Findhorn Ceremonial Kit

Findhorn bloesem remedies worden gemaakt van wilde bloemen uit Schotland, met zuiver water uit geneeskrachtige bronnen. Ze worden geprepareerd volgens de zonne-infusie methode, zoals ontdekt in de dertiger jaren van de twintigste eeuw door Dr. Edward Bach. De remedies van Edward Bach deden het eeuwenoude gebruik en begrip van de natuurlijke geneeskracht, zoals die in bloeiende planten en bomen aanwezig is, herleven.

De subtiele genezende eigenschappen van bloesem remedies herstellen evenwicht op alle niveaus van je wezen: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Ze kunnen persoonlijke ontwik keling versterken en zijn een krachtige hulp bij transformatie. Zij bieden je de kans om te werken aan verouderde gedragspatronen en negatieve gemoedstoestanden, die ziekte, emotionele onevenwichtigheid en spirituele disharmonie kunnen versterken of die deze kunnen veroorzaken. Door het stimuleren van het zelfgenezend vermogen van het lichaam, herstellen bloesem remedies een hoger niveau van bewustzijn en bevorderen de ontwikkeling van positieve kwaliteiten zoals moed, innerlijke vrede, liefde of aanvaarding.

Deze remedies zijn gemaakt in samenwerking met de krachten van de Natuur. De elementen aarde, lucht, vuur en water voegen zich samen om de fysieke vorm van elke plant te scheppen volgens de goddelijke blauwdruk. Onze liefde en dank moet uitgaan naar de engelen – de goddelijke architecten – en naar de natuurgeesten, die volgens het plan werken om elke plant tot bestaan te brengen. Door de liefde waarmee de remedies gemaakt zijn en door de intentie die degenen die ze innemen voortzetten, bevestigen deze natuurlijke essences opnieuw onze verbinding met het goddelijke en met de eenheid van al het leven.De elementaal remedies

Air-lucht remedie
Sleutelwoord: Inspiratie. De geesten van de lucht zorgen voor inspiratie en creativiteit. Ze ondersteunen het mentale lichaam van de mens door het te verbinden met de lichtkracht van de atmosfeer. Hun energie is stimulerend en veranderlijk, hun werkgebied bestaat uit de emoties en het daarmee corresponderende chakra is het hart centrum. De Air elementaal remedie stelt je in staat om de hoogste niveaus van inspiratie en creativiteit te bereiken.

Earth-aarde remedie
Sleutelwoord: Lichtheid. De geesten van de aarde zijn de verzorgers van het leven. Ze brengen leven door de levenskracht te vervoeren. Ze werken op het mineralenrijk en hun werkgebied is het rijk van de natuur. Het corresponderende chakra is het basis centrum. De Earth remedie brengt het licht van de innerlijke zon, ze brengt lichtheid en luchtigheid in de fysieke vorm. Ze kan helpen om de substantie van de aarde zelf lichter te maken, om traagheid te overwinnen en om het leven op aarde licht te maken.

Ether- ether remedie
Sleutelwoord: Geest. Het vijfde koninkrijk van de natuur is het koninkrijk van de zielen. Alle andere elementen ontstaan uit dit vijfde spirituele etherische gebied. In de alchemie werd het vijfde element de “kwintessens” genoemd en het verwerven hiervan stond voor meesterschap over de wetten van de natuur. De geesten van de ether brengen vrede en rust en de kracht om je over te geven aan de liefde en het licht van de Geest. Hun werkgebied is het veld van communicatie en bij mensen is het corresponderende chakra het keel centrum. De ether elementaal remedie zorgt dat de ziel zich over kan geven aan het licht en de liefde van het bestaan, ze geeft diepe rust, wijsheid en diepe vrede.

Fire- vuur remedie
Sleutelwoord: Vitaliteit. De geesten van vuur geven stimulerende, stralende vitaliteit. Hun katalytische, genezende energieën zijn erg opwekkend en kunnen sterke emotionele beroering veroorzaken, waarvoor energie nodig is om ze te controleren en te sturen. Ze bevatten de sleutels voor de alchemistische processen: transformatie, transmutatie en regeneratie. Ze zijn de brengers van grote inspiratie, inzicht en idealisme. Het corresponderende natuurrijk is het dierenrijk (de ongetemde wildernis) en het chakra is het zonnevlecht centrum. De Fire elementaal remedie is reinigend, vernieuwend en opwekkend en zorgt voor passie op alle niveaus van je wezen.

Water- remedie
Sleutelwoord: Helderheid. De geesten van het water vullen je energie weer aan en zijn levenschenkend. Ze staan symbool voor overvloedige energie, levenskracht en gezondheid. Ze stimuleren je gevoelens, ondersteunen het astrale lichaam en kunnen je helpen om je droomactiviteiten te sturen. Hun werkgebied is het sociale veld en het corresponderende chakra is het heiligbeen centrum. De Water elementaal remedie is voedend en reinigend, ze geeft kracht, sterkte en helderheid, wat leidt tot een eindeloze stroom van liefde en vrede vanuit de bron.

De esotherische remedies

Exaltation- Verheffing
Sleutelwoord: Goede wil. De Exaltation remedie helpt de ziel om heel te zijn en ontwikkelt goede wil ten dienste van anderen. Door het Christus bewustzijn te leven en vorm te geven zie je de schoonheid in de verschillen en breng je alle energieën in eenheid, wat ten goede komt aan het geheel.

Wesak blessing- Boeddistische zegening
Sleutelwoord: Verlichting. De Wesak remedie helpt de ziel om zich te openen voor inzicht en spiritualiteit. Dit kan zorgen dat een groep anders naar de schepping gaat kijken. Het doel van de schepping wordt duidelijk voor de geest en de wil om dit doel te dienen wordt gestimuleerd.