Kosmogrammen

Wat zijn kosmogrammen?

Kosmogrammen zijn een samenstelling van eenvoudige, gekleurde, geometrische figuren. Door enige tijd hierna te kijken, activeren ze het onbewuste. Doordat deze vormen puur en zonder woorden gepresenteerd worden, kan het onbewuste er zelf uithalen wat voor haar van belang is. Niemand zegt wat men er in zou moeten zien of wat men erbij zou moeten voelen, dat mag ieder voor zich bepalen. Ik noem dat coderingen. Ik heb deze tekeningen tijdens een workshop voorgelegd aan Janosh. Hij zet graancirkelcodes om in hologrammen, met hetzelfde doel: Het onbewuste die informatie eruit te laten halen die de desbetreffende persoon nodig heeft. We kwamen tot de conclusie dat we ieder op onze eigen manier hetzelfde doen.


Ik werk tijdens het tekenen vanuit mijn eigen innerlijke kind. Door mij hier op af te stemmen en op het innerlijk kind van degene waarvoor de tekening bedoeld is ontstaan vanzelf de benodigde vormen en kleuren. Coderingen worden momenteel door veel personen, ieder op zijn eigen manier, verspreid over de aarde en dienen om het bewustzijn van de mensen te verhogen, teneinde ondersteuning te bieden voor de overgang van de aarde naar de 5e dimensie.


KosmoKids!

Mijn aandeel in dit verspreidingsproces is sterk gericht op de begeleiding van kinderen. Ik teken voor ieder kind afzonderlijk een kosmogram, dat ik doorkrijg via de afstemming op mij eigen innerlijk kind. Soms krijg ik zo’n kosmogram door tijdens de coaching van het kind, soms al van te voren. Ik vraag er nooit bewust om, het wordt mij vanzelf aangereikt als een kind dit nodig heeft als ondersteuning. Met name kinderen zijn heel gevoelig voor de zuivere energie die zo’n kosmogram uitstraalt. Maar ook pappa’s en mamma’s voelen af en toe ‘iets schuiven in hun hoofd’. De affirmatiekaarten van Janosh hebben zo’n zelfde effect. Het is de bedoeling dat je je aandacht een aantal minuten richt op het middelpunt van het kosmogram. Hierna sluit je een aantal minuten je ogen. De voor jou benodigde gecodeerde informatie wordt dan opgenomen in je onderbewuste. Voor kinderen biedt het kosmogram niet alleen heling, maar ook bescherming. Ik adviseer dan ook altijd om het kosmogram in ieder geval op de slaapkamer van het kind te hangen, op een door hem/haar zelf uitgekozen plek. Ze slapen beter en worden minder lastig gevallen door entiteiten.

De tot nu toe ontworpen kosmogrammen heb ik hierna gepubliceerd. Met enige regelmaat zullen er nieuwe kosmogrammen bijkomen. Deze kosmogrammen zijn bewerkt met de computer en wijken hierdoor af van de oorspronkelijk getekende versie. Ook al zijn ze voor individuele kinderen ontworpen, het zou best kunnen zijn dat iemand anders zich ook aangetrokken voelt tot een bepaald kosmogram.
Print deze dan uit, kijk er een aantal minuten naar en wacht af wat het voor je doet, welk gevoel het je bijvoorbeeld geeft.
Ik wil deze informatie graag delen, daarom is eigen gebruik toegestaan. Het is echter niet toegestaan de kosmogrammen zonder mijn toestemming verder te verspreiden.


Kosmogalary