Light frequency remedies

De Light Frequency Remedies zijn geprepareerd door Ian White. Hij heeft ook de Australian Bush Remedies, de White Light Remedies en de Divine Presence Remedies geprepareerd.Antarctic Essence

 1. Laat je een enorme kalmte, vrede en stilte in jezelf voelen.
 2. Laat je bewust worden van en versterkt je visie op wat noodzakelijk en belangrijk is in je leven.
 3. Om heel diepe en verborgen aspecten van jezelf duidelijk te maken en op te lossen.
 4. Verbind je zowel met de Wijsheid van de Ouden als met je verre verleden.
 5. Om te vertrouwen op de Geest en op het verloop van je leven en de richting daarvan.
 6. Helpt je bij het vinden van je eigen kern, je pure essentie.


Deze spirituele remedie is gemaakt in de ongerepte omgeving van Antarctica. Om daar te komen moesten we vijf dagen zeilen langs de Drakenpassage, een van de ruwste en meest verraderlijke zeeën in de wereld. IJsbergen van meer dan 20.000 jaar oud waren de bron voor het water dat ik gebruikte om deze remedie te maken. Bij het maken van de Antarctic remedie kwam ik in een diepe staat van vrede en rust, die verder ging dan alles wat ik tot dan toe ervaren had, terwijl ik overvallen werd door de oorverdovende stilte, kalmte, rust en intensiteit van de natuurelementen die daar aanwezig zijn. Antarctica is een verbazingwekkende plaats. Ik voelde grote dankbaarheid en ik voelde me buitengewoon bevoorrecht, zowel om daar te zijn als om de Antarctica remedie te mogen maken en aan de wereld aan te bieden.

De Antarctica remedie maakt je bewust wat echt noodzakelijk is in je leven en in de situaties waarin je terecht komt. Ze maakt het mogelijk dat je een enorme kalmte, vrede en stilte in jezelf kunt voelen. Deze remedie zorgt dat je dingen los kunt laten die niet belangrijk voor je zijn en die je weghouden van je innerlijke rust en van je verbinding met de natuur. De zuiverheid van Antarctica en de Antarctica remedie helpt je om je eigen pure essentie te vinden – de echte kern in jezelf – en om alles los te laten wat je weg houdt van dit tijdloze, heldere centrale deel van jezelf. Ze maakt het mogelijk dat je diep op dingen ingaat en niet afgeleid wordt; dat je de kern van dingen ziet en dat wat belangrijk is. Als je te veel afgeleid bent zal de remedie je weer terugbrengen in je rust.

Een ander belangrijk aspect van de Antarctica remedie is dat ze je eigenschappen van jezelf laat zien die diep verborgen zijn – waar soms naar verwezen wordt als:”oude donkere kristallen”. Deze remedie zal er licht naar toe brengen en deze oude patronen en overtuigingen oplossen (deze kunnen zich in oude tijden gevormd hebben of het kunnen vroege overtuigingen zijn die in dit leven ontwikkeld zijn). Het oplossen hiervan zal je steunen om de Geest te vertrouwen, om je pad te vertrouwen en het zal je de noodzakelijke nieuwe stappen laten zien.

De Antarctica remedie kan je ook helpen om je te verbinden met de wijsheid van de Ouden en ook met je eigen verre verleden. Ze kan je helpen met de verbinding met alles wat je nodig hebt uit die tijd.

Ze laat je het geduld vinden om heel erg stil te zijn. Dit zal ertoe leiden dat je vertrouwen krijgt in het verloop en de richting van je leven, dat je open staat voor deze nieuwe onthullingen en dat je bereid bent om ze te zoeken en op te volgen, zelfs als dit betekent dat je daarvoor een grote verandering moet maken.

Er is een diepe stilte die samengaat met vertrouwen in het leven, in de natuur en in god. Wanneer deze stilte ontstaat kan ze je helpen om je eigen vrede en stilte te vinden en het je gemakkelijker maken om in deze staat te blijven. Deze remedie kan je helpen bij de helderheid van zowel je visie op wat nodig en belangrijk is in je leven en ook om dit helder aan anderen over te brengen.

Gebruik van de Antarctic en Arctic remedies:
De Antarctic en Arctic remedie werken het best wanneer ze apart genomen worden, een remedie tegelijk. Wij bevelen ten zeerste aan om de Antarctic remedie voor de Arctic remedie te gebruiken.

Arctic Essence

 1. Brengt pure licht energie binnen en laat die stromen.
 2. Activeert niet actieve pure licht energie die iemand vasthoudt, versterkt je spiritueel bewustzijn.
 3. Brengt je elektromagnetische frequentie in evenwicht en past ze aan de veranderende elektromagnetische frequentie van de aarde aan.
 4. Werkt op problemen van afscheiding van jezelf, van iemand of van iets anders.
 5. Helpt je om de negatieve aspecten van jezelf te zien en ze te verbeteren.
 6. Herstelt de ziel herstellen en brengt ze naar een staat van onschuld, zuiverheid en vrede.
 7. Deze remedie laat zien wat je nodig hebt om tot leven te komen, om te stromen, om vreugdevol en vol licht te zijn.


Vroeg in het jaar 2007 werd ik geleid om een Arctic remedie op Groenland te gaan maken, die samen zou werken met de Antarctic remedie. Deze speciale remedie werd gemaakt aan de voet van een waterval in het zicht van de Russell gletsjer aan de rand van de Arctische ijskap. Ik reisde naar deze verafgelegen waterval om de remedie te maken met een geweldig gevoel van opwinding en avontuur. Ik voelde me heel vreugdevol, speels en totaal vrij. Al die tijd genoot ik van de verbijsterende schoonheid om me heen. Dit gebied en Groenland in het algemeen is energetisch erg zuiver, met een overvloed aan natuurgeesten.

Vroeg in het jaar 2007 werd ik geleid om een Arctic remedie op Groenland te gaan maken, die samen zou werken met de Antarctic remedie. Deze speciale remedie werd gemaakt aan de voet van een waterval in het zicht van de Russell gletsjer aan de rand van de Arctische ijskap. Ik reisde naar deze verafgelegen waterval om de remedie te maken met een geweldig gevoel van opwinding en avontuur. Ik voelde me heel vreugdevol, speels en totaal vrij. Al die tijd genoot ik van de verbijsterende schoonheid om me heen. Dit gebied en Groenland in het algemeen is energetisch erg zuiver, met een overvloed aan natuurgeesten.

Ik zie de Arctic remedie als een buitengewoon belangrijke remedie om ons te helpen om te gaan met de uitdagingen van deze veranderende tijden. De Arctic remedie maakt vooral het pure zuivere lichtpotentieel in iemand vrij. Ze brengt pure licht energie bij iemand binnen en brengt ze in beweging, energie die vast werd gehouden, erop wachtend om geactiveerd te worden.

Wat vastgehouden werd is niet fysiek of van de aarde, het is van het licht. De Arctic remedie zorgt voor het ontdooien en bevrijden van ons vastgehouden licht. Dit versterkt ons spiritueel bewustzijn, wat op zijn beurt weer het licht van de planeet verhoogt.

Door dit licht vrij te maken verandert iemand ook zijn elektromagnetische frequentie en brengt ze in evenwicht, waardoor je in resonantie en harmonie kunt blijven met alle veranderingen van de aarde. Vooral als we dichter naar het jaar 2012 gaan en naar de veranderingen in het elektromagnetische veld van de aarde.

De Antarctic remedie is voor het loslaten van dingen die je tegenhouden bij het vinden en volgen van je eigen weg. Ze laat je ontdekken wat essentieel en noodzakelijk is in je leven. Met andere woorden, loslaten wat niet belangrijk is – wat je vertraagt in de materie. Ze is zowel met de Aarde als met het Licht verbonden. De Arctic remedie heeft alleen een verbinding met het Licht. Dat is het verschil.

De Arctic remedie zorgt voor het vrijkomen van het innerlijke lichtpotentieel, dit is belangrijk en van buitengewone betekenis als een onderdeel van de evolutie van de ziel en als een onderdeel van de evolutie van de planeet.

De remedie werkt ook speciaal op scheiding, of dit nu de scheiding van jezelf is, of van iemand of iets anders. Ze brengt je naar de diepte en de zuiverheid van je ziel, om de zuiverheid van jezelf en van de aarde te voelen. Ze herstelt de ziel en brengt ze terug naar een staat van onschuld, ze helpt je om de stem van de rede en de zuiverheid te horen en ze helpt je bij het zien van je negatieve eigenschappen. Dan is het gemakkelijk om te zien wat je moet doen om het te herstellen. Het is te vergelijken met de manier hoe gletsjers op hun weg obstakels vermalen, de onzuiverheden verpulveren en de brokstukken naar de oppervlakte brengen als heel kleine deeltjes.

Deze remedie laat je zien wat je nodig hebt om tot leven te komen, om te stromen, om vreugdevol en vol licht te zijn.

Amazon Essence

 1. Helpt je om bewust te zijn van de immensiteit en de omvang van de enorme veranderingen die plaatsvinden in de natuur, om je hierop af te stemmen, het te begrijpen en je erop voor te bereiden.
 2. Versterkt de verbinding met de elementale wezens en de natuurlijke wereld.
 3. Laat je zintuigen op een nieuwe manier waarnemen, waardoor je al de nieuwe energieën die vrijkomen kunt begrijpen, kunt verklaren en je ermee kunt verbinden.
 4. Helpt je om de taal van de natuur te lezen en te spreken.
 5. Geeft je toegang tot bewustzijn dat voorbij de materie gaat.
 6. Maakt het je mogelijk om gemakkelijker door het leven te gaan, om effectief en actief maar niet gehecht te zijn, om een aura van liefde en acceptatie op te bouwen.
 7. Verankert het goddelijke vrouwelijke en het goddelijke mannelijke in ons.
 8. De Amazon Essence is een belangrijke transformerende remedie die je gemakkelijk van de oude dynamiek naar de nieuwe laat gaan en je weer in verbinding brengt met de energie en de wijsheid van Gaia.


De Amazon essence, de derde “Light Frequency Remedie” is gemaakt in het natuurreservaat van het Nationale Park Nova Airum in Brazilië, aan de kust van een eiland in de Rio Negro, een van de twee rivieren die later bij elkaar komen om de Amazone te vormen. Dit eiland is gelegen in de grootste archipel van de wereld. Achter me was ondoordringbare jungle, een paar meter voor me in de rivier waren roze dolfijnen waar ik mee gezwommen heb. Er was een geweldig gevoel van lichtheid en vrede op deze erg afgelegen plek.

Op dit moment komen enorme hoeveelheden oude opgeslagen energieën van diep uit de aarde vrij, vooral in de Amazone. Dit heeft te maken met het ontwaken van Gaia. Dit zorgt voor een toename van energie over de hele planeet, een beweging die ons weer probeert te verbinden met de geestelijke wereld. Het pulserende hart van de planeet wordt sterker en deze remedie helpt ons om dit te voelen en ermee verbonden te zijn.

We bevinden ons op de drempel van een erg opwindende tijd en de Amazon remedie is een waardevol hulpmiddel dat we kunnen gebruiken om een soepele overgang te maken.

Een van de belangrijkste aspecten van de Amazon essence is dat ze je kan helpen om bewust te zijn van de immensiteit en de omvang van de massieve veranderingen die plaatsvinden in de natuur, je erop af te stemmen, het te begrijpen en je erop voor te bereiden.

De Amazon essence activeert ons brein om op een nieuwe manier te functioneren en onze zintuigen om op een nieuwe manier waar te nemen, zodat we al de oude oerenergieën kunnen begrijpen en verklaren, die vrijkomen uit de rotsen, het water, de bomen en van diep uit de aarde. Deze remedie zorgt ervoor dat we ons weer kunnen verbinden met deze zeer sterke energieën die heel erg verschillen van wat we gewend zijn, omdat ze een verbinding terug maken naar de tijd voordat er mensen waren, voordat er leven was.

Nu is het ook de tijd voor gewijde plaatsen en doorgangen op de aarde, die lange tijd gesloten zijn geweest, om weer open te gaan en toegankelijk te worden, samen met het vrijkomen van de herinneringen van zeer oude wezens die aanwezig zijn in de natuur. Hierdoor komt een grote hoeveelheid opgeslagen kennis, energie en informatie vrij als Gaia het volgende niveau van wijsheid vrijgeeft. Dit is waar de nieuwe kinderen uit putten en wat ze ook naar buiten zullen brengen. De Amazon remedie helpt ons om de nieuwe taal van de natuur te lezen en te spreken.

Al sinds de tijd van Atlantis heeft het elementale rijk zich teruggetrokken van de mensheid, waardoor er heel weinig energetische verbinding is geweest, op een bewust niveau, met de mensheid. Dit is een ontbrekend stuk geweest in een natuurlijke cyclus van de aarde. Gaia staat nu weer opnieuw toe dat de elementale energieën gevoeld, gehoord en soms zelfs gezien kunnen worden. Ze stimuleert ons om onze aandacht weer op de natuur te richten. De Amazon remedie versterkt onze verbinding met de elementale wezens en de natuurlijke wereld.

De Amazon remedie geeft je toegang tot een bewustzijn dat voorbij de materie gaat, om in de wereld te zijn maar niet van de wereld. Wanneer je voorbij de materie gaat stap je in de uitgestrektheid van al wat is, je kunt het voelen, erdoor geactiveerd worden en het vast houden, dit alles versterkt je eigen licht. Deze remedie kan iemand helpen om door de dimensies heen te gaan, maar niet gehecht te raken aan de materiële dimensies. Ze maakt het mogelijk dat je gemakkelijker door het leven gaat, dat je effectief en actief bent maar niet op emotioneel of geestelijk niveau gehecht bent aan het uiterlijk van dat wat is, maar dat je in plaats daarvan de betekenis begrijpt. In deze toestand bouw je een aura op van liefde en acceptatie op en dit is waar de mensheid zich naar toe beweegt.

De Amazon remedie verankert het goddelijke vrouwelijke in ons, met de stilte en de rust die erbij horen. En het goddelijke mannelijke, dit is de viering van het leven zelf, de vreugde, de vitaliteit en het enthousiasme van het in leven zijn. Deze remedie activeert de ingebouwde wil om al het leven te waarderen, te respecteren en te beschermen; om met anderen samen te leven voor het welzijn van iedereen. Deze remedie kan vooral effectief zijn om je te helpen constructief en creatief te werken om het milieu in evenwicht en harmonie te brengen, om je weer te verbinden met de energie en de wijsheid van Gaia.

China Essence

 1. Brengt het evenwicht tussen de drukte van de wereld en de diepe stilte van meditatie terug in je leven.
 2. Schenkt de gave van vrede en kalmte.
 3. Helpt je om te gaan met de hoeveelheid karma in dit leven. Om jezelf te leren vergeven. Dit zal weer helpen om schuld en karma los te laten.
 4. Maakt het mogelijk dat je diep in de geest afdaalt, je innerlijke kennis vindt, wat leidt tot vertrouwen in het grote kosmische geheel van de dingen en tot een gevoel dat alles goed is in de wereld.
 5. Versterkt je verbinding met de natuur en de aarde.
 6. Zowel de Amazon als de China essence nemen je mee voorbij de materie en integreren het goddelijke mannelijke en vrouwelijke.


De China remedie is gemaakt in Hangzhou op het terrein van de Lingyin boeddhistische tempel (tempel van de retraite van de ziel). Hangzhou is een voormalige hoofdstad van China en haar rijke historie en cultuur kunnen tot 8000 jaar terug gevolgd worden. Marco Polo schreef in 1290, overweldigd door de schoonheid van het Westmeer bij Hangzhou: “In de hemel is het paradijs, op aarde is Hangzhou.” Op sommige plekken rondom dit meer en op het terrein van de tempel vind je nog de sereniteit en kalmte die de echte essentie van China vormen. Het is een lieflijk alternatief voor het lawaai en de opstopping in de grote, drukke en vervuilde Chinese steden.

Een van de belangrijkste kwaliteiten van deze remedie is dat ze ons weer verbindt met de vrouwelijke spiritualiteit van de aarde. China heeft dit aspect traditioneel het best vertegenwoordigd, en doet dit zelfs vandaag, ondanks de hebzucht, wreedheid en vernietiging van haar cultuur en voorouderlijke wortels. De Amazon en de China remedie werken hand in hand om het goddelijke mannelijke en vrouwelijke te integreren.

De China remedie richt zich niet alleen op de massieve destructie, ontaarding en vervuiling van het milieu die in China plaatsvindt, maar ook op de culturele vervuiling – het verlies van oude culturele levenswijzen, van de voorouders en de afkomst. Er is ook een verlies van verbinding met de geest en een losraken van het land, omdat zo veel chinezen gedwongen worden weg te gaan van hun land en hun voorouderlijke wortels. Er is een diep verdriet in de aarde in China. Deze problemen zijn vooral extreem in China, maar komen over de hele wereld voor in alle culturen.

Dit is een remedie die het hart opent, waardoor je op een diep niveau je eigen verdriet kunt genezen, dat is ontstaan door het verlies van deze verbinding, dat in het collectieve bewustzijn aanwezig is.

China is traditioneel een land van grote vrede en vertegenwoordigt de goddelijke vrouwelijke energie het beste, die een diepe stilte bij zich heeft die letterlijk voorbij gaat aan het materiële. Maar daar zijn lagen overheen gekomen van bezetting, van onderdrukking en nu de huidige laag van materialisme en zakelijkheid. Deze remedie helpt je om vrede en kalmte terug te krijgen, verbind je weer met de vrouwelijke spiritualiteit van de aarde en versterkt je verbinding met het geestelijke.

We zijn in evenwicht wanneer zowel het goddelijke vrouwelijke en mannelijke aanwezig zijn. Wanneer het goddelijke vrouwelijke afwezig is, verliest de mensheid zijn verbinding met de natuurlijke ritmes van het leven en het goddelijke mannelijke kan het evenwicht niet handhaven. Zonder de vrede en de stilte van het ene, wordt het andere nog actiever, drukker, beweeglijker en doet van alles om te proberen aan te vullen wat mist en zo raken beiden verloren.

De frequentie van de aarde is aan het veranderen. Als gevolg daarvan voelen veel mensen nu dat ze het niet bij kunnen houden en dat ze buitengewoon onder druk staan, alsof het allemaal teveel is. Dit wordt met het verstrijken van de tijd waarschijnlijk nog intensiever, vooral voor mensen met een karma dat van hen verlangt dat ze oude pijn en lijden oplossen. De China remedie is een balsem voor angstige zielen en zal mensen ook helpen zichzelf te vergeven, wat hen weer zal helpen schuld en karma los te laten. Karma is een houding die gesmolten en verdampt kan worden met echte liefde.

De Amazon en China remedies werken hand in hand:
Allebei nemen ze je mee voorbij de materie, ze verankeren en integreren het goddelijke vrouwelijke en mannelijke en versterken onze verbinding met de natuur en de aarde. Het effect van de ene remedie wordt versterkt door de andere.

Lake Baikal Essence
Om de vijfde Light Frequency remedie te maken reisde ik naar het Baikal meer in het zuidoostelijke deel van Siberië. Het is het oudste en diepste zoetwatermeer ter wereld en bevat een vijfde van al het zoete water ter wereld. Het Baikal meer wordt langzaam groter en zal uiteindelijk de vijfde oceaan ter wereld worden en Mongolië en Siberië van elkaar gaan scheiden. Baikal is een van de zeer krachtige plaatsen op de planeet en bewaakt zijn oude, spirituele energie zeer zorgvuldig. Het is geen gemakkelijke plaats om naartoe te reizen. Het Baikal meer is op zijn diepste punt een doorgang tussen de werelden, een plaats op de planeet waar de lichtlichamen van incarnerende wezens binnenkomen, ofschoon ze meestal ergens anders geboren zullen worden.

 1. De Lake Baikal remedie helpt ons om het mentale en emotionele lichaam weer te verenigen; ze creëert innerlijke koestering en genezing; ze integreert je goddelijke mannelijke en vrouwelijke energie en kan weer vreugde in je hart en ziel brengen. Een zeer bijzondere remedie.
 2. Geeft vertrouwen in het leven en zorgt dat je kalm blijft bij alle veranderingen die zich voordoen.
 3. Verbind je met de stilte in je hart en met een bron van pure eenheid met het goddelijke.
 4. Helpt je om in de wereld te zijn, maar niet van de wereld, om minder beïnvloed te worden door massa bewustzijn.
 5. Ontwikkelt een niveau van diepere openheid en begrip van het hart.
 6. Versnelt de ontwikkeling van het begrip en de openheid voor de nieuwe energieën om je heen: eenheid, samenwerking en co-creatie.
 7. Helpt je bij het vinden van evenwicht tussen het goddelijke mannelijke en vrouwelijke in jezelf.
 8. Herstelt de gevoelens voor jezelf, voor je doel en voor je levensvreugde.
 9. Maakt extreem diepe innerlijke genezing mogelijk.


Toen de beschaving van Lemurië ervoor koos om spiritualiteit te verlaten voor sensualiteit en plezier, werd de energie van de planeet lager en dichter. Het Baikal meer bevat de oorspronkelijke energie van voor de verdichting, die zich ontwikkelde toen de aarde en de mensheid zich volledig en duidelijk afkeerde van de stilte in het hart die verbonden is met het goddelijke. De Lake Baikal remedie geeft je weer toegang tot deze pure onbedorven vrede en pure verbinding.

De remedie geeft vertrouwen in het leven en kalmte en aanvaarding van de veranderingen die zich voordoen, omdat ze de onbedorven energetische essentie van het Baikalmeer bevat. Deze remedie komt op het juiste moment omdat ze het begrip voor en de openheid naar de nieuwe energieën van eenheid, een onverdeelde wereld, evenwicht en harmonie kan versnellen. Dit kan een grote hulp zijn bij de veranderingen die om ons heen op alle niveaus aan het beginnen zijn. Het is heel belangrijk als je soepel door alle veranderingen heen wilt gaan dat je begint om jezelf echt spiritueel te voeden en jezelf open te stellen voor een dieper niveau, vooral in het hartcentrum. Hierbij zal deze remedie je helpen.

De Lake Baikal remedie helpt ons het goddelijke mannelijke en vrouwelijke in onszelf te vinden en in evenwicht te brengen. Het mannelijke emotionele lichaam is al over een lange tijd onderdrukt en niet meer veerkrachtig. Het mentale lichaam heeft het grotendeels overgenomen, om mannen nog steeds het gevoel te geven dat ze de controle hebben. Met deze emotionele onderdrukking gaan geweld, seksuele perversie en hartziekten samen.

Deze remedie kan een man verbinden met zijn intuïtieve kracht en hem helpen emoties te voelen en te laten zien zonder vrouwelijk te worden. De remedie werkt als een kanaal waardoor je pijn, kwaadheid en zelfkritiek los kunt laten. De remedie vormt deze giftige emoties om en vervangt ze door een gevoel van stilte en erbij horen.

De Lake Baikal remedie helpt een vrouw om haar Yang energie te vinden – haar kracht – en om te begrijpen dat ze deze kracht altijd heeft gehad. Haar goddelijke Yang energie is de kracht van liefde, de kracht van het scheppen. Ze zal haar Yang energie niet vinden door te proberen de onevenwichtige mannelijke energie te imiteren of te proberen als een man te zijn. Als een vrouw meer in haar vrouwelijke kracht gaat, zal ze op een natuurlijke manier bij haar mannelijke kracht komen.

Het massa bewustzijn wordt gevormd door de mentale en emotionele energieën van alle mensen. De Baikal remedie zorgt dat je in de wereld kunt zijn, zonder van de wereld te zijn. Ze maakt het mogelijk dat je in die stille pure energie van eenheid met alles bent, zodat je minder beïnvloed en overspoeld wordt door het massa bewustzijn en daarom minder snel oordeelt en reageert.

Madagascar essence
Om jezelf los te maken van het massa bewustzijn en de vooringenomenheid daarvan met ziekte. Helpt je om de vrijheid te vinden om zonder voorwaarden te kiezen wat je wilt. Creëert een gewijde innerlijke ruimte van vrede, harmonie en evenwicht. Reinigt de onderste drie chakra’s waardoor de energie gemakkelijker over kan gaan naar de hogere chakra’s, daardoor word je geholpen een te worden met je goddelijke essentie. Maakt het mogelijk je aandacht te richten op essentiële zaken, je leven op orde te brengen en daardoor precies te weten wat je moet doen. Verwijdert vervreemding, niet alleen van elkaar maar ook van de dieren en van het land, vervangt deze vervreemding door een verbinding met zachtheid en harmonie. Activeert de hoogste mogelijkheid van elk aspect van jezelf.

De Madagaskar remedie is gemaakt in het Ankarana natuurreservaat, in het uiterste noorden van het eiland. Het is een buitengewoon mooi en ongerept gebied, een van de juwelen van Madagaskar en het heeft een ongelooflijk kalme en vredige energie. Madagaskar scheidde zich 165 miljoen jaar geleden af van het Afrikaanse vasteland. De geïsoleerde ligging zorgde voor een explosie van zeer exotische, bizarre plaatselijke dieren en planten, waaronder lemuren en kameleons. Madagaskar werd pas 2000 jaar geleden gekoloniseerd door Maleisische zeelieden. Het is een land met een sterke maan energie en de mensen leven er traditioneel veel ’s nachts. Dit kan verklaren waarom er, in tegenstelling tot veel van het naburige Afrika, zachtheid en vredigheid is onder de mensen en in het land. De bevolking van 20 miljoen mensen is verdeeld over 17 stammen. Tussen alle stammen bestaat rust, tolerantie en een vredige samenwerking. De Madagaskar remedie vertegenwoordigt dat aspect en helpt om je te verbinden met zachtheid en harmonie naar anderen, naar dieren en naar het land. Maar de belangrijkste genezende gave is dat ze het mogelijk maakt om je los te maken van het massa bewustzijn en de vooringenomenheid daarvan met ziekte. De belangrijkste genezende kwaliteit van de Madagaskar remedie is haar vermogen om ziekte uit te roeien en om beperkende overtuigingen over gezondheid en welzijn te verwijderen, die we overnemen van het massa bewustzijn. Voorbeelden hiervan zijn de conditionering en de overtuiging dat als we ouder worden onze geest en ons lichaam achteruit zullen gaan en dat we maar ongeveer 70 jaar leven. Dit zijn concrete beperkingen geworden die stevig in het massa bewustzijn verankerd zijn. De mensheid heeft vergeten en moet er aan herinnerd worden dat 70 jaar leven maar de helft van de natuurlijke levenscyclus van de mens is.

Iedereen wordt beïnvloed door en is onderdeel van het massa bewustzijn, vanaf het moment dat we incarneren. Ziekte, zowel fysiek, emotioneel als mentaal, treedt op als gevolg van het incarneren in het massa bewustzijn van de mensheid. Onze gedachten, emotionele reacties en overtuigingen, die allemaal ziekte kunnen veroorzaken, komen vooral af van of worden grotendeels beïnvloed door onze verbinding met het massa bewustzijn. De mensheid is afgedwaald van de originele blauwdruk van in evenwicht en harmonie zijn met de natuur, de dieren en andere mensen en creëert in plaats daarvan ziekte, vervreemding, massa bewustzijn en onevenwichtigheid.

Er zijn veel manieren om bepaalde ziektes te genezen, maar voordat een methode helemaal succesvol kan zijn moet eerst de vooringenomenheid met ziekte uitgeroeid worden. De Madagaskar remedie zal niet elke ziekte genezen; het geneest de vooringenomenheid met ziekte. Daarna kun je dan een andere remedie gebruiken voor de specifieke energetische situatie die hersteld en in evenwicht gebracht moet worden. Als mensen zich hebben losgemaakt van de vooringenomenheid met ziekte, kunnen ze er weer zo in terugvallen als ze betrokken zijn bij een organisatie, filosofie of religie die veel starre dogma’s hanteert, die je precies vertellen hoe je moet denken en je moet gedragen, en die het stellen van vragen, iets leren of onderzoeken, ontmoedigen. Je ontdoen van de vooringenomenheid met ziekte schept een gewijde ruimte in jezelf waar vrede, harmonie en evenwicht zijn. Dit brengt je in een perfecte staat van verbinding met alle mogelijkheden, zodat je kunt kiezen wat je wilt, zonder beperking. Als gevolg hiervan worden de drie onderste chakra’s gereinigd, waardoor een meer gemakkelijke overgang van de energie naar de hogere chakra’s mogelijk is. Dit zal je helpen om een te worden met je goddelijke essentie en de hoogst mogelijkheid van elk aspect van jezelf te activeren.

Mount Pinatubo essence
Versterkt je gevoeligheid voor de innerlijke hartslag van de aarde en voor komende gebeurtenissen, zodat je weet waar je moet zijn en waar het veilig is. Zorgt dat je gegrond bent en in het centrum van je kracht. Helpt je om verbinding te maken met en mee te stromen met de kosmische krachten. Zorgt dat je het masker van aanpassing laat vallen en onthult wie je werkelijk bent, je ware liefhebbende “Ik Ben” staat. Verankert de unieke kwaliteit, waarvoor je hier gekomen bent, in je wezen. Helpt je op je reis van onschuld naar wijsheid, maakt het mogelijk dat je jouw hoogste frequentie bereikt.

De zevende en laatste Light Frequency remedie is gemaakt op de kust van het kratermeer van Mount Pinatubo, een vulkaan 90 km ten noorden van Manilla op de Filippijnen. De uitbarsting van Mount Pinatubo was de op een na grootste vulkaanuitbarsting van de twintigste eeuw. Meer dan 5 miljard kubieke meter as en vulkanische brokstukken werden de atmosfeer ingeslingerd en de pluim van de uitbarsting bereikte een hoogte van 34 km. Door de uitbarsting kwamen meer dan 800 mensen om het leven en 100.000 mensen werden dakloos.

Deze remedie helpt om je af te stemmen op de innerlijke hartslag van de aarde om ervoor te zorgen dat je op de juiste plaats bent op de juiste tijd en dat je gegrond en gecentreerd bent in deze tijd van verandering op aarde. Mount Pinatubo remedie geeft je vertrouwen zodat je de maskers van angst en aanpassing af kunt zetten, zodat je helemaal kunt zijn en uitstralen wie je werkelijk bent en bereid bent je unieke zijn volledig te delen met iedereen en je bijdrage te leveren aan het geheel. Ze zorgt dat je jouw ware “Ik” kunt laten zien, die in de kern van alles aanwezig is. Als je weet wie je bent, weet je waar je heengaat en hoe je daar moet komen. Een masker wordt gedragen als een schild omdat de wereld als gevaarlijk wordt ervaren. Als je een masker draagt ben je niet degene die je bedoelt was te zijn. Verwijderen van het masker is een consequentie van weten wie je bent. Die kennis geeft je dan het vertrouwen om te zeggen: “Dit is wie ik ben.” “Dit is belangrijk voor mij.” “Hierop zal ik mijn aandacht richten.” Hieruit ontstaan nieuwe creaties en zo worden werelden veranderd.

Mount Pinatubo remedie gaat over scheppen en mee scheppen en het maakt een einde aan de reis van de geïndividualiseerde vlammen of goddelijke essenties, van onschuld naar wijsheid, die je naar de hoogste frequentie brengen van wie je werkelijk bent.

Er is een innerlijke hartslag van diep uit de aarde, een kosmische beweging die het hele universum beïnvloedt, die maakt verbinding om voor grote karmische veranderingen te zorgen op onze planeet. Grote delen van de aarde hebben massieve vernietiging en vervuiling geabsorbeerd en opgenomen, samen met de energie van menselijke conflicten en negativiteit. Dus zijn er veel plaatsen in de aarde die deze lading moeten kwijtraken en die dat ook doen. Dit innerlijk pulseren bouwt geleidelijk snelheid op en zal losgelaten moeten worden. Het brengt al sommige van de tektonische platen in beweging en maakt ze onstabiel, dat is waarom sommige rampen en catastrofes plaatsvinden en ook in de toekomst zullen optreden. Maar als de aarde haar vibratie verhoogt zal ook een hoop zwaarte wegvallen.

Mount Pinatubo zal helpen je af te stemmen op de innerlijke hartslag van de aarde en op toekomstige gebeurtenissen, zodat je weet waar je moet zijn en wat veilig is. Ze helpt je ook om gegrond te zijn en in het centrum van je kracht. De remedie zorgt dat je bereid bent om je blokkades en verdedigingen los te laten en om in evenwicht te blijven met de inkomende stroom van kosmische krachten die de aarde binnenkomen.