Sjamanisme

Sjamaan betekent zich aansteken, verbranden, met hitte of vuur werken. Een sjamaan is meester van de energie, van het vuur als medium van verandering. Een sjamaan heeft toegang tot en contact met wezens uit andere dimensies. Hij kan hiertoe willekeurig zijn lichaam verlaten (uittreden) om op reis te gaan in de onzichtbare, geestelijke wereld. In mijn geval heb ik onder andere contact met de wereld van de overledenen, de engelensferen, galactische dimensies, de kinderwereld, de dierendimensie en de natuurwezens.

Ga direct naar:


Wat is Sjamanisme?

Sjamaan betekent zich aansteken, verbranden, met hitte of vuur werken. Een sjamaan is meester van de energie, van het vuur als medium van verandering. Een sjamaan heeft toegang tot en contact met wezens uit andere dimensies. Hij kan hiertoe willekeurig zijn lichaam verlaten (uittreden) om op reis te gaan in de onzichtbare, geestelijke wereld. In mijn geval heb ik onder andere contact met de wereld van de overledenen, de engelensferen, de kinderdimensie, de dierendimensie en de natuurwezens.De weg tot sjamaan kan op twee manieren bewandeld worden. De eerste weg is in de leer gaan bij een ervaren sjamaan. De tweede weg is begeleiding uit de onzichtbare wereld door geestelijke wezens die als leraar en bijzondere bescherm- of hulpgeesten optreden. Deze tweede weg was mijn weg. Mijn belangrijkste spirituele meester is White Eagle (o.a. bekend van de White Eagle serie, gechanneld door het medium Grace Cooke) geweest en Dhwal Kuhl.

Een van de belangrijkste fasen op deze leerweg is ‘de ervaring van de eigen dood en wedergeboorte’. Daarmee begint de intrede in de ware roeping als volleerd sjamaan. De sjamaan krijgt tijdens dit ritueel zijn persoonlijke geneeskrachtige gebied toegewezen, samen met zijn eigen bondgenoten, hulp- en beschermgeesten en krachtvoorwerpen. Op 31 maart 2005 heb ik deze inwijding ontvangen en daarbij als speciaal aandachtsgebied toegewezen gekregen; heling van kinderen (en gezinnen), dieren en Moeder Aarde. Mijn ‘ervaring van de eigen dood en wedergeboorte’ was daarbij het verlies van ons zoontje Ambor na zestien weken zwangerschap. Dit verlies betekende voor mij een les in nederigheid, respect voor het leven en het opnieuw durven vertrouwen in mijn (vooral vrouwelijke) scheppingskracht. Deze scheppingskracht mocht ik opnieuw geboren laten worden en de hele ervaring, hoe triest ook vanuit puur aards niveau bekeken, heeft mij uiteindelijk enorm verrijkt.Mijn praktische toepassingen als Sjamaanse

De heling van Moeder Aarde krijgt gestalte via huisreinigingen c.q. reiniging van belaste historische plaatsen en het weghalen of neutraliseren van wateraders en/of aardstralen.

Kinderen en hun ouders help ik met het accepteren van hun hoog gevoeligheid, paranormale gaven of leerproblemen en help deze te integreren in hun dagelijkse leven. Ik heb een bijzondere hulplijn naar kinderen met uitdagingen in het autistisch spectrum, ADHD en dyslexie/dyscalculie. Ik mag hen, maar ook in het bijzonder hun directe omgeving, helpen aarden en met deze bijzondere kwaliteiten leren omgaan.Daarnaast ben ik bevoorrecht dat ik met dieren mag communiceren. Het is ongelofelijk om te horen hoeveel wijsheid onze (huis)dieren voor ons bezitten als we maar eens beter zouden luisteren met ons hart!!! Hetzelfde geldt overigens ten aanzien van de eigen wijsheid van onze kinderen. Mijn paarden, honden, katten en zelfs kippen helpen vaak mee tijdens de sessies. Met name de paarden zijn meesters in het terug spiegelen van onze innerlijke emoties en mentale patronen, hetgeen ik samen met mijn paardenkudde via de paardencoach-sessies duidelijk maak.

Bovendien mag ik via pianomuziek helende klanken overbrengen. Het zijn zeer eenvoudige muziekstukjes die hun kracht ontlenen aan in bepaalde combinaties samengevoegde trillingsfrequenties van muziekklanken. Deze muziekstukjes zijn te beluisteren via het menu-item ‘Artikelen’.Als Sjamaanse ben ik ook in staat om trauma’s uit vorige levens op te sporen en te helen. Dat doe ik door in het desbetreffende leven te kijken, al dan niet gezamenlijk (spontane regressie). Hetzelfde geldt voor zielsfragmentaties (ook wel soul-loss genoemd). Dit zijn onderdelen van de persoonlijkheid of in het verleden opgedane ervaringen (in NLP-termen ook wel ‘parts’ of ‘bad clusters’ genoemd en in de psychologie spreekt men van dissociatie), die niet volledig geïntegreerd zijn, omdat ze dermate bedreigend of onverklaarbaar werden ervaren, dat ze buiten zichzelf geplaatst werden en dus niet verwerkt zijn. Vaak ligt ook hier een traumatische ervaring uit het verleden aan ten grondslag, of een niet verwerkte traumatische ervaring van een van je voorouders. Doordat het oorspronkelijke trauma niet verwerkt is blijft deze dezelfde negatieve signalen uitzenden als de ervaring van het heden.

Bij het verwerken van dergelijke trauma’s krijg ik hulp van Aartsengel Rafaël, Aartsengel Michaël en het (Ultra) Violette Vuur. Als ingewijde in het (Ultra) Violette Vuur mag ik deze specifieke transformatietechniek toepassen om het trauma te verwijderen en de wond te helen. Ik werk dus uitdrukkelijk niet als regressie- of reïncarnatietherapeute! Je bent ‘slechts’ toeschouwer en kijkt alleen zelf mee in geval van een spontane regressie. Dat neemt niet weg dat de fysieke gewaarwordingen heftig kunnen zijn, maar wèl helend! Soms ontstaat een gevoel van rust, vreugde en kracht direct na het consult. Soms heeft de energie meer tijd nodig om zich ’te zetten’ en voelt men zich geleidelijk aan beter worden. Gewoonlijk maakt het een einde aan dwangmatig gedrag, angsten en fobieën, depressies, gevoelens van onmacht, vermoeidheidsklachten etc.Bij dit alles ontvang ik en ook diegenen waarmee ik werk altijd hulp, kracht, bescherming en wijsheid van de onzichtbare wereld. Daarnaast maak ik gebruik van de kracht van onze plantaardige bondgenoot door middel van bloesemremedies en etherische oliën, van de kracht van onze stenen en mineralen bondgenoot door middel van edelstenen en de celzouten en van de kracht van onze dierlijke bondgenoot door middel van boodschappen van totemdieren, je eigen (huis)dieren en zoals al gezegd, mijn paarden, honden, katten en kippen op de Putterfarm.


In Memoriam, Sam onze ‘waak’-kater en Minoezepoes, onze oma-poes

Totemdieren

Dieren kennen vrijwel geen stress en gebruiken nooit teveel energie. Dieren vertonen gedragspatronen, waarin je helende boodschappen kunt ontdekken, vooral als je hen waarneemt in hun natuurlijke omgeving. Pas dan ben je in verbinding met het dier, de aarde zelf en de kosmische krachten. Wij kunnen hen om hulp vragen bij het vinden van genezing, kracht en kennis. Een totemdier kan je zijn of haar kracht geven als je hier voor openstaat en hierom vraagt. Ieder dier is uniek en heeft dan ook zijn eigen energie, zijn eigen specifieke kenmerken en talenten. Onze dierlijke bondgenoten werken graag met ons samen om hun specifieke kennis, energie en talent met ons te delen. (Dag)droom je over een dier of komt er daadwerkelijk een dier op je pad, soms zelfs meerdere malen? Probeer dan de les van dit dier te achterhalen.Ook zou je een keer de Medicijnkaarten kunnen laten leggen, al dan niet in combinatie met de Moeder Aarde kaarten om een boodschap van de dieren te vragen. Of let goed op het gedrag van je eigen (huis)dieren. Ze hebben veel te vertellen voor ieder die goed kijkt en luistert met zijn hart. Ondanks alles wat wij de dierenwereld aan ellende aandoen, blijven ze ons kleden, voeden, kameraadschap bieden. Een dier weet nog wat onvoorwaardelijke liefde is! Een dier neemt niet meer dan het nodig heeft. Een dier leeft nog in harmonie met zijn omgeving. En dan noemen wij mensen onszelf intelligent………………………


En tot slot: Wil je de onvoorwaardelijke liefde van dieren in levende lijve ervaren? Boek dan een keer een Sjamanistisch paardencoach consult!

Het medicijnwiel

Het medicijnwiel, de Heilige Cirkel, is de mens zelf. Het medicijnwiel helpt ons heel te worden, om ons bewustzijn volledig te ontplooien: De verbinding van de linker hersenhelft, de wereld van de zintuiglijke gegevens, van het waken, van het groeien met de rechter hersenhelft, de wereld van de driften en de dromen, van het mogelijke. De kracht van ons bewustzijn bestaat uit vier wegen: het Oosten; de kracht van de geest, inspiratie en visie, het Westen; de kracht van de wil, de dood, de veranderaar en bron van alle leven, het Zuiden; de kracht van de gevoelens, onschuld en vertrouwen en het Noorden; de kracht van het denken, integrerend verstand en intuïtief weten.
De elementen
Aarde, water, lucht en vuur
Stromen door mij, ieder uur
Hoe meer ik mijzelf beter ken
Hoe meer ik één ben, één met hen

Iedere sjamaan(se), druïde, priester(es) en heks werkt met de elementen. De elementen die wij allemaal kennen zijn: aarde, water, vuur en lucht. Ze horen bij elkaar. De een kan niet zonder de ander bestaan en je kunt dus ook zeggen dat ze elkaar completeren. Zoals de elementen terugkomen in alles om ons heen, zo zijn zij ook vertegenwoordigd in onszelf. De elementen vertegenwoordigen de vier bewustzijnsfases van de mens. Er zijn twee elementen die het vrouwelijke aspect vertegenwoordigen, zoals er ook twee mannelijke elementen zijn. Het streven is om de elementen in onszelf, maar ook in de natuur in evenwicht te houden.


Overzicht van de elementen

Aarde: De kracht van de stenen bondgenoten. De kracht van de Aarde is de kracht van de dood, de veranderaar en bron van alle leven, de kracht van verbeelding, intuïtie en innerlijk zien. Ons fysieke ik, het vrouwelijke aspect. Staat voor orde, wet, politiek en ook voor ons lichaam en onze instelling (hoe ben je geaard), de menselijke wil. De kleur is zwart. De windrichting is het Westen. De bijbehorende natuurgeesten zijn Gnomen, Dwergen en Deva’s. Het element wordt vertegenwoordigd door zout, zand, mineralen of stenen. De Aarde voedt ons lichaam met zintuiglijke indrukken, ademhaling, stofwisseling.Lucht: De kracht van de dierlijke bondgenoten. De kracht van integrerend verstand en intuïtief weten. Gedachten en intellect. Het mannelijke aspect. Staat voor leven, logica, geest, communicatie en leren. Wijsheid, handelen met feilloos instinct, helderheid in het handelen, gezond mensenverstand, strategieën die uit het hart, ons centrum, komen. De kleur is blauw of wit. De windrichting Noorden. De bijbehorende natuurgeesten zijn de Sylfen en de Trollen. Het element wordt vertegenwoordigd door wierook of veertjes.


Vuur: De kracht van Grootvader Zon, levensenergie. De kracht van openbaring, verlichting, inspiratie en visie. Passie, wil en daden. Het mannelijke aspect. Staat voor ambitie, succes, vruchtbaarheid en kracht. Creatie door schrijven, schilderen dichten etc. De kleur is geel of goud. De windrichting is Oost. De bijbehorende natuurgeesten zijn de Salamanders en de Faunen. Het element wordt vertegenwoordigd door een kaars. De kracht van de Zon leert ons dat we telkens opnieuw leeg moeten worden. Dat we afscheid dienen te nemen van het verleden, los moeten laten wat we zo graag willen behouden….om zo telkens opnieuw onze creativiteit aan te kunnen sporen. De Zon voedt onze geest met visioenen, ideeën, fantasie en creativiteit.Water: De kracht van de plantaardige bondgenoten. De kracht van onschuld en vertrouwen. Emoties en gevoelens vertellen over ons innerlijk. Het vrouwelijke aspect. Staat voor liefde, intuïtie, genezing, psychische groei en de cyclus van het leven. De maan behoort ook tot deze kracht. De kleur is rood of groen. De windrichting Zuiden. De bijbehorende natuurgeesten zijn de Undinen, de Nimfen en de Nixen. Het element wordt vertegenwoordigd door olie of een kelk met water.Ether: Er is ook nog een vijfde element, het element Ether. Ether staat symbool voor de Geest, de spirituele kracht die ons allemaal en de elementen met elkaar verbindt. De Goddelijke eenheid.De boodschap van de sjamanen voor het tijdperk van de Waterman; verklaring van mijn logo de Regenboog.

Uit: Genezing volgens het medicijnwiel door Marielu Lörler, hoofdstuk 2.

We leven in een hectische samenleving, bol van spanningen tussen mensen onderling, tussen mens en dier en tussen de mens en de aarde. De fundamenten van het geloof, lange tijd norm en maatstaf in ons leven, storten langzaam in. Natuurrampen zijn aan de orde van de dag. Gevoelens van paniek, angst en radeloosheid krijgen de overhand. De geschiedenis van de mensheid leert ons de noodzaak van crisis en chaos voor de geboorte van een nieuw tijdperk. Het tijdperk van de Waterman staat in het teken van de zoektocht van de mens naar zijn goddelijke oorsprong, zonder voorgeschreven geloofsleer, als individu, dat zichzelf als een deel van het geheel weet en bovendien de zin van de gemeenschap ontdekt. Het water is het hemelse voedsel, dat zich over de aarde uitstort, het is de geestesstroom die de mens in zijn eigen goddelijkheid raakt.

Voor deze Waterman-opdracht stellen de sjamanen als teken de regenboog voor. Symbool van de geestelijke verbindingsbrug die rassen, religies en landsgrenzen, alles wat de mensen van elkaar scheidt, overwint. Een bewustzijn waarin de aarde als levend wezen wordt gerespecteerd.
De aarde is door de afscheiding van de mens uit zijn natuurlijke samenhang, ernstig uit evenwicht geraakt. Het is absoluut noodzakelijk geworden al het menselijk handelen op het herstel van evenwicht te richten, domweg om te garanderen dat leven op aarde mogelijk blijft.

De sjamanen gaan uit van een holistische levensvisie; dat alle dingen verband met elkaar houden en bij elke daad of gedachte rekening gehouden moet worden met het effect op het geheel: Genezing van de aarde en daarmee zeer strak verweven de genezing van de mens. De mens is een deel van de aarde en de aarde is een deel van ons zonnestelsel, dat op zijn beurt slechts een van de vele zonnestelsels van het totale universum is. Alles wat de mens de aarde heeft aangedaan, heeft hij uiteindelijk zichzelf aangedaan.

indiaanDe aarde heeft een eigen bewustzijn en een deel daarvan is de mens. Wij kunnen een bemiddelende rol spelen door een brug te slaan tussen de zichtbare, materiële wereld en de onzichtbare, geestelijke wereld. Pas nu is de tijd rijp dat wetenschappers en mystici een gemeenschappelijke taal vinden. Met name de kwantumfysica komt steeds verder tot het inzicht dat alle materie energie is en dat alle energie in wezen de manifestatie van een universum met bewustzijn is. Onze zintuigen hebben verleerd het energetische krachtveld om de materie waar te nemen. Energie is de oermaterie van alle leven. Ze is de verschijningsvorm van de geest. Door de geest is alle leven met elkaar verbonden. Is alles een. Met al zijn hoogdravende uitvindingen heeft de mens het directe contact met de aarde verloren. De gedachte dat de mens afgescheiden van de aarde moet leven is intussen een grote dwaling gebleken. De mens heeft zich met behulp van raketten en satellieten toegang verworven tot de kosmos, maar daarmee nog geen inzicht in de kosmos gekregen! De hebzucht van de mens heeft de aarde leeggeroofd, haar zodanig in haar natuurlijke orde verstoord, dat ze nu uitgeput en ziek is en helemaal op ons is aangewezen om weer gezond te worden. Oorlog en natuurrampen zijn de antwoorden van Moeder Aarde. Ze kan alleen genezen als men haar met een ander, hoger bewustzijn tegemoet treedt en respect, verantwoordelijkheid, medewerking en liefde schenkt.


De regenboogmens

De regenboogmens is de mens die niet langer zijn bezit verdedigt, maar zijn volledigheid en verbondenheid ontdekt met alles wat leeft, dit als zodanig beleeft en ook in elk ander levend wezen respecteert. Het zijn behoeders van de Oude Wijsheid, die hun leven aan helen wijden. Het zijn bruggenbouwers, want ze werken samen met alle volken en rassen voor een gemeenschappelijk doel: De genezing van onze planeet aarde met al zijn levende wezens. Ik ben een regenboogmens! Vandaar ook mijn logo……Dans je met mij mee onder de regenboog?

De hierna volgende tekst is een bewerking van een artikel door Selena Fox. Het geeft in grote lijnen mijn visie op het Sjamanisme weer.

Ik ben een Sjamaanse

Ik ben een deel van het geheel der Natuur. De rotsen, de dieren, de planten, de elementen, en de sterren zijn mijn verwanten. Andere mensen zijn mijn zusters en broeders, zonder onderscheid in ras, kleur, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, nationaliteiten, religie, levenswijze. De planeet Aarde is mijn thuis. Ik ben een deel van deze grote familie der Natuur, niet de meester ervan. Ik heb mijn eigen speciale rol te spelen en ik probeer te ontdekken wat die rol is en die naar best vermogen te vertolken. Ik streef er naar om in harmonie te leven met de anderen in deze familie der Natuur, en hen met respect te behandelen.

Ik ben een Sjamaanse. Ik eer eveneens de seizoenen van het leven tijdens mijn levensreis, begin, groei, vruchtbaarheid, oogst, einde, rust en een nieuw begin. Het leven is een cirkel met vele cycli. Na elk einde komt weer een nieuw begin. In de dood ligt de belofte van wedergeboorte.

Ik ben een Sjamaanse. Ik zie cirkels van verandering en vernieuwing, niet alleen in de reis van mijn eigen leven, maar in mijn erfenis. Ik zie mijn leven als een cirkel die verbonden is met de levenscirkel van mijn voorouders. Zij maken deel uit van mij en van mijn leven. De oude wijsheid van de Hernieuwing en de Cycli der Natuur komt tot leven in de Overlevering van mijn Voorouders.


Ik ben een Sjamaanse. De gerichte verandering in het bewustzijn, Magie, maakt deel uit van mijn spiritualiteit. Voor elk probleem is er minstens een mogelijke oplossing, evenals een kans tot groei. Ik schep mijn eigen realiteit door mijn gedachten, gevoelens en daden. Wat ik ook uitzend, het keert altijd terug. Wanneer ik magisch werk tijdens rituelen, alvorens ik energie opwek en richt, probeer ik me altijd een groter beeld te vormen van datgene waar mijn noden alleen maar een deel van uitmaken. Ik streef ernaar om voor het welzijn van anderen te werken en tegelijkertijd mezelf te helpen. Wanneer ik problemen op mijn weg vind, probeer ik hun oorzaak en boodschappen te begrijpen als en deel van het zoeken naar een oplossing. Tijdens het werken naar genezing, concentreer ik mij in plaats van alleen maar op het verlichten van de symptomen eveneens op de verdoken spirituele oorzaken van de ziekte.

Ik ben een Sjamaanse. Ik weet dat het Goddelijke in alles en iedereen is. Ik vereer het Goddelijke dat in de bomen van het woud, in de kruiden in de tuin, in de wilde vogels die zingen in de bomen, in de rotsuitstulpingen van de heuvels, in mezelf, en ja, zelfs in “dingen” zoals mijn wagen, camera’s en computers is. Ik weet dat alles wat een fysiek lichaam heeft ook een psychisch lichaam heeft. Het fysieke en psychische zijn diep met elkaar verweven in deze wereld van vormen, niet gescheiden. Ik vereer de verbondenheid tussen Schepper en Schepping.

Ik ben een Sjamaanse. Ik weet dat het Goddelijke vele facetten heeft en ik neem dit waar in een verscheidenheid van Godinnen, Goden en andere spirituele vormen. Ik vereer ook de Goddelijke Eenheid, de Verbondenheid van Alles. Moeder Aarde leidt mijn werk in verband met deze Planeet. Ik zie het Goddelijke eveneens in totemdieren, de planten, de stenen, de sterren en als andere vormen in mijn dromen, in geleide innerlijke reizen en wanneer ik op zoek ben naar visioenen.

Ik ben een Sjamaanse. Mijn spirituele praktijken houden zelfaanvaarding en begrip in, in plaats van afwijzing. Ik deel mijn visie met anderen wanneer ik aanvoel dat dit goed is, maar ik probeer niet te bekeren, bewerend dat mijn pad de enige juiste weg is voor iedereen. Er zijn vele paden die naar de bergtop van spiritueel begrip leiden, niet slechts één pad.

Ik ben een Sjamaanse. Ik reis naar de Andere Wereld in mijn dromen, meditaties en rituelen. Ik gebruik heilige werktuigen om me tijdens mijn reizen en magie te helpen, zoals kristallen, kaarsen, wierookbranders, kruiden, veren, drums, spiegels. Ik vlieg met mijn bewustzijn doorheen de tijd en de ruimte. Ik verken andere dimensies en keer dan terug met inzicht, kennis en kracht. Ik ga tussen de werelden voor genezing, groei en verandering. Intuïtieve, psychische ontvankelijkheid is een natuurlijk, niet bovennatuurlijk deel van mijn dagelijkse leven.
Ik ben een Sjamaanse. Ik stem mezelf af op de vier elementen der Natuur; Aarde, Lucht, Vuur, Water en op het vijfde element, Geest, wat de spirituele kracht is die ons allen verbindt. Ik vind deze elementen terug in de natuur; de Aarde in de bodem en de rotsen; de Lucht in de winden en de atmosfeer; het Vuur in de bliksem, vuren en elektriciteit; het Water in de bronnen, rivieren, oceanen, regen en andere wateren op de planeet; en de Geest als Goddelijke eenheid. Ik zie deze Elementen ook als aspecten van mezelf, mijn fysieke lichaam en gesteldheid is mijn Aarde; mijn intellect en gedachten zijn mijn Lucht, mijn wil en daden mijn Vuur; mijn emoties en gevoelens mijn Water, en mijn Innerlijke Zelf, mijn Ziel, is mijn Geest. Ik streef ernaar om mezelf in goede gezondheid te houden en in evenwicht met al deze delen van mijn Wezen. Ik werk naar een herstel toe van het evenwicht van de Elementen in het milieu.

Ik ben een Sjamaanse. Ik hoor de roep van Moeder aarde die verstoord is door het kwaad dat haar wordt aangedaan door de mensheid. Ik ben misnoegd over de vervuiling van de lucht, de bodem, de wateren, en door de machtsspelletjes die gespeeld worden door naties met het vuur van nucleaire raketten en andere wapens bestemd voor massavernietiging. Ik ben eveneens bezorgd over de spirituele vervuiling op de Planeet, egoïsme, haat, hebzucht naar geld en macht, verslaving, geweld, wanhoop. Doch als ik me bewust wordt van deze problemen, merk ik eveneens dat er op dit moment zuivering en herstel plaatsvindt op de planeet Aarde. Ik weet dat ik op zijn minst een klein beetje kan bijdragen om meer evenwicht terug te brengen op deze Planeet door meer evenwicht te brengen in mijn eigen leven, door als katalysator op te treden om evenwicht te brengen in het leven van anderen, en door te werken aan de verbetering van het milieu. Ik weet dat mijn houdingen en mijn manier van leven een verschil kunnen maken. Ik streef ernaar een kanaal te zijn voor genezing en evenwicht. Ik maak het in praktijk brengen van milieugerichte verantwoordelijkheid een persoonlijk deel van mijn dagelijkse leven. Ik streef ernaar om in harmonie te leven met de andere leden van de familie der Natuur.

Ik ben een Sjamaanse. De natuur is mijn spirituele leraar. Ik ben een deel van de Natuur en de Natuur is een deel van mij. Mijn begrip van de diepe mysteries der Natuur groeit tijdens mijn reis op dit spirituele pad.