Privacy

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk True Colours verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gezinssamenstelling


Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Praktijk True Colours verwerkt ook gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit
omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens.
Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming
door middel van de coachingsovereenkomst in het eerste coaching gesprek.
Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen
we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Praktijk True Colours verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te
 • kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Uw voortgang binnen het coachingstraject inzichtelijk maken
 • Voor het correct kunnen uitvoeren van het coachingsgesprek
 • Voor het waarnemen van een vervangende therapeut wanneer ik afwezig ben


Hoe lang we gegevens bewaren
Praktijk True Colours zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig
is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij
hanteren de volgende wettelijke bewaartermijn: 15 jaar voor de
gezondheidsgegevens en 7 jaar voor alle overige gegevens.

Delen met anderen
Praktijk True Colours deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en
zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven
die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een
verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk True Colours blijft verantwoordelijk voor
deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Praktijk True Colours gebruikt alleen functionele cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de
browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies
door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering toesturen via het contactformulier Praktijk True Colours zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Praktijk True Colours neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op via het contactformulier.

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Praktijk True Colours, kunt u ons als volgt
bereiken:
Straatnaam en nummer: Putterweg 23
Postcode en plaats: 5941 AV Velden
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 14114864
Telefoonnummer: 06-26478598
Email: via het contactformulier