true colours

NLP

Artikelindex

Het spel tussen het bewustzijn en onbewust zijn.

Het menselijk bewustzijn kan worden vergeleken met een ijsberg. Slechts een vijfde deel van de ijsmassa steekt boven de waterspiegel uit. Viervijfde blijft voor het oog onzichtbaar onder het wateroppervlak. Het zichtbare deel kan gezien worden als het BEwuste deel van het gehele spectrum van het bewustzijn. Het overgrote deel is het ONbewuste deel, niet zichtbaar, niet onmiddellijk toegankelijk voor bewust onderzoek.

Wanneer een ijsberg door de wind in een bepaalde richting wordt gestuwd en tegelijkertijd door een zeestroming in een tegenovergestelde richting wordt gedreven, is het zonneklaar dat de wind het tegen de stroming zal moeten afleggen. De ijsberg zal zich tegen de wind in met de stroom mee bewegen. Deze vergelijking geeft inzicht in een voor de meeste mensen bekende eigenschap: op een bewust niveau wil men veranderen, maar toch blijft de oude gewoonte zich hardnekkig voortdoen. Denk eens hoeveel moeite het kost om op te houden met roken. Ondanks dat het bewuste wil ophouden en weet dat het de gezondheid schaadt, heeft het onbewuste redenen en motieven die voor het bewuste onbekend zijn en die zo sterk zijn dat telkens weer opnieuw naar een sigaret wordt gegrepen. Het momentum van het onbewuste is vele malen groter dan de krachten die het bewuste kan uitoefenen.

Goede voornemens en wilskracht blijken niet altijd de juiste instrumenten te zijn om het onbewuste zo te beïnvloeden dat het zijn strategieën aanpast of wijzigt. Efficiënter is om het onbewuste op de voor zichzelf eigen karakteristieke wijze te benaderen en strategieën aan te bieden die aansluiten bij de voor het bewuste ongekende positieve intenties van het onbewuste.

Door de modellen die via Bandler en Grinder (en later een scala aan andere therapeuten) als NLP zijn ontwikkeld, zijn technieken ontstaan die aansluiten bij de werkwijze en het functioneren van het onbewuste. Veel van die technieken richten zich direct tot het onbewuste via een geïnduceerde trance-staat, bijvoorbeeld de six step reframe.

de kern