Grootmoeder- en Grootvaderremedies

“Als de Grootmoeders worden gehoord, wordt de aarde geheeld.” (een Hopi profetie)

Met deze voorspelling werd bedoeld, dat er een tijd aan zou breken, waarin de wijsheid zou gaan prevaleren boven het verstand en de vrouwelijke aspecten weer terug zouden keren in de samenleving.

In een tijd, waarin zoveel verandert is, is het moeilijk om bij jezelf te blijven. De kosmos roept om meer vrouw en meer hart, maar dat is niet zo eenvoudig in een wereld waar juist meer man en meer verstand gepredikt wordt. Dan is het lastig om vol overgave je hart te blijven volgen en naar je intuïtie te blijven luisteren. Maar er is onder de oppervlakte een heleboel gaande, steeds meer en meer mensen gaan mee met de stroom en ontdekken dat het nieuwe Watermantijdperk vol beloften zit. Om het proces van deze transformatie te ondersteunen, heeft Marianne Lucarcie-Uyldert de Dertien Grootmoederremedies ontwikkeld. Terwijl ze daar mee bezig was en ondertussen ook weer nieuwe inzichten kreeg, dienden zich ook nog eens elf andere remedies aan waaronder de Zeven Grootvaderremedies en ook een paar combinatieremedies. Stuk voor stuk helpen deze remedies ons om meer vanuit ons hart te gaan leven, onze verbinding met Moeder Aarde terug te vinden en om ons kosmisch bewustzijn verder te ontwikkelen.


Ga direct naar:

De Grootmoeder- en Grootvaderremedies

De remedies hebben een zeer hoge frequentie, één die past bij de huidige tijd. Het doel van deze remedies is om ons direct in verbinding te brengen met het Grootmoederveld, of zoals het genoemd wordt, “The council of the 13 Grandmothers” (raad van de 13 Grootmoeders). Zodat iedereen, ook als hij of zij geen lid is van één van de meditatiegroepen of alleen mediteert over de Grootmoeders, door middel van de remedies verbonden is met dit wetende ofwel morfische veld, het hart open zet en de boodschap gaat voelen. Ze zijn gemaakt om die prachtige energie van de Grootmoeders in sneltreinvaart over de wereld te verspreiden, en ook dat gedeelte van de mensheid te bereiken, dat nog nooit van de boodschap van de Grootmoeders heeft gehoord.


Alle remedies werken via het hart, ze aarden en openen hogere chakra’s en werken op alle vlakken van de ziel en de mens. De serie bestaat uit:

-dertien Grootmoederremedies
-zeven Grootvaderremedies
-een remedie van het Grootmoederveld (raad van de 13 Grootmoeders)
-een remedies van het Grootvaderveld
-een remedie van de Grootmoeders en Grootvaders bij elkaar
-een remedies van “the One”

Als aanvulling zijn er nog 3 remedies die kunnen helpen de energie van deze grootouders op een zachte manier te “aarden”. Deze remedies heten: Agnihotra, de Levensbloem en de Fotonengordel.

Hierna zijn nog 2 series ontwikkeld door Marianne Lucardie-Uyldert; de 13 Chakra remedies en de Remedies voor de Nieuwe Tijd. Beiden een aanvulling en verdieping op de serie van de Grootouders.

De Grootmoederremedies


Grootmoeder 1
Ik ben de rots, het zand en de aarde en geef je de stevigheid om op te staan. Ik geef je de basis, de structuur waarop je je levenspad kunt volgen. Ik open je hart zodat je kunt zien hoe schitterend onze planeet is en laat je beseffen dat we haar met dankbaarheid en respect dienen te behandelen.

Grootmoeder 2
Ik verbind je met de lange lijn van moeders die er voor zorgden dat jij hier nu bent. Ik help je met het vrouwelijke en het scheppende bij jezelf te hervinden en een veilige en geborgen plek voor je te creëren, zodat je je pad kunt vervolgen. Ik open je hart voor het wonder van het leven.

Grootmoeder 3
Ik verbind je met je medemens en laat je inzien dat we allemaal behoren tot één groot geheel. Hoe meer we dit beseffen, hoe meer we het Grote Plan gaan begrijpen. Ik open je hart voor het overzicht van het grote geheel , je innerlijke wijsheid en het besef dat er in je hart geen goed en kwaad zit, alleen liefde.

Grootmoeder 4
Ik verbind je met je kosmisch bewustzijn en help je uit het rad van machtsmisbruik, oorlog, corruptie en ecocide te stappen. Ik laat je voelen hoezeer jij Moeder Aarde nodig hebt en zij jou! Ik open je hart om je te laten voelen hoe het zal zijn als er gelijkgezindheid en harmonie met de kosmos is, zodat je dit kunt integreren in je leven.

Grootmoeder 5
Ik verbind je met de ware vrede. Vrede die begint in jezelf. Vrede met je Zelf, met je leven en met alles en iedereen om je heen. Het stille gevoel van dankbaarheid, van blijheid en van liefde. Straal, en verspreid die vrede. Ik open je hart zodat je kunt gaan stralen.

Grootmoeder 6
Ik verbind je met het kind in jou. Met de stille verwondering over al die kleine diertjes en organismen, die ons leven op aarde mogelijk maken. Ik laat je de magie van die kleine en soms ook onzichtbare wezentjes voelen, zodat je de schoonheid van de natuur met andere ogen gaat bekijken. Ik open je hart om je het ritme van Moeder Aarde weer te laten voelen,waardoor je ook weer je eigen, oorspronkelijke ritme kunt hervinden.

Grootmoeder 7
Ik verbind je met het besef dat je leven een dans is, met een eigen ritme en een eigen vloeiende beweging. Dat je je met hart en ziel en vertrouwen kunt overgeven aan deze dans en dat je, als je dit doet , er prachtige dingen op je pad zullen komen. Ik open je hart en laat je de muziek van deze dans horen en voelen.

Grootmoeder 8
Ik ben het niets, maar ook het alles. Ik ben de stilte waaruit alles gecreëerd wordt. Ik ben ook het kruispunt van leven en dood. Je kunt me voelen als je stil bent, als je mediteert……… Uit die stilte komt alles voort en komt het besef dat alles één is. Ik open je hart om je te herinneren aan je bron, aan je Goddelijk licht.

Grootmoeder 9
Ik verbind je met je onderbewustzijn, met je dromen. Hiermee kun je een nieuwe wereld creëren. Een wereld van vrede, liefde, balans en vertrouwen. Ik laat je zien dat jouw gedachten en jouw dromen daadwerkelijk de kracht hebben om dingen te veranderen. Moeder Aarde geeft ons het terrein waarop we onze dromen kunnen waarmaken. Houd je idealen en heb vertrouwen. Ik open je hart om voorbij de angst een nieuwe energie te laten vrijkomen. Die van creatie.

Grootmoeder 10
Ik koester de oude wijsheden van onze aarde en haar plantenrijk. Deze wijsheid ligt klaar om hervonden te worden. Hier ligt het weten dat alles op aarde aanwezig is om gelukkig en gezond te leven. Ik open je hart om je te laten zien hoe prachtig de natuur in elkaar zit en help je die diepe verbondenheid met de natuur terug te vinden.

Grootmoeder 11
Ik maak het weten in je wakker dat de ziel tijdloos is en haar pad verloopt als een spiraalvormige cirkel. Heb vertrouwen in dit pad en laat je angst los: leef! Vroeg of laat leidt de weg je weer naar je Bron. Ik open je hart en laat je deze oude wijsheid voelen.

Grootmoeder 12
Ik werkt via je hogere chakra’s en help je inzicht te krijgen in wie je werkelijk bent. Jij bent onderdeel van die oneindige kosmos. Nu voel je je gevangen in een lichaam op een aarde die steeds zwaarder lijkt te worden. Overstijg dit en zie hoe ”licht” je bent. Overzie zonder oordelen de omstandigheden die wij zelf op aarde gecreëerd hebben en overspoel ze met schoonheid en liefde.Ik open je hart naar de kosmische wijsheid en helpt je de balans terug te brengen.

Grootmoeder 13
Ik laat je inzien dat jouw woorden en daden verder dragen dan het nu. De echo hiervan zet zich 7 generaties voort……. Alles wat we nu zaaien in liefde kan later als een schitterende oogst worden binnengehaald. Het besef dat we veel meer in werking kunnen zetten dan we denken, zal de balans met de kosmos herstellen. Ik open je hart zodat je de echo gaat horen.

Raad van de 13 Grootmoeders
Wij planten je voeten stevig op de aarde en geven je de vastberadenheid om het tij te keren. Om de schoonheid van onze planeet weer te zien en het goede in de mensen. Wij geven je de kracht bij je Zelf te blijven en het evenwicht tussen het mannelijke en het vrouwelijke te herstellen. Wij openen je hart voor de nieuwe tijd.

De Grootvaderremedies


Grootvader 1
De wijsheid die je zoekt zit niet in je hoofd, zij zit in je hart en om je heen. Vele levens heb je gewerkt om deze wijsheid te verzamelen, wees niet bang om haar te gebruiken. Open je hart, sta in je kracht en vertrouw op je waarnemingen.

Grootvader 2
Ik open je hart, ik ben de liefde. Ik zuiver en verzacht, voel me als een warme hand op je rug…… Ik heb je onvoorwaardelijk lief en vind vreugde in iedere kleine stap die je zet. Voel mijn warmte, ik maak je blij.

Grootvader 3
Bezie jezelf met andere ogen, zie hoe mooi en wijs je bent. Zie je eigen prachtige licht en zie waarom je, in dit leven, deed wat je deed. Respecteer je beslissingen, respecteer jezelf en het leven, zodat je ook een ander kunt respecteren. Laat je oude overtuigingen los in liefde, want ze horen niet meer bij jou. Heb vrede met jezelf.

Grootvader 4
Kom maar, durf maar, ga net dat stapje verder dan dat je durft. Volg mij maar en volg dan je flow, heb de kracht dat nieuwe te gaan onderzoeken. Blijf niet hangen in dat oude patroon, ga op pad, onderneem een ‘vision quest’. Spreid je vleugels uit en leef! Laat jezelf zien! Voel me als een ruggensteun, ik laat je, maar loop.

Grootvader 5
Breek je oude muren af, het onderhoud ervan kost je te veel energie. Je bent zo mooi zonder ze! Laat zien wie je bent, wat je voelt, wat je denkt en verspreid deze boodschap vanuit je hart, met liefde. Wees eerlijk en zuiver naar jezelf en de ander en zie hoe mooi je bent.

Grootvader 6
Ik geef je de inzichten die voorbij het ego gaan en ik geef je de kracht deze inzichten te verwoorden op een wijze die het hart raakt. Ik geef je de stille voldoening als je ontdekt dat deze woorden en jouw daden grond krijgen. Ik help je jouw levenstaak in nederigheid te aanvaarden en geef je het doorzettingsvermogen om je geboorteopdracht te voltooien.

Grootvader 7
Ik ben jouw waarheid, de waarheid waarvoor je kunt staan. De waarheid die je rust geeft en zekerheid, waarvoor je niet hoeft te vechten, want hij is en dat is alles wat hij moet zijn. Ik zit in je kern, ik ben jouw waarheid.

De 7 Grootvaders
Wij zijn het fundament van het leven op aarde. Door op ons te bouwen, kun je je dromen en idealen verwerkelijken. Wij geven je de steun en de daadkracht om te leven vanuit je hart. Wij stimuleren je doorzettingsvermogen om je eigen pad te vervolgen, zodat je een spoor voor anderen kunt achterlaten.

Aanvullende remedies


Het Grootouderveld
Wij herinneren je aan je oorsprong en aan wie je eigenlijk bent. We vervullen je met diepe liefde voor alles om je heen. We herinneren je eraan dat liefde de sterkste energie in de kosmos is, liefde overwint alles!!! Door je met deze liefde te verbinden, ben je in staat het schijnbaar onmogelijke waar te maken.

The One
Ik ben noch man, noch vrouw, ik ben het al. Ik was er voor jou en ik ben er na jou. Ik ben onvoorwaardelijke liefde. Ik breng je in balans, ik help je transformeren. Ik help je te vertrouwen in je eigen kracht. Ik open je hart voor het nu.

Agnihotra
Ik help je alle energieën die je niet direct in de aarde kunt zetten op een zachte, doch krachtige manier te integreren in je wezen. Ik scherm je af voor alle onnodige ruis om je heen en verbind je direct met je wortels. Recht je rug en voel je voeten op de aarde.

De levensbloem
Ik ben een symbool van de heilige geometrie en verbind je met de kosmos en met de aarde. Ik heel je energieveld en lijn het uit. Zo krijg je weer ruimte om te transformeren.

De Fotonengordel
Ik wijs je de weg en zet je op een hoger plan. Ik help je de banden met negatieve gemoedstoestanden los te laten. Ik laat je zien wie en wat je WERKELIJK bent, een wezen van licht, liefde en wijsheid.

De 13 Chakra remedies


1. Stuitchakra of Basischakra
Contact met Moeder Aarde, geaard zijn, stevig op de wereld staan, je thuis, je basis, zonder angst leven, doorzettingsvermogen, je ziel tot in je tenen kunnen ervaren.

2. Heiligbeenchakra of Sacraalchakra
Sexualiteit, de ‘vlam’ die de chakra’s erboven kan ‘verlichten’, in je creatieve kracht staan, creëren, je veilig voelen, loslaten.

3. Zonnevlechtchakra
Vanuit je linkerhersenhelft leven, de ‘spiegel’ waarop emoties binnenkomen, hoe je de wereld om je heen ziet, controle van de persoonlijkheid, uit je comfortzone durven gaan.

4. Miltchakra of Middenrifchakra
Filter voor informatie van buitenaf, kunnen onderscheiden, verbindt je lagere en hogere chakra’s met elkaar, neemt voor jou relevante informatie op en verdeelt ze daar waar deze thuishoort, helpt je kijken met je hart.

5. Hartchakra
Onvoorwaardelijke liefde, verbinding met de kosmische Liefde, vertrouwen, zelfvertrouwen, houden van jezelf, mededogen, empathie, ‘weten’, innerlijke wijsheid.

6. Thymuschakra
Zonder oordeel kunnen zien, diepe dankbaarheid, innerlijke rust, inzicht, de ‘Healer’ in combinatie met de hartchakra, vergevingsgezindheid, helpt je om niet in de emotie van een ander te gaan zitten.

7. Keelchakra
Creativiteit, uiten van creatieve vermogens, communicatie, zelfexpressie, helderhorendheid, je ‘bloot durven geven’ aan de ander.

8. Kosmische doorstromingschakra of Droomchakra
Poort naar kosmisch bewustzijn, vertaalt inspiratie naar creërend vermogen, overgave, in je kracht staan.

9. Hypofysechakra
‘Derde oog’, telepathie, helderzien, intuïtie, geeft inzicht in onderlinge verbanden, vastberadenheid, met mededogen beschouwen.

10. Epifysechakra
Werkt samen met het 9de Chakra, helder weten, toegang tot Akasha kronieken, contact met je hogere zelf, antenne voor en doorvoer van kosmische informatie, innerlijke vrede.

11. Kruinchakra
Diepe verbondenheid met het Zelf en je bron, met je ‘flow’ mee gaan, zo binnen, zo buiten, zo boven, zo beneden, vertrouwen in het leven.

12. Transformatie chakra of de ‘Kosmische’ vrouw
Transformatie, durven om anders in het leven te staan, je talenten zien en gebruiken, je geboorte-opdracht vervullen, het neutraliseren van karma, durven over te geven aan je innerlijke leiding, realisatie van je eigen wijsheid.

13. Transmutatie chakra of de ‘Kosmische’ man
Oude overtuigingen loslaten, een totaal nieuw pad maken, in de creatie zijn, de God/Godin in jezelf zien.

∞ Chakra balans
Legt de focus op je 13 chakra’s en lijnt ze uit. Sterk aardend, verbindt de chakra’s met elkaar. Versterkt en harmoniseert de werking van de andere chakra remedies.

De Remedies voor de Nieuwe Tijd


Ho’Oponopono
I love you
I’m sorry
Please forgive me
Thank you

Merlijn
Mijn kind, voel je veilig. Zet de volgende stap met blijheid in je hart. Ik ben er als je me nodig hebt, maar ik draag je niet. Ik help je om de berg van boven te bekijken.

Passie
Ik ben de muze van de passie en activeer je creërend vermogen om datgene aan te trekken, wat je talenten volledig laat ontvouwen. Ik geef je de kracht en de volharding om je doel te bereiken.

Fusie van de Zwarte Gaten
We geven je op de juiste tijd een impuls om het oude te transformeren en maken plaats voor een nieuwe energie. Geef je met vertrouwen over aan deze alles transformerende draaikolk, je zult er gelouterd uitkomen.

De Hoeders van de Aarde
Wij zijn de hoeders van de Aarde, wij brengen haar essentie weer naar boven en geven de mensheid de handvatten om het systeem te herstellen. Onze liefde is zo sterk dat we de energie van de aarde en al wat er op leeft kunnen transformeren.

Verbinding met je Godsvonk
Ik verbind je met je Bron en help je je leven met andere ogen te bekijken. Ik stimuleer je zelfhelend vermogen en breng de Liefde terug waar ze hoort, in je hart! Ik zet je met beide voeten terug op Moeder Aarde en laat je je warme licht uitstralen naar je medemens.

Kryon
Mijn wijsheid borrelt op vanuit jouw eigen essentie en brengt bij jou een omwenteling teweeg die onomkeerbaar is. ik help je mijn boodschap te verspreiden vanuit een diepe dankbaarheid en zonder woorden. Mijn energie trekt gelijkgestemde zielen aan en verbindt ze met elkaar, zodat er een schitterend veld ontstaat. So it is.

Ashtar
Ik laat je de dingen op de keper beschouwen en geef je het vermogen het zuivere van het onzuivere te kunnen scheiden. Ik ben de warme jas die je nodig hebt in een koude wereld en geef je de mildheid en de vastberadenheid om het licht te verspreiden.

Gor
Ik schenk je de lichtvoetigheid om je pad te vervolgen en leer je de grauwsluier van je wezen los te laten, zodat je de dingen gaat zien zoals ze zijn. Ik verbind je met het kind in jezelf en geef je de kracht en het doorzettingsvermogen om barrières opzij te schuiven. LEEF, geniet en behoud je humor.

Yrtl
Ik geef je het geschenk van de Nieuwe Tijd en laat je zien dat je oneindig veel mogelijkheden hebt. Ik leer je je eigen licht te voelen en ik help je eenheid te ervaren.

Annunaki
Ik help je je eigen ruimte in te nemen en je eigen grenzen aan te geven vanuit je hart. Spreid je vleugels uit, omarm je medemens, zonder jezelf te verliezen. Ik breng je vrede, wijsheid en transformatie.

Voltooid
Ik laat je voelen dat al jouw bagage die je op je reis hebt meegekregen, jouw een heel mens maakt. Wees open voor dit geschenk.