Perelandra Tuin, Roos en Soul Ray Remedies

Deze remedies zijn gemaakt van bloembladeren van groenten,kruiden,bloemen en rozen die geteeld zijn in de Perelandra tuin. Hun evenwicht brengende en herstellende patronen richten zich op fysieke, emotionele, mentale en spirituele zaken (FEMS) waar we in de wereld van vandaag mee geconfronteerd worden. Om iemand te ondersteunen en in evenwicht te brengen als hij door het dagelijkse evolutionaire proces gaat. Als we voorwaarts bewegen in het dagelijkse proces, zijn er mechanismen in ons die in beweging worden gezet om onze perioden van groei te ondersteunen. De Perelandra remedies helpen ons en onze procesmechanismen te stabiliseren en in evenwicht te brengen.


Ga direct naar:

Perelandra Tuin remedies

De set van achttien remedie is gemaakt van de bloembladeren van groenten, kruiden en bloemen die geteeld zijn in de Perelandra tuin. Hun evenwicht brengende en herstellende patronen richten zich op fysieke, emotionele, mentale en spirituele zaken waar we in de wereld van vandaag mee geconfronteerd worden.


Broccoli: Kracht. Verschillende van de Perelandra tuinremedies hebben te maken met de eigenschap kracht. Het is momenteel een van de meest gezochte eigenschappen en misschien wel de minst begrepen. Dus gaan mensen die afstand doen van hun persoonlijke onbeperkte kracht zich bezig houden met de uiterlijke schijn van oppervlakkige eindige kracht in hun misleide pogingen om hun onbeperkte kracht weer te ontdekken en er weer mee in verbinding te komen. Onbeperkte kracht is een complex gegeven omdat het evenwicht op alle niveaus op elke mogelijke manier inhoudt. Daarom zul je op het gebied van bloesem remedies die bloemen op de voorgrond zien treden, die zich richten op verschillende aspecten van kracht.

Het evenwicht brengende patroon dat broccoli bevat focust op het evenwicht in kracht dat gehandhaafd moet worden als iemand ontdekt dat hij geblokkeerd is op een of op alle vier de FEMS niveaus. De oorzaak van die blokkade wordt eerder als iets uitwendigs dan als iets innerlijks ervaren. De kans bestaat hier op ene sterke reactie van zelfbescherming. In een poging om het niveau waar de bedreiging vandaan schijnt te komen te isoleren en te beheersen is er een plotseling afsluiten en afstand nemen van een of van alle vier de niveaus. Dit maakt iemand krachteloos, want hij heeft zichzelf naar de vier windstreken verstrooid. De remedie van broccoli stabiliseert de eenheid van lichaam en ziel gedurende deze intense tijd, en maakt zo de confrontatie mogelijk met de waargenomen bedreigingen in een toestand van volledig functioneren en evenwicht van de lichaam/ziel eenheid. Broccoli remedie zal vooral goed zijn voor hen die door diepe emotionele pijn gaan, zoals scheiding of afzondering, voor hen die lijden aan hallucinaties of geestesziekten die hallucinaties veroorzaken als deel van hun patroon, en voor hen die ervaringen hebben die worden ervaren als beangstigende paranormale incidenten, ervaringen of uitbreidingen.

Cauliflower: (bloemkool) In de toekomst zal de Cauliflower remedie bekend worden als de “geboorteremedie”. Terwijl de Perelandra roos remedies vooral werken met overgang en transformatie op alle niveaus tijdens iemands levens- en stervensprocessen, bevat de Cauliflower remedie vooral de stabiliserende patronen voor de geboorte ervaring. Veel van de ontregelde patronen die iemand door zijn hele levenscyclus heen kan ervaren worden in het lichaam en de ziel ingeprent tijdens het geboorteproces. Deze patronen zijn een gevolg van het feit dat het lichaam/ziel evenwicht uit zijn centrum raakt als gevolg van de weigering van het kind om helder bewustzijn te handhaven tijdens de geboorte. De Cauliflower remedie ondersteunt en stabiliseert zowel het bewustzijn van de hogere, uitgebreide ziel als de bewuste kinderziel, als deze zich beide door de geboorte heen bewegen. Omdat deze twee niveaus gestabiliseerd zijn in het proces, handhaaft de lichaam/ziel eenheid van het kind zijn evenwicht, en elimineert zo ogenblikken van onevenwichtigheid die in het lichaam van het kind kristalliseren als ontregelde patronen. Cauliflower remedie zal het kind niet behoeden voor de ervaring van de soort geboorte die in het evolutionaire patroon van zijn zielenniveau is geprogrammeerd. Ze zal echter zijn vermogen ondersteunen om volledig bewustzijn te handhaven en te focussen op zijn doel als het zich door de geboorte heen beweegt.

Celery: (selderie) Herstelt het evenwicht van het immuunsysteem in tijden als het systeem zich overwerkt of gestresst is. Deze remedie is vooral behulpzaam tijdens langdurige ziektes, die veroorzaakt worden door virale of bacteriële infecties die het immuunsysteem kunnen overweldigen of zelfs geheel af kunnen breken. De Celery remedie handhaaft het evenwicht brengende ondersteuning voor het immuunsysteem in zulke tijden.

Chives: (bieslook) Kracht. Chives remedie herstelt de kracht die iemand heeft als de innerlijke man/vrouw dynamieken in evenwicht zijn en als het individu functioneert in een staat van bewustzijn in dat evenwicht. Ofschoon de kruidenremedie van bieslook schijnt te wijzen op een hang naar de mannelijke dynamiek, bevat de bloesemremedie het patroon voor evenwicht tussen de twee, onverschillig welke op een gegeven moment overheerst.

Comfrey: (smeerwortel) De Comfrey remedie herstelt beschadigingen aan de ziel op hogere trillingsgebieden die het resultaat kunnen zijn van dit of een ander leven. Ze zal soms in combinatie gebruikt worden met andere bloesem remedies die zich meer direct richten op de oorzaak(en) van de beschadiging.

Corn: (maïs) Traditioneel is maïs gebruikt voor het versterken van de spiritualiteit van zowel de Aarde als de mensheid. De Corn remedie stabiliseert de lichaam/ziel eenheid van iemand vooral in tijden van spirituele of universele groei. Corn remedie brengt iemand in evenwicht op die ogenblikken als zijn bewuste wezen (dat volledig van de Aarde is, reagerend op een innerlijke hunkering) omhoog en naar buiten reikt in die onmetelijke universele expansie. Vaak reageert iemand op deze hunkering door zichzelf los te maken van zijn fysieke realiteit en zichzelf in het universum te slingeren. Dit beperkt de bruikbaarheid van de ervaring in zijn dagelijkse fysieke realiteit enorm. Corn remedie helpt iemand om die eenheid van lichaam en ziel vast te houden en stelt hem zo in staat de universele ervaring te vertalen in bruikbaar, relevant begrip en actie.

Cucumber: (komkommer) De Cucumber remedie kan gebruikt worden om iemand weer in evenwicht te brengen in tijden van depressie. Hiermee bedoelen we die tijden waarin iemand zich compleet afgescheiden voelt van zijn leven en zijn leven waarneemt als een film die voor hem wordt afgedraaid, maar waar hij niet bij betrokken is. Hij heeft weinig of geen verlangen om weer in de film te stappen. Cucumber remedie versterkt de psyche, dit stelt iemand in staat om van een toestand van depressie zich weer op vitale, positieve manier met zijn leven te verbinden.

Dill: ( Dille) Kracht. Dill remedie is heel goed voor hen die hun kracht aan anderen hebben afgegeven en als gevolg daarvan in een dagelijkse sleur leven en daarbij een slachtofferrol hebben aangenomen. Ze helpt iemand om evenwicht terug te krijgen op het gebied van persoonlijke kracht, wat weer resulteert in neen verandering van de relatie met degenen om hem heen.

Nasturtium: (Oost-Indische kers) Vitale levensenergie op het fysieke vlak. Als iemand voornamelijk vanuit zijn hoofd werkt zal zijn fysieke lichaam niet alleen wegkwijnen binnen de spierstructuur, maar ook op het gebied van de vitale levensenergie. Deze energie is als stuwkracht direct verbonden met de spierstructuur. Nasturtium remedie helpt bij het in stand houden van die verbinding en bij het nieuwe kracht geven aan de energie zelf, indien nodig. Ze heeft een grondend effect doordat ze de levensenergie op het lichamelijke vlak handhaaft, vooral in tijden als de aandacht en de kracht op het mentale niveau die energie naar de mentale processen trekken.

Okra: Je hebt mensen, en we verwijzen naar een vrij grote groep, die er op staan hun werkelijkheid te zien of te vertalen op de slechts mogelijke manier. Ze zijn niet depressief, want ze drukken sterke energie uit, ze zijn ook niet alleen maar kwaad, dit zijn mensen die het vermogen verloren hebben om schoonheid en vreugde op alle niveaus waar te nemen. Okra remedie herstelt dit vermogen. Dit lijkt zo een “frivole” remedie, een die je aan je humeurige oom geeft, maar deze mensen leven in zulk een alles omvattende atmosfeer van mistroostigheid en ondergang dat hun houdingen hun fysieke gezondheid en welbevinden op de proef stellen. Ze scheppen ook een zulk sterk negatieve omgeving dat ze ook andere negativiteiten die net buiten hun onmiddellijke omgeving bestaat naar zich toe te trekken. het gelijke trekt het gelijke aan. Uiteindelijk scheppen ze eilanden van sterke negatieve krachten die het oppervlak van de Aarde bespikkelen. Ofschoon ze niet slecht zijn, hebben deze mensen het vermogen verloren om het positieve te zien.

Salvia: (salie) Emotionele stabiliteit in tijden van extreme stress. Salvia remedie is heel werkzaam als iemand plotseling terecht komt in een extreme, intense noodsituatie, zowel voor hem zelf of voor iemand in zijn omgeving, zolas plotselinge verwonding, een verkeersongeluk, een nucleaire dreiging of ongeluk, of de diagnose van een ernstige ziekte, die tijden wanneer iemand emotioneel de volle laag krijgt en voelt dat er geen ontkomen mogelijk is. Deze remedie herstelt emotionele stabiliteit, wat op zijn beurt iemand weer in staat stelt om evenwichtig te denken en te functioneren als hij door de meest extreme periodes gaat.

Snap Pea: (Tuinerwt) De Snap Pea is een vrij recente ontwikkeling in de tuinerwtenfamilie, maar ze bevat het evenwichtige patroon dat een deel is van de overkoepelende familievibratie. We verwijzen naar de situatie van de vreesaanjagende, spanningopwekkende dromen – nachtmerries. Ze is vooral effectief bij kinderen en bij degenen met een kinderlijke geest, zoals de geestelijk en emotioneel gehandicapten. De remedie helpt het individu bij de vertaling van ervaring in positieve, begrijpelijke ontwikkeling. Als iemand vatbaar is voor angstige dromen komt dat omdat hij geen alternatief positief patroon ontwikkeld heeft om stress of angst om te zetten. Hij heeft alleen maar deze ene weg. We hebben het hier niet over de van tijd tot tijd voorkomende angstige droom die we allemaal soms hebben. We verwijzen hier echter naar een frequent patroon van nachtmerries. Snap Pea remedie ondersteunt en stelt in staat om alternatieve, minder angstaanjagende manieren te ontwikkelen om emotie en ervaring uit te drukken. Vanwege de ondersteunende dynamiek van deze remedie kan ze ook gegeven worden aan iemand die niet regelmatig nachtmerries heeft, maar die pas een bijzonder krachtige nachtmerrie ondergaan heeft en zich hier moeilijk aan kan onttrekken. Snap Pea remedie ondersteunt en versterkt het vermogen om zich te onttrekken aan angstaanjagende, innerlijke ervaringen.

Summer Squash: (geel/pompoen). Moed. Terwijl de Peace roos remedie betrekking heeft op de verbinding van het individu met de dynamiek van universele moed in tijden van overgang en verandering, stabiliseert de Summer Squash remedie de persoon die angst en weerstand ervaart bij het onder ogen zien van de dagelijkse routine. De stabiliteit die door deze remedie in zulke tijden geschonken wordt zal het gevoel van kalme moed herstellen dat nodig is om zich door de dag te kunnen bewegen. Ze is vooral behulpzaam voor hen die lijden aan schuchterheid of fobieën.

Sweet Bell Pepper: (groen) paprika. Innerlijke vrede. Sweet Bell Pepper remedie herstelt innerlijk evenwicht bij hen die leven of werken in een spanningsvolle omgeving. Ze helpt je om door spanningsvolle situaties heen te gaan met helderheid en innerlijke kalmte. In de huidige maatschappij zou je kunnen zeggen: “Wie heeft er geen leven vol spanning”? Veel mensen zijn tegenwoordig op zoek om wegen te vinden en te integreren die hen in staat stellen een hectische, snelle levensstijl te voeren waarbij ze gezond en in evenwicht blijven. Sweet Bell Pepper remedie zal dit proces sterk bevorderen, en een enkele druppel ’s morgens kan net zo goed een deel van de dagelijkse routine zijn om stress los te laten als oefeningen en een gepast dieet. Deze remedie stabiliseert zowel het lichaam/ziel evenwicht in stressvolle situaties, en herstelt dat evenwicht als een situatie het zou verstoren. Samengevat kan deze remedie genomen worden als onderdeel van de dagelijkse routine, als opgemerkt wordt dat je een speciale spanning veroorzaakt, of als je na een gebeurtenis merkt dat je overrompeld werd.

Tomato: (tomaat) Reiniging. Tomato remedie is nuttig als infectie en ziekte zich in het lichaam gevestigd hebben. Ze is vooral nuttig als het endocriene systeem betrokken is. Deze remedie stabiliseert de gebieden van onevenwichtigheid en helpt het lichaam bij het vernietigen en verwijderen van datgene wat infectie of ziekte veroorzaakt. We gebruiken het woord “vernietigen” opzettelijk omdat de Tomato remedie inderdaad snel in het lichaam werkt en op een manier die vernietigend lijkt, of zelfs voelt. Als het immuunsysteem verzwakt is door de situatie moet Celery remedie misschien in combinatie met de Tomato remedie worden genomen. Zie deze remedie niet over het hoofd voor kleine (schaaf)wondjes, die zich zouden kunnen ontwikkelen tot een kleine infectie. Ze zal in zo’n geval ook nuttig zijn en ze kan beschouwd worden als net zo’n essentieel onderdeel van je EHBO-trommel als verband. Ze kan inwendig ingenomen worden of direct op een snee of schaafwond verneveld worden, met even goed resultaat.

Yellow Yarrow: (gele duizendblad) Yarrow is als bloesem remedie gebruikt als beschermer op het emotionele niveau tijdens periodes van kwetsbaarheid, veroorzaakt door spirituele en psychologische groeiprocessen. De Yellow Yarrow is in het bijzonder nuttig in deze tijden omdat ze iemand niet alleen beschermd tegen uitwendige invloeden in periodes van emotionele kwetsbaarheid, maar ze ondersteunt het individu ook op zo’n wijze dat ze hem in staat stelt op alle niveaus zachter te worden zodat de integratie van zijn verandering gemakkelijke plaats kan vinden. De Yellow Yarrow beschermt en brengt iemand tegelijkertijd terug naar een staat van zachtheid, vriendelijkheid. Deze remedie is vooral effectief voor degenen die als antwoord op hun tijden van kwetsbaarheid een muur opbouwen – een muur die hun integratieproces belemmert.

Zinnia: Herstelt het gevoel van speelsheid, lachen en vreugde. Zinnia remedie helpt bij het verkrijgen van een evenwichtig en gezond gevoel van prioriteit terwijl je jezelf toestaat die dingen los te laten die er niet zo veel toe doen. Ze herinnert je aan het evenwicht van het lachen en de vreugde van een kind, en helpt je om contact te maken met dit innerlijke kind voor het verkrijgen van evenwicht.

Zucchini: (Courgette) Fysieke kracht. De Zucchini remedie is vooral nuttig in tijden van herstel na geboorte, ziekte of een operatie, als het lichaam werkt aan het herstel van de fysieke vitaliteit. Ze kan ook tijdens een ziekte ingenomen worden, want de remedie zal iemand helpen om zo veel van zijn fysieke kracht te handhaven als mogelijk is terwijl hij door het ziekteproces heen gaat.

Perelandra Roos remedies set I

De roos remedies (set I) zij een set van acht bloesemremedies. Deze acht remedies, gemaakt van rozen in de Perelandra tuin, functioneren met elkaar om iemand te ondersteunen en in evenwicht te brengen als hij door het dagelijkse evolutionaire proces gaat. Als we voorwaarts bewegen in het dagelijkse proces, zijn er mechanismen in ons die in beweging worden gezet om onze perioden van groei te ondersteunen. De roos remedies helpen ons en onze procesmechanismen te stabiliseren en in evenwicht te brengen.

Ambassador: (zacht-oranje-rood) Patroon. Ambassador heeft te maken met relatie tussen het deel en het geheel; hoe een beweging voorwaarts in het geheel van iemands leven past, in het geheel van de situatie en/of in de omgeving rondom hem, en tenslotte in het geheel van de planeet en het universum. Deze remedie heeft ook te maken met de dynamiek van doelgerichtheid, want als iemand klaar is om bewust voorwaarts te bewegen, komen zijn impuls en verlangen vaak voort uit een gevoel van doelgerichtheid. Een beweging voorwaarts kan echter zulk een uitdaging voor iemand creëren dat zijn reactie uiteindelijk zijn vermogen blokkeert om zijn kans waar te nemen, wat kan resulteren in het verlies van de energie die nodig is om hem te ondersteunen als hij door een bepaald proces heengaat. Door hem te stabiliseren op alle FEMS niveaus helpt Ambassador hem door de blokkades te verplaatsen naar een positie van evenwicht, zo stelt ze het individu in staat om een doelstelling te verkrijgen en te zien hoe het patroon van zijn beweging past in de grotere patronen van het geheel. Samengevat staat Ambassador in verband met patroon, doelstelling en vitaliteit op alle niveaus.

Eclipse: (goud) Aanvaarding en inzicht. Eclips laat het beeld van verandering en groei voller worden. Ze draagt de dynamiek van aanvaarding, van jezelf niet langer in de weg zitten, van zachte berusting, alsook van waardering van je innerlijk weten. Hiermee in verband staat de dynamiek van inzicht; omdat het lichaam en de ziel functioneren als een eenheid kun je niet meer doorgaan met voorwaarts te bewegen in een staat van blinde aanvaarding en berusting. Het functioneren van het lichaam en de ziel als een bewust samenwerkende eenheid stelt de geest in staat de inzichten van de ziel te ontvangen, en je evolutionaire pad wordt sterker, helderder, directer en gegrond. Eclipse ondersteunt het mechanisme tussen het lichaam en de ziel, waardoor het lichaam de inbreng en het inzicht van de ziel ontvangt. De hiermee samengaande remedies wijzen op emotionele dynamieken die op kunnen komen om deze speciale lichaam/ziel verbinding te verstoren, te verstoppen of gecompliceerd maken. Dus Eclipse kan nodig zijn tijdens de laatste fasen van het evolutionaire proces als het waarschijnlijker is dat het lichaam/ziel inzicht mechanisme functioneert, Eclipse zal dan niet om of over de individuele timing heen gaan. Je zult niet plotseling geconfronteerd worden met een inzicht waarvoor je niet klaar bent om mee om te gaan. Eclipse versterkt een individueel begrip van je eigen timing en proces.

Gruss an Aachen: (zalmkleurig-iets roze). Gruss an Aachen stabiliseert het lichaam en de ziel op alle FEMS niveaus (fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel) terwijl het individu voorwaarts beweegt in het evolutionaire proces. Gruss an Aachen houdt de lichaam/ziel eenheid vast en ondersteunt ze terwijl iemand een evolutionair stadium binnengaat en er doorheen beweegt, wat intense uitdagingen en angsten kan veroorzaken. Na het testen (kinesiologie), als Gruss an Aachen uitgekozen wordt, betekend dit niet dat iemand een bedreiging in de lichaam/ziel situatie ervaart, maar eerder een beweging langs zijn evolutionaire pad die niet vertrouwd voelt. Deze onbekende richting brengt gevoelens van angst, shock en trauma naar voren op een of op alle FEMS niveaus. Gruss an Aachen kalmeert deze gevoelens en stabiliseert het lichaam en de ziel als eenheid, en schenkt iemand vertrouwen en ondersteuning als hij voorwaarts beweegt. Omdat het mogelijk is dat Gruss an Aachen toegediend moet worden tijdens een groot gedeelte (of zelfs tijdens het hele) veranderingsproces, moet je niet verbaasd zijn als haar gebruik voorgeschreven wordt voor enkele weken of maanden. De belangrijkste karakteristiek is hier de bewuste voorwaartse beweging van de ziel waarop het lichaam onbewust reageert. Een tijd lang zal elk individu door een periode van leren moeten gaan, om daardoor vertrouwd te raken met en het zich aan te passen aan deze nieuwe dynamiek van de ziel en het lichaam die zich bewust voortbewegen als een eenheid. In de praktijk zal Gruss an Aachen vaak worden gecombineerd met een andere Roos- of Tuin-remedie. De eerste functioneert als de ondersteuner en de ander reageert op de specifieke dynamieken van deze individuele voorwaartse beweging. De behoefte aan Gruss an Aachen zal vooral duidelijk zijn tijdens de belangrijke overgangen zoals geboorte en dood.

Nymphenburg: (abrikoos kleurige knoppen met zalmroze bloemen, geleidelijk overgaand in oranje, roze en geel). Kracht. Nymphenburg versterkt de kracht die ontstaan is door een evenwichtig samensmelten van het lichaam en de ziel. Als het lichaam de ziel volledig in zijn eigen vorm ontvangt wordt er een energie geschapen die het beste omschreven kan worden als een energie van kracht. Nymphenburg vergemakkelijkt die samensmelting van lichaam en ziel en brengt ze in evenwicht. Als we de hersenen gebruiken om dit fenomeen te symboliseren, kunnen we stellen dat de linker hersenhelft het lichaam vertegenwoordigt, de rechter hersenhelft vertegenwoordigt de ziel, en de hersenen in het midden bevatten in zichzelf de energie die de twee verbindt. Het evenwicht tussen de twee helften schept zelfs een nog sterkere energie in het middengedeelte, die op haar beurt het evenwicht verder stabiliseert. Om naar het individu terug te keren; als iemand een evolutionaire stap maakt kan de uitdaging van die beweging het evenwicht tussen lichaam en ziel bedreigen of verstoren, en daardoor de kracht van de energie verminderen die het evenwicht stabiliseert. Nymphenburg ondersteunt die kracht en houdt ze vast, wat iemands vermogen bevordert om het evenwicht van zijn lichaam/ziel fusie te herstellen. In bewuste evolutionaire processen is het handhaven van dit evenwicht essentieel.

Orange Ruffles: (oranje, geleidelijk overgaand van helder oranje tot saffraangeel). Ontvankelijkheid. Een individu dat voorwaarts beweegt als een bewuste lichaam/ziel eenheid zal ontvankelijkheid op een nieuwe manier ervaren. Deze remedie stabiliseert iemand op alle FEMS niveaus als de inblazing van de ziel (het zetelen van de ziel in het lichaam) de uitbreiding aanmoedigt van de parameters van je zintuiglijke systeem. Orange Ruffles helpt om iemand te stabiliseren als zijn zintuiglijke systeem uitbreidt zodat hij met nieuwe gevoeligheid kan functioneren naar elk van de vijf fysieke zintuigen. Deze remedie zal de uitbreiding van iemands zintuiglijk systeem niet veroorzaken. Ze zal je echter stabiliseren als je je door de overgang beweegt van het ene niveau van het zintuiglijk functioneren naar het andere. Een dergelijke overgang kan het doel zelf zijn van een evolutionaire stap, of ze kan samengaan met een uitbreiding die van je verlangt om ontvankelijker te worden om een groter proces volledig waar te nemen.

Peace: (geel met roze omrandingen) Moed. Laat haar naam je niet in verwarring brengen, want deze remedie werkt direct op de dynamiek van moed, niet vrede! Terwijl Gruss an Aachen de lichaam/ziel eenheid tijdens de verandering en groei stabiliseert en ondersteunt, opent Peace die innerlijke moed, die we allen bezitten op het hoogste en helderste zielenniveau. Deze dynamiek van moed is in alle individuen aanwezig en er wordt voordurend uit geput op een onbewust niveau. Als het lichaam en de ziel eenmaal samen beginnen te functioneren als een bewuste eenheid moet iemand er misschien van tijd tot tijd aan herinnerd worden dat er om deze innerlijke moed, verbonden met universele moed, gevraagd kan worden en dat er uit geput kan worden. Peace brengt het individu op een lijn met zijn eigen impuls om voorwaarts te bewegen, maar het is de moed die aansluit bij de grotere universele dynamiek en die diep uit elke ziel komt die de impuls aan de ziel geeft en het universum voorwaarts beweegt.

Royal Highness: (pastelkleurig roze) Uiteindelijke stabilisering. Royal Highness staat in verband met de volledige stabilisering die iemand moet ervaren als een evolutionaire stap of beweging afgerond is. Grof gesteld kun je zeggen dat dit de afhandelremedie is. Als een bewust proces eenmaal afgerond is, heeft iemand alle aspecten en niveaus van zichzelf verplaatst naar een positie van nieuw perspectief, nieuw evenwicht en nieuw bewustzijn. Dan volgt een periode van bijstelling, waarin iemand het integratie proces afrondt en vertrouwd raakt met de resultaten van de verandering. Royal Highness helpt om de persoon en de verandering af te schermen, te beschermen en te stabiliseren tijdens deze periode, wanneer beide kwetsbaar zijn.

White Lightnin’: (wit met soms een zwakke roze blos) Gesynchroniseerde beweging. White Lightnin’ staat in verband met het fenomeen van synchrone beweging, wat in bewuste evolutionaire vooruitgang ervaren wordt in de diepte en de breedte van alle FEMS niveau’s. Ideaal gezien bewegen verschuivingen die corresponderen met een specifieke vooruitgang in harmonie met elkaar, en de beweging op individuele FEMS niveau’s ondersteunt de beweging van het geheel, d.w.z. de verschuiving en groei van de persoon op alle FEMS niveau’s. Daarom is het handhaven van de timing en verandering op al deze niveau’s essentieel voor de stabiliteit van de verandering als een geheel. Als een van de FEMS niveau’s om welke reden dan ook beperkt wordt, gaat de verandering zelf onevenwichtig aanvoelen en kunnen er diepe gevoelens van angst ontstaan. White Lightnin’ helpt bij het stabiliseren van de beweging tussen deze vier FEMS niveau’s als hun beweging uit het ritme is of uit evenwicht. Ze stabiliseert de veelgelaagde synchronisering van de beweging in elk individu en versterkt de lichaam/ziel fusie, en maakt zo de innerlijke timing van verandering en beweging mogelijk zodat ze opnieuw volledig gereflecteerd kan worden op alle FEMS niveau’s

Perelandra Roos remedies set II

Betty Prior: (diep roze) Zoals vermeld in de omschrijving van de Chicago Peace roos remedie zetten de schedelbeenderen uit en trekken samen in relatie tot de beweging van het heiligbeen en de hersenvloeistof. Maar de beweging van de schedelbeenderen zelf is ook gecoördineerd. Het kan aanvoelen alsof ze uitzetten en samentrekken als een geheel, terwijl ze in feite uitzetten en samentrekken in een delicaat ritme. De Betty Prior roos remedie stabiliseert dat delicate ritme van uitzetting en samentrekking van de schedelbeenderen en brengt het in evenwicht.

Blaze Improved: (scharlakenrode klimroos) Als iemand geconfronteerd wordt met een uitbreidingservaring kan zijn centrale zenuwstelsel geblokkeerd raken in een mate dat hij of zij zich aangevallen en overweldigd voelt. Dit wordt veroorzaakt door impulsen en informatie van de uitbreidingservaring naar het centrale zenuwstelsel, dit heeft er moeite mee ze verder door te sturen vanuit het contactpunt. Deze situatie is vergelijkbaar met een sorteermachine die plotseling op hol slaat. Vanaf het moment van de inslag wordt er een druk gelegd op het centrale zenuwstelsel. Vaak reageert het lichaam hierop door te verstrakken en door te proberen de impulsen af te sluiten. De Blaze Improved roos remedie verzacht en ontspant eerst het centrale zenuwstelsel en dan het lichaam als geheel, waardoor ze het mogelijk maakt dat de input van de uitbreidingservaring passend gesorteerd, doorgestuurd en geïntegreerd wordt in het lichaam.

Chicago Peace: (roze bloemen, overdekt met kanariegeel) De schedelbeenderen bewegen zich in relatie tot de beweging van de hersenvloeistof en het heiligbeen. Wanneer iemand inademt kantelt het punt van het heiligbeen, dat als een pomp werkt, zich lichtelijk naar het midden van het lichaam. Tegelijkertijd verandert de hersenvloeistof zijn patroon of beweging langs de wervelkolom en de schedelbeenderen zetten uit. Als iemand uitademt kantelt het punt van het heiligbeen lichtelijk naar buiten, het patroon van de hersenvloeistof verandert weer en de schedelbeenderen trekken samen. De Chicago Peace roos remedie stabiliseert de beweging van en de interactie tussen deze drie elementen tijdens een uitbreidingservaring. Als de coördinatie van deze elementen in gevaar gebracht wordt – wat vaak voorkomt tijdens uitbreiding – kunnen de impulsen van de uitbreiding niet met succes integreren in het fysieke lichaam en de uitbreiding zelf zal niet goed gegrond worden. Het belang van een fysiek goed gegronde uitbreiding is dat de ervaring waarover het gaat een nuttig element in iemands leven wordt. Een niet compleet gegronde uitbreiding kan een bron van constante frustratie zijn. Zonder uitbreiding zal het lichaam niet in staat zijn het verlangen van de ziel om op een nieuwe manier te functioneren op een goede manier te geleiden.

Maybelle Stearns: (perzikkleurige bloem met een roze met zalmkleurig centrum) De succesvolle integratie van een uitbreidingservaring hangt af van het goed functioneren en de interactie van het heiligbeen, het centrale zenuwstelsel, de schedelbeenderen en de hersenvloeistof. Deze vier elementen en de manier waarop ze op elkaar reageren is de sleutel om door een uitbreiding te gaan. In het gewone, alledaagse leven functioneren de vier elementen in een patroon en een ritme dat bekend en welomschreven is. Maar tijdens een uitbreidingservaring wordt hun functioneren op de proef gesteld door nieuwe input, die nieuwe patronen en ritmes vereist. De Maybelle Stearns roos remedie stabiliseert en ondersteunt het heiligbeen. Het heiligbeen is een driehoekig bot aan de basis van de ruggengraat, het wordt gevormd door vijf samengegroeide ruggenwervels en functioneert als een pomp voor de hersenvloeistof. Tijdens een uitbreidingservaring kan het heiligbeen op de proef gesteld worden in een mate dat het letterlijk uit zijn voegen geslagen wordt of zelfs klem raakt. Als het eenmaal gebeurt worden de op en neer gaande beweging van de hersenvloeistof rondom het ruggenmerg en de uitbreiding en samentrekking van de schedelbeenderen in gevaar gebracht. De integratie van de uitbreidingsimpulsen wordt in ernstige mate afgeremd en in extreme gevallen stop gezet. Maybelle Stearns roos remedie stabiliseert en ondersteunt het heiligbeen als het door de noodzakelijke veranderingen gaat om zich aan te passen aan de nieuwe impulsen en input.

Mr. Lincoln: (rood) De hersenvloeistof heeft een puls die afgelezen kan worden door speciale gebieden van het hoofd vast te houden. Impulsen van de uitbreidingservaring beïnvloeden de puls van de hersenvloeistof en veranderen zijn ritme. Dit moet gebeuren om de uitbreiding te integreren. Soms wordt de puls tijdens het verloop van de verandering echter onregelmatig. De Mr. Lincoln roos remedie brengt de puls van de hersenvloeistof weer in evenwicht en stabiliseert hem terwijl hij zijn ritme en patroon verandert om zich aan de uitbreiding aan te passen. Merk op dat de Mr. Lincoln roos remedie focust op die tijdsperiode wanneer de puls van de hersenvloeistof verschuift naar zijn nieuwe ritme en patroon.

Oregold: (geel) De Oregold roos remedie stabiliseert en geeft evenwicht aan schedelbeenderen, centrale zenuwstelsel, hersenvloeistof en heiligbeen nadat een uitbreidingservaring afgerond is. Net als de Royal Highness roos remedie (Perelandra Roos set I) werkt de Oregold roos remedies in die periode als iemand kwetsbaar is na een intense verandering – in dit geval, na een intense uitbreiding. Ofschoon sommigen deze remedie maar enkele dagen of een week nodig hebben, kan dit voor anderen weken zijn, zelfs maanden, om het fysieke systeem stabiliteit te geven en tijd om de uitbreidingservaring volledig te integreren.

Sonia: (roze, bedekt met koraalrood en geel) De Sonia roos remedie stabiliseert en ondersteunt de puls van de hersenvloeistof nadat het de verschuiving om zich aan de uitbreiding aan te passen afgerond heeft. Omdat de Mr. Lincoln roos remedie alleen gebruikt wordt tijdens de periode wanneer de puls werkelijk zijn ritme en patroon verandert, zul je ontdekken dat ze vergelijkenderwijs veel korter gebruikt wordt dan de Sonia roos remedie. De stabilisering en ondersteuning van Sonia kan zich heel goed uitbreiden door het hele uitbreidingsproces heen en verder.

Tiffany: (zacht lichtroze en goud) De nauwkeurige positie van de schedelbeenderen als ze uitzetten en samentrekken wordt beïnvloed door de ervaringsgegevens die het menselijke lichaam verder geeft. Tijdens een uitbreiding zijn de ervaringsgegevens verschillend van alles wat het centrale zenuwstelsel en de schedelbeenderen voordien hebben ervaren. Dit verlangt vaak van de schedelbeenderen dat ze hun samenvoeging veranderen om zich aan de nieuwe gegevens aan te passen. Tijdens een uitbreiding kunnen sommige van de schedelbeenderen die hun samenvoeging moeten veranderen op hol slaan. Als dit gebeurd kan zo iemand hevige hoofdpijn krijgen en/of een onvermogen om zijn aandacht zelfs op de meest eenvoudige dingen te richten. Tiffany stabiliseert de schedelbeenderen als ze op een juiste manier veranderen om zich te voegen naar de gegevens en de impulsen van de uitbreiding.

Perelandra Soul Ray remedies


Soul Ray nr. 1 Brengt het hele lichaam in evenwicht en stabiliseert het als zijn vermogen om te functioneren in een breder, uitgebreider bereik erkent, doorleeft en integreert.

Soul Ray nr. 2 Brengt het zintuiglijke systeem van elk niveau, waarvoor het individu zich opent, in evenwicht, stabiliseert het systeem binnen deze niveau’s en ondersteunt het volledige, uitgebreide systeem als het functioneert als een eenheid.

Soul Ray nr. 3 Geeft evenwicht en stabiliteit aan de wisselwerking en het onderlinge verband tussen de diverse relevante niveau’s van het centrale zenuwstelsel.

Soul Ray nr. 4 Herstelt het evenwicht en stabiliteit van het elektrische systeem op elk niveau waardoor het individu zich opent. Richt zich tot het elektrische systeem op elk van deze niveau’s als een onafhankelijk functionerend systeem.

Soul Ray nr. 5 Geeft evenwicht en stabiliteit aan de wisselwerking en interactie tussen de diverse relevante niveau’s van het elektrische systeem.

Soul Ray nr. 6 Ondersteunt, geeft evenwicht en stabiliteit aan de wisselwerking en het onderlinge verband tussen de relevante niveau’s van de hersenen. Als resultaat verschaft deze remedie de nuttige uitwisseling van ervaringen en informatie tussen de betreffende niveau’s van het brein en verschaft ook de corresponderende veranderingen in het fysieke lichaam die plaats moet vinden ter ondersteuning.

Soul Ray nr. 7 Geeft evenwicht en stabiliteit aan de hartverbindingen van de opgedeelde ziel en versterkt als gevolg daarvan het gevoel van en thuisbasis.

Soul Ray nr. 8 Verschaft de ondersteuning die nodig is om te begrijpen wie je bent en wat je relaties zijn met de vele verschillende niveau’s en activiteiten die hier bij betrokken zijn. Verschaft de innerlijke ondersteuning om dit evenwicht te handhaven.