Divine Presence Essences

De Divine Presence Remedies zijn geprepareerd door Ian White. Hij heeft ook de Australian Bush Remedies, de White Light Remedies en de Light Frequency Remedies geprepareerd.

Isis Essence
De Isis Essence is een geschenk vanuit het Goddelijke Vrouwelijke en is een remedie die je leven kan veranderen. Het gebruik van deze remedie kan een diepgaande invloed hebben op de genezing van dieperliggende problemen, die zelfs terug kunnen gaan naar vorige levens. De Isis remedie is een zegen van de Grote Moeder. Zij heeft alle mensen beloofd, dat haar aanwezigheid gevoeld zal worden op aarde. Met deze remedie roept Isis iedereen op, die klaar is om zichzelf te laten zien en moedig op te staan, zowel emotioneel als spiritueel. Ze belooft haar Licht der Lichten op hen te laten schijnen om hun donkere innerlijke plekken te verlichten. Isis roept je tot zich, omdat ze jouw emotionele pijn, woede, schaamte, schuld, angst, verdriet en wanhoop weg wilt nemen. Die plekken kan ze vullen met liefde en moed. Wanneer je naar zo’n innerlijke donkere plek gaat, en er daarna uit komt, voel je je bevrijd en verjongd. Dit wordt bereikt door enkel te kijken en je te verbinden met je emotionele pijn, om het te omarmen en toestaan jezelf te openen om de liefde te ontvangen waarmee je de pijn kunt helen. De Isis remedie gaat over hoop, bewustwording en verlichting. Het laat je de liefde en bescherming voelen van het Goddelijke Vrouwelijke, zowel om je heen als in jezelf. Je kunt dit naar je toe halen, om je kracht te geven en je te voeden, met name in turbulente, angstige en onzekere tijden. Veel mensen dragen oude, diepe wonden met zich mee. De Isis remedie stelt je in staat om toegang te krijgen tot deze wonden, om ze los te laten en ze te helen. Je kunt hiermee je emotionele pijn en negatieve traumatische ervaringen transformeren en helen, een verschuiving op een diep niveau. De Goddelijke Moeder roept je op om de liefde toe te laten, en deze diepe, lang verborgen gehouden plaatsen of emotionele wonden te helen. Deze wonden kunnen niet alleen ontstaan zijn door wat er gebeurd is in de kindertijd en in dit leven, maar kunnen ook ontstaan zijn in vorige levens. Velen kunnen zich waarschijnlijk in de vroegere tijden die verschrikkelijk waren, herkennen. De oorlogen, genocide, of de liefdeloze tijden. Sommige wonden kunnen zelfs ontstaan zijn tijdens een geestelijke reis door diverse dimensies tijdens de incarnatie. Er zijn veel Licht Werkers die lijden aan zulke emotionele wonden, maar die in staat zijn zichzelf ervan los te maken, ze aan de kant of apart te zetten. Wanneer ze zich sterk genoeg voelen of met de hulp van de Isis remedie, zijn ze in staat om deze afgescheiden gedeelten weer op te roepen en te herstellen. De positieve kwaliteiten van deze remedie zijn: Ze laat je de aanwezigheid, bescherming en liefde van het Goddelijke Vrouwelijke voelen. Verlicht de innerlijke duistere plaats waar je je pijn en je lijden kunt wegstoppen. Geeft hoop, verlichting, en maakt bewust. Vervangt je innerlijke wonden door liefde en moed. Helpt je om de liefde in jezelf te vinden gedurende onrust, angst en onzekerheid. Geeft je toegang tot en hulp bij het loslaten van de wonden van je ziel, die afkomstig kunnen zijn uit de geestenwereld, dit leven en vorige levens. Transformeert de negatieve aspecten, die veroorzaakt zijn door traumatische gebeurtenissen. Integreert emotioneel geblokkeerde delen. Helpt met het helen van emotionele pijn.

Solar Logos Essence
In december 2014 werd Ian White benaderd door de spirituele wezens dat ze een nieuwe bloesemremedie met hem wilden maken. Het zou een goede aanvulling alsmede een combinatie met de Isis Essence zijn. De Solar Logos Essence is op 27 mei 2015 in Glastonbury – Engeland – gemaakt. Solar Logos is de Goddelijke energie, het pure licht dat voortkomt uit de centrale zon, het hart van het Goddelijke. Het is de Goddelijke macht, de vormende kracht van het universum. De Solar Logos is het Goddelijke bewustzijn. Zodra het onze wereld binnenkomt, brengt het de kracht van liefde en genezing, het verlicht de diepe waarheid en creëert een nieuwe realiteit binnen onze dimensie. De Solar Logos energie is van zo’n pure, hoge vibratie dat het onzichtbaar is voor het menselijk oog – we kunnen het niet waarnemen. Om het te kunnen waarnemen, om deze energie te zien en te voelen, wordt het omgezet (wanneer het de stratosfeer van de aarde bereikt) in het witte licht van het Goddelijke bewustzijn. Pas in deze vorm kunnen wij het waarnemen. Om de bloesemremedie voor te bereiden, om een heilige kelk voor deze energie te creëren, diende Melchizedek (een sterk ontwikkeld ziel en wezen) te fungeren als het schip om de kracht van het zuivere licht, dat de Solar Logos is, vast te houden en te verankeren. Dit zorgt voor de manifestatie van de bloesemremedie. Melchizedek is de belichaming van de Goddelijke mannelijke. Isis is een expressie of belichaming van het meest archetypische Goddelijke vrouwelijke. Beiden zijn even krachtig en het is belangrijk om in evenwicht te houden. Belangrijk voor zowel de samenleving als het individu, is om het Goddelijke vrouwelijke en het Goddelijke mannelijke in balans te houden. Aan te raden is om de Isis Essence 1 week voor de Solar Logos Essence te nemen en eventueel 1 week of 2 weken daarna. Hierdoor verloopt het proces geleidelijk en effectief. De positieve kwaliteiten van deze remedie zijn: Activeert het licht van de ziel, waardoor we de Goddelijke toegang kunnen krijgen op persoonlijk niveau. Opent ons hart en geest waardoor we het Goddelijke bewustzijn kunnen ontvangen. Laat onze ziel in verbinding staan met de bron van alle Licht. Brengt licht, liefde en spirituele kracht in ons lichaam, hart en geest. Manifesteert het zaad van de schepping binnen ons. Helpt ons om de aard van de Goddelijkheid die in ons is, te begrijpen, zodat we onze Goddelijke natuur kunnen accepteren. Opent ons hart naar de wijsheid die diep in ons is. Ontsteekt onze hartvlam. Integreert het Goddelijke mannelijke en het Goddelijke vrouwelijke in ons. Helpt met het loslaten van alle emotionele en spirituele pijn die zich heeft verzameld in lichaam, hart en geest van de mens. Maakt bewust van onze Akasha-records.


Gaia Essence
Dit is de derde Divine Presence Essence – speciale bloesemremedies – die Ian White heeft ontwikkeld met begeleiding van Spirit. Deze bloesemremedies bieden een sterke ondersteuning bij onze groei en ontwikkeling. De Gaia Essence is een bloesemremedie van eenheid. Deze bloesemremedie brengt het Goddelijke (de samenwerking tussen Isis en Solar Logis) en de aarde in evenwicht. Tevens brengt het de relatie tussen het Hoger Zelf en het Lager Zelf (geest en lichaam) in balans. Het is het samenkomen van twee tegenovergestelden, inclusief het evenwicht tussen onze Goddelijke man en Goddelijke vrouw. De remedie is nodig in deze tijd, een tijd waarin de hemelse rijken het mogelijk maken om het menselijk bewustzijn uit te breiden en onze harten te openen. Tot voor kort hebben maar weinig mensen dit mogen ervaren, maar de mensheid begint – en moet – hier klaar voor zijn. De positieve kwaliteiten van deze remedie zijn: Herstelt de verbinding met het Hoger Zelf en brengt ons weer in contact met ons Goddelijke doel. Zorgt ervoor je focus bij jezelf te houden; verbindt je met het Goddelijke; helpt ons aanwezig te zijn in het hier en nu in hart en geest. Straal licht uit op de aarde. Aardt en werkt op een diep geestelijk niveau en verhoogt ons bewustzijn. Helpt ons om de energie van de Solar Logos die de aarde overstroomt, te ervaren. Zorgt voor een liefdevol en beschermend gevoel voor de aarde/Gaia. Maakt het hart open en laat transformatieve veranderingen binnen die om ons heen gebeuren. Brengt onze Goddelijke man- en vrouw in evenwicht. Laat je veilig te voelen en de veranderingen en de emoties die daarbij loskomen te accepteren.

Rainbow Essence
Zorgt ervoor dat de Solor Logos energie op een zachte manier bij je binnenkomt. Maakt je bewust van jouw multidimensionaliteit en die van het Universum. Laat het Goddelijke licht stralen in de diepe en donkere plekken van je ziel, helpt je bij het terugvinden van kwaliteiten die zijn verloren, begraven of verstopt. Laat alle kleuren toe in lichaam, ziel en geest, hierdoor ontstaat begrip, genezing en liefde van de Bron. Maakt je bewust van je eigen potentieel en laat je realiseren dat alles mogelijk is en dat je alles kunt doen. Helpt je jezelf te zien als een wezen van licht, verbonden met het Goddelijke. Draagt zorg voor de aura en de evolutie van de ziel. Helpt je de glorie, schoonheid, liefde en de onbegrensde mogelijkheden van je ziel te onthouden en te omarmen. Creëert een gevoel van steun, bescherming en verzorging. Helpt bij de manifestatie van een nieuw pad op aarde, die van een verbond tussen liefde, respect, waardering, vrede en harmonie.