Celzouten in beeld

Algemene info Schüssler celzouten

De beschrijving van de 27 Schüssler Celzouten vind je op www.celzouten.com. In deze beschrijvingen zijn zowel de fysieke- als de karaktereigenschappen per celzout opgenomen. Tevens vind je hier een algemene toelichting over de werking en de maakprocedure van de celzouten. De celzouten zijn verkrijgbaar in mijn praktijk. Tevens zijn hier de kaartenset, en het kleurboek Celzouten in beeld© te bestellen.


Ga direct naar:

Celzouten in beeld©

Werking van de kaartenset Celzouten in beeld©
De kaartenset Celzouten in beeld© is een totaal vernieuwend en verfrissend product. De kaartenset bevat 3 informatiekaarten en 27 kaarten met beeld en affirmaties; van elk van de 27 celzouten één. Het biedt een geheel andere ingang om met celzouten te werken; vanuit beelden met affirmaties in plaats van, of in combinatie met het celzout. Dit geeft een subtielere manier, een extra dimensie aan het werken met celzouten. Een hulpvraag kan zich fysiek uiten, maar is volgens de holistische zienswijze altijd al in een eerder stadium, in een eerdere bewustzijnslaag (emotioneel, mentaal of spiritueel) ontstaan. Daar bevindt zich de feitelijke oorzaak van de hulpvraag. De kaarten zijn een manier om deze diepere lagen van bewustzijn, de feitelijke oorzaak aan te boren. Uitgangspunt daarbij is dat alle vaste vormen, dus ook de beelden uit trillingen bestaan, frequenties, die inwerken op het bewustzijn van de mens.

Om het beeld te ondersteunen en beter te geleiden in het onderbewuste bevat ieder beeld een aantal affirmaties. De affirmaties geven kernachtig de thema’s weer op emotioneel-, mentaal- en/of spiritueel niveau van het desbetreffende celzout.
Uit onderzoek is gebleken dat de kaarten net zo effectief werken als de celzouten. Ook is gebleken dat juist een combinatie van de kaart met inname van het desbetreffende celzout, de diepste doorwerking heeft op alle genoemde bewustzijnslagen. Omdat er een bewuster inzicht ontstaat in de thema’s die gerelateerd zijn aan de hulpvraag, heeft dit een positief effect op de intensiteit van de beleving van het probleem.

Cliënt: “Door dagelijks de tabletten te nemen in combi met de focus op de thema’s via de celzout afbeeldingen, versnellen processen zich en voltrekken deze zich met meer bewustzijn”. “Het gebruik van de beelden voelt prettig, is goedkoper dan tabletjes en werkt dieper door op onderbewust niveau. Ook heb je meer keuzemogelijkheden in wat je inzet in de celzout therapie.”


Hoe gebruik je de kaartenset Celzouten in beeld©?
Naast toepassing als verdieping op de thema’s van de celzouten zijn er nog een aantal gebruiksmogelijkheden.

Zo kunnen de kaarten intensief gebruikt worden met de meditatie ‘Celzouten in beeld’©, te downloaden via www.infotruecolours.nl/Meditatie_Celzouten_in_beeld.pdf. Natuurlijk kan een enkele kaart ook gebruikt worden om kort op te mediteren. Een andere mooie toepassing is om, met een thema in gedachten, de mooiste -en minst mooie kaart te kiezen. Het mooiste beeld helpt bij het nieuwe, de aanvulling, dat wat je graag wilt ontwikkelen. Het minst mooie beeld geeft de lessen die je nog mag leren en waar je je vaak aan stoort in je omgeving, je blinde vlek.

Je kunt de kaarten ook inzetten als kaartenorakel om inzicht te krijgen in situaties die je bezig houden. En wat dacht je ervan om een kaart onder een kan met water te zetten, om de trillingsfrequentie van de beelden in het water te laden? Een ideale aanvulling op de celzouten! De mogelijkheden zijn eigenlijk eindeloos en de mate van intensiviteit waarmee je met de beelden wilt werken ook!

Cliënt: “De combinatie van het beeld en de affirmaties maakt me bewuster van thema’s. Daarnaast brengt het kijken naar de beelden een moment van rust, bewustwording en pure aandacht bij mezelf. Terwijl dit bij het innemen van de celzouten veel sneller een moment is van ‘innemen en door’.”

“Ik ben sterk van mening dat de celzouten en de beelden van de celzouten elkaar versterken in het proces. Ik heb het idee dat de beelden van de celzouten met de affirmaties op mentaal -en emotioneel niveau werken, en de celzout tabletten meer op het fysieke niveau”


Het kleurboek Celzouten in beeld©
Het kleurboek Celzouten in beeld© kan gebruikt worden als aanvulling op de kaartenset Celzouten in beeld© door grote én kleine mensen! In dit kleurboek is van ieder celzout een on-ingekleurde tekening om zelf in te kleuren opgenomen als een soort mandala-achtige kleurplaat.

Je kunt het beeld na kleuren met de originele kleuren uit de kaartenset, maar je kunt het beeld ook je eigen kleuren geven. Doe dat wat goed voelt om je op een diepere wijze te verbinden met de kernthema’s vermeld in de kaartenset!

Het kleur-werkboek Celzouten in beeld©
Naast bovengenoemd kleurboek is er ook een uitgebreider kleur-werkboek verkrijgbaar met van ieder celzout twee on-ingekleurde tekeningen en een lege cirkel, opgenomen als een soort mandala-achtige kleurplaten. Door eerst het originele beeld uit de kaartenset na te kleuren met de originele kleuren, vervolgens het tweede beeld je eigen kleuren te geven en tot slot je eigen beeld te tekenen in de lege cirkel, kun je je op diepe wijze verbinden met de kernthema’s vermeld in de kaartenset.

Geniet, al dan niet zelf kleurend, van de beeldende reis door de celzouten en laat je verrassen door de beelden die met jou resoneren!

Julianne Driessen, Venlo mei-augustus 2016