true colours

Magnetiseren

Artikelindex

In de volksmond wordt magnetiseren ook wel 'pijn afbidden' of 'handoplegging' genoemd. Magnetiseren is echter meeromvattend. Het gaat uit van een holistisch mensbeeld, waarin de mens uit energiecentra (de chakra's) en energielichamen (de aura) bestaat.
Ik werk hierbij vanuit het Sjamanisme. 


hand


Wat is magnetiseren?

In de volksmond wordt magnetiseren ook wel 'pijn afbidden' of 'handoplegging' genoemd. Magnetiseren is echter meeromvattend. Het gaat uit van een holistisch mensbeeld, waarin de mens uit energiecentra (de chakra's) en energielichamen (de aura) bestaat. Ik werk hierbij vanuit het Sjamanisme. 

membersU heeft een hulpvraag, die ongemak veroorzaakt (bijvoorbeeld hoofdpijn, rugklachten, reuma, allergie, depressie, vermoeidheid). Of u heeft last van een bepaalde fobie/trauma waar u maar niet van af komt (watervrees, hoogtevrees, angststoornis, dwangstoornis etc.). Samen met u zoek ik uit waar de blokkades zich bevinden, die pijn of angsten veroorzaken. Vaak is er sprake van negatieve, belemmerende gedachten of overtuigingen, die zich opgeslagen hebben in uw fysieke en/of mentale lichaam. Soms is dit proces al jarenlang aan de gang, totdat het niet meer gaat en het lichaam of de geest 'ho' roept.

Door middel van energieoverdracht vervang ik oude, negatieve energie door nieuwe positieve energie. Soms maak ik ter ondersteuning gebruik van muziek, edelstenen, geuren, kleuren, celzouten of bloesemremedies. Op deze wijze mag ik in de meeste gevallen een blokkade geheel of gedeeltelijk wegnemen en uw energiebalans herstellen of verbeteren. Ook bekijken we met behulp van NLP-technieken (Neuro Linguïstisch Programmeren) welke negatieve gedachte(n) zich aan de oorsprong van de blokkade bevindt. Dit om herhaling of verergering te voorkomen. U bepaalt echter zelf hoe ver u wilt 'graven'. Ik ben slechts een begeleider in uw groeiproces. U heeft de touwtjes in handen!

kampvuurDoor mensen te magnetiseren, kan ik hen dus helpen negatieve energie te vervangen voor positieve energie. De doelstelling is om het zelfgenezend vermogen van lichaam en geest weer wakker te schudden. Wat je zelf kunt, hoef ik immers niet te doen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je lichaam, leven etc. Hoe moeilijk de meeste mensen het ook vinden om te accepteren: Jij beslist uiteindelijk (meestal onbewust) of je beter wilt worden, of je wilt groeien in je ontwikkeling. Jij beslist of je de les die jouw lichaam en geest jouw brengen hebt begrepen. Ik ben slechts een aangever, een katalysator, een spiegel. Meestal niet zo leuk, confronterend, maar wel noodzakelijk om een andere weg in te kunnen slaan. Een weg die beter bij je past, een weg naar groei. Door jezelf te focussen op die nieuwe weg kun je je eigen herstel bevorderen op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.

Alle gebeurtenissen in ons leven hebben twee kanten: een positieve en een negatieve. Zie je alleen de negatieve kanten (doemdenken), dan ziet de wereld er somber uit. Zie je alleen de positieve kanten (naïviteit), dan kun je verrast worden door tegenslag. Een balans is dus noodzakelijk. Een balans die voor iedere persoon anders ligt. We hebben immers ieder ons eigen idee van de werkelijkheid. Ik probeer daarbij aan te sluiten en op maat gesneden, praktische oefeningen aan te reiken. Afhankelijk van de persoon en het probleem kunnen dit energie-oefeningen, NLP-oefeningen (zie ook NLP-site), Brain Gym-oefeningen, meditatietechnieken of visualisaties zijn.

Energie-oefeningen leren je om je eigen energie beter te sturen; om goed in je eigen energie te blijven en niet alles weg te geven aan anderen. Brain Gym-oefeningen en de Matrixmethode (NLP) gebruik ik vooral bij kinderen met autisme, dyslectie,dyscalculie of ADHD. Zij leren hierdoor beter met prikkels in hun omgeving om te gaan, wat o.a. het concentratievermogen ten goede komt. NLP-oefeningen helpen je om gedachten, patronen, gedrag te veranderen. Je beslist namelijk zelf hoe je tegen de dingen aan wilt kijken en kunt dit dus veranderen: Is de fles half leeg of half vol?