Healing Arts Liquid Light Frequencies

Healing Arts Liquid Light Frequencies en Lotus Label Lichtessences

De verschillende series Healing Arts staan voor een weg van bewustwording, healing, liefde en Zijn.
Voor meer informatie over produkten van Healing Arts kun je kijken op www.healingarts.nl.


Ga direct naar:


Algemene informatie

Alchemama I en II helpen ons om de vrouwelijke energie in onszelf te activeren en op de aarde en kosmos af te stemmen of beter samen te laten vallen waardoor we weer in grotere harmonie en liefde zijn met het geheel maar ook ons waarneming- en ervaringsvermogen wordt uitgebreid naar de elementen van de aarde zoals aarde, water lucht en vuu, maar ook de fijnstoffelijke elementen van de aarde: de elven, gnomen en kabouters en elementalen en de fijnstoffelijke wezens van de kosmos zoals engelen en spirituele begeleiders en wat wij noemen buitenaardsen, bewoners van andere planeten. Als we dat gevoel van eenheid opnieuw hebben bereikt, dan kunnen we onze krachten beter inzetten en vergroten zonder dat ons ego of persoonlijkheid daar tussen komt.

De series geven allen een eigen input voor het voorbereiden van lichaam en geest op de nieuwe energie van de vijfde en hogere dimensies als dagelijkse realiteit. Zij helpen ons nu al de stap van ascentie te maken naar een volgende ontwikkelingsfase van moeder aarde. Deze stap wordt niet door een collectief tegelijkertijd gemaakt. Er wordt een kritische massa opgebouwd, waardoor grote groepen mensen de overstap van de derde naar de vijfde dimensie kunnen maken. En bij het werken met de Living Grail de stap van de vijfde naar de zevende dimensie.

Het belangrijkste kenmerk van de hogere dimensies is dat het aspect tijd verdwijnt en dat wij leven in een groot nu, verbonden met alles in het universum. De mens neemt zijn functie als co-creator op zich vanuit eigen verantwoordelijkheid en eigen vrije keuze. Het leven in de derde dimensie is overigens ook gebaseerd op vrije keuze, in de zin dat we keuzes kunnen maken voor of tegen het leven van onszelf en anderen om ons heen. De verantwoordelijkheid van de vijfde dimensie reikt veel verder en die stap kunnen we eigenlijk alleen maken als we voldoende liefdesenergie in onszelf geactiveerd en geïntegreerd hebben en het hart het centrale punt is van ons handelen.

De series Alchemama en Pathara-Ma kenmerken zich dat zij de nieuwe energie integreren in het fysieke lichaam. Daarmee wordt het fysieke lichaam stap voor stap schoongemaakt van oude ballast en naar het Nu gebracht. Zodat we uitdrukken wie we nu zijn en niet langer ons verleden leven of herhalen. De Living Grail integreert de hogere lichtlichamen zo in het fysieke lichaam ofwel ondersteunt de verandering van de DNA structuur dat de hogere lichtlichamen tot in de dertiende dimensie in het fysieke lichaam ‘gedragen’ worden. We hoeven op geen enkele manier meer ons lichaam uit te gaan om werk in de hogere dimensies te doen. Het lichaam is de creërende drager van alle energie die wij als mens vertegenwoordigen.

Alchemama I

De serie Alchemama brengt je in contact met de alchemie van de kosmische Mama, de grote Godin Moeder. De serie herstelt de graalenergie, de vrouwelijke scheppingsenergie. De serie herstelt de graalenergie, de vrouwelijke scheppingsenergie. De graalenergie wordt hersteld zowel in de baarmoeder als in het hoofd. De graalenergie wordt ervaren als gelukzaligheid of extase, liefdesbewustzijn en eenheid. De serie werkt diep door in het fysieke lichaam en activeert het celbewustzijn. De Alchemama synchroniseert de twee hersenhelften synchroniseert en geeft plezier en speelsheid. ‘Je Bent je eigen Meester en je materialiseert je hoogste gedachten vanuit liefde’. In het manifesteren van de serie heb ik samengewerkt met de Lichtmeester Isis. Zij heeft een krachtige, vrouwelijke liefdesenergie tot haar beschikking die de mens uitnodigt tot een nieuwe (of herstelde) relatie met de levenskracht, seksuele energie. De Alchemama serie is een serie die een nieuwe energie opbouwt in de energetische structuur van mens, dier en aarde. Deze energie gaat voorbij 2012, maar manifesteert zich nu zodat mensen die daar op resonerenen nu al vanuit deze energie hun werk op aarde kunnen doen of hun Zijn op aarde kunnen manifesteren. Zo wordt een nieuw morfogenetisch veld opgebouwd waar de komende jaren meer en meer mensen zich op aan kunnen sluiten.

Alchemama 1
Loslaten van emoties die opgeslagen zijn in het bekken. Herstructurering van het reptielbrein.

Overlevingsenergie wordt getransformeerd tot gevoelens van eenheid.
Loslaten oude pijn van het vrouwelijke. Alchemama 1 maakt verlatingsangst los en afwijzing op het vrouwelijke en oud verdriet, opgeslagen in organen in het bekken. Alchemama 1 legt een honingkleurige energie (informatie) rondom kraakbeen en botstructuur met als effect herstel van de doorbloeding van het beenvlies en verbetering van de kwaliteit van het kraakbeen. Beweging gaat soepeler. De honingkleurige energie rondom de ruggenwervels geeft betere afstemming op andere planeten en geeft een groter zendbereik tussen hart en hersenstam. Alchemama 1 herstructureert de reptielenergie in de hersenen en in andere organen. Overlevingsenergie wordt getransformeerd naar een gevoel van eenheid.

Alchemama 2
Verbindt het plexus Solaris met de hara. Reinigt de keel en de verbinding met de thymus, zodat je vanuit je hart kan spreken.

Zijn wie je bent, spreken van binnenuit. Alchemama 2 maakt een verbinding tussen zonnevlecht en hara. Hierdoor durf je te zijn wie je bent. De zonnevlecht, ons persoonlijkheidschakra, wordt hersteld in zijn meerdimensionale eenheid. Zo komen de kwaliteiten van alle geleefde aardelevens in je vrij. Alchemama 2 reinigt de keelchakra en verbindt de keel met het energetische hart, de thymus, waardoor je weer uitspreekt wat in essentie van jou is en je zegt wat je op je hart hebt. Je hebt dan ook oor voor wat de ander werkelijk zegt, los van cultuur, huidskleur of andere verschillen. Alchemama 2 herstelt ook de bijbehorende hersenstructuur, het taalgebied aan de achterkant van het hoofd krijgt een kristallijne structuur.

Alchemama 3
Activeert de vrouwelijke, intuïtieve wijsheid en helpt je om je de energie die zich openbaart volledig toe te eigenen.

Herstelt vrouwelijk, intuïtief weten. Bij Alchemama 3 wordt het hart geopend voor nieuwe energetische voedingslijnen vanuit het Veld en voor holografische informatie van de sterren. Het fysieke hart kan (tijdelijk) letterlijk sneller kloppen om zich aan te passen aan de hogere energie. Alchemama 3 activeert het vrouwelijke, intuïtieve weten. Deze energie is een enorme hulp om je eigen weg te gaan en om je de informatie helemaal toe te eigenen die bij jou binnenkomt. De informatie genereert celbewustzijn en komt binnen in het bekken, in het centrale kanaal en tot in elke cel. De energie van Alchemama 3 herstelt het hersengebied waar in Atlantis een energetische scheidslijn is aangebracht (cortex). Dit was toen nodig om te voorkomen dat vrouwelijke intuïtie omgezet werd in handelen.

Alchemama 4
Hersenstam, hart en baarmoeder worden met elkaar verbonden. Het hele lichaam wordt één veld van hartsenergie.

Het hele lichaam als één hartsenergie. Het bekken voelt ruimer, de levensenergie stroomt naar de aarde en weer terug in het bekken en stroomt tot in de botstructuur. De nieuwe informatie en coderingen vanuit de hersenstam zijn zowel planetair als vanuit de aarde en gaan met name over barende, vrouwelijke kracht. Dit heeft een doorwerking op het hele lichaam, alsof het hele lichaam één hartsenergie wordt. Dit geeft mildheid aan het bewustzijn. De polariteit man-vrouw wordt hersteld in het heilig huwelijk tussen God en de Godin als een vloeiende harmonie tussen scheppingskracht en baringskracht.

Alchemama 5
Alchemama 5 geeft een directe ervaring wat vrouwelijke kracht is, pure scheppende levenskracht, zowel bij vrouwen en mannen.

Herstel van vrouwelijke kracht in spreken en doen. Deze kracht kanaliseert en centreert het lichaam waardoor je krachtig jezelf kunt zijn en brengt je in je element. Je wordt creatief, liefdevol, aards en stevig. De keel wordt hersteld in haar vermogen om hogere informatie (innerlijk weten) uit te spreken en uit te voeren (geeft handelingsbekwaamheid). Alchemama 5 laat beide hersendelen samenwerken zodat intuïtieve informatie juist wordt geïnterpreteerd. Oude aarde- en planetaire herinneringen met name in de botstructuur en de oude mentale persoonlijkheid worden opgelost.

Alchemama 6
Het vrouwelijke wordt hersteld in zijn oervorm, de seksuele vrouwelijke energie wordt volledig in haar eer hersteld. Samengaan van mannelijke- en vrouwelijke energie.

Alchemama 6 activeert de juiste energie en houding en geeft een vrouw een beveiliging in haarzelf die begrenst en respect afdwingt bij mannen. Op herstel van het vrouwelijke volgt het samengaan van de mannelijke- en vrouwelijke energie, waarin alle elementen hun waarde hebben. Alchemama 6 brengt deze in evenwicht. Via de achterkant van het hoofd wordt verbinding gemaakt met de sterrenmatrix. Deze activeert galactisch karma en ruimt het op. Ons zijn, heelt ook het galactisch geheel, zodat dit zich verder kan ontwikkelen. De mogelijkheid ontstaat voor bewuster contact met andere galactische stelsels en intergalactische samenwerking. De menselijke vorm wordt opgewaardeerd met eigenschappen vanuit de galactische vorm. Dit geeft veel werkelijke vrijheid. Alchemama 6 herstelt de Kundalini energie en activeert extra lagen boven de hersenen.

Alchemama 7
Alchemama 7 brengt de ‘Ik Ben’ aanwezigheid in het centrale kanaal, zich uitbreidend naar het ‘Galactische bewustzijn’. Het laat je Messias complex achter je.

De Ik Ben als galactisch bewustzijn. Als een evolutie van het Christusbewustzijn op aarde wordt het Ik Ben bewustzijn uitgebreid naar het galactisch bewustzijn om ook in het galactische deel het individuele bewustzijn te activeren. Enerzijds wordt hierdoor je verantwoordelijkheid groter voor wat je doet, anderzijds word je gedragen door het geheel. We zijn individueel, maar we zijn ook direct met elkaar verbonden. Alchemama 7 ondersteunt je om af te rekenen met de Messias in je. Je hoeft de wereld niet meer ‘alleen’ op je schouders te dragen. Je bent wel verantwoordelijk om jezelf respect te geven voor wat jij bijdraagt aan de wereld. Alchemama 7 doet je voelen en ontkoppelt je van het mentale. De informatie wordt direct ontvangen in het hart en van daaruit als gedachte in het hoofd geformuleerd. De manier waarop je praat, waarop je luistert en waarop je kijkt, wordt helend voor andere mensen.

Alchemama 8
Maakt het mogelijk om het totale spectrum van de vrouwelijke energie te ervaren: liefde, voeding en compassie, nu aanwezig in elke chakra.

Het totale spectrum van vrouwelijke energie. Wie ben jij en hoe ga jij om met liefde? Alchemama 8 maakt duidelijk wat liefde is, hoe fijngevoelig liefde is en het maakt de persoonlijkheid klaar om het begrip liefde aan te kunnen, zowel emotioneel als mentaal. Er is geen goed of kwaad. Deze liefde geeft ruimte aan volwassenen en kinderen en brengt ze diep bij zichzelf en bij hun Bron. Alchemama 8 geeft een diepe ervaring van vrede. Deze energie brengt zachtheid en harmonie in gezinsverband, maar ook in oorlogsgebieden en heelt de aarde. Alchemama 8 doet je ervaren wat de Shekinah energie is: Een allesomhullende, allesvoedende, liefhebbende energie, een totaal spectrum van vrouwelijke energie, nu aanwezig in ieder chakra. Alchemama 8 haalt mediums uit hun mediumschap en zet ze terug in hun lichaam met de vijf fysieke zintuigen, zodat de informatie via het lichaam van het medium doorkomt. Dit maakt een medium totaal verantwoordelijk voor de informatie die zij of hij ontvangt. Dit is belangrijk in deze tijd, omdat onze fijnstoffelijke vermogens toenemen en daarmee onze psychische kracht.

Alchemama 9
Het lichaam krijgt veel meer zuurstof, alle cellen worden vernieuwd, opgeladen en gerevitaliseerd. Het celbewustzijn wordt geactiveerd.

Alchemama 9 checkt nogmaals het gehele lichaam of het klaar is om de nieuwe energieën te integreren en het aardt de nieuwe energie. Zuurstof in het lichaam, geeft rek om de nieuwe informatie toe te laten. Het maakt de kruin wijder, opener en dieper dimensionaal. Meer informatie kan tegelijk binnenkomen en krijgt een groter bereik. Het celbewustzijn wordt geactiveerd en dit omvat ook het bewustzijn van de mens als cel op kosmisch niveau. Er komt veel meer ruimte in wie je bent, hoe je spreekt en hoe je handelt. Een enorme creatieve energie waarin zich het goddelijke in jou weerspiegelt. Vanaf Alchemama 9 en hoger worden de voeten en benen totaal geïntegreerd in het transformatieproces.

Alchemama 10
Maakt je volledig zichtbaar en transparant in al je emoties, inclusief die emoties die je liever niet laat zien (de achterkant van je hart).

Waarachtigheid van zijn en transparantie van alle emoties. Het hoofd wordt groter en krijgt ook innerlijk meer ruimte. De nieuwe energie, eerst opgebouwd in het etherische, komt nu binnen in het fysieke. Zelfs de schedel wordt doorlaatbaar. De kruin komt als het ware hoger te liggen vanwege de grotere hersenen. Alles wordt ruimer, alle organen worden energetisch breder. De voeten worden etherisch veel breder en dit geeft meer draagkracht in de aarde. Je bent wat je bent, niks meer en niks minder. Tegelijkertijd voel je de acceptatie in jezelf dat dit zo is en wil je niks meer verbergen. Het spreken vanuit deze liefdesenergie maakt dat wordt geaccepteerd wat je zegt. De verbinding, stuit – hart – thymus – keel, is een heldere lijn en geeft volledige creatieve energie, passie, enthousiasme, levensvreugde, schoonheid en vrijheid.

Alchemama 11
Versterkt de individualiteit en maakt je tegelijkertijd tot deel van het grotere geheel. Deze individualiteit is een hartskwaliteit.

Integratie van de nieuwe energie in het fysieke. Bij Alchemama 11 vindt de werkelijke aanpassing plaats van het fysieke aan het etherische, doordringing tot in alle chakra’s, cellen en orgaanweefsel als een zacht- en subtiel proces. Dit geeft dankbaarheid en ontroering. Het zenuwstelsel wordt aangepast, wat zich o.a. uit in een verhoogde gevoeligheid. In de ruggengraat vindt de doorstroming plaats van de Kundalini energie. Bij Alchemama 11 is de goudkleurige energie veel meer aanwezig in het lichaam en verbonden met het vloeibare goud in aarde. Hoe meer vloeibaar goud je in je draagt, hoe meer informatie het lichaam en de hersenen kunnen dragen. Vloeibaar goud heeft geen vorm, maar neemt vorm aan als je dat wenst, zoals de Meesters hun wensen direct kunnen realiseren. Deze energie krijgt vorm in een vijfdimensionele kristallijne structuur. Het vloeibare goud of de onzichtbare energie ontlast de hersenen omdat deze energie in verbinding is met alle holografische informatie. Je hoeft niets te onthouden, alleen je te herinneren en uiteraard je bewustzijn hoe je op dit veld in kunt pluggen. Alchemama 11 geeft uniciteit aan wie wij zijn vanaf de geboorte en sterkt je als sociaal individu vanuit de hartskwaliteit die werkelijk oog heeft voor de kwaliteiten van anderen.

Alchemama 12
Brengt balans tussen individuen en de gemeenschap, tussen individuen en het Goddelijke. Het Goddelijke aspect is diep gegrond in het fysieke.

Aarding van het Goddelijke in het fysieke. Bij Alchemama 12 wordt alles met elkaar verbonden, de linker- en rechterhersenhelft en ook bij de linker- en rechterlong. Alle aanhechtingen van het zenuwstelsel worden weer verbonden met het centrale kanaal. Er ontstaat evenwicht in het lichaam, stabiliteit en rust. Elk orgaan heeft de mannelijke- en vrouwelijke energie geïntegreerd en het bewustzijn van de organen is hoger. Omdat de organen in eenheid zijn, laten ze minder ziekte toe. Het geeft soms een elektrisch gevoel in het lichaam, soms voelt het alsof het lichaam helemaal vloeibaar wordt zonder vaste vorm. Alchemama 12 brengt evenwicht tussen individu en de gemeenschap en tussen individu en God. Het individu is even belangrijk als het goddelijke en het goddelijke is even belangrijk als het individu. De mens wordt nog meer opgetild naar het goddelijk aspect van mens-zijn. En het goddelijk aspect van het mens-zijn wordt dieper geaard in het fysieke lichaam. Als dit bij mensen gebeurt, gebeurt dit vervolgens ook in de natuur en bij o.a. kristallen. Daarmee krijgen kristallen een enorme werking op het grote geheel. Alchemama 12 geeft ook ongelofelijke vreugde omdat de mens zo ver is dat ze deze energie kan dragen.

Alchemama II

De Alchemama II serie heeft een diepe doorwerking op hoe we onszelf als mens ervaren binnen het grote geheel.

De ontwikkeling bij de Alchemama II serie gaat verder. Waar de Alchemama I serie ons voorbereidde op de nieuwe energie binnen de twaalf dimensies, gaat de Alchemama II serie voorbij de twaalfde dimensie. De eerste twaalf dimensies kun je zien als een geheel waarbij in de hogere dimensies de blauwdrukken worden voorbereid voor de lagere dimensies. Voorbij de twaalfde dimensie komen we in een terrein van vrije wil en totale eigen verantwoordelijkheid. Er is niets meer om jezelf aan te refereren dan het eigen innerlijk weten en het eigen hart. We kunnen niet meer zeggen: Meester El Morya heeft dit mij ingegeven. Het is alleen je eigen trilling van zuiverheid en zuivere liefde en innerlijk weten waardoor je de juiste dingen doet. Zonder opoffering, zonder hard werken. Het is een enorme bevrijding om zo te kunnen zijn en het maakt je heel vrolijk. Kinderen ervaren met deze lichtremedies dat volwassenen mogenlijk eindelijk snappen waar het om gaat.

Alchemama 13
Laat je inzien dat je je creativiteit voor alles nodig hebt. Als we met elkaar omgaan zoals de dolfijnen spelen in het water, dan zijn regels en afspraken minder nodig. Creativiteit zorgt voor een minder rechtlijnig leven. Het wordt speels. Je volgt je impulsen vanuit het nekcentrum en verbindt ze met het negende chakra (het centrum onder aan de schedel basis). We komen vanuit een natuurlijk ritme bij elkaar en laten elkaar weer gaan. De verbinding voelt vrij, ook de materie voelt als een keuzemogelijkheid. We erkennen God in de ander (Namaste) waardoor we in vertrouwen zijn dat alles ritmisch en vloeiend zal verlopen. Er is geen tekort, er is enkel overvloed.

Het natuurlijk ritme van Alchemama13 is voor dolfijnen en voor kinderen met een hoog bewustzijn heel gewoon, vandaar dat zij de huidige wereld om hen heen als niet normaal kunnen ervaren. En ze weten niet hoe erin te functioneren met als gevolg dat ze ontaarden. Deze lichtremedie verbindt hen niet zozeer met de aarde, maar door de duidelijkheid die het hen verschaft, kunnen ze vanuit de vrije wil zelfstandig een nieuwe verbinding maken met de aarde. Ze weten van binnenuit hoe ze dat moeten doen.

Alchemama 14
Helpt ons om onze gevoelens puur te ervaren en ontkoppelt ons van alle gevoelens die we gedurende vele levens in ons lichaam hebben opgeslagen. Alchemama14 is goed voor mensen die geven maar vergeten te ontvangen. Hun vrouwelijkheid is omgeslagen tot een slaafs verzorgen. Het is belangrijk dat zij hun hartchakra verbinden met het eerste chakra, zodat ze zichzelf niet meer vergeten en niet meer leven voor de ander, maar met de ander. En dat ze de energie die zij ontvangen vanuit de kosmos gebruiken om hun eigen leven vorm te geven. Dan hebben zij een ander meer te bieden vanuit een hoger perspectief.

Deze remedie brengt relaties meer in evenwicht waardoor man en vrouw meer gelijk worden. De vrouw schenkt meer waarde aan haar zesde zintuig en de man neemt haar daarin serieus en durft haar te volgen. Deze remedie is ook belangrijk voor moeder en kind omdat de basis chakra opnieuw verbonden wordt met de aarde, zodat moeder en kind vanuit een gezonde basis hun leven verder op kunnen bouwen.

Alchemama 15
Maakt het denken helder en diep gefixeerde overtuigingen, die door herhaling in vele levens bevestigd zijn. Brengt vreugde en een nieuwe frisse realiteit. Alchemama 15 neemt ons mee voorbij het dualisme. We zijn in ons centrum van zijn. Dat verandert de werkelijkheid, omdat we van daaruit stoppen met oordelen. Deze werkelijkheid is meer afgestemd op de hogere dimensies. We worden zachter en zien de wereld meer vanuit beide gesynchroniseerde hersenhelften. Daardoor zijn we in staat ons beter af te stemmen op het zielewezen van de ander. Ook zorgt deze remedie ervoor dat de organen beter op elkaar worden afgestemd. Door de betere afstemming kunnen wij sneller (effectiever) functioneren en makkelijker onze plaats in de kosmos hervatten.

Alchemama 16
Brengt rust in het zenuwstelsel. Je neemt de snelheid aan van de ziel in plaats van die van de mind, dingen gebeuren op het juiste moment.

Alchemama 16 verbindt het fysieke lichaam bewuster met de auralagen. Dit heeft een bijzonder effect namelijk dat je je meer héél gaat voelen. Je bent je bewuster van al je lichamen. Dit zorgt ervoor dat je er makkelijker mee kunt werken. De sluier tussen zien en ongezien wordt zo transparanter, waardoor er meer éénheid ontstaat. De band met heiligen en verrezen meesters wordt daardoor anders. Wij gaan de eigenschappen en mogelijkheden die zij ons laten zien, diep van binnen ervaren. Dit geeft een diep gevoel van verbondenheid. Je bent deel van het geheel en jij komt met liefde jouw bijdrage aarden.

Alchemama 17
Horen door de poriën van je huid, praten met je ogen, luisteren is voelen, ons bewustzijn wordt opgerekt.

Alchemama 17 zet je helmaal in het moment. Je denkt minder, je ervaart meer. Je zintuigen worden hierdoor meer afgestemd op de bron van het bestaan. De functie van de zintuigen verandert en wordt verdiept. Je kunt hierdoor gaven tot je beschikking krijgen die je voorheen nog niet had geactiveerd. Jouw manier van genezen of werken zal hierdoor mogelijk veranderen. Wisseling van begeleiders hoort ook bij deze lichtremedie. Als het de juiste tijd is, kun je mogelijkheden die je vanbinnen voelde of visioenen die je hebt gehad, waar gaan maken in het hier en nu. Je voelt dat ze bedding krijgen en gedragen worden door je omgeving. Deze remedie werkt goed samen met Chrystael 12.

Alchemama 18
We kennen nu goed en slecht van binnenuit en hebben respect voor alles wat leeft op een bewustere manier.

Door Alchemama 18 worden we rustiger in ons denken. Ons denken wordt een instrument om te creëren. We gaan ons op dieper niveau beseffen dat wij alleen het nu en onze toekomst kunnen veranderen. Ook reageert de buitenwereld sneller op wat wij denken. Mensen en dingen om ons heen reageren op onze gedachten zonder dat er nog woorden aan te pas komen waardoor we minder hoeven te spreken. We kunnen hierdoor beter in rust blijven, waardoor we onszelf minder verliezen. Gedachten worden langzaam meer een instrument van de ziel. Deze remedie is goed voor mensen die zich overal tegen verzetten omdat de buitenwereld niet overeenkomt met hun bewustzijn. Zij kunnen hun verzet nu omzetten in het zelf mee creëren van de nieuwe aarde. Samen met Transluca 4 geeft dit compassie. Medelijden wordt medeleven. Op een dieper niveau betekent dit dat jij met de ander samen leeft op deze planeet en samen bouwt aan een liefdevol bestaan, door een netwerk van positieve gedachten te creëren.

Alchemama 19
Helpt ons om onszelf te ervaren in een grotere context en dit ook dieper te ervaren in het lichaam. Activeert vol bewustzijn.

Alchemama 19 laat ons ervaren dat wij als mens waardig zijn en geëerd worden om het gegeven dat wij gekozen hebben om mens te worden. Wij hebben de keuze ons te verheffen boven het dierlijke en het driedimensionale bewustzijn. Wij maken nu die keus. Massaal ontwaken wij. Wij mogen terug naar de Vader. Alle mensen die deze kans grijpen, zullen wonderen ervaren in hun leven. Dit is de gift van Alchemama 19. Zij is niet echt een helende remedie. Nee, zij geeft jou de kracht te kiezen voor hoger bewustzijn. Daar waar het ego jou nog in de weg zit, daar klopt Alchemama 19 aan de deur. Als jij de deur opent, zul je meer Goddelijkheid ervaren en beseffen dat heelheid altijd al daar was.

Alchemama 20
Ons hart wijst ons de weg uit de dualiteit, om naar anderen toe meer onvoorwaardelijk te zijn, inclusief hun onvermogen en onhebbelijkheden.

Alchemama 20 is goed voor mensen die al dan niet tijdelijk gekozen hebben voor een individueel leven. Dit kan zijn in relatiesfeer of in werk. Het helpt hen hun keuze te begrijpen. In plaats van eenzaamheid in afgescheidenheid te ervaren, helpt het hen een zijn en God te ervaren; dat vertegenwoordigt volheid en dankbaarheid. Zij ervaren groepsbewustzijn zonder fysieke aanwezigheid. Hun individuele werk en/of leven vertegenwoordigt een groter geheel. Zij verliezen zichzelf niet en blijven zich deel voelen van het groter geheel. Hierdoor kunnen zij veel tot stand brengen voor het grotere geheel. Deze remedie laat ons alles accepteren wat goed voor ons is, ook als de buitenwereld ons veroordeelt of niet begrijpt. Wij ervaren liefde voor ons zelf.

Alchemama 21
Vijf-dimensionele energie. Werk gaat moeiteloos en is bezielend. Hoger dimensioneel denken en een heldere focus. Verlichting.

Alchemama 21 geeft ruimte aan ons bewustzijn. Het verruimt ons denken. Het maakt ons vrij dingen te doen die overeen komen met ons hart. Vrij van aangeleerd gedrag en los van banden waar wij aan vast houden en die ons niet langer dienen. Wij lossen negativiteit op door te kiezen voor onvoorwaardelijke liefde. Deze remedie is goed voor mensen die vroeger veel gepest zijn op school of ondergewaardeerd zijn in hun familie. Zij mogen nu waarlijk naar buiten komen met de kant die hen vroeger in de weg zat. Vaak was dat hun vrouwelijke kant die te weinig of niet positief ondersteund werd door hun mannelijke kant. Intuïtie, geduld, zachtheid en creativiteit mogen er nu zijn.

Alchemama 22
Brengt je op een bijzondere manier in contact met het kind in jezelf. Je voelt een diepe vreugde, liefde en eenvoud. Deze remedie is helend voor alle vaders en moeders. Hun rol komt op een hoger plan. Ze kunnen nu op een dieper niveau in contact treden met hun kinderen. Onderling ervaren ze de vreugde, liefde en de eenvoud. De rol van moederschap en vaderschap krijgt hun waarde terug. Het thuisfront verloopt soepeler. Doordat er meer liefde is, resoneert de materie hier ook op en zal bijvoorbeeld een huis minder snel vuil worden. De tijd is aangebroken om meer met onze kinderen te spelen en meer vreugde te ontvangen. Geniet van de simpele dingen in het leven.

Alchemama 23
Het ego maakt een crystallijne bedding voor het inwonende principe. Vandaaruit is fundamentele samenwerking mogelijk.

Tot nu toe hebben we keuzes gemaakt vanuit het gemis van heelheid in ons zelf. Daar waar wij niet één waren met God, zochten wij wat wij misten in een ander wezen. Die moest ons helen of aanvullen. Deze vervulling is altijd tijdelijk en lost eigenlijk niets op. Alchemama 23 laat ons voelen dat alles in onszelf aanwezig is. Het mannelijke en het vrouwelijke wordt ervaren als één omvattende energie. Daar we in essentie een androgyn wezen zijn, kunnen we keuzes maken vanuit liefde en licht in plaats van een diep gemis aan éénheid te ervaren in onszelf. Deze keuzes zijn vrij van beperking en zij vormen de grondslag van het gouden tijdperk. Alchemama 23 is in het bijzonder bevrijdend voor het dierenrijk, daar onze dieren eeuwen lang ons gemis aangevuld hebben.

Alchemama 24
Alle ervaringen van het mens-zijn worden geïntegreerd en maken de persoon uniek, volwassen en universeel.

Voor hen die zich afstemmen op de nieuwe energie zal de tijd zich verplaatsen. Alles zal dynamisch worden. We vertrouwen op de éne bron: God en gehoorzamen Zijn Wil. Afspraken, werk en tijdschema’s worden vloeiend en minder beperkend. We plannen minder en weten wanneer we iets moeten doen. Alles komt van binnenuit. We vertrouwen op het leven. We kiezen voor het leven! We kiezen voor tijdloosheid en samenspel. Vele handen doen het werk. We spreken één taal, de taal van de Ene die ons lief heeft en voedt. We erkennen God in alles. De cirkel is rond, kent geen begin en geen eind, yin en yang zijn in een dynamische balans. Deze lichtremedie helpt de nada’s beter te doorstromen.

Pathara-Ma I

De Pathara-Ma I is een serie die ons als mens zowel dieper in onze Goddelijke vermogens zet als in ons mens-zijn: meer mens en meer God, een diepere verbinding met de creërende vermogens en meer daadkracht als een diep doorvoelend mens.

Pathara-Ma 1
Pathara-Ma 1 opent de totale haralijn en activeert daadkracht en zelfstandigheid.
Onze innerlijke wereld komt vaak (nog) niet overeen met de wereld om ons heen.Dit kan tot tal van problemen lijden op fysiek, mentaal en emotioneel niveau. Dit geldt vooral voor mensen die ervoor gekozen hebben met een hoger trillingsgetal naar de aarde te komen dan de algemene tijdsgeest. Tegenwoordig geven steeds meer zielen gehoor aan de impuls om hun bijdrage op aarde te leveren. Pathara-Ma 1 zorgt voor meer evenwicht tussen onze innerlijke en uiterlijke wereld. Wij ervaren dat hierdoor meer licht door onze cellen stroomt. En doordat de aarde inmiddels haar energie heeft weten te verhogen komen wij weer meer op één lijn te staan, letterlijk wordt de haralijn (de lijn van de zielsinformatie) geactiveerd.We gaan ons volle potentieel zien en deze krijgt nu de ruimte op de aarde om te expanderen.We ervaren de volle vreugde van het leven.Pathara-Ma 1 activeert een krachtdadige energie en een rechtop staande energie.Een open, ondernemende energie die naar buiten gericht is. Soms is dit een impulsieve energie die mensen uit hun oude conditionering haalt waardoor ze onverwachts iets kunnen doen wat ze niet van plan waren te doen. Brengt mensen op een zachte manier bij zichzelf.

Pathara-Ma 2
In mij wordt de creërende kracht van de hara hersteld.

Levens lang hebben wij geleden onder de “rol” die wij vrijwillig gekozen hebben of toe bedeeld kregen. Vader, moeder, kind, vriend, vriendin, zakelijke partners. We hadden daar verwachtingen bij. We zochten naar liefde, begrip, aanmoediging, respect, waardering enz. Als we dat niet kregen, konden we daar levens lang onder lijden. Steeds kwam het zelfde kernprobleem of kernthema naar voren in vele vormen. Pathara-Ma 2 helpt ons dat los te laten en voorbij onze “rol” te kijken. Wat we verlangen komt naar ons toe, maar we laten “vrij” hoe. De mensen (en lichtwezens) die onze verlangens “horen” zullen ze invullen in harmonie met de kosmos. Het is een vrij gevoel te midden van onze medemens en medebroeders. Alles wat zo naar ons toe komt, leidt tot heelheid en gelukzaligheid. Iedere ontmoeting in het “licht” zal een diep gevoel van blijdschap, verwondering en vrede achterlaten. Pathara-Ma 2 werkt op de hara zodat het bekken niet alleen meer ontvangend wordt, maar ook creërend. Dat is het kunnen ontvangen en vormgeven van inspiratie. Dat is fijnstoffelijk te zien als een gouden kom met een bal erin, de zon in de maan. Pathara-Ma 2 opent het zuivere (helder) zien vanuit het (kristallijne) sterrenbewustzijn, het zuivere horen en helpt kinderen om het gehoor te filteren en zich te beschermen.

Pathara-Ma 3
De persoonlijkheid wordt één met het hart en ik vertrouw mijn levensstroom.

Met Pathara-Ma 3 ervaren wij ons sterrenwezen of de wezensster: de kristallijne energie die door ons lichaam heen werkt en stroomt. We kunnen zelfs soms waarnemen tot hoever ons wezen uitstraalt door het lichaam. De persoonlijkheid wordt één met het hartLaat vrouwen meer vrouw zijn en brengt mannen terug in hun zachtheid zonder dat het negatief gelabeld wordt. Pathara-Ma 3 geeft ons enerzijds de ervaring dat we het lichaam niet meer nodig hebben omdat we totaal bewustzijn zijn. Anderzijds vergroot nummer 3 het lichaamsbewustzijn. We pakken sneller de juiste signalen op om de juiste dingen te doen voor het lichaam en hebben we gewoon ‘een lekker lijf’.Pathara-Ma 3 verhoogt zowel de universele levensstroom in het lichaam als het zelfbewustzijn en de eigen unieke individualiteit.De intentie krijgt meer en meer kracht. We hoeven bijvoorbeeld niet meer te zoeken als we iets kwijt zijn. De intentie om het te vinden brengt het op het juiste moment weer bij ons terug. Door een grotere liefde voor het leven, staan we ook meer open voor de energieën van deva’s en andere fijnstoffelijke wezens. Zij op hun beurt kunnen op een dieper niveau met ons werken. Bijvoorbeeld stenen vertellen ons waar ze willen zijn. We hebben het vertrouwen dat er altijd voor ons zal zijn wat we nodig hebben.

Pathara-Ma 4
Ik volg mijn hart en dat geeft mij innerlijke rust en een voelend weten.

Helpt ons om onze emoties te voelen zonder oordeel over goed of slecht. Emoties zijn onderdeel van het leven en Pathara-Ma 4 haalt de emotionele lading van de persoonlijkheid af zodat emoties niet meer voortkomen uit reacties op de slachtoffer-dader rol.Het hart laat zijn verhardingen en pijn los door gevoelens te erkennen en er te laten zijn. Zuivere verlangens komen naar boven en het hart krijgt een hogere lichtfrequentie. Door alles in ons zelf te accepteren, wordt het lichaam energetischer en meer doorlaatbaar voor het (sterren)licht. We volgen makkelijker ons hart met meer innerlijke zekerheid. We blijven meer in ons middelpunt, het centrum van Zijn. We zijn aan het leren en ervaring op aan het doen, meer niet.We herinneren ons dat alles tijdelijk is en dat wij eeuwig zijn. Moeder aarde en ons lichaam zijn ons tijdelijke thuis. Ons bewustzijn reist altijd verder. Maar hoe jij dit leven leeft, zegt veel over hoe jij het na dit leven zult ervaren. Dit te weten brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee.Wij leren en vertrouwen om onbevooroordeeld een ervaring in te gaan, zodat wij de waarheid op zielsniveau beter kunnen doorgronden en begrijpen.

Pathara-Ma 5
Ik luister naar mijn lichaam en innerlijke stem en spreek mijn waarheid.

Pathara-Ma 5 wijst ons op de verantwoordelijkheid jegens nieuw leven. Deze remedie helpt ons herinneringen boven te halen van zwangerschap tot puberteit. Door deze herinneringen kunnen we onderbewuste patronen oplossen. Het herinnert ons eraan hoe teer het lichaam is. En dat wij er liefdevol mee om moeten gaan op alle gebieden. Dit is ook een mooie lichtremedie voor conceptie, zwangerschap en de eerste levensjaren. Deze periode is vrij bepalend voor ons verdere leven omdat wij ons leven beleven vanuit de herinnering. Alles wat niet liefdevol heeft plaats gevonden kan nu genezen door bewuste herinnering, aandacht en liefde. Deze lichtfrequentie is goed tijdens ziekenhuisopname, medicijngebruik en inentingen. Het helpt wat gebeurd is weer op ziels niveau in balans te brengen. De ervaring te begrijpen en indien nodig te vergeven. Dit alles geeft ons weer meer verbondenheid met ons lichaam en levenspad. En liefde voor de incarnatie keuze die we gemaakt hebben.Pathara-Ma 5 herstelt de breuk tussen denken en voelen en richt de sensoren van het lichaam naar binnen in plaats van naar buiten. Daarmee luister je beter naar je gevoel en informatie van het lichaam.Pathara-Ma 5 herstelt ook de keel om de innerlijke waarheid uit te spreken en angst hierop los te laten.

Pathara-Ma 6
Mijn hart en gevoel staan centraal in al mijn handelen.

Onze taal is gebaseerd op de vorm. Onze taal zegt weinig over de inwoner van de vorm. Dat maakt dat we door de taal afgesneden kunnen raken van wie we werkelijk zijn. Daarnaast is het woord door onwetendheid verkeerd gebruikt. Na het nemen van Pathara-Ma 6 zal de taal zich meer vormen naar het inwonende zelf. We zullen, terwijl we spreken, meer de doener in de vorm kunnen voelen. Hierdoor wordt het makkelijker ons gevoel uit te drukken of uit te spreken wat we horen, zien, ruiken of voelen via onze huid. De taal wordt meer afgestemd op hogere energieën.Het voelen (voortkomend uit het hart) wordt in alle opzichten belangrijker en krachtiger. De helderziende vermogens komen onder beheer van het voelen, het wordt een voelend weten, een voelend horen en een voelend zien.Het instinctmatige handelen wordt onder beheer van het bewustzijn gebracht. Dat betekent dat we ook op dat terrein gaan voelen wat we anderen aandoen en het maakt ons verantwoordelijke voor al onze daden. Tegelijkertijd kunnen er geen vreemde energieën of entiteiten meer binnenkomen op instinctmatig handelen.

Pathara-Ma 7
Ik eer mijn mens-zijn en leer mijn directe creërende kracht gebruiken.

Pathara-Ma 7 verkort de tijd tussen wat we wensen en de tijd die het nodig heeft het in de stof vorm te krijgen. Deze lichtremedie helpt de ondermijnende energieën in onszelf los te koppelen. Deze zijn vaak gebaseerd op gedachtes uit oude vormen van godsdienst en religie. Deze energieën zijn soms gekoppeld aan entiteiten. We vertrouwen dat wat wij wensen ook echt gebeurt als logisch gevolg van het erkennen van onze eigen goddelijkheid. Er kan vertraging optreden als we vanuit het ego “willen” in plaats van “ontvangen” wat wij gewenst hebben. Het willen of hopen geeft aan dat wij het ervaren als een kracht buiten onszelf. Door te ontvangen ontvouwt het zich vroeg of laat in de stof. Deze lichtremedie geeft ons vertrouwen dat onze wezenlijke verlangens goed zijn. Door ze te uiten en te ontvangen kan ons wezen stralen. Als je dingen wenst omtrent meesterschap die nog niet gedragen worden door het massabewustzijn, dan kun je Pathara-Ma 7 combineren met Alchemama 16. Dit helpt de energie van jouw verlangen te gronden. En vergeet niet te genieten van jouw creaties want er is genoeg voor iedereen. Schuldgevoel is hier niet langer op zijn plaats.

Pathara-Ma 8
Vanuit mijn voelend bewustzijn verbind ik mij met wie wij zijn en al wat leeft om ons heen.

De kracht van het nietsdoen of “gewoon zijn”. Het inzien dat wij alles transformeren via ons zelf. De kracht tot scheppen is in ons. De zuivere informatie komt naar boven als we durven te voelen, bij onszelf te blijven en stil te zijn. Via ons fysieke lichaam (onze manifestatie van de hemel op aarde) en ons fijnstoffelijke fysieke lichaam transformeren wij en de omgeving volgt. Iedereen kan dat alleen voor zichzelf doen. Dat besef geeft een enorme rust en stopt de drang om de ander te moeten of willen helpen.Met de energie van Patharama 8 wordt het leven vriendelijker, socialer, simpeler omdat de druk van het hard (moeten) werken van de persoonlijkheid wegvalt. Dit geeft een diepe rust die mogelijk in eerste instantie saai lijkt, maar juist onbegrensde mogelijkheden voor ons opent: Een diepe liefde voor wie wij zijn, voor ons lichaam en de verbazingwekkende schoonheid van de schepping en de rol die de mens daarin heeft.De mannelijke en vrouwelijke hormonen in mannen en vrouwen komen in balans. Het voelen kan niet meer uitgeschakeld worden, waarmee wij geholpen worden geen pijn meer te veroorzaken.Het voelend en waarnemend bewustzijn over de levensessentie in dieren, planten en stenen wordt vergroot.

Pathara-Ma 9
Pathara-Ma 9 ‘There’s always me’. Ik ben blijvend in verbinding met mijn gevoel en voed mijzelf.

Maakt ons los van programmeringen waardoor het goddelijke licht in ons ook kan stromen in tijden van nood. Hulp bieden vanuit ego enof de persoonlijkheid maakt plaats voor het stromen van het Goddelijke licht geïntegreerd in de persoonlijkheid. Gewoon ‘Zijn’ kan al genoeg zijn. Met deze remedie kunnen we het lijden van de ander beter aanzien en begrijpen en het raakt ons niet meer als anderen negatieve opmerkingen maken. Brengt ons dichter bij onszelf, we zijn niet meer zo kwetsbaar voor invloeden van buitenaf omdat we onszelf nu altijd blijven voelen en voeden: ‘There’s always me’. Ons Goddelijke zelf blijft altijd ongedeerd. Heling kan plaats vinden met minder hulpmiddelen van buiten af.De ziel kiest zijn eigen weg en die is oké. Ook als dat lijden inhoudt.Dit kan Sterrenkinderen helpen makkelijker hun essentie te voelen en vorm te geven op de aarde.Deze lichtremedie maakt dat dieren zich niet meer zo alleen voelen omdat het dier wordt aangesloten op het collectieve bewustzijnveld van dieren.

Pathara-Ma 10
Ik weet waarom ik hier ben en geef dit vorm.

Om de stem diep in onszelf te kunnen volgen is onthechting nodig op ieder vlak. Om nieuwe dingen te creëren, moeten wij ons los kunnen maken van het (illusoire) driedimensionale leven. Pathara-Ma 10 geeft onderscheidingsvermogen tussen illusie en waarheid. Deze lichtremedie helpt ons de juiste beslissingen te maken zodat we op het juiste moment op de juiste plaats kunnen zijn en we ontvangen wat wij nodig hebben voor realisatie van ons zielepad. Hoe verder we komen in onze evolutie, hoe nauwer onze weg naar God wordt. Het herstellen van onze waarheid is de kernboodschap waarmee deze remedie ons helpt om op ieder vlak zichtbaar te zijn.Pathara-Ma 10 helpt je om je zielepad te lopen omdat het je een verhoogd bewustzijn geeft wat je zielepad is. Dat pad kan pas gelopen worden nu het sterrenbewustzijn is geactiveerd. Je weet het pad wat je loopt, begin en bestemming zijn gewoon duidelijk. Dit geeft daadkracht omdat je de energie herkent.Pathara-Ma 10 geeft een beter begrip tussen rassen en godsdiensten. Het ruimt miscommunicatie op. Het faciliteert communicatie waardoor dingen uitgesproken worden die eerst alleen gedacht worden. Het maakt mensen proactief in plaats van reactief. Gekwetstheid en jaloezie kunnen worden losgelaten. Het ego laat los als de oude huid van een slang. Er komt rust.

Pathara-Ma 11
Mijn (sterren)bewustzijn is vrolijk en ik richt mijn intentie om mijn diepste wensen te verwezenlijken.

De snelheid van energie. Energie is razend snel. Vertraging ontstaat door ruis. Ruis kan vele vormen hebben. Deze lichtremedie helpt ons ruis op te sporen en achter ons te laten. Vertrouwen en dankbaarheid versnellen de energie. Verontschuldigingen, excuses en ‘van alles er bij halen wat er niet toe doet’, maken plaats voor eerlijke communicatie en wat wij wezenlijk willen. De zintuigen worden meer naar binnen gericht en afgestemd op God. Waardoor het goddelijke instraalt in ons dagelijks leven en wij charisma uitstralen. Het limbisch systeem krijgt zijn oorspronkelijke functie terug om met intentie (doorvoelde denkkracht of gerichte hartekracht) te helen en energie te richten. Intentie is een belangrijk instrument voor de heling en genezing van het fysieke lichaam en heling van de aarde. Onze wensen en verlangens krijgen diepgang. Er komt rust in het systeem, rust in het denken, rust in zijn en er is maximale aanwezigheid. Bij Pathara-Ma 11 krijgt het woord zijn kracht terug omdat de klank, de scheppende drager van de inhoud en het vrouwelijke aspect in het woord, hersteld wordt.Pathara-Ma 11 is een goed middel voor mensen die niet herkend zijn in hun fijnstoffelijke vermogens, waardoor zij voor een gedeelte van hun bewustzijn naar de parallelle werkelijkheid van de aarde zijn vertrokken. Pathara-Ma 11 brengt je in het hier en nu en integreert deze stukken weer in het fysieke lichaam. Hierdoor kun je volledig hier zijn met alle bewustzijnsstukken die je vertegenwoordigt. Dus dit is ook een goed middel voor kinderen met autistovorm gedrag omdat zij door omstandigheden een stuk bewustzijn van zichzelf buiten zichzelf geplaatst hebben.

Pathara-Ma 12
Ik zeg Ja tegen mijzelf en Ja tegen de wereld. Ik ga.

Pathara-Ma 12 brengt het sympathisch en parasympathisch zenuwstelsel in balans en in eenheid met elkaar. Dit ontlast het zenuwstelsel. Tegelijkertijd wordt de verbinding gemaakt met de stuit en worden we nogmaals helemaal rechtgezet in de ruggengraat (dat doen alle nummers Pathara-Ma op hun eigen niveau). Je voelt meer innerlijke kracht en zuivere waarneming om jouw eigen waarheid naar buiten te brengen. Opeisen van je geboorterecht en jouw trillingsgetal.De energie van het sterrenbewustzijn kan vrij door de ruggengraat stromen. Het sterrenbewustzijn opent ook de achterkant van het hart waar de ego-wil power ons niet langer meer terughoudt in onze creativiteit of in haar controle van de mentale energie van de derde dimensie. Eerst hielden we nog een stukje in onszelf tegen, een ‘ja maar’ en een ‘ja maar als…’. Dit verdwijnt en er klinkt een vol, krachtig en blij JA naar onszelf, naar wie we zijn en naar de wereld.Dat geeft een enorme creatieve impuls op het gebied van gedichten schrijven en alle vormen van expressie. Een allesomvattende, vruchtbare, inspirerende, boeddha energie, wijsheids-energie.En een groot weten dat we gedragen worden, dat we veilig zijn waar we ook zijn.We maken een diepe verbinding met onze creërende vermogens en hebben daadkracht als diep doorvoelend mens: we zijn meer mens en meer God. Dit is de weg van meesterschap en realisatie.

Pathara-Ma II

De Pathara-Ma II gaat over volledige integratie van de mannelijk en vrouwelijke energie in het lichaam en weer een grotere authenticiteit als mens waardoor wij als mens onafhankelijk van welke instantie dan ook onze waarheid kunnen leven en verwoorden.

Pathara-Ma 13
Ik ben geaard, ik ben in het NU en alles in mij stroomt. Ik Ben een met mezelf en ervaar eenheid met alles om mij heen.

Pathara-Ma 13 aardt ons omdat we met onze eigen energie diep doorstromen in het hele lichaam, omdat we ons in onszelf veilig voelen en niets meer van onszelf te onderdrukken hebben. Alles mag er zijn en voor ieder aspect van onszelf, voelen we liefde. Dan is aarding een vanzelfsprekend gevolg. De liefde genereert een diepe vreugde in onszelf.

Vanuit de liefde voor onszelf kunnen we ook een verbinding aangaan met dat wat om ons heen is. Andere mensen, dieren, planten, stenen, de aarde en de kosmos. We voelen ons meer in eenheid met onszelf en met de omgeving.

Onze werkelijkheid wordt groter. Eenheid met de kosmos, houdt in dat we de werkelijkheid van de 3D makkelijker los laten en open staan voor ‘andere’ waarheden of de eenheid in alles herkennen, zowel in andere godsdiensten, in andere culturen en andere politieke visies. We gaan ervaren dat deze manier van kijken tevens eenheidsbeleving oproept in de ander, omdat je niets meer afwijst in de ander en luistert vanuit het hart. Een voorwaarde voor wereldvrede.

Eenheid met de kosmos houdt ook in dat we vrij kunnen reizen om de informatie die in andere delen van de kosmos aanwezig is (het Akasha veld, parallelle incarnaties in andere sterrensystemen) op te halen en te downloaden in de lichtenergetische informatie geïntegreerd in dit fysieke lichaam. Ook het downloaden gebeurt vanuit de energie van het hart, omdat het hart holografisch ‘denkt’ en werkt.

Voor kinderen van deze tijd is Pathara-Ma 13 een geweldige ondersteuning. Voor hen is sterreninformatie, tijdpoorten en andere werkelijkheden deel van hun informatiesysteem. Met Pathara-Ma 13 ervaren ze dat wat zij denken waar is, zelfs als de volwassenen om hen heen (die nog wat vaster zitten in 3D denken) dit ontkennen.

Tegelijkertijd helpt Pathara-Ma 13 natuurlijk ook de volwassenen om hun ervaringswerkelijkheid uit te breiden.

Pathara-Ma 14
Ik voel en erken dat ik het kosmische licht tot in mijn cellen ervaar. Eenheid is een doorvoelde waarheid voor mij met alles om mij heen, op aarde en in de kosmos.

Nummer 14 gaat over het herstellen van de eenheid in onszelf door herverbinding van onszelf met de kosmos op cellulair niveau. We kunnen ons alleen realiseren wat dat inhoudt als we ons voorstellingsvermogen gebruiken of onze directe lichamelijke ervaring met Pathara-Ma 14. Wij zijn met oneindig veel lichtlijnen verbonden in de kosmos. Door de ervaring van afgescheidenheid, kwam de nadruk gedurende vele levens op de persoonlijkheid te liggen en zijn we informatie buiten onszelf gaan zoeken in plaats van in onszelf.

Pathara-Ma 14 herstelt de informatiestructuur in de kosmos en de lichtstructuur tot in onze cellen. Licht is informatie en een bepaalde luchttrilling genereert bepaald bewustzijn. Deze specifieke lichtinformatie gaat over eenheid en heelheid. Eenheid is geen idee (meer), maar een directe ervaring in het lichaam. Die ervaring is zacht en liefdevol. In de cellen ontvangen we de lichtinformatie van de kosmos en iedere cel wordt opgevuld met dit kosmische licht en deze kosmische energie. Het opgevuld zijn van de cellen geeft een gevoel van spinnende tevredenheid, extase, een onderbuik die gevuld is met vol stromend leven en een grote (blije) verwondering over de schoonheid van ieder schepsel.

Pathara-Ma 14 herstelt het vermogen om het gevoel woorden te geven via de logica en het associatieve vermogen van de rechterhersenhelft. De rechterhersenhelft is in staat om in meerdere levels te denken, multidimensioneel te denken en het grotere plan te zien en de toekomst naar het verleden kan plaatsen en andersom, dwars door tijdlevels heen. Pathara-Ma 14 activeert dit vermogen bij mensen die nog niet gewend zijn zo te denken en geeft jongeren en kinderen erkenning voor wie zij zijn en hoe zij denken.

Pathara-Ma 14 geeft ons ook de energie en het verlangen, nu we ons van binnen heel voelen, deze heelheid ook buiten onszelf te genereren. Door een daadwerkelijke ervaring van verbinding met alles om ons heen, voelen en gedragen we ons vanuit verantwoordelijkheid voor onze omgeving. We erkennen de goddelijke essentie als een geheel.

Pathara-Ma 15
Ik ben rust, in mij is stilte, ik ben mezelf. In mij zindert een fijne energie die mijn hart raakt, mijn levensenergie voedt. Ik Ben vrede.

Pathara-Ma 15 opent de innerlijke stilte in onszelf. De innerlijke stilte is een gevolg van een meer en meer aangesloten zijn op het Zelf. Bij Pathara-Ma 15 lost het mentale deel van de persoonlijkheid, ons lager denken of lager mentaal, op. Dat betekent dat bijvoorbeeld de luide stem waarmee wij anderen oordelen, oplost en in het niets verdwijnt. Daarmee verdwijnen ook opgelegde beelden van godsdienst en andere systemen van denken uit ons energieveld.

Mensen die nog vastzitten in deze systemen worden uiteraard geconfronteerd hiermee met Pathara-Ma 15 en deze genereert omstandigheden waarin de innerlijke energie aanzet tot autonomie en eigenheid.

Pathara-Ma 15 ondersteunt ons om een onafhankelijk, vrij mens te worden die de innerlijke waarheid voelt en zichzelf is, stevig geaard in de eigen waarheid. Pathara-Ma 15 helpt ons ook expliciet om ons gevoel kristalhelder en duidelijk te verwoorden.
Omdat noch het emotionele, noch het mentale deel van de persoonlijkheid meer in ons resoneert, zijn we veel beter in staat om gebeurtenissen objectief te ervaren en ervaringen te beleven als mogelijkheden voor inzicht en wijsheid. Vanuit objectiviteit en in verbinding met het hart, maken we de weg vrij voor vrede. Ons denken wordt aangestuurd door het Hoger Zelf dat altijd gericht is op eenheid in verbinding. De energie van onze essentie straalt door ons heen naar iedereen om ons heen. Deze energie initieert bij ons ook een verantwoordelijkheid voor het grote geheel (van land, werelddeel, aarde, zonnestelsel, galactisch stelsel, universum) en maakt ons dienstbaar aan dat grote geheel. De ervaring dat we multidimensionele wezens zijn, is een doorleefde werkelijkheid die voor velen hetzij waarnemingen door de dimensies heen genereert, hetzij ervaringen.

De hogere energie van Pathara-Ma 15 zet aan tot de hoogste vorm van creatiekracht.
Dit betekent dat wij kunnen samenwerken met de creatieve krachten (zoals hoge engelenordes) op een gelijkwaardige manier.

Op lichamelijk vlak betekent dit dat we ervaren hoe de Goddelijke energie in het lichaam extase oproept en dat we op een diepere laag in onszelf beseffen dat het lichaam heilig is ofwel dat het goddelijke zich uitdrukt in de materie. En dat wij mensen aangesproken worden om het hier op aarde goddelijk mooi te maken.

Pathara-Ma 16
‘Ik voel en ervaar het scheppende vuur van mijn eerste en tweede chakra. Ik geniet, ik stroom, mijn hart is mijn bron. Ik Ben een scheppend mens.’

Bij Pathara-Ma 16 komt vooral naar boven dat bij deze remedie alle vormen en verbindingen in het lichaam hersteld worden.

De fysieke organen kunnen op grond van verminderde energetische doorstroming hun vitaliteit verliezen en ook hun functionaliteit. Pathara-Ma 16 herstelt de organen energetisch naar hun oorspronkelijke vorm, de lichtstructuren worden hersteld. Dit heeft een directe fysieke doorwerking. Dan kan de lever bijvoorbeeld veel makkelijker toxische stoffen afvoeren en de milt lichtenergie opnemen. Het hele lichaam begint van top tot teen door te stromen omdat de lichtlijnen in en om het lichaam worden hersteld. Ook de achterkant van het lichaam wordt ingenomen door het zelf.

Pathara-Ma 16 leidt ons om de keuze te maken om de goddelijke energie ook in de onderste chakra’s te activeren. Wij zijn degenen die dan beamen dat ook onze onderste chakra’s bronnen van levensplezier en vitaliteit zijn. Ons eerste chakra genereert liefde naar wie wij werkelijk zijn en vervult ons met diepe dankbaarheid, vuur en enthousiasme voor het gegeven van mens te zijn op aarde.

Pathara-Ma 16 confronteert ons met de niet-liefde in ons hart en helpt ons deze los te laten. Deze Pathara-Ma brengt ons ook in verbinding met het Zero Point Field, het energieveld van nulpuntsenergie of oneindige mogelijkheden. Dat kan in eerste instantie een angst genereren van oneindigheid en de weg kwijt raken. Of de angst in jezelf oproepen van doodgaan. Nummer 16 kan deze angst ook versterken als dit al een thema voor je is. Maar Pathara-Ma 16 helpt je om totaal in je hart te zijn en dat als een veilige thuishaven te ervaren. Het hart kan omgaan met het veld van nulpuntsenergie en komt juist tot rust en bij het eigen weten in deze energie. Dit helpt je jezelf weer te voelen wat je hier eigenlijk komt doen op aarde. Je laat veel gemakkelijker de dingen los die niet meer bij je horen en gaat dingen doen die helemaal bij je passen.

Veel kinderen doen dit al of kunnen niet anders, maar hebben het moeilijk omdat ze dan bijvoorbeeld hun school niet af willen maken omdat de school niet aansluit bij het eigen niveau van denken. Voor kinderen en pubers is Pathara-Ma 16 een hulp om hun eigen pad te gaan en ook ouders daarin vertrouwen te geven.

Pathara-Ma 17
‘Ik spreek mijn waarheid vrij en vanuit liefde. Ik zie hoe alles in de kosmos samenhangt en mijn trilling daar EN hier is. Ik Ben een spil van verandering.’

Pathara-Ma 17 brengt ons weer in afstemming en eenheid met de Bron. De afscheiding gaat terug tot het moment van scheiding vanuit de eenheid: eigenlijk het moment waarop de ziel is ontstaan en een eigen weg van lering in de sferen en in incarnaties is gegaan. In de eenheid was er alleen eenheid, maar zonder onderscheidingsvermogen of bewustzijn over de eigen kwaliteit. De weg die onze ziel is gegaan, heeft ons geleerd dat we anders zijn dan anderen en hoe meer we onze uniekheid omarmen en onze eigen trilling leren kennen en toestaan dat we uniek zijn, hoe meer we onszelf weer in eenheid ervaren.
De kwantumenergie die van ieder levend wezen de trilling kan bepalen, leert ons veel over de uniciteit van ieder atoom, iedere cel, van ieder orgaan en van ieder mens.

Pathara-Ma 17 confronteert ons met de mate waarin wij in ons hart gericht zijn op de ander en naar de gevoelens en woorden van de ander luisteren in plaats van het Zelf als uitgangspunt te nemen. En waar we het hart onderdrukken. In het veld van bewustzijn van de Pathara-Ma serie gaat het over authenticiteit en geaardheid in het Zelf. Het hart is het centrum van de innerlijke waarheid. Pathara-Ma 17 opent de verbinding tussen hart en keel waardoor wij informatie vrij uit kunnen spreken, ook informatie die al heel lang onderdrukt is geweest door vele omstandigheden. Als je spreekt vanuit het hart hoef je nooit bang te zijn om de ander daarmee te kwetsen omdat het hart vanuit verbinding met de eenheid spreekt en zonder ego.

De omgeving van kinderen moet klaar zijn voor de informatie die kinderen vanuit hun hart spreken met Pathara-Ma 17 als ondersteuning. Anders wordt de omgeving zo in het ego geraakt dat kinderen denken dat de heftigheid van de reactie iets over hen zegt. Terwijl het alleen iets zegt over de ontkenning van de omgeving die de eigen waarheid zo lang heeft onderdrukt.

Pathara-Ma 18
‘Ik durf vrij, nieuw en onafhankelijk te denken en mij uit te spreken. Ik ben de motor van nieuw bewustzijn.’

Pathara-Ma 18 confronteert ons met diepgewortelde patronen die onder andere in het energetische veld van ons denken vast zitten. Dit zijn vaak collectieve patronen die we vele levens met ons meedragen en die een zware maatschappelijke druk op ieders denken leggen. Pathara-Ma 18 maakt ze los en geeft ons een nieuw bewustzijn hierop (zie bijvoorbeeld Marcel Messing’s boek ‘Worden wij wakker?). Zo kunnen we honderden jaren lang denken dat een dier maar een dier is en opeens ontstaat het bewustzijn dat een dier een voelend wezen is, dat recht heeft om met respect behandeld te worden. Dit begint bij enkelen en vervolgens wordt het een algemeen goed waar nieuwe rechtspraak uit voortvloeit. Zo helpt Pathara-Ma 18 om vele diepe patronen van denken overhoop te gooien. Pathara-Ma 18 opent ook de subtielere velden van waarneming waardoor wij gaan waarnemen en ervaren dat een werkelijkheid die volgens onze waarneming en binnen het kader van maatschappelijk en wetenschappelijk denken, tot dan toe niet bestond, opeens wel bestaat. Want we zien het met eigen ogen! Een leuk voorbeeld zijn de lichtbollen die en masse op foto’s verschijnen.

Pathara-Ma 18 koppelt ons los van geautomatiseerde patronen en geeft ons een nieuw bewustzijn hierop. Het geeft ons het besef waar we ons door anderen laten gebruiken en we de eigen autonomie van handelen inleveren. Maatschappelijk gezien roept dit middel op tot een nieuwe golf van autonoom handelen en creativiteit.

Pathara-Ma 18 geeft ons ook een nieuw bewustzijn op het fysieke lichaam. Het fysieke lichaam is wie wij zijn. Zolang we het fysieke lichaam beschouwen als een apart onderdeel van wie wij zijn door in taal te spreken over het hebben van een lichaam, kunnen we de wetten van creatie niet wezenlijk doorgronden. Terwijl wij mensen die potentie hebben. Wij zijn lichaam. Het lichaam is de manifestatie van onze creatiekracht.

Pathara-Ma 19
‘Ik maak mijzelf vrij van regels en wetten en creëer een nieuwe wereld vanuit kristal helder voelend denken.’

Waar bij Pathara-Ma 18 vaste denk- en gewoontepatronen los getrild worden, werkt Pathara-Ma 19 aan het loslaten van vaste ordenende principes als orde, regelmaat, regels en wetten. Regels en wetten zijn uiterlijke grenzen om bepaalde driftmatige energieën in bedwang te houden.

Waar de persoonlijkheid het voor het zegen heeft, is het inderdaad goed dat er regels en wetten zijn zodat we een ander geen schade toe kunnen brengen vanuit driftmatig of instinctmatig handelen. Helaas leiden bepaalde door ouders gehanteerde principes ertoe dat kinderen ook gezonde driftmatige energie in zichzelf gaan onderdrukken. Deze energie is niet anders dan pure levenskracht en pure levensenergie. De Pathara-Ma serie brengt bewustzijn in al ons handelen en vergroot het veld van liefde zodanig dat de persoonlijkheid begint op te lossen. Binnen dat veld zijn driften niet langer gebaseerd op ego verlangens, maar keren terug tot puur levensplezier en vreugde. Daar ondersteunt Pathara-Ma 19 in.

Tegelijkertijd met het loslaten van regels en principes, helpt Pathara-Ma 19 ons dat we het ordenende lineaire denkvermogen van de ratio loslaten en vanuit ons hart gaan vertrouwen op andere ordenende principes. De kosmos heeft een inherent ordenend principe dat gebaseerd is op wiskundige principes die niet lineair zijn zoals de Fibonacci reeks of muzikale verhoudingen. Het loslaten van de ratio opent ook het vermogen om in meerdere realiteiten tegelijkertijd te denken, een vermogen van de rechterhersenhelft. Dan snappen we opeens hoe wij als multidimensionaal wezen op meerder plekken op aarde tegelijkertijd aan het werk kunnen zijn en ook in de kosmos of op andere planeten onze bijdrage leveren. Vraag het de kinderen. Zij zijn met de Pokemon serie en vele andere tv series gewend aan telepathie en teleporteren.

Pathara-Ma 20
‘Ik accepteer dat ik liefde ben. Ik accepteer dat mijn lichaam, mijn denken, mijn voelen, een manifestatie zijn van mijn creërende Zelf’.

Pathara-Ma 20 is een remedie die een directe innerlijke rust geeft en het gevoel van thuis komen geeft in wie je bent en de weg die je bewandelt. Dit gevoel is een gevolg van liefde voor wie je bent en acceptatie van wie je bent. Je bent continu in verbinding met het voelend bewustzijn van het hart of van je buik. Dat houdt je bij jezelf en je innerlijke waarheid. Dat is levende stilte, rust en activiteit tegelijkertijd. De persoon die dat ervaart bij zichzelf, weet ook wat een tijdloos NU is, je bent in verbinding met je Bron. Daar is geen beperkende energie vanuit de ziel of de persoonlijkheid die vaak bepaald wordt door beperkende ervaringen vanuit het verleden.

Wij durven steeds beter op de eigen waarheid te vertrouwen. Het onderscheidend vermogen van het bewustzijn is het voelend vermogen in het fysieke lichaam. Het voelend vermogen, de energie van het hart, ankert de waarheid van het bewustzijn. Dus het bewustzijn weet wat waar is in verbinding met het voelend vermogen in het fysieke lichaam. Het is heel belangrijk dat we beseffen dat dat de enige vorm van waarheid is waar we werkelijk op kunnen bouwen. Deze waarheid is tevens onze bescherming tegen informatie van buiten vanuit de media en vanuit astrale lagen. Het daadwerkelijk voelend aanwezig zijn in het fysieke lichaam, is tevens de beste energetische bescherming die wij mensen kunnen hebben.

Pathara-Ma 20 brengt in ons bewustzijn dat we alles wat om ons heen is, creëren. Omdat ons bewustzijn steeds meer in overeenstemming gaat trillen met het hogere veld van liefdevol bewustzijn, creëren wij in overeenstemming daarmee een liefdevolle omgeving.
Zodra dat veld van liefdevol bewustzijn groter en omvangrijker begint te worden omdat meer mensen zo resoneren, brengt dit een omslagpunt teweeg. Dan gaan ook mensen met een minder ontwikkeld bewustzijn op dit veld van liefde resoneren. Vrede, liefde en vrijheid gelden voor ieder mens zowel als basaal verlangen als uiteindelijk doel.
Als een kritische massa bereikt is, gaat iedereen simpelweg vanuit het hart leven. Dat is tevens de manifestatie van de overgang van 3D naar 5D bewustzijn. Het grappige is dat intuïtie en liefde dan vanzelfsprekend de nieuwe maatstaf zullen zijn in plaats van wetenschap en ratio.

Pathara-Ma 20 werkt alleen bij mensen die de vorige remedies en het materiaal dat dat in jezelf aanraakt, werkelijk geïntegreerd hebben.

Pathara-Ma 21
‘Ik maak aanspraak op de Wet van Vergeving en geef mijn imperfecte creaties uit verleden en heden terug aan de kosmos en creëer perfectie vanuit allesomvattende liefde.’

Bij Pathara-Ma 21 en de volgende nummers, komt een steeds nauwere relatie tussen de blauwdruk die we vanuit het Hoger Zelf gecreëerd hebben op een gebied waar ons dagbewustzijn (nog) geen toegang toe heeft, en het creatieproces in 3D. We kunnen steeds meer zijn wie we werkelijk of oorspronkelijk zijn.

Bij de vorige dozen Healing Arts werd steeds gewerkt aan het opruimen van karmische belasting en creatieprocessen uit het verleden, inclusief al onze eerder aarde incarnaties. Bij P21 worden ook de kosmische creaties schoon gemaakt. Een mens heeft een bestaan op aarde maar zijn invloed reikt tot ver in de kosmos en ook daar zijn creaties op blauwdrukniveau die niet meer aansluiten bij de huidige mogelijkheden. We spreken over kosmische velden en oude creatie templates die gemaakt zijn voor aarde, kosmos en de relatie daartussen. Een mens die zijn kosmische templates schoonmaakt, koppelt zich los van controlerende beïnvloeding door buitenaardsen en andere astrale energieën die de ontwikkeling van een veld van liefde op aarde willen tegenhouden. Het zet de mens vrij en geeft hem de mogelijkheid de paradijselijke staat op aarde te herstellen of te ‘wandelen met God’. En het geeft mensen ook de vrijheid om imperfecte creaties terug te geven aan de kosmos.

Pathara-Ma 21 genereert een intensief schoonmaakproces op cellulair en subatomair niveau. Dit kan vrij intensief aanvoelen en vraagt rust en goed naar de behoeften van het lichaam luisteren. De gebieden in het lichaam zoals de botten, waar de oudste energetische informatie is opgeslagen, kunnen worden aangepakt. Dit kan tijdelijke pijn geven in bepaalde botten. Ook worden bijvoorbeeld de pijnappelklier en andere organen ‘gescand’ door Pathara-Ma 21 en worden gebieden met lagere frequentie aangeraakt. Het brengt trauma’s naar boven die zich door herhaling hebben vastgezet in het celgeheugen en daarmee onderdeel geworden zijn van onze waarneming van de werkelijkheid. We hebben levens lang imperfectie gecreëerd en worden nu geholpen terug te gaan naar de oorspronkelijke creatie van eenheid en perfectie.

Pathara-Ma 21 werkt door op het gevoel van eenheid tussen mensen, gelijksoortige energieën gaan elkaar sterker aantrekken en relaties worden makkelijker, omdat mensen steeds beter de ander kunnen zien in wie hij werkelijk is.

Pathara-Ma 22
‘Ik Ben mijn lichaam, ik geniet van mijn lichaam en eer mijn lichaam als hoogste vorm van creatie en gebruik vanuit de Ik Ben mijn scheppende vermogen in mijzelf en mijn omgeving.’

Pathara-Ma 22 herstelt de informatiestructuur in een cel doordat de lichtstructuur in de cel hersteld wordt als een ragfijne structuur van lichtdraden. Een vervuilde cel verliest zijn informatiestructuur en er is een direct verband tussen lichtstructuur en lichtfrequentie en de mate van gezondheid van een cel of een organisme. Bewustzijn wordt gedragen door de lichtstructuur, bewustzijn creëert lichtstructuren en andersom als informatie in de vorm van Pathara-Ma 22 druppels wordt toegediend, herstelt een lichtstructuur en volgt een proces van bewustzijn. Pathara-Ma 22 is het enige flesje uit de serie Pathara-Ma II doos die veilig kan worden gegeven aan mensen vanuit de intuïtie van de therapeut, ook als cliënten hier nog niet aan toe lijken te zijn.

De Ik Ben energie, het Ik Ben bewustzijn, is dusdanig geactiveerd in alle chakra’s inclusief het basischakra dat we zulke Goddelijke frequenties in ons fysieke lichaam integreren dat we meer sturing krijgen over herstel, lees frequentieverhoging, van het fysieke lichaam, inclusief celvernieuwing. Dat start een nieuw leerproces voor ons mensen om op ieder moment van de dag aanspraak te maken op onze oorspronkelijke Goddelijke aard.
De Ik Ben wordt dieper in het lichaam geïntegreerd en we gaan het lichaam meer ervaren als uitdrukking van wie we zijn. We zijn ons lichaam! Lichamelijk genieten, vreugde om ons prachtige beweeglijke en sierlijke instrument, het lichaam eren om wat het is, dat is allemaal uitdrukking van wie wij in essentie zijn. Het fysieke lichaam is de hoogste scheppingsvorm van Goddelijke creatie!

Het is aan ons dieren, bomen, bloemen en planten te ondersteunen te herstellen naar hun oorspronkelijke vorm.

Pathara-Ma 22 helpt kinderen om volledig zichzelf te zijn en ondersteunt een juist ontwikkelingsproces van het Zelf. Het zorgt ervoor dat negatieve omgevingsfactoren niet van invloed zijn op het kind. Het geeft heel veel rust en is heel vormkrachtig, ook voor kinderen met ADHD.

Pathara-Ma 23
’Ik Ben mijn lichaam, ik aanvaard dat ik mijn lichaam creëer tot in elke cel. Ik besef dat mijn vrije wil en Goddelijke wil samenvallen en een doel dienen.’

Bij Pathara-Ma 23 gaat de energie opnieuw krachtiger stromen in ons lichaam, zodat de vuurenergie verder geactiveerd wordt in het lichaam, die de lagere mentale en emotionele energie nog weer diepgaander opruimt. Beide hersenhelften komen in balans en we worden niet meer sterker aangestuurd door hetzij het vrouwelijke, hetzij het mannelijke.

Pathara-Ma 23 gaat over twee belangrijke facetten. Het ene betreft het fysieke lichaam, het andere de creatie of manifestatiekracht. Nu we wat betreft de lagere mentale velden en emoties op neutraler terrein komen, hebben we nog wel te maken met de manifestatie van die gedachtes en gevoelens in het fysieke lichaam. Pathara-Ma 23 confronteert ons met de gebieden waar we niet liefdevol zijn naar ons lichaam en tot in de diepste manifestatie in de botstructuren begint de energie in beweging te komen. Tegelijkertijd helpt Pathara-Ma 23 ons van ons lichaam te houden en helemaal lichaam te zijn, met alle vormen van genieten die dat met zich mee brengt. Pathara-Ma 23 verbindt de lijn hart-stuitje, zodat we ons diepgaand veilig en geaard voelen in onszelf en brengt de vuurenergie zo diepgaand in het lichaam, dat alle energie die niet-Ik is, eruit geblazen wordt, van de klieren tot in de botstructuren. Het richt al onze energie naar binnen, zodat we meer en meer vrij worden van externe beïnvloeding.

Pathara-Ma 23 geeft bescherming zodat we niet meer uit ons eigen trillingsveld gaan, (bescherming werkt niet anders dan beter aarden en meer in je kracht zijn) ook bij kinderen die vanuit de sterren waar zij vandaan komen, een heel eigen veld van informatie meebrengen. Pathara-Ma 23 ondersteunt dat zij deze informatie zo vanuit het hart kunnen geven, dat ze ook gehoord worden en niet bedreigend zijn voor hun omgeving.

Pathara-Ma 23 activeert de vuurenergie in ons lichaam waarmee we gedachtes kunnen manifesteren en geeft ons een leertraject om ons fijner af te stemmen op de blauwdruk en onze energie te verfijnen, waardoor wij beter voelen en ervaren wat ons hoogste creatie doel is.

Pathara-Ma 24
‘Ik geniet van het leven, ik eer het leven. Ik creëer in harmonie met het geheel vanuit mijn transparante, innerlijke vuur en neem mijn plek in.’

Pathara-Ma 24 ondersteunt de samenwerking van de linker- en rechterhersenhelft vanuit de energie van het hart. Dit is voor het eerst in de geschiedenis van de mens na het ontstaan van de dualiteit bij ‘het eten van de appel van kennis van goed en kwaad’, dat deze dualiteit zich opheft en weer tot eenheid komt. Niet alleen beide hersenhelften werken samen, ook geest en lichaam komen in een relatie van één zijn met elkaar. Individueel doel en collectief doel vallen weer samen. De wereld gaat er werkelijk heel anders uitzien als een kritische massa deze energie gaat leven.

Vanuit rechterhersenhelft hebben wij altijd toegang gehad tot de hogere velden van informatie, de sjamanen vertegenwoordigen dit veld. Bij Pathara-Ma 24 opent zich ook de informatie vanuit de linkerhersenhelft. Dit is de Logos, het levende, creërende woord dat rechtstreeks komt van de velden van oneindige levens- en scheppingsenergie. Voor dit kan gebeuren, moet eerst de lagere mentale energie opgeruimd worden in de linkerhersenhelft en de lagere emotionele velden, de pijnlichamen die aanhaken op de intuïtieve informatie vanuit de rechthersenhelft. Pathara-Ma 24 voltooit dit proces.
De lagere mentale energie is de aardse logica die het denken vernauwt en de zenuwbanen verdord of broos maakt en het denken vertraagt. Als we de invloed van dit denken begrijpen, dan snappen we waarom veel kinderen niet gemotiveerd zijn op school, omdat daar het lagere denken geleerd wordt en dit sluit niet aan bij hun innerlijke weten dat het geheel veel grootser en geweldig inspirerend en levengevend is. En dat zij gekomen zijn om dat te leven!

Het opruimen van pijnlichamen gaat onder andere over ontkenning van de intuïtieve informatie vanuit de rechterhersenhelft door anderen, maar vervolgens ook door onszelf. Pathara-Ma 24 zet ons vrij om onze waarheid en liefde voor het geheel te voelen, te leven en te zijn.

Living Grail

De levende graal gaat over het simpele gegeven dat we zelf de heilige graal zijn en niet iets buiten onszelf nodig hebben om het hoogste van wat wij zijn in ons lichaam te integreren en te leven. Sterker nog, dat de hoogste potentie in dit lichaam zelf ligt opgeslagen en dat de wereld buiten ons hoogstens kan spiegelen wat we in onszelf dragen en zo ons uitnodigen het in onszelf te activeren.

Living Grail 1

Living Grail 1 nodigt je uit om volledig in je lichaam plaats te nemen.
De serie Living Grail laat ons een andere werkelijkheid ervaren ten aanzien van het fysieke lichaam. Duizenden jaren lang hebben we het lichaam proberen te negeren, te ontkennen, te pijnigen, omdat allerlei religies of het geloof dat aangaf en dit als goed en juist aanmerkte. We hebben een grote splitsing gemaakt tussen de geest en het lichaam. Alsof de instinctmatige impulsen en begeerten uit het lichaam voortkomen en wij er niet voor verantwoordelijk zijn, in plaats vanuit wie wij zijn.
Living Grail 1 en de volgende nummers laten ons ervaren dat lichaam en geest EEN zijn. Het fysieke lichaam is de materiële of gematerialiseerde kant van de geest. Maar dan niet als vaststaand iets, maar als een continu beweeglijke expressie van wie wij zijn en van ons bewustzijn: Het verandert in vitaliteit, in doorstroming, in schoonheid, in doorlaatbaarheid. Het fysieke lichaam gaat resoneren als informatielichaam, net zoals de hogere lichtlichamen. Het fysieke lichaam wordt een drager van de wijsheid van de aarde-energie, waar wij de Shekinah – het vrouwelijk aspect van het goddelijke – via het fysieke lichaam leren kennen. Het fysieke lichaam is ook de hoogste uitdrukking van creatie. Via de wijsheid van het fysieke lichaam krijgen we toegang tot deze bron van wijsheid. Daarmee komen kosmos en materie of het mannelijke en vrouwelijk in het heilig huwelijk bij elkaar in een gelijkwaardige relatie tot elkaar.

Living Grail 2

Living Grail 2 verdiept het hartsbewustzijn. Vanuit het hart wordt ons multidimensionele zelf opnieuw geboren, nu hier op aarde.
Living Grail brengt je in verbinding met het morfogenetische veld van Zijn. Dit is een nieuw energetisch veld, nieuw in opbouw door het huidige bewustzijn. Tegelijkertijd is het een oneindig oud veld, dat er altijd al was, maar waar een hoger gewekt bewustzijn voor nodig is om het veld te betreden. Dit veld gaat voorbij aan egoïsme. Het is een veld van eenheid dat simpelweg IS. Het is een veld dat voorbij het doen en moeten gaat. Het lijkt daarmee of alles er al is en er altijd al was, en dat een mens niets nieuws te creëren heeft. Onze nieuwe bijdrage is dat we bewustzijn hebben ontwikkeld over de menselijke rol in de schepping en we beginnen te begrijpen, dat daar een hoog alomvattend bewustzijn voor nodig is in combinatie met een totaal eigen unieke bijdrage. Dat is een bijdrage vanuit vrijheid en vanuit onvoorwaardelijke liefde. Het is alsof we bij Living Grail 2 zicht krijgen op de hele staat van bewustzijn vanuit de oerbron tot waar we nu zijn. Tijd valt weg, waardoor we nu weer zijn wie we in de oerbron waren en tegelijkertijd zijn we nu bewust in eenheid, waar we toen alleen eenheid waren. Het helpt ons beter te vertrouwen op de eigen informatie, de eigen innerlijke waarneming, de innerlijke stroom en de innerlijke waarheid. Waar verkramping is door aanpassing aan anderen, helpt Living Grail 2 dat loslaten. Het is een liefdevolle uitnodiging voor bevrijding van alles wat niet in overeenstemming is met het Christusbewustzijn. Familieverbanden zijn hier een voorbeeld van, maar ook de zielenfamilie speelt hier mee en buitenaardse contracten.Living Grail 2 verdiept het hartsbewustzijn. Vanuit deze trilling van liefde of dit veld van liefde, kun je iedereen om je heen meenemen in trilling en bewustzijn. Dat werkt eigenlijk vanzelf. De Living Grail 2 helpt je om meer liefde te ervaren voor het lichamelijke, dat op een bepaalde manier tegelijkertijd niet meer gewoon lichamelijk is, omdat de dierlijke aspecten van het menselijke getransformeerd zijn. Genieten van intimiteit en seksualiteit.

Living Grail 3

Living Grail 3: ‘Ik Ben, trillend in eenheid en liefde en als een kind blij en vol verwondering.’
Living Grail 3 verhoogt de essentie van de wezensster naar de ‘levensster’.Qua plek in het lichaam bevindt de wezensster zich achter de plexus solaris of de zonnevlecht. De zonnevlecht is de weerspiegeling van al onze persoonlijke bagage in dit leven, de wezensster vertegenwoordigt de Bron-energie. In de levensster is de kosmische energie van wie wij Zijn, zich zo aan het verankeren in het lichaam, dat het onderscheid tussen lichaam en geest gaat oplossen (om in alchemistische termen te spreken). De levensster is dus wat je in diepste wezen bent, je Zijn. Onze hoogste trilling wordt stap voor stap wakker door ieder leven dat we leven en de ervaringen die we daarin opdoen. De levensster betekent dat alles wat wij in wezen zijn, als trilling en bewustzijn in ons aanwezig is. De brug naar het eeuwige aspect van onszelf is geslagen en wij krijgen bewustzijn op wie we zijn. We zijn beter in staat dat direct te leven. Levensster-energie is kosmische energie en aardse energie tegelijkertijd. Geest is materie en materie is geest. De kwaliteit van de levensenergie neemt toe en dat waartoe het in staat is.In gewone woorden betekent het dat we als mens het vermogen terugkrijgen om ons fysieke lichaam aan te sturen met intentie en dat het lichaam daaraan gehoorzaamt, omdat het lichaam een onlosmakelijk deel is van wie we zijn. In termen van heling betekent dit dat we meer en meer invloed hebben om vanuit de geest het lichaam te helen en dat het lichaam uitdrukt wie we in essentie zijn. Als we volledig ja zeggen tegen het lichaam. Aarden is niks anders dan volledig in het lichaam zijn en dat het tegelijkertijd een onlosmakelijk deel van Gaia is. Living Grail 3 geeft vrijheid, omdat we zo volledig ons zelf zijn. Aansturing vanuit ons multidimensionele zelf in dit 3D lichaam, maakt dat alles soepeler loopt, er meer synchroniciteit is en meer ontspanning.

Living Grail 4

Living Grail 4 helpt het hart te rijpen naar een staat van zijn, dat het altijd open en stromend is.
Dit nummer gaat over meesterschap en over de alchemie van het hart. De hartsenergie heeft een alchemistische functie. De alchemistische transformerende energie is, dat er iets nieuws gecreëerd wordt. De energie van het hart heeft de functie om iets mooiers te creëren, iets voorbij wat er was. Alchemie heeft een levenstoevoegende kwaliteit. Alchemie brengt materie op een hoger trillingsplan. De ware meester wordt dat creatieveld. Die doet het niet, die wordt het. Dit heeft te maken met het (vanzelfsprekende) geduld van het hart om te wachten tot de tijd rijp is. Living Grail 4 helpt het hart in zijn rijpingsfase en transformatieproces naar een staat van zijn, waar het hart open is en altijd stroomt. Hoe merk je nu als individu dat het hart een centrale positie heeft in jouw bestaan? Je doet de dingen alsof ze gewoon en simpel zijn, terwijl er voor die tijd, een deel van jouw bewustzijn vanuit het ego meetrilde en besefte ‘hoe goed je bezig was en wat voor belangrijk werk je deed’. Dat ego bewustzijn is niet meer of slechts op de achtergrond aanwezig. Je geeft wat je tot je beschikking hebt of wat jij ontvangen hebt en dat is het. Pas als we zo handelen, begrijpen we de nederigheid en eenvoud van de meesters, omdat er simpelweg geen ego meer mee resoneert.De liefdesenergie is van zo’n aard, dat het de dualiteit overstijgt, omdat het overal eenheid ervaart en genereert.

Living Grail 5

Living Grail 5: ‘Waarheid van het hart zet altijd vrij en geeft vrijheid.’
We krijgen bij Living Grail 5 meer oog voor hoe bijzonder het fysieke lichaam is en de immense precisie waarmee dit vorm krijgt. Het fysieke lichaam wordt aangestuurd door het fijnstoffelijke fysieke lichaam en juist ook dat leren we beter kennen en zo leren we meer over creatie en schoonheid. Creatie begint bij het vergroten van de ontvangende vrouwelijke energie in onszelf. Ontvangen geeft bescheidenheid en geeft heiligheid terug aan het vrouwelijke. Waar we volledig ontvangen, geven we tegelijkertijd. Er vindt éénwording en balans plaats tussen geven en ontvangen en gever en ontvanger. Wat je krijgt, geef je weer weg en wat je krijgt, hoef je niet vast te houden. Want er komt weer nieuwe energie, nieuwe liefde, nieuwe kennis enzovoort. Het creëert vrijheid, omdat krijgen geen verplichting meer inhoudt van dat wat terug gegeven moet worden. Voor mensen die nog worstelen met de persoonlijkheid die zich wil laten gelden, is dit een bijna onbegrijpelijk iets en voor de persoonlijkheid een contradictio in terminis. Zowel om te beseffen dat ontvangen oneindig en niet beperkt is, als dat je alles zomaar weer weg kan geven, omdat het Zelf niets nodig heeft om aan vast te houden. Mensen die hiermee worstelen, worden hiermee geconfronteerd door het innemen van Living Grail 5. Living Grail 5 legt dualiteit in communicatie bloot en helpt het oplossen. Wij hebben alle aardse rollen zoals slachtoffer – dader, slaaf – meester, man – vrouw in beide aspecten ervaren, alsook de pijn die dat in ons genereerde. Juist een groter hartsbewustzijn maakt dat we beide kanten van de medaille kunnen zien en activeert het weten, dat ze eigenlijk over hetzelfde gaan, om daar compassie voor te hebben en ze zo te overstijgen. In verbinding met het Zelf, verwoordt het keelcentrum een waarheid die niet verdedigd hoeft te worden. Het is geen punt van de taart zoals de kerk een waarheid verwoordt en de wetenschap een totaal andere punt, maar de hele waarheid. Dit is de waarheid van het hart. Een universele taal die iedereen begrijpt. Er is geen andere mogelijkheid om bij die waarheid te komen dan dat alles zichtbaar wordt en alles ons gespiegeld wordt en dat we volkomen eerlijk en oprecht naar onszelf kijken. Liefde voor onszelf is daarbij de sleutel tot integratie en acceptatie. Het fysieke lichaam is daarbij niets anders dan een weerspiegeling van onze geest. En het ervaren van de pijn geeft de mogelijkheid de blokkade tot in de wortel (de afsplitsing van de oerbron) op te lossen. Die weg gaat vaak niet in een keer, maar in cirkels of spiralen.

Living Grail 6

Living Grail 6: ‘Ik sta stevig en verankerd in de aarde. Krachtig. Lichaam en geest zijn steeds meer EEN.’
Living Grail 5 en 6 werken het meest heftig om de fysieke structuur en materie op een hoger trillingsplan te brengen. Beide lichtremedies maken het lymfe systeem grondig schoon. Het lymfe systeem is het meest verdichte systeem van het lichaam. De botstructuur is minder dicht. Bij nummer 6 begint ook de integratie van de linker- en rechterhersenhelft. Met name de dolfijnen en walvissen hebben veel verdriet gehad dat de mensheid een splitsing is gaan maken tussen links en rechts, waarbij wij uit de harmonie van de aarde geraakt zijn, terwijl de walvissen en dolfijnen altijd de integratie tussen beide hersenhelften hebben behouden. De linker hersenhelft heeft toegang tot de wetmatigheden van de natuur en de rechterhersenhelft is een creatie veld. Als links informatie geeft aan rechts, dan krijgen we bewustzijn waarom iets zo in elkaar zit. Als rechts informatie geeft aan links, dan voelen we hoe we de natuurwetten kunnen respecteren en daarmee kunnen samenwerken. De Living Grail serie ondersteunt het bewustzijn om het fysiek lichaam te wekken (wakker te maken) en te doortrillen, waardoor het meer en meer als een levend systeem gaat functioneren. Vanaf nummer 6 krijgen we meer bewustzijn op ziekte van ons fysieke lichaam, als zijnde een blokkade in de doorstroming van informatie vanuit het bewustzijnsveld. Doorstroming van het bewustzijn, heeft een directe werking op het fysieke lichaam. Als het bewustzijn en de trilling van het lichaam toeneemt, hebben we een natuurlijke behoefte aan vers, levend en onbewerkt voedsel als versterking van onze levenskracht. Maar we moeten nog leren om het voedsel met net zoveel liefdeskracht en bewustzijn te laten groeien als ons lichaam er nu aan toe is om te trillen. In de tijd van Lemurië was de samenwerking met elementalen en alle andere wezens als deva’s, trollen, feeën, elven, kabouters, gnomen, zeemeerminnen enzovoort, heel gewoon. Wij konden ze gewoon zien en ze waren onlosmakelijk met ons verbonden. Door de gang van de mens door 3D zijn we de verbinding grotendeels kwijt geraakt en zijn al deze wezens naar het rijk van fabelen en sprookjes verwezen. Buiten ons waarnemingsvermogen zijn zij op een bepaalde manier wel ‘levend’ gebleven, maar ons bewustzijn activeert hun kwaliteiten en vice versa. Zij leven meer, als wij ze bestaansrecht geven en wij krijgen meer levenskracht door hun vitale bijdrage aan ons lichaam en het laten groeien van alles wat leeft. Living Grail 6 brengt deze wezens opnieuw in ons bewustzijn.

Living Grail 7

Living Grail 7: ‘Met mijn multidimensionele zelf kom ik thuis op aarde en spreek mijn lichtkracht in mijn cellen aan.’
We zijn gewend om te denken dat het regenererend vermogen van ons fysieke lichaam wordt geactiveerd door ons te verbinden met de Bron. Dat is waar, maar ook maar een deel van de waarheid. Het regenererend vermogen is net zo goed in de cel aanwezig. Wij hebben eigenlijk beperkende aannames over de mogelijkheden van het fysieke lichaam. Het licht in de cel is hetzelfde als het licht in de Bron. We zijn alleen vergeten dat wij die pulserende frequentie zelf kunnen maken in de cel en uit onszelf. Deels zijn we dit vergeten, deels is dit uit onze cellen gewist door buitenaardse krachten die belang hebben (hadden) bij het onderdrukken van het menselijke ras. We kunnen aanspraak maken op het gegeven dat wij zelf het licht zijn, deel van de oneindige zee van lichtpotentie. Ons bewustzijn activeert en herinnert de cel en het atomaire bewustzijn dat het licht is. We herkennen dan, dat in de cel de Bron aanwezig is op deeltjesniveau. Dat betekent dat het atomair bewustzijn in cellen een impuls krijgt die gelijk is aan de Bron. We moeten leren opnieuw met dat atomaire bewustzijn te spelen. We kunnen verdichten, ons ruimer maken en mee pulseren op de hartslag van moeder aarde en het gevoelslichaam. Pas als we dat spel tot een soort standaardprogramma maken voor ons bewustzijn, wordt deze mindstretch geïntegreerd in ons systeem. Nu is er nog de neiging van de mentale velden om het bij het oude denken te laten en de controle mogelijkheden van de mentale velden zijn erg krachtig.

Living Grail 8

Living Grail 8 herstelt de prikkelgeleiding van ons zenuwstelsel, waardoor we meer toegang krijgen tot de hogere informatie van onze cellen.
Living Grail 8 werkt op alles wat in het lichaam elektrisch is: zenuwoverdracht en de hersenen. Disharmonische prikkels worden schoon gemaakt en ook vervuiling door verkeerde gedachtepatronen. Op zenuwbanen die niet gebruikt worden zetten zich minuscule kalkafzettingen af, waardoor de prikkelgeleiding afneemt. Nummer 8 ‘verkruimelt’ als het ware de verkalking, waardoor het elektrisch veld hersteld wordt. Delen van de hersenen worden door de toegenomen prikkeloverdracht weer geactiveerd. We gebruiken nu 10-15 procent van onze hersenen. Dan kunnen we ons iets voorstellen bij hoeveel de energiedoorstroming in ons lichaam toe gaat nemen, zodat de hersenactiviteit ook toe gaat nemen. Je zou zeggen als je deze informatie leest, dat veel mensen dus deze remedie zouden moeten nemen, maar dat kan alleen en het werkt alleen als het bewustzijn eraan toe is en de intuïtie aangeeft dat dit het juiste flesje is. Living Grail 8 ondersteunt om de informatie in de hersenstam te ontsluiten. Het ontsluiten van de hersenstam maakt, dat we informatie van binnenin onszelf of in de cel zelf ontsluiten (zoals dit werd aangegeven bij Living Grail 7). Dit noemen we elektronisch bewustzijn. De hogere lichtvelden brengen de velden van informatie (die in de kosmos natuurlijk ook in overdaad aanwezig zijn) op celniveau in trilling of in het elektronische circuit en ons bewustzijn pikt deze subtiele trillingen op, die de hersenen dan weer omzetten in bewuste informatie. Het menselijk lichaam is in zijn huidige architectuur helemaal toereikend voor een multidimensioneel leven. Alleen de potentie moet verder ontsloten te worden. Ons bewustzijn functioneert op elektriciteit, bewustzijn en lichtenergie. Deze drie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus waar het bewustzijn meer en meer afgestemd is op de monade of de Ik Ben, is een hoger voltage mogelijk. Nogmaals we ontsluiten de informatie en de trilling die al in ons aanwezig is.

Living Grail 9
Living Grail 9 reinigt vanuit vuurkracht mijn mentale velden en geeft mijn woorden scheppingskracht.
Vanaf Living Grail 8 maakt de aarde contact met ons in plaats van dat wij contact met de aarde maken. De aarde is een enorme bron van voeding voor ons. Bij deze aarding vanuit hogere lichtvelden en hogere bewustzijnsvelden van moeder aarde, onze dierbare Gaia, is de kracht van de aarde die van vuur. Ondanks de vuurkracht is het een vrouwelijke, zachte energie. Vooropgestelde ideeën worden verbrand, het lager mentale veld wordt schoon gebrand. Tot nu toe werd het woord ‘branden’ amper genoemd. Maar het elektrische, kosmische vuur is geactiveerd en alles wat lager dan deze trilling is, wordt opgeruimd. Het is een energie waar we alleen maar ja of nee tegen kunnen zeggen, een tussenweg is er niet. De vuurkracht brengt ons ook dieper in de stilte. De vuurkracht helpt ons om alles los te laten wat wij vast willen houden. Er valt eigenlijk in die staat van Zijn niets meer vast te houden. Informatie komt en gaat. Living Grail 9 gaat over de poort van meesterschap voor dit leven en voorbij dit leven. Als wij door de poort gaan, dan is er geen weg terug. Dan kiezen we voor het elektrische vuur en de weg van belangeloze liefde en overgave aan het grote geheel. Door de poort krijgen we ook weer onze essentie van onsterfelijkheid terug. Het elektrische vuur is een eeuwig brandend vuur, omdat het in zichzelf brandt en niets buiten zichzelf nodig heeft. De menselijke wil is dan op een bepaald level uitgeschakeld, omdat deze energie zich niet laat dwingen. Dat maakt dat er ook geen misbruik van gemaakt kan worden. Als de vuurstroom krachtiger is, heeft het woord meer werking als we het uitspreken. Het betekent ook dat als de waarheid wordt gesproken, hij door anderen wordt herkend en geaccepteerd. Denk even terug aan het elektrische vuur. Dat brandt in zichzelf. Iemand die de waarheid spreekt, hoeft geen medestanders te hebben en is ook niet tegen iemand. De persoon spreekt op zichzelf, onbevooroordeeld, los van sociale wenselijkheid. Dat maakt dat anderen daar onbevangen naar kunnen luisteren. De vuurkracht van het woord moet je wel leren kennen. Woorden kunnen zo’n scheppingskracht genereren, dat iets per direct tot stand komt. Eigenlijk is de intentie erachter het werkende veld, zodat ook niet uitgesproken woorden soms even krachtig kunnen werken. Living Grail 7 en 8 (en voorgaande nummers) zijn heel belangrijk, zodat er voldoende uitzuivering plaats vindt en alleen het eigen gezuiverde vuur brandt. Door gebruik van Living Grail 9 kunnen we de boodschappen van moeder aarde als levend wezen beter ontvangen. De aarde zelf is zo ver, dat zij niet meer duldt dat zij niet gehoord wordt. De Indianen, de Maya’s, de Aboriginals, de Bosnegers hebben altijd de aarde behandeld als levend wezen, met respect en als hun eigen moeder. Maar zijn heel vaak niet gehoord door anderen. Er is een veld aan het ontstaan waar mensen niet langer dulden dat er onwaarheid gesproken wordt. Kijk bijvoorbeeld naar de verhalen rond vaccinaties en een steeds grotere groep mensen die de vaccinaties weigert.

Living Grail 10

Bij Living Grail 10 wordt de eenheid tussen beide hersenhelften hersteld. Gevoel en denken kunnen weer volledig samenvallen.
In Living Grail 10 zit een code of sleutel, waardoor er weer lagen uit de voorgaande flesjes ontsloten gaan worden. Dit werd bij Living Grail 5 de volgende cirkel van bewustzijn genoemd. Living Grail 10 geeft verstilling, innerlijke stilte. Deze basis van stilte en balans maakt dat we heel makkelijk toegang hebben tot nieuwe kennis en informatie. Met dit flesje ervaren we dat het niet meer nodig is om informatie vast te houden. We hebben de informatie al in ons en we hoeven het alleen maar toe te laten en weer weg te geven. Dat kan ook gebeuren met de velden van gedachtes. Living Grail 10 laat ons meer en meer beseffen dat wij niet onze gedachtes zijn, maar dat gedachtes de intentie volgen. De intentie komt voort uit het hogere bewustzijn en daarboven gelegen lagen. De intentie komt steeds zuiverder in rechte lijn door. Dingen ontstaan zonder dat we erover nadenken! Bij Living Grail 10 gaan de linker- en rechterhersenhelft in eenheid samenwerken. Bij het binnengaan van de materie van de mens (aan het eind van Lemurië) is het tussenschot tussen beide hersendelen gevormd, het corpus callosum als beschermende werking voor twee verschillende elektrisch velden, waarbij de hersenen door het bewustzijn (en meestal het geautomatiseerde onbewuste bewustzijn) een programma van filtering hebben of een item in de linker- dan wel in de rechterhersenhelft ‘behandeld’ wordt. Ook die programmeringen zijn een gevolg van collectieve, maatschappelijke velden. De dyslectische kinderen die niet programmeerbaar zijn binnen de oude manier van denken, hebben hier al een geweldige verandering in gebracht. In de nieuwe situatie is het bewustzijnskader wezenlijk anders. De linkerhersenhelft is nu in staat in meerdere tijdslijnen te denken en volgt de grote wetmatigheden van de kosmos. Links en rechts werken in eenheid. Dat betekent dat gevoel en logisch denken volkomen met elkaar samenvallen. Dat is erg nieuw!!! Living Grail 10 brengt het menselijk elektriciteitsveld naar het nulpunt. Het nulpunt is het moment van eenheid en nu, waarbij verleden en toekomst niet meer bestaan (en trillingen uit het verleden niet meer mee resoneren). Het nulpunt betekent eigenlijk dat er geen afleidende of vervormende of uitstellende energie meer is, maar alles direct IS. Het Christusbewustzijnsgrid (het Bethlehemgrid) dat eerst zo’n 1.80 meter meter in de aarde aanwezig was, komt nu naar onze voeten, als uitnodiging aan ons om contact te maken met dat veld. De aarde heeft het nodig om in ons te ankeren. Het is belangrijk dat we goed beseffen dat wij ons ankeren in de aarde en dat de aarde zich in ons ankert. De graalbeker is de uitdrukking van de oneindige Bronenergie, die vanuit de aarde de graalbeker vult en vult en vult. Dat maakt het scheppingsproces met de aarde ook zo bijzonder en speciaal. Om te kunnen manifesteren, moeten wij fysiek deel uitmaken van de aarde en het aardebewustzijn en in perfecte harmonie met de Bron zijn.

Living Grail 11

Living Grail 11: ‘Vanuit rust weef ik mijn lichtbijdrage aan een nieuwe wereld en voel mij ingebed in de graalenergie van moeder aarde.’
Living Grail 11 opent de weg naar de toekomst en brengt tegelijkertijd de toekomst naar het nu. De toekomst vormt een enorm verbreed veld van informatie. Vanuit het hart weven wij als het ware de lichtlijnen om een nieuwe 5D aarde te creëren. Creatie is iets wat ontstaat en niet iets wat je doet. Creatie is in jou als een zaadje voor de volgende stap. Met deze lichtlijnen maken we ook verbindingswegen door het universum en interdimensionale communicatie. Dit lichtveld heeft een prachtige liefdevolle energie, het is compact en zichtbaar en het is de oorspronkelijke opdracht van de aarde. Tijd is daarbij een fictief begrip. In die zin dat rond 2012 de specifieke potentie en bedoeling van aarde en mensheid wel degelijk nu in de vorm komt en niet honderd jaar eerder of 2000 jaar eerder. Bij wie deze energie is geactiveerd, is hij geactiveerd en de mens bij wie dat nu nog niet is, die komt op zijn tijd. Wat voor de een nu is, is voor de ander later. Uiteindelijk is er geen vroeger of later. Het is allemaal tegelijkertijd. Het is. Er blijft ook niemand achter. Dat zijn gedachtespinsels om ons in de dualiteit van goed en kwaad te houden. De energie die Living Grail 11 vertegenwoordigt, geeft zoveel rust omdat het ons uit de tijd zet. Je doet wat op dat moment kan en dat is prima. Het zet de tijd stil, zet rechtop en in rust. Tijd geeft juist onrust. Living Grail 11 is belangrijk voor kinderen die zonder tijd leven. Dit maakt hen bewust en compact, zodat ze zichzelf niet meer verliezen in dromen of tijdloosheid (tijd zonder bewustzijn).Bij het begin van de beschrijving van Living Grail 10 werd de stilte genoemd. Bij Living Grail 11 is de stilte een zee van potentie, van waaruit alles mogelijk is binnen de bedding van een veld van liefde. Per direct kunnen we alles manifesteren wat gevoed is door het veld van liefde. Weer is het een bewuste keus (zie ook Living Grail 9) om die stap te zetten. Living Grail 11 ondersteunt ook dat mensen een keuze accepteren en er geen oordeel meer over hebben. Er is een neutraliteit in alles wat je doet. Nummer 11 helpt om neutrale beeldentaal te genereren gebaseerd op Zijn. Deze beelden zijn eenduidig, helder en voor een uitleg vatbaar. De kleuring van emoties en mentale velden die zelfs doordringen in visuele beelden, worden opgeruimd. Nummer 11 opent ook de zee van potentie. Het ontsluit velden van weten en inzicht en doorzicht in de grote patronen van het leven. Oorzaak en gevolg, we zien het totale web, in plaats van de stukjes (vergelijk de hele waarheid in plaats van een taartpunt bij nummer 5). Vanuit intentie wordt de deur naar inzicht geopend en het gebeurt vanuit een grote innerlijke rust. Hoe is dat toepasbaar op het proces van manifesteren vanuit de graalenergie? Rust is nogmaals de voorwaarde om te komen tot creatie en het optimaal aansluiten op het creërende veld van de aarde-energie. Rust houdt het veld van gedachtes en ego erbuiten en rust geeft verbinding met je intentie en een welbewuste keuze. Dit heeft niets met verantwoordelijkheid te maken, omdat alleen het ego zich verantwoordelijk voelt. Dit doe je omdat je het van binnen voelt. Je bent volkomen vrij om het wel of niet te doen. Het is een vrije gift.

Living Grail 12

Living Grail 12: ‘Ik ben alles en alles is in mij. De liefdestrilling en plezier van kosmos en aarde trillen in mijn cellen.’
Living Grail 12 staat voor verinnerlijking. Waar je als het ware bij 11 nog naar de zee kijkt, maak je nu weer deel uit van de zee. Je bent de druppel in de zee en de zee tegelijkertijd. Dat is een enorme bewustzijnssprong. Mystici komen ‘per ongeluk’ in deze beleving en ervaring en zijn vervolgens hun hele leven op zoek naar het opnieuw ervaren van deze staat van zijn. De stap in bewustzijn is zo groot omdat de linkerhersenhelft zoals hij nu functioneert dit niet meer kan bevatten. Dit is alleen te voelen als waarheid, als ‘instant truth’. Alleen via innerlijk weten en voelen, ervaren we dat het exact het juiste is wat er gebeurt. Nieuw voor deze tijd is, dat we het gevoelsveld qua ervaring kunnen delen met een ander, en dat de ander hetzelfde voelt en ervaart in dezelfde intensiteit. Dat is een noodzakelijke voorwaarde om volledig aanwezig te zijn in de vijfde dimensie. Het gevoelsveld is onderdeel van het veld van liefde. Het kunnen delen van een gevoelsveld met anderen, is een voorwaarde voor een harmonische creatie en manifestatie. Manifestatie is een gevolg van intentie, liefde en gerichte scheppingskracht (klank of licht). Dus als je een beeld hebt, maar je hebt het gevoel er niet bij, dan is je creatie niet volledig. Bij de creaties die we eerst maakten, was het ego nog aanwezig en ook de eigen mentale velden. Pas als die zijn uitgezuiverd, komt het hart en de gevoelsbeleving erbij. Dan gaat het erom dat beeld en gevoel met elkaar samenvallen. Het kan ook andersom gaan, dat we als eerste een heel diep gevoel hebben en vervolgens de mentale velden inzetten om de creatie compleet te maken. Het zal voor veel mensen een verademing zijn om te ervaren dat het gevoel het scheppend vermogen in werking zet. Het gevoel geeft een leven genererende stroom. De Living Grail gaat over het heilig huwelijk in onszelf en volledige eenwording van het mannelijke en vrouwelijke tot in het fysieke. Dat heeft dus ook effect op seksueel gebied. Living Grail 12 nodigt uit tot overgave en met plezier totaal in het lichaam aanwezig zijn. Door middel van bewustzijn krijgen we ook sturing over de hormonen. Nummer 12 maakt het gehele endrocriene stelsel schoon en de geslachtsklieren zijn daar onderdeel van.De energie waar Living Grail 12 voor staat maakt dat het zelfgenezend vermogen voor ons zo vanzelfsprekend wordt, dat we het ook niet meer als heel bijzonder ervaren. De rol van onze begeleiding verandert ook. Deze hebben meer en meer de functie ons te ondersteunen om het eigen weten helder te krijgen. En ons nieuwe dingen aan te reiken zodat nieuwe velden van informatie zich alsmaar openen. En ook vice versa, dat wij als mensen informatie genereren voor de kosmos. De hogere wezensdelen worden zo in ons geïntegreerd dat we lichtwezen en mens in een zijn.

Living Arc

De Living Arc is de doos waarmee wij de overgang maken van dualiteit naar eenheid Om die overgang te maken, moeten alle schaduwaspecten van onszelf in het licht komen. In eerste instantie is de doos Living Arc een hele confronterende doos omdat hij ons niet aflatend confronteert met die delen in onszelf en soms vooral door ons geprojecteerd in de ander, waarmee wij nog niet in liefde zijn met onszelf. Alles in ons wil tot liefde en eenheid gebracht worden. Ons hele lichaam is één opslagveld van herinnering. Letterlijk ieder celletje wordt aangeraakt met de nieuwe energie om zich de goddelijke aard te herinneren en qua trillingsgetal te veranderen. De emotionele velden worden verder geschoond van herinneringen van de persoonlijkheid zodat zij dragende velden worden voor de gevoelsvelden, de velden die het hart herkent als oneindig intelligent en verbonden met het leven en de levenskracht. De mentale velden worden opgeruimd zodat wij niet langer ons laten beperken door welk gerealiseerd gedachtenveld dan ook: Noch de aardse velden door religie en regeringssystemen in het leven geroepen, noch de beïnvloeding vanuit buitenaardse velden die de mens graag onder controle willen houden. Ook worden de linker- en rechterhersenhelft qua trillingsgetal gelijk gemaakt en verbonden waardoor zij veel meer onderling uitwisselen. We komen los van bestaande denksystemen en onze creativiteit en oorspronkelijk denken krijgt een megaboost. We gaan meer functioneren vanuit de rechterhersenhelft. Aangezien deze èn holografisch werkt èn geen tijd kent, kunnen we begrijpen dat we ons weer meer en meer verbonden voelen met het grote geheel en dat geschiedenis en vorige en toekomstige levens wegvallen en alles één moment NU is.

Het Engelse woord Arc betekent Ark en refereert aan de Ark van het Verbond: het verbond dat God met de mens sloot dat de mens alles in zich heeft om medeschepper te zijn. De Arc serie ontsluit de hogere coderingsvelden in ons DNA waarmee wij weer (heilige) informatie herinneren die onze vermogens als mens enorm doen toenemen. Deze informatie is opgeslagen in onze eigen DNA velden en hoeven alleen ontsloten te worden. Een hoger trillingsveld ontsluit deze informatie of maakt haar wakker. Wetenschappers spreken hier over slapend DNA of zelfs junk DNA. Het woord Living betekent uiteraard levend en staat voor de mens en de mensen die met elkaar een levend morfogenetisch veld vormen. Als de één in bewustzijn toeneemt, dan is dat van positieve invloed op de ander. Als een persoon zijn DNA coderingsveld opent, dan is het voor de ander makkelijker.

Living Arc 1

‘Ik ben mijzelf, in mijn centrum en in mijn basis: stil, zonder gedachte of vorm. Ik Ben.’
Living Arc 1 gaat over de absolute vrijheid van de mens. Hij helpt om je eigen basis breder te maken. Je eigen onderscheidingsvermogen wordt helder en je weet wat van jou is en wat van de ander. Dat geeft vrijheid. Als je goed bij jezelf bent, dan kun op een objectieve manier naar de energie van anderen en van jezelf kijken. Het versterkt je individualiteit om in een groter algemeen veld in liefde jezelf te zijn.
Veiligheid en bestaansrecht in het eerste chakra zijn vanzelfsprekend, zijn een goddelijk recht voor ieder mens. Met dit besef kan een mens dieper in zijn fysieke lichaam zakken. In het eerste chakra komt een weten, zodat de oude pijn zich niet meer hoeft te herhalen.’
Er vindt een eerste verankering plaats van de hogere kosmische lagen van jezelf in de basis en ook een verankering van de vijf D aarde in je basis. Het brengt lichtdraden in de basis met een diamant (= regenboog)structuur.
Je gaat steeds meer ervaren dat je vanuit jezelf creëert en dat je ook de potentie krijgt om voorgaande creaties (bijvoorbeeld een blauwdruk voor dit leven) te hercreëren vanuit intentie, als motor van jouw goddelijke wil voor realisatie op aarde.

Living Arc 2

‘Ik Ben de weg naar eenheid. Alles waarin ik nog duaal ben, ga ik aan in liefde en vanuit mijn waarheid.’
Om de essentie van de doos Living Arc in onszelf aan te raken, is het een voorwaarde dat je de confrontatie met je duale stukken in jezelf aangaat. Alles wil tot eenheid gebracht worden in jezelf. Het vraagt absoluut respect voor je eigen waarheid, gebaseerd op liefde voor jezelf en wie je bent. Living Arc 2 confronteert je met alles wat je nog buiten je systeem zet als afspiegeling van de dualiteit omdat je er geen ik tegen zegt. Soms moet je nummer 2 dus langere tijd gebruiken voor dit opruimproces, omdat iedere nieuwe stap die je zet, je weer nieuwe (oude) vormen van ontkenning, afscheiding of afsplitsing kan laten zien.
Living Arc 2 confronteert je onomwonden met waar je niet bij jezelf blijft. Daardoor ontwikkel je juist de mogelijkheid om steeds jezelf te zijn. Living Arc 2 ondersteunt je om in het nu aanwezig te zijn. Je blijft in je zijn, in je waarheid (eerste en tweede chakra) en je liefde (vierde chakra). Je blijft in verbinding met je eigen gevoel, wat er ook gebeurt, of hoe heftig de emoties van de ander ook zijn. Dat is tegelijkertijd de allerbeste en allermooiste hulp die je jezelf of iemand anders kan geven en de enige vorm van hulp die geeft zonder te geven en de ander volledig in zijn waarde laat.
Living Arc 2 brengt de energiestromen in het lichaam tot eenheid en zet het lichtlichaam recht in het fysieke lichaam. Sommige mensen ervaren dat ze rechtop worden gezet en langer worden. Zo valt de doorstroming van het centrale kanaal, de buis van licht, makkelijker samen met de ruggengraat. Hoe meer deze samenvallen, hoe soepeler en buigzamer de ruggengraat wordt en vastgezette emoties worden opgeschoond. Dit heeft ook een positieve invloed op soepelheid van denkstructuren. Het werkt ook door op het ruggenmerg en de aanmaak van rode bloedlichaampjes. Hoe meer de fysieke lichaamsprocessen worden doortrokken door het lichtlichaam, hoe meer het DNA zich kan herstellen. Het voeden van de ruggengraat door de buis van licht maakt, dat je gevoed wordt door de hogere energieën van hemel en aarde. De substantie, de ‘aardse’ stof van onder andere de organen, wordt aangepast aan het nieuwe veld met nieuwe lichtcoderingen van een diamanten structuur.

Living Arc 3

‘Ik centreer mijzelf in de buis van licht. De epifyse is de centrale, objectieve aanstuurder van alle lichaamsprocessen.’
Living Arc 3 werkt onder andere in op de hersenstam. In de hersenstam zitten coderingen die de waarneming kleuren. Bepaalde overtuigingen draag je bij je, vaak gedurende vele levens en deze kleuren je werkelijkheid. Zo heb je moeite met het helder zien van de vele soorten en manieren van subtiele onderdrukking van het menselijk ras. Living Arc 3 ontkoppelt het denken en ontkoppelt je concepten over de werkelijkheid. Het maakt de waarneming weer objectief. Voor een juiste basis van creëren is het belangrijk dat je voelt en weet dat alles mogelijk is.
Living Arc 3 heeft uitwerking op het hormoonstelsel. Je hormonen zijn gekoppeld aan het tweede chakra en bepalen hoe je je voelt. Een niet goed gebalanceerd hormoonstelsel kleurt je emotie, je gevoel en kleurt je waarneming net als het denken dit doet. Living Arc 3 brengt je terug bij de oergrond van het bestaan. Dat is de toegang tot de oerzee (vanuit het tweede chakra) van waaruit je geboren bent, je geboorterecht en de toegang tot het zijnsaspect. De oerzee is objectief en zuiver. Alles wat je ooit ervaren hebt, mag er zijn, alle emoties. Een objectieve waarneming vanuit de oergrond balanceert het hormoonstelsel en maakt de epifyse (de pijnappelklier) weer tot de centrale aanstuurder van het hormoonstelsel. De essentie van de epifyse is dat hij ons centreert en terug brengt bij de eenheid. Living Arc 3 activeert lichtlijnen in de oergrond en in het stuitje. Het maakt het stuitje helder en lost oude programmeringen op (net als bij de hersenstam), zoals ervaringen van afwijzing door adoptie of een niet erkende vader. Lichtlijnen zijn informatie en lichtlijnen activeren bewustzijn. Via bewustzijn besef je de samenhang in alles.
Je geboortenaam uitspreken activeert bij Living Arc 3 het oorspronkelijk krachtveld voor welke naam jij als ziel gekozen hebt om als krachtbron met je te dragen. De Ik Ben energie brengt ook het geboorterecht terug in je systeem.

Living Arc 4

‘Ik sta in mijn liefde. Ik ben in overgave mijzelf. Ik herken en erken de kracht van mijn woorden.’
Living Arc 4 maakt de overgang van het Ik-veld naar een Wij-veld, waarin wij weer onze krachten bundelen en samenwerken om doorgang te krijgen naar de hogere lichtvelden van informatie. Living Arc 4 gaat over de toegang tot alle dertien dimensies, waarbij de dimensies niet meer aparte eenheden zijn, maar samen een geheel vormen. Vanuit het eerste chakra wordt de verbinding gemaakt naar de hogere dimensies. Dit genereert de volledige, allesomvattende levensenergie en liefdesenergie.
Met Living Arc 4 kijk je naar voren en niet meer naar achteren wat geweest is. Het gaat om een toekomstvisie en toekomstgericht zijn. Living Arc 4 centreert en richt zich naar het centrum. Alles is in jou gecentreerd in het hart: mannelijk-vrouwelijk, hemel en aarde, voor-achter. In het centrum staan vraagt om volledige overgave zonder reserve, zodat je volledig doet wat jouw taak is. Betekent ook volledig mens-zijn, deel van het geheel (aarde-kosmos) zijn en volledig geïncarneerd mens zijn. Vergelijking met anderen, wie zij zijn, wat zij kunnen, is niet meer van belang omdat je alleen maar jezelf kunt zijn in deze energie; in overgave en kwetsbaarheid.
Het creërende woord speelt een wezenlijke rol bij Living Arc 4 en bij alle flesjes Living Arc. Je energetische systeem wordt steeds opener naar buiten, terwijl je chakra’s naar binnen gericht zijn, voelen van binnenuit. Je systeem wordt gevoeliger voor het trillingsveld van woorden. Hoe meer je in je eigen centrum blijft, hoe beter je kunt onderscheiden wat andere mensen zeggen of dit over henzelf gaat of over jou. Dus enerzijds komen woorden meer binnen, maar anderzijds onderscheid je beter de oorspronkelijke trilling van woorden. Je creërende kracht in het gebruik van het woord wordt sterker en de zeggingskracht van het woord wordt sterker. Je woorden sluiten aan bij je hart en je gevoelsvelden. Je weet precies wat je moet zeggen om helend te zijn voor je omgeving en je woorden hebben een helende werking.

Living Arc 5

‘Ik spreek het levende woord, ik spreek vanuit mijn hart. Zo raak ik de ander in zijn Zijn.’
Living Arc 5 gaat allereerst over de keel en het levende woord. In het levende woord is de levensenergie geïntegreerd. De trilling van hart en ziel zijn in het levende woord verweven, de persoonlijkheid is hier niet meer bij betrokken. De verbinding, die is gemaakt, heeft te maken met leven brengende energie. Tot in de diepste lagen van bewustzijn kun je leven brengen door dit woord. Het geeft licht, het geeft inzicht, het geeft helderheid, waardoor de energie lichter wordt.
De kracht van de taal is ook luchtig, als gevleugelde taal en humor krijgt ruimte. Er zit geen lading meer in wat je zegt, omdat de persoonlijkheid niet meer mee resoneert met zijn neiging tot veroordelen of afkeuren. Wat je zegt is waar, zuiver en objectief. De ander herkent onmiddellijk deze oorspronkelijke kwaliteit en kan er onbevangen naar luisteren en zich werkelijk vrij voelen hier al dan niet iets mee te doen. Voor degene die spreekt, is het van geen belang of de ander er wel of niet iets mee doet.
Het woord is een natuurlijk aspect van Zijn, neutraal in zijn inhoud, liefdevol en het schept vrijheid. Het woord raakt iemand in zijn centrum en brengt hem terug bij zichzelf. Ontvangen en geven zijn hierbij één, omdat er niets gegeven wordt en iemand dus ook niets hoeft te ontvangen. Het Is.
Living Arc 5 herstelt ook de eventuele energetische gaten in ons auraveld, die in je kindertijd zijn ontstaan, omdat je vanaf de geboorte heel vanzelfsprekend in je hart aanwezig was, maar dit er niet altijd mocht zijn. Waar dit nog sterk speelt, is het belangrijk om ook andere Healing Arts remedies in te nemen, om deze emotionele ballast op te ruimen, zodat er ruimte komt voor het oorspronkelijke gevoel. Bij sommige kinderen is vanuit hun gevoel een vanzelfsprekende wijsheid aanwezig. Zij zijn een goed voorbeeld van hoeveel informatie in ons gevoelsveld opgeslagen zit. Living Arc 5 versterkt dit, zodat zij hun wijsheid niet opgeven als ze binnen een schoolsysteem terecht komen, waar deze wijsheid niet erkend en herkend wordt. Het houdt hen in hun centrum.

Living Arc 6

‘Ik ervaar en begrijp mijn multidimensionaliteit. Ik heb bewustzijn op de subtiele creatiekracht van mijn (hoger) denken.’
Living Arc 6 bevordert een betere samenwerking tussen beide hersenhelften. De bedrading van het grofstoffelijk energetische lichaam wordt ontkoppeld van het fysieke lichaam. Dat houdt in dat de hersenen niet meer aangestuurd worden door alle signalen en onrust van het lagere mentale lichaam, de altijd drukke mind. De hersenen komen tot rust en er komt balans in beide hersenhelften. Als de hersenen tot rust komen, kan het hart, dat werkt met subtielere gevoelssignalen en het hoger denken, het overnemen. Het hoger denken is heel zuiver en helderziend waar te nemen als subtiele bedrading en is zeer fijnmazig. Zuiver denken is heel gevoelig voor de juiste woorden en werkt op basis van ingeving vanuit het hogere veld van intuïtie. Niet alleen woorden zijn vormgevend, ook de subtiele energie van hoger denken is creërend en vormgevend. Elke gedachte is een creatievorm en resoneert mee bij creatieprocessen. Helende gedachtekracht gericht op een ander, heeft dus direct effect.
Bij Living Arc 3 is beschreven hoe lichtlijnen en bewustzijn samengaan. We hebben in het algemeen een sterk beheer over de functie van de linkerhersenhelft. We zijn ons zeer bewust zijn van tijd, van structuur, van logica, van controle over bepaalde gebeurtenissen. Uiteraard krijgt het bij veel mensen teveel nadruk. Over de rechterhersenhelft hebben we minder beheer. Het overkomt ons meer: een creatieve inval, een plotselinge droom, toegang tot een vorig leven. Living Arc 6 activeert samenwerking tussen beide hersenhelften en activeert de lichtstructuren in de substantie van de rechterhersenhelft.
In samenwerking van beide hersenhelften en met loskoppeling van lagere mentale velden, ontstaat een exacte waarneming. De lichtstructuur van de hersenen maakt nu ook verbinding met de oren en het zien. We krijgen beheer over ons horen en waarnemen. Hoog bewustzijn heeft alles te maken met absolute objectiviteit. Vanuit objectiviteit kunnen we vanuit een heel hoog bewustzijnsniveau naar de realiteit kijken. Zuiver horen betekent, dat je de boodschap onder dat wat gezegd wordt, kunt horen. Vanuit absolute objectiviteit is er een objectief veld van liefde en je ziet en beseft het doel in alles. De mier, de mug, het blad aan de boom, ieder levend wezen heeft zijn functie in het geheel en ieder wezen is van volmaakte schoonheid. Alles wat een mens meemaakt, heeft een functie in het geheel en het achterliggende plan is gebaseerd op immense liefde en wijsheid. Dat genereert niet alleen objectieve waarneming, maar een veld van liefde waardoor wij alles kunnen aanraken met die Goddelijke liefde.
Objectieve waarneming geeft toegang tot het bewust creëren van materie, zoals bijvoorbeeld een gezond en stralend fysiek lichaam.
Vanuit de rechterhersenhelft krijgen we meer toegang tot parallelle levens, multidimensionele werkelijkheden en subtiele waarneming.

Living Arc 7

‘Ik erken mijn gouden energie van mijn hoger Zelf: mijn scheppingskracht, mijn drakenkracht.’
De hele serie Living Arc is een transformatieproces voor indaling van het hogere lichtwezen in een fysiek lichaam, dat deze hogere trilling kan hanteren. Met het doorlopen van ieder flesje zet het lichaam een bepaalde stap
Living Arc 7 herverbindt het fysieke lichaam met het hogere fijnstoffelijke lichaam, zodat de goddelijke energie direct door gaat stromen naar het fysieke lichaam. Living Arc 7 activeert de onderste chakra’s, zodat de Ik Ben energie of Hoger Zelf indaalt in de laagste chakra’s. De onderste chakra’s staan voor: in beweging komen, handelen, scheppen en ook het allerdiepst doorvoelde bestaansrecht; dat jij het recht hebt om te zijn wie je bent. Je kan dan diep van binnen voelen dat jij dit keer niet omgebracht wordt om wie je bent.
Bij Living Arc 7 (en nummer 8) worden de onderste chakra’s sterk geactiveerd en gaat de kundalini, de scheppingsenergie, sterk stromen. In aansluiting op universele liefde en universele scheppingskracht mag onze unieke liefde en onze expressie van wie wij zijn, meer en meer in de vorm gezet worden. Hier speelt de persoonlijkheid geen rol meer. In het opruimproces of aanraak proces kan het wel zijn, dat bij jou een onderdrukt hormoonsysteem weer gaat functioneren en bijbehorende emoties gaan stromen. Daarna wordt de balans hersteld. Concreet kan ook een (onderdrukte) vrouwelijke cyclus weer op gang komen.
Bij de serie Living Arc speelt de drakenkracht als oer-scheppingskracht een belangrijk rol. De draken hebben aan de oorsprong van de aarde meegewerkt om de aarde vorm te geven. Living Arc 7 activeert de drakenkracht in jezelf waarmee je direct samen kunt werken met deze machtige energieën. Je kunt met hen samenwerken als je krachtig jezelf bent met een absoluut (innerlijk) weten en bewustzijn over jouw functie in het geheel. De drakenenergie bij Living Arc 7 is een gouden, vloeibare, schitterende energie. Het is een nieuwe energie op aarde, die de meesters ons nog niet voorgeleefd hebben. De draak staat voor oerkracht en goud staat voor vernieuwing. Het is informatie met wit-gouden energie voorbij de mentale velden, verlicht en stromend, trillend in zichzelf als een ster in een sterrenhemel, met een prachtige geometrische structuur. Het staat los van de ander en heeft een eigen informatieveld, maar is wel in contact met alles. Er is een duidelijke afbakening tussen de energie van jou en de ander. Het gaat over wie jij bent, jouw kwaliteit en ieder deeltje heeft zijn eigen plek, er zijn geen randfiguren. Dit is wat de nieuwe aarde zal worden en hoe nu ‘de draak de nieuwe aarde baart.’

Living Arc 8

Ik ben geaard in mijn lichaam en tril in alle dimensies. Zo (mede) creëer ik en ervaar ik de nieuwe aarde. Wat een vreugde!’
De volgende fase van mens-zijn gaat over samenzijn in liefde, over het werkelijk harmoniëren van alle energieën. Dit proces kan alleen plaats vinden als je als mens in je centrum, middelpunt bent en in je liefde. Dat moet je zelf verworven hebben door wie je bent. Daarin telt niet alleen wie je in dit leven bent, maar wie je bent door alle levens heen.
Creatie is verbinding maken met de hoogste lagen van informatie en lichtlijnenstructuur en tegelijkertijd totaal in het fysieke lichaam, in het onderste chakra van je lichaam, aanwezig zijn. Als je in je hart bent, ben je in de gevoelswereld,dan kan je ook in het eerste chakra gaan voelen, dan komt licht en vorm samen. In andere woorden: wil je met de velden van creatie werken, dan moet de scheiding tussen hemel en aarde in jou geheeld zijn. Aarde en hemel zijn één geheel in jou. Absolute acceptatie van wie jij bent in de hemel en op aarde is een voorwaarde.
Living Arc 8 is de poort naar de eeuwige velden van informatie. Dit zijn een soort bollen van informatievelden, multidimensionaal en met de vorm van de levensbloem (Flower of Life), in een ‘octavenveld’ van de 16e naar de 32e dimensie. Als mens krijg je toegang tot deze informatie en de hogere kennis daarvan. Dit is gebaseerd op wederzijdse bevruchting. Jij kunt in vrijheid uit deze bollen van informatie putten en door jouw veld evolueren de bollen. Hoe meer je liefde ontwikkeld is, hoe groter je reikwijdte om toegang te hebben tot deze bollen van informatie. De velden van informatie van deze bollen hebben een hogere lichtlijnenstructuur en een grote vormkracht: het vormkrachtenveld van de Geest. Creatie is het scheppen van een nieuwe wereld of de nieuwe aarde in combinatie van wat er is en dat wat je brengt. Als jij als mens in je centrum bent, ben je op alle niveaus aanwezig. Creatie is vanuit je totale veld. De leerschool is om op alle niveaus aanwezig te zijn.
Living Arc 8 activeert de toegang tot en vertaling van deze hogere informatievelden via een soort ‘lege’ ruimte achter het derde oog. De waarneming vanuit deze lege ruimte gaat voorbij ieder bestaand concept van denken en ontsluit de informatie van het hart.
Klank en zelf klank maken is een hulpmiddel om dieper in ons eigen centrum te komen en de lichtstructuur van het fysieke lichaam te bekrachtigen en te verhogen. Geometrische vormen zoals de lemniscaat zijn een krachtig hulpmiddel om ‘boven en beneden’ gelijk te schakelen.

Living Arc 9

‘Ik neem volledige verantwoordelijkheid voor wie ik ben. Ik leef vanaf nu mijn meesterschap op aarde.’
De Living Arc serie ondersteunt je op de weg naar realisatie van je meesterschap op aarde. Meesterschap is jouw potentieel leven op aarde vanuit de sterren. Op weg naar meesterschap kun je geen stap overslaan en Living Arc 9 checkt als het ware of je de dualiteit in jezelf (en in je omgeving) goed hebt opgeruimd, zodat je de volgende stap kunt maken, namelijk vanuit gelijkwaardigheid met engelen en meesters samenwerken. Samenwerken is niet dat je een medium bent voor bepaalde meesters, maar dat je jouw bijdrage als gelijkwaardig en noodzakelijk ervaart voor het creëren van een nieuwe samenleving en een nieuwe aarde. Jij bent helemaal in je centrum, in je Ik Ben Aanwezigheid. Jij bent het centrale punt van handeling, vanuit jouw gevoel en innerlijk weten. Dit is een (definitief) indalen van de Ik Ben Vertegenwoordiging. Het is een enorme beslissing om de Ik Ben te leven, want je neemt volledig verantwoordelijkheid voor wie jij bent. De meesters houden alleen toezicht op wat je doet en staan uit respect voor jou aan de rand van jouw veld. Wie in dit leven toe is om zijn meesterschap te leven, doet dit op grond van veel toegewijd werk in andere (ook galactische) levens.
Via de buis van licht in de ruggengraat brengen we de hoogste energieën in de verdichtte vorm van ons fysieke lichaam en in de aarde, waardoor wij en de aarde de hoogste energieën gaan leven. Dit heeft effect op de kristallijne structuur van de fijnstoffelijke lichamen. Besef dat je je fysieke lichaam werkelijk eigen maakt als jouw hoogste creatie, nu, en het eert als zodanig. Vanuit het zijn op alle levels (zie nummer 8) gaat het dan niet meer zozeer over gronden, maar totaal in je lichaam Zijn. Waarheid ervaar je in je onderbuik, waar het eerste en tweede chakra steeds meer één zijn. Vanuit je buik weet je wat je moet doen. Je onderbuik is namelijk aarde-gerelateerd en weet precies wat je met de informatie, die je vanuit de hogere velden binnen krijgt, moet doen.
Living Arc 9 activeert de heilige geometrie zoals de lemniscaat, die vervolgens fijnstoffelijke structuren ‘recht’ trekt. Nummer 9 werkt in op het antenne-netwerk van de pijnappelklier, de epifyse, zodat je multidimensioneel gaat waarnemen, terwijl je in je lichaam blijft.
Met Living Arc 9 doorgronden kinderen hun eigen denkwijze, die veel sneller en geavanceerder is vanuit multidimensionaliteit en quantumdenken, dan het analoge denken dat binnen schoolsystemen de overhand heeft. Zij kunnen beter bij zichzelf blijven en zich, waar nodig, aanpassen.

Living Arc 10

‘Ik kom mijn afspraak ten volle na en pak mijn zelfgekozen taak op. Ik ga mijn diepste (oer)angst aan en ruim hem op.’
Waar je bij Living Arc 9 bijna het gevoel krijgt dat je er bent in het opruimen van dualiteit in jezelf, raakt Living Arc 10 de oerangst aan. Je oerangst is het moment dat jij je afsplitste van de Bron om je leerweg in de dualiteit te gaan. Het opruimen van de oerangst is nodig om de weg naar eenheid in jezelf ook op de lagen van het onderbewustzijn te genereren. Pas als je je persoonlijke angst opruimt, ben je in staat om mee te helpen aan het opruimen van collectieve angsten. In het veld van toekomstige creatie, waar we steeds dieper toegang toe krijgen, is geen plaats voor oude angsten en zich herhalende negatieve creaties.
Als je duizelig wordt bij het innemen van Living Arc 10 (of omliggende nummers) dan komt dit, omdat de balans tussen de twee hersenhelften wordt hersteld en de doorlaatbaarheid van het tussenschot (Corpus Callosum) toeneemt. Het derde oog komt in balans met de pijnappelklier en het kruinchakra. Het derde oog wordt veel helderder en gaat werken als een soort lichtstraal in verbinding met het hart. Dit ontstaat alleen als je volledig geaard bent, in lijn met het aarderaster, je universele raster en je Ik Ben. Heb je dit werk overgeslagen, dan zorgt de doos Living Grail voor die verankering en noodzakelijke aarding.
Living Arc 10 herinnert je ook aan de afspraak, die jij gemaakt hebt toen je naar de aarde kwam om de aarde te ondersteunen in haar transitie. Jouw deel van de Ark van het Verbond. De afspraak is genomen in een collectief, veld waar iedereen de vrije keuze had. Omdat het een collectief proces is, neemt niet iedereen de verantwoordelijkheid. We wachten soms op elkaar, we weten ‘de vorm’ niet, we wachten tot anderen ons ‘beter’ zullen begrijpen. Living Arc 10 brengt je weer terug bij jou individuele Ik, om jouw deel in de afspraak in te lossen. Intentie zet de uitvoering van de afspraak in werking en zet je letterlijk op je pad. Als je het wilt, dan kun je het. Je wordt als mens geëerd door de geestelijke wereld om wat je neerzet.
Bij Living Arc 10 vindt er een soort herdefiniëring plaats van je fysieke lichaam op basis van de nieuwe lichtstructuur. In de flesjes Living Arc zitten een soort kleurpakketjes, die helingsprocessen in gang zetten. De nieuwe lichtstructuur vormt een soort geluids- en kleurkubus om je heen. De lichaamsintelligentie wordt daarmee gewekt en de meridianen en lichaamscellen ‘trekken’ zelf de juiste kleuren uit de kleurpakketjes. De lichtgeometrie trekt het fijnstoffeljke lichaam recht. Je handen krijgen een groter helend vermogen en kunnen ondersteunen in het herstellen van de lichtgeometrie. Ook komen er informatiepakketjes vrij met informatie voorbij het aardse, uit buitenaardse bibliotheken. Sommige mensen zijn ‘sleuteldragers’ hiervoor. Living Arc 10 en 11 activeren de sleuteldragers.

Living Arc 11

‘Ik ervaar mijn nieuwe voelen en denken. Ik sta onwankelbaar in mijn Ik Ben en handel.’
Bij Living Arc 11 nader je het einde van de serie en dan wordt het geschenk van wat de serie in je aanraakt, heel voelbaar en tastbaar. Nummer 11 bekrachtigt de Ik Ben waardoor jij jezelf op een veel dieper niveau kunt erkennen, zowel binnen de vorm van het fysieke lichaam, als in je multidimensionaliteit. De verruiming van de bewustzijnsvelden wordt meer geïntegreerd in het dagbewustzijn. Je ervaart bewust, als je je lichaam waarneemt, dat je je lichaam voelt en tegelijkertijd dat je lichaam een energieveld is, een bijna lege ruimte, vormloos zoals de hogere dimensies vormloos zijn. Het Hoger Zelf daalt verder in in je basis en Living Arc 11 genereert een ‘lege ruimte’ tussen de atomen, waardoor het lichaam het Hoger Zelf kan behuizen.
Met Living Arc 11 stem je je af op het blauwdrukniveau van mens en aarde. Je vergroot je functie en het werkingsveld naar de aarde in het helpen genezen van oude energetische imprints van oorlogen en andere strijdvelden. Een mens mag vanuit zijn liefdesenergie en bewustzijn het contact aangaan met deze velden, om deze op te ruimen. Druppelen op de grond voor deze velden helpt het nieuwe bewustzijn gronden en ruimt oude collectieve velden op.
De schedel en de hersenen gaan met nummer 11 naar een hogere lichttrilling. In je hoofd worden alle oude overtuigingen (die al vanaf Living Arc 2 ‘aangepakt’ worden) getransformeerd door de snellere lichttrilling. Je kunt ervaren dat je opeens heel anders tegen dingen aankijkt, omdat je alles anders voelt en ervaart. Meer vanuit het grote plaatje en de onderlinge verbondenheid van alles dat leeft. Deze visie is een noodzakelijke verandering voor de geboorte van de nieuwe aarde.
Het hoofd en lichaam wordt herverbonden met de Bronenergie (een proces dat bij de eerdere flesjes Living Arc stapsgewijs in gang is gezet), waardoor hoofd, buik en hart een stromende fontein zijn. Bronenergie stroomt altijd door en houdt zichzelf in stand. Veel kinderen worden met deze stromende fontein geboren, maar de fontein raakt geblokkeerd door aanpassing aan de omgeving. Living Arc 11 herstelt de fontein bij deze kinderen. Als hun fontein weer stroomt, genereren de kinderen een veld voor volwassenen, waardoor het voor hen makkelijker wordt diezelfde fontein in zichzelf te genereren.
Living Arc 11 ondersteunt ook de kinderen, omdat ze zo gewend zijn om vormloos te zijn, die moeite hebben met maatschappelijke structuren. Zo kunnen zij zich aanpassen aan de vormenwereld, zonder zichzelf te verliezen en ze begrijpen beter dat zij een vorm nodig hebben om in 3D te kunnen creëren en materialiseren.

Living Arc 12

‘Ik ben diep in mijn lijf. Ik ben gelukkig en ik ga het nieuwe pad. Ik ben mezelf in alle vrijheid.’
Living Arc 12 genereert zeer liefdevolle energie voor jezelf. Volledige acceptatie van jezelf, zodat je steeds vanuit eigen waarheid de juiste beslissingen kunt nemen. In harmonie met jezelf voelen wat wel en niet bij je hoort. Je doet datgene waar je goed in bent.
In samenwerking is het belangrijk om verschillende expertises te combineren: het is een “Ik-veld” en een “Wij-veld” op basis van gelijkwaardigheid. In samenwerking zoek je niets buiten jezelf. Samenwerken is van binnenuit meedenken, meevoelen en mee-creëren.
Iedereen die zijn eigen afspraak nakomt zoals verwoord bij Living Arc 10, krijgt toegang tot een groter veld van bewustzijn, dat het creatieplan van de aarde omvat. Wie daarin actief bijdraagt, activeert nieuwe bewustzijnsvelden, genereert bewustzijn bij anderen en leeft dit bewustzijn in zijn dagelijks leven. Dit is een fase van inwijding; niet door een meester, maar doordat jij bent wie Je Bent. De kelk (of fontein) die bij je basis, hart en hoofd aanwezig is (zie Living Arc 9 en 11) wordt uitgebreid naar de voeten en knieën. De kelk-energie is een bevruchtende energie, hij wekt de aarde tot leven, tot een levende entiteit.
De lichtgeometrie van de nieuwe aarde is wezenlijk anders dan de huidige. Living Arc 12 ondersteunt zowel het ontvangen van de lichtgeometrie (DNA informatie), als de vorming ervan in je fysieke structuur en in de aarde. Je lichaam is aarde en de aarde resoneert in je lichaam. Voor de nieuwe aarde is de cirkel met het vierkante kruis erin, liggend op de aarde, het nieuwe symbool. De nieuwe mens (Adam Kadmon) die weer totaal verbonden is met het grote geheel en alles verbindt, geaard en licht, stevig en liefdevol.
Thuiskomst! Met Living Arc 12 trekt je de verbinding door naar de Bron, de oorsprong van het bestaan. ‘Hier ben ik heel, hier ben ik thuis. Hier ben ik alles en hier ben ik niets.’ Je kunt nu de hogere energie vanuit heelheid ‘downloaden’ in het aardse bestaan.
Dit heeft een prachtige uitwerking naar je cellulaire structuur. Ook op celniveau ontwaakt deze herinnering. Vanuit 5D zijn de cellen tot spontane genezing en ontwikkeling in staat. Toch kunnen oude mentale velden genezing blokkeren. Living Arc ondersteunt nogmaals (zoals alle eerdere nummers) om de oude mentale overtuigingen los te laten, zodat vernieuwing in de fysieke structuur en in de aarde werkelijk plaats kan vinden vanuit een steeds dieper doorvoeld besef, dat je gevoel en weten op waarheid berust.

Living Thirteen

De doos Living Thirteen is voor mensen die de mogelijkheden van 2012 en verder en de diepgaande veranderingen die dat met zich meebrengt, te omarmen. De lichtremedies van doos Living Thirteen zijn accuraat en werken doeltreffend om je te confronteren op een liefdevolle manier met aspecten van de ‘oude energie’ zoals angst voor verandering, egoaspecten, het zelf willen doen, controle en deze los te laten. De doos ondersteunt je om in jezelf een groter overkoepelend liefdesveld te genereren en meer te Zijn dan te doen.

Living Thirteen 1
Het is mijn bestaansrecht om mijn hartsenergie en multidimensionaliteit volledig te gronden in mijn basischakra. Ik ben mens geworden Schepper.

Living Thirteen 2
Ik ervaar de zelfvervulling van mijzelf te zijn. Mijn liefde is een gift aan het grotere geheel, ik kies hiervoor uit vrije wil.

Living Thirteen 3
Ik omarm mijn Innerlijke Kind in zijn licht van de sterren en van mijn ziel dat nu diep doorstroomt in mijn lichaam.

Living Thirteen 4
Ik ben de Schepper van mijn bestaan, van de grootsheid van mijn liefdesveld, van mijn lichaam en mijn werkelijkheid nu.

Living Thirteen 5
Ik zie mijzelf in het grote plaatje, ik ben gelijkwaardig aan en in co-creatie met andere wezens. Ik spreek mijn waarheid helder en onbevangen.

Living Thirteen 6
Mijn gevoel en waarneming zijn gegrond in mijn hart en in mijn lichaam. Dit geeft een nieuwe objectiviteit, zo geef ik antwoord op alles in en om mij heen.

Living Thirteen 7
Ik voel mij veilig in mijzelf, gegrond in mijn basischakra en gedragen door het voedende bewustzijnsveld van de aarde. Ik ben allesomvattende liefde.

Living Thirteen 8
Ik ben aangesloten op de Bron, op het veld van eenheid en lever mijn unieke bijdrage aan het geheel.

Living Thirteen 9
Alle dualiteit in mijn omgeving is een spiegel van mijn binnenwereld en ik breng het in mijzelf tot eenheid.

Living Thirteen 10
Ik omarm mijn eigen en ieders proces van mens-zijn. Mijn Zijn, mijn lichaam, mijn celstructuren, mijn gronding, alles in mij is een meerdimensionaal liefdesveld.

Living Thirteen 11
Ik ben stil, ik ben vrede. Thuis in mijzelf en in het universum.

Living Thirteen 12
Ik Ben. Wij Zijn. Wij Zijn het Al.

Manifesting Miracles

De doos Manifesting Miracles is allereerst een ondersteuning om meer verbinding te voelen en ervaren en een directere relatie te krijgen met het proces van manifestatie van ‘wonderen’, door een proces van synchroniciteit op een manier die ver voorbij het bevattingsvermogen van ons driedimensionaal (3D) bewustzijn gaat.

De doos Manifesting Miracles versterkt jouw vermogen om in bewust contact te zijn met een veel grotere werkelijkheid van vijfdimensionaal bewustzijn en hoger. De doos is een ondersteuning aan kinderen en volwassenen om aangeboren subtiele vermogens weer helder en actief in hun bewustzijn te krijgen. De oorspronkelijke multidimensionaliteit en vermogens om je eigen opgebouwde wijsheid te herinneren en informatie te downloaden in verbinding met planten, dieren, water, elven, eigenlijk alle aspecten van de schepping. Dat proces begint in de baarmoeder en volwassenen die dit proces van herinneren erkennen in zichzelf en ruimte maken in hun leven voor deze connecties, geven een bedding aan (hun) kinderen om hetzelfde te doen.

De doos Manifesting Miracles helpt je ook om om te gaan met de aspecten die multidimensioneel zijn met zich meebrengt: grenzen verdwijnen, je bent op meer plaatsen tegelijkertijd, je hoort anderen denken, ontmoeting en herkenning van jouw andere zelven zowel in aardse sferen als galactische sferen.

De flesjes vergroten je sensitiviteit, je voelt en ervaart veel meer in jezelf en bij anderen. De flesjes helpen je tegelijkertijd daarmee om te gaan met een groeiend besef en gevoel van liefde dat de ander jou reflecteert en andersom.

De doos geeft je ook de basis in jezelf om je verankerd en veilig te voelen in je multidimensionaliteit en alle veranderingen die dat kan genereren in je leven.

Manifesting Miracles 1
Manifesting Miracles 1 ondersteunt dat je weer in verbinding bent met je eigen bronbewustzijn en met jouw diepere lagen van bewustzijn en weten.

Manifesting Miracles 1 verzacht de shock van incarnatie. Voor de geboorte voel je je absoluut veilig en geborgen omdat er zoveel begeleiding voor je is, alles vindt vanuit liefde en totale onvoorwaardelijkheid en vanzelfsprekendheid plaats. De herinnering aan die geborgenheid draagt ieder mens meer of minder bewust bij zich. Bij de geboorte verlies je dit contact, het overzicht en de verbinding met het geheel. Na je geboorte hebben de enkele mensen die voor jou zorgen vaak eenzelfde onvermogen tot totale herinnering.

Manifesting Miracles 1 maakt dat baby’s voor en tijdens de geboorte in verbinding blijven met hun diepste essentie en zich de eenheid kunnen blijven herinneren.

Voor kinderen en volwassenen ondersteunt Manifesting Miracles 1 het opnieuw verbinden met je essentie en bronbewustzijn. En het besef dat jij nu op eigen kracht jezelf kunt dragen en dat je jezelf veiligheid kunt geven omdat je innerlijk weet.

Het ondersteunt je om beperkende begrenzingen los te laten en je van binnenuit vrij te voelen. Om alles wat jou vasthoudt, in welke begrenzing dan ook, los te laten en je te onthechten van elke mening, gedachte, emotie en energie.

‘Ik zoek mijn eigen weg en volg wat resoneert met mijn innerlijke weten. Al het andere laat ik los, ik ben vrij.’

Manifesting Miracles 2
Manifesting Miracles 2 ondersteunt je om alle lagen van bewustzijn en leven op aarde en in de kosmos te ervaren en in verbinding en communicatie ‘te weten’.

Een een- of tweejarige heeft deze verbinding spontaan en natuurlijk en ziet al fijnstoffelijke wezens (engelen, hybride kinderen, eenhoorns, draken, gnomen, elven, dolfijnen, zeemeerminnen enzovoort). Voor mensen die zich teveel aangepast hebben aan de 3D zijn deze wezens een deel van de sprookjeswereld geworden.

Een kind ontvangt en herinnert zich de wijsheid in communicatie met de deva’s van planten, in telepathisch gesprek met katten en honden of met een vlieg of libelle. Manifesting Miracles 2 ondersteunt kinderen om zich deze vorm van herinneren en natuurlijk leren weer toe te eigenen.

Manifesting Miracles 2 ondersteunt volwassenen om een eigen bedding in zichzelf te ervaren zodat zij ieder contact met wezens voorbij de 3D weer kan erkennen en herinneren als waarheid, los van hoe de buitenwereld hierop reageert. Het geeft je de speelsheid en blijheid van een kind, de natuurlijke staat van verwondering over wat leven is, waardoor je je volledig in eenheid met alles kunt voelen. Het lost de angst in jezelf op –geïnternaliseerde angst als deel van de collectieve angst voor het onbekende- omdat jij je herinnert. Het maakt je leefwereld oneindig veel groter en grootser, jij beseft meer wie je bent, je bent verankerd in je eigen bron.

Het maakt je onafhankelijk en los van de gedachtewereld van anderen, van de familiepatronen en van oude emotionele bagage.

‘Ik laat mijzelf zien en laat horen wie ik ben. Ik ben deel van de schepping, één met alle bewustzijnslagen, één met de Bron in mij.’

Manifesting Miracles 3
De eerste twee flesjes van de serie Manifesting Miracles helpen je om je weer in verbinding te weten met alle wezens en hiermee te communiceren en zo alle wijsheid en weten te ontvangen die jij nodig hebt. Dit geeft een autonomie en ontspanning die bij Manifesting Miracles 3 voelbaar wordt. Het haalt een oude last weg bij je schouders waar je nog ingeplugd bent op verwachtingen van anderen.

Vanuit autonomie kun je nog veel preciezer aanvoelen wat jij nodig hebt voor jouw volgende stap. Dit ondersteunt kinderen in hun zelfsturend vermogen in een totaal nieuw proces van leren en ontdekken, wat zij zelf aansturen en waarbij volwassenen alleen de rol van coach op zich nemen. Kinderen die Manifesting Miracles 3 gebruiken of die deze energie al in zich dragen, geven een grote ‘wake-up call’ aan volwassenen.

Aan volwassenen geeft Manifesting Miracles 3 de autonomie terug die ze kwijt geraakt zijn door de begrenzingen van hun opvoeding en door de maatschappelijke conditioneringen en beperkingen. Manifesting Miracles 3 helpt je om weer vrijer te denken, het maakt je gewaar van iedere begrenzing die door anderen gesteld is en geeft je een onafhankelijkheid in denken, voelen en handelen. Het maakt jouw visionaire en intuïtieve vermogens sterker om voorbij iedere bestaande werkelijkheid te gaan, om een nieuwe en grotere werkelijkheid te kunnen voelen, daarop te vertrouwen en zo te kunnen manifesteren.

Manifesting Miracles 3 activeert ook delen in de hersenen (je gebruikt hiervoor druppels op je hoofd) waar autonomie gegenereerd wordt.

‘Ik ben een autonome schepper die vanuit verbinding, levensvreugde en verwondering zelf mijn levensweg aanstuurt.’

Manifesting Miracles 4
Manifesting Miracles 4 ondersteunt kinderen en volwassenen om de beperkende conclusies op te lossen, die zij getrokken hebben op grond van ervaringen in hun kindertijd. Een kind van vier kan de wereld alleen emotioneel ervaren. Als het onveiligheid, afwijzing en emotionele onbalans van volwassenen ervaart, trekt het conclusies als ‘de wereld is niet veilig’, of ‘ik ben niet welkom, dus laat ik mij maar onzichtbaar maken’. Een kind genereert zo emotionele velden in zijn energetisch systeem die de werkelijkheid vervormen en meestal beperken.

Manifesting Miracles 4 biedt een ‘schoon’ emotioneel veld aan, verbonden met je innerlijke bron of Hoger Zelf, waardoor je de wereld weer ‘nieuw’ kunt ervaren. Het versterkt de emoties of gevoelens in lijn met jouw innerlijke waarheid. Liefde, schoonheid, vreugde, geraakt zijn en vrijheid zijn krachtige gevoelens welke creativiteit en creatieve impulsen genereren.

Manifesting Miracles 4 versterkt het proces van synchroniciteit: op basis van jouw innerlijke verlangens en nieuwe keuzen die jij maakt, trek je mensen en situaties aan die met jou resoneren en met wie je op nieuwe manieren kunt samenwerken.

Manifesting Miracles 4 maakt je hart groter, het ondersteunt je om je liefdesveld uit te breiden en het grotere plaatje te zien. Je ziet al jouw levenservaringen op aarde en buiten de aarde, het helpt je om de levenservaring van je andere, buitenaardse zelven te omarmen en hen waar nodig met jouw liefde te ondersteunen zodat hun trillingsveld kan verhogen.

Meer lichtlichamen vanuit jouw andere zelven kunnen integreren met jouw etherische, fysieke lichaam en activeren ‘slapende lagen’ van jouw DNA blauwdruk. Hier kon je tot voor kort slechts van dromen.

Manifesting Miracles 5
Manifesting Miracles 5 maakt dat de frequentie van je andere (hogere) zelven gemakkelijker door je stem kunnen spreken of klinken. Je begrijpt wat lichttaal is en het is opeens vertrouwd om klanken te maken en talen te spreken die je hoofd niet begrijpt, maar waar je hart en je lichaam met pure blijdschap, sensatie en herkenning op reageren. Je komt thuis in jouw ‘grotere jij’. Dat versterkt je gevoel dat jij je meer en meer los voelt van beperkingen die mensen creëren. Dit is een onthecht zijn terwijl je volledig in liefde blijft. Het maakt dat het minder uitmaakt wat je doet: wat je doet bepaalt niet je gevoel. Het brengt je bij je eigen waarheid en kracht. Die er Is en niets buiten zichzelf nodig heeft.

Manifesting Miracles 5 is gerelateerd aan het vijfde levensjaar. Op je vijfde ontvang je rationele verklaringen van anderen op jouw vraag waarom dingen zo zijn. Dit ontkoppelt je van je gevoel, je gaat de volwassenen vertrouwen en laat je eigen gevoel los.

Tegelijkertijd ‘merge’ je gemakkelijk met angsten van volwassenen en hun gewoonte om angst weg te rationaliseren. Dit veroorzaakt energetische leegtes in je systeem en maakt je gevoelig voor beïnvloeding van lager trillende buitenaardsen (of lager trillende zelven) die deze leegtes opvullen. Zij kunnen het zelfbeeld mee gaan bepalen wat jij nog aan het vormen bent en hebben een negatieve en zelfs destructieve invloed op jouw gevoel voor eigenwaarde. De conclusies die je als kind trekt over wie je bent, worden zo mede aangestuurd door deze lagere trilling. Hele familiesystemen kunnen hierin mee resoneren, omdat de wezens in meerdere familieleden ‘huizen’. Manifesting Miracles 5 lost deze beïnvloeding op. Je kunt de lege ruimtes in jezelf weer vullen met jouw eigen trilling, waardoor de wezens vertrekken en zij ook bevrijd worden. Gevoel en denken komen weer samen en je liefdesveld vindt een nieuwe, diepe gronding in jouw lichaam. Dat geeft het gevoel van gelukkig zijn.

‘Ik vertrouw mijn gevoel als leidraad voor een veel grotere werkelijkheid, een multidimensionaliteit waar ik weer deel van ben.’

Manifesting Miracles 6
Manifesting Miracles 6 geeft je de subtiliteit van de gevoelswereld als leidraad en als grond van veiligheid, zodat je jouw binnenwereld meer kunt manifesteren in de buitenwereld. Manifesting Miracles 6 ondersteunt je om meer jezelf te zijn, ook los van de omstandigheden.

Dit flesje is gerelateerd aan de zesjarige die veiligheid nodig heeft in het leven omdat je als zesjarige (voor het eerst) beseft dat er een ik is én een wereld om je heen. Als de mensen om jou heen jouw binnenwereld niet kunnen zien of begrijpen, trek je conclusies over jezelf waarmee je een deel van jouw binnenwereld bevriest.

Als kind heb je ook de veiligheid nodig van buiten jezelf. Als de steun van de omgeving komt in de vorm van een opgelegde structuur, is de kans groot dat het kind dit niet erkent als natuurlijk. Dit versterkt het gevoel in een kind van hier niet willen zijn of je onveilig voelen. Als de omgeving het kind ruimte geeft en helpt zijn gevoel te volgen als richtlijn voor het maken van keuzes en het verloop van de dag, dan ontstaat een natuurlijke basis van veiligheid in het kind waardoor het kind zich gemakkelijker kan aarden, zowel in het lichaam als op aarde.

Manifesting Miracles 6 ondersteunt jou als volwassene om je zo te verbinden met jouw gevoel en met de veelzijdige ervaringen van jouw eigen binnenwereld (door multidimensionaliteit), dat dit je eigen basis van veiligheid en eigen realiteit versterkt. Daarmee begrijp je de wereld van kinderen veel meer en spiegel je een kind deze ruimere werkelijkheid.

Manifesting Miracles 6 geeft je inzicht welke van jouw zielsdelen of zelven in jou geïncarneerd zijn, welke klaar staan om te incarneren en welke zielsdelen je in deze incarnatie (tot nu toe) achterwege laat. Dat inzicht maakt dat je meer hier kunt zijn zoals je Nu bent. En het opent het vertrouwen in de weg van continue evolutie en verandering.

‘Ik erken de veelzijdige creativiteit en kleurrijkheid van mijn binnenwereld en leef deze grotere realiteit als mijn manifeste werkelijkheid.’

Manifesting Miracles 7
Manifesting Miracles 7 laat je voelen dat jij deel bent van alles en dat alles in jou trilt en om erkenning vraagt. Elke emotie of weerstand die jij ervaart ten aanzien van onrecht in de wereld of uitsluiting van anderen, is een spiegel naar jezelf. Waarin omarm jij jezelf en dus anderen nog niet? Mens zijn omvat alle emoties, alles wat goed en kwaad is. Tegelijkertijd is de paradox van het leven dat er geen kwaad is als we in liefde en eenheid met onszelf en dus met anderen zijn.

Manifesting Miracles 7 genereert ook grenzen in onszelf, waardoor we vanuit balans onszelf zijn. Dit zijn grenzen die gebaseerd zijn op liefde en eigenheid in plaats van grenzen als afscherming van de buitenwereld.

Het kind in ons herkent de liefde, schoonheid, verwondering en extase voor alles wat leeft. Een kind heeft geen oordeel: het neemt waar en neemt de dingen zoals ze zijn. Verdriet over een dood torretje en opwinding over een baby kikker zijn pure emoties. Manifesting Miracles 7 ondersteunt een kind om te vertrouwen op deze authentieke gevoelens en om zo helemaal zichzelf te zijn. Het is alsof het helemaal vervuld wordt van binnenuit, waardoor aanpassing aan anderen niet meer nodig is.

Ook familiesystemen en het maatschappelijke veld hebben dan geen invloed meer.

Manifesting Miracles 7 brengt een volwassene weer in verbinding met dit pure veld van zijn, waar je niets afwijst en waar je alles ervaart zoals het binnenkomt, zonder filter van de ratio. Dat opent een diepe gronding in het basischakra omdat alles doorvoeld wordt. En het geeft een nieuwe authenticiteit en oorspronkelijkheid aan jouw gevoel van wie je bent.

Het helpt je bij het oplossen van de dualiteit, ook in andere dimensies. Zowel de lager trillende zelven als onze hoger trillende zelven willen erkenning om de stap naar eenheid en samenwerking te kunnen maken.

Manifesting Miracles 7 maakt je bewust van de programma’s in het reptielbrein, gericht op overleving (door duizenden levensjaren heen) en wist de geheugenschijven onderaan het reptielbrein. Het maakt het limbisch systeem (gevoelswereld) schoon en puur, zodat we in het hier en nu in vrede kunnen zijn.

‘Ik ben mijzelf, ik ben vervuld in mijzelf. Ik ben jou en jij bent mij.’

Manifesting Miracles 8
Manifesting Miracles 8 ondersteunt nogmaals een diepe ontkoppeling tussen (soms oeroude) overtuigingen en daaraan gekoppelde emoties en het zenuw- en hormoonstelsel. Het autonoom zenuwstelsel wordt geherprogrammeerd door nieuwe lichtcoderingsvelden, zodat de vecht-vlucht reactie niet meer voorop ligt. Het hormoonstelsel, met name de hypofyse, wordt opnieuw gebalanceerd waardoor eenieder vanuit meer balans en rust in contact is met zijn eigen innerlijke waarheid.

Diepgewortelde onbewuste gedragspatronen kunnen we op deze manier herkennen en bewust loslaten. Manifesting Miracles 8 ondersteunt ons om op een werkelijk nieuwe basis mens te zijn en de menselijke geschiedenis van dualiteit op te lossen in iedere cel van ons lichaam.

Manifesting Miracles 8 geeft je het diep doorvoelde liefdesveld waardoor je de verantwoordelijkheid wilt nemen om een mooie aarde te creëren, om medeschepper te zijn van een nieuwe aarde in co-creatie met alle levende wezens en velden.

De begeleiding waar een achtjarige om vraagt, is de vrijheid om te onderzoeken en om de eigen impulsen te leren volgen, te vertrouwen en uit te werken, zodat de cyclus van creatieve impuls naar manifestatie volledig doorlopen wordt. Zo leert een kind vertrouwen op zijn eigen manifestatievermogen.

Een kind dat Manifesting Miracles 8 gebruikt, komt weer in contact met dit vermogen, maar heeft als begeleiding wel de competentie en de actieve houding van een volwassene nodig om dit proces goed te doorlopen.

Een volwassene die Manifesting Miracles 8 gebruikt, leert weer te vertrouwen op zijn impulsen en leert zijn intuïtie serieus te nemen, hoe ‘out of the box’ of ‘out of context’ deze ook lijken. Er is nu een innerlijk weten en een erkenning aan jezelf dat jij in verbinding bent met het grote geheel. Manifestatie wordt mede aangestuurd door co-creatie met andere lagen in jouzelf of andere zelven die een groter overzicht hebben over nieuwe mogelijkheden. Manifesting Miracles 8 brengt je weer bij je passie en helpt je jouw passie te volgen.

‘Ik vertrouw mijn passie en impulsen, dit genereert een proces van manifestatie waar ik met heel mijn hart en al mijn zelven naar verlang.’

Manifesting Miracles 9
Manifesting Miracles 9 werkt op vele lagen. Als eerste genereert het een hele vrolijke, speelse en pure kinderenergie die totaal onvoorwaardelijk is.

Manifesting Miracles 9 brengt een kind bij zijn creativiteit en pure joy om te scheppen en nieuwe dingen te maken. Manifesting Miracles 9 verankert talenten en geeft zelfbewustzijn over wat je wilt en kunt.

Manifesting Miracles 9 ondersteunt een kind als het zich (als negenjarige) onzeker voelt, omdat de uiterlijke wereld anders is dan zijn innerlijke belevingswereld: een kind moet bijvoorbeeld allerlei dingen doen waar hij het nut niet van inziet. Een kind van negen ziet en ervaart de beperkingen van familiekarma, bijvoorbeeld doordat hij dit als remmingen in zichzelf ervaart. Het kan daar met Manifesting Miracles 9 een heel eigen antwoord op geven omdat Manifesting Miracles 9 het kind los zet van de karmische patronen. Dit laatste geldt natuurlijk tegelijkertijd voor elke leeftijd.

Een volwassene ervaart door Manifesting Miracles 9 weer zijn creatieve stroom (kundalini energie). Omdat deze remedie grotere ervaringswerelden opent, is het vanzelfsprekend om ‘out of the box’ te denken. Manifesting Miracles 9 brengt je in contact met je innerlijke kind in zijn natuurlijke staat. Manifesting Miracles 9 raakt op een natuurlijke manier alle velden aan waar deze kinderenergie niet aanwezig is (zowel individuele en collectieve velden) en helpt om deze velden weer te helen.

Manifesting Miracles 9 vraagt een groot en bewust ‘ja’ in jou om voorbij het ego te gaan. Het ego heeft een sterke weerstand tegen verandering omdat het hierdoor zijn of haar controle, (beperkend) overzicht en pseudo veiligheid op moet geven. De veiligheid van het ego is gebaseerd op allerlei condities waar je je aan moet houden om veilig te zijn. Als je het ego loslaat ontstaat een grote lege ruimte. Dit is een diepgaande veiligheid in het veld van universele liefde, dat dan bodem krijgt in jou. Je hart is hierin de zuivere leidraad.

Manifesting Miracles 9 genereert in jou een lichtmatrix van de nieuwe liefdesvelden voor de mens. De kundalini energie wordt geactiveerd op een nieuwe laag van DNA, zodat DNA hersteld wordt en opnieuw geactiveerd. De Caduceus, de twee slangen door de ruggengraat, krijgen een andere lichtintensiteit en richten hun koppen naar buiten, naar het universum, i.p.v. naar elkaar. Zij genereren een nieuwe balans tussen materie en geest. We worden fijnstoffelijker en minder fysiek. De reptielbrein wordt verder geherprogrammeerd en herschreven (zie ook Manifesting Miracles 8). Overleven maakt plaats voor nieuw leven en creativiteit.

‘Ik omarm de nieuwe liefdes- en levensstroom in mij en durf elk moment nieuw te zijn.’

Manifesting Miracles 10
Met Manifesting Miracles 10 heb je toegang tot je eigen proces van creatie en manifestatie. Hij geeft focus, intentie en daadkracht. Dat klinkt als mannelijke energie. Maar deze creatievorm vindt plaats vanuit een volledig zacht liefdesveld dat juist heel vrouwelijk en ontvangend is en ruimte laat voor toeval en synchroniciteit, zonder in te leveren op de kracht van de intentie. Het is een nieuwe manier van creëren waarin samenwerken, plezier en overgave een centraal middelpunt vormen.

Manifesting Miracles 10 ondersteunt een kind (van tien) in dit creatieproces en zelfsturend vermogen om het hele proces van idee naar manifestatie met enthousiasme te volbrengen. Voor een kind is daarbij co-creatie met andere wezens en multidimensionaliteit vanzelfsprekend en natuurlijk.

Een kind dat een dergelijke innerlijke focus heeft, heeft dus nooit Ritalin nodig. En waar een volwassene ditzelfde proces aangaat, kan hij het kind waar nodig een handje helpen. De traditionele rolverdeling tussen kind en volwassene lost op en wordt gelijkwaardig.

Een kind neemt op een natuurlijke manier eigen verantwoordelijkheid en een volwassene kan nu kiezen om zijn verantwoordelijkheidsgevoel te laten gaan.

De grootste klus voor een volwassene is om de eigen denkkaders zo te verruimen dat hij of zij totaal voorbij zijn eigen, aangeleerde structuur gaat en zich opent voor oneindig veel meer manieren om tot iets te komen.

Manifesting Miracles 10 is het flesje van de alchemie: het transformeren van lood in goud. In het openstaan voor het Al, vindt de alchemie plaats die wonderen genereert. Manifesting Miracles 10 traint jou als alchemist om vanuit jouw bronverbinding alle stappen van manifestatie vanuit een nieuwe, actieve overgave te doorlopen en het maakt je verrukt en verrast over het goud dat jij en anderen op deze wijze genereren.

Bij Manifesting Miracles 10 neemt ieder mens, ieder wezen, vanuit zijn eigen bronverbinding zijn eigen plek in in het proces van creatie, in overeenstemming met zijn eigen talenten en wensen. Er is gelijkwaardigheid in co-creatie.

‘Ik erken mijn kwaliteiten en zet deze in vanuit volledige overgave en zachtheid.’

Manifesting Miracles 11
Manifesting Miracles 11 is lichtvoetig en grondend tegelijkertijd. Het opent je voor alle verschillende lichtsferen om deze te onderzoeken en ervaren. En zowel het ‘lichtvoetige’ en pure liefdesveld van deze sferen te ervaren, met hoeveel gemak en vloeibaarheid jij en je andere zelven zich bewegen en communiceren in lichthologrammen en pure telepathie. Manifesting Miracles 11 ondersteunt je om deze lichtcoderingen dieper te integreren in je eigen lichtlichamen zodat jij ze als ‘jou’ ervaart. Wat een cadeau om dit aan jezelf te geven, de erkenning dat je dit licht bent.

Tegelijkertijd ondersteunt Manifesting Miracles 11 je om de verbinding met de 3D-5D te houden en met de lichtfilamenten het trillingsgetal van je fysieke lichaam te verhogen. Het activeert een groter percentage van je DNA. Zie het als een resultaat van het doorwerken van de hele doos Manifesting Miracles waarbij flesje 12 je in een nieuwe plek in het grote geheel plaatst en nummer 11 je laat voelen wat er veranderd is in jouw relatie tot de lichtsferen en je vermogen om meer lichtheid en bewustzijn in te weven in het proces van manifestatie. Waarbij je een groter entree hebt tot de mogelijkheden en hulptroepen van de 5e en hogere dimensies. Manifesting Miracles 11 geeft je ook een groter perspectief op jou in 3D-5D, je andere zelven en de relatie hiertussen. De een zal dit zien, een ander zal dit voelen.

Manifesting Miracles 11 herstelt de communicatie van jouzelf met je multidimensionele delen. Het ondersteunt kinderen om hun nieuwe extra sensorische gaven te omarmen. Juist een kind van 11 jaar, op de grens van een eerste ‘volwassen’ staat, heeft de neiging deze gaven te onderdrukken als zij mee wil doen in de wereld van volwassenen die dit nu eenmaal ‘allemaal’ onderdrukken. Hoe meer volwassenen de ‘hybride’ aspecten van henzelf omarmen, hoe meer zij kinderen spiegelen dat deze gaven een grote waarde hebben in ons dagelijkse leven. Een moeder die zelf Manifesting Miracles 11 inneemt bij de borstvoeding, geeft haar kind een heel ander perspectief mee in het omgaan met heldervoelendheid.

‘ Ik omarm mijn andere waarnemingen en verweef ze in mijn dagelijks leven en leef een veel lichter bestaan’.

Manifesting Miracles 12
Manifesting Miracles 12 ondersteunt je om nieuwe keuzen te maken in contact met je bron, met wie jij bent voorbij je eigen karmische delen. Het helpt je om op een diep level je eigen kwaliteit te herkennen en te erkennen en hiermee vanuit voortdurend contact zelfbewust te handelen. Manifesting Miracles 12 geeft vertrouwen in je eigen multidimensionaliteit en in het proces van synchroniciteit. Het geeft je een gevoel van veiligheid, gedragenheid en liefde, waardoor je de volgende stap in het ‘onbekende’ kunt maken.

Manifesting Miracles 12 geeft je een gevoel van ‘volledig mens zijn’ en het geeft je een nieuw gevoel van gelijkwaardigheid en vrij contact met andere lichtwezens door intentie, via dromen, dagbewustzijn en telepathisch contact.

In de sferen zijn in onze huid onze verworvenheden zichtbaar in de vorm van huidversieringen. Andere wezens herkennen dit en spiegelen dit aan jou. Zo ziet en weet iedereen wat jij inmiddels verworven hebt. Manifesting Miracles 12 versterkt dit gevoel bij je omdat je door jouw lichaamswijsheid ‘weet’ en je lichaam resoneert op dit frequentieveld met blijdschap. Herken je dat ‘blije celletjes gevoel’?

Bij Manifesting Miracles 12 wordt het veld van eenheid, de nieuwe liefdesfrequentie, heel tastbaar en voelbaar. Jouw werkelijkheid en je bereik heeft zich mede door het gebruik van alle vorige flesjes Manifesting Miracles al enorm uitgebreid. Je hebt een veel groter bereik naar jouw andere zelven, sterrenfamilies en naar de universele velden. Jouw energie is vibrerend, levend en vooral uitdijend. De energie straalt intense rust en vrede uit, maar ook vreugde en blijdschap vanwege de hereniging. Het lijkt alsof Manifesting Miracles 12 vooral een werking heeft op deze Her-Eniging. Dit heeft een helende werking naar mensen omdat zij de illusie van afgescheidenheid los kunnen laten. Het is tevens een heling naar lichtwezens die niet geïncarneerd zijn. Zij kunnen zich nu bewust herenigen met hun zielengroep en kunnen het groepsproces van ascentie ingaan. Dat is de nieuwe vorm van ascenderen.

‘Ik ervaar mijn multidimensionele staat, mijn vleugels, vrijheid.’

Hybrid Children Frequencies

AA-na-Bell
Aa-na-Bell is een hybride frequentie die jou ondersteunt in jouw creatiekracht en expandeert jouw creatieve potentieel. De frequentie ondersteunt je om je met jouw meer ontwikkelde lichtlichamen te verbinden vanuit jouw eigen sterren afkomst en ondersteunt je om te ervaren hoeveel vreugde het proces van creëren geeft. Deze frequentie ondersteunt je ook om te gaan staan voor wie jij bent als mens zoals de mens oorspronkelijk bedoeld is. De frequentie nodigt je uit tot een nieuwe laag van meesterschap in jezelf.

Blue-Bell
Blue-bell is een hybride sterrenkind. Zij toont ons in haar meesterschap dat zij in staat is om haar eigen genetische pakket samen te stellen vanuit vrije wil. Zij laat ons zien dat onze toekomstige kinderen en onze toekomstige zelven kunnen kiezen uit een expansief scala van interdimensioneel DNA van vele stelsels in het universum. Het ondersteunt ons om ons te realiseren dat wij deel van dit alles zijn.

Blue-bell assisteert om ons op een dieper niveay te verbinden met (edel)stenen, dieren, water en alle levende wezens van Gaia omdat zij onze zintuigelijke waarneming opent en verfijnt en helpt ons om onze liefde voor hen te voelen en ons met hen te verbinden op een nieuwe manier. Zij laat ons zien en ervaren hoe alle kinderen communiceren via verschillende gevoelstexturen.

Binnen wat wij het autistisch spectrum noemen, zijn er vele kinderen en volwassenen die dezelfde sensitiviteit hebben in aanraking en gevoeligheid. Blue-bell assisteert ons om deze kwaliteiten in onszelf te omarmen met liefde en een beter begrip van hoe dit werkt. Deze gevoeligheid komt van onze multidimenisonele zelven als geschenk van de toekomst zo dat we dit kunnen integreren in onze lichtlichamen. Het vraagt een hoger liefdesveld om fijngevoelig te zijn in het hier en nu.

Blue-bell assisteert ons om beter kristallen te kunnen voelen, lezen en horen als radiokristallen van het universum. De kristallen bevatten licht- en klankvelden, die je kunt ervaren via verschillende zintuiglijke mogelijkheden.

Zij laat ons ervaren hoe we onze gevoeligheid zo kunnen verfijnen dat onze lichtlichamen in harmonie zijn met verschillende dimensionele realiteiten.

Zij ondersteunt om de verschillende frequentievelden tussen de dimensies van ons bestaan te overbruggen, tussen de hogere liefdesvelden en de aarde ofwel Gaia.

Blue-bell kan ons makkleijker ondersteunen in het ervaren van deze verhoogde gevoeligheid als we universele moederliefde voelen in onszelf en we onszelf realiseren dat wijzelf hybride galactische Gaia wezens zijn. Als we de fijnzintuigelijke waarneming combineren met klank en subtiele anraking, dan overbruggen we de dimensies ook. En natuurlijk ondersteunt Blue-bell ons als hybride kind om meer te ontdekken en ons te verbinden met onze telepathische vermogens en holografische creerende mogelijkheden in eenheid met onze Galactische familie.

Christ-a-Bell
Christ-a bell nodigt ons uit om meer samen te werken en te co-creeren met onze andere multidimensionele zelven. Dit is een reis van zelfontdekking in een veilige, voedende omgeving. Dit ondersteunt een quantum holografisch veld dat onze lichtlichamen en fysieke lichamen (met verschillende densiteit) meer met elkaar integreert. Als we onze gevoelsvelden expanderen en we onderzoeken deze velden in co-creatie met onze andere zelven, openen zich meer mogelijkheden en potenties.

Deze energie van Christ-a-bell is zo’n liefdesveld dat het ons ook laat zien hoeveel van onze wereld aan het veranderen is.

Zij draagt een nieuw bewustzijnsveld met de uitnodiging aan ons om dat in onszelf ook te ontdekken en te activeren. Dit veld is het nieuwe Christusbewustzijnsveld en velen van ons dragen dit in ons DNA. Als we contact maken met Christ-a bell, maken we contact met deze velden in ons eigen DNA en het liefdesveld dat daarmee correspondeert. Zo wordt ons DNA geactiveerd en krijgen wij toegang tot hogere velden van liefde, lichtgeometrie en wordt de pijnappelklier verder geactiveerd.

Deze velden maken het makkelijker voor ons innerlijke kind om onze eigen sterrenafkomst te her- en erkennen. Zo worden we echte Multi en interdimensionele co-creatoren.

Dit bewustzijn is nu voor ons beschikbaar door de frequentie van Christ-a-bell. Zij maakt contact met ons vanuit de andere dimensies en biedt ons inzicht aan in het balanceren van onze goddelijke mannelijke en vrouwelijke energie om in meer harmonie te leven en te zijn.

Hey-Me
Hey-Me (Emy) laat zichzelf zien als een menselijke hybride. Zij heeft de kwaliteit om zich te verbinden met dolfijnen, walvissen en het dierenrijkdom dat zowel huisdieren, wilde en tropische dieren omvat. Zij spiegelt ons de mogelijkheid om telepathisch te zijn met mensen en dieren op aarde en in andere sterrenstelsels.

Zij ondersteunt ons om onze telepathische vaardigheden te ontwikkelen met zowel onze galactische familie als met andere mensen die multidimensioneel communiceren.

Wij zijn zelf een soort hybride collectief, in telepathische eenheid met onze andere (licht)lichamen. Wij zijn onszelf aan het trainen zijn om in meerdere dimensionele realiteiten tegelijkertijd te co-existeren. Op deze manier wordt er een nieuw resonant veld geco-creeerd tussen onze (andere) zelven om de veranderingen in onze lichtlichamen en fysieke lichamen (met verschillende dichtheden) te ondersteunen. De telepathische vereniging ondersteunt onze galactische family om beter de dichtheid te begrijpen waarin wij leven en hoe we beide werelden kunnen overbruggen.

Onze andere zelven kunnen synchroon resoneren met Hey-Me in deze verschillende velden van bewustzijn, frequentie, telepathie en bijpassende liefdesvelden. Hey-Me ondersteunt ons om plekken op aarde te creeren waar we in de natuur in harmonie kunnen leven met onze dierenfamilie en met het planten– en stenenrijk.

Zij deelt met ons en werkt met ons samen op een holografische supersnelweg waar we zowel overdag als ‘s nachts onze hybride familieleden kunnen ontmoeten.

Wij kunnen ons verbinden met Hey-Me’s frequentie signatuur via telepathische beelden en via gevoel. Zij weet dat wij die kunnen herkennen en dat we deze dimensionele gebieden zo samen kunnen overbruggen. Zij laat ons nieuwe creaties zien. Zoals een kind roept: ‘He kijk eens wat we gemaakt hebben!’ Het is een soort van galactisch: ‘Zie en vertel het door’. Hey-Me is gepassioneerd over het co-creeren en uitwisselen van holografische en sensorische beelden.

Zij assisteert ons ook om onze reukwaarneming verder te ontwikkelen en ons te verbinden met de verschillende gevoels-texturen die in ons universum te ervaren zijn. Op deze manier kunnen we ons gevoelsmatig dieper verbinden met elkaar, de natuur en het dierenrijk.

Hey-Me houdt ervan om te spelen met haar lichaam en soms deels dier deels mens te zijn. Zij ondersteunt ons om moed te ontwikkelen om harmonie te zien en ervaren op terreinen die anders zijn dan wij ze gewend zijn in de huidige fysieke wereld. Zij nodigt ons uit op een speelse en liefdevolle manier om in eenheid te zijn met onszelf, met de verschillende rijken, met het universum, met de synchroniciteit van Leven en met Al dat Is.

Mary-Bell-Rose
Mary-bell-Rose geeft je de moed om een klokkenluider te zijn voor de nieuwe tijd en om nieuwe wegen te bewandelen. Zij onderstuent om wanneer nodig doortastend te zijn en toch in een diep liefdesveld te blijven. Dit ondersteunt je om jezelf meer te openen voor je lichtlichamen zodat de vollere omvang van je lichtgeometrie jouw energetische system kan veranderen. De vloeibe licht en klank expressie van Mary-bell-Rose genereert ruimte om meer zelven uit de zeer subtiele dimensies van de kosmos in jouw lichtvelden te integreren. Jouw innerlijke kind kan herboren worden in de meer subtiele (bloem)blaadjes van jouw eigen goddelijke moederarmen. Mary-bell-Rose toont ons een nieuwe manier om de allesomvattende en onvoorwaardelijke Moederliefde te Zijn en zo een ander al de ruimte te bieden die hij of zij nodig heeft om te groeien.

Peonie
Peonie ondersteunt ons door ons haar creërende kwaliteiten te laten zien in het openen van ruimte en een gevoel van ruimte in onszelf en ook hoeveel dat in een continue beweging en ontvouwing is, zo dat het ons zelfs een gevoel van reisziekte kan geven. Peony werkt in een veld van licht, kleur en fijnbesnaarde geur. Zij toont ons dat zelfs als wij in het leven komen als een kleine ‘knop’, wij onszelf kunnen openen tot veel grotere creërende velden, zoals blaadjes zich openen tot een geweldig grote bloem, openbaart een enorm verbinding met interdimensionele velden en expandeert onze velden rondom onze lichamen, onze Merkaba.