgeving in het Hier en Nu. De Nieuwjaarsdag was het begin van de Grote bewustzijnsverschuiving van het begin van het achtjarig pad naar 2012.

In deze Energy hebben wij de Hematiet Schedel Alceo en de Eucalyptus mee geprepareerd. Alceo draagt hoge Planetaire en Egyptische informatie in zich. Zijn energie laat deze oeroude kennis ontwaken, om vanuit een spirituele openbaring situaties te kunnen doorzien en problemen op te lossen. Bovendien brengt zijn energie iemand terug in het hier en nu en ondersteunt hij om goed geaard te blijven. De Eucalyptus staat voor zelfbevrijding én het inzicht dat men zichzelf vanuit innerlijke kracht hoog kan ontwikkelen.

De toegevoegde Lichtkrachten:
De toegevoegde Lichtkracht van Pacal Votan helpt je om je af te stemmen op de cycli van de windrichtingen, het melkwegstelsel, de Maan, de Zon én de Centrale Zon van de Pleiaden, de Alcyone. Hierdoor ga je ervaren dat je mee kunt resoneren met de energie die vanuit het hart van het Universum, de Hunab K’u, stroomt.

De trilling van de Dag Buiten de tijd, Witte Spiegel, activeert het inzicht dat wij allemaal onze innerlijke realiteiten naar elkaar weerspiegelen en zo onze werkelijkheid manifesteren. Hij laat oude denkwijzen en handelingen herkennen om mee te communiceren en vervolgens los te laten. Dit geeft een bevrijdende ruimte waardoor je meer aspecten van je bron leert kennen. Als je jezelf herkent dan herken je onze Schepper en kun je de eindeloze reflecties van orde en de wetten van het Universum gaan zien en hier naar leven.

De trilling van de Maya Nieuwjaarsdag, Blauwe Storm, activeert de kracht voor een diepgaande bewustzijnstransformatie. Hij helpt je bewust te worden van de energetische kracht van je gedachten, woorden en handelingen die je uitzendt door het Universum. Hij helpt je om je woorden en intenties zo zuiver mogelijk af te stemmen. Hij activeert een zelfonderzoek waardoor je leert om de energieën die je creëert te beheersen en effectief te gebruiken voor je scheppingskracht.

De Lichtkracht van Quetzalcóatl, ook Gevederde Slang, Kukulcán of Osiris genoemd, activeert een sterk vertrouwen waardoor innerlijke stilte en rust ontstaat. Hij brengt je dichter bij je Goddelijke krachten en inzichten betreffende je scheppingskracht, waaronder de mogelijkheden van het onsterfelijk zijn.

Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Keelchakra. Na verankering worden de Dolfijn Matrix- en Sterrenpoort chakra’s geactiveerd.

52. DNA Activation

Verkorte omschrijving:
Herstelt de geometrische codes in het DNA en in de Lichtlichamen. Zuivert angsten, boosheid en trauma’s die zich door alle vorige levens heen hebben gevormd in de geometrische code van het DNA. Verbindt de blauwdruk opnieuw, waardoor het gevoel van eenzaamheid en afgescheidenheid losgelaten kan worden. Geeft inzicht in hoe men zichzelf kan voeden met zuivere ideëen en gedachten en laat dit opnieuw integreren in het wezen. Hierdoor kan het wezen zich uiteindelijk weer afstemmen op de fundamentele structuur van de Kosmos, de Gulden Snede, de 1.618 ratio!

Uitgebreide omschrijving:
Op 1-10- 2004 vormden de planeten Pluto, Saturnus, Uranus, de Zon en de Maan een zeldzaam Pentagram. Bekende astrologen berekenden horoscopen hierop uit. Via een Lichtgids, Placidus, mochten wij tijdens het prepareren een ‘eigen tijd’ ontvangen! ‘Ons’ Pentagram wijkt af van alle eerdere vrijgegeven horoscopen. In plaats van de constellaties tussen 5 planeten, die bij de andere horoscopen een Pentagram vormden, waren bij ons 8 planeten betrokken! Het eerste wat ons opviel was dat bij ons de punt van het Pentagram recht naar boven wees, daar waar zich een samenbundeling van de Zon, Mars en Mercurius afspeelde. Daar waar zich de andere vier punten vormden stond links Pluto, rechts Saturnus, onderaan stonden links Uranus en rechts de Maan. Bijzonder is ook dat zich rondom het Pentagram de vorm van de Dodecaëder vormt.

In deze Energy hebben wij, niet van te voren wetend dat de Heilige Geometrie zo sterk aanwezig zou zijn, 5 Bergkristallen Platonische lichamen en Duizendblad mee geprepareerd. De 5 Platonische Lichamen herstellen je geometrische codes, zowel in het DNA als in de Lichtlichamen. Duizendblad versterkt je psychische vermogens. Bovendien helpt haar energie je om energetisch de juiste personen aan te trekken tijdens het bewandelen van je spirituele pad.

De toegevoegde Lichtkrachten:
De toegevoegde Lichtkracht van St. Germain zuivert alle angsten, boosheid en trauma’s, die door al je levens heen de geometrische codes in je huidige DNA vervormde. Hij verbindt je blauwdruk opnieuw met de Heilige Geometrische codes, waardoor je het gevoel van eenzaamheid en afgescheidenheid kunt gaan loslaten. Hij stemt zich af op je Zielsniveau, zodat je de juiste coderingen die vrij kwamen uit de kosmische trillingen van het Pentagram, kunt opnemen in je DNA en je Lichtlichamen. Hierdoor stemt je totale wezen zich uiteindelijk weer af op de Universele Ratio van het Pentagram, de fundamentele structuur van de Kosmos, de Gulden Snede, de 1.618 ratio! Na verankering van de Heilige Geometrie, kan men in het hier en nu, alle handelingen verrichten vanuit een vijfde dimensie bewustzijn.

De toegevoegde Lichtkracht van Aartsengel Gabriël laat begrijpen dat het lichaam een reflectie van de geest is. Hij verlost van geestelijk druk en geeft inzicht hoe men zich kan voeden met zuivere gedachten, gevoelens en ideeën. Hierdoor kan je celdeling de hogere vibraties van liefde en wijsheid laten integreren in je totale wezen, ter voorbereiding op je nieuwe Lichtlichaam, vanwaar uit je zult kunnen functioneren in het Gouden tijdperk.

Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Hartchakra. Na verankering worden de Aarde Hartkristal- en Centrale Zon chakra’s geactiveerd.

53. Shekinah

Verkorte omschrijving:
Activeert het onderscheidingsvermogen en stimuleert spirituele groei. Balanceert de chakra’s waardoor de vrouwelijke, intuitieve energie kan worden opgenomen. Heft dualiteit op zodat er een uitgebalanceerde wisselwerking ontstaat tussen lichaam, emoties en denken. Het Goddelijke vermogen komt tot uiting waardoor het fysieke lichaam een informatie drager en doorgever wordt van kosmische vrouwelijke energieën. Dit geeft de 10 Transcendentenchakra’s de trilling waardoor ze weer kunnen ontwaken.

Uitgebreide omschrijving:
Shekinah is de informatiedrager van de volle Maansverduistering én het Pentagram van 28-10-2004. De combinatie van deze kosmische trillingen activeren een kwantumsprong naar een volgende verfijnde vrouwelijke bewustzijnslaag, de Shekinah. Dit Pentagram vormde zich door de planeten: Pluto, die triggerde om zijn diepste innerlijk te transformeren naar zelfrealisatie, zodat er een verbinding met het Goddelijke Universum kan ontstaan. Uranus, triggerde het Meesterschap om de mensheid te helpen om boven het stoffelijke niveau uit te stijgen. Saturnus, triggerde het inzicht in eigen begrenzingen, om de weg te openen naar nieuwe inzichten. Jupiter, opende de weg om vanuit het hier en nu in contact te kunnen komen met Hogere Dimensies en de daarbij behorende kwaliteiten. De maan was nóg krachtiger verbonden met het bewustzijn van de vrouwelijke intuïtieve energie. Door de voorafgaande maansverduistering kunnen onbewuste emoties nog sneller getransformeerd worden, waardoor een diepere verbinding met de innerlijke én Universele Bron kan ontstaan.

In deze Energy hebben wij een paarse Fluoriet Octaëder en de paarse Malve mee geprepareerd. Door de paarse trillingen trilt men energetisch door naar een hoger niveau. De Fluoriet Octaëder beschermt tegen indrukken en stimuleert je spirituele groei. Door zijn Octaëder vorm brengt hij je voorbij het ‘denken’ en creëert zo ruimte voor het AL bewustzijn. Malve stond in de oudheid al bekent als een waarheidsdrug en activeert o.a. je onderscheidingsvermogen.

De toegevoegde Lichtkrachten:
De Lichtkracht van Maria Magdalena balanceert de 11 chakra’s die verbonden zijn met je fysiek en psychisch wezen én je kruinchakra, zodat de vrouwelijke intuïtieve energieën die naar de aarde stromen opgenomen kunnen worden. Dit geeft de 10 Transcendentechakra’s de trilling waardoor ze zich kunnen openen. Ze laat haar inwijdende kennis en helende technieken, die zij toepaste in haar leven als Egyptische priesteres én als apostel en echtgenote van Jezus integreren in je wezen.

De Lichtkracht van Aartsengel Metatron geeft na duizenden jaren afgesneden te zijn geweest weer de vrouwelijk manifestatie van het Goddelijk zijn vrij, de Godinnen oftewel de Shekinah energie. Als de Shekinah integreert heft de dualiteit zich op en ontstaat een uitgebalanceerde wisselwerking tussen je lichaam, je emoties en je denken. Hierdoor zal je Godslicht zich weer herenigen met de verspreide Heilige vonken, die de vonk in je, herenigt met de Goddelijke Wil die het Universum ordent. Hierdoor komt je Goddelijk vermogen tot uiting waardoor je fysieke lichaam een informatiedrager én een doorgever wordt van kosmische vrouwelijke energieën.

Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Hypofysechakra. Na verankering worden de Walvis Matrix- en Christusbewustzijn chakra’s geactiveerd.

54. Sirius Initiation

Verkorte omschrijving:
Verzacht de weerstand en angst die in het celgeheugen wordt meegedragen betreffende het herkennen van zijn Goddelijke afkomst. Het celgeheugen wordt gezuiverd van oude patronen waardoor de kwaliteiten en het Zielsdoel opnieuw worden geopenbaard. Het vertrouwen in de bestemming wordt hersteld waardoor men de mogelijkheid ontvangt om tijdens de collectieve Bewustzijnsactivaties, gedurende 2006-2009, de volgende fase na het Christusbewustzijn in mag gaan nl. het Godsbewustzijn.

Uitgebreide omschrijving:
Tijdens de opening van de Sirius poort, boven de Cheops piramide, mochten wij in Bahariya, Egypte, deze Energy prepareren. Tweeëntwintig dagen lang stroomde enorme golven van ultraviolet, elektro-magnetisch licht naar onze aarde toe, om alle ingewijde Lichtwerkers te triggeren om verder te ontwaken.

In deze Energy hebben wij de versteende woestijn schelpen en de Mimosa en Jasmijn mee geprepareerd. De versteende schelpen laten onze Atlantische kennis weer ontwaken die de ingewijden meenamen tijdens hun immigratie naar het oude Egypte. De Jasmijn stimuleert het loslaten.

Ze laat ons als het ware alles vergeten en het Paradijs in het Hier en Nu ervaren. De symboliek van de Mimosa is de overwinning van de dood. Hij helpt om zielsangsten te overwinnen.

De toegevoegde Lichtkrachten:
De toegevoegde Lichtkrachten van de Meesters, Meesteressen, Engelen en afgezanten van Sirius, Orion en de Pleiaden vormen een energetische brug tussen de Hogere en lagere dimensies, waardoor men de mogelijkheid ontvangt om tijdens de collectieve Bewustzijnsactivaties gedurende 2006 – 2009 de volgende fase ná het Christusbewustzijn in te gaan, het Godsbewustzijn!

De Lichtkracht van Isis, de Kosmische Moeder, verzacht de enorme weerstand en angst die je in je celgeheugen meedraagt betreffende het herkennen van je Goddelijke afkomst. Ze zuivert je chakrasysteem en de daaraan verbonden organen, zenuwcentra en het hormonale systeem van alle oude patronen die je Zielsdoel saboteren. Hierdoor kunnen oorspronkelijke Goddelijke kwaliteiten zichtbaar worden. Haar Lichttrilling activeert je derde oog en je Ka en Ba kanalen. De Ka energie is je onsterfelijk wezen, de Ba energie staat gelijk aan je Ziel. Vanuit onze Ba konden wij fysiek verschillende vormen aannemen. Isis spreidt haar vleugels voor je, zodat je tot op zekere hoogte kunt doordringen tot het Ware Oorzakelijke Universum, dat elk aspect van wat je niet kunt zien bezielt en bestuurt.

De Lichtkracht van Thoth, ook Enoch en Hermes Trismegistos, stimuleert het vertrouwen dat het je bestemming is om weer als de “Goden” te worden. Nadat het vertrouwen verankerd is zal dit weten dé overtuiging worden dat het werkelijk is zoals de Egyptenaren het omschrijven, dat wij als “Sterrenwandelaars, individuen zijn, die net zoals Enoch verder reisden dan het Grote Oog van Orion. Thoth belooft, dat als iemand onsterfelijkheid verkregen heeft het geheim geopenbaard wordt hoe men weer terug kan keren als Goden. Deze terugkeer, aan het einde der tijden, wordt ook beloofd door Quetzalcóatl van de Maya’s en door Jezus.

Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Navel-Milt chakra’s. Na verankering worden de Holle Aardesteden – en de Galactischepoort chakra’s geactiveerd.

55. I’AM

Verkorte omschrijving:

Stimuleert het vrijkomen van de kennis die ontvangen werd tijdens de inwijdingen in de Zonnetempels van Achnaton. Stimuleert om een diepe innerlijke reis met het Zielsverwantschap aan te gaan waardoor alle delen van de ziel weer 1 kunnen worden. Laat oude gewoonten en afspraken van toen weer herinneren. Stimuleert om een poortwachter te zijn die de mensheid helpt om het Gouden Tijdperk binnen te gaan.

Uitgebreide omschrijving:
Terwijl wij ons op een mystieke andere planeet waanden, hebben wij in de Witte Woestijn van Egypte deze ‘nacht’ Energy mogen prepareren bij een kalksculptuur die de vorm van de Sfinx had. De zeer koude nacht temperatuur bracht ons in een tijdstrilling, ver voor de Lemurische tijd, van Perm, Trias en Pangea. De drie continenten die verenigd waren in een groot supercontinent. Het was ons duidelijk dat wij door de ceremonie, waarin wij de 12 symbolische poorten naar het Gouden Tijdperk toe activeerden, eerst nog even in aanraking behoorden te komen met het gevoel dat alles vergankelijk kan zijn, voordat wij de trilling van vertrouwen in de kracht dat wij ditmaal zulke ingrijpende natuurrampen kunnen voorkomen, vast konden leggen in deze Energy.

Onbewust hebben wij een woestijnroos uit de Black Dessert, mee geprepareerd in een energy die wij in de White Dessert prepareerde! De Zwarte Woestijnroos ontstaat uit het vulkanische gesteente, diep uit de aardkorst afkomstig en door meteorieten. Het blijkt dat de samengevoegde trillingen van de Black- en White Desserts, niet alleen de prehistorische geschiedenis omvatten, maar ook de kracht van het kunnen samenkomen en overleven op elk niveau.

De toegevoegde Lichtkrachten:
De toegevoegde Lichtkracht van Achnaton, een van de Meesters van Sirius, stimuleert het vrijkomen van de kennis die je ontving tijdens je inwijdingen in zijn Zonnetempels. Hij stimuleert je om een diepe innerlijke reis in je zielverwantschap aan te gaan, zodat eventuele delen van je ziel die je achter liet tijdens je incarnatie weer één kunnen worden. Hij laat oude gewoontes en oude afspraken naar boven komen. Tijdens dit herinneringsproces wordt alle angst en verdriet uitgezuiverd die je ervaart tijdens je dagelijkse levensinwijdingen. Hierdoor word je ontvankelijk voor de 12 bewustzijnsniveaus, die bij de 12 Stralen horen die tijdens het prepareren van deze Energy vrijkwamen uit de Siriuspoort. Achnatons lichtkracht activeert je eigen Lichtkracht, waardoor je Christusbewustzijn Chakra transformeert naar je Godsbewustzijnchakra. Dit omvat een nog hogere IK BEN energie, die je Hogere Wil om jezelf te erkennen laat integreren.

De toegevoegde Lichtkracht van Ankhmania stimuleert je om een poortwachter te zijn die de mensheid helpt om het Goudentijdperk binnen te gaan. Hij laat je herinneringen ontwaken aan de inwijdingen die je onderging in de Naos en in de 12 buitenkamers die zich rondom de eerste scheppingskamer onder de Sfinx bevinden. De herinneringen aan de manier hoe je met de Ankh de pure oertrillingen van de menselijke en kosmische energieën samenbracht, om de scheidingslijn tussen de dimensies op te heffen. Na de energetische verankering van zijn Lichtkracht, zullen de energieën van waaruit je anderen op Zielsniveau kunt genezen en scheppend kunt creeeren integreren in je dagelijks leven.

Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Keelchakra. Na verankering worden de Dolfijn Matrix- en Sterrenpoort geactiveerd.

56. Transcendent Stargate

Verkorte omschrijving:
Activeert innerlijke vrijheid en het gevoel te kunnen zijn wie men behoort te zijn. Herstelt het evenwicht in de aura- en lichtlichamen en reinigt de energiebanen. Helpt om persoonlijke vrijheid te bereiken en activeert de innerlijke kracht om een te worden met de Hogere vrijheid van de wil. Helpt om het Hogere Zelf te verbinden met de Drievoudige Vlam, waardoor men zijn eigen persoonlijk niveau kan overstijgen en de weg kan voorbereiden om te kunnen Ascenderen.

Uitgebreide omschrijving:
5-5-5 was een hele bijzondere datum, omdat buiten de poort opening om, het ook nog Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag was. Het was heel bijzonder om drie trillingen vast te hebben mogen leggen in één Energy. Door de code 555, die staat voor het Christus, Mohammed, Boeddha etc. bewustzijn, activeerde weer de sterrenpoort van waaruit de Aquamarijnstralen stromen. De kosmische Zeegroene- Aquamarijn energie, afkomstig van de Grote Centrale Zon, straalde hoge coderingen in de blauwdruk van Moeder Aarde, waardoor zij en de Licht Elementalen verder kunnen evolueren naar een Hoger niveau.

Deze Straal is ook de trilling van de achtste Straal, die de Heilige Transcendentie Vlam activeert, waardoor de Eenheidsverbinding met Al Het Leven kan ontstaan!

In deze Energy hebben wij de Labradoriet Schedels, Liberty en Akasha en de Veronica mee geprepareerd. Liberty activeert de innerlijke vrijheid, het gevoel te kunnen zijn wie men behoort te zijn. Akasha stimuleert de eenwording van onze 2 hersenhelften. De werking van de Labradoriet reinigt de energie banen en herstelt het evenwicht in de auralagen waardoor men beschermd wordt voor invloeden van buitenaf. De intens witte Veronica laat ons weer de reden van de komst én opstanding van Christus herinneren. Haar naam is afgeleid van de Heilige Veronica, die met een doek het gelaat van Christus bette tijdens de kruisweg. Op het doek zijn de gelaatstrekken van Jezus achtergebleven.

De toegevoegde Lichtkrachten:
De toegevoegde Lichtkracht van Lady Nada helpt je herkennen dat vrijheid, op elk niveau, je geboorterecht is. Zij zuivert alle onbewuste én onderdrukte herinneringen, gevoelens en angsten, die ontstaan zijn tijdens al je incarnaties én je huidig leven. Ervaringen waarin je afgewezen werd in je vrijheid van denken en spreken, waardoor je je vrije wil opgaf en nu in conflict raakt met anderen. Ervaringen waardoor niet durft te laten zien wie je bent en twijfelt aan jezelf. Ze stimuleert je om je persoonlijke vrijheid te bereiken en activeert je innerlijke kracht om weer één te worden met de Hogere vrijheid van je wil. Hierdoor kun je je Ik Ben kracht weer omarmen en je denkwijze als maar meer verfijnen. Na verankering zul je voorbij de subtiele vorm van het denken kunnen stijgen, en vanuit je Hogere Wil de voetstappen van o.a. Jezus, Mohammed, Boeddha etc. kunnen gaan volgen, om de Nieuwe Aarde op onze Planeet Aarde mee te creëren.

De toegevoegde Lichtkracht van Jezus zal je helpen om de Aquamarijn stroom te laten integreren, zodat je vanuit een diepe innerlijke rust de volgende stap naar Ascensie kunt maken. Hij zal je helpen om je Hoger Zelf te verbinden met de Drievoudige Vlam, zodat je jezelf kunt voeden met de Goddelijke aspecten van Liefde, Wijsheid en Kracht. Hierdoor zul je je persoonlijk niveau overstijgen en de weg voorbereiden om te kunnen ascenderen zonder de noodzaak om te hoeven sterven. Na verankering kun je een Transcendente Sfeer, oftewel de Hemel op Aarde, voor je zelf en je omgeving creëren.

Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Nek-Kin chakra. Na verankering worden de Holle Aarde- en galactische Poort chakra’s geactiveerd.

57. Sun Alcyone

Verkorte omschrijving:

Transformeert dualiteit en illusie die nog wordt vastgehouden en helpt om de wil alles onder controle te houden los te laten, waardoor overgave in vertrouwen kan ontstaan. Ondersteunt geestelijk tijdens de energetische uitzuiveringsprocessen die de komende jaren plaatsvinden. Helpt om eigenschappen te leren beheersen die nodig zijn om het Verlichtingsproces in het Hier en Nu te realiseren. Helpt om verantwoordelijk met de nieuwe kwaliteiten die ontwaken om te gaan.

Uitgebreide omschrijving:
Sun Alcyone is een combinatie van 20 en 21-5- 2005 en 1 en 2-6- 2005. Op 21 mei stond onze Zon exact op dezelfde lengtegraad van de Centrale Zon van de Pleiaden, de Alcyone. De Alcyone wordt door de Maya’s Hunab Ku, het Hart van de Hemel genoemd. Dit inspireerde ons om ook de dagtrilling van de Maya Zonzegel Rode Aarde op 20 mei mee te prepareren, omdat deze het vermogen activeert om kosmische informatie te ontvangen én om te zetten in een toegankelijke vorm, doordat deze met de Aarde en Kosmos op één lijn ligt. Op 1 en 2 juni resoneerde de energie van “verlichting”. Ter ere van de verjaardag van Bhagavan, de Geestelijk Vader van de Diksha inwijdingen, vonden wereldwijd Diksha inwijdingen plaats. Bovendien waren het ook weer 2 speciale Maya dagen die wereldwijd gevierd werden met het thema verlichting!!

Bij de hoge kosmische bewustzijnstrillingen van de 5de dimensionale energieën van pure liefde, vreugde, vrede en verlichting hebben wij 3 piramide vormen van Egyptische Albast en de Angelica mee geprepareerd. Om de kosmische orde te bevestigen werd in Egypte Albast gebruikt om idealen te fixeren om deze onuitwisbaar te maken. Zelfs op de top van de Cheops Piramide vindt men Albast. De Albast ‘fixeert’ onze innerlijke zon, de levensvreugde, die mede activeert door het grote gedeelte Oranje Calciet dat verweven is in de Albast. De Angelica is verbonden met Aartsengel Michaël en de Zon, ze beschermt en deelt haar visioenen met je.

De toegevoegde Lichtkrachten:
De toegevoegde Lichtkracht van onze Planetaire Pleiadische begeleiders Alceo, Sabatin en Ra transformeren alle dualiteit en illusie die nog vastgehouden worden. Zij helpen je om de wil om alles onder controle te houden los te laten, waardoor overgave in vertrouwen kan ontstaan. Hun resonantie vermindert spanningen en stress. Zij zullen als oeroude Broeders van het Licht je geestelijk ondersteunen tijdens de versnellende tijdscyclussen en de energetische uitzuiveringen die je de komende jaren nog behoort te ondergaan. Hun hoge Lichtenergie beschermt je Lichtlichamen zodat je de 5de en 6de dimensie coderingen kunt ontvangen. Zij laten je de Kosmische Orde herinneren en begrijpen waardoor de coderingen kunnen integreren.

De toegevoegde Lichtkracht van Kuthumi zal je ondersteunen om alle eigenschappen te leren beheersen die nodig zijn om in het Hier en Nu je Verlichtingsproces te realiseren. Na verankering activeert hij het besef dat je de God én Godin energie in je draagt, waardoor je alles aantrekt of creëert waaraan je denkt. Hij helpt je om verantwoordelijk en bewust met je nieuwe kwaliteiten om te gaan. Hierdoor zal je omgeving het Meesterschap in je ogen herkennen, waardoor je de mensen zult aantrekken die jouw vormen van diensten nodig hebben.

Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Zonnevlechtchakra. Na verankering worden de Walvis Matrix- en Christusbewustzijn chakra’s geactiveerd.

58. Shamballa

Verkorte omschrijving:
Opent het hart om de spirituele wilskracht te versterken, waardoor elke stap, die in het verleden gemaakt is en die niet ten gunste was voor zijn ontwikkeling naar Meesterschap, te kunnen vermijden. Laat informatie herinneren die dient om te helpen de weg naar Meesterschap te kunnen zien. Activeert zelfwaarde en inzicht in de motivatie waarvan uit men handelt. Ondersteunt om zowel het geestelijke als het fysieke lichaam goed te bewaken, zodat men standvastig en in goede gezondheid altijd gereed kan staan om als zuiver kanaal te dienen. Helpt om vanuit het hart te streven naar de vereniging tussen zijn Ziel en de Schepper.

Uitgebreide omschrijving:
Shamballa is een combinatie van de Wesak volle Maan 2005 én de Christusbewustzijn volle Maan van 22-06-2005. Met Wesak, de herdenkingsdag van de geboorte, de verlichting én de dood van de Boeddha, verzamelt de Lichtwereld zich rondom het pentagram met allen die het Gods Plan voor onze Aarde en haar bewoners bewaren. Jezus staat aan de top van de vijfpuntige ster. Alle aanwezige Lichtwezens kijken richting Noord-Oost, naar een rots waarop een kristallen schaal met water staat. Exact met volle Maan opent zich de Hemel boven de schaal en daalt Boeddha af. Jezus opent dan zijn handen en samen met Boeddha zendt hij de Shamballa energie die wereldwijd verspreid behoort te worden, in de schaal. Jezus en Boeddha omarmen elkaar hierna en Boeddha stijgt weer naar het Shamballa op.

In deze energie hebben wij Goud en Vingerhoedskruid mee geprepareerd. Goud zuivert en verbindt haar energie met je Kosmische Lichtlichaam ter voorbereiding op het Goudentijdperk. Digitalis opent je hart om je spirituele wilskracht te versterken, waardoor je elke stap die je in het verleden maakte, die niet ten gunste was voor jouw ontwikkeling naar Meesterschap, kunt vermijden.

De toegevoegde Lichtkrachten:
De toegevoegde Lichtkrachten van het Witte Broederschap zullen vanuit hun liefde een beschermend schild rondom je heen activeren tijdens het karmische pad dat je bewandelt. Zij zullen je stap voor stap verder leiden met hun Goddelijke wijsheden en inzichten, zoals ook zij tijdens hun aardse levens werden geleid. Bewust of onbewust laten zij je alle informatie herinneren die gericht is op het huidige tijdperk om je te helpen om de weg te kunnen zien naar Meesterschap.

De toegevoegde Lichtkrachten van Jezus en Boeddha activeren je zelfwaarde en het inzicht in de motivatie van waaruit je handelt. Na verankering activeren zij je verlichtingsproces, zodat je vanuit de Oerkracht van de oorspronkelijke liefde kunt dienen.
Als een boodschapper van Zijn Wil en als een ‘wereldopvoeder’ zal je het Goddelijk Plan kunnen verspreiden aan de mensheid, zodat ook zij het Shamballa Niveau energetisch kunnen bereiken.

De gebundelde toegevoegde Lichtkrachten van de Kabbala Engelen geven je, net zoals zij de mysteries van de Kabbala aan Noach, Abraham en Iszääk en hun vrouwen openbaarden, inzicht in de diepere zin van het leven. Zij helpen je om vanuit je hart te streven naar een vereniging tussen je Ziel en je Schepper. Zij ondersteunen je om zowel je geestelijke als stoffelijke gezondheid goed te bewaken, zodat je standvastig altijd gereed kun staan om als een zuiver kanaal te dienen. Na verankering openbaren zij je de kracht van de Merkaba, waardoor je de kracht van het onsterfelijk zijn in je systeem kunt gaan verankeren.

Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Epifysechakra. Na verankering worden de Aarde Hartkristal- en de Centrale Zon chakra’s geactiveerd.

59. 8:8 Sirius Dolphin

Verkorte omschrijving:
Werkt sterk zuiverend en herstelt de Platonische Lichamen. Beschermt het wezen en laat alle hoge coderingen integreren. Laat oeroude kennis ontwaken. Helpt om concrete en intuitive gedeeltes 1 te laten worden waardoor men de God-Godin kracht als eenheid kan gaan uitdragen. Helpt om zich te verbinden met de oorspronkelijke volmaakte blauwdruk en werkt beschermend waardoor men zuivere informatie en beelden tot zich kan nemen. Moedigt aan de mensheid te leiden naar zijn bestemming.

Uitgebreide omschrijving:
In de zee van Cadzand zijn wij op 8-8- 2005 begonnen met het prepareren van de 8:8 Siriuspoort en hebben tot 12 -8 alle trillingen mogen vastleggen! Sirius staat rond deze periode op één lijn met Moeder Aarde.

Uit de 8:8 Sirius poort stromen elk jaar opnieuw coderingen die een natuurlijk ontwaken van slapende Lichtcodes in ons DNA activeren. Wij dragen allemaal de herinneringen, vanaf het begin van het ontstaan van de Aarde en de Kosmos in ons celgeheugen! Deze poort triggerd ons om de ‘Kronieken der Herinneringen’ die boven én onder in de Moedermatrix van de Cheops Piramide verborgen liggen én bewaakt worden door de Sfinx weer te herinneren.

In Sirius Dolphin hebben wij Zilver en Helmgras mee geprepareerd. Zilver ontwikkelt zich altijd in kubussen of Octaëder vormen, hierdoor worden je platonische lichamen hersteld, bovendien heeft zilver sterk uitzuiverende eigenschappen. Helmgras beschermt je wezen en laat alle hoge coderingen integreren voor het kunnen evolueren naar je Kristallijne Lichtstructuur, vanuit een hele krachtige aardebinding.

De toegevoegde Lichtkrachten:
De toegevoegde Lichtkracht van onze wereldmoeder Maria activeert je vrouwelijke- én mannelijk aspecten, die nodig zijn om je Lichttaak hier op aarde te vervullen. Hierdoor zal de samenwerking tussen je linker- en rechter hersenhelften ontstaan, waardoor je je concrete en intuïtieve gedeeltes samen kunt gaan gebruiken én je je God-Godin kracht in eenheid kunt uitgedragen. Zo helpt ze je om Haar Werk, het uitdragen van de Goddelijke Vrouwelijke Goddelijke aspecten, in éénheid met de Goddelijke Mannelijke aspecten, in de wereld mee te volbrengen.

De toegevoegde Lichtkracht van St. Germain activeert krachtig je eigenschap tot omvorming. Hij helpt je om je leven te ordenen en om jezelf verder uit te zuiveren, zodat je je kunt verbinden met je oorspronkelijke, volmaakte blauwdruk. Zijn Lichtkracht werkt beschermend, waardoor je ook zuivere beelden en informatie tijdens meditaties zult ontvangen. Als de Hiërarch van het huidige tijdperk en hij zal je ondersteunen en beschermen tijdens het uitvoeren van je taak en je aanmoedigen om de mensheid in dit tijdperk te leiden naar zijn bestemming.

De toegevoegde Lichtkrachten van de Meesters, Meesteressen, Engelen en afgezanten van Sirius helpen je om te aarden in de 5de dimensionale Nieuwe Aarde energie, waardoor je vanuit het hier en nu ontvankelijk bent voor de coderingen die vrij komen uit de Sterrenpoorten de komende jaren. Hun energieën laten de oude kennis die je hanteerde in Atlantis weer ontwaken, doordat je DNA de Heilige Geometrische Lichttaal, die in de Moedermatrix van de Cheops verborgen zit, weer herkent. Na verankering zul je kunnen functioneren vanuit de 5de dimensionale nieuwe Aarde energie en je zielstaak kunnen volbrengen.

Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Nek-Kin chakra. Na verankering worden de Holle Aardesteden- en Galactischepoort chakra’s geactiveerd.

60. Cosmic Trinity

Verkorte omschrijving:

Werkt ondersteunend tijdens het transformatie-evolutie proces. Bevordert de flexibiliteit en versterkt het immuunsysteem. Activeert zelf-liefde zodat de Universele liefdesenergie kan ontwaken. Helpt om alle beproevingen te doorstaan vanuit zuiverheid, zodat er geen karmische ballast meer wordt opgenomen. Helpt om het Zielsproces versneld uit te zuiveren, waardoor alle kosmologische kennis en Universele Liefde in het celgeheugen kan ontwaken. Laat herinneren dat de genen de aardse dragers zijn van het bewustzijn waardoor men besef en kracht krijgt om vanuit een Hoger Zelf zich tot het eigen DNA te richten.

Uitgebreide omschrijving:
Cosmic Trinity is een combinatie van de trillingen van de Graancircel, die op 23-7- 2004 in Berg en Dal gecreëerd is, én de samengebundelde krachten van Saturnus, Venus en Mercurius, die op 26-7- 2005 op één lijn stonden. Bijzonder vond ik dat zich in het midden van de Graancircel ook 3 halve maanvormen bevonden. Rob Trouw heeft in het midden, waar de schaal gestaan heeft, een Boviswaarde van 67.000 gemeten!

In Cosmic Trinity hebben wij Larimar, Mokaiet en Lindebloesem mee geprepareerd. Larimar activeert je innerlijke rust en werkt ondersteunend tijdens het ondergaan van je transformatie-evolutie proces. Mokaiet bevordert je flexibiliteit, versterkt je immuunsysteem en ondersteund je tijdens meditaties.

Lindebloesem activeert je zelfliefde, zodat je Universele liefdesenergie kan ontwaken.
Voor de energieën die krachtig naar Moeder Aarde stroomden vanuit de samengebundelde planeten, kunnen we 3 kernwoorden neerzetten die triggeren vanuit de resonantie in deze Energy: Saturnus-Karma, Venus-Liefde en Mercurius- Communicatie!

De toegevoegde Lichtkrachten:
De toegevoegde Lichtkracht van Meester Maitreya bereidt je etherisch voor om de laatste karmische lessen uit te zuiveren. Hij helpt je om alle zware testen en beproevingen vanuit zuiverheid te doorstaan, zodat je geen karmische ballast meer opneemt. Door zijn inwijdende lichtkracht zul je alles in liefde kunnen los laten en de kracht ontvangen om vanuit je hart te vergeven. Hierdoor zul je genade ontvangen en je karma mogen transmuteren en kan je celstructuur genezen en evolueren naar zijn kristallijnen oorspronkelijke aard, vrij van karma en de daarbij behorende ziekteprocessen.

De toegevoegde Lichtkrachten van de Galactische federatie van Arcturius laten hun helende technieken inwerken op je hele systeem. Zij helpen je om je Zielsproces versneld uit te zuiveren, waardoor de coderingen van alle kosmologische kennis én de Universele Liefde in je celgeheugen kunnen ontwaken. De Arcturianen laten je herinneren dat je genen de aardse dragers van je bewustzijn zijn, waardoor je het besef en de kracht zult krijgen om je vanuit je Hoger Zelf je tot je DNA te richten.

Na verankering zul je zonder zelfbeperking kunnen evolueren naar het vijfde dimensionale niveau.

De toegevoegde Lichtkracht van Anubis, die het zielsniveau van de doden bewaakt, helpt je om de weegschaal, die hij tijdens je vele stervensprocessen afwoog voor je ziel, nu in balans te houden . Hierdoor zul je na verankering je fysieke lichaam niet meer af hoeven te leggen, maar kun je dit verruilen voor een Lichtlichaam in Meesterschap.
Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Epifysechakra. Na verankering worden de Aarde Hartkristal- en de Centrale Zon chakra’s geactiveerd.

Box VI, nummers 69 t/m 80

Deze C&F Energies ondersteunen situaties, helen emotioneel verdriet, mentale onmacht en boosheid en activeren het zelfgenezend vermogen bij zowel kinderen, als het gekwetste innerlijke kind van volwassenen, die in hun jeugd door de bijbehorende levenservaringen zijn gegaan.

69. Sweet Dreams
Tijdens de slaap worden veel opgedane ervaringen/belevingen van de dag verwerkt welke een onrustige slaap, nare dromen, wakker schrikken en bedplassen tot gevolg kunnen hebben. Sweet Dreams ondersteund het onderbewuste relativeringsvermogen welke bij kinderen nog niet volledig is ontwikkeld en draagt bij aan een ontspannen nachtrust. Hierdoor kan het kind overdag beter functioneren en bij zichzelf blijven vanuit innerlijke kracht. Ook is het minder kwetsbaar, waardoor het zich blijer voelt en alle dagelijkse uitdagingen gemakkelijker aan kan.

De Kernkrachten van de mee geprepareerde Goudsbloem en Hypericum werken kalmerend en beschermend en laten de verwerkingsfase van het onderbewustzijn rustiger verlopen.

Stimuleert het zelfgenezend vermogen bij een zwakke blaas; zwak zenuwstelsel en allergieën.

70. Separation
Als kinderen te maken krijgen met echtscheiding, het overlijden van een dierbare of een huisdier, is dat een ingrijpende gebeurtenis die het leven verandert. De reactie hierop zal per kind verschillen, maar in grote lijnen zijn de verwerkingspunten gebaseerd op emotionele onthechting.

Bij sommige kinderen kunnen gevoelens van onmacht en schuld ontstaan. Ook een onbewuste angst om iemand te verliezen of als ouders zonder het kind op vakantie gaan kunnen heel confronterend zijn waardoor separatieangst, hechtingsdrang en bezitterigheid het leven van een kind kunnen beïnvloeden.

De Kernkrachten van de mee geprepareerde Goudsbloem, Gebroken Hartje en Aquamarijn werken kalmerend en troostend; moedigen het kind aan om zich te uiten; activeren emotionele vrijheid en acceptatie; laten inzien dat het niet aan hen lag en dat ze het niet alleen hoeven te verwerken; geven een ondersteunend beschermend gevoel en het vertrouwen dat alles goed komt.

Stimuleert het zelfgenezend vermogen bij verzwakking van het immuunsysteem; opgezette klieren; keelklachten en bedplassen.

71. Try It
Helpt kinderen die verlegen en onzeker zijn over hun eigen kunnen die een extra duwtje in de rug nodig hebben om over hun twijfels of over een drempel heen te stappen. Deze kinderen ervaren eigenlijk een gezonde vorm van gemis aan zelfvertrouwen en verlegenheid. Krijgen vaak een rode blos op hun wangen omdat ze niet graag de aandacht krijgen en liever op de achtergrond willen blijven. Ook kunnen ze het gevoel hebben dat anderen het beter doen dan zij. Try It geeft als het ware een boost van zelfvertrouwen, waardoor ook het prestatievermogen optimaal zal zijn. Bevordert het concentratie vermogen en is een ideale ondersteuning als het kind behoort deel te nemen aan naar voren tredende activiteiten of op de proef wordt gesteld tijdens proefwerken, examens, een spreekbeurt, zwemdiploma, sporten etc.

De Kernkrachten van de mee geprepareerde Goudsbloem, Braam en Larimar helpen kinderen om een her-verbinding met zichzelf en anderen aan te durven gaan; activeren de innerlijke kracht en het oervertrouwen: stimuleren de creatieve geestkracht en ondersteunen om zich over te geven aan zelfmanifestatie; innerlijke rust; positief denken; concentratie; wilskracht; helpen om praktisch vorm te geven aan gedachten; geven moed om het vastzitten en de bijbehorende schuldgevoelens en stress te overwinnen; te aarden en beschermt tegen beïnvloedingen van buitenaf.

Stimuleert het zelfgenezend vermogen bij allergieën; hoofdpijn; longpijn; hartpijnen en keelklachten.

72. Protection
Kinderen zijn als sponzen als het gaat om hun omgeving. Zij absorberen ontzettend veel indrukken waardoor ze leren en zich ontwikkelen. Sommige kinderen zijn extra gevoelig en hebben een groot waarnemend vermogen. Ze ervaren meteen de sfeer aan als ze ergens binnen komen en voelen de stemming, fysieke pijn en ongemakken van iemand anders. Meestal begrijpen ze niet waar hun onbestemd gevoel vandaan komt. Ze raken in de war en voelen zich niet lekker en reageren met diverse fysieke klachten of trekken zichzelf terug. Het kan ook zijn dat ze erg druk, angstig of agressief reageren als ze teveel indrukken of gevoelens opdoen waar ze geen raad mee weten. Protection sluit hun waarnemend vermogen niet compleet af omdat het ook belangrijk is dat ze leren omgaan met hun gevoelsreacties en om deze een plaats te kunnen geven.

De Kernkrachten van de mee geprepareerde Goudsbloem, Lindebloesem en Celestien werken sterk aardend; beschermen hen voor overprikkeling van opnamen en indrukken van buitenaf; verzachten de reacties die ontstaan door hun waarnemend en opnemend vermogen; stimuleren hun innerlijke rust en onderscheidingsvermogen zodat ze sneller door hebben welke innerlijke reacties van hen zijn en welke van iemand anders; helpen hen om alle indrukken te verwerken en een plek te geven.

Stimuleert het zelfgenezend vermogen tijdens innerlijke conflicten, stresssituaties, huidirritaties, buikpijn en overige fysieke kwaaltjes die ontstaan door overbelasting van opnemen van indrukken.

73. Changing Phases
Voor kinderen is het gevoel van een voorspelbare veiligheid heel belangrijk. Vaak herkennen ze veranderende situaties al voordat deze plaats vinden of uitgesproken zijn. Sommige kinderen kunnen onstabiel en kwetsbaar worden, in stress- paniekmomenten of in een slachtoffer rol kunnen raken tijdens overgang- gewenningsperiodes en plotselinge veranderingen. Men zou kunnen denken aan het accepteren van een nieuwe relatie, bij één van de ouders wonen en hierdoor afwisselend bij papa of mama zijn. Voor deze kinderen kunnen ook ogenschijnlijke gewone veranderingen zoals voor het eerst naar de crèche of school, uit logeren gaan. Mee op schoolreisjes, vakantie of een verhuizingen al belastend zijn.

Ook vlieg- en treinreizen en lange autoritten kunnen een kind uit een vaste dagstructuur en uit balans halen. Ook bij ASS is Changing Phases een prachtige ondersteuning. Personen met ASS hebben vaak moeite met cognitieve flexibiliteit, het kunnen wisselen van strategie of last hebben van veranderingen in de omgeving. Dit wordt ook wel gezien als een probleem met mentale schakelvaardigheid.

De Kernkrachten van de meegeprepareerde Rode Klaver, Aardappel en Amethist geven een tedere en kalmerende energie die kinderen ondersteunt om bij zichzelf te blijven. Activeren het gevoel van veiligheid; geborgenheid; emotionele stabiliteit; innerlijke rust; tevredenheid; flexibiliteit en acceptatie. Geven inzicht in samenwerken en mee coöpereren en zich thuis voelen daar waar nodig.

Stimuleert het zelfgenezend vermogen bij hoofd- buikpijn; diabetici; bloed- en bloedsomloopklachten.

74. Relax
Sommige kinderen zijn wijze zielen in een jong lichaam. Deze kinderen dragen een groot herinneringsvermogen, rechtvaardigheidsgevoel en verantwoordelijkheidsgevoel met zich mee Buiten de bijzondere mooie wijsheid die ze in zich dragen kan dit heel frustrerend zijn omdat de hersenen het denken, voelen en reageren bepalen. Vaak werken de hersenen bij deze kinderen overactief en door hun geestelijke onrust vallen deze wijze kinderen als baby zijnde vaak onder de noemer huilbaby’s. In hun volgende groeistadium zijn het drukke en onrustige dreumesen, peuters en kleuters die moeite hebben met keuzes maken betreffende hetgeen ze willen. Ook kan hun aandacht van het ene op het andere moment naar iets anders gaan en vergen ze veel energie van hun opvoeders omdat ze heel beweeglijk zijn.

Rond de puberteit bestaat vaak het gevaar dat ze depressief worden en rustgevende middelen zoals sigaretten, drugs en/of alcohol opzoeken om hun gedachtewereld te versluieren. In het algemeen hebben ze door hun concentratiegebrek leerproblemen. Soms vertonen ze een antisociaal gedrag, ze liegen en zoeken de schuld zelden bij zichzelf als ze in moeilijke situaties geraken.

De Kernkrachten van de mee geprepareerde Goudsbloem en Reuzenbalsemien beschermen en kalmeren hun gedachtewereld; brengen hen in verbinding met hun innerlijke stilte en hun natuurlijke manier van ademhalen. Helpen hen om te luisteren naar hun gevoel en om inzicht krijgen in hun eigen wijsheid, waarheid, wil en handelwijzen.

Stimuleert het zelfgenezend vermogen bij zindelijkheidsproblemen en nagelbijten.

75. Expression
Tijdens ontwikkelingsfases kunnen kinderen miljoenen vragen stellen om hun weten, horen, zien en voelen in balans te brengen met hun lichaam. Sommigen kinderen lukt het niet om deze balans te creëren, waardoor er geen verbinding gelegd kan worden tussen hun voelen, weten en communiceren. Dit leidt tot het niet kunnen uiten van emoties, zich niet kunnen uitdrukken, niet praten door gebrek aan zelfvertrouwen of uit angst om afgewezen, uitgelachen en niet begrepen te worden, moeilijk contacten kunnen leggen met anderen en het onderhouden van relaties. Ook kunnen hun daden niet in overeenstemming zijn met hun woorden waardoor ze hun geloofwaardigheid verliezen. Andere kenmerken zijn: geen oogcontact maken als men hen aanspreek of als ze iets willen vragen; de intonatie of het stemvolume anders leggen dan ze eigenlijk bedoelen; ADD en ADHD symptomen omdat men overactief is in verbale en non-verbale communicatie. Er zijn ook kinderen die HSP zijn en verbaal en non-verbaal veel wijzer overkomen dan ze zijn en daardoor niet naar leeftijd behandeld worden omdat ze hun gevoel en communicatie niet kunnen verbinden.

De Kernkrachten van de mee geprepareerde Goudsbloem, Vlier en overdrachtstrilling van 17-07-2007 geven hen een veilig en beschermd gevoel en het zelfvertrouwen om te spreken, zodat ze beter in contact kunnen komen met hun totale wezen, verbinden de eenheid in de verschillende onderbewuste- en bewustzijnslagen. Openen nieuwe mogelijkheden waardoor ze kunnen gaan beseffen dat hun manier van expressie en communicatie heel belangrijk is. Helpen hen om hun gedachtes en gevoelens te uiten.
Stimuleert het zelfgenezend vermogen bij stotteren en hoge sensitiviteitssymptomen.

76. I Can Do It
Kinderen die met faalangst of een minderwaardigheids-complex geconfronteerd worden leven constant met een bepaalde emotionele druk en het gevoel afhankelijk te zijn van anderen op momenten dat ze iets behoren te presteren. Ook schoolvrees, leerproblemen, hoogte- en watervrees, claustrofobie , straatangst etc. zijn vaak terug te voeren op bovengenoemde complexen. Situaties waarin ze terecht kunnen komen zoals falen voor proefwerken, examens en blijven zitten hebben een grote impact op hun minderwaardigheidsgevoel. Ook gevoelens als er niet bij horen en zich belast voelen omdat ze zich afvragen wat anderen over hen denken spelen vaak een rol. Op momenten dat ze behoren te presteren kan zelfdestructief denken de wils- en daadkracht beïnvloeden. Door hun machteloosheids gevoelens kunnen angsten, dwangmatig gedrag, fobieën en vormen van paniek- of hyperventilatieaanvallen ontstaan.

De Kernkrachten van de mee geprepareerde Goudsbloem, Heermoes, Egyptische zwarte woestijnroos en Woestijn silicaat ondersteunen hen om controle te krijgen over hun kwellende gedachten en gevoelens. Activeren zelfliefde, zelfwaardering, vertrouwen en moed, waardoor ze hun overlevingstactieken los kunnen laten en over hun angsten heen kunnen stappen en versterken de aardebinding.

Stimuleert het zelfgenezend vermogen bij jeukende huidirritaties; buikpijn; misselijkheid; duizeligheid en hartkloppingen. Versterkt energetisch de nierfunctie; botten; nagels en haren.

77. Exiting Days
Iedereen kent het wel: een feestje, sinterklaas, een verjaardag, school rapport, broertje of zusje krijgen, schoolreisjes of vakantie, eerste auto rijlessen, allemaal heel spannend! Maar voor sommige kinderen een beetje té spannend, waardoor iets leuks al snel iets engs of vervelends kan worden. Deze storm van spanning veroorzaakt bij kinderen vaak dat ze zich opstandig opstellen, ergens niet heen willen, iets niet willen doen of juist in hun schulp kruipen. Ze klemmen zich vast aan- of zijn bezitterig tegenover degenen die ze liefhebben. En natuurlijk worden buikpijn en/of hoofdpijn vaak aangegeven en soms reageren kinderen met periodiek bedplassen.

De Kernkrachten van de mee geprepareerde Goudsbloem, Iris en Oranje Calciet zorgen ervoor dat de draagkracht van gezonde spanning niet overslaat in belastende stress of angst. Geven levenskracht en laten het kind positief en vanuit innerlijke rust naar de grote gebeurtenis uitkijken.

Stimuleert het zelfgenezend vermogen bij een overactiviteit van de adrenalinevorming (de vlucht- en vechthormonen); cariës; zwakke nagels en gespleten haarpunten.

78. I Am who I Am
Voor veel kinderen is het moeilijk om assertief te zijn. Ze laten zich vaak verleiden tot de denkwijze en het gedrag van anderen om maar aardig gevonden te worden of om erbij te horen, terwijl dit eigenlijk tegen hun zin en gevoel ingaat. Hierdoor zetten ze hun eigenwaarde, hun eigen “ik ben kracht” op de achtergrond, zeggen ze veel te vaak sorry en cijferen ze zichzelf weg. Als het kind vanuit deze situatie opgroeit en in de puberteit komt is het gewend om zich te gedragen zoals de ander verlangt en is het zijn individuele identiteit helemaal verloren. Dit kan grote gevolgen hebben zoals zich laten onderdrukken, wegcijferen, meelopen en zichzelf opofferen. Indien men pech heeft en verkeerde relaties aantrekt bestaat het gevaar dat men mee loopt en zich overgeeft aan allerlei acties die helemaal tegen het eigen principe ingaan. Men kan hier ook denken aan situaties die betrekking hebben op criminaliteit of op het op seksueel gebied jezelf wegcijferen.

De Kernkrachten van de mee geprepareerde Goudsbloem, Kamperfoelie, Rookkwarts en Bergkristal stimuleren de linker- en rechterhersenhelften om samen te werken, waardoor er een innerlijke balans ontstaat tussen de emotionele- vrouwelijke en mentale- mannelijke energieën. Helpen een dreumes, peuter of kleuter om van zichzelf te houden en om vanuit eigen kracht te durven laten zien wie ze zijn. Helpen schoolgaande kinderen, pubers en jongvolwassenen om hun eigen mening te respecteren en op te komen voor zichzelf. Ondersteunen om waarde te hechten aan eigen weten, meningen en gevoelens.

Stimuleert het zelfgenezend vermogen bij klachten aan de wervelkolom; spijsverteringsorganen; voedingproblemen; de opname van bouwstoffen en het stoppen met roken.

79. Friendship
Vanaf een jaar of 3 is het ontstaan van vriendschap voor kinderen al belangrijk. Voor sommige kinderen is het niet vanzelfsprekend om spontaan vriendschappen te sluiten. Het kost hen veel inspanning en moeite en ze hebben hierdoor een slechte start in het sociale leven. HSP kinderen voelen zich tijdens de schoolperiode vaak eenzaam omdat ze vaak invoelend afwegen of iemand geschikt is om mee samen te zijn omdat ze gedeelde interesses belangrijk vinden in hun relaties. Een andere reden kan hun innerlijke eenzaamheid zijn, waardoor ze zich zelfs eenzaam voelen bij hun dierbaren. Veel kinderen die zich eenzaam, ‘anders’ en niet geaccepteerd voelen trekken pesters aan en kunnen traumatisch belast raken in hun verdere levensfases. Kinderen die pesten sluiten door hun gedrag ook geen duurzame vriendschappen en kunnen op een gegeven moment met schuldgevoelens geconfronteerd worden. Ook zijn er kinderen die wel gemakkelijk vriendschappen sluiten maar geen oplossing vinden voor de conflicten die in iedere vriendschap voorkomen of die moeite hebben om vriendschappen te onderhouden.

De Kernkrachten van de mee geprepareerde Goudsbloem, Muizenoortje en Barnsteen werken beschermend en rustgevend. Geven het gevoel thuis te zijn op aarde. Transformeren vluchtneigingen, neerslachtige, depressieve en suïcide gedachtes naar positieve gedachtes. Activeren zelfliefde, zelfrespect en innerlijke stabiliteit waardoor zelfvertrouwen en een zorgeloze houding ontstaan, die ze ook naar de buitenwereld toe uitstralen. Helpen om direct en eerlijk te zijn in de omgang met anderen en duidelijkheid te scheppen in uitdagende en moeilijke situaties.

Stimuleert het zelfgenezend vermogen bij bronchitis, groeipijnen, het doorkomen van tanden en kiezen en eet problemen.

80. Abuse
Lichamelijke en geestelijke verwaarlozing, emotionele, psychische- fysieke- en seksuele mishandelingen kunnen het immuunsysteem belasten en het leven van een kind compleet veranderen voor de rest van het leven. Ook het gevoel niet gewenst te zijn door de ouders, leven in een gezin waarvan de ouders stilzwijgend, of juist constant vanuit spanningen met elkaar leven, of zelfs geweld toepassen in hun relatie kunnen tot traumatische verwondingen leiden. Opgroeien in een ontwricht gezin blijkt voor een kind meer impact te hebben dan het verwerken van een echtscheiding. In alle gevallen vertonen kinderen een emotioneel verstoord gedrag dat zich uit op verschillende niveaus. Genomics nieuws vermeldde onlangs dat uit onderzoeken blijkt dat bij kinderen die langdurig in bovengenoemde zeer traumatische situaties vertoeven het gen NR3C1 in het DNA, dat mede verantwoordelijk is voor het stress regulerend systeem, verandert of zelfs blokkeert. Chronische vermoeidheid, agressie, stemmingsstoornissen, borderline, schizofrenie, zelfverminking en suïcidaal gedrag zijn hierop terug te voeren. Verder kan Abuse ook voorgeschreven worden bij traumatische geboortes en trauma- huilbaby’s. Onderzoeken vanuit de universiteit Utrecht wijzen uit dat zelfs het prenatale kind vanaf 3 maanden na de bevruchting sensitief is en vormen van bewustzijn en celgeheugen blijkt te hebben, waardoor emotionele verstoringen en/of emotionele problemen tussen moeder en kind kunnen ontstaan.

De Kernkrachten van de mee geprepareerde Goudsbloem, Sneeuwklokjes en Rozekwarts kunnen bovengenoemde situaties niet verhinderen. Wel ondersteunen ze bij emotionele spanningen en helpen ze het gevoelsleven te herstellen. Beschadigingen tot in de diepste onderbewuste en bewuste lagen worden geheeld .

Stimuleert het zelfgenezend vermogen na de geboorte; bedplassen; buikpijn; hoofdpijn; fibromyalgie; slecht slapen; depressiviteit en allerlei andere lichamelijke klachten en gedragsstoornissen ontstaan door trauma.

Egypt healing, nummers 61 t/m 68

De aanwezige basisenergieën en Licht coderingen in Egypt Healing:

Door de aanwezigheid van de vele Lichtkrachten die hun oude Egyptische kwaliteiten vastlegden tijdens het prepareren, is het moeilijk om deze allemaal te benoemen in de omschrijving van de werking. Wij vertouwen erop dat wij de juiste Lichtkrachten mogen benoemen.

Als ‘aardse’ basis hebben wij Alceo onze Hematiet Schedel, Isis onze Rosekwarts Schedel, een bijzonder woestijnkristal en de White Dessert Tamarisk mee geprepareerd.

Tijdens al onze bezoeken aan de kamers onder en in de Cheops piramide en de Sfinx, waren Alceo en Isis aanwezig. Door het mee mogen prepareren van Alceo en Isis resoneren de door hen daar opgenomen Lichtcodes ook in Egypt Healing.

Door toevoeging van het woestijnkristal hebben wij ook de bijzondere mystieke energie van de White Dessert mee kunnen prepareren. De White Dessert Tamarisk staat bekend als een plant die zich voedt door het opnemen van de nachtelijke condens. Als kamelen voelen dat hun vochthuishouding vermindert, eten ze van deze plant om hun vochthuishouding weer te herstellen. Bijzonder is ook dat als men een takje gaat verbranden dit minimaal 24 uur blijft branden! Symbolisch voor ons een teken van kracht en onverwoestbaarheid.

De werking:

61. De Lichtcodes in de Luxor Tempel
Deze hebben wij o.a. mogen vastleggen onder begeleiding van een van de incarnaties van Serapis Bey, Amenhotep III. Hij regeerde vanuit de basisenergieën liefde en vrede en creëerde de basis van het Godsbewustzijn voor zijn zoon Achnaton, die de mensheid weer terug probeerde te brengen naar de Oerwetenschap, dat er maar één scheppende God is en dat ieder menselijk wezen naar de gelijkenis van de Schepper geschapen is. Zijn Lichtcodes balanceren de 7 hoofdchakra’s en het contact met het Hoger Zelf. Hierdoor kunnen de 7 hoofdchakra’s weer samen gaan resoneren met de 5 chakra’s, van waaruit wij energetisch resoneerde tijdens ons wezen in het Hart van Egypte. De fysieke eenheidsresonantie van deze 13 chakra’s is dé belangrijkste basis voor de ontwikkeling naar het Godsbewustzijn. Na verankering activeert ook de innerlijke Ankh kracht, waarvoor de tweebenige Ankh symbool staat: het contact met je Hoger Zelf, het contact met de Kosmische Lichtkrachten en de Universele genezende kracht, kortweg omschreven, de I AM kracht.

62. De 11:11 Poort Lichtcodes
Deze hebben wij mogen vastleggen in de White Dessert, onder begeleiding van de Meesters van Sirius. De Lichtcodes zijn gericht op de fysieke transformatie tijdens het ontwaken van het collectieve Goddelijke Bewustzijn. Zij zuiveren oude DNA patronen en stimuleren de opname van het Elektrisch Blauw Zonlicht van Sirius én de Nieuwe Aarde energieën in het DNA.

Na verankering stimuleren zij het Zelf verwezenlijkingproces. Men zal ervaren dat men goed geaard én zonder belastende fysieke transformatie klachten zichzelf vanuit de Hogere Dimensionale niveaus kan gaan neerzetten, om zijn Zielstaak vanuit het Hier en Nu uit te voeren.

63. De Lichtcodes in de Hatsjepsoet Tempel in Deir el Bahari
Deze hebben wij onder begeleiding van Hatsjepsoet en een van de incarnatie van Kuthumi, Toetmozes III en de Hathors van Venus mogen vastleggen. Deze tempel is op de door de Hathors ingewijde grond gebouwd. Vandaar dat wij de aanwezige Lichtcoderingen van de Hogere Liefdesaspecten van de Hathors van Venus mee hebben mogen opnemen in de Energy. Ook Hatsjepsoet was werkzaam voor het Hogere Plan en bewerkstelligde harmonie en vrede in de periode dat zij voor- en samen met Toetmozes III, regeerde. Zij mocht ook de naam Maät-ka-Re dragen, omdat zij de verpersoonlijking uitdroeg die aan de wet van vrede voorafgaat. Haar Lichtcoderingen stimuleren de innerlijke vrede en de samenwerking van de linker en rechter hersenhelften, waardoor de Mannelijke en Vrouwelijke energieën weer in evenwicht komen. Na verankering kan de God en Godin kracht activeren. De Lichtcoderingen van Toetmozes III ondersteunen de Hogere Wilskracht om te volharden tijdens zijn Zelfverwezenlijkingproces.

64. De lichtcodes van het Dal der koningen in Thebe
‘De plaats van de Waarheid’ zoals de oude Egyptenaren dit dal noemen, hebben wij onder begeleiding van veel Meester en Meesteressen vanuit hun koninklijke- en farao’s incarnaties vast mogen leggen. De Lichtwereld stuurde ons naar de top van een Thebaanse Heuvel, hier mochten wij de cyclus van leven en dood ervaren. De Lichtwereld maakte ons duidelijk dat de dood geen dood is, maar een leerproces om uiteindelijk voor HET LEVEN te kunnen kiezen, zoals het bedoeld was door onze Schepper. Hun Lichtcoderingen zuiveren de karmische codes in de blauwdruk die nodig waren om de huidige persoonlijkheid te kunnen vormen. Na de uitzuivering activeren zij de bewustwording van het doel van het huidige fysieke evolutieproces. Hierdoor kunnen Ba, de Ziel en Ka, de Tweelingziel, het Lichaam waarin zij samen behoren te resoneren weer gaan herkennen om uiteindelijk in te dalen in de Ka en Ba kanalen. Alleen door het samen resoneren van de Ka en Ba in één lichaam, is het mogelijk om de dood uiteindelijk te overwinnen.

65. De Lichtcoderingen van de Isis Tempel op het pelgrimeiland Philae-Aswan
Deze hebben wij onder begeleiding van een van de incarnaties van Ma-Ray, Isis de Oermoeder van Liefde, vast mogen leggen. Voor het prepareren van deze Energy werden wij naar de oever van de Nijl, naast de Tempel, gestuurd. De Lichtcoderingen van haar Zielsniveau, dat op Sirius verblijft, activeren een zuivere vorm van Zelfliefde. Na verankering van deze vorm van Zelfliefde zal men ervaren dat men met Haar Zielsniveau kan communiceren en onderwezen wordt in haar magische genezingsmethodes. Onder haar vleugels van Liefde zal men uiteindelijk als een Hoge Priester/Priesters haar magische gaven kunnen verspreiden en als bemiddelend persoon optreden tussen de lichtwereld en de mensheid.

66. De lichtcodes van de Hathor Tempel in Dendera
Deze hebben wij onder begeleiding van Hathor, ‘Zij die de Zon baarde’ en de Venus Hathors mogen vastleggen. Ook hier werden wij weer naar een gebied buiten de tempel geleid. Bij het Heilige meer verscheen de energie van de Oermoeder van leven en dood, Hathor met 2 leeuwenhoofden, een voor ons onbekende verschijning op dat moment! Duidelijk werd dat haar Lichtcoderingen kwaliteiten laten ontwaken vanuit het verleden om deze toekomstgericht toe te kunnen passen, waaronder het astraal reizen om weer contacten te leggen met het Zielsniveau van onze Planetaire families. De Lichtcoderingen van de Hathors van Venus activeren de samenwerking tussen de drie chakra’s die zich in het hoofd bevinden en de twee chakra’s die samen het Godsbewustzijnchakra vormen. Na de integratie van deze 5 chakra’s activeren de Heilige geometrische Lichtlichamen, waaronder de MerKaBa. Na verankering zal men ook met deze liefdevolle Hogere Dimensionale Meesterwezens van Kosmische geluidsresonanties kunnen communiceren, waardoor alle kennis in het celgeheugen kan ontwaken, die sluimert aanwezig is vanaf de periode dat men met Hen samenwerkte in Egypte. Dank aan Meester Sanat Kumara!

67. De lichtcodes van het Karnak Tempelcomplex in Luxor
Deze hebben wij onder begeleiding van Amon/Ra mogen vast leggen. Hier werd ons nog duidelijker dat water een héle belangrijke Bron van coderingen bevat. Ook hier werden wij om het Tempelcomplex heen naar het Heilige meer geleid, dat symbool staat voor het Oerwater van waaruit God ooit tevoorschijn kwam. Bewustwordingen betreffende ons menselijk wezen trokken aan ons voorbij. De beelden maakten ons duidelijk dat ons menselijk wezen vergelijkbaar is met de kwaliteit van water. Alle coderingen uit ons huidige aardse verleden creëerden en vormden, en vormen nog steeds ons emotioneel belastend wezen, onze mentale kwaliteiten, ons beperkt denkniveau en onze ziektebeelden, omdat wij vergeten zijn om aandacht te besteden aan alle aanwezige coderingen die wij op elk niveau mochten opnemen in ons DNA.

De Lichtkracht van Amon/Ra activeert kort omschreven de Ankh kracht, the Key of life kracht, zoals de Egyptenaren het noemen, weer in ons DNA en laat de Gouden Regels van zijn 12 Stralen weer herinneren.

68. De Lichtcodes van de Eclips van 29 maart 2006
Deze hebben wij in de White Dessert van Bahariya mogen prepareren onder begeleiding van de volgende Meesters en Meesteressen: Sananda, in zijn wezen als Jezus de Christus in Egypte; Mohammed als avatar en vereerder van de Heer van Sirius; Enoch of Hermes de boodschapper van de Goden in zijn wezen Thoth; Kuthumi in zijn wezen Toetmozes de 3de; Serapis Bey in zijn wezen Amenhotep de 3de; Ma-Ray in haar wezen Isis; Pallas Athena, de Heilige Moeder van het Kosmische Bewustzijn, in haar wezen Achnaton en Ankhmania.

Hun Lichtcodes activeren een nieuwe laag van je energetisch wezen, waardoor het Elektrisch Blauw Zonlicht van Sirius, dat vrij kwam door de Eclips, een negendimensionaal veld om je heen activeert. Na de integratie en de verankering van dit Kosmisch Vuur, activeert je Galactische Bewustzijn, waardoor je genetische erfenis van Sirius weer in je DNA kan activeren. De Lichtcodes herstructureren als het ware je Galactisch lichtlichaam, waardoor het Goddelijk-Zelf zich kan manifesteren en alle Goddelijke aspecten uitgedragen kunnen worden, in overeenstemming met het Hogere Plan.

Gebruiksaanwijzingen:
Egypt Healing kan op elk moment naar behoefte, in de auralagen en/of voor inname in de mond gesprayd worden. Men kan niet over doseren.

Waarschuwing: Het is wel belangrijk om zichzelf eerst te verfijnen, vóórdat men besluit om op een Hoger trillingsniveau te resoneren! Bij het herkennen van oude patronen en verankerde blokkades kan men door de Cosmic&Flower stocks te ‘raadplegen’ de oorzaak van de verstoringen achterhalen, zodat deze verstoringen eerst kunnen worden uitgezuiverd.

Gebruiktips die de werking van Egypt healing versnellen:
Door Egypt Healing bewust in te nemen en door vanuit het hart de Egyptisch ‘Goden’, die hun Lichtcoderingen vastlegden in Egypt Healing aan te roepen, kan men zijn transformatie- en evolutieproces naar een hogere dimensionaal wezen versnellen.

Dit kan men bekrachtigen door het gezicht naar de zon of naar het oosten te wenden.
Ook dit zal de werking versnellen.

Ter voorbereiding op een meditatie, die afgestemd is op zijn hogere dimensionaal wezen, kan men Egypt healing in de auralagen en/of ruimte sprayen.

Door net voor het slapen gaan bewust Egypt Healing in de slaapruimte te sprayen of in te nemen triggerd men nog sterker het onderbewustzijn en onbewust zijn tijdens de slaapfases.

Uit ervaringen blijkt dat hierdoor bewustmakende dromen bevorderd worden die men zich herinnert.

Indien men een partner heeft, die nog niet op hetzelfde bewustzijn niveau resoneert, adviseren wij om Egypt healing net voor de nachtrust in te nemen, i.p.v. in de slaapruimte te sprayen.