Sjamanistische Paardencoaching

In Memoriam: Lotus & Gaea….de paarden waar het allemaal mee begon…..


Via de ogen van een paard kijk je in de spiegel van je ziel.

Waarom Sjamanistische Paarden Coaching?
Het is mogelijk om een ‘out-door’ coaching gesprek af te spreken, of een workshop systemisch werken met paarden te volgen, waarbij ik op Sjamanistische wijze werk met behulp van paarden. Door paarden kun je op een bijzondere manier naar jezelf leren kijken.

Paarden zijn zeer hoog gevoelige en bewuste wezens en spiegelen wat ten diepste in ons leeft, niet wat we aan de buitenkant laten zien of pretenderen te zijn. Daar prikken ze doorheen, ze laten juist hun licht schijnen op onze blinde vlekken. Zij kennen immers geen dubbele agenda en ze zijn volledig in het hier-en-nu.

Op het moment dat er een disbalans is in de paardenkudde, zal de kudde alles doen om het evenwicht te herstellen om de overlevingskansen van de kudde te vergroten. Zij hebben lak aan ingewikkeld (emotioneel- of mentaal) gedoe. Zij willen alleen maar dat eenieder zijn of haar taak die hij/zij volgens de positie in de kudde heeft, naar behoren uitvoert zodat ieder kudde-lid veilig is. Alleen zo kan een prooi- en kuddedier immers overleven in de natuur; door bundeling van ieders kwaliteiten en krachten in de groep. Hoezo effectief leiderschap en teambuilding?!


De wetmatigheden die binnen het systemisch werken gelden, gelden ook binnen een kudde paarden: Naast het zorgen voor evenwicht in de groep, willen ook de paarden dat niemand buitengesloten of ontkend wordt. Daarnaast kent de kudde, net als ieder systeem, een rangorde, is er balans tussen geven en nemen en heeft ieder paard binnen de kudde, zoals gezegd, een plek en taak in die kudde. Voor mij is het coachen met paarden in dit opzicht een mooie aanvulling op het reguliere systemische werk dat ik al deed. Nu dus niet alleen opstellingen met twee-benigen, maar ook met vier-benigen mogelijk!


Wat levert Sjamanistische Paarden Coaching me op?
Op het moment dat je met paarden gaat werken en met je vraag de kudde, ‘het paardenveld’ binnenstapt, word je deel van hun kudde. Je wordt dan via het gedrag van de paarden gewezen op eventuele disbalansen die er in jou aanwezig zijn. Op deze manier proberen ze je bewust te maken wat er nodig is voor jou om in je eigen kracht te gaan staan en tevens op deze manier de kracht van de kudde te vergroten. In de opleiding tot Sjamanistisch Paardencoach heb ik de aanwijzingen van de paarden geleerd waar te nemen en te vertalen. Vanuit het Sjamanisme neem je in deze vertaling ook de informatie/natuurverschijnselen mee die vanuit de omgeving juist op dat moment ‘in het veld komen’.

Niet alleen de gedragingen van de paarden ten opzichte van jou als (tijdelijk) tweebenig kudde lid zijn daarbij relevant, maar ook de positie die ze ten opzichte van jou innemen en jij ten opzichte van hen en het gevoel dat je daarbij krijgt. In de dynamiek die ontstaat, ontvang je via de paarden waardevolle informatie ten aanzien van de vraag waarmee je de kudde, ‘het paardenveld’, in ging.Twee werkvormen:

1. Individuele -of duo paardencoach sessie: Afhankelijk van de in te brengen problematiek kan een paardencoach sessie de vorm krijgen van een coaching gesprek met paarden, of een mini familie/systemische opstelling met paarden. Ik laat ons daarbij altijd leiden door de paarden! Zij spelen immers de hoofdrol en doorzien vaak eerder en veelal op een dieper niveau de patronen waarin we vastlopen in ons leven dan wijzelf. In een coaching met mensen praat je, in een coaching met paarden zwijg je en voel je vooral. De paarden leiden en wij volgen, teneinde inzicht te krijgen in de blinde vlekken die verhinderen om het vraagstuk neutraal, in al zijn facetten te kunnen beschouwen.

2. Aparte mini workshop dagen Sjamanistische Paarden Coaching: Tijdens de mini workshop wordt van 10.00u tot c.a. 13.00u systemisch gewerkt met behulp van de paarden en kunnen thema’s als voorouders, medicijnwiel, levenswiel, krachtdieren, balans tussen mannelijke energie/vrouwelijke energie, opvoedvraagstukken, familie issues, werk gerelateerde problemen, symptomen & ziekten, te maken keuzes etc. etc. opgesteld worden. Deze mini workshop’s organiseer ik met mijn paarden, maar ook een aantal zaterdagen per jaar in samenwerking met Hélène Schlooz van Weissessies in Grashoek met haar paarden. Thema’s kunnen bij opgave al aangemeld worden. Afhankelijk van de beschikbare tijd en omstandigheden wordt uit de aangedragen thema’s een keuze gemaakt. Word je thema niet opgesteld, hoeft dit geen probleem te zijn. Vaak krijg je als representant in de opstelling van een ander namelijk minstens zoveel inzichten aangereikt. Ook hier laat ik me leiden door de wijsheid van de paarden hoe de dag uiteindelijk zal verlopen.Voor wie?
Voor iedereen die genoeg heeft van al die dubbele agenda’s en eindelijk eens eerlijk advies wilt ontvangen en onbevooroordeeld en onbevangen in de spiegel naar zichzelf wilt kijken.

Voor iedereen die daarbij het lef heeft om zich te laten leiden door een paard, teneinde inzicht te krijgen in de blinde vlekken die verhinderen om een vraagstuk neutraal, in al zijn facetten te kunnen beschouwen. Je hoeft geen affiniteit met paarden te hebben. We gaan ook niet op een paard zitten/paardrijden.

Voor alle soorten vraagstukken waar je graag inzicht in wilt krijgen, bijvoorbeeld opvoedvraagstukken, familie issues, werk gerelateerde problemen, te maken keuzes etc. Maar ook thema’s als voorouders, medicijnwiel, krachtdieren, balans tussen mannelijke energie/vrouwelijke energie, etc.

Geen goed bedoeld advies van een vriendin waar je niet op zat te wachten, geen ‘ik weet wel wat goed voor je is en zal het wel even regelen’ reactie van je therapeut of een ‘ja maar ik heb het nog erger’ respons van de buurvrouw. Maar wèl een nuchtere, neutrale kijk vanuit het hier-en-nu die je, net als de paarden, helpt om in balans met jezelf en je omgeving, vanuit eigen kracht je weg te vervolgen, met twee benen stevig op de grond!Investering

 • Een individuele Sjamanistische Paarden Coach sessie kost € 75 per uur en duurt ca. 2 uur inclusief voor- en nabespreking.
 • Een duo- of gezinsessie, waarbij een onderlinge relatie of een gezamenlijke vraag tegen het licht gehouden kan worden kost € 170 per sessie van ca. 1,5 uur, inclusief voor- en nabespreking. Na 1,5 uur geldt het normale uurtarief van € 75 per uur.
 • Een mini workshop Sjamanistische Paarden Coaching (10.00u-13.00u) kost € 60 p.p.
 • Groepsconsulten zijn mogelijk in de vorm van een mini workshop Sjamanistische Paarden Coaching. Groepsconsulten worden op maat gemaakt, met bijbehorende prijsopgave.


Data individuele/duo coaching sessies Sjamanistische Paardencoaching:
De paardencoaching sessies kunnen per blok van 2 uur geboekt worden, en worden in de regel gehouden op dinsdagen om 1600u, woensdagen om 1600u (zomertijd), donderdagen 930u en 1200u of vrijdagen 930u en 1200u.

Stuur mij een email met je voorkeurdata/tijdstip en ik kijk wat mogelijk is!
Locatie: Putterweg 23, 5941 AV Velden (gemeente Venlo).

Data mini workshop Sjamanistische Paardencoaching:
De volgende zaterdagen in 2024:

 • 13 april 2024: Themaworkshop
 • 11 mei 2024: workshop Het Levenswiel
 • 15 juni 2024: workshop Symptomen & Ziekten
 • 10 augustus 2024: Themaworkshop
 • 7 september 2024: workshop Het Levenswiel
 • 5 oktober 2024: workshop Symptomen & Ziekten

  Themaworkshop:
  Tijdens de themaworkshop werken we aan de hand van een centraal thema, dat we via onze nieuwsbrief bekend maken. Dit thema gaan we in mini-opstellingen met elkaar uitwerken. Ook is er ruimte om een persoonlijke vraag in te brengen voor een opstelling met de hele groep na de pauze.

  Het Levenswiel:
  Tijdens de workshop Het Levenswiel onderzoeken we de verschillende levensfasen die je in je leven doorlopen hebt en die je gevormd hebben vanuit je huidige, volwassen zelf. Je wordt uitgenodigd om – net als de paarden – je open
  te stellen en zonder oordeel naar jezelf te kijken. Het erkennen en integreren van jouw eigen levenswiel helpt je om vrede te hebben met jezelf én met anderen.

  Symptomen & Ziekten:
  Als je te maken hebt of krijgt met ziekte of lichamelijke beperkingen weten wij als ervaringsdeskundigen dat je lichaam je niet in de steek laat maar jou juist iets wil zeggen. Inzicht daarin geeft je handvaten en rust om met je ziekte of beperkingen om te gaan. Tijdens de workshop Symptomen & Ziekten gaan wij samen met jou en de paarden hiernaar op zoek.

  Aanvang: 10.00u, einde: 13.00u. Min. 6- en max. 10 deelnemers.
  Locatie: Venweg 10, 5985 PB in GrashoekZin in?
Meld je dan aan via mij, Julianne Driessen/Praktijk True Colours via het contactformulier of via tel: 06-26478598 (svp je naam en telefoonnummer inspreken op de voicemail).

Aanmelding gaat op volgorde van binnenkomst- en betaling. Je ontvangt hiertoe een factuur van Praktijk True Colours. Zodra de betaling binnen is, is de aanmelding definitief en word je geacht kennis te hebben genomen van onderstaande tips & trics.

Afmelden van de workshop kan kosteloos tot 1 week voor aanvang. Bij afmelding na dit tijdstip zijn € 25 administratiekosten p.p. verschuldigd. Een individuele coaching/duo sessie kan kosteloos afgemeld worden tot maximaal 48 uur voor de sessie. Bij latere afmelding wordt de coaching sessie in rekening gebracht (noodgevallen uitgezonderd uiteraard).Tips & Trics:
Uit respect voor de persoonlijke ruimte van de paarden, maar ook om de energie bij jezelf te leren houden en de paarden hun bij uitstek spiegelende werking te kunnen laten doen, worden de paarden tijdens een paardencoach sessie, of -workshop nooit aangeraakt! Tenzij ze er zelf om vragen….

Aangezien we buiten in de natuur werken is het handig om stevige (wandel)schoenen aan te doen die vies mogen worden. En omdat de paarden soms dichtbij/tegen je aan komen staan is het handig om niet al te nieuwe kleding/jassen te dragen, passend bij de weersverwachting op dat moment.

Indien de weersomstandigheden te extreem zijn, kan een coaching sessie of workshop door mij verplaatst of geannuleerd worden. Een workshop gaat alleen door bij voldoende deelnemers.

Volg altijd de aanwijzingen op van de paardencoach en indien aanwezig diens assistent(e), zodat de veiligheid van zowel de deelnemers als paarden gewaarborgd is. Julianne Driessen/Praktijk True Colours kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijke schade, of het verlies of schade aan kleding, sieraden of andere eigendommen.
Wie is Julianne Driessen?
Na een carrière als Fiscaal Juriste is Julianne Driessen inmiddels alweer jaren werkzaam in haar Praktijk True Colours te Venlo, waarin ze met veel plezier grote- èn kleine mensen coacht. Vooral hoog gevoelige kinderen hebben daarbij haar speciale aandacht. Zij heeft hiertoe diverse opleidingen gevolgd; van Kindercoach, NLP master practitioner, Bloesem- en Schüssler celzouten therapeute, tot systemisch werken als o.a. Paardencoach en nog veel meer… Waarbij haar eigen twee kinderen haar niet te vergeten met recht ervaringsdeskundig hebben gemaakt. Zij is het creatieve brein achter de kaartenset Celzouten in Beeld©, een revolutionair andere manier van werken met de Schüssler celzouten. Daarnaast zijn dieren en met name paarden haar passie en heeft ze via de spiegel van haar eigen paarden al de nodige zielenroerselen mogen uitwerken voor zichzelf en anderen. Door vanuit diep respect en met een open hart in samenwerking met de paarden hun onvoorwaardelijke liefde en wijsheid, alsmede hun onbevooroordeelde blik in te zetten tijdens de Sjamanistische Paarden Coaching, is werkelijk een nieuwe dimensie van coaching toegevoegd aan dit totale pallet van kwaliteiten.

Bijzondere (groei)momenten ontstaan als je je hart onvoorwaardelijk open durft te stellen om zonder oordeel te ontvangen, dat wat zich in het moment zelf aandient.

In Memoriam: Lotus,

mijn zielenmaatje

en grootste leermeesterDe ‘Crew’; onze dieren op de ‘Putterfarm’, Better than ever…..!
Graag stel ik jullie hierbij voor aan de Animal-crew op onze ‘Putterfarm’. Ieder dier uniek in zijn wezen, met ieder zijn/haar eigen kwaliteit, dat hij/zij in de coaching graag inbrengt om jou te helpen een stukje van je eigen uniekheid weer te herkennen. De meeste dieren worden hier herplaatst, aanvankelijk met een fysiek-, emotioneel- en/of mentaal beladen rugzakje voor een ‘second chance’. Na veel geduld, vertrouwen, liefde en healing (o.a. ook behandelingen met kruiden, bloesemremedies, celzouten en oliën) komt uiteindelijk ieder dier weer terug bij zijn/haar eigen kern, zijn/haar eigen True Colours: Better than ever!

Hier mogen mens en dier zijn wie ze zijn en op het moment dat een dier weer verbinding maakt met zijn/haar zielenessentie, zijn/haar zijnsenergie, komt er een enorme onvoorwaardelijke liefde vrij. Wij zijn enorm dankbaar, zeker vanuit onze Sjamanistische levensvisie, dat we deze processen mogen faciliteren voor dieren die soms zelfs letterlijk ten dode opgeschreven stonden. En de dieren die eindelijk gezien worden tonen hun dankbaarheid weer aan ons door een enorme bak liefde die we dagelijks mogen ervaren, maar ook door zich vrijwillig aan te bieden als coach of praktijk assistent tijdens een coaching sessie. De ervaringen opgedaan in hun eigen transformatieproces spiegelen ze je graag voor! Ze doen dat vanuit 100% vrije wil. Alle dieren lopen namelijk los rond op de Putterfarm. Hebben ze geen zin, dan komen ze niet, of zie je ze niet eens. Voelen ze dat ze iets kunnen betekenen voor je en hebben ze daar ook zin in, dan komen ze vanzelf naar ons toe. Dit is ook de enige manier waarop ik kan en wil coachen, vanuit onvoorwaardelijke liefde, vanuit totale vrije wil. That’s when the magic happens……

De Paardenkudde:

Dest’e
Een KWPN (Nederlands Warmbloed) merrie, geboren in 2008. Zeer sensitief, pittig, eigenzinnig en bijzonder duidelijk in wat ze wel en niet wilt. Enorm beweeglijk, soms zelfs ongeduldig en extrovert. Maakt van haar hart geen moordkuil, maar laat gelijk zien wat er speelt. Is daardoor een duidelijke spiegel en katalysator om energie weer in beweging te brengen. Werkt graag voor je, maar heeft het wel nodig te horen dat ze het goed doet. Anders kan ze onzeker worden en hierdoor chaotisch. Is ze echter in balans, dan straalt ze een enorme zelfbewustheid uit en laat ze je haar zachte vrouwelijke kant voelen. Ze is verbonden met de energie van de Priesteressen van Avalon, heeft hierdoor sterke helende kwaliteiten. Ze ziet veel en ver en stipt in een paar tellen aan waar het probleem zit. Komt daarbij gelijk ’to the point’, windt er geen doekjes om, maar gaat gelijk naar de kern. Als het aan Dest’e ligt duurt een coaching sessie bij de paarden dan ook niet langer dan 5 minuten.
Utah
Ook een KWPN (Nederlands Warmbloed) merrie, geboren in 2001. Bijna het tegenovergestelde van Dest’e. Heel rustig, op de achtergrond aanwezig, introvert. Vraagt niet veel voor zichzelf, maar heeft ook niet veel nodig. Zij ‘IS’. Onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig aanwezig voor het belang van de kudde. Zij is de natuurlijke leider die de balans en rust bewaart in en voor de kudde. Ze weet wat ze kan en wat ze te doen heeft. Heeft het niet nodig dat haar ego gestreeld wordt, is daar zelfs wars van. Dat maakt dat ze niet altijd even toegankelijk lijkt, maar niets is minder waar. Zij is de stille kracht van de kudde. Heeft een sterke verbinding met de energie van de Midden Aarde en de Aardedraken. Vormt daarmee een sterk anker, waarmee ze iedereen, mens en dier, weer terugbrengt naar hun oorspronkelijke aardse staat van ZIJN. Ze focust, bundelt en brengt de energie naar de plek waar die nodig is. Utah is er altijd, ook al is het niet altijd zichtbaar, zo betrouwbaar als een Zwitsers uurwerk.
Oscar
Een ruin uit de Camargue (Frankrijk), geboren in 2002. Staat nog heel dicht bij de natuur, omdat hij geboren is in het wild en de eerste 4 jaar van zijn leven opgegroeid is in een wilde kudde paarden in de Camargue. De verbinding van het Camarguepaard met de mens gaat terug tot aan de Kelten. Het Keltische volk gebruikte Camargue paarden al als rijpaard. Oscar is het paard dat je weer terugbrengt naar je eigen natuur, naar je oorsprong, je ontstaan, je innerlijke vrijheid. Hij beschikt, net als de Kelten, over een enorme innerlijke wijsheid. Hij weet precies wanneer wel of juist niet te handelen, altijd in het belang van de kudde. Voelt dat feilloos aan vanwege de sterke kuddegeest waarmee en waarin hij groot gebracht is. Oscar legt dan ook vaak de dynamieken bloot die er onbewust spelen in het veld en gaat daarbij, soms letterlijk, op de rand staan van waar ‘het schuurt’. Hij blijft dan echter observator met zijn kalme en vriendelijke aard, laat zich niet verstrikt raken in de dynamiek zelf. En is jouw innerlijke dynamiek verstoord of heb je last van tegengestelde krachten in jezelf, dan komt hij vaak in alle rust bij je staan om de innerlijke balans te herstellen en je terug te brengen naar de eenheid in jezelf. Oscar is energetisch verbonden met de Lemurische Engel-Eenhoorndraken, die met hun onvoorstelbare zachtheid en onvoorwaardelijke liefde de terugkeer naar de eenheid van o.a. het Lemurische tijdperk begeleiden.
Max
Onze Shetland pony, een ruin, geboren in 1999. Klein van stuk, maar groot van geest. Max heeft als kwaliteit dat hij ziet waar ‘de gaten’ vallen in een systeem. Door zijn enorme wijsheid en overzicht is hij op het juiste moment op de juiste plek. Zoals een echte Shetlander betaamt, trekt hij zijn eigen plan en gaat en staat waar hij wilt, wanneer hij wilt en met wie hij wilt. Op die manier precies is hij ook bij ons gekomen: Hij had geen zin om zijn grote vriend Oscar in de steek te laten, dus toen Oscar op de trailer geladen werd om bij ons te komen wonen, brak hij dwars door de paddock heen en liep mee de trailer op. Max is dus eigenlijk ons kadootje; niet verwacht, wel heel welkom en waardevol gebleken…..

Omdat Max de kleinste is, zien de grotere paarden hem niet als een bedreiging en komt hij daarom overal mee weg. Max kan met iedereen door een deur en iedereen kan met Max door een deur. Zitten er ‘gaten’ in jouw systeem en ben je daardoor niet goed geaard, of houd je teveel spanningen of andere emoties vast? Dan voert Max ze voor je af, waarbij hij vaak fysiek contact met je maakt. Zoals hij een brugfunctie heeft binnen de kudde, heeft hij die ook voor jou. Max is ‘a man with a plan’. Maar ook ‘a man with a mission’. Want als er onrust is in de kudde, plopt Max op als een heuse bemiddelaar en staat hij ineens met zijn ‘witte vlaggetje’ achter je. Hij neemt polshoogte bij de strijdende partijen en kijkt wat er nodig is om de rust te laten wederkeren. De klus eenmaal geklaard, gaat Max onverstoorbaar verder met zijn eigen ding om op het juiste moment weer op te ploppen.
Aster
Ook een Fransman, net als Oscar en een ruin dus, een Selle Francais, geboren in 2010. Met zijn slordige 1.70m schofhoogte de grootste van het het stel, onze GVR: Grote Vriendelijke Reus. Want achter zijn dominant gedrag, schuilt een hele zachte binnenkant. Een binnenkant die hij noodgedwongen in zijn carrière als sportpaard heeft moeten wegstoppen om te kunnen overleven. Totdat hij, amper 10 jaar oud, afgeserveerd werd omdat hij niet meer voldeed. Al die jaren stinkend zijn best gedaan, zelfs totdat hij er letterlijk bij neerviel. Altijd op stal gestaan, nooit een wei, laat staan een kudde van dichtbij gezien. Je kunt je voorstellen hoe groot zijn wantrouwen was richting mensen toen hij hier kwam en zijn onzekerheid om binnen een kudde te functioneren. Al die vrijheid ineens na altijd ingekaderd te zijn was overweldigend. Hij ging volledig ‘los’ en besloot de leiderschapsplek op te eisen. Doordat hij dit feitelijk gedreven vanuit angst deed, zonder kennis en kunde, is hij een behoorlijk dominante leider. De kudde ziet echter zijn ware aard en vergeeft hem daarom zijn vaak lompe en dominante gedrag. Aster is bij Utah in de leer om een authentieke leider te worden, om zonder angst vanuit ZIJN de kudde te kunnen leiden. Ook bouwt hij met ons een nieuw vertrouwen op richting de mens en beseft inmiddels dat niet ieder mens hem pijn wilt doen of iets van hem moet. Zo pelt hij steeds een laagje van zijn overlevingsmasker af en komt hij langzaam maar zeker bij zijn zachte kern terug. Een bijzondere weg, met veel release van emotionele pijn, die Aster dankzij de veiligheid van de kudde wel aangaat. Op momenten dat hij in balans is en hij bij jou je emotionele struggle ziet tussen je (harde) buitenkant en (zachte) binnenkant, kan hij als een vriend vol mededogen bij je komen staan om je aan te moedigen je masker te laten vallen. He has been there, did it…… Dit schept een bijzonder veld, vol compassie, waarin veel losgelaten mag worden, terug naar de ware kern. Aster is verbonden met de transformatiekracht van de Libelle.
Bolero
Onze HSP-er: Hoog Sensitief Paard (in plaats van de P van Persoon). Deze Spanjaard is een PRE/Andalusiër, ruin geboren in 1998. Uit zijn naam blijkt al zijn sierlijkheid en fijn besnaardheid, net als de Spaanse dans waar hij naar vernoemd is. Door zijn enorme gevoeligheid is hij bijzonder vatbaar voor stemmingen en veranderingen. Bolero heeft hierdoor echt zijn eigen veilige space nodig, los van de kudde, waar hij zich terug kan trekken en tot zichzelf kan komen. Zijn bijzonder zachtaardig karakter maakt hem uitermate geschikt voor kinderen en mensen die wat angstig zijn. Die neemt hij graag onder zijn hoede. Bolero is niet voor niets ‘paard van Sinterklaas’ geweest. Daaruit blijkt ook zijn enorme gerichtheid op de mens en de behoeften van de mens. Zijn dienende aard is zo sterk, dat hij niet echt wist waar hij zelf behoefte aan had. Hij pastte zich altijd aan. Bolero wist eigenlijk helemaal niet meer hoe het is om ‘gewoon’ paard te zijn. Dat mag hij nu in de kudde leren, vanuit zijn eigen veilige ruimte. En op het moment dat hij je toelaat in zijn ruimte, mag je ervaren hoe hij vanuit extreme zachtheid je hartsenergie opent. Hij heeft op wonderbaarlijke wijze toegang tot de sleutel van ieders hart en toont je graag hoe je die kunt gaan gebruiken om weer naar je eigen hart(ritme) te luisteren. Bolero is onze Eenhoorn, draagt dezelfde zachte, liefdevolle eenheidsenergie.


Special Guests, de honden en de katten:
Indien zij het nodig vinden, maken de honden en de katten ook deel uit van de Paardencoaching, waardoor het vaak meer een Animalcoaching wordt, dan ‘alleen maar’ een Paardencoaching.Wammes
Onze grote mensenvriend, een Boulap uit 2014 met de looks van een zwarte Labrador XXL. Wammes is onze huishond en schaduw van de kinderen. Waar zij gaan, gaat hij ook. Wammes is dol op knuffelen, liefst 24 uur per dag. Komt dan ook graag een aai halen, om vervolgens aan je te blijven klitten. Wammes is een echte mediator. Hij kan niet tegen spanningen of ruzie. Dan komt hij met zijn 45 kilo schoon aan de haak tussenbeide om de zaak te beslechten. Of het nu andere honden, mensen of paarden zijn, het maakt hem niet uit. Hij gaat er gewoon tussenin staan. Met zijn kalme vriendelijke aard heeft hij een natuurlijk overwicht en trekt daarmee vaak alleen al door zijn aanwezigheid de angel uit een conflict. ‘Zo trouw als een hond’ is Wammes op het lijf geschreven, want ook bij verdriet is Wammes er om je te troosten. Wammes is onze onvoorwaardelijke steun en toeverlaat. En zoals zijn naam al laat blijken (die hij overigens zelf heeft uitgezocht): Ik laat mij niet haasten en ben de goedzak zelve. Maar maak de kachel niet met mij aan, want als het moet kom ik echt wel voor mezelf op. Maar het liefst zonder strijd, onze Boeddha op 4 poten.
Rex
Bewaakt ons terrein, onze waakhond, een Duitse Herder uit 2015, die het liefst 24 uur per dag buiten ligt en alles in de gaten houdt. Hyperalert en druk, zoals een Duitse Herder betaamt. Rex kwam aanvankelijk met een gespleten persoonlijkheid bij ons; een ware Jekyll and Hyde. In de kern heel zachtaardig en oneindig trouw aan zijn baas, maar door mishandelingen in het verleden volledig het vertrouwen kwijt geraakt in de mens en hierdoor onberekenbaar en vals geworden. Na een avontuur van bijna 3 jaar met ups en downs en niet te vergeten de onvoorwaardelijke steun en innerlijke balans van Wammes, hebben we Rex weer op het rechte pad gekregen. En is hij weer het blije ei dat hij feitelijk is. Speels, gefocust en ons op de voet volgend bij de klusjes die we buiten doen. Rex is ook zeer hoog gevoelig, wat maakt dat hij de sfeer goed aanvoelt. Rex kan ineens op ploppen bij een coaching als hij merkt dat iemand zijn vertrouwen beschadigd is en een steuntje in de rug nodig heeft. Hij komt je dan vertellen: ‘Als ik de mens weer heb durven vertrouwen, kan jij dat ook’. Houdt moed! Ook in dualiteitsissues draagt hij zijn steentje bij. Wij hebben dan ook enorme bewondering voor het proces dat Rex heeft doorlopen. Het getuigt van lef en mentale veerkracht om, als je zo toegetakeld bent, de weg uit het donker terug te vinden naar het licht.
Blixum
Onze mamma-poes uit 2018, moeder van Donder en Snow, maar moedert ook over de andere katten en mensen die in de praktijk komen. Zij is dan ook mijn harige praktijkassistente. Staat je vaak al bij de parkeerplaats op te wachten en loopt dan alvast voor je uit naar de praktijkingang. Vernoemd naar de strepen/flitsen in haar vacht. Ze komt en gaat zoals zij dat wilt. Vindt ze dat ze bij een coaching aanwezig moet zijn, dan komt ze. En is ze klaar met je, dan gaat ze weer. Blixum is een expert in chakra-massages, zij kan dan ook echt op je schoot komen zitten om je een behandeling te geven. Met haar gespin zet ze tevens verstoorde frequenties in je recht. Ook zij weet hoe ze je hart weer kan openen om zachtheid toe te laten. Blixum is onze Quan Yin op pootjes; vol onvoorwaardelijke liefde en mededogen voor de mens. Tijdens een coaching sessie buiten representeert zij dan ook vaak het hart, of de eigenliefde. Ze kan gerust met ons meetrippelen in de wei of de paddock, totaal niet onder de indruk van de paarden die er staan. Blixum is een echte lieverd! Vindt het ook heerlijk om geaaid te worden. Houdt met haar zachte kracht de poezenbende in balans. Voorheen deed ze dit samen met Oma-Poes Minoes. Maar sinds Minoes overleden is, doet ze dit alleen, alhoewel…ongetwijfeld onder het toeziend oog van Minoezepoes…Donder
Een van de dochters van Blixum, uit 2019. In het nestje al een echte ‘Dondersteen’, vandaar haar naam. Zij was daar de brutaalste van het stel, haalde overal waar ze kon kattenkwaad uit. Heeft het eigenzinnige, blije, karakter van haar vader, de rode (inmiddels overleden) kater Li-Jo. Maar kan ook heel lief zijn, zoals haar moeder. Ze komt graag een knuffel halen, maar wel op het moment dat zij wenst. Op schoot zitten doet ze niet aan, dat vindt ze te soft. Ze struint liever over het terrein en door het bos, op zoek naar vrijheid en avontuur, net als haar vader. Vaak vergezelt ze mij op mijn ochtendwandeling met de honden. Ze loopt dan luidt miauwend door het struikgewas en de braamstruiken, een stuk van de weg afsnijdend, van mening dat ik haar moet volgen. Inmiddels staan we bekend met onze ‘optocht’ bij menig andere ochtendwandelaar. Donder helpt op haar nuchtere, blije, manier mee met de energie rondom ons perceel in balans te houden. Inmiddels is ze ook vaker binnen in de praktijk te vinden, om met haar ‘donderkracht’ weer licht in de duisternis te brengen, zoals na een flinke onweersbui de lucht weer heerlijk op kan klaren. Donder representeert ook vaak hetgeen nog niet gezien is en graag erkend wilt worden. Donder benadert het predikaat boerderij kat nog het meeste, zij jaagt tenminste wel op de muizen rondom de loods. Daar zijn onze katten eigenlijk ook voor aangenomen, maja… het feit dat er altijd brokjes en water zijn wordt toch ook zeer op prijs gesteld.

Snow
Onze huiskat, een van de dochters van Blixum en zusje van Donder, ook uit 2019 dus. Lijkt innerlijk en uiterlijk op haar moeder, maar dan met een witte borst en onderkant, vandaar de naam Snow. Het nakomertje in het nest, heel klein en fijn. Dat is ze nog steeds, maar past bij haar energie. Heel fijngevoelig, met een bijzonder hoog bewustzijn. De energie van de Egyptische katten van weleer hangt om haar heen. Snow is de enige poes die grotendeels binnen is. Zij waakt, net als Wammes over het wel en wee van ons gezin. Zij gaat ’s nachts vrolijk alle bedden af om ieders frequentie bij te stellen en mij persoonlijk komt ze regelmatig boodschapjes brengen via mijn dromen. Ook zij wandelt ’s ochtends wel eens mee in ‘de optocht’ en helpt dan ook de energie rondom het perceel te upgraden, nadat ze dat eerst ’s nachts bij ons heeft gedaan. Snow heeft met haar verfijnde energie namelijk een sterke verbinding met de elementalen wereld. Maakt hier ook regelmatig uitstapjes naar toe, om vervolgens de opgedane info weer bij ons te brengen. Af en toe is Snow ook aanwezig in de praktijk. Ze is dan vooral als ondersteuning voor mij aanwezig, mijn personal assistent. Ook zij zal, net als Donder, niet snel bij iemand op schoot gaan liggen.
Abel
Onze vondeling, een flinke rode kater uit vermoedelijk 2020. Doet zich erg ‘rode katerig’ voor, maar geef hem een knuffel en hij vergeet zijn machogedrag compleet. Pas als Donder of Molly-Mo eraan komen, moet hij zich weer even laten gelden als de man in huis. Hij beschermt het perceel en ‘zijn poezen’ tegen de andere (wilde) katten in de buurt, wat hem zo’n beetje permanent wel hier of daar een oorlogswond oplevert. Gelukkig nooit al te ernstig. Hij is dan ook een echte waakkat en als het moet vechtersbaas (maar wel met een heel klein hartje). Abel ligt het liefst bij de voordeur of op het terras, bij ons in de buurt en maakt om de zoveel tijd een rondje om het perceel. Hij komt af en toe wel eens kijken naar de coaching buiten, maar blijft meestal toeschouwer en bewaakt de grenzen. Hij vindt het wel leuk om in de praktijk naar binnen te gluren en ‘de mensen’ te bekijken. Als hij de kans krijgt glipt hij naar binnen en doet dan net alsof hij er niet is. Maar niet voor lang, want als hij buiten iets hoort of ziet, gaat hij weer op patrouille. Abel heeft zijn taak als waakkat overgekregen van onze overleden zwart/wit kater Sam. Die houdt van bovenaf nog een oogje in het zeil.
Molly-Mo
De wit/rode poes uit 2021 met letterlijk de tekening van een hart op haar rug. Ze is net als Donder een jager en laat zich niet graag oppakken. Knuffelen vindt ze zalig, maar wel graag met haar pootjes op de grond en wanneer het haar uitkomt. Als iemand zijn hart kwijt is in een coaching, of het moeilijk heeft komt zij haar hart vaak letterlijk brengen door langs de benen te strijken en kopjes te geven. Heel lief, maar ook heel eigenzinnig en af en toe vinnig. En voor de duvel niet bang. Ook zij banjert net als Blixum vrolijk door de wei of paddock tussen alle paarden. Ook al is ze kleiner van stuk en jonger, ze commandeert de andere poezen. Komt daarmee wel eens in het vaarwater van Abel. Na een ‘echtelijke ruzie’ is de lucht dan wel weer geklaard en de kaarten opnieuw verdeeld. Molly-Mo heeft de perfecte balans tussen zachtheid en assertiviteit; soft & spicy.En dan last but not least…..Een eervolle vermelding voor:
Henkie de Haan met z’n Hennen Harem
Henkie is als jong haantje bij ons komen wonen in 2018. Henkie was net een haantje teveel bij de buurman en zou daarom geslacht moeten worden. Dat kon de buurman niet over zijn hart verkrijgen en wij ook niet. Henkie was toen nog klein, lief, schattig en kon nog niet kukelen. Na maanden hard oefenen, waarin hij zo in de strepsil- ik heb een zere keel- reclame pastte, lukt het hem inmiddels om uit volle borst te kukelen. Tevens is hij uitgegroeid tot een haan van formaat, met sporen zo groot als mijn hand. Een echte Jocus Haan (voor de Venlonaren onder ons). Alleen met tijd heeft Henkie weinig. Ik moet hem namelijk steevast in de ochtend wakker maken (nog net niet met ontbijt op bed) en kukelen doet hij te pas en te onpas. Of toch niet? Bijzonder vaak kukelt Henkie namelijk precies op het moment dat we tijdens een coaching een doorbraak hebben, een nieuw begin inluiden of het thema: ‘Zeg wat je te zeggen hebt’ voorbij komt. Het is bijna hilarisch… Trots als een pauw, uh haan, paradeert hij in het buitenverblijf tussen zijn Hennen Harem, meestal zo’n 20 stuks in totaal. Deze Hennen zijn afkomstig van de legbatterij en om te voorkomen dat ze aan het einde van hun ‘economische levensduur’ geruimd worden, vangen wij ze op voor een tweede leven buiten. Daar genieten ze vaak nog 1 tot 2 jaar van hun nieuw verworven vrijheid, onder de vleugels van Henkie. Tijdens een coaching sessie buiten hoor je hen vrolijk tokkelend op de achtergrond; Hyachinta, Hubertina, Geraldina, Klazina, Roberta, Bertina, Adelheid, Hendrika, Gertruda, Rosalinda, Elisabeth, Gerarda, Alexia, Ariana, Amalia, Johanna, Theodora, Josefina, Christina en Antoinette. Tevens zorgen zij voor heerlijk verse biologische eitjes, die ook bij ons te koop zijn (mits genoeg voorraad).